BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 18 februari 2023

Op zaterdag, 13 september 2008 bezocht Paus Benedictus XVI 'Le Cachot'Het gezin Soubirous komt in de armoede terecht nadat in de winter van 1857 vader François Soubirous werkloos wordt en het gezin gedwongen wordt te verhuizen naar Le Cachot (= de voormalige gevangenis tot in 1824) in Lourdes. Het betreft één enkele donkere en koude kamer van 16 vierkante meter waar de hele gezin zich zal vestigen tot in de herfst van 1858. Hier vandaan zal Bernadette op 11 februari 1858 naar de grot van Massabielle gaan om hout te sprokkelen. Daar zal Bernadette 18 keer de Heilige Maagd Maria ontmoeten. Bernadette noemde de Dame Aquero, wat in de streektaal Die Daar betekent.

1 opmerking:

Anoniem zei

Frankrijk beleefde reeds sedert het begin van de 16e eeuw (begin 1500) een continue economische en spirituele neergang.
De plotse en lange afkoeling van het klimaat, de godsdienstoorlogen, kostelijke veldtochten, massieve uitpersing van de landbevolking en ondrdrukking en verdrijving van de lokale middenklass en andersdenkenden, de verschrikkelijkheden van de franse revolutie, de oorlogen van Napoleon en onbekwame regeringen voerden tot een geweldige verpaupering, bijzondr van het landelijke zuidwesten.
1856 en 1857 waren zeer natte en koele jaren; overstromingen in heel Frankrijk, sedert 1800 een kleine ijstijd. De staat had alleen interesse voor de snelle uitbouw van het spoorwegnet, voor koloniale expansie in Noordafrika, in Nieuw-Caledoniê, in Westafrika; de bagnes in Guyane werden opgericht en uitgebouwd.
Het christelijk geloof was lang onderdrukt en geminacht, de clerus grotendeels uitgeroeid en zonder veel vorming.
Het "arme Vlaanderen" (P. Stracke SJ) was vergeken hiermee een half paradijs.
Totaal vegeten: de lokale bevoing sprak geen frans, verstond het ook niet- De familie van Bernadette Soubirous, al haar verwandten en de buren, het hele dorp, de streek spraken langue d'oîe/langue d'oc, en wel het béarnais.
Het franse bergplatteland rond Lourdes was er slechter aan toe dan in de middeleeuwen.
De mislukte oogsten, de hoge prijzen van de voeding, de totale verpaupering , zware straffen bij mondroof, geen geestelijke vorming, school: niks- het gezin Soubirous behoorde tot de armsten der armen.
Het is nu juist hier dat de Hl. Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, verschijnt.
Oncontroleerbaar, wat bij staatsinstellingen en verboord kerkelijk establishment (de bastaardkerkers en vleespotteneters à la Danneels, DeKesel, Van Looy, Bergoglio en consoorten zijn fantastische voorbeelden hiervan) consternatie en afgrijzen veroorzaakt.
"Aquero" (eig. Aquera) is het aanwijzend voornaamwoord vrouwelijk op lange afstand - "die daar":
de kleine Bernadette heeft daar instinktief de geweldige afstand gespeurd en gevoeld tussen haar nederige kleine persoon en Het Grote Licht van De Moeder Gods; en tegelijkertijd haar toeneigende hoofse liefdeen de uiting van haar wensen en haar bevelende oproep to beterschap en evangelisering.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------