BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 20 december 2009

Paus Pius XII is nu officieel een 'Eerbiedwaardige Dienaar Gods'Paus Benedictus XVI heeft op 19.12.2009 twee van zijn voorgangers, Pius XII en Johannes Paulus II, tot 'Eerbiedwaardige Dienaar Gods' verheven. Dat heeft de Congregatie voor de Heiligverklaringen vandaag gepromulgeerd. Eerbiedwaardigheid is het voorstadium van zaligheid.PROMULGAZIONE DI DECRETI DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Oggi, 19 dicembre 2009, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza privata S.E. Mons. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Nel corso dell’Udienza il Santo Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti:
.....

- le virtù eroiche del Servo di Dio Pio XII (Eugenio Pacelli), Sommo Pontefice; nato a Roma il 2 marzo 1876 e morto a Castelgandolfo il 9 ottobre 1958;

- le virtù eroiche del Servo di Dio Giovanni Paolo II (Carlo Wojtyla), Sommo Pontefice; nato il 18 maggio 1920 a Wadowice (Polonia) e morto a Roma il 2 aprile 2005;
....

maandag 12 oktober 2009

Veni Creator Spiritus
http://www.youtube.com/watch?v=q5TWqV0BU4A&feature=related

Biografie/tijdlijn van Pater Damiaan

[3 januari 1840]
Geboren op 3 januari 1840 in Ninde-Tremelo. Dezelfde dag gedoopt in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Tremelo.

[14 december 1848]
Sterfdag van jongste zusje: Marie-Melanie, vier jaar oud.

[lagere school]
Dorpsschool Werchter. Onderwijzers: meester Bols sr. en meester Bols jr.

[5 april 1854]
Eugenie, Damiaans zus en mère Alexis van de Ursulinen van Tildonk, sterft in Uden, Nederland.

[maart 1857]
Broer August De Veuster begint zijn noviciaat bij de paters Picpussen te Leuven in maart 1857, met als kloosternaam Pamfiel.

[15 mei 1858]
Jozef De Veuster begint in Braine-Le-Comte zijn internaat. In oktober van dat jaar volgt een retraite gepreekt door een pater Redemptorist.

[januari 1859]
Jozef bezoekt zijn broer Pamfiel en besluit in het klooster van Leuven te blijven als postulant.

[2 februari 1859]
Jozef begint zijn kloosterleven als koorbroeder, met als kloosternaam Damiaan. Novicemeester is Caprasius Verhaeghe, superior is pater Wenceslas Vincke.

[augustus 1859]
Damiaan wordt toegelaten tot de groep van studenten in opleiding voor het priesterschap.

[7 juni 1860]
Damiaan trekt naar Issy voor de laatste maanden van het noviciaatjaar.

[7 oktober 1860]
Damiaan doet zijn eeuwige geloften. Hij blijft daarna in Issy om verder Latijn, Grieks en filosofie te studeren.

[september 1861]
Damiaan komt terug naar Leuven om theologie te studeren aan de universiteit.

[september 1863]
Damiaan ontvangt kleine wijdingen in Romboutskathedraal, Mechelen.

[oktober 1863]
Pamfiel krijgt de opdracht zich klaar te maken om naar Hawaï te reizen. Dit vertrek, voorzien voor eind oktober, kan niet doorgaan wegens ziekte van Pamfiel.

[10 oktober 1863]
Damiaan vraagt toelating om in Pamfiels plaats te vertrekken (Brief aan de Generale Overste, Parijs).

[15 oktober 1863]
Toelating bekomen. Diezelfde dag neemt Damiaan afscheid van zijn familie te Tremelo, de volgende dag neemt hij afscheid van zijn moeder te Scherpenheuvel.

[23 oktober 1863]
Algemeen overste Euthyme Rouchouze predikt retraite voor de afreizende missionarissen.

[29 oktober 1863]
Vertrek uit Parijs, de trein op naar Bremen, Duitsland.

[2 november 1863]
Inscheping op de 'R.W. Wood', afvaart op 9 november van vijf broeders en tien zusters ss.cc.

[21 mei 1864]
Priesterwijding in de Onze Lieve Vrouw Koningin van Vrede­kathedraal te Honolulu, door Mgr. Louis Maigret.

[juni 1864]
Damiaan vertrekt naar zijn eerste missiepost in Puna, op het grote eiland Hawaï.

[januari 1865]
Het eerste officiële decreet 'To prevent the spreading of Leprosy' verschijnt.

[19 maart 1865]
Damiaan wisselt zijn district met Clemens Evrard en werkt van dan af in het district Kohala-Hamakua.

[6 januari 1866]
De eerste melaatsen worden aan wal gezet in Kalawao.

[1867]
Een eerste bescheiden hospitaal wordt gebouwd in Kalawao.

[1868]
Constance, zus van Damiaan, overlijdt op 40-jarige leeftijd.

[oktober 1868]
Gulstan Ropert komt Damiaan vervoegen en neemt het district Hamakua over, terwijl Damiaan verder werkt in Kohala.

[1872]
Broeder Joseph (Victorin) Bertrand bouwt de eerste Sint­-Philomenakapel in Kalawao.

[4 mei 1873]
Inzegening van de nieuwe kerk van Wailuku door bisschop Maigret, die vrijwilligers vraagt om de zielzorg van de patiënten in Kalawao te behartigen. Damiaan meldt zich.

[4 juli 1873]
Pauline, zus van Damiaan en zuster Alphonse van de Ursulinen in Tildonk, overlijdt in Uden, Nederland.

[oktober 1873]
Damiaan spreekt, staande in een roeiboot, zijn biecht aan pater Modest Favens, missieoverste.

[juli 1876]
Dr. Georg W. Woods, medisch inspecteur bij de US Navy en gestationeerd op de 'Lackawana', krijgt de speciale opdracht van het 'Bureau of Medicine and Surgery' een rapport op te maken over lepra. Zo ontmoet hij Damiaan en wordt hij ook een fervent bewonderaar.

[september 1881]
Bezoek van Prinses Liliuokalani aan Kalawao. Damiaan mocht koninklijk ereteken ontvangen.

[1884]
Charles Warren Stoddard, schrijver/journalist, komt op bezoek en publiceert daarover later in 1892 het boekje 'The Lepers of Molokai' en daarna 'Father Damien. The Martyr of Molokai' in 1901.

[november 1884]
Dr. Eduard Arning stelt de diagnose: pater Damiaan is melaats. Hij wordt van dan af officieel geregistreerd als leprapatiënt in de leprozennederzetting Kalawao.

[29 juli 1886]
Ira Barnes (Joseph) Dutton komt naar Molokai om Damiaan te helpen.

[6 augustus 1886]
Damiaans moeder, Anne-Catherine Wouters, overlijdt.

[7 mei 1888]
De Belgische priester Lambert Conrard komt naar Kalawao om Damiaan te helpen.

[juni 1888]
De Ier James Sinnett komt naar Molokai. Hij is Damiaans verpleger tijdens diens laatste dagen.

[14 november 1888]
Mother Marianne en drie medezusters Franciscanessen komen aan op Molokai.

[november 1888]
Pater Wendelin Möllers, kapelaan van de zusters benoemd, komt zich vestigen in Kalaupapa.

[december 1888]
Niettegenstaande zijn verslechterende gezondheid blijft Damiaan verder werken aan de restauratie van de Sint-Philomenakerk.

[december 1888]
Edward Clifford bezoekt Damiaan enkele dagen voor Kerstmis.

[april 1889]
Damiaan is verplicht het bed te houden en ontvangt de laatste sacramenten.

[maandag 15 april 1889]
Op maandag 15 april 1889, in de Goede Week, sterft pater Damiaan. De dag daarop wordt hij begraven bij zijn geliefde melaatsen.

[16 oktober 1895]
Pater Pamfiel vertrekt naar Hawaï om in de melaatsennederzetting Kalawao te dienen tot augustus 1897. Pamfiel overleed te Leuven op 29 juli 1909.

[13 januari 1936]
Het stoffelijk overschot van Damiaan wordt ontgraven en met een militair vliegtuig overgebracht naar Honolulu; vandaar met het troepentransportschip 'Republic' overgebracht naar San Francisco en vervolgens naar San Cristobal, Panama.

[3 mei 1936]
Het Belgisch opleidingsschip 'Mercator' meert aan te Antwerpen. Het stoffelijk overschot wordt begroet door Koning Leopold III en een groot aantal civiele en kerkelijke autoriteiten. Vanuit Antwerpen wordt Damiaan in een gemotoriseerde lijkwagen naar Leuven gebracht.

[1956]
Damiaans rustplaats wordt geopend om het lichaam te identificeren; een voorbereidende stap in het op gang gebrachte proces van zaligverklaring .

[4 mei 1936]
Plechtige requiemmis gecelebreerd door pater provinciaal Paul Vanhoutte, in aanwezigheid van Kardinaal Van Roey. Pater Damiaan wordt opnieuw begraven in de Sint-Antoniuskapel van de Congegatie van de Heilige Harten te Leuven.

[1961]
Installatie van het door Marisol Escobar gemaakte Damiaanbeeld in de Statuary Hall van het Capitool in Washington D.C.

[1989]
Centennial. Grootse plechtigheid door de Internationale Gemeenschap van de Heilige Harten; volkse huldigingen worden gehouden in het Heizelstadion in Brussel en ook in zijn geboortedorp Tremelo.

[15 april 1994]
Damiaans graf wordt geopend om zijn rechterhand weg te nemen om als relikwie terug te brengen naar Kalawao en herbegraven te ·worden in het oorspronkelijke graf.

[4 juni 1995]
Op pinksterzondag wordt pater Damiaan door paus Johannes Paulus II plechtig zalig verklaard op de esplanade van de Basiliek van Koekelberg, Brussel. Zijn liturgisch feest is vastgesteld op 10 mei.

[22 juni 1995]
Plechtige herbegraving van Damiaans rechterhand in Kalawao.

[1 december 2005]
"De Grootste Belg" Pater Damiaan, ss.cc. (Jozef De Veuster) wordt als winnaar uitgeroepen.

[21 februari 2009]
Tijdens een gewoon consistorie te Rome wordt de heiligverklaring van pater Damiaan vastgesteld op zondag 11 oktober 2009.

[11 oktober 2009]
Pater Damiaan - HEILIG

zondag 11 oktober 2009

Sint-Damiaan
God openbaart Zich bij voorkeur in de stilte...
... daarom verdragen velen de stilte niet...

Het Nederlandstalige gedeelte van de preek van Paus Benedictus XVI na de Heiligverklaring van Sint-Damiaan


"Jozef De Veuster, die de naam "Damiaan" verkreeg in de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, verliet zijn geboorteland Vlaanderen toen hij 23 jaar oud was in 1863 om het Evangelie te verkondigen aan de andere kant van de wereld op de Hawaïaanse eilanden.

Zijn missieactiviteit, die ons zoveel vreugde heeft verschaft, zal zijn hoogtepunt vinden in de Naastenliefde.

Niet zonder vrees of weerzin heeft hij ervoor gekozen om naar het eiland Molokaï te gaan, ten dienste van de melaatsen die zich daar bevonden, door iedereen verlaten.

Zo stelde hij zich bloot aan de ziekte waaronder zij lijdden. Hij voelt zich echter bij hen thuis.

De Dienaar van het Woord is een Lijdende Dienaar geworden.

Melaats met de melaatsen, gedurende de laatste 4 jaar van zijn leven."

Paus Benedictus XVI
Rome, 11 Oktober 2009

Pater Damiaan - HEILIGDe canonisatieformule luidde: "Tot eer van de Allerheiligste Drie-eenheid, voor de verheffing van het Katholieke Geloof en de groei van het Christelijke leven; op gezag van Onze Heer Jezus Christus, van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus en op ons eigen gezag; na rijp beraad, na inroeping van de Goddelijke hulp en na raadpleging van vele broeders in het bisschopsambt, verklaren wij de zaligen Zymgunt Felinski, Francisco Coll y Guitart, Jozef Damiaan De Veuster, Rafael Arnaiz Baron en Jeanne Jugan Heilig en nemen wij hen op in de Catalogus van de Heiligen. Wij bepalen dat zij in heel de Kerk devoot onder de Heiligen worden vereerd".

Damiaan: Koningspaar in audiëntie ontvangen bij Paus Benedictus XVI


Koning Albert II en Koningin Paola zijn zaterdag 10 oktober 2009 in audiëntie ontvangen bij Paus Benedictus XVI, in het kader van de plechtigheden rond de heiligverklaring van Pater Damiaan.

Damiaan, Held en Heilige

zaterdag 10 oktober 2009

Het abortus-drama

Naar Luc Kiebooms, arts te Genk

Er moet veel meer aandacht komen voor het bevorderen van de vruchtbaarheidsbeleving van vrouwen én mannen. Die kan bijdragen aan stabielere gezinslevens en een verkleining van het 'abortus-drama'.

Ruim 33.000 abortussen geregistreerd in Nederland en zo'n 18.000 in België is niet niks. De Nederlandse cijfers zijn dan nog opgepoetst door de 'overtijdbehandeling'. In harde euro's uitgedrukt zijn de kosten voor abortus in België jaarlijks vijf miljoen euro.

Tegelijk wordt 15 miljoen euro uitgegeven aan medisch geassisteerde vruchtbaarheidsbehandelingen, goed voor 2000 kinderen per jaar. Dit is de prijs van 'zelfbeschikking': het nutteloos vernietigen van tienmaal zoveel kinderen dan er met veel inspanningen en kosten tot leven worden gebracht (overigens ook ten koste van de vernietiging van minstens 10.000 embryo's).

Misschien moet toch wat scherper onder de aandacht worden gebracht dat ondanks de massale propaganda voor en het gebruik van anticonceptie nog steeds de helft van de vrouwen die om een abortus verzochten, geen anticonceptie had gebruikt, terwijl de andere helft zegt dat die niet werkte. Dit leren de werkzaamheden van een Belgische parlementaire commissie.

Het is dus niet bewezen dat 'anticonceptie abortus terugdringt'
.

Het tegendeel wordt vastgesteld in de cijfers. Trouwens, de instructies op gebied van gebruik van anticonceptie in de abortuscentra zelf lijken de inefficiëntie aan te tonen, gezien het recidief karakter van abortus: veel vrouwen ondergaan het tweemaal en zelfs driemaal. Waarom wordt anticonceptie dan aangeprezen als dé (enige) oplossing? Waarom wordt het gebruik van anticonceptie gelijkgesteld met een verantwoorde vruchtbaarheidsbeleving?

Vruchtbaarheidsbewustzijn betekent een individuele begeleiding die het meisje ertoe brengt haar eisprong en de vruchtbaarheid echt te ervaren. Dit moet ingebed zijn in een klimaat van eerbied voor de vruchtbaarheid als gave en opgave. Ook de jongens moeten erbij betrokken worden, opdat ze op een positieve manier vruchtbaarheid benaderen. Dit houdt in dat elk meisje echt haar verantwoordelijkheid over haar eigen vruchtbaarheid kan en dan ook moet opnemen. We zijn hier ver van het huidige model van anticonceptiepropaganda en doe-maar-raak-zolang-het-geen-kwaad-kan, lees: zwangerschap veroorzaakt.

Het spijtige is dat de overgrote meerderheid van opvoeders en ook geneesheren slechts pil en condoom kennen, en niet in staat zijn individuele begeleiding voor vruchtbaarheidsbewustzijn te verschaffen.

Ook binnen onze gezinnen is deze kennis niet aanwezig omdat vrouwen en moeders vanaf het prille begin als het ware worden volgestopt met de pil. Dit belet uiteraard alle toegang tot het verantwoord samen beleven van de eigen vruchtbaarheid in het jonge gezin. Nochtans zou deze (positief) beleefde ervaren vruchtbaarheid gunstig kunnen inwerken op de vrouwen die zich aanbieden voor abortus en die hoe dan ook geen anticonceptie namen of zullen nemen. Verder kan een dergelijk vruchtbaarheidsbewustzijn aanleiding zijn tot voortdurende dialoog met de partner, liefst man of vader, over een bewust samen beleven van de vruchtbaarheid, op verantwoorde wijze en met eerbied voor elkaars lichaam.

De omvang van abortus en de banalisering ervan bedreigen de leefbaarheid van onze samenleving. Dan spreken over een 'recht' ligt toch wel erg moeilijk. Bovengeschetst alternatief is niet gemakkelijk en strijkt tegen de haren in, maar verder afglijden zal met het huidige aanbod niet worden tegengegaan. In tegendeel.

maandag 5 oktober 2009

20.000 mensen vieren Pater Damiaan

Naar schatting 20.000 mensen hebben zondag in Tremelo de feestelijkheden bijgewoond voor Pater Damiaan.

Het hoogtepunt van de dag was ongetwijfeld de eucharistieviering in een reusachtige tent en het spektakel waarbij 250 figuranten het bewogen leven van Damiaan uitbeeldden.

De viering was eigenlijk de voorbode van de heiligverklaring van Pater Damiaan volgende zondag in Rome.

zondag 4 oktober 2009

De "Belgische" Heiligen

H. Amandina van Schakkebroek

Zuster Amandina wordt op 28 december 1872 geboren als Paulina Jeuris. In 1895 treedt ze in het klooster als novice bij de Zusters Franciscanessen van Maria in Antwerpen. Deze Franse congregatie concentreert zich op missiewerk.

Vier jaar later vertrekt zij dan ook als missiezuster naar China, waar ze onder meer in een weeshuis werkt. In de lente van 1900 wordt Amandine zwaar ziek, maar ze geneest op miraculeuze wijze.

Op dat moment wordt de Bokseropstand in China, een opstand van een nationalistische beweging gericht tegen de invloed van het westen en hun invloed op het vlak van handel, politiek, religie en technologie.

In juli 1900 wordt een edict uitgevaardigd waarbij de Katholieke missionarissen worden uitgewezen op straffe van dood. Hoewel de kerkelijke verantwoordelijken er bij hun missionarissen op aandringen China te verlaten, wilden de missiezusters toch op hun post blijven. Kort daarop wordt zuster Amandina samen met 31 andere missionarissen en Chinese bekeerlingen terechtgesteld.

Op 1 oktober 2000 verklaart Paus Johannes Paulus II zuster Amandina uit Schakkebroek (Herk- de- Stad) heilig. Op 24 november 1946 had paus Pius XII haar al zalig verklaard.

Haar feestdag wordt gevierd op 10 juli.


H. Johannes (Jan) Berchmans

Johannes Berchmans wordt op 13 maart 1599 in Diest geboren en overlijdt op 13 augustus 1621 in Rome. Hij was lang de enige gecanoniseerde Vlaming.

Zijn vader was schoenmaker, en hoopte dat zijn zoon de zaak zou overnemen. Maar Jan wilde al van kindsaf priester worden. In 1616 treedt hij in bij de jezuïeten. Het is vooral het levensverhaal van Aloysius van Gonzaga dat hem daartoe inspireert. Daarbij is zijn leidraad: "Heiligheid bestaat niet in het verrichten van buitengewone dingen, maar in het buitengewoon verrichten van gewone dingen".

Jan Berchmans wordt door de paus uitgenodigd om zijn studies filsofie te voltooien in Rome, wat hij ook met glans heeft gedaan. Hij werkt daarna voor de jezuïetenopleiding in Rome. Dat vergt veel van zijn krachten, hij wordt ziek en sterft, helemaal verzwakt, in1621.

Paus Leo XIII verklaart Johannes Berchmans heilig in 1888. Op 9 mei 1865 was hij al zalig verklaard. Berchmans werd samen met Aloysius Gonzaga, zijn grote voorbeeld, uitgeroepen tot patroon van de studerende jeugd. Tientallen colleges en ook enkele parochies zijn naar hem genoemd. Wie op een Sint-Jan-Berchmanscollege studeert, gaat dus een briljante schoolcarrière tegemoet.

Zijn geboortehuis in de naar hem genoemde Sint-Jan-Berchmansstraat in Diest kan nog steeds bezocht worden.

Zijn feestdag wordt gevierd op 26 november.


H. Mutien-Marie

Broeder Mutien- Marie wordt op 20 maart 1841 in Mellet geboren als Louis-Joseph Wiaux. Zijn vader wilde dat Louis-Joseph de stiel van zijn vader zou leren, smid. Maar al snel had hij begrepen dat zijn zoon liever iets anders deed.

Op 15 jarige leeftijd treedt Wiaux in bij de Broeders van de Christelijke scholen, en krijgt hij de naam Marie-Mutien. Hij wordt naar het college in Malonne gestuurd als klassenleraar, maar dat ligt hem niet. Hij blijft wel in het college als broeder en wordt te pas en te onpas ingezet voor kleinere taken op de school: hulpleraar tekenen en muziek, klokkenluider, lid van het schoolorkest, surveillant in het holst van de nacht,...

Dat doet hij 58 jaar lang, met de glimlach én met de rozenkrans. Opvallend is dat hij altijd aan het bidden is. Zijn bijnamen "de Broeder die altijd bad", of "de Apostel van het Weesgegroet", liegen er niet om. Op zijn sterfbed concludeert de verpleegster: "hij bidt niet meer, dus zal hij gestorven zijn." Dat was op 30 januari 1917.

Op 30 oktober 1977 wordt "de biddende broeder" zalig verklaard door paus Paulus VI. Op 10 december 1989 spreekt paus Johannes Paulus II zijn heiligverklaring uit.

Op 30 januari wordt zijn feestdag gevierd.

Enkele Heiligen uit onze streek

H. Bavo (van Gent): werd rond 600 in Haspengouw geboren en trad na een losbandig leven in in de Gentse Sint-Pietersabdij. Uiteindelijk opteerde hij voor een kluizenaarsleven. Volgens sommige historici overleed hij in 650, volgens anderen in 654.

H. Goedele van Brussel: rond 650 in Hamme (Merchtem) of Ham (Aalst) geboren. De Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal in Brussel is naar haar genoemd. Gestorven circa 710.

H. Begga (van Andenne): (ca 615- ca.695). Stichtte een klooster in Andenne.

H. Gertrudis van Nijvel: leefde van 626 tot 659. Was een dochter van Pepijn van Landen.

H. Hubertus van Luik: ca 655 Aquitanië / 30 mei 727 Tervuren. Heilig verklaard in 743.

H. Guido van Anderlecht: werd in het midden van de 10e eeuw in Brabant geboren. Hij stierf op 12 september 1012 en ligt begraven in Anderlecht.

H. Faraïldis van Gent (Veerle van Gent): (circa 750 geboren in Gent).

H. Ivetta van Hoei (1158-1228)

H. Sulpicius van Tongeren (overleed in 500). Weinig over geweten.

H. Poppo van Deinze (978-1049). Ook Poppo van Stavelot genoemd. Werd begraven in Stavelot.

H. Harlindis en Relindis: op het einde van de 7e eeuw in Aldeneik (Maaseik) geboren.

H. Bonifatius van Brussel: omstreeks 1180 in Brussel geboren. Stond een tijd aan het hoofd van de abdij van Ter Kameren.

H. Leo van Veurne: zou in 1150 samen met de graaf van Vlaanderen, Diederik van de Elzas, de relikwie van het H. Bloed naar Brugge hebben gebracht.

H. Coleta van Gent: (1381-1447): stichtte zeventien kloosters, waarvan dat van de Arme Klaren in Gent. Heilig verklaard in 1807.

H. Juliana van Cornillon: ca 1192 Retinne (bij Luik) - 1250 Fosses-la-Ville. Droeg bij tot het onstaan van Sacramentsdag.

H. Waltrudis van Bergen: 600 - 688

H. Ida van Leuven: (1200-1265)

H. Lutgardis van Tongeren: 1182- 1246

H. Alena van Dilbeek: overleed rond 640 in Vorst

H. Landrada van Munsterbilzen. Stierf in 690. Speelde een belangrijke rol in de kerstening van de Kempen.

H. Christina de Wonderbare: Brustem 1150 - Sint-Truiden 1224. Ook Christina Mirabilis genoemd.

H. Margaretha van Leuven: ca 1207 Leuven - 1225 Leuven. Ook Fiere Margriet genaamd.

H. Gerardus van Brogne: eind 9de eeuw Stave (bij Namen). Overleed in 959 in Brogne (nu Saint-Gérard). Introduceerde de regel van Benedictus in tal van kloosters, ook in Vlaanderen.

H. Gommarus van Lier: geboren in Emblem (bij Lier) - overleden ca 775. Populaire Vlaamse volksheilige.

H. Ida van Zoutleeuw: begin 13de eeuw

H. Odrada van Balen: overleed in 1150 in Balen. Weinig over geweten.

H. Trudo: ca 628 Haspengouw - 695 Sint-Truiden. Sint-Truiden is naar hem genoemd.

H. Albertus van Leuven: 1166 Leuven - 1192 bij Reims.

H. Arnoldus van Soissons: ca 1040 Tiegem (bij Oudenaarde)- 1087 Oudenburg. In 1121 heilig verklaard.

vrijdag 2 oktober 2009

De HH. Engelbewaarders


Engelbewaarders; vanaf het begin (Vgl. Mt. 18, 10) tot de dood (Vgl. Lc. 16, 22) is het menselijk leven omringd door hun bescherming (Vgl. Ps. 34, 8; Ps. 91, 10-13) en voorspraak (Vgl. Job 33, 23-24; Zach. 1, 12; Tob. 12, 12).

Mattheüs 18:10: "Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben Engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van Mijn Vader die in de hemel is".

"Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden" (H. Basilius van Caesarea, Contra Eunomium. 3,1, vert. uit Gr).

Vanaf het aardse bestaan neemt het christelijk leven in het geloof deel aan de gelukzalige gemeenschap van engelen en mensen, verenigd in God.

Engelbewaarders wenen samen met ons. Zij staan ons steeds bij.

woensdag 26 augustus 2009

Akte van berouw

Mijn Heer en mijn God,
het is mij leed dat ik tegen uw opperste Majesteit misdaan heb.
Ik verfoei al mijn zonden,
niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend,
maar vooral omdat ze U mishagen,
die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt.
Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren
en de gelegenheden tot zonde te vluchten.
In dit berouw wil ik leven en sterven.

vrijdag 21 augustus 2009

De heilige Paus Pius X
De heilige Paus Pius X, geboren als Giuseppe Melchiorre Sarto (Riese, 2 juni 1835 – Rome, 20 augustus 1914) was Paus van 1903 tot 1914.

Hij staat bekend als Paus van de kindercommunie en als bestrijder van de modernistische dwalingen.

Pope Pius XII condemned Nazism
Pope Pius XIl condemned Nazism

http://acatholiclife.blogspot.com/2006/08/pope-pius-xil-condemned-nazism.html

Far too many people have read the erroneous Hitler's Pope by the ex-seminarian John Cornwell, stating that Pope Pius XII assisted in the legitimization of Nazi Germany and the Holocaust. This assertion is bold-faced lie! The truth can be read in The Myth of Hitler's Pope: How Pope Pius XII Rescued Jews from the Nazis by Rabbi David G. Dalin (published in 2005). Dalin claims that the Catholic Church has stood by the Jewish people for centuries. He stated that the Popes never helped Hitler but rather "Hitler's cleric" was actually Hajj Amin al-Husseini, the Grand Mufti of Jerusalem.

On April 28, 1935, Cardinal Pacelli (who would become Pope Pius XII) gave an address to 250,000 in Lourdes, France. He said, "[The Nazis] are in reality only miserable plagiarists who dress up old errors with new tinsel. It does not make any difference whether they flock to the banners of social revolution, whether they are guided by a false concept of the world and of life, or whether they are possessed by the superstition of a race and blood cult."

On May 10, 1937, Pope Pius XI released the encyclical Mit Brennender Sorge (Germany for "With deep anxiety"). Unlike nearly all encyclicals, which are written in Latin, this encyclical was written in German. It was addressed to the German bishops and was read in all parish churches of Germany. Pope Pius XI said that his Papal Secretary of State, Eugenio Cardinal Pacelli, who later became Pope Pius XII, was the individual that should be credited for the encyclical's creation. Furthermore, Jewish Rabbi Pinchas Lapide stated that Pope Pius XI "had good reason to make Pacelli the architect of his anti-Nazi policy. Of the forty-four speeches which the Nuncio Pacelli had made on German soil between 1917 and 1929, at least forty contained attacks on Nazism or condemnations of Hitler’s doctrines. . . . Pacelli, who never met the Führer, called it ‘neo-Paganism.’"

Here is an excerpt:

"Whoever exalts race, or the people, or the State, or a particular form of State, or the depositories of power, or any other fundamental value of the human community—however necessary and honorable be their function in worldly things—whoever raises these notions above their standard value and divinizes them to an idolatrous level, distorts and perverts an order of the world planned and created by God; he is far from the true faith in God and from the concept of life which that faith upholds"

"This God, this Sovereign Master, has issued commandments whose value is independent of time and space, country and race. As God's sun shines on every human face so His law knows neither privilege nor exception. Rulers and subjects, crowned and uncrowned, rich and poor are equally subject to His word. From the fullness of the Creators' right there naturally arises the fullness of His right to be obeyed by individuals and communities, whoever they are. This obedience permeates all branches of activity in which moral values claim harmony with the law of God, and pervades all integration of the ever-changing laws of man into the immutable laws of God." "None but superficial minds could stumble into concepts of a national God, of a national religion; or attempt to lock within the frontiers of a single people, within the narrow limits of a single race, God, the Creator of the universe, King and Legislator of all nations before whose immensity they are "as a drop of a bucket" (Isaiah xl, 15). "

Eugenio Cardinal Pacelli was elected Pope on March 2, 1939, and he took the name Pius XII. On October 20th of that year, he released his first encyclical, Summi Pontificatus (On the Unity of Human Society). It was such an attack against the teachings of Nazism that the Gestapo forbade it being printed or distributed in Germany. France had 88,000 copies printed and dropped by air in Germany. The New-York Times stated the following on the front page of its October 20, 1939, edition: "Pope Condemns Dictators, Treaty Violators, Racism; Urges Restoring of Poland".

During the Holocaust, most of Rome's 8,000 Jews hid in the Vatican. Pope Pius XII saved thousands of Jewish lives. He used numerous networks in Rome to hide the Jewish people, and he even used the assets of the Vatican to ransom Jews from the Nazis. The Chief Rabbi of Rome converted to Catholicism after the war! According to Pinchas E. Lapide in his book, Three Popes and the Jews, Pope Pius XII saved 860,000 Jews from Nazi death camps (214).

Albert Einstein, a Jewish physicist, said the following, which is from a December 23, 1940 Time Magazine article:

"Being a lover of freedom, when the revolution came in Germany, [looked to the universities to defend it, knowing that them had always boasted of their devotion to the cause of truth; but, no, the universities immediately were silenced. Then I looked to the great editors of the newspapers whose flaming editorials in days gone by had proclaimed .their love of freedom; but they, like the universities, were silenced in a few short weeks... Only the Church stood squarely across the path of Hitler's campaign for suppressing truth. I never had any special interest in the Church before, but now I feel a great affection and admiration because the Church alone has had the courage and persistence to stand for intellectual truth and moral freedom. I am forced thus to confess that what I once despised I now praise unreservedly."

donderdag 9 juli 2009

Paus Pius XII redde meer joden dan alle toenmalige politieke leiders van de wereld samen


De Amerikaanse ‘Pave the Way’-stichting, die de dialoog tussen joden en christenen promoot, heeft Paus Pius XII (1939-1958) bij het Holocaustmuseum Yad Vashem voorgedragen als rechtvaardige onder de naties, op basis van meer dan tweeduizend bladzijden documentatie en videogetuigenissen.


Pave the Wayvoorzitter Gary Krupp maakt zich sterk dat kan bewezen worden dat Pius XII meer joden redde dan alle toenmalige religieuze en politieke leiders van de wereld samen.


Onlangs bleek dat Pius XII er rekening mee hield dat hij door de nazi’s zou worden ontvoerd. In dat geval moesten de kardinalen in een neutraal land een nieuwe Paus kiezen. Dat liet Pius XII in een noodvergadering met kardinalen op 6 september 1943 weten. Hij had daarvoor bij voorbaat een ontslagbrief ondertekend. Een maand later, toen ook in Rome joden werden opgepakt, kwam de Paus onmiddellijk tussen. Generaal Karl Wolff, destijds commandant in Italië, verklaarde dat hij opdracht kreeg van Hitler om het Vaticaan te bezetten en de Paus te ontvoeren.”

Volgens voorzitter Krupp wordt alle verzamelde documentatie overgemaakt aan Yad Vashem, dat daarop een eigen onderzoek zal voeren. De pauselijke nuntius in Israël dreigde begin 2007 nog met een boycot van de shoahherdenking in Yad Vashem omdat de foto van Pius XII te midden van fascistische leiders is opgehangen, met daaronder een tekst waarin hem verweten wordt de vervolging van de joden niet krachtig genoeg te hebben veroordeeld. Krupp: “Het komt er vooral op aan deze overlevenden, die vaak niet wisten dat zij door pauselijke tussenkomst gered zijn, en hun familieleden op te sporen, om beëdigde verklaringen te bekomen.”

maandag 6 juli 2009

Heilige Maria Goretti B.V.O.

Maria Goretti (Corinaldo, 16 oktober 1890 - Ferriere di Conca (Nettuno), 6 juli 1902) is een Italiaanse jeugdheilige.

Maria werd op elfjarige leeftijd met veertien messteken neergestoken door Alessandro Serenelli, die haar wilde aanranden. Ze stierf twee dagen later in het ziekenhuis met een kruisbeeld en een medaillon van Onze-Lieve-Vrouw in haar handen, nadat zij haar belager vergeven had. De moordenaar kreeg in de gevangenis een visioen van Maria Goretti, bekeerde zich en trad later in als broeder bij de Kapucijnen.

Het meisje werd in 1950 door Paus Pius XII heilig verklaard. Bij deze ceremonie was ook de moeder van de heilige aanwezig, een unicum, en verder ook de moordenaar zelf.

Haar feestdag is op 6 juli. Zij is de patrones van de jonge meisjes en van de slachtoffers van aanranding en verkrachting.

maandag 1 juni 2009

Paus Benedictus veroordeelt de atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki

Paus Benedictus XVI waarschuwde met Pinksteren dat de wereld niet alleen last heeft van de vervuiling van het milieu, maar ook lijdt onder de vervuiling van het geestelijke klimaat en de arrogantie van de mens.

De Paus zei in zijn homilie dat het neerdalen van de Heilige Geest ons eraan moet herinneren hoe gezond het is om zuivere lucht te ademen. Niet alleen met onze longen, maar ook met ons hart. Die Heilige Geest kunnen wij best ontvangen door te luisteren naar het Woord van God.

De Paus verwees kort naar het drama van WO II in Hiroshima en Nagasaki en voegde eraan toe: “Met de hulp van God kan de angst overwonnen worden, zodat alle volkeren moedige getuige kunnen zijn van Christus.”

"Nelle mani di un uomo così, il “fuoco” e le sue enormi potenzialità diventano pericolosi: possono ritorcersi contro la vita e l’umanità stessa, come dimostra purtroppo la storia. A perenne monito rimangono le tragedie di Hiroshima e Nagasaki, dove l’energia atomica, utilizzata per scopi bellici, ha finito per seminare morte in proporzioni inaudite."

Zaterdagavond had Paus Benedictus XVI de Mariamaand mei plechtig afgesloten met een rozenkransgebed in de tuinen van het Vaticaan. Tijdens die plechtigheid beklemtoonde de paus het universele moederschap van Maria.

vrijdag 1 mei 2009

Mgr. Marcel Lefebvre: "Satan tremble chaque fois qu’une messe, une véritable messe catholique est célébrée!"


Nous sommes bien obligés de constater que les ennemis de l’Eglise savent, peut-être mieux que nous, ce que vaut une messe catholique. Il y a eu un poème qui a été fait à ce sujet là et où l’on prête des paroles à Satan qui manifestent que Satan tremble chaque fois qu’une messe, une véritable messe catholique est célébrée, car cela lui rappelle la Croix et il sait bien que c’est par la Croix qu’il a été vaincu, et les ennemis de l’Eglise, ceux qui font des messes sacrilèges dans les sectes, et les communistes eux-mêmes savent bien ce que vaut une messe catholique!
 
+Mgr. Marcel Lefebvre
23 september 1979

dinsdag 21 april 2009

Nuntius betreurt spanningen tussen België en de Heilige Stoel

Dinsdag, 21 april 2009

Mgr. Karl-Josef Rauber, de Pauselijke Nuntius in België en Luxemburg, zegt in een vandaag verschenen interview met de Duitse Katholieke krant ‘Die Tagespost’ dat hij de Belgische demarche inzake de uitspraken van Paus Benedictus XVI over de rol van condooms in de strijd tegen aids slechts moeilijk kan begrijpen.

“De Paus sprak niet in België en al evenmin in een gewezen Belgische kolonie of mandaatgebied zoals Congo of Burundi. Hij deed zijn uitspraken tijdens zijn reis naar Kameroen”, aldus de Nuntius.

De Nuntius formuleert in het gesprek bedenkingen bij de media in het algemeen, die de aids-uitspraken van de Paus vertekend en uit zijn context gehaald hebben weergegeven en zo mee aanleiding gaven tot een escalatie.

De Nuntius vermoedt dat ook een bepaald soort antiklerikalisme in de zaak een rol heeft gespeeld. Anderzijds wijst hij erop dat in het verdere verloop van de discussie de correcte tekst geciteerd is geworden en “dat een aantal volkvertegenwoordigers op zijn minst de moeite gedaan hebben om de zaken voor te stellen zoals ze werkelijk zijn”.

Op de vraag of ons land op het vlak van aidsbestrijding resultaten kan aandragen die een kritische houding tegenover de Paus wetenschappelijk kunnen onderbouwen, antwoordt Mgr. Rauber dat hem geen cijfers bekend zijn die erop wijzen dat de export van condooms naar Afrika, ook vanuit België, tot een verbetering van de situatie hebben geleid. “En ook in de debatten bleek niet dat de critici van de paus zich op wezenlijke vooruitgang in de strijd tegen aids konden beroepen.”

zaterdag 18 april 2009

Het Belgische parlement verklaart de oorlog...

1907/006 - BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
DOC 52 - 2 april 2009


"VRAAGT DE FEDERALE REGERING:"


2) "krachtdadig te reageren tegen elke Staat of organisatie
die in de toekomst het nut van het gebruik van
het condoom als preventiemiddel tegen de overdracht
van het aidsvirus in twijfel zou trekken"

DIT IS PURE INTIMIDATIE!!!

DIT IS DE TOTALITAIRE STAAT!!!


Maar, zoals elke totalitaire staat, maakt ook de Belgische totalitaire wafelstaat zich ronduit belachelijk.

HET AIDS-VIRUS BESTAAT NIET!!!

WEL HET HIV-VIRUS!!!

ALS MEN ZELFS DIT VERSCHIL NIET KENT, DAN MAAKT MEN ZICH INDERDAAD RONDUIT BELACHELIJK!!!

DIT IS WERKELIJK HALLUCINANT!!!

Reactie Vaticaan

17 april 2009

Het Vaticaan heeft vrijdag de kritiek op de opmerkingen van de Paus over condoomgebruik en aids een ‘poging tot intimidatie’ genoemd. Vooral België moest het ontgelden.

Paus Benedictus XVI zei vorige maand dat 'condooms' ('voorbehoedsmiddelen') niet de oplossing waren voor de aidsepidemie in Afrika en dat ze het probleem zelfs konden verergeren. Frankrijk, Duitsland, De Verenigde Naties en het vooraanstaande Britse medische tijdschrift The Lancet noemden die opmerking onverantwoord en gevaarlijk. Het Belgische parlement nam een motie aan waarin de uitlatingen van de Paus ‘onaanvaardbaar’ worden genoemd. De regering werd opgeroepen officieel bezwaar aan te tekenen.

De Belgische ambassadeur bij het Vaticaan bracht de Belgische klacht woensdag over aan de Heilige Stoel. Dat was de aanleiding voor de stevige veroordeling door het Vaticaan van critici van de Paus. Het Vaticaan zegt zeer ongelukkig te zijn met ‘het feit dat een parlementaire vergadering het gepast acht om de Heilige Vader te bekritiseren op basis van een kort fragment uit een interview, los van de context’. Het Vaticaan zegt dat de opmerkingen van Benedictus ‘door sommige groepen zijn gebruikt met de duidelijke bedoeling om te intimideren, als om de Paus over te halen zich niet meer uit te laten over bepaalde thema’s van evidente morele relevantie en niet meer te onderwijzen in de kerkelijke doctrine’.

Welke groepen precies worden bedoeld, maakt het Vaticaan niet duidelijk. De verklaring van het Vaticaan maakt gewag van ‘een ongekende mediacampagne in Europa’, die volstrekt voorbij zou gaan aan de bredere boodschap van de Paus, waarin ook gesproken wordt over de zorg voor slachtoffers van aids. Het Vaticaan zei het troostend te vinden dat Afrikanen en ‘de ware vrienden van Afrika’ de opmerkingen van de kerkvorst hadden geprezen.

België maakt zich nog maar eens belachelijk

In de internationale pers spreekt men smalend over het Belgische Wafelparlement en inderdaad als je de onnozelheid van de indieners van de resolutie leest...

Het Belgische Wafelparlement snapt niet eens wat de Paus eigenlijk wilde zeggen!!!


Dit zegt veel:

I. Waanzin

Het parlement en de paus (tweede bedrijf)


maandag 06 april 2009

Na de Kamer werkt ook de Senaat aan een resolutie over de pauselijke uitspraken rond 'condooms'. Nog maar eens, de Paus had het over 'voorbehoedsmiddelen'.

De Kamer keurde donderdag een voorstel van resolutie goed waarin de regering wordt gevraagd bij het Vaticaan diplomatiek protest aan te tekenen tegen de omstreden uitspraken van de Paus over het gebruik van condooms. De kerkleider verklaarde tijdens zijn eerste Afrikareis dat condooms het aidsprobleem helemaal niet oplossen. 'Het gebruik van condooms verergert het probleem alleen maar', luidde het.

Een aantal partijen vroeg in eerste instantie aan de regering om de pauselijke nuntius op het matje te roepen. PS-kamerlid André Flahaut pleitte er zelfs voor om de ambassadeur bij de Heilige Stoel te laten terugroepen. Overleg binnen de meerderheid leverde uiteindelijk een afgezwakte tekst op, waaraan CD&V en CDH hun zegen gaven.

In de Senaat wordt de hele discussie nu nog eens dunnetjes overgedaan. Hier blijkt opnieuw nog wat politiek masseerwerk nodig willen de indieners - onder wie Marleen Temmerman (SP.A) en Patrik Vankrunkelsven (Open VLD) - hun christendemocratische collega's overtuigen.

In de toelichting bij het voorstel van resolutie wordt gesteld dat 'de uitspraken van een religieuze wereldleider als zouden condooms de aidsepidemie stimuleren, bestempeld moeten worden als een misdaad tegen de menselijkheid'. Volgens CD&V-senator Pol Van Den Driessche is die stelling 'absurd en getuigt ze van een ontstellend gebrek aan historische en juridische kennis'. De pauselijke uitspraken gelijkstellen met misdaden als de Jodenvervolging, de apartheid, de Rwanda-genocide of de oorlog in ex-Joegoslavië is intellectueel oneerlijk, luidt het. 'Het is onaanvaardbaar en verraadt lichtzinnigheid of boosaardigheid tegenover de kerkleider en tegenover veel christenen.'


II. Zoveel achterlijkheid hebben wij nog niet gezien

Paars-groen dankzij Paus en condooms voor even weer springlevend

donderdag 26 maart 2009

'De Gucht (Open VLD) misbruikt de uitspraken van de Paus voor politieke spelletjes', zegt regeringspartner CD&V.

MR, Open VLD, PS, SP.A en Ecolo en Groen! willen in een resolutie Paus Benedictus XVI scherp veroordelen. Aanleiding zijn diens recente uitspraken tijdens zijn reis door Afrika dat 'aids niet kan worden teruggedrongen door de verdeling van condooms, maar dat dat het probleem enkel nog erger maakt'.

De resolutie komt er op initiatief van de MR, en vraagt met aandrang dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht de Pauselijke Nuntius - de ambassadeur van het Vaticaan in België - op het matje roept daarover. De Gucht reageerde prompt dat hij 'wil ingaan op de vraag'.

Dat zette meteen kwaad bloed bij CD&V en CDH, die er 'een politiek manoeuvre' van De Gucht en de paars-groene partijen inzien.

'Natuurlijk keuren ook wij de uitspraken van de Paus af. Maar de gretigheid waarmee De Gucht handelt in dit dossier toont zijn selectieve verontwaardiging. Zijn de ambassadeurs van Zuid-Afrika of Gambia geconvoceerd toen hun staatshoofden controversiële uitspraken deden over aids', stelt CD&V-kamerlid Nathalie Muylle.

De paarsgroene partijen reageren bijzonder fel. 'Sommigen zouden beter een condoom over hun tong trekken', reageert Renaat Landuyt (SP.A). André Flahaut (PS) vraagt niets minder dan dat België zijn ambassadeur uit het Vaticaan zou terugroepen.

'Ik ben zelf godsdienstsociologe, dit heeft niets te maken met het veroordelen van de Kerk. Maar die uitspraken van Benedictus zijn ontzettend schadelijk. De vorige paus zweeg tenminste over condooms, deze man gaat tien jaar terug in de tijd', stelt Hilde Vautmans (Open VLD).

'Achterlijke en misdadige uitspraken van de Paus, die een kaakslag zijn voor alle ngo's die rond aidspreventie werken', reageert Wouter De Vriendt (Groen!).

'Dit is een zaak van het parlement, meer kunnen wij daar niet op zeggen', reageert de woordvoerder van premier Herman Van Rompuy (CD&V). Samen hebben de paars-groene partijen een meerderheid in de Kamer, dus de resolutie en de bolwassing voor de nuntius komen er.

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang stappen helemaal niet mee in de paars-groene logica: 'Voor ons geldt de vrijheid van meningsuiting, ook voor de Paus. Als we voortaan elke ongepaste uitspraak van een buitenlands staatshoofd gaan veroordelen, hebben we meer dan een volle dagtaak. Misschien kan De Gucht zijn prioriteiten leggen bij landen die de mensenrechten op grove schaal schenden, zoals China', zegt Bart De Wever (N-VA).

'Dit is echt een schandalig initiatief dat overloopt van de pretentie. Het parlement heeft gewoon niet het recht tussenbeide te komen wanneer de Paus de Katholieke leer uitlegt. Wij gaan zeker tegenstemmen', reageert Alexandra Colen (Vlaams Belang).

'Ook al zijn we het niet eens met de uitspraken van de Paus, hij heeft ook het recht zijn mening te uiten. We zullen dat eens bekijken en ons waarschijnlijk onthouden', stelt Gerolf Annemans, fractieleider bij Vlaams Belang.


III. Stemmingmakerij

Wereldprimeur: Parlement vraagt regering te protesteren tegen de Paus

De plenaire Kamer keurde vanavond een voorstel van resolutie goed waarin de regering wordt gevraagd bij het Vaticaan diplomatiek protest aan te tekenen tegen de omstreden uitspraken van de Paus in Afrika over het gebruik van 'condooms'. Het gaat naar verluidt om een wereldprimeur.


Reactie

De Paus verklaarde tijdens zijn recente doortocht in Afrika dat condooms het aidsprobleem helemaal niet oplossen, integendeel. Een aantal partijen diende daarop in de Kamer een resolutie in waarin de regering wordt gevraagd de Pauselijke Nuntius op het matje te roepen. PS-Kamerlid André Flahaut pleitte er zelfs voor om de ambassadeur bij de Heilige Stoel te laten terugroepen.


Afgezwakt

Overleg binnen de meerderheid leverde echter een afgezwakte tekst af. De Kamercommissie voor Buitenlandse Betrekkingen nam gisteren nog een 15-tal amendementen aan.

De belangrijkste wijziging is de schrapping van de passage waarin de regering wordt gevraagd de Pauselijke Nuntius op het matje te roepen. De tekst houdt het op protest aantekenen via de geëigende diplomatieke kanalen, namelijk de ambassadeur bij de Heilige Stoel. De titel van het voorstel heeft het ook niet meer over "gevaarlijke en onverantwoordelijke uitspraken".


Gekopieerd debat

Het plenaire debat leverde een exacte kopie op van de discussie die een dag eerder - woensdag - in de bevoegde commissie werd gevoerd met exact dezelfde mensen: een vrij ideologische discussie waarin de linkse partijen tegenover partijen zoals Vlaams Belang en N-VA stonden.

Er waren uiteindelijk 95 stemmen voor (de meerderheid, de groenen en sp.a), 18 tegen (Vlaams Belang) en 7 onthoudingen (N-VA en Lijst Dedecker).

Communiqué van het Staatssecretariaat

HET VATICAANSE STAATSSECRETARIAAT REAGEERT MET COMMUNIQUÉ OP ONTMOETING MET BELGISCHE AMBASSADEUR

Vrijdag, 17 april 2009

Afgelopen woensdag heeft de Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel de tekst van de motie waarmee de Kamer van Volksvertegenwoordigers de vermeende uitspraken van de Paus over de rol van het 'condoom' in de strijd tegen aids tijdens zijn reis naar Afrika afdeed als ‘onaanvaardbaar’ overgemaakt aan het Staatssecretariaat van de H. Stoel.

Het Staatssecretariaat zegt kennis te nemen van deze eerder ongewone demarche, maar betreurt dat de kritiek op de Paus is gebaseerd “op een verminkt en uit zijn context gehaald interviewfragment”. Het Staatssecretariaat herinnert er nogmaals aan dat de Paus met zijn uitspraak in eerste instantie heeft aangedrongen op een humanisering van de menselijke seksualiteit en op solidariteit met en verantwoordelijkheid ten aanzien van de aidsslachtoffers.

Het communiqué (zie beneden) sluit daarmee aan op een eerdere verklaring (vrijdag 3 april) van de bisschoppen van België: “We nemen akte van de stemming door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van een resolutie waarin de uitspraak van de Paus in verband met de strijd tegen aids wordt afgedaan als “onaanvaardbaar”. Wij respecteren het democratische karakter van deze beslissing, maar betreuren de inhoud. Ze houdt immers geen rekening met wat Paus Benedictus XVI echt heeft willen zeggen: zonder een opvoeding in seksuele verantwoordelijkheid zullen de andere preventiemiddelen ontoereikend blijven. Wij hopen dat in de aanloop naar Pasen de emotionele polemiek tot bedaren zal komen. Wat ons land en Afrika voor alles nodig hebben, is een serene reflectie over alle middelen die ingezet moeten worden om de aidsepidemie terug te kunnen dringen”.


COMMUNIQUÉ VAN HET STAATSSECRETARIAAT

“De ambassadeur van het Koninkrijk België heeft in opdracht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken de resolutie, waarmee de Kamer van Volksvertegenwoordigers van
zijn land aan de Belgische regering heeft gevraagd “de onaanvaardbare uitspraken van
de Paus tijdens zijn reis naar Afrika te veroordelen en daarvoor officieel protest aan te
tekenen bij de Heilig Stoel, overgemaakt aan het Staatssecretariaat van de H. Stoel. Het
onderhoud vond plaats op woensdag 15 april.

Het Staatssecretariaat neemt met spijt kennis van deze, in de diplomatieke relaties
tussen de H. Stoel en België ongewone demarche. Het Staatssecretariaat betreurt dat
een parlementaire assemblee geloofde er goed aan te doen kritiek te moeten leveren op
de H. Vader op basis van een verminkt en uit zijn context gehaald interviewfragment, dat
door bepaalde groepen is gebruikt met de duidelijke intentie om te intimideren als om de
Paus er te doen van afzien zich nog langer uit te spreken over bepaalde thema’s,
waarvan de morele implicaties nochtans vanzelfsprekend zijn, en de leer van de Kerk te
onderwijzen.

Zoals intussen bekend heeft de H. Vader in zijn antwoord op een vraag over de
doeltreffendheid en het realistische gehalte van de standpunten van de Kerk inzake de
strijd tegen aids, verklaard dat de oplossing moet worden gezocht in een dubbele
richting: enerzijds een vermenselijking van de seksualiteit en anderzijds een authentieke
vriendschap en beschikbaarheid ten aanzien van de mensen die lijden. Hij heeft daarbij
het engagement van de Kerk in beide domeinen onderstreept. Zonder die morele en
pedagogische dimensie zal de strijd tegen de epidemie niet gewonnen kunnen worden.

Terwijl in bepaalde Europese landen een nooit geziene mediacampagne losbarstte over
de dominerende, om niet te zeggen exclusieve waarde van een welbepaald
voorbehoedsmiddel in de strijd tegen aids, is het bemoedigend vast te stellen dat de
ethische overwegingen van de H. Vader werden begrepen en gewaardeerd, in het
bijzonder door de Afrikanen, de echte vrienden van Afrika en bepaalde leden van de
wetenschappelijke gemeenschap. Zoals te lezen staat in een recente verklaring van de
Regionale Bisschoppenconferentie van West-Afrika (CERAO): ‘We zijn (de H. Vader)
dankbaar voor de boodschap van hoop die hij ons is in Kameroen en Angola komen
brengen. Hij is gekomen om ons aan te moedigen samen te leven, verzoend in
rechtvaardigheid en vrede, opdat de Kerk van Afrika zelf een vurige vlam van hoop voor
het leven van het hele continent zou mogen zijn. En wij danken hem van harte omdat hij
op een genuanceerde, heldere en scherpzinnige manier de universele leer van de Kerk op
het vlak van ziekenpastoraal inzake aids opnieuw heeft toegelicht.”

zondag 12 april 2009

Surrexit Dominus de sepulchro

Uit de Paasboodschap van Paus Benedictus XVI tijdens ‘Urbi et orbi’ - 12 April 2009

Uit de grond van mijn hart wens ik U allen een Zalige Pasen.

Om Sint-Augustinus te citeren: “Resurrectio Domini, spes nostra - De Verrijzenis van de Heer is onze hoop” (Sermones 261:1).

Met deze woorden legde de grote Bisschop aan de gelovigen uit, dat Jezus was opgestaan en dat wij, alhoewel voorbestemd om te sterven, niet moeten wanhopen en ons geen zorgen moeten maken dat met de dood het leven volledig voorbij zou zijn. Christus is verrezen om ons hoop te geven.

Inderdaad, één van de vragen die mannen en vrouwen het meest bezighoudt is deze: “Wat is er na de dood?” De hoogdag van vandaag stelt ons in staat om op dat mysterie te antwoorden dat de dood niet het laatste woord heeft, want uiteindelijk zal het Leven zegevieren.

Deze zekerheid van ons is niet gebaseerd om simpele menselijke redenering, maar op een historisch geloofsfeit: Jezus Christus, die gekruisigd en begraven werd, is met zijn verheerlijkt lichaam opgestaan. Jezus is opgestaan zodanig dat ook wij, die in Hem geloven, eeuwig zullen leven! Deze uitroep vormt het hart van de Boodschap in het Evangelie.

Sinds het allereerste gloren van Pasen, heeft een nieuwe Lente van Hoop de Wereld vervuld. Vanaf die dag is onze heropstanding begonnen, vermits Pasen niet enkel duidt op een moment in de geschiedenis, maar op het begin van een nieuwe conditie: Jezus is opgestaan niet opdat Zijn herinnering in de harten van Zijn discipelen levendig zou blijven, maar omdat Hijzelf in ons leeft en in Hem kunnen wij reeds proeven van het Eeuwige Leven.

De verrijzenis is dus geen theorie, maar een historische realiteit aan ons geopenbaard door de mens Jezus Christus door middel van zijn “Pasen”, zijn “Overgang”, die een “nieuwe weg” tussen hemel en aarde geopend heeft (cf. Heb 10:20).

Het is noch een mythe, noch een droom, het is geen visie of een utopia, het is geen fabel, maar een unieke, niet herhaalbare gebeurtenis: Jezus van Nazareth, zoon van Maria, die bij het vallen van de avond op Vrijdag van het Kruis werd afgenomen en begraven werd, heeft zegevierend het graf verlaten.

Feit is dat bij de dageraad van de eerste dag na de Sabbath, Petrus en Johannes het lege graf aangetroffen hebben. Maria-Magdalena en de andere vrouw ontmoetten de verrezen Jezus. Op weg naar Emmaüs herkenden de twee leerlingen Hem bij het breken van het brood. Hij die Verrezen is, verscheen aan de Apostelen die avond in de bovenkamer en daarna aan vele andere discipelen in Galilea.

De aankondiging van de Verrijzenis van de Heer verlicht de duistere regionen van de wereld waarin wij leven. En dan doel ik vooral op het materialisme en nihilisme, op de visie op de wereld die niet in staat is om verder te stappen dan het wetenschappelijk verifieerbare, en die zich uiteindelijk triest terugtrekt in een sfeer van leegte waarvan men gelooft dat dit ook de uiteindelijke bestemming is van het menselijke leven.

Het is een feit dat indien Christus niet verrezen zou zijn, dat dan de “leegte” het zou halen. Het is echter niet langer leegte dat alles omgeeft, maar de liefdevolle aanwezigheid van God.

Resurrectio Domini, spes nostra! - De Verrijzenis van de Heer is onze hoop!

Dit is hetgeen de Kerk vandaag met vreugde verkondigt!

De Gekruisigde is Verrezen! Alleluia!

zondag 29 maart 2009

De Paus heeft gelijk!

De paars-groene partijen sparen hun kritiek op de vermeende condoom-uitspraken van de Paus niet. Zoals we al een paar keer geschreven hebben, zei de Paus niets over condooms. Hij had het over ‘voorbehoedsmiddelen’. Het is natuurlijk moeilijk als je je moet gaan verdedigen tegen leugens die in de wereld gezet zijn door het persagentschap Reuters.

Hoe dan ook. Het is een waarheid als een koe dat condooms of voorbehoedsmiddelen het AIDS-probleem niet oplossen. Het is dan ook bijzonder jammer dat er nog maar eens politieke spelletjes gespeeld worden rondom ethische kwesties in verband met leven en dood.

Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen! en Ecolo hebben ervoor gekozen om een links, anti-democratisch en anti-katholiek front te vormen tegen de Paus.

De onverdraagzame houding van deze partijen is een bedreiging voor de democratie. Zij willen iedereen de mond snoeren die het niet eens is met hun bekrompen visie op de wereld. Dat ze de godsdienstvrijheid in gevaar brengen, schijnen ze blijkbaar niet te beseffen. Of misschien is het hen net daarom te doen. Starten zij hier weer een nieuwe godsdienstoorlog?

Zoals zo vaak is de godsdienst hier weer het slachtoffer en trachten politieke partijen electorale munt te slaan met hun simplistische standpunten.

Het is lang geleden, maar we weten dus weer hoe de breuklijnen tussen ongelovigen en gelovigen in dit land lopen. Nu is er tenminste weer duidelijkheid.

Maar, de Paus heeft gelijk! De vraag van liberalen, socialisten en groenen aan minister De Gucht om de Pauselijke Nuntius op het matje te roepen in verband met de vermeende condoom-uitspraken haalde de headlines van het nieuws. Daardoor aangemoedigd stelde PS-kamerlid André Flahaut in de Kamer voor dat de regering haar ambassadeur bij de Heilige Stoel terugroept. Minister van Buitenlandse Zaken en atheïst Karel De Gucht, kampioen in het maken van botte en onverantwoordelijke uitspraken, bestempelde de uitlatingen van Benedictus XVI ironisch genoeg als jawel “onverantwoordelijk”.

Eens te meer wil het grote gelijk van de zichzelf uitgeroepen atheïstische en linkse intelligentsia, versterkt door een steeds linksere Open VLD met in de rangen best wat mandatarissen die niet vies zijn van een hapklare brok, het luidst klinken: “Laten we de Paus en met hem de Katholieke Kerk en bij uitbreiding het Christendom aan de schandpaal spijkeren.”

Komt het, tegen de achtergrond van deze ‘politische Spielerei’ nog bij iemand op om de gewraakte uitspraak van Benedictus XVI in een breder kader te plaatsen en te peilen naar de boodschap die er achter schuilt?

De stelling van de Paus wordt controversieel genoemd. ‘Omstreden’ dus, ‘aanvechtbaar’ en ‘zichzelf tegensprekend’. De boodschap van de Paus bestaat minstens uit twee elementen, die allebei in ogenschouw moeten worden genomen. In zijn redenering stelt de kerkvader het aldus: “Het verspreiden van condooms lost het aidsprobleem niet op...” Hij vervolgt: “... het vergroot het.”

Kan het AIDS-vraagstuk worden opgelost door het verspreiden van condooms? “Neen” lijkt me het plausibele antwoord op deze eerste vraag. Vergroot het condoomgebruik het probleem? Het antwoord op de tweede vraag lijkt op het eerste gezicht ook “neen” te zijn, maar voorbehoud is aangewezen.

AIDS gaat inmiddels een generatie mee. Wat hebben de condoom-campagnes ons opgeleverd? Heeft het promoten van condoomgebruik het verschil gemaakt? Het antwoord is een duidelijk “NEEN”.

Het gebruik van condooms kan theoretisch de verspreiding van AIDS remmen, maar lost het AIDS-probleem natuurlijk niet op. Met andere woorden: het gebruik van een condoom maakt de kans op besmetting voor een plichtsbewust individu kleiner, maar de kans op besmetting blijft wel aanwezig voor het geheel van de bevolking net op dezelfde manier als ook zwangerschap ondanks condoomgebruik ook niet uitgesloten is.

In bij benadering 7 tot 10 procent van de gevallen faalt condoomgebruik. De theoretische bescherming die het condoom biedt, mag dan wel heel hoog wezen, in de praktijk wordt een veel slechter resultaat vastgesteld. Onder meer omdat het condoom vaak op een verkeerde manier wordt gebruikt of in de meeste gevallen helemaal niet wordt gebruikt.

Het aantal HIV-besmettingen groeit dagelijks met 7.500 aan. Er zijn wereldwijd 5 miljoen nieuwe infecties per jaar of tien mensen per minuut. Ook in ons land stellen we trouwens een stijging van 4,5 procent van het aantal nieuwe diagnoses vast.

Besmetting via seksueel contact is vooral het gevolg van verschillende partners en overlappende relaties. In verschillende Afrikaanse landen zou het condoomgebruik toegenomen zijn bij jongeren die meer dan één partner hebben. Toch neemt het aantal besmettingen toe, ondanks condoomgebruik.

Maar in landen zoals Rwanda, Oeganda en Zimbabwe (het land met het hoogste aantal aidswezen) zou het aantal nieuwe HIV-infecties afgenomen zijn tengevolge van wijziging in seksueel gedrag. Daar zouden jongeren nu pas op latere leeftijd seksuele betrekkingen hebben.

Exclusieve en wederzijdse trouw aan de partner, zoals gepromoot door de Katholieke Kerk, is een veel effectievere maatregel tegen besmetting met HIV dan condoomgebruik.

Het condoom biedt dus een schijnveiligheid die de vicieuze cirkel van risicovol seksueel gedrag niet doorbreekt. Door het condoomgebruik te promoten, wordt een gevoel van veiligheid gecreëerd en neemt het aantal onveilige seksuele contacten toe, waardoor ook het risico op besmetting veel groter wordt. Ondanks het condoom.

Vorige week nog stelde Edward C. Green, directeur van het AIDS Prevention Research Project van de Universiteit van Harvard in een interview dat er “inderdaad een relatie bestaat tussen verhoogd condoomgebruik en meer HIV-infecties.” Dit is volgens hem te wijten aan feit dat men door de aanwezigheid van voorbehoedsmiddelen “meer risicogedrag vertoont dan bij de afwezigheid ervan”, doordat er een onterecht gevoel van zekerheid optreedt. Nog volgens Green is monogamie inderdaad de beste oplossing om het aantal nieuwe besmettingen terug te dringen.

De waarheid is dat het condoom een derderangs voorbehoedsmiddel is, dat door de farmaceutische industrie tot het wondermiddel tegen AIDS werd uitgeroepen. LIES, LIES, LIES. Niets is minder waar: SAFE SEX BESTAAT NIET!!!

Het recht op vrije meningsuiting geldt blijkbaar niet voor Katholieke gezagsdragers, zelfs als zij de enigen zijn die de waarheid spreken.

Eerder konden we bijvoorbeeld ook al vaststellen hoe de afwegingen die Kardinaal Danneels maakte in het euthanasiedebat leidden tot overtrokken commentaren. Waarom horen we geen instemming wanneer de Kardinaal zich uitspreekt voor menselijkheid ten aanzien van asielzoekers? Waarom klinkt geen handengeklap als de Paus zich nadrukkelijk uitspreekt tegen de corruptie die heel wat Afrikaanse machthebbers kenmerkt? Wanneer hij seksueel geweld een gruwelijke misdaad noemt?

De hoogste gezagsdrager van de Heilige Katholieke Kerk, de Opvolger van Petrus en de Vicaris van Christus op Aarde, heeft weldegelijk het recht om zich uit te spreken over de basisprincipes van het Katholieke Geloof.

De Paus heeft het recht om zich uit te spreken over onkuisheid en overspel. Kuisheid en echtelijke trouw behoren tot de basisprincipes van de Katholieke Kerk. Net als de vergevingsgezindheid en het mededogen voor de kleine, de zieke... die maken dat de Katholieke Kerk overal ter wereld een hoofdrol speelt in de opvang, verzorging en begeleiding van AIDS-patiënten en van AIDS-wezen. Daar waar de wereld met de Verenigde Naties op kop faalt, daar schittert de Kerk.

Kerkelijke organisaties weten dan ook heel goed waar ze over spreken als ze het over AIDS hebben. Ze zijn sinds het begin van de epidemie betrokken en waren vaak de eersten en enigen die reageerden en hun diensten aanboden. In landen als Zambia, Tanzania, Kenia en Lesotho wordt tot 60 procent van de nationale gezondheidszorg uitgevoerd door kerken of daaraan verwante organisaties. Spreken over ‘conservatieve krachten’ die praktische oplossingen in de weg staan door het gebruik van het condoom te verbieden, is dan ook al te gemakkelijk en een enorme miskenning van hun onbaatzuchtige inspanningen.

In Afrika zijn er logistieke problemen die er toe leiden dat er voor de overgrote meerderheid van de bevolking gewoon geen condooms beschikbaar zijn. Condoomgebruik promoten is dan ook ronduit absurd.

Kortom, de Paus heeft gelijk. Zijn redenering is logisch en sluit als een bus. Dit is ook niet verwonderlijk als je één van, zo niet, de meest briljante geleerde bent die op dit ogenblijk op Aarde rondloopt.

Karel De Gucht en de partijen die hem opstoken, Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen! en Ecolo, hebben ongelijk. Degenen die het condoomgebruik promoten als enigste dam tegen AIDS zijn verantwoordelijk en medeschuldig aan elke AIDS-patient die er als gevolg van mislukt condoomgebruik bijkomt.

Wij betreuren dan ook ten zeerste dat de progressieve zijde van het politieke spectrum deze gelegenheid aangrijpt om zich nog maar eens te bewijzen als tegenstander van de Heilige Katholieke Kerk. Dit getuigt inderdaad niet van een hoog intellectueel gehalte.

Het is inderdaad veel gemakkelijker zich als ‘goede’ progressief te bewijzen door de standpunten van de Kerk gratuit aan te vallen en zich te bemoeien met kerkelijke zaken, dan constructief te werken aan een oplossing voor het HIV-probleem in Afrika.

Nog eens op een goedkope manier in het nieuws komen met het volslagen overbodige en onterechte ‘berispen’ van de Pauselijke Nuntius vanuit de eigen bekrompen politieke ideologie houdt Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen! en Ecolo duidelijk meer bezig dan de échte strijd tegen AIDS in Afrika.

Eens te meer blijkt dat de kwaliteit van de politici er duidelijk op achteruit gaat. Ze zijn gewoon niet slim genoeg om complexe problemen op een degelijke manier te analyseren. Derderangs politici zouden beter hun mond houden over derderangs voorbehoedsmiddelen. Dit alles belooft helaas niet veel goeds voor de toekomst.

Het erge is niet zozeer de bekrompenheid nu van politiek links. Wel dat het daarmee treffend illustreert wat al enkele jaren zonneklaar is, dat de Politiek Correcte Club aan ‘progressief zijn’ geen betere inhoud weet te geven dan het zich luidkeels afzetten tegen al dan niet vermeende reactionaire en conservatieve krachten.

VIVA IL PAPA

VIVA
VIVA
VIVA

zondag 1 februari 2009

Waarheid
Speaking the Truth
in times of universal deceit
is a revolutionary act.

zondag 25 januari 2009

Monseigneur Michel Schooyans en de Earth CharterMonseigneur Michel Schooyans (Eigenbrakel, 6 juli 1930) is een priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en hoogleraar emeritus politieke filosofie aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij is doctor in de wijsbegeerte en in de godgeleerdheid en een expert op het gebied van ethiek en bevolkingsvraagstukken.

"As can be seen from many recent documents from UN agencies like UNFPA, there is a trend for the 1948 Universal Declaration of Human Rights to be supplanted by documents such as the Earth Charter. Man is considered to be the result of the evolution of matter, and he must agree to submit himself to the Great Whole. This, we are told, is the price to pay for "sustainable development". This view of Mother Earth denies man the central place in the world that was assigned to him in the 1948 Declaration. We must return to this anthropocentrism and this universalism, which was inspired by the Roman, Jewish, and Christian traditions and was brilliantly reaffirmed by the Renaissance, if we wish to save and protect human capital. The quintessential value is man and not the environment. Without men properly prepared to become responsible managers of Nature, Nature itself cannot but deteriorate and man cannot but vanish. This view of man and his relationship with nature necessitates a fully humanistic conception of development. This conception prompts us to revisit current educational, health, and food policies. It also prompts us to reconsider policies relating to women and families."

+ Monseigneur Michel Schooyans


Wij vragen hier Uw aandacht voor zijn website:

http://perso.infonie.be/le.feu/ms/dpsom/psnl.htm

Een echte aanrader!

woensdag 14 januari 2009

Doel van deze BLOG

Dit is de start van een nieuwe blog. Ik weet nog niet precies welke kant het op gaat. Maar, mensen kunnen slechts gered worden, wanneer ze geïnformeerd zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------