BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 28 augustus 2022

Een blinde kan zien, dat Benedictus Paus is | Benedetto XVI il Papa per sempre

Bergoglio en de andere kardinalen leggen de eed van trouw af in de handen van Paus Benedictus XVI in de kapel van het Mater Ecclesiae-klooster
De creatie van een kardinaal is slechts een eenvoudige daad van bestuur, en nog is het Paus Benedictus XVI die de kardinaal creëert en niet Bergoglio die slechts hulpbisschop van Rome is!

Indien Benedictus géén Paus zou zijn, kan iemand mij dan verklaren wat Bergoglio en de nieuwe kardinalen daar dan aan het doen zijn? Waarom worden deze beelden vrijgegeven?

Om aan te tonen dat dit géén 'beleefdheidsbezoek' is in de woonkamer van Benedictus! Let op de brandende kaarsen op het altaar van de kapel die een duidelijk liturgisch cachet geven aan de proskynesis voor de Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde, de Opvolger van de Heilige Petrus, de Bisschop van Rome, het Hoofd van de Kerk en het Staatshoofd van Vaticaanstad.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Inderdaad.
Het valt direkt op hoe respektvol en eerbiedig en tegelijkertijd hartelijk de nieuwgekozen kardinalen Paus Benedictus XVI begroeten en hem hun dank overbrengen.
Bergoglio zit daar als een cafébaas ernaast en krijgt een kleine handdruk.
Zoals typisch voor een psychisch gestoorde: bij het begin zet hij zich naast Paus Benedictus XVI en geegt hem nog een paar ferme kloppen op de arm. De peronistische buitensmijter van de dito danslokalen in Buenos Aires verleert het nooit. Goede manieren nul.

Maar nu eens iets anders: waar zijn nu de maskers en de desinfectie en de afstandsregels, door Bergoglio eens zo wild-dictatoriaal en fanatisch doorgevoerd?
Juist bij zo'n zeer oude broze man, met een grote groep van oudere heren uit alle mogelijke landen van de aardbol, is het risico op een SARSCoV2-infectie zeer groot.
In het vaticaan zijn een hoop kardinalen hoewel 1x, 2x, 3x "gevaccineerd" en 1x en 2x "geboosterd" toch gestorven?

In het vaticaan wordt theater gespeeeld en bergoglio is nu weleen zeer slechte theaterspeler ("Hypokrités)...

Anoniem zei

Let er vooral goed op hoe men voor Benedictus knielt en zijn ring kust, en niet voor Bergoglio (en diens zilveren ring nog van ten tijde van Buenos Aires niet kust). Derde Geheim van Fatima: de Heilige Vader en de bisschop in het wit "van wie wij de indruk hadden dat het de H. Vader was". Moet er nog zand zijn?

Anoniem zei

"Latin mass affects me deeply"
"Why?"
"Because I feel like they're not selling me a car"

Mendoza Leathercraft
https://mobile.twitter.com/mendozalcraft20/status/1562906920146866177

Klopt, de novus ordo in een notendop

Anoniem zei

Waarmee klaar en duidelijk gezegd is dat het de traditionalisten niet gaat om God of Evangelie, maar om zichzelf (“I feel”).

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Uw reactie is er typisch één van een neo-modernist. En uw reactie is intellectueel oneerlijk en fundamenteel fout.

Wij hebben op deze blog al honderden artikelen gepubliceerd die op een rationele en zelfs legalistische manier aantonen dat Bergoglio onmogelijk paus kan zijn.

Maar, dan zeggen jullie dat dé 'traditionalisten' enkel maar met regeltjes bezig zijn etc.

Wat heeft de discussie aangaande het vermeende pausschap van Bergoglio te maken met dé 'traditionalisten'? Zo probeert u doelbewust verdeeldheid te zaaien, hetgeen diabolisch is - des duivels! Hebben niet ALLE gelovigen het recht om te weten wie nu eigenlijk paus is?

Het is niet omdat alle kardinalen hun verstand ingeleverd hebben en daar in Rome de grootse ketterijen laten passeren, omdat ze allemaal nog hopen om ooit nog eens zélf paus te worden, dat de gelovigen hun verstand ook moeten inleveren. Een ambt proberen na te streven, dat intussen volledig uitgehold is en het tegenoverstelde geworden is, van wat het eigenlijk zou moeten zijn, is kinderlijk, naïef en zelfs ziekelijk.

Is het niet de verdomde plicht van de herders van de Kerk - de bisschoppen - om te zeggen wie nu eigenlijk paus is? Of maken we er een 'quiz' van met: "Wil de échte paus NU rechtstaan?" Maar, men zegt het één en doet het ander.

Bergoglio woont niet in het Apostolisch Paleis, hij draagt géén wapenschild op zijn fascia, draagt géén rode schoenen - om nog maar te zwijgen van de andere pauselijke regalia - maar Bergoglio gedraagt zich wél steeds als een heiden.

Die vaudeville in het Mater Ecclesiae Klooster - met de twee pausen - hetgeen totaal ANTI-katholiek is - is al jaren bezig, of denkt u dat de schijnheilige De Kesel daar niet voor Benedictus XVI op zijn knieën gelegen heeft? Maar, het gebeuren is nog nooit zo flagrant en uitgebreid in beeld gebracht!

"If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck."

Nu dat het wettelijk - de iure - en in de feiten - de facto - niet meer te ontkennen valt, dat Benedictus XVI nog steeds Paus is en alles wat Bergoglio gezegd, geschreven en gedaan heeft NIETIG is - behalve de Kardinalen die door Benedictus XVI benoemd werden - nu komt u zeggen, dat het bij dé 'traditionalisten' enkel maar om 'feelings' gaat. Weer een typisch voorbeeld van 'projectie' van de neo-modernisten!

Van 'projectie' kan er sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, te verbergen of te verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.

Zoals gezegd, de pauskwestie heeft niets met 'gevoelens' te maken, en betreft alle gelovigen en niet allen dé 'traditionalisten'. Het gaat hier over dogma's! En, het gezichtsvermogen heeft trouwens niets met de tastzin te maken. Ook daar vergist u zich!

Wat wél met de tastzin en 'feelings' te maken heeft, is het vuur in de hel, dat véle bisschoppen, kardinalen, pseudo-pausen en andere neo-modernisten wacht én goed zullen voelen!

Anoniem zei

Aan anoniem 01 september 2022 om 06.01

Uw posting is hatelijk en zeer geêmotioneerd geschreven; en inhoudelijk fundamenteel fout.

Het door U gebruikte woord "Traditionalisten" terzijde gelaten (in Uw ogen mensen van slechtere categorie- de door het 2e Vat.Concilie zo luidruchtig en uitvoerig gepreektetolerantie van andere geloven etc heeft U helemaal vergeten en veel "Gaudium et spes" zit er in Uw posting ook niet ;-) ) :
Het gaat in het christelijk geloof steeds om de eigen persoon, om de redding van de ziel, vande eigen persoon en dan ook van de andeen.
Het eerste woord van het Credo is: "credo": IK geloof, niett gij of Jan of Alleman.
En daartegenover staat God, die ons wil redden en ons oproept zich in zijn dienst te stellen.
Dat is in een notedop de fundamentele spanningsverhouding: van Abraham over Isaac en Jakob, van de jonge Samuel, van de Aposteen, geroepen door Jezus.
Het allerindividueelste voelen van de ultieme buitenmenselijke roep.

Dat is in de novus ordo met zijn totaal ander mens- en wereldbeeld niet voorhanden.
de strafelijke nalatigheid van de "herders" alias bisschoppen bij het verbieden en afstraffeb van apostatische en esoterische "diensten" alias zwarte missen, is de facto de faillietverklaring van de postmoderne past Vat2-club.

Fundamenteels is elk Hl. Misoffer gelijkwaardig- ook zonder toeschouwerd/gelovigen.
De modernisten bestrijeden waar ze konden ( heden is hun strijd door de dood of kolossale oudrdom grotendeels verdwenen) de zog. stille missen", waar nu effectief direct geen bekering van toeschouers plaatsvindt.
Wat Hl. Missen met gelovigen betreft: de angelsaksische commentator ligt daar helemaal juist.
Leitourgia betekent 2de juiste houding", het aandachtig en prespectvol staan voor de Heer.
Geen plat bekeringsproberen, geen verkoop van onzin en pedo- en homo- en heterorommel, maar geleefde vroomheid.
Als boete en straf kan U het smerige boek Roeach3 in reepjes snijden en dan over een peroide van 9 dagen met veel westvlaams pompwater goed kauwen en inslikken.
Bon appétit!

Anoniem zei

Klaar en duidelijk gezegd:
" de homo- en pedofiele bastaardkerkers gaat het niet om God of het evangelie, maar alleen om zich zelf".
Zeer juist.
De knusse stal alias beerput van de noorddbelgische bastaardkerk onder VanGheluwe en Danneels heeft inderdaad niets met God en /of het evangelie te maken.
En anders als Bruno Aerts ergens op het internet schrijft, is de aanwezigheid van God niet "rakelings dichtbij", zeker niet voor de bandieten en misdadigers van kondermisbruik; nee, die worden nu werkelijk op de korrel genomen ttz krijgen de voltreffer.
Exoriatur ex ossibus ultor

Anoniem zei

Heeft eigenlijk één of meerdere van de auteurs van Roeach3, van de verantwoordelijke bisschoppen destijds, van de toenmalige hulpbisschoppen , van kerknet en van de afdeling 2theologie" en2godsdienstwetenschappen" van de Universitaeit Leuven ooit publiek deze tenhemelschreiende zonde bekend, zich daarvan gedistancieerd en de economische consequenties (het direct ingediende ontslag) doorgevoerd,

Zo van daden, niet alleen losse woorden....
Schijnheiligheid naakt niet sympathiek...

Anoniem zei

Aan anoniem 4 september 2022 om 20:45

Nee.
Ze probeerden verder hun centen te verdienen in de "godsdienstige sfeer".
Ze hebben zich nooit van die pedofiele indoctrinatie gedistantieerd.
Het kan ieder moment weer uitbreken.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------