BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 1 februari 2023

Plechtige Traditionele Requiemmissen op de Dertigste Dag (Santa Messa nel Trigesimo / In die trigesimo) na het overlijden van Paus Benedictus XVI

Udine, Italië


Imperia, Italië


Toledo, Spanje

2 opmerkingen:

Anoniem zei

De Hl. Katholieke Kerk heeft vanoud de doden, in het bijzonder de gestorven pausen, gedacht: met plechtige Hl. missen 3, 7 en 30 dagen na het overlijden.
Trigesimus) (dies), de 30e dag, werd hier met grote godsvrucht en grote liturgische zorg herdacht.
De katholieke liturgie leeft door de aanblik, door het gezang en luid gebed, door het rieken (wierook), het voelen en tasten (wijwater) en niet zelden ook door het smaken ( hostie en voor de priester; warer en wijn).
Bij Trigeminus communiceerrt het volk niet, maar kust wel de pathene.

Anoniem zei

Illustratief welke bisdommen en welke ordes en broederschappen Paus Benedictus XVI met piêteit gedachten.
De Priesterbroedrschap St.Pius X deed het op vele plaatsen, zo ook Imperia en bijzonder ontroerend in Toledo:
In het begin van de Spaanse Burgeroorlog hield in het Alcazar van Toledo Kolonel Moscardo met weinige troepen stand tegen een geweldige overmacht, in een belegering van 3 maand.
Luis, de 13-jarige zoon van Moscardo, was door de republikeinen als gijzel genomen en werd, na eis tot capitulatie en weigering van Moscardo, door de linksen dan doodgeschoten.
Toledo is een eeuwig symbool van volharding en trouw tot het uiterste, en wel rekening houdend met het einde van het menselijk leven hier op aarde.
geweldige stijl en krachtvolle actie.
Proficiat!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------