BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 19 februari 2021

De GEMS gedraagt zich als een totalitair, marxistisch-leninistisch 'Politbureau' en begeeft zich op het pad van de oorlogsmisdaden:

"Verplichting vaccinatie woonzorgcentrumpersoneel niet langer taboe voor experten: Laatste redmiddel"

Een verplichte vaccinatie voor het personeel van woonzorgcentra is geen taboe meer voor de GEMS, de expertengroep die de overheid adviseert. Maar dat moet enkel als het niet lukt op vrijwillige basis, zo schrijft De Standaard en het nieuws is bevestigd aan VRT NWS. "We hopen en vertrouwen er wel op dat het niet nodig zal zijn", zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de GEMS.

Het was opgelucht ademhalen voor de woonzorgcentra deze week toen ze te horen kregen dat versoepelingen mogelijk zijn. Daarvoor moeten ze wel een voldoende hoge vaccinatiegraad halen. De expertengroep GEMS komt daarom met een advies dat een verplichte vaccinatie mogelijk moet zijn als de lat van 70% niet wordt gehaald. [Waarom zou men een vaccinatie verplichten die geen enkele garantie geeft, dat men niet besmet zal worden met het coronavirus?]

Allemaal goed en wel als ruim zeventig procent zich vlot zal laten inenten met een vaccin, maar in Brussel wil maar liefst veertig procent van geen vaccin weten. Dat zou komen door foute informatie volgens Molenberghs: "We moeten vragen van mensen dan ook serieus nemen. Zwangerschappen die in gevaar zouden zijn door het vaccin? Dat klopt gewoon niet. We moeten vooral goede, wetenschappelijke informatie geven." [Er is er maar ééntje die foute informatie geeft en dat is Molenberghs zélf. Hoe zou Molenberghs weten dat de corona-vaccins niet schadelijk zijn voor zwangere vrouwen? Is Molenberghs het onfeilbare orakel, of heeft hij een glazen bol of verkoopt hij alleen maar meningen of is zijn commentaar alleen maar ideologisch gestuurd in opdracht van de Big Pharma? Hoe zou Molenberghs dat allemaal weten aangezien Pfizer en BioNTech pas gisteren hebben aangekondigd, dat ze het vaccin ook op zwangere vrouwen gaan testen?]


Opening voor ruimere verplichting?

Tot nu was er bij de experten nooit sprake van een verplichte vaccinatie, voor geen enkele groep. Molenberghs: "Dat we die opening nu maken voor woonzorgcentra is omdat we meer weten over de werkzaamheid en veiligheid van de vaccins". [Molenberghs weet helemaal niets! De kortetermijneffecten worden genegeerd en de langetermijneffecten zijn natuurlijk niet bekend!]

Is een mogelijke verplichting voor het personeel van woonzorgcentra dan een opening voor een verplichte vaccinatie bij andere groepen, ziekenhuispersoneel bijvoorbeeld? "Advies gaat enkel over de woonzorgcentra. Voor een verplichting voor ziekenhuispersoneel zou een heel nieuw debat van de expertengroep nodig zijn, daar gaat het huidige advies niet over." [De zogenaamde 'expertengroep' gaat helemaal niet over een verplichting! Wie denkt die zogenaamde 'expertengroep' wel wie ze zijn? Het politbureau? Het politbureau (afkorting van politiek bureau) is het uitvoerend orgaan van vele communistische partijen. In landen met een marxistisch-leninistische ideologie beschouwen die communistische partijen zichzelf als de "voorhoede van het volk". Niet het parlement, maar de partij moet volgens hen daarom de macht hebben en die macht is doorgaans geconcentreerd in het politbureau. De totalitaire GEMS veegt haar voeten aan onze grondrechten!]

Indien de alarmbellen zouden afgaan en de vaccinatiegraad onder het personeel van woonzorgcentra te laag zou blijven, dan moeten er bovenop het advies nog heel wat hordes genomen worden om tot een verplichting te komen. "Alle overheden zouden dan moeten samenkomen om dat te beslissen. Dit is dan ook niet het eerste en belangrijkste advies van de GEMS. Onze voorkeur gaat uit naar vrijwillige vaccinatie en dat blijft ook zo." [Het personeel in de woonzorgcentra heeft alle macht in handen. Er is sowieso een personeelstekort en zeker in Brussel. Mensen ontslaan is natuurlijk géén optie. Gisteren waren er al stemmen te horen van verplichte vaccinaties in het Vaticaan, maar ook in Israël. Toch twee toonbeelden van 'democratie'!]

Bron: vrtNWS


Enkele bedenkingen:

In ons land is er - in theorie - maar één verplichte vaccinatie. Elk Belgisch kind moet voor de leeftijd van achttien maanden zijn of haar prikjes krijgen tegen polio, beter bekend als kinderverlamming. Dat schrijft een Koninklijk Besluit sinds 1966 voor. Datzelfde besluit zegt ook dat ouders moeten het vaccinatiebewijs bij de gemeente moeten binnenbrengen.

Ouders die weigeren het verplichte vaccin te laten toedienen, riskeren een geldboete van maximaal 800 euro en een gevangenisstraf van maximaal een maand. Maar in de praktijk leidt het hardnekkig weigeren of vergeten van een vaccinattest, zelden tot zulke scenario’s.

Zo’n veroordeling zorgt er trouwens niet voor dat het betrokken kind de verplichte prik krijgt. Een rechter kan een inenting niet gedwongen laten uitvoeren.

Kortom, geen enkel vaccin is absoluut verplicht!


Iedereen die pleit voor het verplicht toedienen van een experimenteel en potentieel dodelijk vaccin - zie bijsluiter - moet voor het Neurenberg-tribunaal gebracht worden!

Aangezien er géén bewijs is, dat de corona-vaccins virustransmissie zouden voorkomen en aangezien de corona-vaccins een nieuwe vorm van genetische manipulatie zijn met minimaal voordeel (werkzaamheid is niet bewezen), maar met een maximaal risico (bijwerkingen zoals overlijden), is het toedienen van een corona-vaccin de facto een medisch experiment!

Een medisch experiment - en zéker het toedienen van een substantie die potentieel dodelijk zou kunnen zijn - valt altijd onder de zogenaamde 'Code van Neurenberg'.

De 'Code van Neurenberg' is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.


Principe 1 van de 'Code van Neurenberg' stelt uitdrukkelijk:

"De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk."


"Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment. De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander."

Het promoten en direct of indirect verplicht stellen van corona-vaccinaties (bijvoorbeeld door ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, winkels en instellingen te weigeren, reisverbod, onderwijsverbod, beroepsverbod etc.) komt neer op een 'misdaad tegen de mensheid' omdat men dan impliciet gedwongen wordt een potentieel levensbedreigende stof in zijn lichaam te laten spuiten, hetgeen daarna nooit meer ongedaan kan worden gemaakt.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat GEMS de bijsluiter maar eens leest van het Pfizer vaccin.

Het mag niet aan kinderen onder 16 gegeven worden, laat staan babys.


https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf

Over Zwangerchap staat er:

"
Zwangerschap
Er is BEPERKTE ERVARING met het gebruik van Comirnaty bij zwangere vrouwen. De RESULTATEN BIJ DIERENONDERZOEK duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft de zwangerschap, de ontwikkeling van het embryo/de foetus, de bevalling of postnatale ontwikkeling (zie rubriek 5.3).

Toediening van Comirnaty tijdens de zwangerschap mag uitsluitend worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen eventuele potentiële risico’s voor de moeder en de foetus.

Borstvoeding
Het is NIET BEKEND of Comirnaty in de moedermelk wordt uitgescheiden.
"

IN RUBRIEK 5.3 LEZEN WE DAT MOGELIJKE NEVENWERKINGEN VAN HET VACCIN OP ZWANGERSCHAP ALLEEN BIJ RATTEN GETEST IS, NIET BIJ MENSEN, en wel in beperkte mate.


---

De bijsluiter zegt ook heel specifiek dat de tweede dosis binnen de 3 weken gegeven moet worden - hetgeen niet gebeurd want ze hebben niet genoeg vaccins.

Er is een hele reeks personen met onderliggende ziektes die het vaccin niet mogen krijgen.


ZOALS ALTIJD, HET GAAT HEM NIET OVER DE ZIEKTE OF HET VACCIN, MAAR OVER HUN OBSESSIES EN MACHTSLUST

Anoniem zei

"Wie denkt die zogenaamde 'expertengroep' wel wie ze zijn? Het politbureau?"

LOL. Maar GA, u bent te vrijgevig met complimenten aan hun adres.

Een politbureau is een raad centrale planners. In die zin zijn al die organen die zich met maatregelen en vaccinaties bezighouden inderdaad politbureaus.

Alleen dat deze centrale planners geen plan hebben. En in België is elk overheidsorgaan - zij het een mutualiteit, energie of watermaatschappij edm, zo gedecentraliseerd en verzuild, dat er moeilijk sprake kan zijn van een centrale planning. De linkerhand weet nooit wat de rechterhand doet. En dat is nog maar binnen dezelfde organisatie.

Dat maakt België een communistisch paradijs, zonder centrale en zonder plan.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------