BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 15 september 2023

Johan Bonny twijfelt aan de Kerk


Johan Bonny zei op Radio 1 en vrtNWS (11 september 2023),
dat hij niet aan 'zijn' geloof [wat dat ook mag wezen] getwijfeld heeft,
maar dat hij wél twijfelt aan de Kerk.

Hiermee ontkent Johan Bonny publiekelijk
het Dogma van de Onfeilbaarheid van de Kerk.

Het Dogma De Fide luidt: "In de uiteindelijke beslissing over leerstellingen
die betrekking hebben op geloof en moraal is de Kerk onfeilbaar."

Bonny beweerde ook: "De Kerk heeft de ernst van de feiten altijd onderschat."

Bonny is Leer van Christus aangaande de molensteen blijkbaar ook al vergeten!

Bonny geeft dus aan dat de Kerk haar moraal niet op orde heeft. Dit is ketterij!

De intrinsieke basis voor de Onfeilbaarheid van de Kerk ligt in de bijstand
van de Heilige Geest, die Haar beloofd is.

Johan Bonny zondigt dan ook nog eens tégen de Heilige Geest.


5 opmerkingen:

Anoniem zei

Hara-kiri

Dit is apostasie van het christelijk geloof en wel voor lopende camera's en microfonen.
Het " geloof van Bonny" doet miets terzake en is niet constitutief voor het christelijk/rooms-katholiek geloof en : Bonny staat nergens vermeld in het Credo.

Christen is wie 1. gedoopt is en 2. het nicaeno-Constantinopolitaanse Credo bekent;
en daarin staat uitdrukkelijk dat men gelooft " ...unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam". Punt.

De stapelzotte Bonny heeft hier nu voor lopende camera's en microfonen zijn onchristelijkheid openbaar uitgesproken- en zijn verraad aan zijn wijding (de "appstolische traditie").
Game over.
Door eigen uitspraak heeft hij de roomskatholieke kerk verlaten en zijn bisschopsambt is nul en niets.

Anoniem zei

Hara-kiri (2)
Bonny is stapelzot.
Ten laatse sedert zijn boekje "Twee vissen op een houtskoolvuur" wist iedere geînteresseerde dat Bonny psychiatrisch ziek is.
Non compos mentes.
Niet onintelligent, et oude talen in het proletariserende en precarisrende grootseminarie van Brugge uitstekend boven zijn "confratres", dan een tijdje aan de pauselijke universiteit gregoriana (een beroemde homo-kweekschool), in de zotte 90er en 2000er jaren onder de pedofiele bisschop vanGheluwez en met de huppelende Chef Carmino Bohez bij dit wilde homo-seminarie bezig, bij "operatie Kelk" broekkakkend en achteraf gegrilld voor de parlementaire commissie (ook hier was zijn aangeslagen psychiatrische toestand coram publico overduidelijk), met kerstmis 2014 met "sfeervolle" (alias mistige)foto's en een onmisverstaanbaar pro-homo-artikel in de krant De Morgen (door zijn confraters dan gegeneerd ad acta gelegd), door neppaus Franciscus voor de "Synode voor de familie" uitgenodigd, sedert kort met een eredoctoraat aan de universiteit Bonn ( bemiddeld door de Roeach3-redacteur Bert (Hubert) Roebben, een weggelopen seminarist uit Hasselt) en in Antwerpen blundeend in de gevallen Jef Barzin, Tom Shellekens en voor 3 maanden in het homosexueel geval Luc Vienne in Arendonk (molestering van een geestelijk gehandicapte).
Bonny zit sedert tientallen jaren aan de knopjes en hefbomen van de noordbelgische bastaardkerk en "twijfelt aan d(i)e kerk... Hahaha...
Dat is nu wel het strafste oordeel over deze vunzige bietekwietenorganisatie.
fini

Anoniem zei

Bemerkenswaardig overigens dat de op haar laatste luchtsnappers liggende bisschoppelijke website "kerknet" niets hierover vermeldt.
En de andere bisschoppen zwijgen- in het bijzonder de "sphinx" Koen van Houtte, dé grote concurrent van Bonny, en zwaar gehavend door zijn homovriendelijk mismanagement in het grootseminarie Brugge.
Maar nu Bonny publiekelijk hara-kiri heeft begaan, popelt vanHoutte om diens plaats in te nemen...Wat een smurie!

Anoniem zei

Bonny's uitspraak zet hem helemaal buiten het christelijk geloof.

Gisteren, de 17e zondag na Pinksteren, gingen de teksten en gezangen in de Hl.Mis van Pius V allen over de zware wonden die aan de oprechte gelovigen toegediend worden; en over het Heil dat de Heer zal toekennen aan hen, die Zijn erfenis trouw bewaren.

Alleluia: " Domine exaudi orationem meam et clamor meus ad Te veniat".
Dat alexandra Colen en @The Guardian angel hier veel "clamor" gmaakt hebben, is overduidelijk klaar- en helemaal in overeenstemming met de Hl. Schrift.
En dat de criticaster betr. "rancuneuze berichten" een gefrustreerde doofpotter is, die door de heibel om het EVRAS-programma in het frankofone onderwijs nu helemaal in het ongelijk en in zijn gevaarlijke onzin blootgesteld wordt, is klaar.

De psalmvers van de introitus snoert Bonny en zijn moderne bastaardkerktroep helemaal de mond:
"Beati immaculata in via, qui ambulant in lege Domini".
"Zalig zijn de onbevlekten, die marcheren op de weg van Gods wet".
De hele bastaardkerkelijke rotzooi is niet "immaculatus" en marcheert ook niet volgens de wet van God, maar wel naar de vieze plannen van Danneels en de mafia van St.-Gallen en van het financieel en pedofiel prutsen van de "Broeders van Liefde" en "van Dale" en het diabolisch flonkeren van de leuvens-brugse as en de cvp/cd&v.

Alleen de "Heilige Rest" is overgebleven- en daarmee is ook het centrum van het 2e Vat.Concilie verdampt.

Anoniem zei

Intussen, 15 dagen na de publicatie van dit artikel, is Bonny ten einde.
De uitvoerige berichtgeving in de media over het misbruik in de noordbelgische kerk, de kolossale doofpotterij, de schijnheiligheid van de bisschoppen, de lange obstructie en tegenspartelen van de bietekwieten : dit alles heeft tot geweldige woede in de bevolking gevoerd.
Het luid kermen en kajieten op kerknet heeft dt nog erger gemaakt.
Anderzijds: de Vivaldi-regering ligt in stuiptrekkingen; alle regeringspartijen kijken met angst naar de volgende verkiezingen.
De liberalen zijn totaal afgezakt, de christendemocraten krabbelen nu tot rond 6 % (zes%) en hun voorzitter danst als oranje drag-queen en met vergulde kousen door het landschap, de groenen zijn corrupt en tureluut en de socialisten zijn gefnuikt door de zatte Conner Rousseau en de pedoschandalen van de vlaamse televisielobby.
In uiterste nood heeft de schaapachtige premierminister DeCroo nu een ultimatum aan Bonny gesteld.
En er is niemand, die nog een vinger voor Bonny wil uitsteken.
Erbarmelijk hoe Bonny probeert alle schuld bij zijn voorgangers af te laden.
Bonny zelf heeft Jef Barzin steeds beschermd en heeft geen woord of lettergreep gezegd over het geval Luc Vienne in Arendonk (Mei 2023).
En Bonny is wel zeer homovriendelijk- maar dat telt niet meer.
Dat de pedofiele crise in de noordbelgische bastaardkerk voor het overgrote deel niets andes was dan een jagen naar jong vlees door homofielen, wil men bij de staat en het belgisch establishment en in domus Santa Marta niet weten.
Er is geen mens bij de links- en rechtsliberalen en bij de groenen en de socialisten die zijn vingers bij die zaak wil verbranden.
Bonny: game over

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------