BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 12 februari 2021

MR-Kamerfractie toont zich kritisch voor 'pandemiewet' en spreekt van 'dictatuur'

MR-Kamerlid Nathalie Gilson heeft ernstige bedenkingen geuit bij de pandemiewet waaraan de federale regering werkt. De regering-De Croo wil een eerste ontwerp tegen eind februari/begin april voorleggen aan het parlement en wil het hele halfrond daarbij betrekken.

De Franstalige liberalen, die deel uitmaken van de federale regering, appreciëren het dat de regering het parlement de hand reikt. Tegelijk zijn ze erg sceptisch voor het idee van een pandemiewet.

Eerder had MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez al zijn stekels opgezet en vandaag, tijdens het vragenuurtje in de Kamer, deed MR-Kamerlid Nathalie Gilson dat ook.

“We zitten in een vreselijke periode, waarin onze grondwettelijke vrijheden al bijna een jaar beperkt zijn”, zo zei ze. “Door covid leven we onder een loden mantel. Voor de MR moeten alle beperkingen van onze grondwettelijke vrijheden gerechtvaardigd worden, ze moeten ook proportioneel zijn.”

Gilson merkte op dat in de geschiedenis bepaalde dictaturen geïnstalleerd werden door parlementaire meerderheden. “Het parlementaire debat volstaat niet, we moeten goed opletten bij de basis van de maatregelen. Voor de MR-fractie mag er geen sprake zijn van een wet die in de toekomst langdurige beperkingen kunnen opleggen”, besloot ze haar betoog.

Bron: vrtNWS

Dat sommigen er natuurlijk van dromen om de Grondwet te omzeilen met een 'pandemiewet' spreekt voor zich.

Wat ook voor zich spreekt, is dat onze 'grondwettelijke vrijheden' niet door ministeriële besluiten of een pandemiewet kunnen worden ingeperkt!


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------