BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 20 februari 2021

Klokkenluider meldt: 8 doden (25%) na eerste dosis op 31 corona-gevaccineerden en 11 permanent zieken (50%) op 23 na tweede dosis in Berlijns verpleeghuisIn een video-interview met advocaat Viviane Fischer en advocaat Dr. Reiner Füllmich deelde een Berlijnse klokkenluider schokkende inzichten in de vaccinatiepraktijken in een Berlijns verpleeghuis. Daar kregen op 3 januari 2021 in totaal 31 bewoners van een dementieafdeling het BioNTech-vaccin van Pfizer toegediend, waarbij in sommige gevallen dwang werd uitgeoefend – met verwoestende gevolgen.


De eerste dode viel al na zes dagen. Ongeveer twee weken na de eerste vaccinatie waren nog eens vijf bewoners overleden. Na vier weken waren er in totaal acht sterfgevallen. En dit ondanks het feit dat de senioren vooraf allemaal in goede fysieke conditie waren. Een van de doden was bijvoorbeeld een voormalige operazanger die in uitstekende gezondheid verkeerde en naar verluidt de dag voor de inenting piano had gespeeld. De man was ook in andere opzichten zeer actief geweest, hij ging zelfs regelmatig joggen.

Gedwongen vaccinatie voor recalcitrante senioren

Volgens de informatie van de klokkenluider was de vaccinatie zelf allesbehalve humaan: een bewoner die zich verzette tegen de vaccinatie werd door het verplegend personeel vastgehouden en met fysiek geweld gedwongen. Bovendien waren er om een of andere onverklaarbare reden Duitse soldaten in uniform aanwezig, wat de senioren, die de oorlog zelf hadden meegemaakt, duidelijk intimideerde.

Volgens de ingewijden vond de toediening van de tweede vaccinatiedosis op 24 januari zonder waarschuwing plaats op de plaats waar de te vaccineren bewoner toevallig werd aangetroffen (vb. staande in de gang). Opnieuw werd fysiek geweld gebruikt om het verzet van een zich verzettende vrouw te breken. De klokkenluider meldt iets soortgelijks over de uitstrijkjes voor PCR-tests: Wie zich verzet, wordt vastgehouden.

De gezondheidstoestand verslechterde binnen enkele uren

Reeds op de dag van de eerste vaccinatie vertoonden vier van de bewoners plotseling ongewone symptomen, waren zo moe dat zij tijdens het eten aan tafel in slaap vielen. Ze vertoonden een slechte zuurstofverzadiging in hun bloed. Naarmate de ziekte vorderde, traden ademnood, koorts, oedeem, huiduitslag, een geelgrijze verkleuring van de huid, en spiertrillingen in het bovenlichaam en de armen op.

Er werden ook karakterveranderingen vastgesteld, en de senioren reageerden plotseling niet meer. Na toediening van de tweede dosis verslechterde de toestand van sommige bewoners verder. Bewoners die voor de vaccinatie negatief testten op SARS-CoV-2, werden daarna plotseling positief. Van typische Covid-19 symptomen is er blijkbaar geen sprake.

De klokkenluider verklaarde dat verouderde informatiebladen werden gebruikt om de verzorgers en familieleden van ouderen te informeren over de vaccinatie: de noodzakelijke verwijzing naar de EU-goedkeuring van het vaccin, die alleen onder voorwaarden werd verleend, evenals de redenen ervoor (met name de wetenschappelijke gegevens over het vaccin dat nog moet worden verbeterd) ontbraken.

Strafrechtelijke klacht

Het bejaardentehuis in kwestie, de Agaplesion Bethanien Havelgarten in Berlijn-Spandau, heeft ondanks verzoeken hiertoe geen verklaring afgelegd. Advocate Viviane Fischer heeft op 3 februari een strafklacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Bovendien heeft zij de politie, het hoofd van het Paul Ehrlich Instituut (Prof. Klaus Cichutek), dat verantwoordelijk is voor de registratie van de neveneffecten van de vaccinatie, en de senator van gezondheid van Berlijn (Dilek Kalayci), de gezondheidsdienst en het bureau van de senaatsadministratie die verantwoordelijk is voor de zorg, op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen. Voorts heeft Fischer het Openbaar Ministerie verzocht het lijk veilig te stellen van de bejaarde burger die op dat tijdstip als laatste was overleden. Zij wees ook op de gevreesde dood van het achtste slachtoffer.

Openbaar Ministerie en politie weigeren onmiddellijk onderzoek

Uit een telefonische navraag op 8 februari bleek echter dat het dossier niet te vinden was in de griffie van het Openbaar Ministerie. In de tijd van Corona kon zoiets wel zes weken duren, werd er gezegd. Ook de politie werd niet actief: op 9 februari werd daar gezegd dat onderzoek in dergelijke gevallen alleen werd ingesteld als een arts bij de afgifte van de overlijdensakte een niet-natuurlijke doodsoorzaak verklaarde.

Advocaat Dr. Fuellmich ziet dit als een schending van het legaliteitsbeginsel en de verplichting tot vervolging van strafbare feiten. Bovendien is er een dreigend gevaar voor senioren wier gezondheid na de tweede vaccinatiedosis is verslechterd: de politie, de gezondheidsautoriteiten en de Senaatsadministratie zijn verplicht om gevaar voor de bevolking af te wenden. Doet men dit niet, dan zou dit volgens advocaat Fischer kunnen worden aangemerkt als actieve hulp en/of hulp door nalaten aan het lichamelijk letsel (zo nodig met de dood tot gevolg). Indien nodig moet ook de nalatige betrokkenheid worden onderzocht.

Stop het gebruik van de corona-vaccins

Volgens juristen is overheidsingrijpen dringend noodzakelijk wegens het vermoedelijke oorzakelijke verband tussen vaccinatie en de plotselinge sterfgevallen: onder bepaalde omstandigheden zou het gebruik van het vaccin voorlopig moeten worden stopgezet totdat een volledig en transparant onderzoek heeft plaatsgevonden.

De mRNA-vaccins, waaronder dat van BioNTech / Pfizer, zijn wereldwijd zwaar onder vuur komen te liggen omdat zij niet zijn getest. Berichten zoals die van de klokkenluider uit het bejaardentehuis in Berlijn stapelen zich op – in Noorwegen is men daarom inmiddels afgestapt van de Corona-vaccinatie van oude, kwetsbare mensen. Intussen is bij het EMA een aanvraag tot intrekking van de goedkeuring van het vaccin ingediend.

Bron: 2020news.de

Link:

https://2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-impfung/


Hier volgt een hallucinante oplijsting van sterfgevallen, corona-uitbraken en bijwerkingen gerelateerd aan de Covid-vaccinatie in Duitsland:

https://corona-blog.net/tote-im-zusammenhang-mit-der-covid-impfungWanneer artsen daders worden, dan is niemand nog veilig!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------