BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 1 september 2023

ROEACH 2.0. 'De Duivel in de Kerk' - Roger Vangheluwe, Danneels, Kasper, Martini, Bergogolio & de intussen welbekende en beruchte 'Maffia van Sankt Gallen'

Godfried 'kardinaal' Danneels met het groene boekje en de putazo Bergoglio
From the desk of Alexandra Colen on Mon, 2010-04-26 21:13


Was u verbaasd toen bleek dat er een kinderverkrachter tussen de bisschoppen zat? Wij waren verontwaardigd, maar niet echt verbaasd. De pedofiele mentaliteit onder de gemijterde heren was al bekend sinds de controverse rond het godsdienstboek Roeach in 1997. Dit boek, uitgegeven onder hoofdredactie van Prof. Jef Bulckens (KULeuven) en Prof. Frans Lefevre (Grootseminarie Brugge), toonde een stripverhaal waarin een naakte kleuter, een meisje, zegt “Ik vind het lekker om mijn spleetje te strelen,” “Ik speel graag mijn broekje uit bij andere vriendinnen,” “Ik wil in de kamer blijven als papa en mama vrijen.” En een naakt jongetje en meisje worden getoond terwijl ze “doktertje spelen” en het jongetje zegt: “Kijk eens, mijn piemel is groot.”

Dat “godsdienstboek” werd destijds op katholieke scholen gebruikt in de catecheseles totdat ik het ontdekte tussen de leerboeken van mijn oudste, toen 13-jarige, dochter en op 3 september 1997 een brief stuurde aan kardinaal Danneels waarin ik schreef:

“Wanneer ik deze tekening en  haar boodschap bekijk, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat dit godsdienstboek heel bewust aan kinderen van 13 en 14 wil wijsmaken dat kleuters genitale streling prettig vinden. Op die manier kweekt men pedofielen die oprecht denken dat de kinderen het eigenlijk ‘heel lekker’ vinden wat zij allemaal met hen doen, terwijl juist het tegendeel waar is.”

Ik schreef Danneels dat ik als katholieke ouder “die trouw wil zijn aan het pauselijke leergezag en die haar kinderen ook zo wil opvoeden” eiste dat hij het gebruik van dit boek in de godsdienstles zou verbieden:

“Daarom eis ik van u – ja, de tijd van braaf vragen is voorbij – dat u het gebruik van dit ‘godsdienstboek’ in de klassen van onze kinderen verbiedt.”

Vandaag krijgt deze zaak, intussen al meer dan 12 jaar geleden, een andere, wrange geladenheid. Zeker nu ik weet dat Mgr. Roger Vangheluwe, de kinderverkrachtende bisschop van Brugge, de toezichthoudende bisschop was van de beide instellingen – KULeuven en Grootseminarie Brugge – waaruit de hoofdredacteurs van dit perverse “godsdienstboek” kwamen.

Vangheluwe flirtte niet alleen met de pedofiele ideeën, maar paste ze ook toe op zijn 11-jarige neefje, een jongetje dat, aangezien Roeach al sinds 1991 in het Vlaamse katholieke godsdienstonderricht werd gebruikt, als 13-jarige dit handboek godsdienst naar alle waarschijnlijkheid nog heeft moeten gebruiken.

[Het doet me denken aan Johan Bonny, de bisschop-referent voor het Onderwijs, die ooit eens zei dat dat met die godsdiensthandboeken wel allemaal OK zal zijn. Waarmee hij aangaf dat hij van toeten of blazen wist. Met andere woorden, nalatigheid en schuldig verzuim. Tenzij natuurlijk, dat je de seksualisering van de jeugd om allerlei dubieuze redenen zélf promoot!]

Honderden kinderen die niet lichamelijk verkracht werden, werden geestelijk aangerand in de godsdienstles.

Nadat ik mijn actie tegen Roeach begon, bleek dat dit bij vele ouders een gevoelige snaar had geraakt. De verhalen over andere praktijken in het katholiek onderwijs stroomden binnen. Zo bleek dat in een aantal scholen kinderen werd aangeleerd om condooms over kunstpenissen te trekken en dat video’s getoond werden met masturbatie- en vrijtechnieken. [Deze ellende is midden de jaren '80 op de 'katholieke' scholen begonnen naar aanleiding van de zogenaamde 'AIDS-pandemie' met een 'voorlichtingsfilm' van Walter Grootaers en Bea Van der Maat.]

Omdat Danneels niet wilde ingaan op de eisen om aan deze praktijken een einde te stellen, organiseerde ik op 15 oktober 1997 een betoging van ouders en kinderen onder het motto “Respect voor ouders en kinderen” aan het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Danneels weigerde een delegatie van de betogers te ontvangen. “Ik zal me niet laten verplichten,” verklaarde hij op 21 oktober in Humo. Ook bij een nieuwe betoging op 10 december bleef de aartsbisschoppelijke deur gesloten. [Ten tijde van Danneels waren ze daar in Mechelen héél goed met gesloten deuren, en als de deur op een kier stond, werd ze wel met een smak voor je neus dichtgegooid!]

Een betoging voor het bisschoppelijk paleis in Antwerpen op 19 november 1997 leidde wel tot de ontvangst van een delegatie moeders, waaronder een CVP-gemeenteraadslid en ikzelf, door de toenmalige bisschop van Antwerpen, Mgr. Paul Van den Berghe. Die brave man, de verantwoordelijke namens het Vlaams episcopaat voor onderwijs, aanhoorde de moeders, brak in tranen uit en beloofde een onderzoek naar de praktijken in de lessen godsdienst en seksuele voorlichting. Hij kondigde dat ook aan in een verklaring aan de pers. [Mgr. Paul Van den Berghe was inderdaad een lichtpunt.]

Dat leverde hem wellicht een reprimande op vanwege zijn collega’s, zodat hij op 24 november, na een bijeenkomst van de bisschoppenconferentie via Belga bekend maakte dat er, ondanks de belofte, geen onderzoek zou komen. Vandaag weten we dat één van die collega’s de kinderverkrachter Vangheluwe was, wat ook die affaire wel heel wrang maakt.

Op 18 februari 1998 stond ik voor de derde keer met een groep ouders voor de deur van Danneels in Mechelen. Weer bleef de deur potdicht.Wel schreef de pauselijke nuntius in Brussel, een vriend van Danneels, mij op 19 februari een brief om te zeggen dat het mijn christelijke plicht was om met betrekking tot de Kerk “alles te vermijden wat aanleiding kan geven tot misverstand, verdeeldheid en spot. We moeten respect opbrengen voor onze bisschoppen.” Hij liet me bijgevolg weten dat mijn manifestaties “ongepast en beledigend” waren.

Daarom trokken we met een 200-tal ouders op 18 maart 1998 naar de pauselijke nuntiatuur, de ambassade van het Vaticaan, in Brussel, om hem onze grieven voor te leggen, maar ook de nuntius gaf niet thuis. De nuntius had zelfs de politie, met waterkanonnen, opgetrommeld. Op 12 maart had hij mij een nieuwe brief geschreven om te herhalen dat mijn actie “beledigend --ik onderstreep beledigend-- is voor de institutie waarvan de Nuntius de vertegenwoordiger is.”

Intussen voerden Danneels’ vrienden in de pers een campagne tegen mij. “Colen blijft bisschoppen pesten,” blokletterde Gazet van Antwerpen. Danneels suggereerde in Humo dat ik mijn “kiescampagne aan het verzorgen” was.

Toen uiteindelijk duidelijk werd dat de Vlaamse Kerk niet naar ons wilde luisteren, besloot ik met het katholieke onderwijs te breken. Ik haalde mijn vijf kinderen uit het katholiek onderwijs weg en richtte, met enkele andere gezinnen, een thuisschool op om aldus onze kinderen volgens de katholieke leer te kunnen opvoeden.

Wel stuurde ik een brief aan alle kardinalen ter wereld om ze op de hoogte te stellen van de inhoud van Roeach. “Wees overtuigd dat de Congregatie voor de Geloofsleer de nodige aandacht aan deze zaak zal besteden,” antwoordde Mgr. Clemens, de privé-secretaris van kardinaal Ratzinger uit Rome; “U voert de juiste strijd,” schreef kardinaal Gagnon uit Rome; “De zaak die u te berde brengt is zeer ernstig,” schreef kardinaal Arinze uit Rome.

Er kwamen brieven uit de hele wereld. “Ik deel uw mening. Het is belangrijk dat u dit niet zonder tegenspraak laat,” schreef kardinaal Meisner van Keulen; “Ik begrijp zeer goed uw bezorgdheid,” schreef kardinaal Wamala van Oeganda; “Ik heb kardinaal Danneels geschreven. Ik hoop dat hij mij uitleg kan verschaffen,” schreef kardinaal Vidal van de Filippijnen; “Ik zal dit met kardinaal Danneels bespreken,” schreef kardinaal Williams van Nieuw-Zeeland; “Ik zal proberen iets te ondernemen om u te helpen,” schreef kardinaal Lopez Rodriguez van Santo Domingo; “Ik heb in Rome gemerkt dat kardinaal Laghi van de Congregatie voor het Onderwijs van uw bekommernissen op de hoogte is,” schreef kardinaal O’Connor van New York.

De Standaard schreef op 27 februari 2010 dat die brieven “in Rome de perceptie over de slappe kerkleiding in ons land versterkten.” Rome ziet in Léonard de man die de Belgische kerk kan redden. Ik deel die mening. Het is alleen jammer dat we daarop zoveel jaren hebben moeten wachten. De achtergelaten puinhoop is groter dan iemand ooit had kunnen denken.
 

Godfried?

Godfried herinnert zich niets meer. Godfried heeft nooit iets gemerkt.

In oktober 1984 ontving Danneels een brief van een bezorgde moeder over de zg. Oecumenische Werkgroep Pedofilie. De activiteiten van deze werkgroep waren aangekondigd in het bisschopsblad 'Kerk en Leven' van 9 augustus 1984. De werkgroep, zo stelde het artikel, “wil de kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en vooroordelen wegnemen.” Tevens was het de bedoeling een ontmoetingspunt te zijn voor pedofielen “om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te bemoedigen. Allen zijn welkom die pedofilie en pedofielen beter willen leren kennen onder voorwaarde dat dit in openheid, respect en betrouwbaarheid geschiedt.”

De moeder, die zich tot Danneels richtte, had de “nadere documentatie” waarover het bericht melding maakte, opgevraagd en schrok zich een hoedje.

Enkele citaten:

Als uw zoon(tje) of dochter(tje) de band met de pedofiel als fijn aanvoelt, maak dan die band niet kapot;

De reactie van de omgeving is vaak schadelijker dan de gebeurtenissen zelf;

Veel overtuigde christenen kunnen nog wat leren van pedofielen;

Het verdient de voorkeur dat er een vertrouwensrelatie tussen de pedofiel en de ouders ontstaat.

Maar de kardinaal achtte zich niet verantwoordelijk en liet verder betijen. Vandaag, 26 jaar later, ontdekt Danneels dat een van zijn eigen bisschoppen, zijn beste vriend Roger Vangheluwe, ten tijde van de publicatie van het betreffende artikel in 'Kerk en Leven' – en helaas nog vele jaren later – zijn elfjarige neefje aanrandde.


Boze pater

De benoeming van de “conservatief” André-Joseph Léonard tot aartsbisschop van Mechelen is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Eén van hen is pater Johan Leman, professor antropologie in Leuven en jarenlang hoofdinquisiteur van het zg. Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, een overheidsinstelling die oppositieleden vervolgt. Leman is kwaad omdat de nieuwe aartsbisschop niet democratisch werd verkozen. Op zijn weblog schreef hij op 27 februari een in azijn geplengd stukje onder de titel: “Hoe wordt religieus leiderschap gekozen? Er is misschien herziening gewenst in democratische zin...”

Leman had in De Standaard gelezen dat de acties van Alexandra Colen een invloed hebben gehad bij de benoeming van Léonard tot opvolger van kardinaal Danneels in plaats van een opvolger gesuggereerd door Danneels. Leman verneemt, schrijft hij, “dat in Vaticaanse kringen, bij de voorbereiding van de keuze van de Belgische aartsbisschop, met graagte kennis genomen werd van de zendingen die ze kregen vanwege bijvoorbeeld mevrouw Alexandra Colen of van de heer Paul Belien. [...] Bij mijn weten hebben de geschriften van mensen die zich minstens zoveel ingezet hebben voor de Kerk geen enkele invloed gehad, wat wel zou gespeeld hebben met de geschriften van mevrouw Colen bij het desavoueren van het Belgische episcopaat en de kandidaten die de bisschoppen zelf voorgedragen zouden hebben... en daar heb ik een probleem mee.”

Hij vervolgt: “Ik vind het normaal dat de bisschoppen geraadpleegd worden en bijvoorbeeld ook de pastorale werkers en bijvoorbeeld ook het interdiocesaan pastoraal beraad. Maar zich laten beïnvloeden door het echtpaar Belien-Colen, omwille van hun opvattingen over Kerk en seksualiteit? Pardon?”

Als het “normaal” is dat kinderverkrachter Roger Van Gheluwe geraadpleegd wordt, waarom dan niet een gelovige moeder?

Bron: The Brussels Journal

Link:

https://www.brusselsjournal.com/node/4409


Link naar KAVlaanderen:

http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/02/30-jaar-roeach-3-30-years-of-roeach-3.html


21 opmerkingen:

Anoniem zei

'Roeach' overschreed alle grenzen van betameljkheid c.q. te respecteren moraal vanuit christelijk oogpunt. Een gezonde mens kan niet anders dan zich van die lesmethode 100% distanciëren. Mijn vraag is daarom: hoe kon dit de bisschoppelijke burelen verlaten met een Nihil Obstat? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een bisschop er zijn zegen aan heeft gegeven.
Wreekt hier zich niet het hiërarchisch denken binnen de rk kerk? Als bestuurders der kerk door opvoeding en opleiding buiten de samenleving losgezongen zijn van gezond volksempfinden, dan krijgt men bijna automatisch vanuit de ongecorrigeerde tunnelvisie die men natuurnoodzakelijk ontwikkelt zulke rabiate uitwassen. Synodaliteit is m.i. daarom nog niet zo gek: ook priesters, religieuzen én de paus moeten gecorrigeerd kunnen worden en net als elk ander mens niet aan zichzelf worden overgelaten. De H. Geest én "de onderscheiding der geesten" mogen en moeten zij nooit voor zichzelf alleen kunnen claimen zoals nu. De kerk als geheel heeft de H. Geest geërfd; muilkorf Hem dus niet, zou ik de clerus willen toevoegen. Het is dus goed dat gewone gelovigen ook hun stem moeten kunnen laten horen, ook in de kerk.

The Guardian Angel zei

Met dank aan de KULeuven voor deze mooie bla-bla-bla-bijdrage.

Aan de ene kant gaat u de religieuzen en pausen 'corrigeren' en aan de andere kant wil u niet geweten hebben dat de bisschoppen hun zegen aan Roeach gegeven hebben. De bisschoppen waren wél op de hoogte!

De gelovigen mogen wel degelijk hun stem in de Kerk laten horen. Dat staat ook zo in de documenten. Daarvoor hebben we de zogenaamde synodaliteit niet nodig.

Aan de andere kant, hoe zouden modale gelovigen een zinnige inbreng kunnen hebben, wanneer de priesters en bisschoppen zélf niet meer weten waar het over gaat?

In verband met uw 'tunnelvisie'. De Leer van de Katholieke Kerk zegt zéér duidelijk, dat de zogenaamde 'seksuele opvoeding' niet thuis hoort in een Katholieke school. Punt.

Een school hoeft de kinderen niet 'voor te lichten'. Als daartoe nood is, dan zijn de ouders er. Maar, natuurlijk, de school weet het weer beter dan de ouders en daarom...

Jullie zijn toch zulke fans van het Darwinisme. 2.000.000 jaar lang is er géén voorlichting geweest, maar nu in deze oversekste tijd is er plotseling grote nood aan 'voorlichting'.

Roeach was voorlichting of denkt u dat het tegenwoordig niet meer zo is?

Scholen moeten stoppen met deze nonsens zoals 'voorlichting', 'gender' etc.

Anoniem zei

Mevr. Alexandra Cole is voor mij (mijn moeder uitgezonderd) de dapperste vrouw van Vlaanderen van de laatste 50 jaar.
Heemaal alleen staand, met de tegenwind van alle links-groen-rood-paars-vrijzinnig-en cvp(de gaarpot van alle vuiligheid) gazetten en verachtelijkmaking door alle hiêarchische niveaus (de progressisctische mafia vh vaticaan incluis), streed ze uiterst dapper én effectief voor het geloof en hristelijk gefundeerde deftigheid.
AVV-VVK op zijn beste.
Chevalière sans peur et sans reproche.
"Merci, Me Colen!"

Anoniem zei

De posting van anoniem 1 september 2023 om 15:45 is gezever van a tot z, afkomstig uit de modernistisch-leuvense hoek, en met de typische lintwormzinnen.

1. Het belgisch episcopaat is reeds sedert de "mechelse gesprekken" onder Card- Mercier met de anglikanen op de ketterse toer.
Card, van Roey was geen roemrijk blad voor de Kerk, Suenens prorgeerde dan de homofilisering van zijn clerus op en top en dreef de laatste vlaamsgezinden uit de officiêle kath. kerk.
1957 waren Godfried Danneels en Jef Bulckens met hun mol("hol")lenwerk in Leuven goed actief en het aartsbisdom Brussel-Mechelen was reeds met "imprimatur" op de ephebofiele toer...

Notabene is dat het 2e vaticaans concilie met zijn uitvindsels en gepractizeerde geest in roger vanrealiter.
Brol en Vviezigheid , 58 jaar lang; en uitgevoertd op onschuldige kleine kinderen.
En schaamte nul:
Roger vanGheluwe mocht nog een paar dagen voor zijn "ontmaskering" (hij was sedert tientallen jaren als sexmonster in inrimis bekend) nog een voordracht houden i de leuvense unief (in geweldig schabouwelijk "vlaams");
en Johan Bonny, de roze protegeerder en zwijger bij het schandaal Luc Vienne, kreegz met geweldig veel rook en okie een eredoctoraat van de Universität Bonn, bemideeld door de Roeach3-auteur "bert" (Hubert) Roebben, een weggelopen ex-seminarist uit Hasselt en medeauteur van Roeach3.
De pedofilie-mafia zit in Leuven verankerd van a tot z.
En natuurlijk ook in de daarmee identische/verknochte cvp/cd&v.
Die partij was en is de ploitieke vleugel en overlevingsgarantie van al die pedo- en homorommel en het geînstitutionaliseerde overlevinsmodel van deze vuiligheid.

Anoniem zei

Deel 1.
Dé partij in noordelijk Belgiê die helemaal verstrikt is en ook het netwerkr van de pedofilie beheert is de cvp/cd&v, .
En wel in samenwerking met het eptscopaat en het oude belgische establishment (zeer dikwijls overlappend: de grootoom van DeKesel was hulpbisschop, zijn vader cvp-burgemeester; hetzelfde bij DeSmedt, en ook bij Msgr. Phillips)
(Geert de Kerpel werkte eerst bij de cvp en verhuisde vliegend naar de bisschoppen; niet lachen: zijn legerdienst mocht deze "kloeke held" als godsdienstleraar aan de Koninklijke Militaire School absolveren...)
Het enge netwrk van Suenens, Danneels, vanGheluwe met de belgische staat is goed bekend.

Ad rem: Tot 2014 had de bisschoppelijke website "kerknet" een weinig attractief en tamelijk verstoft uitzicht.
(screenshots).
Op de menubalk bovenaan bevond zich ook het vakje "(patoraal voor" gezin"- nuja, van vroeger nog zo genoemd met familie als kern van de maatschappij enz.
Bij alle kindermisbruik en sexuele perversiteiten in de bastaardkerk toch een beetje eigenaardig, omdat er in de jaren 2006 tot 2014 openlijk niets voor de gezinnen bij de bastaardkerkers gedaan werd.
Nieuwsgierig clickte ik op de bbutton en werd direct doorgeleid naar een andere website, ditmaal hermetisch afgesloten, zonder adresaangave of verantwoordelijke auteur.
In een masker kon men zijn persoonljke gegevens ingeven en aan een onbekende versturen; deze zouden dan oordelen en selecteren en bij positief oordeel een "koffer" toesturen met interessante voorwerpen en materiaal.
Kukluxclan met ketterse esoteriek.
Wanneer dan nog verder interesse zou bestaan, kon men de koffer terugsturen en zou dan voor een eerste kennismaking met de "gezinsgroepen" uitgenodigd worden.
Een zeer mysterieuze zaak.
Over die "gezinsgroepen" wordt zeer veel gezwegen en de hele zaak gedoofpot...
Op Facebool(2008, destijds niet deleetbaar) doken die "gezinsgroepen" dan in een zeer geêmotioneerde posting van een westvlaamse vrouw (noordoostelijk van LKortrijk) op:
"...en wanneer we ons wanhopig en woedend voelen bij de uitspraken van (Msgr. Bisschop andré) Léonard, is er in onze gezinsgroep toch steeds weer het sterkende woord van onze pastor Jeroen, die ons een hart onder de riem steekt..." (sic).
Deze "pastor" is niemand anders dan Jeroen Clerhout, de homosexuele ex-priester van Hooglede, met anaalverkeer bij een jonge parochiaan ( de minderjarigheid van het slachtoffer door het gerecht niet vaststelbaar omdat onklaar of enige dagen vóór of na de 18e verjaardag plaatsgevonden).
In elk geval waren ze daar bij de gezinsgroepen in westvlaanderen goed bezig :-(
ff.

Anoniem zei

Deel 2
Zeer mysterieus resp. uiterst verdachtig werd het bij de website "gezinsgroepen" bij de FAQ (Frequently asked Questions):
"Kunnen er ook kinderen bij het treffen van de gezinsgroepen meekomen?"
Antwoord: "Hoewel de gezinsgroepen primair niet op kinderen gericht zijn, kunnen wanneer gewenst kinderen meegebracht worden. We kunnen wel zeggen, dat die kinderen daar dat wat ze beleven, voor hun verder leven zullen meedragen" (sic)
Daar gaan natuurlijk bij de pedofiele misbruiken en masse in de bastaardkerk, bij de schandalen van de "Broeders van Liefde" (geval Anneke, het doofpotten en intimideren door René stockman), de pedofiele doofpottingen door Danneels (geval André Vanderlyn), het geval vanGheluwe, Operatie Kelk enz. alle alarmbellen rinkelen.
De bisschoppen hebben hun eigen website niet bekeken noch gelezen, DKesel en Bonny hebben dan verder geboerd met neusbloeden en 2014 werd plots gans kernet van het internet genomen.
De"gezinsgroepen" waren weg...
In de archieven (de papieren nog beter dan het web) dook dan toch het centraal adres van de "gezinsgroepen" op:
In Puurs, pA een oud-directeur van een technische school.
Zéér zéér toevallig was dit ook het adres van de lokale cvp/cd&v-afdeling va Puurs.
De gemeente Puurs was decennialang vast in christendemocratische hand, met aös burgemeester eerst de vader P******, nadien de zoon Kris P******
Kris is nzu niet bepaald de "minste van de minste".
Eerst beroepelijk goed warmgelopen bij het Christelijk Middenstandsverbond- alzo "specialist voor economie", dit omvormend tot UNIZO (uit die stal komt ook Jan "Hesp", bleke alternatieffiguur i de vlaamse regering en hoogstwaarschijnlijk dubbelagent);
weldra de eerste ministerpresident van Vlaandere, en zo weer de cvp-dominantie star verdedigend.
Na de vele pedofilieschandalen dan 2014 plots naar de federale regering verdwijnend (Michel I en II), en dan 2019 naar het europees parlement wegvliegend, om dan 2021 met steun van Angela Merkel en Ursula vander Leyen vice-voorzitter van een europese investeringsbank te worden.
De bodem in Vlaanderen was te heet geworden en de lucht te stikkend, en de ganse situatie onberekenbaar en gevaarlijk.
Dat een kopstuk van de vp/cd&v bij de catastrofen van 2009-2014 niet geweten heeft wat in zijn eigen lokaal partijbureau gebeurt resp de staatsveiligheid hiervan niets meegedeeld heeft, is onmogelijk.
De boel is rot van boven tot beneden.

Anoniem zei

Johan Leman is ook zo'n geval.
Een weggelopen domonicaa, exponent van het linkse-progressieve Leuven en vlaamshatend tot in het beenmerg.
Leman was en is zeer fier op zijn stichting en protegeren van "Le foyer", een zogezegd intercultureel en totaal-inclusief ontmoetingscentrum voor de jeugd en wel in St.-Jans-Molenbeek.
Niet lachen! In de "Kanaalzone" (deze term werd voor het eerst hier op kavlaanderen gebruikt en sedertdien door rechtse politici, de politie, de staatsveiligheid en dan alle politici en nu ook kerknet :-) overgenomen) werd deze "Foyer" alras hét ontmoetingscentrum en trefpunt van geradicaliseerde islamisten.
Bij de aanslagen in Parijs werd direct vastgesteld dat de wichtigste identificatiefactor voor de terroristen en scharia4belgium en is-vechters een connectie met Molenbeek en op de eerste plaats een bezoek aan de "Foyer" was.
Bingo!Alle geheimdiensten van Europa, de Renseignements généraux (F) en de belgische staatsveiligheid onderzochten de ganse bpoel van kop tot teen.
Leman kookte van woede.
Bij de aanslag in Brussel ontplofte de bom in het treinstel nog in het metrostation Maelbeek: de uitgang van dit station bevindt zich gelijkvloers, met het hoofdkwartier van de cd&v op het 2e verdiep.
Onvergetelijk de aanblik van deze lafaards, die met diarrhee in hun broek voor het rokend gebouw op de stoep stonden...
Sedertdien heeft het enthousiame voor Leman en zijn "Foyer" bij de cvp sterk nagelaten.
Wat zijn inculturatie betreft, is het interesse van de liberalen na de financiêle trucs van de marokkaanse liberale in Antwerpen ook zeer gering, bij de vooruit-socialisten links-alibi en alleen nog bij de FDF-PS-Moureauxclan in Brussel en vogue.
Sedert 5 jaar geen nieuws meeer van Leman in het publiek, tenzij: in mei 2023 schreef hij nog een frans artikel over de wandaden in belgisch-Kongo (dat is fout: destijds was het nog de Congo-Vrijstaat van Léopold 2) en de financiêring van de Art Nouveau.
Dat was zeer dom van Leman.
De Art Nouveau met Victor Horta en consoorten waren allemaal vrijmetselaars en zijn het frammaconnieke tafelzilver van de belgische loge en van alle frankofone brusselse partijen.
Leman staat er nu zonder bescherming.
Om de leuvense kameraad te citeren: "...het gezonde volksempfinden "( lees in repressievocabulaire: "de gezonde volkswoede")

Anoniem zei

De cvp- en pedo-maffia-doordrenking van het belgisch bestuur inclusief en vooral van het gerecht was en is enorm.
In 1991 vervoegde nog een cvp-geassocieerde rechter in Gent, dat het tijdschrift Actueel (met een reportage en foto's van Gaston Mornie, een sexmaniakpriester, overigens gefotografeerd naakt met een doorzichtige turkooisgroene combinaison (onderjurk) met dunne spaghettidraagbandjes) niet naar Belgiê mocht worden gebracht.
Mornie was destijds reeds hoogverdachtig voor moord op zuster "Gaby" (Gabrielle).
Ook in Gent werd 2002 door dezelfde cvp-rechter in beroep de klacht van "Anneke" tegen de polypedofiele "Broeder van Liefde" Emile Ceustermans (alias "broeder Pe**s") afgewezen.
René Stockman heeft daar tot in eeuwigheid een smerige rol in gespeeld- hij heeft zich afgezet naar Rome bij neppaus Franciscus, waar hij met de andere sexkameraden goed op zijn plaats is.
Intusen is de cvp/cd&v tot 6 % in de polls gezakt...

Anoniem zei

Alexandra Colen kreeg achteraf de ezelstamp.
In haar eigen partij, het Vlaams Blok, meldde de parijleider dat "Alexandra Colen een kwezel is" (sic)
Dat was zijn vaststelling- en door hem gewild verachtelijk gezegd.
En ook ik ben een kwezel, en andere houwdegens en joernalistieke scherpschutters ook.

Dat is in deze ganse erbarmelijke smurrie in aanderen een eretitel.
"Voor outer en heerd": onder deze leuze vochten en stierven de Boerenkrijgsoldaten en leverden procentueel de hoogste bloedtol bij gevechten ooit in Vlaanderen.
allemaal "kwezels", jawel.

Haar vroegere partij zou Alexandra Colen dringend excuses moeten aanbieden.

Anoniem zei

Misschien toch wel even de bedenking posten dat Alexandra Colen zelfs haar eigen doopnaam niet meer wilde dragen. In feite heet zij Sandra Colen. Misschien er ook even op wijzen dat bij de zogenaamde gebedsbijeenkomsten voor de zetels van het bisdom, aartsbisdom of nuntiatuur ook duidelijk zuiver charismatische gezangen gebruikt werden, overigens de reden waarom een aantal conservatieve en traditionalistische katholieken haar acties niet meer steunden. Misschien er ook even op wijzen dat als Sandra Colen diende verkozen te geraken, ze dan wel aanwezig was op de bv. de processie van de Hemelstraat, niet uit devotie, maar om te flyeren. De jaren dat ze niet verkozen diende te worden, of de jaar na haar terugtrekking was ze op die processie niet meer te zien. Misschien toch ook er even op wijzen dat ze via haar man helemaal niet in het katholieke kamp zit, maar wie de geschriften allemaal samenlegt in feite in een liberaal conservatief kamp zit. Misschien er toch ook even op wijzen dat ze na haar afscheid van de politiek niet meer op de barricaden stond. Haar strijd, de strijd voor de herverkiezing, die was duidelijk gestreden: ze had haar pensioen binnen. Haar hier nu voorstellen als de grootste strijdfiguur van de katholieke in Vlaanderen, dat is werkelijk totaal naast de kwestie.

Anoniem zei

Hou toch op met mensen aanvallen en diskwalificeren die zich niet meer kunnen verdedigen.
Met het uiten van rancuneuze berichten komen we als kerk geen stap verder. Er moet wat drastisch veranderen en dat bereikt U niet met uw schotschriften!

Als U er zelf nog eens over nadenkt, vindt U het dan ook niet op z'n minst flauw om iemands reactie op verbale mishandeling zomaar te deleten?

Wees nu eens niet vooringenomen (ik ben ook geen modernist of van de KU Leuven!), maar kom met de link naar de r.-k.-leer die zegt dat scholen geen seksuele voorlichting mogen geven omdat dit uitsluitend aan de ouders is.

Mijn vader zaliger had een verkeerde visie op echtelijke seksualiteit omdat hij ondanks langjarige catechetische en religieuze vorming zijn persoonlijke verantwoordelijkheid sterk onderschatte totdat het inkomen dat hij verdiende en kon verdienen (zijn waarde op de arbeidsmarkt c.q. zijn verdienvermogen) te gering bleek om zijn gezin van 13 personen te onderhouden. Pas op zijn 47e kwam hij er via kinderbescherming en psychiater achter dat hij tekortgeschoten was in eigen verantwoordelijkheid nemen door te geloven wat meerdere pastoors en andere biechtvaders hem hadden wijsgemaakt: 'Als God je een groot gezin geeft, dan zorgt Hij er ook voor dat jij dat gezin kan onderhouden.' Dat bleek eenvoudig niet waar, want wij leden honger en kou en moeder kon ons amper voeden en kleden! (Voorbehoedsmiddelen en sterilisatie waren toen verboden!)

Hadden de leraren van mijn vader in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw hem maar seksueel en moreel goed voorgelicht, en waren de pastoors en kapelaans maar openlijk tegengesproken dan was mij en vele anderen veel leed bespaard gebleven. Ik neem dat de oudere generaties niet kwalijk, want zij wisten niet beter en werden geacht voor elk wissewasje naar hun slecht opgeleide biechtvader te gaan. Daar en tijdens de liturgie
en werden ze volledig onmondig gehouden en daarmee geleefd i.p.v. zelf verantwoordelijk gehouden voor de belangrijkste zaken des levens.

Dus 'open up' Guardian Angel, blijf niet hangen in nostalgie. Oude tijden keren niet weer. De r.-k. kerk krijgt alleen haar relevantie terug wanneer ze realistisch wordt. Gewone gelovigen zijn geen religieuzen, laat staan monniken die leven van gebed en vasten. Ze moeten elkaar realistisch tegemoet kunnen treden, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, en samen kinderen kunnen grootbrengen, of ze nu laag of hoog opgeleid zijn met een salaris dat past bij die opleidingen, enz.

De kerk kan om dat te realiseren echt niet zonder inspraak c.q. synodaliteit. En dat moet je goed organiseren anders wordt het een puinhoop.

Macht moet je niet bestrijden met tegenmacht. Beide zijn agressief. Tegenover macht staat vrede. Macht moet je dus ontwapenen; zijn 'wapenstok' ontnemen middels vreedzame actie, geweldloze methoden, goed georganiseerde tegenspraak enz.

Doet U mee, want met uw acties op Internet slaat U nog geen deuk in een pakje boter?

(Heb dus het lef om deze bijdrage te publiceren. Bij voorbaat dank!)

Anoniem zei

Aan anoniem 3 september 2023 om 16:10

Zeer duidelijk heeft dit artikel en de substantieel onderbouwde postings "een gevoelige snaar bij U getroffen".
Uw posting is zeer opgewonden , bevat zoals typisch voor de leuvense modernisten veel warme lucht , veel nutteloze woorden en taalfouten tegen het nederlands.
"Misschien toch even bedenken..." (dat is blabla)
"Misschien toch even erop wijzen dat..." ( 3x, dat is blabla 3x)
"in feite" (3x, dat is vertaald frans; moet zijn "feitelijk")
En het hele ding ad personam- en dan sleurt U er nog haar echtgenoot bij;
dat is nu echt "Sippenhaft", overigens in de repressie veel uitgeoefend om kinderen van gestraften een universitaire studie te verbieden.
Ik kan mij het getier en gehuil voorstellen wanneer men dit met de familie- en de clanleden van de islamistische terroristen uit Moelenbeek zou doen...

Het belangrijkste: Uw posting is niet ad rem. (ff.)

Anoniem zei

(Deel 2)

1. Mevr. Alexandra Colen is in Ierland geboren.
De voornaam Alexandra (griekse wortel: " de behoedsrer, de verdedigster, de mannenwerende( Danneels kon er van meepraten! :-)" ) is verkort Sandra, ook Xandra, in het russisch ook Sascha und Aljoscha(voor beide geslahten mogelijk), ook Alina.
2. Een demonstratie voor een (aarts)bisschoppelijk paleis of een nuntiatuur is geen liturgische viering en geen voordracht over catechismus.
En "de Hl. Kerk en de FSSPX is geen club, geen vereniging, geen gezelschap; er zijn geen lidkaarten en geen entreebijdragen..." (cit. JosephCardRatzinger).
Men zingt wat de protesterenden kennen en goed kunnen zingen. In zoverre waren die liederen daarop hun plaats.
3. De deelname aan een processie is vrij, afhankelijk van de persoonlijke situatie en van de eigen inbronst.
Dat Mevr. Colen daar bij de processie in de Hemelstraat was, vind ik fantastisch.
In die jaren werd namelijk het processieleven in Noordbelgiê door Danneels met geweld en afweer kapotgemaakt- het was AB Msgr. Léonard die het - eer wien eer gehoort- processieleven weer ondersteunde.
De modernisten vergeten alles en knutselen een vals warbeeld tesamen.
4. De verdere politieke en partijpolitieke evolutie is onbelangrijk.
Mevrouw Alexandra Colen " was the right woman on the right moment on the right place".
Ze vocht dapper tegen het ganse modern-katholieke establishment van Belgiê met de pedofilieapostelen Jef Bulckens, Godfried Danneels, Roger vanGheluwe.
En ze vocht zeer eefektief.
Ze leverde een geweldige prestatie ( 7 treinwagons oud papier, alles ter vernietiging :-)
) en ze was een roemrijk contrast tot de pedo-homofiele bende en de grote menigte alleswetende en allesverzwijgende lafaards.
En links-paars-rood-blauw-cvp met hun "sanitair cordon" liete in hun revier de pedofiele roofdieren hun gang gaan ...afschuwelijk.
5. De artikels en het relaas van Mevr. Alexandra Colen toonden de erbarmelijkheid van het modernistische Danneels ("Paus Johannes XXIV")bestel.
Een keurige documentatiemap met de waarheid en de schunnige afbeeldingen van Roeach3 werd aan alle deelnemende kardinalen van het conclaaf 2005 bezorgd (niet aan Danneels, Martini, Lehmann en Kasper: men spaarde papierkosten).
Het effect was doorslagend: Paus Benedictus XVI wrd gekozen, Danneels moest terugkeren naar Mechelen en beleefde dan zijn Trafalgar in een auto met de misbruikte neef van vanGheluwe.
Anderen hebben dan de fakkel overgenomen.
Zo geldt voor Mevr. Alexandra Colen de mooie zin van Winston Churchill na de luchtslag om Engeland: "Zelden hebben zoveel mensen hun lot (niet pedofiel belaagd te worden) te verdanken aan zo weinig mensen"
Praemia pro validis

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:18,

Ik weet uit zéér goede bron, dat niemand minder dan Jef De Kesel (toen hij zo in de belangstelling stond) één van mijn allertrouwste lezers was.

De bisschoppen zijn niet achterlijk!

En daarbij, wie ben ik om de Novus-Ordo-kerk te redden?

Die pseudo-kerk is reddeloos verloren.

Maar, het is belangrijk om - ondanks al dat gedoofpot - de verantwoordelijkheden vast te leggen.

De gelovigen zijn ook niet achterlijk!

Anoniem zei

De anoniem van 4 september 2023 om 16:14 heeft nu werkelijk de meest knettergekke posting geschreven, die ik ooit op kavlaanderen zag.

Deze typ uit eerst zijn woede en onbegrip dat de erbarmelijke geschiedenis van de noordbelgische "religieuze" bastaardkerk gedocumenteerd en geanalyseerd wordt.
Zoals oud-Perziê reeds wist (Fak. Letteren en Wijsbegeerte, afd. oude geschiedenis stand 1955:
"De geschiedenis is het verhaal van het verleden, een spiegel van het heden en een les voor de toekomst".
Klopt.
Deze typ wil nu echt alles onder het tapijt keren en doofpotten en dan "als kerk een stap verder zetten".
Totaal zot. En tegen Onze Heer Jezus Christus in.
Die heeft namelijk zeer veel en kordaats daarover gezegd, zo van dor hout dat weggesneden en verbrand moet worden en slecht zout, dat weg te smijten is.
Dan wordt er nog geluld over "verbale mishandeling"- nu werkelijk geen teken van empathie bij de lichamelijke mishandelingen die door de bastaardkerkers toegediend werden.
De reinigingsoffensieven in het bisdom Brugge 2010-2016 leidden uiteindelijk tot het faktische failliet van die troep.

En in de 2e helft komt dan al zijn frustratie over het groot gezin van zijn ouders boven.
De Hl. Rooms-katholieke Kerk heeft nu juist in de 2e helft van de 19e eeuw en tot aan het einde van de 2e Wereldoorlog steeds voor het respect tussen de echtgenoten en voor zelfbeheersing en zelfdiscipline geijverd.
Ik kom uit een zeer grote familie en zelfs uit een zeer groot en talrijk geslacht, en er werd zeer vroeg en zeer uitgebreid aan stamboomonderzoek gedaan.
Maar verhongerd en koude geleden werd er niet- zeker niet door de kinderen.
Integendeel, de ouders werkten dag en nacht om hun kinderen een goede toekomst met schoolvorming te geven.
En alles zonder voorbehoedsmiddelen, zonder sterilisatie en zonder abortus...
Zoals mijn wijze grootvader steeds zei: "Gratie naar statie" en "Ieder kind brengt zijn boterham mee".
Dat is geleefd Godsvertrouwen en heeft bij ons zeer goed gefunctioneerd.
En het is absoluut niet van belang of de Kerk "relevant" en "realistisch": de Kerk is het mystieke lichaam van Christus, ze moet WAARACHTIG zijn en is alleen Jezus Christus verplicht.
Met "synodaliteit" heeft dat niets te doen, zeker niet met de mafiaclubs van St.-Gallen en van de pedoclubs.
Dat is een gevaar voor de volksgezondheid. Niet zonder grond betaalden de belgische bisschoppen dan ook privaat de therapieên in Heilloo.

En dan verder lullen over "macht" en "tegenmacht" (alles aggressief), en liever vrede (dat is nu werkelijk nonsens bij vanGheluwe, Luc Delft en Eric DeJaegher), dan verschijnt er nog een "wapenstok" (sic) en op het einde (zo bejaard kan de schrijver niet zijn) komt nog een geparafraseerd citaat van Barbara Pas van het Vlams Belang ( te lezen op v-nieuws.be)
Die tyop is werkelijk rijp voor de psychiatrie :-)

Anoniem zei

Demodernistische commentaren (03.09.2023 om 16:10/ 04.09.2023 0m 16:34) tonen de ebarmelijke onzin en de top-schijnheiligeid van de noordbelgische bastaardkerk in haar !beste" vorm.
1997-1998 voert Mevr. Alexandra Colen bijna helemmal soko haar strijd vóór het katholiek geloof tegen de geweldige christendemokratische en bastaardkerkelijke mafia, wordt "Anneke" bepoteld door broeder "Penis" Emile Ceustermans en probeert René Stockman, de kopmaan alias toen nog "verantwoordelijke voor westvlaanderen", alras "pater-provinciaal" en nadien nog "generaal-overste" van de "broedrs van Liefde" het ganse geval in flagranti te doofpotten bij de BOB'er Geert van Fleteren, terwijl het Dutrouxschandaal door de media rolde, de roze balletten, de club der Atrebaten, tewijl de sexmaniak Gaston Mornie zich op de verpleegsters en de verplegers stortte en Danneels en Lanneau bezig waren zich te verbranden in het geval Vanderly, terwijl de seminaristen in Brugge twee-aan-twee door de gangen huppelden en de cprl in Antwerpen de hotteste homospot ter plekke was, deed de bastaardkerk: niks.
Nul komma nul.
Alles goed geweten, in Humo en deels in de gazetten verschenen, zeer lofwaardig in ' Pallieterke, met luide interpellaties in het parlement- en totaal zwijgen van de grote cvp- en linksgedomineerde media.
En nu, 26 jaar nadien , kommen de tisten der bastaardkerk om een beetje maneuverkritiek over de gezangen destijds te zeveren...
Niet alleen grote lafaards maar ook nog pseudo-helden 26 jaar nadien...
Geert de Kerpel, cvp-godsdienstonderwijzer aan de KMS tijdens zijn "militaire" dienst en nu werkelijk geen held, zou bij deze onzin nu toch beter ingrijpen en deze tisten vragen hun onzin te stoppen :-)

Anoniem zei

Ik heb mij intussen afgevraagd wat men daar had kunnen zingen.
Natuurlij een groot exorcisme, wat bij de duivelsheid van Danneels volkomen terecht gewezen was.
Of het "Veni creator spiritus", bijzonder passend voor katholieken als ze voor het geloof ten strijde trekken.
Of uiteindelijk ook het "Boerenkryglied" , gezongen door de Boeren in de Tweede Boerenoorlog vooraleer in het gevecht te gaan.
De melodie van "Merck toch hoe sterck..." met een zeer vrome tekst.
Past bij Alexandra Colen en Vlaams.
Zeer interessant om weldra voor terlinden, de geestelijke kleinzoon van Danneels en De Kesel, te zingen ;-)
Oefenen, jongens!

Anoniem zei

En nu: de bastaardkerkers en de pensoienen...
VanGheluwe trekt een vet pensioen, Toon Osaer (de "spreekbuis van Kard. Danneels en intimidator bij Roeach3)(op die stomme k**+(lieden)gedachte moet men komen...) werd door aartsbisschop Léonard direct buitengesmeten en kwam dan direct bij de uitgeverij "Halewijn" onder, die hij helemaal naar de vaantjes hiel- nu ook met pensioen en een navolger tot "nieuwe start en oriêntatie" gezorgd... :-)
En Jef de Kesel ging nu (sic kerknet ) "met verdiend pensioen"...
Nu: Jef De Kesel was een nul- om het oude kerknet (november 2014, na het Allerheiligenoffensief met de neutralizering van Tom Flamez) te citeren: "De bisschop is zwaar aangeslagen".
Verdiend heeft Jef de Kesel hoogstens de morele elektrische stoel- maar zijn pensioen is inderdaad "goed verdienend".
Geldgier en schijnheiligheid.

Overigens: ik post geen "verbale mishandelingen" .
Dat heb ik niet nodig.
Ik post alleen maar- en dat volstaat ruimschoots- citaten en de ware uitspraken en schrijfsels van de bietekwietenbende.

Quos deus perdere vult, prius dementat

Anoniem zei

Aan anoniem 3 september 2023 om 16:10

Uw kritiek op Alexandra Colen en de politiek wrd zojuist door de hoogste officieel-kerkelijke instantie tot nul gedegradeerd.
Alexandra Colen, haar groot religieus engagement zowiezo, maar ook de politieke actie van het Vlaams Blok/Vlaams Belang kregen het hoogste lof:
" Het grootste, het hoogste in de naastenliefde, dat is de politiek!"
Een wwrkelijk knakkige uitspraak , ook breed geschreven en rondgestrooid, door de door de links-modernisten uit Leuven zo hooggeschatte en vereerde "Paus Franciscus" :-)
Bingo!
Dat is in Leuven nog niet aangekomen :-)

Anoniem zei

kavlaanderen.blogspot is een fantastische website.
Uiterst interessant, niet corrupt, duidelijk en klaar en brand-actueel.
Inderdaad:
Vandaag staat er op kerknet, de website van de belgisce bisschoppen een artikel over de aanpak van seksueel misbrruik door de belgische bisschoppen, en wel als een interview met "de rouwexpert Manu Keirse".
Een ongelooflijk gelul en selectieve verdrenging van alles wat niet in hun zoetrig-modern beeld past.
En huilerig dat die tisten in de documentaires (4 afdelingen) niet ook hun woordje mochten zeggen.
Schijnheilige bedriegers.
En alles vastmakend aan 2010 en vanGheluwe....
Pffff....
1985 (Jef Barzin met zijn "actie ter bevordering van de interessen van de pedofielen in de kerk"), 1994-1999 Roeach3 met de acties van Alxandra Colen, 1999 de doofpotting door Danneels van de misbruiken door Vanderlyn, 1999-2003 de schijnheilige doofpotting in het geval "Anneke", het luguber sjoefelen van de gezinsgroepen, de prutserijen bij Dejaegher en Luc Delft, de "inschattingsfout" van Jef DeKesel bij het geval Tom Flamew, de totale homofilisering van de noordbelgische clerus met zelfs misbruik bij ouderen ( dan sspreekt Keirse nog superschijnheilig van de 2transparentie van Johan Bonny" wsrbij 2023 in Arendonk de westvlaamse premonstratenzer van Postel Luc Vienne plots helemaal van de aardbol verdwenen is...)
Die bietenkwieten moeten niks zeggen, ze moeten hun mond houden-- en anderen zullen die wildernis grondig zuiveren.
Manu Keirse is 77 jaar en weet er niks van.
Hij zou beter kavklaandeen gelezen hebben; dan zou hij tenminste zo'n onzin niet gezegd hebben.
exoriatur ex ossibus ultor.Bon débarras.

Anoniem zei

Brandactueel!
Kavlaanderen.blogspot.com weer in de eerste lijn.

De anoniem van maandag 4 september 2023 om 16:13 postte zijn protesteren commentaar tegen "rancuneuze artikels" en dat "de kerk alleen maar relevant kan worden als ze realistisch is" (sic)
Geen 72 uur later verschijnt op kerknet zeer groot de melding dat de (bisschoppelijke) uitgeverij Halewijn met het parochieblad "Kerk &Leven" en "kerknet" nu plots alle personeel wil ontslaan en alles wil toemaken....
Notabene hebben ze daarmee gewacht tot Toon Osaer, de "spreekbuis/woordvoerder van Kardinaal Danneels" (en intimidator van Mevr.alexandra Colen bij haar protestacties tegen "Roeach") zijn zeer vet pensioen op hogere leeftijd kon instrijken.
Dat de ganse boel nu plots enige maanden na Toon Osaers vertrek klaarblijkelijk failliet is, laat sterk vermoeden dat Toon O. een economische kluns van jewelste was.
Het nieuwe "realisme" (de boel is failliet en alle communicatiemedia worden gestopt) maken de bastaardkerk nu niet "relevant", maar laat ze nu hlemaal van het toneel verdwijnen.
Bon débarras- en het gaat nu in geweldig tempo :-)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------