BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 30 januari 2012

Toeval?

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321


GOEDE EN EERLIJKE WETENSCHAP KAN SOMS VERKLAREN HOE DE WERELD WERKT...

WE HEBBEN HET DECIMALE STELSEL OMDAT WE 10 VINGERS HEBBEN...

RELIGIE KAN VERKLAREN WAAROM DE WERELD WERKT!!!

GOD GAF ONS DIE 10 VINGERS!!!

GOD IS DE MEESTER VAN ALLE WETENSCHAP!!!

vrijdag 27 januari 2012

Wat is het Christendom?Vaticaan roept alle Christenen en de Katholieken in het bijzonder op om "stevig en gepast" te reageren tegen blasfemie

Het Vaticaan riep donderdag, 19 januari alle Christenen op, om ​​"stevig en gepast" te reageren tégen elk gebrek aan respect voor God, de Heiligen, religieuze symbolen en het Katholieke Geloof in het algemeen. Het Vaticaan deed deze oproep te midden van de controverse over het toneelstuk van Romeo Castellucci; “On the Concept of the Face, Regarding the Son of God.

Bron: AFP

maandag 23 januari 2012

De Heilige Theresia van AvilaNada te turbe

Gebed van de H.-Theresia van Avila (1515-1582)

Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa;
Dios no se muda.
La paciencia
todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene,
nada le falta;
Solo Dios basta.

Niets kan je verwarren,
Niets kan je beangstigen,
Alles gaat voorbij;
God verandert niet,
Geduld bereikt alles;
Wie aan God vasthoudt,
zal het aan niets ontbreken;
Alleen God voldoet.

vrijdag 20 januari 2012

EERHERSTEL AAN CHRISTUS

OPROEP tot alle Christenen met eergevoel in het bijzonder tot de bisschoppen, priesters en politici om samen eerherstel te bieden aan Christus naar aanleiding van de vertoning van het toneelstuk "On the concept of the Face, Regarding the Son of God" in "de Singel" te Antwerpen (acties op 1, 4 en 5 februari 2012).

EERHERSTEL AAN CHRISTUS

http://www.eerherstel.be/

http://www.atv.be/item/toneelstuk-lokt-boze-reacties-uit


http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=8S3L162M


http://www.gva.be/antwerpen/antwerpen/plechtigheid-tegen-godslasterlijk-schouwspel-in-desingel.aspx

De Heilige Communie: Dominus Est = Het is de Heer = Het is God

Acties tegen Castellucci in Milaan: 'Sul concetto di Volto nel Figlio di Dio' = 'Over het concept over het gezicht van Gods Zoon'

Andrée Ruth Shammah, de directeur van het Teatro Parenti zoekt hulp bij de communistische burgemeester van Milaan Antonio Pisapia en bij de prefect van de politie van Milaan, in verband met de groeiende golf van verontwaardiging die in Milaan opsteekt tegen het blasfemische toneelstuk!

IN PLAATS VAN TE DIALOGEREN MET DE MANIFESTANTEN, STUURT MEN ER DE POLITIE OP AF! ZEER DEMOCRATISCH!!!


OOK 'THE GUARDIAN' LAAT ZICH NEGATIEF UIT OVER HET FLUTSTUK:

http://www.guardian.co.uk/stage/2011/apr/22/concept-of-the-face-review


OOK IN ANTWERPEN ZAL TEGEN DIT BLASFEMISCHE THEATERSTUK GEMANIFESTEERD WORDEN:

http://vliegenmepper.blogspot.com/2012/01/manifestatie-tegen-de-christianofobie.html


http://vliegenmepper.blogspot.com/2012/01/piusx-antwerpen-castelluci-singel-actie.html

zondag 15 januari 2012

L’Osservatore Romano bekritiseert de foutieve Angelsaksische berichtgeving

L’Osservatore Romano’, de krant van het Vaticaan, leverde zaterdag felle kritiek op de berichtgeving in sommige media over de toespraak van de Heilige Vader tot het Diplomatieke Corps. Een dag later berichtten de Angelsaksische media dat de Paus kritiek uitte op het homohuwelijk. Door de monopoliepositie die de Angelsaksische media hier in het Westen hebben, werd deze foutieve berichtgeving ook door de andere Westerse media overgenomen!

L’Osservatore Romano’ schrijft in zijn zaterdageditie dat ‘enkele media’ de toespraak van de Paus foutief hebben weergegeven: “De Heilige Vader sprak er over de betekenis van het gezin. Hij sprak er hoegenaamd niet over relaties van homoseksuelen. Zijn uitspraak dat een gezinsonvriendelijke politiek de menselijke waardigheid en de toekomst van de mensheid in het gedrang brengt is geen veroordeling van relaties van partners van hetzelfde geslacht. Hij zegde evenmin dat zulke manier van samenleven onderdeel is van een gezinsonvriendelijke politiek.”

Bron: L’Osservatore Romano

vrijdag 13 januari 2012

Bisschop Klaus Dick: "De mondcommunie is volgens het Concilie de enige geldige vorm!"

Kardinaal Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don: "Schaf de handcommunie af!"

Volgens Kardinaal Ranjith dient de Heilige Hostie "met eerbied en een houding van deemoedige aanbidding" ontvangen te worden. De Kardinaal herinnert eraan dat het Tweede Vaticaans Concilie de handcommunie nooit officieel gelegitimeerd heeft. Ranjith vindt dat de handcommunie in de jaren zestig "ten onrechte en haastig in sommige gebieden werd ingevoerd". "Ik denk dat de tijd gekomen is om deze praxis te evalueren en te heroverwegen en indien noodzakelijk, af te schaffen."

Bisschop Athanasius Schneider zegt dat de 'calvinistische self-service handcommunie' binnen de Katholieke Kerk moet verdwijnen!

Bisschop Schnieder zegt: "Het is een legende dat de handcommunie zou teruggaan tot de eerste eeuw. Het komt veel eerder van die duivelse schismatieker uit Genève, Johannes Calvijn. De huidige vorm van de handcommunie komt dus van de calvinisten. De handcommunie is een misbruik!"

"De calvinistische self-service handcommunie werd in de jaren 1960 geïntroduceerd door decadente en dissidente 'katholieke' gemeenschappen in Nederland. Deze stap is in overtreding met de kerkelijke regels en voorschriften."

Mgr Schneider benadrukt: "De handcommunie is een misbruikt, dat reeds in de jaren 1960 door de Heilige Stoel werd verboden."

Tenslotte behandelde Paulus VI de handcommunie in het document 'Memoriale Domini' in mei 1969. In dit document zegt de Kerk dat deze vorm een uitzondering is en dat geknield de H. Communie ontvangen, de regel zou blijven."

Anoniem zei over de handcommunie:

Volgens de Katholieke leer is Jezus Christus na de consecratie waarachtig lichamelijk aanwezig onder de schijngedaanten van brood en wijn.

De communie geeft dus echte fysieke gemeenschap (communio) met Jezus Christus, en door Christus mystieke gemeenschap met alle gelovigen van geheel de Kerk.

Men hoeft niet in elke mis de communie te ontvangen en tot de communie zijn alleen de gedoopte gelovigen toegelaten, die het geloof van de Kerk in de eucharistie delen en in staat van genade verkeren, dat wil zeggen zonder zich van een doodzonde bewust te zijn. Diegene die er zich van bewust is een zware zonde te hebben begaan, moet het sacrament van de biecht ontvangen alvorens tot de communie te naderen.[3]. Voor het ontvangen van de communie moet de Katholieke gelovige ook het door de Kerk voorgeschreven vasten onderhouden. Dat wil zeggen dat minstens één uur niets gegeten of gedronken hebben (water en medicijnen mogen wel)[4].

De Katholieken ontvangen de communie op de tong uit handen van de priester of diaken, waarbij een misdienaar een pateen onder de kin van de gelovigen houdt. Dit gebeurt van oudsher knielend aan de communiebank. In de westerse Katholieke Kerk is het sinds 1969 in die kerkprovincies waar de bisschoppenconferentie daarom gevraagd heeft, ook toegelaten de hostie op de hand te leggen[5].

Deze vorm van communiceren, de zogenaamde 'handcommunie', was nog tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in 1964 zonder toestemming ingevoerd op sommige plaatsen in Nederland, België en Duitsland[6] en is onder sommige groepen de inzet van controverse[7].

In de Lage Landen werd ze door Kardinaal Suenens (1962-1979) tezamen met kardinaal Alfrink (1955-1975) ingevoerd. In vele landen wordt de handcommunie nog vaak als een misbruik gezien en ze geeft ook vaak aanleiding tot heiligschennis[8].

Wie de bronnen wil kennen (de cijfers achter de paragrafen: zie wikipedia over de handcommunie.

Alfrink en Suenens waren de kardinalen die volle kerken gekregen hebben, en er lege teruggegeven, een beroep doende op alle mogelijke anti-Katholieken als Huub Oosterhuis.

Anoniem schrijft over de handcommunie:

De Heilige Sixtus - Paus van 117 tot 126 - verklaart, dat alleen priesters en diakens gerechtigd zijn de Heilige Mysteriën aan te raken. Daarmede wordt de handcommunie, waarbij de vingers van de gelovige de Hostie aanraken, uitgesloten.

De Heilige Justinus (100 - 166) verklaart, dat alleen de priesters en diakens de Heilige Communie mogen uitdelen en naar de zieken dragen. Daarmede wordt de handcommunie, waarbij de vingers van de communicant de Hostie aanraken, uitgesloten.

Bij uitzondering, gedurende de vervolgingen, mochten sommige gelovigen de Heilige Eucharistie in hun huis bewaren en uitdelen aan de zieken en stervenden. Echter alleen wanneer er geen priesters of diakens in de streek waren. In het jaar 313, bij het decreet van Milaan, dat de godsdienstvrijheid afkondigde, waardoor de vervolgingen een einde namen, werd deze toelating ingetrokken.

De Heilige Stefanus I - Paus van 254 tot 257 - verklaart, dat de leken zich niet de bevoegdheid van de priesters mogen toe-eigenen. Dit heeft vooral betrekking op de toediening van de Sacramenten, waaronder begrepen de uitreiking van de Heilige Communie.

De Heilige Eutychiánus - Paus van 275 tot 283 - wijst de priesters op hun plicht de Heilige Communie zelf naar de de zieken te dragen en dit niet te laten doen door de gelovigen.

En zo, fantasten over de "eerste christenen", ging het in werkelijkheid !

donderdag 12 januari 2012

Over de handcommunie...

Anoniem zei:

"Plezant en heel hygiënisch hoor, zo'n Jubilateboeken in de kerk. Na een paar jaar beduimeld door honderden verschillende mensen, elke zondag moeten we ons weer besmetten, EN ook nog handjes schudden met mensen die klinken hebben aangeraakt of hun handen niet gewassen na de WC, en nu MOETEN we elkaars handjes schudden (heeft nooit in de liturgie bestaan) en zo elkaar besmetten, en dan ter Communie, in die hand, besmet door die vuile zangboeken, het stoelgeld en het handjesschudden. En dan komen de modernisten zagen dat de handcommunie "veel hygienischer is". Ook hier niets dan dikke leugens. We besmetten elkaar en met de handcommunie onteren we ook nog eens O.L. Heer. De tongcommunie is de enige door de Paus gewenst en Hij is de Plaatsvervanger van Christus op aarde. De handcommunie is een produkt van de Oosterhuissecte, doe er nooit meer aan mee!"

zaterdag 7 januari 2012

Manifestatie tegen de christianofobie in Antwerpen

“Meer dan ooit herkent men, dat de kracht van de bozen in de laksheid van de goeden ligt; de zwakte der Christenen is de ruggegraat van Satans rijk!” (H. Pius X)

Nadat op meerdere plaatsen in Frankrijk het blasfemische toneelstuk van Romeo Castellucci genoemd "ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD, VOLUME 2" werd opgevoerd, vinden nu 5 opvoeringen plaats in De Singel te Antwerpen van woensdag 1 februari tot zondag 5 februari 2011.

Deze opvoeringen zijn een voorbeeld van de oprukkende christianofobie in onze tijd, die de eer en waardigheid van O.L.H. Jezus Christus op schandalige wijze aanvallen.

Ook in Vlaanderen wordt hiertegen geprotesteerd door het organiseren van 2 manifestaties, de dag van de eerste opvoering, woensdag 1 februari, en de dag van de laatste opvoering, zondag 5 februari 2012.

Wij moeten onzerzijds de woor-den van de grote Kerkvader Johannes Chrysostomus indachtig zijn : “Het geduld, waarmede men beledigingen verdraagt, welke aan ons persoonlijk gericht zijn, is een deugd. Geduldig verdragen en ongevoelig blij-ven echter voor beledigingen, die tegen God gericht zijn, is het toppunt van goddeloosheid!”

Alle Katholieken worden uitgenodigd aan deze manifestatie tot eerherstel deel te nemen.

Programma woensdag 01-02

18.30 Samenkomst aan kiosk Koning Albertpark, Antwerpen
19.00 Vertrek naar de Singel
19.30 Aankomst aan de Singel: toespraak en gebed
20.00 Gebed en zang
21.00 Einde van de manifestatie


Programma zondag 05-02

13.30 Samenkomst aan kiosk Koning Albertpark, Antwerpen
14.00 Vertrek naar de Singel
14.30 Aankomst aan de Singel: toespraak en gebed
15.00 Gebed en zang
16.00 Einde van de manifestatie

http://vliegenmepper.blogspot.com/2012/01/manifestatie-tegen-de-christianofobie.html

Over het Sacrament van de Heilige Eucharistie, het Sacrament van het Priesterschap en het Sacrament van het Huwelijk

De Heilige Eucharistie

De Heilige Eucharistie is het offer en het Sacrament waarin Jezus Christus zelf, onder de gedaante van brood en wijn, tegenwoordig is, geofferd wordt en genuttigd.

In de Heilige Eucharistie is Jezus-Christus zelf waarlijk en wezenlijk tegenwoordig, met Zijn godheid en Zijn mensheid, met Zijn ziel en Zijn lichaam, zoals Hij nu verheerlijkt in de hemel is.

Jezus Christus wordt tegenwoordig gesteld in de Heilige Eucharistie door de woorden van de Consecratie, die het brood veranderen in het lichaam van Jezus Christus, en de wijn in Zijn bloed.

Voor de Consecratie is op het altaar alleen brood en wijn.

Na de Consecratie is op het altaar de gehele Christus onder de gedaante van brood, en de gehele Christus onder de gedaante van wijn.

Aan de Heilige Eucharistie moeten wij de goddelijke eer of aanbidding bewijzen, omdat Jezus Christus, die daarin tegenwoordig is, waarlijk God is.


De Heilige Eucharistie als Offer of het Misoffer

De Mis is het onbloedig Offer van het Nieuw Verbond, waarin Jezus Christus, door de bediening van de priester, zichzelf slachtoffert aan God de Vader en Hem Zijn lichaam en Zijn bloed onder de gedaanten van brood en wijn, opdraagt.

In de Mis slachtoffert Christus zich op onbloedige wijze en door de bediening van de priester.

Jezus Christus offert zichzelf op aan God de Vader op het ogenblik van de Consecratie, wanneer het brood en de wijn veranderd worden in Zijn lichaam en Zijn bloed.

De beste manier om Mis te horen is, aandachtig te volgen wat er aan het altaar geschiedt, samen met de priester het goddelijk offerlam op te dragen, en zich te verenigen met Jezus Christus door een sacramentele of ten minste een geestelijke communie.


De Heilige Eucharistie als Sacrament

Het Heilig Sacrament des Altaars is het Sacrament waarin Jezus Christus, onder de gedaanten van brood en wijn, waarlijk tegenwoordig is, en door ons genuttigd wordt als een waarachtige Spijs voor onze ziel.

Om waardig te communiceren moet men in staat van genade zijn; ook moet men nuchter zijn, dit is één uur voor de communie niets gegeten en gedronken hebben, uitgenomen water en geneesmiddelen.

Wie er zich van bewust is een doodzonde bedreven te hebben, moet, alvorens te communiceren, te biechten gaan en de absolutie bekomen.


Het Priesterschap

Het Priesterschap is het Sacrament dat aan de bedienaars van de Hei1ige Kerk macht geeft hun geestelijk ambt uit te oefenen, en genade om het te vervullen.

De priesters hebben de macht om het Heilig Misoffer op te dragen, de zonden te vergeven of te weerhouden, andere sacramenten toe te dienen, het woord Gods te verkondigen, en de zielzorg waar te nemen.


Het Huwelijk

Het Huwelijk is het sacrament waardoor man en vrouw zich als echtgenoten voor God en geweten tot aan de dood verbinden, en genade bekomen om met elkander christelijk te leven en hun kinderen tot Gods eer op te brengen.

Voor de Katholieke gedoopten, is een verbintenis, alleen vóór de burgerlijke overheid aangegaan, geen waar Huwelijk, maar een vereniging die zondig is vóór God en het christelijk geweten.

woensdag 4 januari 2012

België: één op vier abortussen bij tieners

Een kwart van de abortussen in ons land wordt uitgevoerd bij meisjes jonger dan 20 jaar. Met dat cijfer is ons land koploper binnen de Europese Unie. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen op basis van EU-cijfers.

In de studie, die is verschenen in een gynaecologisch vakblad, werd onder andere nagegaan hoeveel vrouwen in de Europese Unie onder de 20 jaar in 2008 een abortus ondergingen. In België waren dat er 14,7 op 1.000 vrouwen of 25,2 procent van het totaal aantal abortussen.

Volgens sp.a-senator Marleen Temmerman toont dat vooral aan dat oudere vrouwen minder ongewenst zwanger worden omdat ze gemakkelijker toegang hebben tot voorbehoedsmiddelen. "Een keer een arts beslist heeft welk voorbehoedsmiddel geschikt is, zou men continu de pil moeten kunnen halen, zonder telkens een nieuw voorschrift te halen", meent ze.

[HET BELEID FAALT TOTAAL! NIET 'MEER' VOORBEHOEDSMIDDELEN, MAAR DE PROMOTIE VAN EEN MENSWAARDIGE ETHIEK!!!]

In 2008 werden in Europa 1,2 miljoen zwangerschappen beëindigd bij vrouwen tussen 15 en 49 jaar. Dat zijn gemiddeld iets meer dan tien abortussen op 1.000 vruchtbare vrouwen. België ligt onder dat gemiddelde met 7,5 op 1.000 of 18.595 zwangerschapsafbrekingen.

[EN DAN MAAR ZEUREN OVER DE VERGRIJZING!!!]

Bron: Gazet van Antwerpen/Het Belang van Limburg - André Grosemans


DE THEMA'S 'LEVEN' EN 'DOOD' ZIJN TE BELANGRIJK OM AAN POLITICI OVER TE LATEN!!!

POLITICI ZIJN NOG NIET EENS IN STAAT OM FATSOENLIJK ONDERWIJS OP POTEN TE ZETTEN!!!

LAAT STAAN DAT ZE IETS VAN MORAAL OF ETHIEK ZOUDEN BEGRIJPEN!!!

ZIJ HEBBEN ABORTUS GELEGALISEERD, DUS ZIJN ZIJ OOK VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE ABORTUSMOORDEN!!!

LEVENS DIE NIET GELEEFD ZULLEN WORDEN!!!

ABORTUS = MOORD

STOP DE GENOCIDE!!!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------