BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 2 februari 2023

Begrafenis van George Kardinaal Pell in de St Mary's Cathedral, Sydney 2-2-23

4 opmerkingen:

The Guardian Angel zei

Het is zeer duidelijk, dat de Woke-Community hun tegenstanders beschuldigen van de misdaden die ze zélf begaan! Het is pure projectie!

Anoniem zei

Kardinaal Pell was een held en een dappere martelaar.
Hij werd door het vaticaan en door de laffelijke peronist Bergogglio (alias nep-paus Franciscus) totaal in de steek gelaten en ten prooi geworpen voor de bloeddorstig-grijnzende mainstream-pers.
De aanklacht, met haken en ogen tesamen geklodderd, dubieus van a tot z, werd in de beste nazi-stijl door ophitsende gazetten en verblinde hysterie van de jury zo hooggekookt, dat een alle rechtsfundamenten verkrachtend knakkig verdict uitgesproken werd.
Kardinaal Pell ging consequent de zware kruisgang en werd gevangen gezet.
Het hooggerechtshof van Australiê verklaarde Kard. Pell na zorgvuldige proces- en bewijscontrole voor totaal onschuldig en beval zijn onmiddellijke vrijlating.
De hele hitsige mainstreampers, zowel australisch als internationaal, de hele publieke mening in Australiê, de laffe typen in het vaticaan, Jorge op kop, het australisch rechtssysteem, ze staan allemaal in hun blootte zonder onderbroek.
De labbekakken van kerknet deden met hun zwijgen natuurlijk goed mee.
Goed verstaanbaar, zat in Vlaanderen de pedofiele bisschop Roger VanGheluwe toch nooit in de bak, de doofpotter en schijnheilige pedofiel ("Ring-diefstal"!) ook nooit in de bak, en werd zelfs de multi-recidiverende perdofiele "broedr van liefde" (nomen est omen) Emile Ceustermans ("broeder Penis") voor 20 jaar door het CVP-doordrenkte Hof van Beroep vrijgesproken in het geval "Anneke" wegens "onwaarschijnlijk". De vieze typ bleek kort achteraf veelvuldig zijn geangen gegaan te zijn.
De mainstream is zo zot de échte bandieten (Noordbelgiê is met die bietekwieten rijkelijk "gezegend") vrij te laten rondlopen en er zelfs nog een fanclub voor te organiseren (nietwaar Doenja van Bellegem, zelfs door DeKesel in Brugge niet buitengesmeten en nu voor de CVP alias cd&v geêngageerd);
en de onschuldigen zitten in de bak .
Kard. Pell was een martelaar.

Anoniem zei

" In het lijden trouw zijn, maakt schitterende getrouwen.
Dode getrouwen liggen gekroond in 't graf".
Een prachtig vers van Cyriel Verschaeve.
Dat was ook een priester uit Westvlaanderen, lang in Ardooie, en vurig vlaams én goed katholiek.
Dat waren destijds nog tijden in Vlaanderen : met mannen van ander kaliber als dat zootje van nu.

Anoniem zei

Nog in zijn dood resp. Requiemmis zegeviert Kardinaal Pell:
Men hoort de prachtige stukken van Tomas Luis de Vittoria, zelf priester, en van William Byrd, de grote barokkerkcomponist uit Engeland én overtuigd roomskatholiek, ondanks alle dwang en druk.
En de prachtige britse koortraditie.
Ondanks alle gepruts en koejonneren door antikatholieke milieus en personen:
De Hl. Roomskatholieke Kerk leeft én bloeit, en wel daar, waar de modernisten niet zitten.
En de Hl. Kerk leeft van het bloed van haar martelaren- een vanouds bekend fenomeen.
Dat is nu iets waarmee de labbekakken nu niets kunnen beginnen, en er ook schrik voor hebben.
DEKesel en Bergoglio zijn daarvan uitstekende voorbeelden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------