BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 17 september 2023

De post-conciliaire vermoeidheid in de KerkIk zie vooral een angstige en niet erg stoutmoedige Kerk. Een Kerk die weinig over God spreekt, maar toch is Hij het vertrekpunt. Er moet aandacht zijn voor de noden van de mens, maar het uitgangspunt is God. Ik zie een Kerk die moeite heeft om leiding te geven. Geconfronteerd met deze grote veranderingen in een samenleving die steeds multicultureler en multireligieuzer wordt - en dus verder fragmenteert - moeten er woorden van serene oriëntatie komen vanuit de Kerk. Ik zie een Kerk in Rome die zich echter alleen maar bezighoudt met tijdverspillende kwesties (zoals klimaat, milieu, migratie, institutionele hervormingen, etc.) die mij erg elitair lijken, maar die weinig voeling hebben met het échte leven van de gelovigen. Dit gezegd zijnde, zie ik echter ook veel mooie, lokale initiatieven. Er zijn veel parochies met geweldige pastoors. Maar, naast die vele mooie en positieve realisaties, zie ik over het algemeen - en zeker in een vijandige media die alles buiten proportie uitvergroot - veel post-conciliaire vermoeidheid in de Kerk.

vrijdag 15 september 2023

Johan Bonny twijfelt aan de Kerk


Johan Bonny zei op Radio 1 en vrtNWS (11 september 2023),
dat hij niet aan 'zijn' geloof [wat dat ook mag wezen] getwijfeld heeft,
maar dat hij wél twijfelt aan de Kerk.

Hiermee ontkent Johan Bonny publiekelijk
het Dogma van de Onfeilbaarheid van de Kerk.

Het Dogma De Fide luidt: "In de uiteindelijke beslissing over leerstellingen
die betrekking hebben op geloof en moraal is de Kerk onfeilbaar."

Bonny beweerde ook: "De Kerk heeft de ernst van de feiten altijd onderschat."

Bonny is Leer van Christus aangaande de molensteen blijkbaar ook al vergeten!

Bonny geeft dus aan dat de Kerk haar moraal niet op orde heeft. Dit is ketterij!

De intrinsieke basis voor de Onfeilbaarheid van de Kerk ligt in de bijstand
van de Heilige Geest, die Haar beloofd is.

Johan Bonny zondigt dan ook nog eens tégen de Heilige Geest.


donderdag 14 september 2023

De 'godvergeten' Vlaamse 'bisschoppen' trekken de Kerk door het slijk
Zou het niet eens tijd worden, dat de Vlaamse 'bisschoppen' onomwonden afstand nemen van bepaalde figuren, zoals een Godfried 'kardinaal' Danneels of een Roger Vangheluwe? Maar, in plaats van dat te doen en zélf eens schuld te bekennen - want zij weten natuurlijk meer van de homoseksuele machtsspelletjes binnen de Kerk in Vlaanderen en hebben hierover altijd gezwegen - wordt 'de schuld' gemakshalve bij 'de Kerk' neergelegd. Dat recht hebben de bisschoppen niet, want dé Kerk is hun 'kerk' niet. Wordt het niet eens tijd dat de 'bisschoppen' zélf hun zonden opbiechten en een duidelijk Mea culpa slaan richting de gelovigen?

De Vlaamse 'bisschoppen' verklaren naar aanleiding van 'Godvergeten' op Canvas o.a.:


"Wat de Kerk ook doet, zij kan hun trauma en leed niet ongedaan maken."

"De voorbije dertien jaren zijn voor de Kerk in velerlei opzichten een leerschool geweest."

"Hoe zullen de bisschoppen antwoorden op de reeks "Godvergeten"? Eerst willen wij de vier uitzendingen integraal bekijken, uit respect voor wat de slachtoffers daar te zeggen hebben. De bisschoppen waren immers niet op voorhand betrokken in de opmaak van de vier uitzendingen. Tegelijkertijd willen wij bij medewerkers en experten het nodige advies inwinnen. Verdere communicatie zal volgen."

Bron: Bisschoppenconferentie van België

Link:

https://www.kerknet.be/sites/default/files/20230907_Godvergeten%20-%20persbericht_site.pdfWat de Vlaamse 'bisschoppen' doen, is vooral hun eigen lafheid en achterlijkheid op de Kerk projecteren

De Kerk kan niets doen om de trauma's en leed ongedaan te maken en de Kerk bestaat al langer dan dertien jaar. Verder blijkt vooral de grote angst en onwetendheid bij de 'bisschoppen' aangezien ze weer eens "bij medewerkers en experten het nodige advies moeten inwinnen".

Hebben ze na al die jaren nog steeds geen antwoord?


De 'bisschoppen' schijnen zich vooral zorgen te maken over de "slachtoffers" van seksueel misbruik. Wat met de andere "slachtoffers", de gelovigen? Moet er niet eens een antwoord komen op de vraag hoe is kunnen gebeuren wat er gebeurd is? Maar, daar geldt nog steeds de omerta!

Indien de 'bisschoppen' toch niet over de échte oorzaken van het probleem willen praten, dan zouden ze beter ook géén uitspraken doen in de media over het andere, want alles wat de 'bisschoppen' zeggen, brengt toch géén zoden aan de dijk. En een Johan Bonny is al helemaal niet de geschikte persoon om wat dan ook 'op te kuisen'. Als 
de 'bisschoppen' oprecht vinden dat ze genoeg gedaan hebben voor de "slachtoffers", dat ze dat dan zeggen. Maar, alles wat deze zweverige geitenwollensokken staatsambtenaren doen, is de goede naam van de échte Katholieken en de Kerk verder besmeuren!

Het enige wat de 'bisschoppen' doen, is de media proberen te appeasen, te sussen. Maar, wat hebben Katholieken met dé media te maken? Waarom liggen de 'bisschoppen' wakker van de VRT; een instituut dat zélf door en door rot is, leugens verkoopt, indoctrineert, nieuws fantaseert, géén échte duiding geeft en zélf in een pedofiel moeras weggezonken is. Hoeveel van de VRT-medewerkers zijn al niet vertrokken omdat ze daden gesteld hebben die vele malen erger zijn dan hetgeen er op 60 jaar in de Kerk zou zijn gebeurd.


De 'Commissie voor de behandeling van klachten van seksueel misbruik in een pastorale relatie' was een Belgisch adviesorgaan dat in 2000 werd opgericht door de bisschoppen van België. In de nasleep van de onthullingen van bisschop Roger Vangheluwe voor de camera's waarbij hij toegaf dat hij zijn neef misbruikt had, werd de commissie in januari 2010 terug geactiveerd. Laat Vangheluwe nu net de uitzondering zijn en niet de regel! Wordt het niet eens tijd om dat te zeggen, in plaats van te blijven zeepsmoelen wat deze vieze kerel betreft? De incestueuze relaties binnen de familie Vangheluwe zijn niet het probleem van de Kerk!

Sluit dat kerkelijke 'meldpunt' en probeer niet zelf doktertje te spelen! Want, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En de 'bisschoppen' hebben al vaak genoeg bewezen dat hun halve maatregelen de schade voor de Kerk alleen maar verergeren. Stuur elke klacht meteen door naar politie en gerecht, en dat zij het dan maar uitzoeken! De Kerk is er niet om de zelfgecreëerde problemen van een afvallige maatschappij op te lossen. Laat ze dat lekker zélf doen! Indien de seculiere maatschappij ervoor gekozen hééft om door te gaan zonder de Kerk, laat hen dan rustig richting de afgrond lopen, maar volg hen niet langer. Europa is sowieso verloren! De tuchtiging volgt weldra!


Analyse en statistieken van de 'Commissie-Adriaenssens' (10-09-2010)


Twee derde van de slachtoffers zijn mannelijk, een derde vrouwelijk. Uit Franstalige hoek kwamen slechts 45 getuigenissen, uit Nederlandstalige hoek meer dan 400. 'We hebben geen verklaring voor dit grote verschil'. [Het zou wel eens de links-libertaire Nederlandse wind die door Vlaanderen waaide, kunnen geweest zijn!]

Het aantal actuele dossiers is zeer beperkt. Er is slechts één dossier over een minderjarige naar justitie gestuurd. Ook één actueel dossier over iemand die nog geen dertig jaar is, is naar het gerecht gestuurd. Tachtig procent van de slachtoffers die naar de commissie stapte, is ouder dan veertig jaar.

De helft van de daders van het misbruik binnen de Kerk zou overleden zijn, aldus Adriaenssens. Jonge jongens rond twaalf jaar bleken het vaakst het slachtoffer van misbruik. Vanaf de leeftijd van 15 à 16 jaar valt het misbruik terug. Bij meisjes is er geen dergelijke piek en blijft de kans op misbruik min or meer constant door de puberteit heen.

Het misbruik situeert zich vooral in de jaren '60, met een sterke terugval in de jaren '80. 'Een trend die we ook elders in Europa zien', aldus Adriaenssens.

In totaal komen 29 congregaties in alle bisdommen aan bod in de dossiers van de commissie. 'Maar zowat elke instelling, elke school - en dan met name de scholen met een internaat - hebben ooit te maken gehad met misbruik', klinkt het.

Intussen zouden er in totaal 1.345 meldingen binnengekomen zijn en effectief zijn opgevolgd (tot juni 2022).


Dit zijn nu concrete data.


En nu enkele cijfers volgens Sensoa:

Verkrachting: meldingen en veroordelingen

In 2021 waren er 4.081 meldingen van verkrachting (zonder pogingen mee te tellen), waarvan 2 met de dood tot gevolg.

In 2021 waren er 213 meldingen van groepsverkrachtingen (pogingen niet meegeteld), tegenover 182 in 2020.

In België zijn er dus op basis van de aangiftes gemiddeld 11 verkrachtingen per dag. Ongeveer 44% van deze meldingen gaan over de verkrachting van een minderjarige.

Dit gebeurde allemaal 'buiten de Kerk'!

En het probleem wordt alleen maar groter naarmate er 'minder' Kerk is!

Het is duidelijk, dat de VRT met 'Godvergeten' een ideologische strijd voert tégen de Kerk!


Voor wat de Kerk betreft situeert het misbruik zich vooral in de jaren '60, met een sterke terugval in de jaren '80; het is dus een historisch 'probleem'


In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren alle gedragsregels blijkbaar "anders". Dat was de linkse avant-gardecultuur van toen. Voor de jaren zestig en de zogenaamde 'seksuele revolutie' bestond er nog zoiets als 'ridderlijkheid'. Mannen wierpen zich op als de beschermers van de vrouwen en zij wisten dat alleen een toegewijd huwelijk tot seksuele betrekkingen zou leiden.

De 'seksuele revolutie' ging over seksuele betrekkingen 'voor' en later ook 'buiten' het huwelijk. En wat later konden ook homoseksuele mannen uit de kast komen. Het gevolg was dat vele heteroseksuele priesters en religieuzen gingen huwen en dat we een oververtegenwoordiging van homoseksuelen binnen de clerus kregen - zoals een Danneels en een Vangheluwe - die op hun beurt hun gedrag theologisch (o.a. ROEACH) begonnen te vergoelijken. Later begon men dan ook nog pedofilie te promoten.

Etienne Vermeersch


De houding van bijvoorbeeld een Etienne Vermeersch in 1979 aangaande pedofilie was duidelijk vooral beïnvloed door de links-libertaire denkbeelden van toen (De Morgen 8/12/79 "Zijn pedofielen boosdoeners?" door Etienne Vermeersch). Maar dat belette hem toen toch niet alvast te pleiten voor een wetswijziging in de richting van een matiging van de strafrechtelijke beteugeling of minstens van een meer begrijpende rechtspraak aangaande pedofilie.

Sinds het begin van de jaren 1970 pleitte Vermeersch voor de legalisering van abortus. Hij is de eerste die op de toenmalige Belgische Radio en Televisie (BRT) het taboe doorbreekt in de strijd voor een 'waardig levenseinde' en voor euthanasie. Wanneer je mensen en in het bijzonder baby's als wegwerpproducten beschouwd, is het dan niet logisch dat ook inzake pedofilie Vermeersch zich niet onbetuigd liet.

Wanneer de radicale homogroep 'De Rooie Vlinder' in 1979 'Snoepjes' naar Gent haalt - een Nederlandse musical over pedoseksualiteit - kan die in de Blandijn - nota bene het gebouwencomplex van de Universiteit van Gent op de Blandijnberg - worden opgevoerd. Vermeersch, decaan op dat moment, schrijft er een opiniestuk over: ‘Zijn pedofielen boosdoeners?’ (De Morgen, 8 december 1979).

De piek in het seksueel misbruik door priesters in de jaren zestig en zeventig is een weerspiegeling van de 'seksuele revolutie' elders in de samenleving.

De Kerk toen én nu was en is dus géén perverse sekte die pedofilie stimuleerde. Bepaalde linkse figuren 'binnen de Kerk' surften mee op een discours dat in progressieve, links-vrijzinnige kringen en aan sommige universiteiten in zwang was. Men kan de Kerk heel veel aanwrijven, maar voor de emancipatie van pedofilie stond Zij niet vooraan op de barricade. Al blijft het hoogst merkwaardig dat een instituut dat verkondigt dat seksualiteit maar geoorloofd is binnen het huwelijk én met het oog op voortplanting, daarin (zij het slechts kortstondig) meeging.

De misbruik-tsunami die we tegenwoordig meemaken, mag de links-libertaire maatschappij op haar eigen conto schrijven en is alleen maar het logische gevolg van een door hen gewilde, pseudo-maçonnieke en geseksualiseerde maatschappij met 'minder Kerk'!

Over de Vlaamse 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'

(Reeds eerder gepubliceerd op 07-10-2015)

'Kerk en leven' promoot pedofilie

Vicaris Selderslaghs, 'bisschop' Johan Bonny,
en Deken Jef Barzin van de voormalige 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie
'


Interessant artikel:

"Niet Kerk maar progressief Vlaanderen stond op barricade"

Link:

https://www.knack.be/nieuws/niet-kerk-maar-progressief-vlaanderen-stond-op-barricade/Don Godfried Danneels van de GAY-MAFIA

woensdag 13 september 2023

ROEACH 2.0. Is aartsbisschop Víctor Manuel Fernández - de nieuwe prefect van de 'Dicasterie' voor de Geloofsleer en rechterhand van Bergoglio - seksueel gestoord?

Putazo Víctor Manuel "Tucho" Fernández


 


Zoals bekend, heeft Bergoglio zijn 'rechterhand' uit Buenos Aires - Mgr. Victor Manuel Fernández - aangesteld als nieuwe prefect van de Congregatie (nu: 'Dicasterie') voor de Geloofsleer. Victor Manuel Fernández is net zoals Jorge Bergoglio afkomstig uit Argentinië, en beiden hebben – toen Bergoglio aartsbisschop was in Buenos Aires – nauw samengewerkt en kennen elkaar zeer goed. Een ander belangrijk punt beteft het eerste boek van Víctor Fernández, 'Genees me met je mond – de kunst van het kussen', gepubliceerd in 1995. Het is een tekst die welbekend is bij de critici van Fernández. In dat boek, verlucht met erotische afbeeldingen en een aantal zieke 'suggesties', staan verschillende schokkende passages.


'Genees me met je mond – de kunst van het kussen' werd gepubliceerd toen Fernández drieëndertig was, tien jaar na zijn wijding tot diaconaat en negen jaar na zijn wijding tot priester in het bisdom Río Cuarto in Argentinië. Hij beweert, dat "dit boek niet zozeer is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, maar vanuit het leven van de mensen die veel kussen". Van groter belang dan de theologische reflecties van de aartsbisschop over het kussen, is het 'uitstapje' van de toekomstige prefect - toch 'atypisch' voor een geestelijke - naar erotische poëzie. Het boekje bevat vier eigen gedichten, twee van hen zijn ondertekend met "Víctor M. Fernández" en twee andere gedichten zijn ondertekend met "Tucho" (= de schuilnaam van Fernández). Vijf niet-ondertekende gedichten - al dan niet van Fernández - verschijnen ook in het boek.

We willen ook nog even in herinnering roepen, dat in 1960, veertien jaar na zijn priesterwijding, de toekomstige paus Johannes Paulus II een toneelstuk in drie bedrijven schreef over het huwelijk met de dubbelzinnige titel 'De Juwelenwinkel' - ook al een atypische literaire uitstap voor een prelaat. Dat stuk kreeg de nodige aandacht van journalisten, geleerden en gelovigen bij de daaropvolgende verkiezing van Karol Wojtyła tot paus. De erotische gedichten van Fernández genieten tegenwoordig dezelfde twijfelachtige aandacht, gezien zijn benoeming tot prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer en zijn toekomstige verheffing tot het College van Kardinalen.

In een Facebook-bericht van 3 juli 2023 schrijft Fernández: "Ik probeerde als jonge priester de jongeren te bereiken. Toen kwam het bij me op om een ​​'catechismus' voor hen te schrijven op basis van wat de kus betekent. Ik heb deze 'catechismus' geschreven met de medewerking van een groep jonge mensen die me ideeën, zinnen, gedichten, enz. hebben gegeven."

Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02A26xg1xnUtGhkX26vL1ENtvAMyrwAXc2uCZRFPH6Wio6TzPVceP8cpuMqMFusdJ3l&id=1313577113&eav=AfZnGxULPTOtmzWhXA515py-ey4XrsM1Qx0Nh1Q6K2W6CusfyqczlEWE-8tcsambIBQ&paipv=0

[X rechts wegklikken en cookies aanvaarden]


Een 'catechismus voor jongeren'? Waar hebben we dat nog gehoord?

INDERDAAD!


Zie: "ROEACH: The Belgian Catechism"

Link:


https://www.theamericanconservative.com/cardinal-danneels-euthanizer-of-belgian-catholicism/Twee alinea's verder in zijn Facebook-bericht verwees aartsbisschop Fernández naar zijn boekje als "een catechismus voor een jeugdgroep" (of "voor een groep jongeren" = para un grupo juvenil) en als "een catechismus van een jonge parochiepriester voor de novios van een jeugdgroep". Novios is echter een zéér dubbelzinnige term die zowel 'geliefden', 'vriendjes en vriendinnetjes', 'verloofde stellen' en 'pas getrouwde stellen' kan omvatten.

Twee weken later, in een interview van 17 juli 2023 voor Associated Press beschreef de kandidaat-Fernández zijn erotische boekje als een "kleine jeugdcatechismus" (= pequeño catecismo juvenil) en als "geschreven op de manier van een catechese voor adolescenten" (= catequesis para adolescentes).

Link:

https://apnews.com/world-news/general-news-4c3b19f810559f679cc93b46fd1e2ee3KORTOM:

Fernández heeft daarmee duidelijk gemaakt dat hij zijn erotische gedichten niet voor een algemeen, volwassen lezerspubliek heeft gepubliceerd, maar wel als onderdeel van wat hij omschrijft als een "jeugdcatechismus" voor specifieke jongeren van zijn parochie.


De uitspraken van kandidaat-kardinaal Fernández over zijn beoogde lezerspubliek werpen ook licht op andere delen van de teksten in het bewuste boekje. Toen Fernández bijvoorbeeld schreef dat hij hoopte, dat de pagina's van het boekje "je helpen om beter te zoenen, dat ze je motiveren om het beste uit jezelf te halen in een kus" (p. 9), dan was de "jij" (= te) die hij aansprak géén onbekende volwassen lezer, maar één van de vele jonge mensen die hij kende in zijn parochie.

Wanneer Fernández beweerde, dat "een paar met veel seks, veel seksuele bevrediging, maar weinig kussen, of met kussen die niets zeggen, met elke seksuele verbintenis het graf van de liefde graaft" (p. 21), dan had hij het niet over een volwassen publiek van lezers, maar over de jonge mensen die hij 'catechiseerde'.


En wanneer Fernández schreef dat "veel prostituees zich overgeven aan alle soorten seksuele spelletjes, maar zich door niemand laten kussen" (p. 55), dan gaf hij zijn kennis niet door aan een algemeen, volwassen lezerspubliek, maar sprak hij tot een specifieke groep, namelijk de jonge mensen die hij kende.

"Om je kussen te blijven motiveren, geef ik je een paar stukjes van verschillende gedichten, van verschillende auteurs", schreef Fernández vervolgens voor de jeugd van zijn parochie.

Als Fernández bijvoorbeeld Delmira Agustini's "Otra Estirpe" citeert [uit haar werk Los cálices vacíos (= De Lege Kelken) uit 1913], lijkt hij de oorspronkelijke tekst op verschillende plaatsen te hebben gewijzigd (vgl. p. 39). Agustini beriep zich op Eros, de blinde vader ("Eros yo quiero guiarte, Padre ciego"). Fernández citeerde Agustini echter als een aanroeper van de God van de liefde ("Dios del amor") - een zin die nergens in Agustini's tekst voorkomt en die de Uruguayaanse dichteres doet klinken als een priesteres die bidt tijdens een zwarte 'eucharistieviering'.

Door ernaar te streven de kussen van de adolescenten van de parochie van Santa Teresita del Niño Jesús "te blijven motiveren" door dichters te citeren die "over de kus spraken alsof er geen mooiere manier was om de liefde te bezingen", toonde Fernández interesse in suggestieve en zelfs erotische gedichten. Terwijl hij zijn korte 'jeugdcatechismus' samenstelde, selecteerde de toekomstige prefect van de Dicasterie voor de Geloofsleer fragmenten uit Monvels "En un cuarto de hotel" (= "In een hotelkamer"), Marwáns "La hermosa en la orgía" (= "De mooie vrouw tijdens de orgie"), Dicenta's "Lujuria" (= "Lust") en Aridjis' "Perséfone" (= "Persephone"), een gedicht dat zich afspeelt in 'een ruig bordeel, waar zowel klanten als prostituees waanzinnig klauwen en elkaar grijpen en in razernij copuleren ” (zie een recensie in Publishers Weekly).

In de laatste strofe van het gedicht "Bruja" (= "heks" of "???") spreekt Fernández een vrouw aan als een bruja, waarvan de betekenis een punt van controverse is. Het woord betekent typisch 'heks' of 'tovenares', maar kan ook 'hxxr' betekenen. De online vertaling gaf bruja geeft de tweede vertaling weer, maar Fernández beweert dat zijn gedicht "verkeerd is vertaald".

Zoals Adam, nadat hij van de verboden vrucht had gegeten, God de schuld gaf, dat Hij hem Eva als zijn metgezel had gegeven, zo geeft Fernández God de schuld voor het creëren van de mond die hij onmogelijk kan weerstaan. Inderdaad, de geperverteerde 'priester-dichter' noemt God "despiadado" - genadeloos, meedogenloos, moordend, meedogenloos, koelbloedig, woest - om dit te doen.


Het gedicht "Juego Peligroso" (= "Gevaarlijk Spel") gaat over het oneindige risico, de dodelijke sprong, het gevaarlijke spel. Het lijkt alsof Fernández bezwijkt voor de "noodzaak" om haar te kussen ondanks zijn aarzelende verlangen, want zij zal 'eigenaar' van hem worden. Hij zal een verborgen 'martelaar' worden, zijn geest zal verpletterd worden door een immense passie. Net als in het eerdere Bruja-gedicht, bekent Fernández dat hij bijna machteloos is voor de lippen van de vrouw.

In het Loba-gedicht (= Wolvin) beschrijft Fernández een vrouw als een "menseneter" of een "prostituee". Tucho heeft haar echter eerder met zijn mond aangeraakt. Zij kijkt naar hem en hij kijkt naar haar. Ze ziet zijn huid en lippen trillen, en ze vraagt ​​​​hem wat er aan de hand is. Waarom, vraagt ​​de lezer zich af, gebruikt de geperverteerde 'priester-dichter' tijdens zijn ontmoeting met de wolvin een sacrale taal? Waarom beschrijft hij het kussen van de wolvin als "heilig"? Waarom beschrijft hij de innerlijke opluchting die volgt als "gezegend"? Het is alsof Tucho het 'slachtoffer' wil worden van een bloedig offer, een lam meedogenloos gedood door de wolvin. Als Tucho het geofferde slachtoffer is, dan is de loba de offerende priesteres en is het zijn bedoeling om zichzelf aan haar aan te bieden als haar geofferde slachtoffer. Het betreft echter geen 'verzoening', maar het herwinnen van zijn eigen innerlijke 'vrede'.OVER DE ILLUSTRATIES:

De meeste afbeeldingen in Sáname con tu boca zijn foto's van standbeelden. Fernández lijkt vooral dol te zijn op een beeld van Cupido en Psyche: twintig foto's zijn portretfoto's van Cupido en Psyche die elkaar kussen, en nog eens twee foto's laten méér van het beeld zien. Het beeld blijkt L'Amour et Psyché à demi couchée (1787-93) te zijn van de neoklassieke Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova.

Sáname con tu boca bevat ook afbeeldingen van beelden van naakte stelletjes die de liefde bedrijven (p. 10, 18), een zwart-wit afbeelding van De Kus (1907-08) van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt, een vreemde cartoonafbeelding (p 53), en afbeeldingen van kussende baby's, kussende kinderen [= PEDOFIELE CONNOTATIE], kussende jonge geliefden [= VOYEURISME], kussende konijnen [= BESTIALITEIT] en paus Johannes Paulus II die een baby kust [= INTERPRETEER HET ZELF MAAR!].WAT ZIJN NU DE IMPLICATIES?

Bergoglio heeft aan de Dicasterie voor de Geloofsleer - geleid door zijn prefect - de cruciale taak toevertrouwd om “de Paus en de Bisschoppen te helpen het Evangelie over de hele wereld te verkondigen door de integriteit van de Katholieke Leer te bevorderen en te beschermen.” (Praedicaat Evangelium, art. 69). Rapporterend aan de prefect - en ondergeschikt aan hem - bestaat de staf uit de leerstellige afdeling en uit de disciplinaire afdeling van de dicasterie. Deze laatste houdt zich ook bezig met seksueel misbruik van minderjarigen en andere ernstige canonieke misdaden gepleegd door geestelijken.

Gelovigen die een idee willen krijgen van hoe kandidaat-kardinaal Fernández leerstellige kwesties zal aanpakken, hoeven alleen maar zijn vruchtbare geschriften te verkennen. O.a. de werken die zijn opgenomen in de bibliografische lijst van de prefect gepubliceerd door het Persbureau van de Heilige Stoel. Werken zoals Sáname con tu boca en ¿Por qué no termino de sanarme? zijn helaas
in de bibliografische lijst 'vergeten'.

Gelovigen die een idee willen krijgen van de manier waarop kandidaat-kardinaal Fernández het seksueel misbruik van minderjarigen zal aanpakken, hoeven zich alleen maar af te vragen hoe hij de beschuldigingen van misbruik tegen priester Eduardo Lorenzo heeft aangepakt toen Fernández aartsbisschop van La Plata was.

In een brief die in februari 2019 door El Día werd gepubliceerd, trok aartsbisschop Fernández de motieven in twijfel van ouders en anderen die hun zorgen uitten over priester Lorenzo, een priester die in 2008 werd beschuldigd van seksueel misbruik. De plaatselijke aanklager had destijds vastgesteld dat er sprake was van onvoldoende bewijs om aanklachten tegen de priester in te dienen. Toch uitten ouders tien jaar later hun bezorgdheid over het besluit van Fernández om Lorenzo over te plaatsen naar een parochie met een school.

In juli 2019 hoorde aartsbisschop Fernández van twee nieuwe beschuldigingen van misbruik tegen priester Lorenzo; één man, Julian Bartoli, legde een openbare getuigenis af. Ondanks de nieuwe beschuldigingen stond aartsbisschop Fernández priester Lorenzo toe om nog eens vier maanden pastoor van zijn parochie te blijven, tot november 2019, toen de priester plots 'verlof' nam.

Juan Pablo Gallego, de advocaat van de slachtoffers, vertelde onlangs aan Associated Press dat aartsbisschop Fernández “traag handelde” omdat hij het waarschijnlijk te druk had door zich “in het gerechtelijk onderzoek
naar de beschuldigingen tegen Lorenzo te mengen”, die dan in december 2019 zelfmoord pleegde.

De afgelopen twintig jaar hebben parochievrijwilligers op veel plaatsen regelmatig, persoonlijke en virtuele training gekregen om seksueel misbruik van minderjarigen te helpen voorkomen. Wanneer nu een pastoor erotische gedichten publiceert voor de jongeren van zijn parochie die hij catechiseert, wanneer nu een pastoor de seksuele spelletjes van prostituees bespreekt met de adolescenten van de parochie, wanneer nu een pastoor in zijn jeugdcatechese foto’s opneemt van beelden van naakte paren die de liefde bedrijven, of wanneer nu een pastoor een kleine 'jeugdcatechismus' publiceert met als doel om van zijn jonge parochianen betere 'kussers' maken, dan zouden duizenden vrijwilligers automatisch voelen dat er iets mis is en zich verplicht weten de priester bij zijn bisschop te melden. Maar, Bergoglio wil niets gezien of gehoord hebben!

Nu de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen - die deel uitmaakt van de Dicasterie voor de Geloofsleer (Praedicaat Evangelium, Art. 78) - geleid zal worden door aartsbisschop Fernández als prefect van de dicasterie en gezien zijn 'verheffing' tot het College van Kardinalen, dan wordt er door Bergoglio impliciet gesuggereerd, dat er met de acties
en schrijfsels van Fernández niets aan de hand is.

Als het kennelijk acceptabel is, dat de prefect van de Dicasterie voor de Geloofsleer zijn eigen erotische gedichten publiceert als onderdeel van de catechese voor jongeren in de parochie van Santa Teresita del Niño Jesús in Río Cuarto, Argentinië, waarom zou één van de andere 407.000 priesters wereldwijd zich dan geremd voelen om niet hetzelfde te doen?

Als de openhartige bekentenissen van een prelaat die erkent, dat hij zijn erotische gedichten publiceerde als catechese voor de jongeren van zijn parochie, géén belemmering vormt om tot het College van Kardinalen te worden verheven, waarom zou een priester dan ook maar de geringste correctie van zijn bisschop te wachten staan ​​voor soortgelijke daden?Link naar het ingescande boek:

https://issuu.com/artofkissing/docs/art_of_kissing


Link naar de Engelse vertaling:

https://medium.com/@artofkissing/heal-me-with-your-mouth-the-art-of-kissing-c5300a81bb93
Voor de liefhebbers van het Tweede Vaticaans Concilie nog even het volgende:

Humanae Vitae (1968)

Paragraaf 4 Een klimaat scheppen dat de kuisheid bevordert

22 Wij grijpen de gelegenheid aan om de opvoeders en allen die verantwoordelijkheid dragen voor het algemeen welzijn van de maatschappij op de noodzaak te wijzen om een klimaat te scheppen dat gunstig is voor de kuisheid, dat wil zeggen voor de overwinning van de waarachtige vrijheid op de ongebondenheid door een volkomen eerbiediging van de morele orde. Alles wat in de moderne communicatiemiddelen de zinnen prikkelt en de zedenverwildering voedsel geeft en evenzo elke vorm van pornografie, elke obscene voorstelling dient openlijk en eenstemmig te worden veroordeeld door al degenen die zorg dragen voor de vooruitgang van de beschaving en voor de bescherming van de hoogste geestelijke waarden. Want het zou verkeerd zijn te proberen deze ontaardingen te rechtvaardigen met artistieke of wetenschappelijke motieven, of met een beroep op de vrijheid die de burgerlijke overheid op dit gebied mogelijk toestaat.


Kortom,

Schop alle 'priesters' en 'bisschoppen' die zich hier niet aan houden uit de Kerk (Bergoglio als eerste), want hun zogenaamde 'wijding' was sowieso al ongeldig!


donderdag 7 september 2023

De Bastaardkerkers - met de 'bisschoppen' op kop - hebben kennelijk hun eigen ruiten ingegooid: "Halewijn NV maakt intentie tot herstructurering bekend"

Heer Halewijn met zijn liedekijn is stilaan aan het eind van zijn Latijn


Halewijn NV, uitgever van onder andere het weekblad 'Kerk&Leven' en de website 'Kerknet.be', maakte vandaag zijn intentie tot collectief ontslag bekend aan haar personeelsafgevaardigden.

Halewijn kampt met een aanhoudende en sterke daling van het aantal abonnementen op 'Kerk&Leven'. Daarnaast zetten ook het verouderde machinepark en het complexe logistieke productieproces in een competitieve markt de toekomst van de activiteiten van Halewijn NV ernstig onder druk.

Halewijn NV wil door te focussen op haar kernactiviteit evolueren naar een hedendaags en rendabel crossmediaal bedrijf. Daarom heeft Halewijn NV de intentie om de activiteiten van de zetterij en het commerciële drukwerk stop te zetten en de redactie en printroom af te slanken. Indien de intentie tot collectief ontslag wordt bevestigd, kan dit een mogelijke impact hebben op 21 werknemers.

Bron: Halewijn NV

Bedenking:

Een 'katholiek' weekblad moet Katholiek zijn en moet zeker géén spreekbuis willen zijn voor de vrijzinnige homo- en moslimlobby van de CD&V! De totale implosie van de Bastaardkerk zal nu snel volgen!

Spreuken 15:25 "Jahweh haalt het huis der hoogmoedigen neer".

zondag 3 september 2023

Naast Jef Bulckens (KULeuven) en Frans Lefevre (Grootseminarie Brugge) was er ook nog een derde lid van de 'Algemene leiding' van ROEACH 3, namelijk: E.H. Paul Heysse (Lesgever aan de normaalschool van O.-L.-Vrouw-ten-Doorn te Eeklo)

Op zondag, 28 mei 2023 organiseerde 'College ten Doorn' enkele festiviteiten naar aanleiding van de 575ste
verjaardag van het Mariabeeldje in de kapel van de school. Zo was er op zaterdag een academische zitting in de kapel
en op zondag een 'eucharistieviering' voorgegaan door E.H. Paul Heysse (Copyright College ten Doorn)


Het is merkwaardig dat E.H. Paul Heysse tot nu toe onder de radar is kunnen blijven en de heisa omtrent ROEACH 3 wist te ontwijken. Paul Heysse werd in 1935 geboren en is inmiddels 88 jaar. Hij is Licenciaat Toegepaste theologie van de KULeuven natuurlijk, heeft een Diplôme de pastorale catéchétique en was jarenlang lesgever aan de normaalschool van O.-L.-Vrouw-ten-Doorn te Eeklo, waar hij op zijn minst twee generaties godsdienstleerkrachten (kleuter, lager & regentaat) 'bedorven' heeft. Deze opleiding kan je daar in het huidige College niet meer volgen. Tegenwoordig kan je in Gent in de Artevelde Hogeschool terecht. In 2017 veranderde het huidige 'College O.-L.-V.-ten-Doorn' - in het kader van de lamp onder de korenmaat - zijn naam in 'College ten Doorn'. E.H. Paul Heysse orbiteert nog steeds rondom 'College ten Doorn'.

De pedofiele ondertoon van het 'godsdienstboek' ROEACH 3 uit 1991 is zonneklaar. Met 'dank' aan Jef Bulckens (KULeuven), Frans Lefevre (Grootseminarie Brugge) én E.H. Paul Heysse (Normaalschool van O.-L.-Vrouw-ten-Doorn te Eeklo). Het probleem met seksuele perversie is, dat het zich ook op andere gebieden manifesteert, bijvoorbeeld in de liturgie. De bovenstaande foto toont zeer duidelijk aan, dat men de altaren van de Kerk verlaten heeft. In het midden van de kerk - dus niet op het priesterkoor - heeft men een opstelling analoog aan de 'Neocatechunemale-protestantse Weg' gerealiseerd. E.H. Paul Heysse gaat zittend de 'viering' voor.

Dit is 0,0% katholiek! Dit is rebellie tegenover God!

Dit heeft niets met de Katholieke Kerk te maken! Dit is apostasie!

vrijdag 1 september 2023

ROEACH 2.0. 'De Duivel in de Kerk' - Roger Vangheluwe, Danneels, Kasper, Martini, Bergogolio & de intussen welbekende en beruchte 'Maffia van Sankt Gallen'

Godfried 'kardinaal' Danneels met het groene boekje en de putazo Bergoglio
From the desk of Alexandra Colen on Mon, 2010-04-26 21:13


Was u verbaasd toen bleek dat er een kinderverkrachter tussen de bisschoppen zat? Wij waren verontwaardigd, maar niet echt verbaasd. De pedofiele mentaliteit onder de gemijterde heren was al bekend sinds de controverse rond het godsdienstboek Roeach in 1997. Dit boek, uitgegeven onder hoofdredactie van Prof. Jef Bulckens (KULeuven) en Prof. Frans Lefevre (Grootseminarie Brugge), toonde een stripverhaal waarin een naakte kleuter, een meisje, zegt “Ik vind het lekker om mijn spleetje te strelen,” “Ik speel graag mijn broekje uit bij andere vriendinnen,” “Ik wil in de kamer blijven als papa en mama vrijen.” En een naakt jongetje en meisje worden getoond terwijl ze “doktertje spelen” en het jongetje zegt: “Kijk eens, mijn piemel is groot.”

Dat “godsdienstboek” werd destijds op katholieke scholen gebruikt in de catecheseles totdat ik het ontdekte tussen de leerboeken van mijn oudste, toen 13-jarige, dochter en op 3 september 1997 een brief stuurde aan kardinaal Danneels waarin ik schreef:

“Wanneer ik deze tekening en  haar boodschap bekijk, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat dit godsdienstboek heel bewust aan kinderen van 13 en 14 wil wijsmaken dat kleuters genitale streling prettig vinden. Op die manier kweekt men pedofielen die oprecht denken dat de kinderen het eigenlijk ‘heel lekker’ vinden wat zij allemaal met hen doen, terwijl juist het tegendeel waar is.”

Ik schreef Danneels dat ik als katholieke ouder “die trouw wil zijn aan het pauselijke leergezag en die haar kinderen ook zo wil opvoeden” eiste dat hij het gebruik van dit boek in de godsdienstles zou verbieden:

“Daarom eis ik van u – ja, de tijd van braaf vragen is voorbij – dat u het gebruik van dit ‘godsdienstboek’ in de klassen van onze kinderen verbiedt.”

Vandaag krijgt deze zaak, intussen al meer dan 12 jaar geleden, een andere, wrange geladenheid. Zeker nu ik weet dat Mgr. Roger Vangheluwe, de kinderverkrachtende bisschop van Brugge, de toezichthoudende bisschop was van de beide instellingen – KULeuven en Grootseminarie Brugge – waaruit de hoofdredacteurs van dit perverse “godsdienstboek” kwamen.

Vangheluwe flirtte niet alleen met de pedofiele ideeën, maar paste ze ook toe op zijn 11-jarige neefje, een jongetje dat, aangezien Roeach al sinds 1991 in het Vlaamse katholieke godsdienstonderricht werd gebruikt, als 13-jarige dit handboek godsdienst naar alle waarschijnlijkheid nog heeft moeten gebruiken.

[Het doet me denken aan Johan Bonny, de bisschop-referent voor het Onderwijs, die ooit eens zei dat dat met die godsdiensthandboeken wel allemaal OK zal zijn. Waarmee hij aangaf dat hij van toeten of blazen wist. Met andere woorden, nalatigheid en schuldig verzuim. Tenzij natuurlijk, dat je de seksualisering van de jeugd om allerlei dubieuze redenen zélf promoot!]

Honderden kinderen die niet lichamelijk verkracht werden, werden geestelijk aangerand in de godsdienstles.

Nadat ik mijn actie tegen Roeach begon, bleek dat dit bij vele ouders een gevoelige snaar had geraakt. De verhalen over andere praktijken in het katholiek onderwijs stroomden binnen. Zo bleek dat in een aantal scholen kinderen werd aangeleerd om condooms over kunstpenissen te trekken en dat video’s getoond werden met masturbatie- en vrijtechnieken. [Deze ellende is midden de jaren '80 op de 'katholieke' scholen begonnen naar aanleiding van de zogenaamde 'AIDS-pandemie' met een 'voorlichtingsfilm' van Walter Grootaers en Bea Van der Maat.]

Omdat Danneels niet wilde ingaan op de eisen om aan deze praktijken een einde te stellen, organiseerde ik op 15 oktober 1997 een betoging van ouders en kinderen onder het motto “Respect voor ouders en kinderen” aan het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Danneels weigerde een delegatie van de betogers te ontvangen. “Ik zal me niet laten verplichten,” verklaarde hij op 21 oktober in Humo. Ook bij een nieuwe betoging op 10 december bleef de aartsbisschoppelijke deur gesloten. [Ten tijde van Danneels waren ze daar in Mechelen héél goed met gesloten deuren, en als de deur op een kier stond, werd ze wel met een smak voor je neus dichtgegooid!]

Een betoging voor het bisschoppelijk paleis in Antwerpen op 19 november 1997 leidde wel tot de ontvangst van een delegatie moeders, waaronder een CVP-gemeenteraadslid en ikzelf, door de toenmalige bisschop van Antwerpen, Mgr. Paul Van den Berghe. Die brave man, de verantwoordelijke namens het Vlaams episcopaat voor onderwijs, aanhoorde de moeders, brak in tranen uit en beloofde een onderzoek naar de praktijken in de lessen godsdienst en seksuele voorlichting. Hij kondigde dat ook aan in een verklaring aan de pers. [Mgr. Paul Van den Berghe was inderdaad een lichtpunt.]

Dat leverde hem wellicht een reprimande op vanwege zijn collega’s, zodat hij op 24 november, na een bijeenkomst van de bisschoppenconferentie via Belga bekend maakte dat er, ondanks de belofte, geen onderzoek zou komen. Vandaag weten we dat één van die collega’s de kinderverkrachter Vangheluwe was, wat ook die affaire wel heel wrang maakt.

Op 18 februari 1998 stond ik voor de derde keer met een groep ouders voor de deur van Danneels in Mechelen. Weer bleef de deur potdicht.Wel schreef de pauselijke nuntius in Brussel, een vriend van Danneels, mij op 19 februari een brief om te zeggen dat het mijn christelijke plicht was om met betrekking tot de Kerk “alles te vermijden wat aanleiding kan geven tot misverstand, verdeeldheid en spot. We moeten respect opbrengen voor onze bisschoppen.” Hij liet me bijgevolg weten dat mijn manifestaties “ongepast en beledigend” waren.

Daarom trokken we met een 200-tal ouders op 18 maart 1998 naar de pauselijke nuntiatuur, de ambassade van het Vaticaan, in Brussel, om hem onze grieven voor te leggen, maar ook de nuntius gaf niet thuis. De nuntius had zelfs de politie, met waterkanonnen, opgetrommeld. Op 12 maart had hij mij een nieuwe brief geschreven om te herhalen dat mijn actie “beledigend --ik onderstreep beledigend-- is voor de institutie waarvan de Nuntius de vertegenwoordiger is.”

Intussen voerden Danneels’ vrienden in de pers een campagne tegen mij. “Colen blijft bisschoppen pesten,” blokletterde Gazet van Antwerpen. Danneels suggereerde in Humo dat ik mijn “kiescampagne aan het verzorgen” was.

Toen uiteindelijk duidelijk werd dat de Vlaamse Kerk niet naar ons wilde luisteren, besloot ik met het katholieke onderwijs te breken. Ik haalde mijn vijf kinderen uit het katholiek onderwijs weg en richtte, met enkele andere gezinnen, een thuisschool op om aldus onze kinderen volgens de katholieke leer te kunnen opvoeden.

Wel stuurde ik een brief aan alle kardinalen ter wereld om ze op de hoogte te stellen van de inhoud van Roeach. “Wees overtuigd dat de Congregatie voor de Geloofsleer de nodige aandacht aan deze zaak zal besteden,” antwoordde Mgr. Clemens, de privé-secretaris van kardinaal Ratzinger uit Rome; “U voert de juiste strijd,” schreef kardinaal Gagnon uit Rome; “De zaak die u te berde brengt is zeer ernstig,” schreef kardinaal Arinze uit Rome.

Er kwamen brieven uit de hele wereld. “Ik deel uw mening. Het is belangrijk dat u dit niet zonder tegenspraak laat,” schreef kardinaal Meisner van Keulen; “Ik begrijp zeer goed uw bezorgdheid,” schreef kardinaal Wamala van Oeganda; “Ik heb kardinaal Danneels geschreven. Ik hoop dat hij mij uitleg kan verschaffen,” schreef kardinaal Vidal van de Filippijnen; “Ik zal dit met kardinaal Danneels bespreken,” schreef kardinaal Williams van Nieuw-Zeeland; “Ik zal proberen iets te ondernemen om u te helpen,” schreef kardinaal Lopez Rodriguez van Santo Domingo; “Ik heb in Rome gemerkt dat kardinaal Laghi van de Congregatie voor het Onderwijs van uw bekommernissen op de hoogte is,” schreef kardinaal O’Connor van New York.

De Standaard schreef op 27 februari 2010 dat die brieven “in Rome de perceptie over de slappe kerkleiding in ons land versterkten.” Rome ziet in Léonard de man die de Belgische kerk kan redden. Ik deel die mening. Het is alleen jammer dat we daarop zoveel jaren hebben moeten wachten. De achtergelaten puinhoop is groter dan iemand ooit had kunnen denken.
 

Godfried?

Godfried herinnert zich niets meer. Godfried heeft nooit iets gemerkt.

In oktober 1984 ontving Danneels een brief van een bezorgde moeder over de zg. Oecumenische Werkgroep Pedofilie. De activiteiten van deze werkgroep waren aangekondigd in het bisschopsblad 'Kerk en Leven' van 9 augustus 1984. De werkgroep, zo stelde het artikel, “wil de kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en vooroordelen wegnemen.” Tevens was het de bedoeling een ontmoetingspunt te zijn voor pedofielen “om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te bemoedigen. Allen zijn welkom die pedofilie en pedofielen beter willen leren kennen onder voorwaarde dat dit in openheid, respect en betrouwbaarheid geschiedt.”

De moeder, die zich tot Danneels richtte, had de “nadere documentatie” waarover het bericht melding maakte, opgevraagd en schrok zich een hoedje.

Enkele citaten:

Als uw zoon(tje) of dochter(tje) de band met de pedofiel als fijn aanvoelt, maak dan die band niet kapot;

De reactie van de omgeving is vaak schadelijker dan de gebeurtenissen zelf;

Veel overtuigde christenen kunnen nog wat leren van pedofielen;

Het verdient de voorkeur dat er een vertrouwensrelatie tussen de pedofiel en de ouders ontstaat.

Maar de kardinaal achtte zich niet verantwoordelijk en liet verder betijen. Vandaag, 26 jaar later, ontdekt Danneels dat een van zijn eigen bisschoppen, zijn beste vriend Roger Vangheluwe, ten tijde van de publicatie van het betreffende artikel in 'Kerk en Leven' – en helaas nog vele jaren later – zijn elfjarige neefje aanrandde.


Boze pater

De benoeming van de “conservatief” André-Joseph Léonard tot aartsbisschop van Mechelen is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Eén van hen is pater Johan Leman, professor antropologie in Leuven en jarenlang hoofdinquisiteur van het zg. Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, een overheidsinstelling die oppositieleden vervolgt. Leman is kwaad omdat de nieuwe aartsbisschop niet democratisch werd verkozen. Op zijn weblog schreef hij op 27 februari een in azijn geplengd stukje onder de titel: “Hoe wordt religieus leiderschap gekozen? Er is misschien herziening gewenst in democratische zin...”

Leman had in De Standaard gelezen dat de acties van Alexandra Colen een invloed hebben gehad bij de benoeming van Léonard tot opvolger van kardinaal Danneels in plaats van een opvolger gesuggereerd door Danneels. Leman verneemt, schrijft hij, “dat in Vaticaanse kringen, bij de voorbereiding van de keuze van de Belgische aartsbisschop, met graagte kennis genomen werd van de zendingen die ze kregen vanwege bijvoorbeeld mevrouw Alexandra Colen of van de heer Paul Belien. [...] Bij mijn weten hebben de geschriften van mensen die zich minstens zoveel ingezet hebben voor de Kerk geen enkele invloed gehad, wat wel zou gespeeld hebben met de geschriften van mevrouw Colen bij het desavoueren van het Belgische episcopaat en de kandidaten die de bisschoppen zelf voorgedragen zouden hebben... en daar heb ik een probleem mee.”

Hij vervolgt: “Ik vind het normaal dat de bisschoppen geraadpleegd worden en bijvoorbeeld ook de pastorale werkers en bijvoorbeeld ook het interdiocesaan pastoraal beraad. Maar zich laten beïnvloeden door het echtpaar Belien-Colen, omwille van hun opvattingen over Kerk en seksualiteit? Pardon?”

Als het “normaal” is dat kinderverkrachter Roger Van Gheluwe geraadpleegd wordt, waarom dan niet een gelovige moeder?

Bron: The Brussels Journal

Link:

https://www.brusselsjournal.com/node/4409


Link naar KAVlaanderen:

http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/02/30-jaar-roeach-3-30-years-of-roeach-3.html


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------