BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 28 april 2019

BREAKING: Vergeet de kortsluitingen en de sigarettenpeuken:

Het dak van de Notre-Dame van Parijs werd door 'deskundigen' gedynamiteerd!

Op seconde 9 is duidelijk te zien hoe een dakkapel letterlijk explodeert:

Met een enorme kracht wordt het hout van de dakkapel weggeblazen!

Hier is sprake van een zéér grootschalig complot!


Alle middelen worden door de vijanden van de Kerk ingezet,
om het Katholieke Geloof kapot te krijgen!

De 'gulheid' van de miljardairs was té verdacht!!!

Het zwijgen van de 'bisschoppen' maakt hen tot medeplichtigen!

BREAKING: Notre-Dame de Paris Explosiondonderdag 25 april 2019

Bidprentje met brandende Notre-Dame (ca. 1871)

Op het bidprentje staat Jezus afgebeeld in de hoedanigheid van het Heilig Hart.

De devotie van het Heilig Hart van Jezus is één van de bekendste uitingen van devotie. Het fysieke hart van Jezus werd het symbool van zijn compassie en allesomvattende liefde voor de gehele mensheid. Vandaar de benaming Heilig Hart van Jezus. Een mystieke ervaring van de Franse zuster Marguerite Marie Alacoque ligt aan de oorsprong van deze devotie. De verering van Jezus Christus krijgt gestalte vanuit de liefde en barmhartigheid, die door Zijn gewonde hart gesymboliseerd worden. Het Heilig Hart van Jezus werd in 1856 op de liturgische kalender geplaatst en wordt traditioneel 19 dagen na Pinksteren herdacht.


Het bijschrift op het bidprentje luidt:

"O Hart van Jezus, let niet op onze zonden, maar op het bloed van de martelaren dat om barmhartigheid roept."

Met de 'martelaren' worden de martelaren van de Commune van 1871 bedoeld, in het bijzonder Aartsbisschop Georges Darboy (Fayl-Billot, 16 januari 1813 - Parijs, 24 mei 1871) van Parijs.

Na zijn terugkeer van het Eerste Vaticaans Concilie in Rome naar Parijs in juli 1870 bleef Aartsbisschop Georges Darboy in Parijs op post zowel bij het beleg als bij de opstand van maart 1871. Hij werd in april gijzelaar van de Commune als pasmunt voor gevangengenomen communards en op 24 mei samen met de president van het Hof van Cassatie Bonjean, pastoor Deguerry en drie andere geestelijken doodgeschoten in de gevangenis van La Roquette.

De Commune vond haar einde in de Semaine Sanglante (Bloedige Week) van 21-28 mei 1871, waarin de revolutie van de Parijzenaars bloedig werd onderdrukt door het Franse regeringsleger. In de strijd en tijdens de daaropvolgende massa-executies werden ongeveer 30.000 mensen gedood en rond de 40.000 gevangengenomen. Van het regeringsleger werden 900 soldaten gedood. Naar schatting zijn er 17.000 tot 25.000 mensen na arrestatie zonder rechtspraak doodgeschoten.

De communards doodden ook ongeveer zeventig gijzelaars onder wie Georges Darboy, de aartsbisschop van Parijs. In de Bloedige Week werden talloze gebouwen in brand gestoken waaronder het stadhuis en het Tuilerieënpaleis.

De brand van de Notre-Dame die op het bidprentje staat afgebeeld, staat symbool voor de 'revolutie'. Opvallend is, dat de brand aan de basis van de flèche begint aan de achterkant, zoals zich dat vorige week ook echt heeft afgespeeld. De rechtse koepel is die van de Sint-Pieter in Rome en verwijst naar de Pauselijke Staten die in 1870 ophielden te bestaan. Dus, ook in Rome was het toen 'revolutie'.

Nu de revolutie zich gematerialiseerd heeft in een échte brand van de Notre-Dame, bestaat de kans natuurlijk, dat ook de Sint-Pieter in Rome in vlammen zal opgaan.

Laten we niet vergeten, dat 'Fatima' een proces is, dat nog in volle gang is.

zondag 21 april 2019

Mgr. Mario Oliveri celebreert de Hoogmis van Pasen in het Santuario di Nostra Signora di Pontelungo in Albenga (Provincia di Savona)


Mgr. Oliveri wenst Padre Stefano Manelli, de stichter
van de Franciscanen van de Immaculata, een Zalige Pasen toeAfscheid van Padre Stefano Manelli

Must See: Michael Matt over de situatie in Frankrijk


O Filii et Filae
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

O zonen en dochters, de hemelse Koning,

de Koning van de glorie is vandaag verrezen.
Alleluia

En de leerlingen kwamen 's morgens vroeg

op de eerste dag van de week naar het graf.
Alleluia

En Maria Magdalena en de moeder van Jacobus en Salome

kwamen om het lichaam te zalven.
Alleluia

Een engel die in het wit gekleed was, zei tot de vrouwen:

de Heer is in Galilea.
Alleluia

Laten wij met lofprijzingen en jubelzangen

de Heer danken op dit hoogheilig feest.
Alleluia


zaterdag 20 april 2019

BREAKING: Mgr. Patrick Chauvet, rector van de Notre-Dame van Paris, heeft het nu ook over « un bug informatique » in het brandalarm van de kathedraal:

Het eerste (vals) alarm om 18.20 u. lokte de beveiliging van de kathedraal, uit de kerk, naar het dak van de sacristie!!! Daar werd natuurlijk niets vastgesteld.

Werd het brandalarm gesaboteerd? 

Een tweede ploeg is dan op eigen initiatief het gewelf van de kathedraal opgegaan om daar om 18.40 u. de visu de brand vast te stellen. Door deze bug gingen 25 cruciale minuten verloren!BREAKING: Het brandalarm van de Notre-Dame van Parijs wordt beheerd door 'Le Centre des monuments nationaux' dat afhankelijk is van het Franse ministerie 'de la Culture et de la Communication'

Werd het brandalarm opzettelijk gemanipuleerd om het beveiligingspersoneel bezig te houden?


Bron: Vivien Hoch op Twitter
 

Link:

https://twitter.com/vivien_hoch/status/1119309268065443840?s=19


BREAKING: Nieuwe video toont aan dat het vuur aan de basis van de flèche

van de Notre-Dame begon; exact onder de plek waar de verdachte activiteit eerder door de webcam van de Tour Montparnasse werd geregistreerd


19.01 u. lundi, 15 avril 2019 - la base de la charpente de la flèche - TF1 19 avril 2019

vrijdag 19 april 2019

Benjamin Mouton zegt, dat deze brand niet per ongeluk ontstaan kan zijn:

Benjamin Mouton (architecte en chef en charge de Notre-Dame jusqu'en 2013) : «L'incendie n'a pas pu partir d'un court circuit, d'un simple incident ponctuel. Il faut une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un bois particulièrement résistant.»

Benjamin Mouton (hoofdarchitect belast met de Notre-Dame tot 2013): "Het vuur kon niet uitgaan van een kortsluiting, van een eenvoudig puntueel incident. Het benodigt in het begin een echte warmtebelasting om zo'n ramp te lanceren. Eik is een bijzonder hard hout."

Eik brandt zeer slecht.
De elektrische leidingen waren allemaal nieuw. Kortsluiting is dus uitgesloten.
Het branddetectiesysteem was het beste van Frankrijk.
Er werd nog niet gewerkt aan het dak. Enkel de stelling werd opgebouwd.
Er waren permanent (dag en nacht) twee personen aanwezig; één in de controlekamer en één op het dak.

BREAKING: De 'fact-checker' van AFP Guillaume Daudin erkent de authenticiteit van de brandstichtingsvideo van de Notre-Dame, maar beweert dat "dit niets bewijst"...


Bron: AFP

Link:

https://factuel.afp.com/guillaume-daudin
BESTE AFP, DEZE VIDEO VAN EEN WEBCAM OP DE TOUR MONTPARNASSE BEWIJST ALLES!

INDIEN DIT PERSONEEL WAS, MOET DE DADER REEDS GEKEND ZIJN! 

Bron: Franceinfo

Link:

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/notre-dame-de-paris-l-entreprise-chargee-de-l-echafaudage-exclut-toute-responsabilite-dans-l-incendie_3402537.html
woensdag 17 april 2019

De jarenlange verwaarlozing van de Notre-Dame door de Franse staat,

de plotse, overdreven interesse van de media, het gerecht dat a priori uitgaat van een 'accidentele' oorzaak van de brand, de troostende woorden vanuit de EU en de VN, de plotse en onwaarschijnlijke gulheid van de elitaire miljardairs, de claim vanuit vrijzinnige hoek op deze 'Tempel van de Rede', de ongepaste bemoeienis van president Macron, de gewilligheid van aartsbisschop Michel Aupetit en de internationale architectuurwedstrijd voor de nieuwe flèche voor de kathedraal doen een maçonniek complot vermoeden...


Weg met de Katholieke neo-gotiek,
de vrijmetselarij heeft ook haar rechten...
De schade in Notre-Dame


Eerste foto's van de schade in de Notre-Dame van Parijs:

De strijd tégen het vuur in het Huis van God


zondag 14 april 2019

BREAKING: Ontrukt aan de doofpot (18-09-2016):

Minister van Binnenlandse Zaken en Vicepremier Matteo Salvini erkent Bergoglio niet langer als paus, maar zegt dat Benedictus XVI de enige échte Paus is:

"Il mio Papa è Benedetto" = "Mijn Paus is Benedictus"


Bron: The Guardian
Link:

https://www.theguardian.com/world/2019/apr/13/steve-bannon-matteo-salvini-pope-francis-is-the-enemy


vrijdag 12 april 2019

Paus Benedictus XVI stelt de seksuele revolutie van de jaren '60 en homoseksuele priesters verantwoordelijk voor het pedofilieschandaal binnen de Kerk

Natuurlijk is het 'h-woord' voor de VRT weer de spreekwoordelijke rode lap:Dat de leugenfabriek aan de Reyerslaan meteen 'moord en brand' schreeuwt, hoeft natuurlijk niemand te verwonderen, maar de bewering van de VRT dat: "De 91-jarige Benedictus daarmee voorbij gaat aan het feit dat talloze schandalen van kindermisbruik in de Kerk dateren van voor de jaren '60" is wel een heel goedkope dooddoener. Deze bewering van de VRT is natuurlijk niet in overeenstemming met de waarheid, die juist door Paus Benedictus XVI met dit schrijven uit de doeken wordt gedaan. Met dit schrijven tikt Paus Benedictus XVI ook openlijk Bergoglio op de vingers die ook een deel van het probleem is.


Paus Benedictus XVI schrijft in het Beierse Klerusblatt (11 April 2019):


I.
 

(1) "De zaak begint met de door de staat voorgeschreven en ondersteunde 'inwijding' van kinderen en jongeren in de aard van de seksualiteit. In Duitsland had de toenmalige minister van volksgezondheid, mevrouw [Käte] Strobe, een film laten maken waarin alles wat voorheen niet publiekelijk mocht worden getoond, met inbegrip van geslachtsgemeenschap, nu toch werd getoond in het kader van 'onderwijs'. Wat vooreerst alleen maar was bedoeld als 'seksuele opvoeding van jongeren' werd vervolgens algemeen aanvaard als een haalbare optie."

Men kan zich inderdaad de vraag stellen, welke impact pornografie op het denken, de emoties en het gedrag had van jongeren en volwassenen in een maatschappij die daar voorheen niet mee was vertrouwd. Hetzelfde geldt trouwens nog steeds tot op de dag van vandaag. Het amateuristische van de pornografie toen leidde destijds tot geweld en totale losbandigheid. Tegenwoordig, met de professionalisering van de porno-industrie, leidt het bij jongeren alleen maar tot faalangst (en homoseksualiteit) en grote frustraties.

"Onder de vrijheden waarvoor de Revolutie van 1968 vocht, was er de totale seksuele vrijheid, een vrijheid die niet langer gecontroleerd werd door bepaalde normen."

"Deze mentale ineenstorting was ook gekoppeld aan een neiging tot geweld. Dit is ook de reden waarom seksfilms niet meer getoond werden aan boord van vliegtuigen, omdat steevast geweld uitbrak in de kleine gemeenschap van passagiers. En vermits de kleding van die tijd evenzeer agressie uitlokte, werden er door schoolhoofden ook pogingen ondernomen om tot de invoering van schooluniformen over te gaan en dit met het oog op het vergemakkelijken van een klimaat van leren."

Eén van de redenen van het geweld van mei '68 wordt ook gelinkt aan het feit, dat toen voor het eerst massaal vrouwen werden toegelaten aan de universiteit, die voorheen een mannenbolwerk was. Haantjesgedrag was dan ook een logisch gevolg. In het kader van de achteruitgang van het niveau van het onderwijs in Vlaanderen mag men ook niet vergeten, dat de invoering van een gemengd middelbaar onderwijs nefast was voor de leerprestaties van vele jongens. Sommigen zijn natuurlijk meer bezig met (puberaal) macho-gedrag dan met hun studies.

"Een deel van fysionomie van de revolutie van '68 was dat pedofilie toen ook werd gediagnosticeerd als toegestaan en aangewezen."


II

(1) "Wat betreft het probleem van de voorbereiding op het priesterambt in de seminaries in de jaren '60, is er in feite sprake van een verregaande ineenstorting van de traditionele wijze van voorbereiding. In diverse seminaries werden homoseksuele klieken opgericht, die min of meer openlijk handelden en die het klimaat in de seminaries significant veranderden."

(2) "De kwestie van pedofilie, zoals ik me goed herinner, werd niet acuut tot in de tweede helft van de jaren 1980. In de tussentijd was het al uitgegroeid tot een publieke kwestie in de VS, zodanig dat de bisschoppen in Rome hulp kwamen zoeken, omdat het canonieke recht, zoals het is beschreven in de nieuwe (1983) code, niet leek te voldoen voor het nemen van de nodige maatregelen."

Het klopt en dit zeer duidelijk in tegenspraak met hetgeen de VRT-journalist schrijft, dat pedofilie actief werd gepromoot eind jaren '70 en in het begin van de jaren '80. Een bekend voorbeeld in Vlaanderen is dat van de betreurde 'moraalfilosoof' Etienne Vermeersch van de Genste Rijksuniversiteit die als staatsambtenaar op 8 december 1979 in 'De Morgen' pedofielen probeert goed te praten en de geest van de bekrompen Vlaming wat probeert te verruimen. Maar ook binnen de Kerk waren er ook verdoolde lieden zoals bijvoorbeeld een Jef Barzin, die later deken werd en door Johan Bonny in volle misbruikscrisis tot parochievicaris werd benoemd. 

Vanaf 1984 nam Jef Barzin deel aan de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'. De werkgroep wilde "de kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en vooroordelen wegnemen". Ook wilde het een ontmoetingspunt zijn voor pedofielen "om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te bemoedigen". "Allen zijn welkom die pedofilie en pedofielen beter willen leren kennen onder voorwaarde dat dit in openheid, respect en betrouwbaarheid geschiedt". Te lezen in 'Kerk en Leven' van 9 augustus 1984.


Ook het beruchte Roeach 3 'godsdiensthandboek' van Godfried 'kardinaal' Danneels moet in deze pedo-homofiele context worden gezien.
 

De Kerk stond "weerloos tegenover deze veranderingen in de samenleving" doordat "de Katholieke moraaltheologie instortte", schrijft Paus Benedictus XVI. Hij wijst daarbij op de openlijk, modernistische houding van prominente theologen die sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965), bedoeld om de Katholieke Kerk "bij de tijd te brengen", geen blad meer voor de mond namen. "Er werden door modernistische theologen vraagtekens gezet bij het idee dat er bepaalde normen en waarden zijn waarvan nooit mag worden afgeweken".


III


(1) "Nog niet zolang geleden werd pedofilie als iets heel legitiems gezien, maar het heeft zich verder en verder verspreid. En nu beseffen we met een shock dat er dingen gebeuren met onze kinderen en jonge mensen die hen dreigen te vernietigen. Het feit dat dit zich ook binnen de Kerk en onder priesters heeft kunnen verspreiden, zou ons in het bijzonder moeten storen."

(3) "Maar, het blijft héél belangrijk om ons
met de héle waarheid te blijven verzetten tégen de leugens en halve waarheden van de duivel. Ja, er is zonde en kwaad in de Kerk, maar ook vandaag blijft de Heilige Katholieke Kerk onverwoestbaar!"

Meteen krijgt de VRT met haar fake-news lik op stuk!

Paus Benedictus XVI waarschuwt ons dus tégen de verleiding van de duivel om de Kerk als "geheel slecht" te zien, en hij waarschuwt ook tégen het maken van een “verbeterde Kerk” volgens onze eigen smaak. Want een dergelijke 'kerk' is niet zaligmakend. Gaat het hier over de 'Post-conciliaire kerk'?

Paus Benedictus XVI vergelijkt de Katholieke Kerk met een veld, dat zowel tarwe als onkruid bevat, en met een visnet dat zowel goede als slechte vissen bevat.

Maar, het is God die uiteindelijk de scheiding zal maken.

maandag 8 april 2019

Tekenaar van de schunnige Roeach-afbeeldingen geïdentificeerd als Marc Oorlynck
Marc Oorlynck (Oostende, 3 mei 1954 - 2009) was een Belgisch kunstschilder.

Oorlynck studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Brugge, en het Nationaal Hoger Instituut en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Verder studeerde hij zes maanden met ondersteuning van een studiebeurs aan de Londense Royal Academy of Arts. Daarna werd hij docent aan de Stedelijke Kunstacademie in Oostende.

In zijn schilderijen vertolkte Oorlynck figuratief vooral de relatie tussen mensen, zoals over liefde en vriendschap, maar ook gevoelens als eenzaamheid, wanhoop, afwezigheid.

Zijn laatste levensjaren werden getekend door zware lichamelijke en psychische problemen.

vrijdag 5 april 2019

Anoniem: "Wie heeft die schunnige (ROEACH)-tekeningen gemaakt?"


Bij de uitgeverij Pelckmans moet er toch informatie zijn over de illustrator.

De berooide financies van de bastaardkerk kennende, ben ik ervan overtuigd dat de "kunstenaar" niet gratis gewerkt heeft.

Zeer merkwaardig: alle medewerkers aan dit vies boek Roeach3 willen met hun geestelijk kind niet meer in verbinding gebracht worden.

On les aura!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------