BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 31 oktober 2011

O ja, Oktober was en is nog steeds de Rozenkransmaand

Helaas hebben de voormalig-katholieke Vlaamse media dit nergens vermeld.

Misschien denken de Vlaamse modernisten, dat het gebruik van de Rozenkrans na het Tweede Vaticaans Concilie werd afgeschaft. Echter, er werd helemaal niets afgeschaft!

Of misschien denken deze 'verlichte' en 'moderne' geesten wel dat de Rozenkrans iets is voor 'jonge idioten' om 'kardinaal' André Vingt-Trois van Parijs te parafraseren!

Gelukkig ontdekken steeds meer jongeren de kracht van het Rozenkransgebed!

'L'affaire Castellucci' in 'Theaterstudio deSingel Antwerpen'

ROMEO CASTELLUCCI - SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO

'On the Concept of the Face, regarding the Son of God, Volume 2'

WO 1 FEBRUARI 2012 - ZA 4 FEBRUARI 2012

gezelschap: Socìetas Raffaello Sanzio
met: Romeo Castellucci , Silvia Costa , Dario Boldrini , Vito Matera , Gianni Plazzi , Sergio Scarlatella , Silvano Voltolina


Theaterstudio deSingel Antwerpen

Oorspronkelijk bedoeld als een voorstudie, groeide 'On the Concept of the Face, regarding the Son of God, Volume 2' uit tot een autonome voorstelling met een bijzondere kracht. Wat zich voor uw ogen afspeelt, is tegelijk pijnlijk concreet en mysterieus abstract. U kijkt naar een levensgroot aangezicht uit 'Salvator Mundi' (1465) van de Italiaanse schilder Antonello da Messina. U hoort vage geluiden waarin de naam Jezus telkens als een mantra herhaald wordt. Verwacht u evenwel niet aan een mystieke voorstelling. Samen met Jezus kijkt u naar een scène tussen vader en zoon, naar hulpeloosheid, naar fysieke aftakeling, naar ultiem verdriet. Het kijken zelf maakt ons medeplichtig én eenzaam. Zegt Romeo Castellucci: "Je eigen dagelijks leven zien als een voorstelling waarbij jijzelf toeschouwer bent: dit heet eenzaamheid."

Deze productie werd samen met 'The Minister's Black Veil' ondersteund door deSingel internationale kunstcampus (Antwerpen), Theater der Welt (Essen), Théâtre National de Bretagne (Rennes), The National Theatre (Oslo), Barbican London en SPILL Festival of Performance (Londen), Chekhov International Theatre Festival (Moskou), Holland Festival (Amsterdam), Athens Festival, Festival GREC (Barcelona), Festival d'Avignon, Maribor 2012 European Capital of Culture, Festival DIALOG (Wroclav), Bitef Theatre (Belgrado), Spielzeit'europa/Berliner Festspiele (Berlijn), Théâtre de la Ville (Parijs), Romaeuropa Festival, Theatre festival SPIELART (München), Le Maillon (Straatsburg), Peak Performances@Montclair State (New Jersey)

Het lijkt wel een internationaal georganiseerd satanisch complot!!!

Deze ordinaire en satanische vaudeville wordt in februari 2012 dus blijkbaar 4 keer opgevoerd in Antwerpen.

http://www.desingel.be/nl/programma/theater/9637/Romeo-Castellucci-Societas-Raffaello-Sanzio-On-the-Concept-of-the-Face-regarding-the-Son-of-God-Volume-2

Défendons le ChristIn Parijs hebben zaterdagavond zo’n 5.000 mensen deelgenomen aan een protestactie tegen katholieken-haat. Onder de deelnemers bevonden zich heel wat jongeren. De protestactie ging o.a. uit van het instituut 'Civitas'. De actie was gericht tegen twee theaterstukken die momenteel in Parijs worden opgevoerd en die door de organisatoren als blasfemisch worden bestempeld. De vreedzame protestacties duren nu al meer dan een week, hetgeen vriend en vijand erg heeft verbaasd. Het centrum van Parijs staat elke avond op zijn kop en de organisatoren hebben aangekondigd om de hele maand november te blijven betogen.

'Kardinaal' André Vingt-Trois, 'aartsbisschop' van Parijs, vindt het toneelstuk, waarin kinderen stenen en andere projectielen naar een afbeelding van Christus gooien en waarin de Christus-afbeelding uiteindelijk met uitwerpselen wordt besmeurd, blijkbaar niet blasfemisch en heeft zich in zijn grote gelijk dan ook van de protestactie gedistantieerd. Zaterdagmiddag noemde deze afvallige 'kardinaal' de Jonge Katholieken, die aan deze betogingen deelnemen, 'IDIOTEN'.
Het laatste woord krijgt de Heilige Johannes Chrysostomos:

"Geduld hebben met beledigingen die aan ons gericht zijn, is een deugd. Maar, blijvend geduld hebben met beledigingen die aan God gericht zijn, is het toppunt van goddeloosheid."

zaterdag 29 oktober 2011

Défendons le Christ: "Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken om Mij gevangen te nemen?"

L'affaire Castellucci: Katholieke Jongeren eisen respect voor Christus en eisen dat de discriminatie van Katholieken door atheïstische satanisten stopt!

http://www.soutienauxmilitants.com/

Donderdag, 20 oktober 2011, première in Parijs van het blasfemische spektakel van Roméo Castellucci "Sous le concept du visage du fils de Dieu".

Het toneelstuk toont duidelijk 'het respect' van de atheïstische satanisten voor het Katholieke Geloof!

Hetzelfde toneelstuk speelt trouwens ook in België, waar de acteurs ook uitwerpselen naar het gelaat van de Zaligmaker gooien.

Zoals gezegd, het 'nieuwe atheïsme' is erg agressief en intellectueel erg bescheiden!

De jongeren van Renouveau Français onderbreken het stuk en bezetten standvastig in het geloof de scène.

Dit is de nieuwe Katholieke Jeugd die dit niet langer pikt!


Parijs: Donderdag, 20 oktober 2011


Parijs: Zondag, 23 oktober 2011


Parijs: Dinsdag, 25 oktober 2011Parijs: Woensdag, 26 oktober 2011


Parijs: Zaterdag, 29 oktober 2011

vrijdag 28 oktober 2011

Over Wereldvrede... 'War Is a Racket' door U.S. Marine Major General Smedley D. Butler

'War is a Racket' is de titel van een toespraak en een boekje geschreven door de gepensioneerde Amerikaanse generaal-majoor Marine Smedley D. Butler. Butler, één van de meest gedecoreerde Amerikaanse soldaten ooit, bespreekt openhartig uit zijn eigen ervaring als militaire officier hoe de zakelijke belangen profiteren van de oorlogsvoering.In 'War Is a Racket', haalt Butler een groot aantal voorbeelden aan, vooral uit de Eerste Wereldoorlog. Hij toont aan hoe industriëlen, wiens activiteiten, veelal onder het mom van wetenschappelijk onderzoek,
met openbare middelen werden gefinancierd en hoe zij in staat waren aanzienlijke winsten te genereren ten koste van massaal menselijk lijden."We want bread, not bullets!"
Retired Marine general Smedley D. Butler op Reyburn Plaza, Philadelphia, PA. - 9 November 1935.


Enkele citaten:

"War Is a Racket (Oorlog is een foefje, een winstgevende truc, geldklopperij, afpersing en zwendel). Dat is het altijd geweest. Het is misschien wel de oudste, veruit de meest winstgevende en zeker de meest boosaardige zwendel. Het is de enige zwendel met internationale reikwijdte. Het is het enige zwendel waarin de winst wordt berekend in dollars en de verliezen in mensenlevens. Een 'racket' is het beste te omschrijven, denk ik, als iets dat niet is wat het lijkt voor de meerderheid van de mensen. Slechts een kleine groep insiders weet waar het écht over gaat. Oorlog wordt gevoerd ten voordele van enkelingen, ten nadele van velen. Een paar mensen kloppen enorme fortuinen uit oorlog."

"Ik ben 33 jaar en vier maanden in actieve militaire dienst geweest en in die periode bracht ik het grootste deel van mijn tijd door als een elite krachtpatser voor Big Business, voor Wall Street en voor de bankiers. Kortom, ik was een afperser, een gangster voor het kapitalisme. Ik hielp Mexico en in het bijzonder Tampico veilig te stellen voor de Amerikaanse oliebelangen in 1914. Ik hielp Haïti en Cuba een 'fatsoenlijke' plek te maken voor de National City Bank jongens die daar zo opbrengsten konden inzamelen. Ik hielp bij de verkrachting van een half dozijn Midden-Amerikaanse republieken in het voordeel van Wall Street. Ik hielp Nicaragua te zuiveren voor het International Banking House of Brown Brothers tussen 1902 en 1912. Ik bracht het licht naar de Dominicaanse Republiek voor de Amerikaanse suikerbelangen in 1916. Ik hielp Honduras klaar te maken voor de Amerikaanse fruitbedrijven in 1903 . In China in 1927 hielp ik ervoor te zorgen dat Standard Oil ongehinderd zijn gang kon gaan. Terugkijkend zou ik Al Capone wel een paar tips hebben kunnen geven. Al Capone kon zijn zwendel maar in drie districten opzetten, maar ik heb op drie continenten geopereerd."
woensdag 26 oktober 2011

Het 'nieuwe atheïsme': agressief en intellectueel erg bescheidenEen vaster geloof, roept een agressiever atheïsme op.

Niet alles is toeval.

Alleen het bestaan van een scheppende God, kan de inherente intelligentie in de Wereld, écht verklaren!

dinsdag 25 oktober 2011

'Katholieken moeten zich weer emanciperen'

Om de paar weken zegt ze een doodsverwensing te krijgen in haar digitale postbus, hoofdredacteur Mariska Orban-De Haas (34) van het Katholiek Nieuwsblad.

Uit het interview:

"Zodra de kerk negatief in het nieuws is, richt de woede zich op alles wat het predikaat katholiek draagt. Ook ik moet het dan kennelijk ontgelden." zegt Orban.


- Draagt de kerk zelf niet bij aan de anti-katholieke stemming in Nederland?

"Soms wel, maar meestal niet. De anti-katholieke stemming wordt gemaakt door de media. Als je het als journalist opneemt voor een bisschop of voor een moreel standpunt, wordt je kop afgehakt. In veel journalistieke bespiegelingen klinkt het liberale gedachtegoed door: vrijheid en blijheid voor iedereen. Het individueel geluk als hoogste goed. Het lijkt bijvoorbeeld geaccepteerd dat mannen hun vrouw verlaten voor een nieuw exemplaar. Alsof scheiden voor de achterblijvers niet funest is. Wanneer schrijven journalisten over deze maatschappelijke schade? Nooit. En als je vanuit je geloof het vingertje heft tegen scheiden, dan trappen de media meteen tegen deze moraal aan."

Orban roept christenen in haar boek op zich niet langer terug te trekken in hun schulp.

"Katholieken moeten zich opnieuw emanciperen in een samenleving die vergiftigd is door de meningen van anti-christelijke opinieleiders."

Bron: BNDeStem.nl

vrijdag 14 oktober 2011

Protest tegen onthoofdingen in Saudi-Arabië

Bisschop Gervas Rozario van Rajshahi (Bangladesh), tevens voorzitter van de nationale Commissie Rechtvaardigheid en Vrede, klaagt de onthoofding aan van acht Bengalezen, die in Saudi-Arabië werden beschuldigd van moord en diefstal. De overheid van Bangladesh werd pas na hun terechtstelling ingelicht. Saudi-Arabië weigert de lichamen af te staan. In Saudi-Arabië werken naar schatting twee miljoen Bengalezen.

Bisschop Rozario spreekt zijn ontevredenheid uit over de gang van zaken: “Deze terechtstellingen zijn barbaars en zij zijn onaanvaardbaar voor elke moderne en beschaafde mens. Dit staat lijnrecht tegenover de mensenrechten en de menselijke waardigheid.” De bisschop wijst er nog op dat sommige Bengaalse gastarbeiders noodgedwongen stelen om te overleven. “Saudi’s die zich aan dezelfde feiten schuldig maken worden nooit zo zwaar gestraft.”

Bron: Kerknet


Interview met de beul:

Voorbeeld van een onthoofding in Saudi-Arabië:

Waarschuwing!!! Niet voor gevoelige kijkers!!! Eventuele klachten liefst naar YouTube sturen!
Voorbeeld van een andere onthoofding in Saudi-Arabië:

Waarschuwing!!! Niet voor gevoelige kijkers!!! Deze beelden zijn nog explicieter! Eventuele klachten liefst naar YouTube sturen!Hier is te zien hoe de 'onthoofding' gebeurt. Het slachtoffer krijgt hier 'enkel' een slag in de nek en bloedt dood. Opvallend is het offermatje! Het lijkt wel een offer aan Allah!!!


God heeft het brengen van mensenoffers uitdrukkelijk verboden!!!

Gn 22 [10] Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, [11] riep de engel van de heer hem vanuit de hemel toe: ‘Abraham, Abraham!’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ [12] En Hij zei: ‘Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt Mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden.’

woensdag 12 oktober 2011

Katholieke Cultuur: Onze-Lieve-Vrouwe van Zapopan - Mexico

Zapopan is een stad in de Mexicaanse staat Jalisco. Het is een voorstad van Guadalajara. Zapopan heeft ongeveer een miljoen inwoners en is daarmee de tiende stad van Mexico. In Zapopan bevindt zich de Basiliek voor Onze-Lieve-Vrouwe van Zapopan, waardoor het een bedevaartsoord is, dat jaarlijks door 3 miljoen bedevaarders wordt bezocht.

Hier de aankomst van Onze-Lieve-Vrouwe van Zapopan in één van de parochies van het Guadalajara. Tussen juni en oktober doet Ze elke parochie van het Aartsbisdom Guadalajara aan.
Hier kan u de processie zien van de Kathedraal van Guadalaja naar de Basiliek van Zapopan. De processie begint 's morgens vroeg en doorheen heel de stad leggen mensen getuigenis af van hun geloof!

woensdag 5 oktober 2011

De Zalige Alberto Marvelli (1918-1946): Burgerlijk Ingenieur, lid van Katholieke Actie Italië en geroepen tot heiligheidZoon van Alfredo en Maria Marvelli. Zijn vader was een bankbediende, en zijn moeder was zeer actief in Katholieke liefdadigheidsinstellingen. Hij werd opgeleid door de salesianen en de Katholieke Actie. Alberto kwam bij de Katholieke Actie op 12 jarige leeftijd en bleef lid voor de rest van zijn leven. Leek. Burgerlijk ingenieur. Hij werkte professioneel en was in de politiek actief voor de wederopbouw van Italië na de Tweede Wereldoorlog. Op persoonlijk vlak werkte hij samen met de armen. Hij hield een absoluut minimum voor zichzelf om te leven en gaf voor de rest alles weg wat hij bezat. Hij was lid van het uitvoerend comité van de Christen-democratische partij. Bekend is zijn toewijding aan de H. Eucharistie. Hij bracht de ochtend door in aanbidding, woonde de mis bij, en werkte daarna de rest van de dag.


"We kunnen niet voor God verschijnen met woorden alleen. Wij moeten met daden komen!"

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------