BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 31 mei 2020

Hoogfeest van Pinksteren


Op de dag van Pinksteren (aan het einde van de zeven weken van de Paastijd) wordt het Pasen
van Christus vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest, die getoond, gegeven en meegedeeld wordt
als Goddelijke Persoon: vanuit Zijn volheid verspreidt Christus, de Heer, de Geest in overvloed.

Op deze dag wordt de Heilige Drie-eenheid ten volle geopenbaard. Sinds deze dag wordt het door Christus

aangekondigde Koninkrijk opengesteld voor hen die in Hem geloven: als mensen van vlees en bloed hebben
zij in het Geloof reeds deel aan de gemeenschap van de Heilige Drie-eenheid. Door Zijn komst - en deze
blijft voortduren - doet de Heilige Geest de wereld binnengaan in de 'eindtijd', de Tijd van de Kerk,
het reeds geërfde, maar nog niet voltooide Koninkrijk.

zaterdag 30 mei 2020

De ultieme, verborgen 'agenda' achter de Corona-crisis: de 'eindstrijd' tussen de 'rechtse' nationalisten (Trump) en de 'linkse' globalisten (de 'Democraten' in de VS)


De voorbije weken en maanden hebben we gezien hoe zogenaamd 'democratische staten' de fundamentele vrijheden hebben opgeschort: mensen mochten hun huis niet meer verlaten, vergaderingen en demonstraties werden onder bedreiging van boetes of gevangenisstraf verboden. De leerplicht voor jongeren onder de 18 jaar is voorlopig afgeschaft. Miljoenen werknemers hebben geen werk meer en worden automatisch zonder werk geplaatst. Honderdduizenden bedrijven zijn gedwongen te sluiten en kunnen voorlopig niet meer heropenen. Géén één van de maatschappelijke transformaties heeft een medische noodzaak. Géén enkel epidemiologisch handboek ter wereld heeft ooit gesproken over - laat staan ​​gepleit voor - een verplichte algehele quarantaine van de bevolking om een ​​epidemie te bestrijden.

Sinds het begin van de 21ste eeuw brak er een bittere strijd uit tussen de vertegenwoordigers van de natiestaten en de voorstanders van de globalisering, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Tegenwoordig zijn er in elk land vertegenwoordigers van het ene of het andere kamp. De politieke 'leiders' van de lidstaten van de Europese Unie werden dit jaar overdonderd door de waanzinnige wiskundige projecties van massasterfte als gevolg van Covid-19. Ze werden toen bekoord door de kant-en-klare oplossingen van een krachtige pressiegroep - Red Dawn - wiens leden ze hadden ontmoet op het Davos Economic Forum en tijdens de veiligheidsconferenties in München.

The New York Times publiceerde eerder ongeveer 80 pagina's aan e-mails - de zogenaamde Red Dawn Emails - die het had ontvangen. De correspondentie werd gevoerd door topambtenaren in de Centers for Disease Control and Prevention en de afdelingen Homeland Security, Health and Human Services en Veterans Affairs, evenals de voormalige binnenlandse veiligheidsadviseur Tom Bossert en topacademici en specialisten in infectieziekten.


The New York Times over The ‘Red Dawn’ Emails

"The ‘Red Dawn’ Emails: 8 Key Exchanges on the Faltering Response to the Coronavirus"

Link:

https://www.nytimes.com/2020/04/11/us/politics/coronavirus-red-dawn-emails-trump.html


The ‘Red Dawn’ Emails

Link:

https://int.nyt.com/data/documenthelper/6879-2020-covid-19-red-dawn-rising/66f590d5cd41e11bea0f/optimized/full.pdf#page=1Fazit


In de zogenaamde Red Dawn Emails met o.a. de beruchte Dr. Fauci wordt door een elite groepje - achter de rug van president Donald Trump - de lockdown voorbereid.

De enige uitleg voor de wereldwijde lockdown kan zijn, dat Communistisch China en de Democratische Partij in de Verenigde Staten - samen met de WHO - en de Europese staten die loyaal zijn aan de Democratische Partij (Obama, Clinton, Gates, Rockefeller, Soros en de rest van de miljardairs) akkoord waren om de bevolking aan de onderkant van de maatschappij in de Verenigde Staten te verbieden om te gaan werken en als gevolg daarvan uit te hongeren.

Het idee was, dat een lockdown van twee maanden - een operatie die in de VS vooral door de democratische gouverneurs wordt afgedwongen - in het licht van - Millions of Americans are just one paycheck away from ‘financial disaster’ - voldoende zou zijn om miljoenen mensen in de VS tot de bedelstaf te brengen en om zo - met behulp van agenten-provocateurs - tot etnisch-aangestookte voedselrellen te komen in de grote steden van de VS om zo de herverkiezing van president Donald Trump te voorkomen.

China gaf het voorbeeld aan Italië en Italië gaf het voorbeeld aan Europa en Europa gaf het voorbeeld aan de Verenigde Staten. Deze 'logische', gemediatiseerde keten was onontbeerlijk.

Merk op, dat Covid-19 helemaal géén zieken genereert, maar eigenlijk alleen maar doden, en dat omwille van de medische 'protocollen' van de WHO die intubering van de patiënten in de ziekenhuizen en het toedienen van morfine en andere pijnstillers in de woonzorgcentra voorschrijft. De totaal onwetenschappelijke en zelfs ronduit absurde telmethode van de corona-doden - waarin België wereldwijd koploper is - deed de rest.De publieke opinie over Covid-19 wordt niet gevormd door 'feiten', maar 'geterroriseerd' door propaganda


De Corona-crisis is dan ook géén medische noodsituatie, maar een opzettelijk gegenereerde economische crash, waarbij de zogenaamde 'corona-doden' slechts collateral damage zijn.

In ware Aktion-T4-stijl werd in Europa en de rest van de wereld een eugenetisch programma op basis van 'genadedoding' doorgevoerd. Argumenten om deze moorden door middel van intubering (= "Stoppen met eten en drinken") en het toedienen van palliatieve 'zorgen' én morfine in de woonzorgcentra te rechtvaardigen zijn de "wérkelijk ongekende en uitzichtloze noodsituatie" en het "zinloze lijden" van de corona-patiënten.

Door het lichaam vocht en voedsel te onthouden, gaat het lichaam de eigen reserves aanspreken. Patiënten die geïntubeerd worden of palliatieve 'zorgen' ontvangen kunnen tot 1 kilo per dag aan gewicht verliezen. Afhankelijk van de conditie van het slachtoffer, sterft iemand doorgaans binnen één à twee weken. 


Zie ook:
 

Zaterdag, 18 april 2020

Over de absurditeit van 'Social Distancing' en wat een parasitaire overheid wérkelijk voor u in petto heeft

Link:

https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/04/social-distancing-wat-de-overheid-voor.html
De explosieve situatie in de Verenigde Staten Amerikawoensdag 27 mei 2020

BREAKING: Het Vlaamse Doofpottersparlement kiest voor ad hoc commissie om coronabeleid door te lichten, niet voor onderzoekscommissie


Er komt in het Vlaams Parlement geen onderzoekscommissie naar de aanpak van de coronacrisis in de Vlaamse woonzorgcentra. Wél komt er een bredere ad hoc commissie die het Vlaamse coronabeleid tegen het licht moet houden. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement woensdag beslist. Oppositiepartij PVDA, die in een motie had aangedrongen op een onderzoekscommissie, reageert ontgoocheld. Oppositiepartij Vlaams Belang spreekt zelfs van een “doofpotoperatie”.

De uiterst linkse oppositiepartij PVDA had eerder deze week een motie ingediend om in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op te richten naar de manier waarop de Vlaamse regering de coronacrisis in de woonzorgcentra heeft aangepakt. Maar zo’n onderzoekscommissie, waarbij een commissie dezelfde mogelijkheden heeft als een onderzoeksrechter, komt er niet. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft woensdag wel beslist een ad hoc commissie op te richten. Dat voorstel kreeg niet alleen de steun van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld, maar ook van oppositiepartijen Groen en sp.a.

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlaams-parlement-kiest-voor-ad-hoc-commissie-om-coronabeleid-door-te-lichten-niet-voor-onderzoekscommissie~ac0f8b7d/Wouter Beke (CD&V), de man die politiek verantwoordelijk is voor de duizenden corona-doden in de Vlaamse woonzorgcentra, is vooral bezig met zijn eigen hachje te redden... Laf, laffer, lafst!


zondag 24 mei 2020

Covid-19: De massamedia constitueren de matrix en creëren een fictieve werkelijkheid in de hersenen van de hedendaagse, dociele lijfeigene


Waarom is de Westerse mens bang voor Covid-19 maar niet voor armoede of honger?
Omdat de media over armoede of honger niet berichten.

Het is verbazingwekkend om vast te stellen hoe makkelijk en met welke snelheid de Westerse mens van de piramide van Maslow is afgegleden. Transcendentie, vrijheid, waardigheid ("Blijf in uw kot"), sociale contacten, kennis en zelfs welvaart zijn blijkbaar niet langer nodig. Mensen zijn blijkbaar bereid om van honger te sterven, zolang ze maar niet ziek worden van Covid-19. Primitieve angst is blijkbaar volledig irrationeel en zelfs instinctief van aard. Deze primitieve angst voor Covid-19 is zelfs sterker dan de angst voor de dood, aangezien de hongerdood blijkbaar aantrekkelijker lijkt dan een infectie met Covid-19, dat slechts in enkele gevallen tot de dood zou kunnen leiden.

De onderste trap van Maslows behoeftehiërarchie omvat de organische of lichamelijke behoeften. Deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort. Merk op, dat deze behoeften tijdens de lockdown bevredigd konden worden en dus niet verboden waren.

De tweede trap van Maslows behoeftehiërarchie bestaat uit de behoefte aan veiligheid en zekerheid.  Typische voorbeelden zijn: gezondheidszorg, huisvesting en werk. Merk op, dat het nastreven van economische en financiële onafhankelijkheid door middel van werk verboden was tijdens de lockdown. Er werd door de overheid gepoogd om dit op te vangen door het stelsel van de sociale zekerheid - met 50 miljard - uit te breiden. Met andere woorden, men probeert de burger méér afhankelijk te maken van de staat.

Aangezien er zelfs elementen uit de tweede trap verboden waren tijdens de lockdown spreekt het voor zich dat alle bestanddelen van alle hogere trappen van Maslows behoeftehiërarchie ook verboden zijn.

De bevrediging van de behoefte aan sociaal contact, de behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties. Verboden!

De bevrediging van de behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen. Verboden! Het bestiale "Blijf in uw kot" zegt trouwens alles over hoe politici denken over 'het vee' dat hen is toevertrouwd!

De bevrediging van de behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen. De cognitieve en esthetische behoeften waren verboden! Scholen en musea werden gesloten.

De bevrediging van de behoefte aan transcendentie. Verboden! Kerken werden immers als eerste gesloten, terwijl transcendentie net het beste medicijn is tégen primitieve, irrationele en instinctieve angsten.

Merk ook op, dat de angsten het grootst zijn onder de sociaal zwakkeren en de minder begaafden. Maslow stelde dat elke mens dezelfde behoeftes nastreeft. Wanneer aan een behoefte voldaan is, schuift het individu op naar een volgend niveau. Wanneer een trap ontbreekt of wegvalt zal het individu opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen alvorens verder te kunnen stijgen. Wanneer bijvoorbeeld iemand door een museum loopt (op zoek naar schoonheid) en honger (fysiologische behoefte) krijgt, dan zal hij eerst in het cafetaria van het museum zijn honger proberen te stillen voordat hij verder zal gaan met het zoeken naar méér schoonheid.

De fysiologische behoefte noemde Maslow dan ook de 'lagere fundamentele behoefte'. De vier hogere behoeften zijn de 'hogere fundamentele behoeften'. Belangrijk is hier het woord 'fundamenteel'. Volgens Maslow zou een niet-bevrediging van deze fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden.

Door nu de aandacht van de mensen te richten op de irrationele angst voor Covid-19 met bijvoorbeeld het dagelijkse, nietszeggende dodenappel dat door de regering wordt georganiseerd, blijft de mens hangen op de tweede trap en zal hij de hogere behoeften niet meer gaan nastreven.

Niemand kan dus beweren, dat over de strategie van de lockdown niet werd nagedacht. Méér nog, de lockdown is wetenschappelijk gefundeerd met het doel om de mensen te benadelen. Hierover werd natuurlijk niet nagedacht in België, maar elders. De Belgische regering voert alleen maar bevelen uit die ze van elders ontvangt, en pleegt verraad door de onwetende bevolking aan een externe vijand over te leveren.

Het is één van de bijzonderheden van het zogenaamde 'informatietijdperk' waarin wij nu leven, dat wat niet in de media komt, niet bestaat. Het gaat in de massamedia enkel maar over de 'waan van de dag'. Het gaat dus enkel maar over hoe de burger vandaag gemanipuleerd moet worden. Waarom is men dus bijvoorbeeld niet bang voor de hongerdood? Omdat dat thema niet in de media komt en dus niet bestaat.

De hedendaagse mediatechnologieën manipuleren dus het oeroude basisinstinct - de angst voor de dood. Ze doen dat zo grondig, dat het andere oeroude basisinstinct tot zelfbehoud totaal wordt onderdrukt. Uit angst voor de dood pleegt men zelfmoord. Uit angst voor Covid-19 worden mensen in ziekenhuizen geïntubeerd en de dood in gejaagd. Uit angst voor Covid-19 worden mensen in woonzorgcentra aan de morfine en andere pijnstillers gehangen en op een paar dagen tijd de dood in gejaagd.

Waarom wordt het instinct tot zelfbehoud door de regering en door de media onderdrukt? Omdat de mensen die hun vrijheid, waardigheid en recht op leven op willen offeren makkelijk te manipuleren zijn. Bange mensen protesteren niet en dode mensen nog veel minder.

Bange mensen stappen zonder zich vragen te stellen op de trein met een enkele reis naar de hel. Voor elke bange mens kan de snelheid en het aantal haltes van de trein onderweg variëren, maar de eindbestemming is duidelijk. Winston Churchill zei ooit: "Kiezend tussen oneer en oorlog, kozen we voor oneer. Uiteindelijk kregen we beide."

Hier hebben we met hetzelfde te maken. We hebben collectief gekozen voor een volledige afstand van onze rechten in ruil voor een imaginaire bescherming tegen Covid-19. Covid-19 is echter totaal onschuldig, maar we zijn intussen wél onze burgerrechten kwijt. Het zal een lange en harde oorlog worden tégen onze onderdrukkers!Uit de Heilige Schrift:


Johannes 10:11-13  Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, die de herder niet is, en aan wie de schapen niet toebehoren, hij laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht, zodra hij de wolf ziet komen; en de wolf rooft en verstrooit ze. Want hij is een huurling, en hij heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de Goede Herder; Ik ken de mijnen, en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent, en Ik de Vader ken. En Ik geef mijn leven voor de schapen. 
donderdag 21 mei 2020

's Heren Hemelvaart - Ascensio Domini


Handelingen 1:11  Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te staren?
Jezus, die uit uw midden ten hemel is opgenomen, zal weer op dezelfde wijze komen,
als gij Hem hebt zien opstijgen ten Hemel.


De Geloofsbelijdenis spreekt met betrekking tot het leven van Christus slechts over de mysteries van de Menswording (Ontvangenis, Geboorte en van Pasen - Lijden, Kruisiging, Dood, Begrafenis, Neerdaling ter helle, Verrijzenis en Hemelvaart). Zij zegt niets uitdrukkelijk over de mysteries van het verborgen en openbare leven van Jezus, maar de Artikelen van het Geloof die de menswording en het Pasen van Jezus betreffen, verhelderen heel het aardse leven van Christus. "Alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij ten hemel werd opgenomen" (Hand. 1, 1-2), dient gezien te worden in het licht van de mysteries van Kerstmis en Pasen. 

De wolk en het licht zijn de twee symbolen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn bij de manifestaties van de Heilige Geest. Vanaf de verschillende theofanieën in het Oude Testament openbaart de wolk, die nu eens donker, dan weer lichtend is, een Levende en Reddende God en zij verhult daarbij het transcendente karakter van Zijn heerlijkheid: in het geval van Mozes op de berg Sinaï, aan die in de tent van de samenkomst en gedurende de tocht door de woestijn, evenals in het geval van Salomo bij de inwijding van de tempel.

In de Heilige Geest brengt Christus de totale vervulling van deze voorafbeeldingen. De Heilige Geest is het die over de Maagd Maria komt en haar "overschaduwt", opdat zij Jezus ontvangt en ter wereld brengt. Op de berg van de gedaanteverandering komt de Heilige Geest ook in een wolk, die "een schaduw werpt" over Jezus, Mozes, Elia, Petrus, Jakobus en Johannes, en "uit de wolk klinkt een stem die spreekt: 'Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem'" (Lc. 9, 34-35). Tenslotte is het dezelfde wolk die "Jezus onttrekt aan de ogen" van de leerlingen op de dag van de Hemelvaart en die Hem als Mensenzoon zal openbaren op de dag dat Hij wederkomt.


In Ascensione Domini - Introitus - Viri Galilaei


Anoniem zegt: "Het mooiste en theologisch diepzinnigste gezang bij het feest van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart is de Gregoriaanse introïtus (intredegezang) Viri Galilaei."


Viri Galilaei,
quid admiramini aspicientes in caelum? Alleluia:
quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum,
ita veniet,
Alleluia

Mannen van Galilea,
Wat staat gij naar de hemel te kijken? Alleluia:
Zoals gij Hem naar de hemel hebt zien opstijgen,
zo zal Hij komen.
Alleluia


De zang legt hier geweldige nadruk op 2 plaatsen:

1. op Galilaei - de Galileeërs - de vrome, stoere, zelfs boerse, conservatieve gelovigen van Galilea, het "Land van de Kring", trouwe joden van de Heilige Rest, omgeven door heidenen en afvalligen.

2. en dan de hoofdzin, twee korte woorden in de indicatief toekomende tijd: ita veniet - Zo zal Hij komen. Vol verwachting en daarmee natuurlijk verbonden - ook dreigend!


Het feest van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart is uiterst belangrijk - en wel vanaf de vroegste kerktijden. Onze Heer Jezus Christus is niet alleen opgestaan uit de doden, maar God de Zoon is opgevaren tot God de Vader en troont aan Diens rechter Hand - de beste plaats en de uitvoerende hand.

En vandaar zal Hij komen om te oordelen, de levenden en de doden.

Dit was zo belangrijk voor de Eerste Christenen, dat het zo ook direct en onverkort in de Geloofsbelijdenis werd opgenomen in het Nicaeno-Constantinopolitanum en in het Symbolum Apostolorum.


Het Symbolum Apostolorum


Eén van de vroegst bekende versies voor het Apostolicum is terug te vinden in de geschriften van Ireneüs van Lyon (overleden circa 200). In één van zijn teksten, daterend uit het jaar 170, formuleert hij de Geloofsartikelen als volgt:


Wij geloven:
 

in één God en Vader Almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is;
en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer;
die vlees geworden is uit de Maagd tot ons behoud;
en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus;
en in Zijn dood en opstanding;
en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel;
en in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken;
en in de Heilige Geest;
en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur;
en om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.


Ik wens U een gezegende hoogdag.

zondag 17 mei 2020

Hommeles in het 'NWO-Blok' als gevolg van de plotse en bizarre rush van de Italiaanse premier Giuseppe Conte 'terug naar de normaliteit'

Frankrijk veroordeelt Italië omwille van de eenzijdig heropening van de grenzen


"Italië had haar grenzen niet mogen heropenen zonder eerst met de andere EU-lidstaten te hebben overlegd," zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, "aangezien een niet-uniforme Covid-19-pandemische aanpak de eenheid van het Blok in gevaar brengt." Na een periode van méér dan twee maanden van grenssluitingen, kondigde de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdag aan dat het land opnieuw Europese toeristen zal toelaten, terwijl de verplichte 14-daagse quarantaine vanaf 3 juni wordt geschrapt. Frankrijk veroordeelde onmiddellijk Italië voor het ondermijnen van het idee van 'Europese solidariteit'.

"Het is erg belangrijk voor ons om onze beslissingen op Europees niveau te coördineren, vooral met betrekking tot het Schengengebied. Maar vandaag gebeurt het niet", zei Castaner. "In Frankrijk blijven reisbeperkingen gelden tot minimaal 15 juni", zei de minister eerder deze maand. "De sluiting van de grenzen is een beschermingsmaatregel die niet snel zal worden ingetrokken", verklaarde de totalitaire Castaner toen.

Met tot nu toe respectievelijk 31.763 en 27.625 doden - die door de autoriteiten valselijk aan Covid-19 worden toegeschreven - behoren Italië en Frankrijk tot de zwaarst getroffen EU-landen, maar de autoriteiten in Rome lijken nu om één of andere reden (een dreigend faillissement van de Italiaanse staat?), nu plots méér haast te hebben om 'terug te keren naar de normaliteit' om de totaal vastgelopen economie opnieuw leven in te blazen dan het totalitaire regime in Parijs.

Naast de heropening van de grenzen zal Italië ook de winkels en zélfs de kerken op maandag, 18 mei heropenen. Sportscholen, zwembaden en sportcentra gaan op 25 mei weer open, gevolgd door de theaters en bioscopen vanaf 15 juni. Mogelijk zat de lichte aardbeving met een magnitude 3,1 van 11 mei 2020 die vooral in Rome en in het Vaticaan werd gevoeld daar voor iets tussen. In de vroege ochtend van 11 mei, meer bepaald om 5.03 u, liepen na een luid gerommel de Romeinen massaal in hun pyjama's de straat op de vroege ochtendregen in en vergaten daarbij collectief om hun mondmaskers en handschoenen aan te doen. Dit toont nog maar eens de absurditeit en de relativiteit van de corona-maatregelen aan!


Het verraad van de Macronistische regering Wilmès


De Romeinse aardbeving brengt ook de 'regering' van Sophie Wilmès in een lastig parket. Waarom zijn de grenzen van België ook nog steeds gesloten? Omdat Emmanuel Macron dat zo wil? Na de benoeming van Charles Michel tot 'Europees president' is de MR natuurlijk de partij van de Macronisten geworden. Mogelijk is hier dus sprake van landverraad door de regering Wilmès. Het is duidelijk, dat de regering Wilmès alleen maar de orders opvolgt van een mogelijk vijandige buitenlandse mogendheid, met aan het hoofd de gewetenloze dictator Emmanuel Macron die ook weer last begint te krijgen van de Gele Hesjes en de Black Block. Indien de regering Wilmès op basis van buitenlandse orders ongrondwettelijke maatregelen neemt, dan heeft de regering Wilmès - met cowboy Pieter De Crem op kop - de soevereiniteit van het Belgische volk de facto overgedragen aan een vijandig, buitenlands regime dat natuurlijk enkel maar haar eigen belangen nastreeft ten koste van de belangen van het Belgische volk. Het wordt tijd, dat deze criminele vaudeville door de bevoegde autoriteiten wordt onderzocht en dat er dan consequenties uit volgen.


Het zorgpersoneel keert blunderpremier Wilmès alvast de rug toe en lapt collectief en systematisch de regels voor social distancing aan zijn laars
Premier Sophie Wilmès (MR = de partij van de Macronisten) heeft gisteravond, 16 mei 2020 voor het eerst sinds de corona-crisis bij ons uitbrak, een bezoek gebracht aan enkele ziekenhuizen. Maar daar werd ze erg koel ontvangen. Toen ze met haar auto aankwam bij het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, werd ze opgewacht door een haag van zorgmedewerkers die haar de rug toekeerden. Ze vinden dat ze te weinig gehoord worden in deze crisis en dat ze niet genoeg verdienen. Het is ook steeds weer opvallend door wat voor een 'geboefte' dergelijke VIPs worden beveiligd.

In tegenstelling tot de mainstream-opinie, die meent dat het zorgpersoneel "de voorbije weken het beste van zichzelf heeft gegeven" vinden wij het een beetje ongepast om op kap van de corona-doden nu loonopslag te vragen. In de woonzorgcentra heeft het zorgpersoneel de corona-patiënten enkel maar platgespoten met morfine en andere 'pijnstillers'. In de ziekenhuizen heeft het medisch en verzorgend personeel de corona-patiënen - uit angst voor besmetting - massaal geïntubeerd en hen zo de dood ingejaagd. Een grote lafheid die enkel maar getuigt van onkunde en domheid!

Wat ook opvallend is, is dat het zorgpersoneel collectief zijn voeten veegt aan de regels voor social distancing. Als nu één groep in de samenleving - omwille van hun specifieke beroepsactiviteiten - zich aan de social distancing zou moeten houden, dan is het wel het medisch en verzorgend personeel in de ziekenhuizen. Wel, de beelden tonen aan, dat zij dat dus niet doen. Het is ook ronduit crimineel, dat men in zijn operatieschort daar buiten op straat komt staan om zo zijn kleding door het vuil van de straat te laten contamineren. Het is duidelijk, dat het medisch en verzorgend personeel blijkbaar geen notie heeft van basishygiëne, contaminatie of besmettingsrisico. Het is totale onkunde op het criminele af!

Ons zijn berichten ter ore gekomen, dat zelfs in de universitaire ziekenhuizen, enkel de patiënten worden getest op corona, maar het personeel niet. Verder zit het medisch en verzorgend personeel collectief (tot 10 mensen en zelfs meer) zonder mondmaskers samen in de afdelingskantines en wordt er bijvoorbeeld tijdens de overdracht van de shiften op géén enkele manier aan social distancing gedaan. De kans dat het medisch en verzorgend personeel de patiënten met Covid-19 kan besmetten, blijft dan ook zonder meer zéér reëel. Omwille van de consequenties die een dergelijke besmetting voor de patiënten kan hebben, is hier sprake van een professionele fout en dit lakse gedrag kan alleen maar geïnterpreteerd worden als schuldig verzuim.

Hier past géén loonopslag, maar eerder een gerechtelijk onderzoek!

woensdag 13 mei 2020

Onze-Lieve-Vrouw van Fátima


Met Onze-Lieve-Vrouw van Fátima wordt de Heilige Maagd Maria aangeduid die tussen mei en oktober 1917 zes keer is verschenen aan de drie herderskinderen Lucia, Francisco en Jacinta nabij het Portugese stadje Fátima.


dinsdag 12 mei 2020

BREAKING! Uit een gelekt document van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt: "Covid-19 is een vals alarm met enorme gevolgen"


Een afdelingschef van de afdeling KM4 “Bescherming van kritieke infrastructuren” van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een gedetailleerde analyse over de corona-maatregelen in Duitsland opgesteld. De resultaten van de analyse zijn alarmerend, want bij de corona-crisis zou het om een vals alarm gaan.

Omdat alle verzoeken van de afdelingschef om het document aan de minister voor te leggen, afgewezen werden, speelde hij het door aan de crisisstaf en diens vakkundige arbeidskringen op landelijk niveau. Daarop stuurde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een brief aan alle ontvangers, waarin het zich van genoemd document distantieerde, hetgeen de echtheid van het document bevestigt.

De afdelingschef komt in zijn analyse tot de conclusie dat de daadwerkelijke gevolgen van Covid-19 de massieve beschermingsmaatregelen en de daaruit voortkomende schades voor de bevolking en de economie van Duitsland niet rechtvaardigen. Als je de gebruikelijke sterftecijfers in Duitsland als vergelijking neemt, dan zou blijken dat het gevaar van Covid-19 voor de bevolking niet groter zou zijn dan dat door veel andere virussen.

Een groot gevaar daarentegen zou uitgaan van het huidige crisismanagement: de beschermingsmaatregelen van de regering richten volgens de auteur dagelijks zware schades aan, die niet alleen van materiële aard zijn, maar ook de gezondheid betreffen. Zo sterven er landelijk patiënten op grond van afgezegde operaties. Daar zouden nog de slachtoffers van de slechtere verzorging van bijvoorbeeld kanker, hartinfarcten en beroertes bijkomen. Ook verzorgingsgevallen lijden onder het terugtrekken van personeel.

“Het crisismanagement en de politieke beslissers zouden een gigantische vermijdbare schade voor onze samenleving kunnen aanrichten, die het potentieel van het corona-virus ver overtreft en onvoorstelbaar leed kan veroorzaken. De stabiliteit van onze maatschappij en het bestand van onze staatkundige orde kunnen bedreigd zijn. Voor de staat dreigen eisen tot hoge schadevergoedingen vanwege duidelijk foute beslissingen.”

Nu de onbalans tussen de gepropageerde bedreiging door het virus en de al bewezen reële schade door de beschermingsmaatregelen duidelijk wordt, zou de opheffing van de maatregelen op korte termijn dringend zijn aan te bevelen. Anders zou in de bevolking de verdenking kunnen toenemen dat de regering met het vasthouden aan de maatregelen vooral gezichtsverlies zou willen voorkomen.

Conclusie: De regering heeft gefaald!


Bron: Wochenblick

Link:


https://www.wochenblick.at/corona-folgenschwerer-fehlalarm/


 

Bron: Document

Link:


https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdfBron: Off-Guardian

Link:

https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/noon-lockdown-v-lockdown.jpg?x98810
vrijdag 8 mei 2020

Dagmar Belakowitsch: "Oostenrijkse regering organiseert een gemaskerd bal in het parlement ten koste van de bevolking!"

Over het Covid-19-schimmenspel in Oostenrijk én in België

Dr. Dagmar Belakowitsch wees in deze grootse toespraak op enkele pijnpunten:

"Kanselier Kurz heeft tot op de dag van vandaag geen echt antwoord gegeven op de vragen van de Oostenrijkers in het Parlement! Met zijn dagelijkse horrorrapporten maakt hij de mensen bang. Deze bangmakerij door Kurz is de basisvoorwaarde om de grondrechten van de bevolking te kunnen beknotten. Het is ook bijzonder respectloos dat de heer Kurz nog steeds zichtbaar ontspannen is met meer dan 1,5 miljoen werklozen."

Auch heute gab es von Kanzler Kurz im Parlament keine wirklichen Antworten auf die Fragen der Österreicher! Mit seinen täglichen Horrormeldungen hat er dafür gesorgt, dass die Menschen Angst haben. Diese Angstmacherei von Kurz ist aber die Grundvoraussetzung dafür, dass er der Bevölkerung die Grundrechte beschneiden kann. Besonders respektlos ist auch, dass sich Herr Kurz bei über 1,5 Millionen Arbeitslosen nach wie vor sichtlich entspannt zeigt. All das wird von unserer Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch in dieser grandiosen Rede aufgezeigt.

donderdag 7 mei 2020

De 'corona-experts' kunnen alleen maar wat speculeren...


Het is intussen zonneklaar dat SARS-CoV-2 niet dodelijker is dan andere vergelijkbare virussen en het sterftecijfer van COVID-19 ligt dan ook niet hoger dan bij de normale griep. Het belangrijkste doel van de maatregelen inzake lockdowns en social distancing is dus enkel maar om te voorkomen dat "ziekenhuizen niet worden overspoeld met patiënten". Die doelstelling is nu dus ruimschoots bereikt en de corona-maatregelen kunnen nu dan ook meteen naar de prullenmand. Een vaccin zal trouwens niet veel helpen, deels omdat het jaren zal duren om er één te produceren en deels omdat het virus tegen dan allang gemuteerd is.

De zogenaamde medische 'experts' zijn niet écht experts omdat SARS-CoV-2 een nieuwe virusstam is. Hetzelfde kan worden gezegd voor de zogenaamde economische 'experts' die sinds kort dagelijks worden geïnterviewd. Géén van hen weet wat er écht gaat gebeuren. Ook zij kunnen alleen maar wat speculeren. De diverse landen zullen nu eerst en vooral de behoeften van hun eigen burgers op het voorplan moeten gaan stellen, willen deze niet omkomen van de honger. We zien dit al her en der in Europa. De EU heeft de crisis hoe dan ook slecht aangepakt en is een nutteloze instantie gebleken. Elke cent zal de komende jaren moeten worden besteed aan de wederopbouw van de nationale economieën, het versterken van de gezondheidsstelsels en aan de toekomstige paraatheid voor noodsituaties. De wereld zal vele jaren nodig hebben om te herstellen van deze georganiseerde coronacrisis, en de (economische) situatie zal eerst nog veel erger worden voordat deze beter wordt.

woensdag 6 mei 2020

Mgr. André-Jozef Léonard wordt vandaag 80 jaar

Proficiat Monseigneur!
Over de niet te winnen 'oorlog tegen hét corona-virus'


De farmaceutische industrie en haar gekochte virologen proberen momenteel om evidente redenen de ziekteverwekker SARS-CoV2 te definiëren als een stabiele en onveranderlijke vijand. Het corona-virus was echter waarschijnlijk al tussen Kerstmis en Nieuwjaar 2019 in België aanwezig. Toen is echter niemand iets opgevallen. De hel brak pas los na de Carnavalsvakantie toen corona-lijders uit Italië terugkeerden en men is beginnen testen. Het testen heeft het probleem veroorzaakt, omdat men plots valselijk beweerde dat corona een super besmettelijk killer-virus was, dat kon worden opgespoord. Corona-patiënten werden in de ziekenhuizen en in de rusthuizen vaak aan hun lot over gelaten, omdat het personeel wegens het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddel vreesde om zélf besmet te raken.

Een 'corona-vrije wereld' is nu plots het zelf verklaarde doel van de door vaccins geobsedeerde Bill Gates en zijn politieke vrienden. Zij proberen ons echter de illusie te verkopen, dat we oorlog voeren tégen een duidelijk definieerbare vijand in de wereld van de virussen. Omdat een onveranderlijk virus de voorwaarde is voor de handel in allerlei 'tests' en de verplichting door de staat om een vaccin te laten injecteren, dat vooral 'veilig' is voor de vaccinfabrikanten. Maar, net zoals men de griep niet kan uitroeien, kan men ook het corona-virus niet uitroeien.

Na het doormaken van een griep bouwt men afweer op tegen het betreffende subtype, maar door het continu veranderende virus is de opgebouwde immuniteit niet in staat de gevolgen van een infectie compleet teniet te doen. Een volgende infectie met dat subtype zal minder ernstig verlopen, en maakt het mogelijk om met slechts één dosis te vaccineren. De veranderingen in het virus zijn er tevens de oorzaak van dat jaarlijks nieuwe vaccins tegen het virus moeten worden ontwikkeld.

Het oorspronkelijke Wuhan-virus is echter allang verdwenen omwille van de extreem hoge mutatiesnelheid van RNA-virussen, waaronder ook SARS-CoV2. Het is volkomen zeker, dat het SARS-virus constant aan het veranderen is! Welk nut heeft vaccinatie tegen iets dat helemaal niet kan worden gegrepen?

Massale vaccinaties tegen respiratoire virussen zijn sowieso dan ook risicovolle nonsens die in bepaalde gevallen lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds mensen die ernstig ziek worden na een griepvaccinatie. Bij snel veranderende ziekteverwekkers - zoals bij griepvaccinatie (én SARS-CoV2 ) - is vaccinatiesucces een kwestie van puur geluk. Pas achteraf kan worden vastgesteld of de gevaccineerden het er beter vanaf brachten dan de niet-gevaccineerden. Hoe dan ook blijft vaccinatie een lucratieve business voor de farmaceutische industrie, aangezien een op bewijs gebaseerde voorafgaande beoordeling van de voordelen van een vaccin natuurlijk nooit mogelijk zal zijn.

dinsdag 5 mei 2020

Het immuunsysteem heeft nood aan blootstelling aan virussen en bacteriën

Intensieve interactie met andere mensen is daarom levensnoodzakelijk!

De anderhalvemetersamenleving zal ons allemaal ombrengen omdat wij dan geen weerstand meer zullen hebben tégen ‘onschuldige’ ziektes
De meeste soorten meercellige organismen bezitten in ieder geval een immuunsysteem in de vorm van een aangeboren immuniteit, die zich kenmerkt door een reeks vooraf geprogrammeerde reacties op ziekteverwekkers, en die niet verandert tijdens de levensloop van het organisme. Het adaptieve immuunsysteem, is het immuunsysteem waarbij de immuunreactie aan het binnengedrongen pathogeen wordt aangepast. De soorten organismen met een adaptief immuunsysteem bezitten daarnaast ook de aangeboren immuniteit, en veel afweermechanismen behoren tot beide systemen. De hogere gewervelde dieren en alle zoogdieren hebben zowel een aangeboren als een aanpassingsimmuunsysteem.

Elke maatregel die de overheid neemt - zoals de mondmaskers en de anderhalvemetersamenleving - is schadelijk en zelfs levensbedreigend! Men wil kennelijk zoveel mogelijk mensen uitroeien. Het is de malthusiaanse waanzin die momenteel regeert!

maandag 4 mei 2020

Anti-lockdown-protesten wereldwijd: "Weg met de corona-dictatuur!"

Het volk is soeverein onder God: Volkssoevereiniteit is het principe dat het volk het hoogste gezag van de staat vormt
zondag 3 mei 2020

Meimaand Mariamaand

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen / Liefde gaf U duizend namen


Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o Moedermaagd,
Die gij in ons landje draagt.
Schoner klinkt hij dan al d'andren.
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).

Waar men ga langs Vlaamse wegen
Oude hoeve, huis of tronk,
Komt men U, Maria, tegen,
Staat Uw beeltenis te pronk
Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans of blij festoen
Moge 't nimmer hier verand'ren
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)

Blijf in 't Vlaamse herte tronen
Als de hoogste koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood
Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen is de titel van een Marialied van Lodewijk de Vocht dat in Vlaanderen wijd verspreid is. Het is ook de naam van het Mariabeeld waaraan het lied is opgedragen. Het lied verenigt Vlaamse gevoelens en Mariadevotie. Tijdens de Meimaand wordt het op menige katholieke Vlaamse school en tijdens parochiale diensten gezongen. De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht (1887-1977).

Het lied werd gecomponeerd in 1910 op vraag van de paters jezuïeten van Gent, meer bepaald van pater Jozef Axters. De vraag gebeurde in het kader van de viering van de vijftigste verjaardag van de pauselijke kroning in 1860 van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. Dit 2,75 m grote witmarmeren beeld van de Antwerpse beeldhouwer Jan-Baptist De Cuyper (1807-1852) dateert van 1846 en was door jonkvrouw d'Hane-Steenhuyse - de Potter geschonken en geplaatst in de recent gebouwde Jezuïetenkerk in de Posteernestraat in Gent.

BREAKING: Nieuwe Duitse studie bevestigt, dat onder 'chaotische omstandigheden' 80 tot 90 procent van de Covid-19-patiënten die op de zogenaamde 'ventilatoren' (invasieve of tube-beademing) zijn aangesloten, (voortijdig) sterven


Bron: Dtsch Arztebl 2020; 117(18): A-937 / B-791

Link:

https://www.aerzteblatt.de/archiv/213781/Pneumologie-Richtig-beatmen-bei-COVID-19'Het is dus niet zo dat de patiënt al op de tweede dag na het begin van de koorts beademing nodig heeft', benadrukt Bauer. Over het algemeen bevonden de Duitse patiënten zich in een geprivilegieerde positie omdat veel patiënten vroeg werden opgenomen en lange tijd in het ziekenhuis konden worden geobserveerd. Dit was bijvoorbeeld heel anders in Italië of later in de Verenigde Staten. Daar werd de chaos in de overbelaste spoedeisende hulp gekenmerkt door het feit dat verschillende patiënten zich al in een vergevorderd stadium van longbeschadiging en kortademigheid bevonden. Ze hadden toen een slechte prognose ondanks en niet vanwege de onmiddellijke intubatie.

Dit verklaart de soms hoge sterftecijfers van 80-90% onder beademde COVID-19-patiënten, niet alleen in Italië maar ook in New York. "Dit is echter helemaal niet te vergelijken met de lokale praktijk", benadrukt Pfeifer. In Duitsland zijn de sterftecijfers aanzienlijk lager - volgens de eerste rapporten van de Duitse intensieve registratie (DIVI), zelfs minder dan 40% bij ernstige zieke mensen.


Zie ook:

Gefahr durch das Beatmungsgerät?


Bron: Frankenpost

Link:

https://www.frankenpost.de/region/oberfranken/laenderspiegel/Gefahr-durch-das-Beatmungsgeraet;art2388,7210803Künstliche Beatmung bei Corona-Patienten: Ärzte weltweit sehen gefährliche Entwicklung


Bron:

Link: Watson

https://www.watson.de/645329518-corona-patienten-aerzte-sehen-gefaehrliche-entwicklung-bei-kuenstlicher-beatmungInvasieve of tube-beademing


Hierbij wordt er een beademingsbuis (tube) via de keel in de luchtpijp ingebracht en wordt de patiënt aangesloten met een slang aan de beademingsmachine. Omdat er ook ernstige risico's zijn aan kunstmatige beademing probeert men de duur van beademen zo kort mogelijk te houden. Beademing is geen behandeling op zich maar geeft de tijd om van de aandoening te genezen. Het is nooit volledig te voorspellen hoe lang iemand kunstmatig beademd moet worden. Het kan enkele uren of dagen zijn maar er zijn ook vele patiënten die nooit meer van de beademing af komen. Het hangt allemaal af van de aandoening en eventuele complicaties die zich kunnen voordoen.

Beademing op zichzelf doet geen pijn maar patiënten vinden het gevoel van de tube en het gevoel van lucht die in de longen wordt geblazen vaak vervelend. Vooral bij volledige beademing wordt vaak slaapmedicatie ('kunstmatige coma') gegeven. Een nadeel hiervan is dat persoonlijk contact onmogelijk wordt.

Indien de patiënt via een tube beademd wordt is eten en drinken onmogelijk, de voeding wordt meestal via een maagslang gegeven (sondevoeding). Sondevoeding is een vloeibare volledige voeding waar alle benodigde voedingsstoffen in de juiste verhouding in zitten. Soms is sondevoeding niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de darmen nog niet goed werken of omdat ze nog niet met voedsel belast kunnen of mogen worden. Als het niet mogelijk is sondevoeding te geven zal er gevoed worden via een infuus in een groot bloedvat. Dit grote infuus wordt ingebracht in de lies, onder het sleutelbeen of in de hals. Ook via deze weg is het mogelijk een volledige voeding te geven die aangepast is op de specifieke behoeften van de patiënt.


Echter, kunstmatige beademing onder hoge druk leidt altijd tot schade aan de longen en bespoedigt over het algemeen het overlijden


Dat beademing ook nadelige effecten heeft, is al langer bekend. Ernstig zieke patiënten kunnen zelfs aan de gevolgen ervan overlijden. Aan de ernstigste vorm van beademingsgerelateerde longschade, het acute respiratory distress syndrome, sterft 30 tot 40 procent van de patiënten. ‘Zij hebben ten gevolge van een ziekte of een ongeval al tal van ontstekingen in hun lichaam en als daar een beademingsontsteking bijkomt, ontspoort de zaak en vallen organen uit’, zegt Vaneker. Hij spreekt van ‘de ironie van kunstmatige beademing’: het is een levensreddend middel dat de dood van patiënten kan bespoedigen.

Als een long wordt beademd, ontstaat druk van buitenaf op de longblaasjes, legt hij uit, en komen ten gevolge van die stress moleculen vrij. Die hechten aan de Toll 4 receptor, de belangrijkste receptor die is betrokken bij de immuunrespons. Die wordt geactiveerd en maakt ontstekingseiwitten aan, waardoor weer ontstekingscellen worden gevormd.

Bron: De Volkskrant

Link:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kunstmatige-beademing-veroorzaakt-longschade~b3115853/ Kortom, bij vele oudere patiënten met comorbiditeit - het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen - is de directe doodsoorzaak de invasieve of tube-beademing onder hoge druk. Covid-19 heeft hier niets mee te maken.

Het verzet tégen de ongrondwettelijke corona-maatregelen en het ongeduld met het beleid van de Duitse federale regering groeit met de dagHet ongrondwettelijke beleid naar aanleiding van de zogenaamde bestrijding van het corona-virus heeft het openbare leven in Duitsland al wekenlang verlamd. In Berlijn, Hamburg en Stuttgart vinden nu om de paar dagen demonstraties tégen de ongrondwettelijke staatsmaatregelen plaats. De beweging wint aan populariteit. Het rommelt ook in de economie. Het ongeduld met het beleid van de federale regering groeit met de dag.


Tausende auf den Straßen, Brandbrief an Merkel: In Deutschland rumort es

Bron: Focus online

Link:

https://www.focus.de/politik/deutschland/druck-vor-corona-gipfel-waechst-tausende-auf-den-strassen-brandbrief-an-merkel-in-deutschland-rumort-es_id_11948924.html

Stay-at-Home-protest in California


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------