BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 14 september 2023

Over de Vlaamse 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'

(Reeds eerder gepubliceerd op 07-10-2015)

'Kerk en leven' promoot pedofilie

Vicaris Selderslaghs, 'bisschop' Johan Bonny,
en Deken Jef Barzin van de voormalige 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie
'


Interessant artikel:

"Niet Kerk maar progressief Vlaanderen stond op barricade"

Link:

https://www.knack.be/nieuws/niet-kerk-maar-progressief-vlaanderen-stond-op-barricade/Don Godfried Danneels van de GAY-MAFIA

4 opmerkingen:

Anoniem zei

DE noordbelgische bisschoppeen zijn schijnheilige leugenaars en idiote stomkoppen.

Schijnheilige leugenaars, omdat ze sedert 46 jaar weten dat hun seminaries broedkasten van homofilie en homoseksualiteit waren, sedert 38 jaar georganiseerde pedofilie bij de clerus rijkelijk voorkwam en ze sedertdien aan de lopende band met doofpotting, verdoezelen en omkopen bezig waren.
Kerk&Leven telde toendertijd 485000 abonnees, de acties van Alexandra Colen waren in alle vlaamse milieus goed gekend, Danneels zat begin 2001 met méér dan 1 voet in de gevangenis (geval Vanderlyn), de oblaten onder hun overste (en boezemvriend van Danneels) Georges Verust verstopten de sexmaniak Eric DeJaegher in Blanden in hun riante villa in de RooieKapelstraat, sedert het geval "Anneke" lag de congregatie der "Broeders van Liefde" onder zwaar vuur en begon reeds de overheveling van alle immobiliên en de rijkdommen naar vzw's, alles culminerend in het geval vanGheluwe, de 2operatie Kelk", en dan de ondervraging van Bonny op de grill voor het parlement.
De bisschoppen der noordbelgische bastaardkerk wiste sedert 38 jaar alles en deden niks.
Integendeel: vanGheluwe zat regelmatig in Knokke in het hotel Cromwell, destijds de tref van pedofielen aan de kust.
Danneels zat tot over zijn oren (en zelfs zondr zijn ring9 in de beer der pedo-, ephebo-en homofilie.
DeKesel, nu werkelijk een idioot, stumperde in het geval "Tom Flamez" in 2014, moest dan ijlings bang terugkrabbelen en legde en passant ook de roze atmosfeer van het kanunnikkenkapittel van de St.-Salvatorskathdraal bloot.
En de nog grotere idioot Bonny promoveerde de pedosexvriendelijke Jef Barzin tot deken van "warm"Antwerpen-Noord; en blunderde dan nog eens voor 4 maanden met het geval Luc Vienne in Arendonk.
Niet te vergeten Koen VanHoutte, alles wetend van het grootseminarie Brugge, nooit iets wist door totaal geheugenverlies , buitengezet werd in het bisdom Brugge en dan in het laatste roos-linkse bastion der leuvense unief onderkwam (pardon: in het bisdom)

Alles uitvoerig gedocumenteerd op kavlaanderen.blogspot en over de hele wereld verspreid.

En nu niet lachen:
"kerknet" berichtte in de typisch gzwollen stijl dat Terlinden, de nieuwe aartsbisschop van Bruxelles-Malines, in zijn eerste toespraak in de St.-Romboutskathedraal zich voor 1000 man, daaronder de "Sire" en een afvaardiging vd prov. Antwerpen, "...zijn twee grote voorbeelden, te weten Godfried Danneels en Joseph DeKesel, bijzonder loofe en dankte...
Verdekke, Terlinden is al goed bezig...

Anoniem zei

Liegen over onwetenheid, terwijl ze alles wisten
Zich theatraal met kerkelijke brimborium smukken en versieren, terwijl ze fundamenteel tegen de voorschriften van Onze Heer Jezus Christus ingaan: het toppunt van schijnheiligheid en ongeloofwaardigheid.

En alles is goed gedocumenteerd en overal bekend.
En wanneer dan een 4-delige TV-reeks over het kindermisbruik in kerkelijk raam uitgezonden wordt, achteraf nog jankend protesteren en via "kerknet" (het is nog niet van het net) een verkaring publiceren.
En ter verdere decoratie nog een interview met de "rouwspecialist" Manu Keirse, ook weer van de leuvense unief, en 77 jaar oud.

Horendul.
Deze bende misdadigers en dragers van de "commanding authority" huilen armzalig hun eigen pijn uit en willen nog lofbetuigingen en sympathie voor zich opwekken.
Stapelzot.
En contraproductief.
Met 1 (één) milligram gezond mensenverstand en een beetje zin voor waardigheid , moraal en zelfrespect, hadden ze de ganse boetiek direct toegedaan en zich voor eeuwig zwijgen in het Tibesti-massief in de Sahara teruggetrokken.

Anoniem zei

"De voorbije 13 jaren zijn voor de (bastaard)kerk in velerlei opzicht een leerschool geweest" (sic)

Aha.
De vroegere poster met zijn "kritiek over rancuneuze berichten" wordt nu door zijn eigen nepbisschoppen in zijn onderbroek gezet.
En de bietekwieten-bisschoppen nemen de actie van de Vlaamse Kruistochten en de 15 jaren intensieve berichtgeving op kavlaanderen.blogspot nu als "leerschool".
Hoggeachte @Guardian Angel, nu ben je officieel "een leermeester voor de (bastaard)kerk" ....
;-)
En wanneer een troep personen omsingeld is, tussen mijnenvelden ligt en er wordt met scherpschuttervuur en artillerie op geschoten, dan is dit een "leerschool"...
Aha.
Nu niet aan het Azowstaalwerk en Bachmut en Kupjansk denken, en ook niet aan Stalingrad.
Alles "leerscholen"...
Inderdaad: de bastaardkerkers zijn knettergek en passen bij neppaus Franciscus.

Anoniem zei

Overigens: neppaus Franciscus rier voor kort uit betr. pedofilie:
"Voor die daders, nooit genade- nooit!"

OK
Goed verstaan!
Ik zal het ter harte nemen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------