BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 5 februari 2021

CEO Marc Noppen van UZ Brussel: "Mensen in de zorg moeten zich verplicht tegen corona laten vaccineren"

Mensen die in de zorgsector werken, moeten zich verplicht tegen het coronavirus laten vaccineren. Dat is de mening van Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. "Ik begrijp dat een verplichting bij de hele bevolking moeilijk ligt, hoewel we dat voor polio wel hebben gedaan, maar ik ben een voorstander van een verplichte vaccinatie voor wie in de zorg werkt", zegt hij vanavond in "De afspraak".

Bron: vrtNWSEnkele bedenkingen:

Noppen spreekt natuurlijk niet de waarheid!

In ons land is er maar één verplichte vaccinatie. Elk Belgisch kind moet voor de leeftijd van achttien maanden zijn of haar prikjes krijgen tegen polio, beter bekend als kinderverlamming. Dat schrijft een Koninklijk Besluit sinds 1966 voor. Datzelfde besluit zegt ook dat ouders moeten het vaccinatiebewijs bij de gemeente moeten binnenbrengen.

Ouders die weigeren het verplichte vaccin te laten toedienen, riskeren een geldboete van maximaal 800 euro en een gevangenistraf van maximaal een maand. Maar in de praktijk leidt het hardnekkig weigeren of vergeten van een vaccinattest, zelden tot zulke scenario’s.

Zo’n veroordeling zorgt er trouwens niet voor dat het betrokken kind de verplichte prik krijgt. Een rechter kan een inenting niet gedwongen laten uitvoeren.

Kortom, geen enkel vaccin is absoluut verplicht!Iedereen die pleit voor het verplicht toedienen van een experimenteel en potentieel dodelijk vaccin moet voor het Neurenberg-tribunaal gebracht worden!

Aangezien er géén bewijs is, dat de corona-vaccins virustransmissie zouden voorkomen en aangezien de corona-vaccins een nieuwe vorm van genetische manipulatie zijn met minimaal voordeel (werkzaamheid is niet bewezen), maar met een maximaal risico (bijwerkingen zoals overlijden), is het toedienen van een corona-vaccin de facto een medisch experiment!

Een medisch experiment - en zéker het toedienen van een substantie die potentieel dodelijk zou kunnen zijn - valt altijd onder de zogenaamde 'Code van Neurenberg'.


De 'Code van Neurenberg' is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.


Principe 1 van de 'Code van Neurenberg' stelt uitdrukkelijk:

"De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk."

"Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment. De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander."

Het promoten en direct of indirect verplicht stellen van corona-vaccinaties (bijvoorbeeld door ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, winkels en instellingen te weigeren, reisverbod, onderwijsverbod, beroepsverbod etc.) komt neer op een 'misdaad tegen de mensheid' omdat men dan impliciet gedwongen wordt een potentieel levensbedreigende stof in zijn lichaam te laten spuiten, hetgeen daarna nooit meer ongedaan kan worden gemaakt.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom laat die Ceo zichzelf en zijn familie niet publiekelijk en gecontroleerd vaccineren als voorbeeld.

Anoniem zei

Also CEO van een ziekenhuis mag hij beginnen met het goede voorbeeld te geven. Alle virologen ook. Het Overleg- en alle andere Comités. De regering. Alleman die Corona maatregelen verzinnen en implementeren. Het zijn allemaal zorgpersoneel - betaald om zorg te leveren. Laat ze het goede voorbeeld geven eer ze over dwang beginnen. Ze hebben het vaccin zo graag gewild. Dat ze ook maar pakken.

Maar laat u niet pakken als de eerste de beste goedgelovige sul die alles verdient wat hem te beurt valt. In de VS is zondagavond de Super Bowl. 60.000 aanwezigen. ( willen het stadion niets eens vullen ) Allemaal gevaccineerd. Maar; en hier komt het; alleen per uitnodiging van de gezondheidsautoriteiten.

Zelfs (verplicht) gevaccineerden mogen niet zo maar een ticketje kopen.

Anoniem zei

Over de vaccinatie van het personeel van de ziekenhuizen en woonzorgcentra :
Ik vernam van familie en kenissen dat het percentage van het personeel in de zorgsector dat weigert zich te laten vaccineren tussen de 50 en 55% kan geschat worden.

Wanneer er tegen dit aantal personeelsleden enige actie of zelf ontslag zou overwogen worden kan men de helft van de Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra sluiten.

Men heeft er momenteel al grote problemen om het personeelsbestand op peil te houden.

Ik las vandaag dat de vaccinatie in de ziekenhuizen zou uitgesteld worden, met uitsluiting van de tweede vaccinatie van de reeds gevaccineerden. Je mag er dus van uitgaan dat men hierdoor een crisis in de zorg vreest die men niet onder de mat kan vegen.

Het wordt hoog tijd dat deze wurgende lockdown wordt gestopt. Het is een kwestie van weken vooraleer er een immense volksopstand te verwachten valt (cfr. Nederland).

Ik vernam van bekenden dat er een immense toename is van aanvragen van bejaarden voor euthanasie. Ze zijn mentaal en fysiek ten einde raad.

Ik wens iedereen veel sterkte en laat ons als een kudde schapen goed samenwerken om de wolf aan te vallen en om te brengen ! Samen sterk.

Anoniem zei

Heel goed punt Anoniem 16:57.

Alleen dat ik dacht dat het percentage hoger ligt. Aanvankelijk hebben woonzorgpersoneel zich laten vaccineren (50%) maar nu weigeren ze bijna allemaal. (minstens 70%)

Zo ook met alleen gevaccineerden toe te laten op bv vliegtuigen. Indien maar een klein percentage van de bevolking gevaccineerd is en ze hun vliegtuigen niet kunnen vullen, vliegen ze nog niet. Ditto restaurants.

De restaurants zullen binnen de maand openen. Of dat viroloog Erica Vliegje angstig maakt of niet. Er zullen geen restaurants meer zijn tegen de tijd genoeg mensen gevaccineerd zijn.

In Oostenrijk zouden hotels open mogen op het einde van februari. Maar de hotels die niet boven op een berg liggen, de ski hotels, zeggen nu al dat ze (misschien) pas eind april zullen openen voor de start van het zomerseizoen. Omdat de bezetting te laag zou zijn om het financieel haalbaar te maken ze te openen en opnieuw personeel aan te werven.

Er zijn veel te weinig vaccins om over verplichte vaccinatie te kunnen spreken. Volgens de leveringsdata zou het nog minstens 18 maanden duren eer iedereen die het vaccin WIL nemen er een krijgt. Van de voorgeschreven 3 of 4 weken tussen beide dosissen om het vaccin werkzaam te kunnen maken volgens de handleiding die de producenten met hun vaccin leveren, is er helemaal geen sprake. Dus die verplichte vaccinatie zal niet voor morgen zijn, louter bij gebrek aan vaccins.

Het is totale chaos. Het hele corona beleid is vervallen tot een verkrampt vasthouden aan strohalmen ( een lockdown ) in de hoop het virus zo vriendelijk zou zijn te sterven.

Ondertussen dreigt Frank Vandenbroucke nog maar weer eens de politie op reizigers af te sturen. Ja, van politie zijn de mensen nog bang maar niet meer van het virus.

Ondertussen zit de politie te smeken of ze niet gewoon terug wat mogen gaan flitsen in plaats van corona overtredingen op te volgen.

Anoniem zei

We hebben een zeer beperkt en gemanipuleerd beeld van wat er onder de bevolking leeft.

De pers laat uitsluitend mensen aan het woord dat voor strengere maatregelen pleiten. Indien er betogingen of rellen zijn horen we dat niet. Burger ongehoorzaamheid hoor je niet. Je hoort niets over schrijnende gevolgen van de maatregelen. Politici liegen over het aantal vaccins geleverd worden.

Junkfrau Merkel beweert dat er genoeg vaccins zijn om tegen eind augustus heel Duitsland te vaccineren. Terwijl op de website waar je je vaccinatie kan boeken tot december- februari zult moeten wachten voor je prikje - en dat is nog maar de tijdsspanne van een risicopatiënt die voorrang heeft.

Menen ze nu echt dat men deze maskerade kan blijven bolwerken? Nog een volledig jaar lockdown? Het antwoord is JA. Maar dan, politici leven in een wereld waar hun fantasieën waar worden maar vraag hen niet iets te realiseren want dat kunnen ze niet. Corona zijnde een pijnlijk voorbeeld. Na een jaar lockdown is er maar bar weinig vooruitgang geboekt.

Men zegt wel dat de cijfers de juiste kant uit gaan, maar vergeleken met de piek van de eerste golf liggen die cijfers enorm hoog.

Voorlopig hebben ze niets gepresteerd. Dat zal vooruitgang heten wanneer je bedenkt dat in de middeleeuwen een pestepidemie op een maand tijd voorbij was.

Anoniem zei

Frank Vandenbroucke is goed vertegenwoordigd op de hoofdpagina van de VRT webstek;

"Vandenbroucke: "Wanneer reizigers zich niet laten testen, gaat informatie tegen 1 april rechtstreeks naar de politie"

"Vandenbroucke (SP.A) tempert verwachtingen over versoepelingen horeca: "Maart volstrekt ondenkbaar"

En opnieuw;
" Minister Vandenbroucke: "Versoepeling in de horeca op 1 maart? Volstrekt ondenkbaar"

In deze context voegt hij toe;

" Een belangrijk kantelmoment zal zijn als de hele kwetsbare groep mensen in ons land gevaccineerd is"; 

Over 3 jaar dus.

Weet je; er is hier maar één probleem; Vandenbroucke zelf.


In ander nieuws; begrotingstekort dit jaar is 36 miljard Euro.  "Het grootste ooit". 

( dat is de raming van het IMF ) ( zelf weten ze niet meer wat het tekort is. Omdat het IMF betaald ) ( Doorheen elk Europees land zit het tekort rond €3.500 per capita. Zorgvuldig gepland? Het zal toeval zijn.)

Dat dit het grootste tekort ooit is, is een eufemisme.  

Ze hebben het zelf gewild.  Zorgvuldig gepland.  De ziekenhuizen mochten niet overbelast worden met te veel corona patiënten.

Een nieuw modern ziekenhuis met alles inclusief - operatiezalen, apparatuur, administratieve delen kost tussen de 350.000 en 700.000 euro per bed.

DUS ALS ZE DE ECONOMIE NIET STILGELEGD HADDEN EN 36 MILJARD GESPENDEERD HADDEN AAN NIEUWE ZIEKENHUIZEN OM DE GEWENSTE CAPACITEIT TE BEREIKEN,  HAD VANDENBROUCKE TUSSEN 50.000 en 100.000 BEDDEN GEBOUWD KUNNEN HEBBEN EN EEN VERDUBBELING OF VERDRIEVOUDIGING VAN DE HUIDIGE CAPACITEIT KUNNEN BEWEERKSTELLIGEN.

Maar nu hebben ze niets.  Geen ziekenhuizen en het virus is er nog steeds maar wel een gigantisch begrotingstekort als trofee.

Anoniem zei

Zoals men ter plekke kan horen, is de CEO Marc Noppen (reeds sedert tientallen jaren wegens zijn krullen studentikoos "de poedel" genoemd) met meerdere vrouwelijke personen bezig geweest.
Dat met zijn "familie" is dan ook zo'n zaak.

Fundamenteel is zijn uitspraak natuurlijk onzin.
1. Ook gevaccineerde personen kunnen het SARSCoV2-virus nog overdragen.
De firma Pfizer heeft daaromtrent helemaal geen uitspraken gedaan.
(Dat weet de top van de nederlandstalige liberalen ook- werd vandaag 7 februari 2021 's middags op het ploitiek panelgesprek van de televisie nog gezegd).
Bijzonder dom van Noppen: politikasters weten er nu al meer van dan hijzelf (nog wel met artsendiploma).
De officiêle toelatingsdokumenten van Pfizer voor het Biontech-vaccin tonen overigens aan dat deze vaccinatie hoofdzakelijk werkzaam is om de lichte vorm van een SARSCoV2-infectie (lichte symptomen) terug te dringen; bij de reductie van zware en dodelijke verlopen is het vaccin niet zo effektief.
(dat is nu juist het omgekeerde van de influenza-vaccins)
Dat is nu juist wat de politiek zou willen verwachten van dit corona-vaccin: een quasi totaal verdwijnen van de corona-doden, met goede beschutting van de "meest kwetsbaren" in de tehuizen.
Die corona-vaccins zijn niet effectief en ze worden ook niet efficiênt ingezet.
En ze hebben natuurlijk bijwerkingen, en niet zelden zware bijwrkingen.
De onzin is intussen echt crimineel geworden: in athenea wil men scholieren laten vaccineren, hoewel het Pfizer-vaccin door de FDA voor de leeftijdsgroep van 16 tot 18 jaar als studieonderwerp direct gewraakt werd: te gevaarlijk en niet nuttig.
De doorgeknalde belgische onderwijzer(esse)s en directeur/ices weten het natuurlijk beter en starten op eigen initiatief een in-vivo-humaan-experiment met minderjarigen.
Dat zijn misdrijven tegen de menselijkheid: moet voor een tweede tribunaal van neurenberg komen.
DeCroo voelt intussen nattigheid met zijn aankoop van het AstraZeneca-vaccin (ongeschikt voor ouder dan 65 jaar).
Par ordre du mouft wordt nu als speciaal cadeau de inzetbrigade van de federale politie ingeênt (hopelijk allen tegelijk, wat tot de uitval van ca. 15% dermanschappen voor een paar dagen kan voeren).
Het AstraZeneca-vaccin is overigens niet zeer efficiênt.
Het loopt helemaal fout in Belgiê.
On les aura

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------