BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 23 februari 2021

In Nederland reeds 65 meldingen van overlijden na coronaprik, maar er gaan nog steeds géén 'alarmbellen' af "wegens het ontbreken van een specifiek patroon"

The Gates of Hell Shall not Prevail






















In Nederland heeft bijwerkingencentrum Lareb tot nu toe reeds 5.068 meldingen ontvangen over vermoedens van bijwerkingen door coronavaccins. De meeste meldingen gaan over bekende en relatief milde klachten. Ook zijn er 26 hevige allergische reacties vastgesteld en ontving Lareb 65 meldingen over ouderen die na een prik zijn overleden. De klachten die het vaakst zijn gemeld zijn reacties op de prikplek, spierpijn, hoofdpijn en dat mensen zich niet lekker voelen. Dit beeld is onveranderd sinds het eerste overzicht van de meldingen eind januari. Deze mogelijke klachten staan in de bijsluiters gemeld ['Overlijden' trouwens ook!] en verdwijnen meestal na een paar dagen.


Overlijdens na de prik

Van de 65 mensen die zijn overleden na vaccinatie waren er 55 80 jaar of ouder. 10 mensen waren tussen de 65 en 80. Volgens Lareb hadden ze allemaal een kwetsbare gezondheid vanwege ernstige onderliggende ziekten en/of hun hoge leeftijd.

Agnes Kant, directeur van Lareb, benadrukt dat overlijden na vaccinatie niet betekent dat mensen als gevolg van de vaccinatie zijn overleden. "In Nederland overlijden per week gemiddeld 750 tot 800 mensen in verpleeghuizen en 2000 80-plussers. Daar kunnen ook mensen bij zitten die kortgeleden zijn gevaccineerd." Door corona zijn er in 2020 gemiddeld meer ouderen overleden dan anders.

Onderliggen gezondheidsproblemen

Bij het merendeel van de overlijdens lijken de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden, zegt Kant. In sommige gevallen kan de vaccinatie de toestand van de zeer kwetsbare ouderen wel hebben verslechterd. "Zij kregen in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen", aldus Kant.

Toch is dat voor Lareb geen reden om aan de bel te trekken. "Klachten zoals koorts zijn op zichzelf niet de oorzaak van het overlijden. Maar dat dit bij zeer kwetsbare ouderen een risico kan zijn is bekend. Daarom staat dit in de richtlijnen om in groep vaccinatie zorgvuldig te overwegen."

Alarmbellen

Kant zou wel alarm slaan bij een duidelijk patroon in de meldingen dat kan wijzen op ernstige bijwerkingen. "We zien nu een gemêleerd beeld van allerlei verschillende klachten en gezondheidsproblemen. Als alles in dezelfde richting wijst en je een heel specifiek patroon terugziet bij meerdere mensen die kortgeleden hun vaccin kregen, dan gaan hier ook na een handjevol meldingen wel de alarmbellen af."

Een deel van de meldingen over overlijdens vraagt om vervolgonderzoek. "Overlijden is op zichzelf geen bijwerking", zegt Kant. "Wij willen dus altijd weten of er voorafgaand aan het overlijden iets is gebeurd dat door het vaccin kan zijn veroorzaakt. Soms hebben we te weinig informatie om dat te kunnen beoordelen en dan vragen we meer gegevens op."

Europese monitoring

Ook op bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) zijn er geen zorgen over de veiligheid van de vaccins voor kwetsbare ouderen. Eind januari concludeerde het EMA-geneesmiddelenbewakingscomité PRAC na extra onderzoek dat er voor het Pfizer/BioNTech vaccin geen specifieke veiligheidsrisico's zijn bij kwetsbare ouderen.

Op dit moment is de situatie niet anders, blijkt bij navraag aan Sabine Straus die het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC voorzit. PRAC onderzoekt individuele meldingen die vanuit de hele wereld in de zogeheten Eudravigilance-database komen en houdt ook het aantal sterfgevallen in de gaten.

"Wij hebben op dit moment geen enkele aanwijzing dat er oversterfte is door de vaccinaties", zegt Straus. "Tot nu toe zijn er wereldwijd 1.413 meldingen gedaan van sterfgevallen na prikken met de drie vaccins die wij hier ook gebruiken. Wij kijken of er meer mensen overlijden dan je zou mogen verwachten en houden daarbij ook rekening met het feit dat niet alle overlijdens worden gemeld."

Wel snapt Straus dat het in individuele gevallen lastig kan zijn om te beslissen of vaccineren verstandig is. "Covid is een ernstige en mogelijk dodelijke aandoening en het vaccin werkt heel goed. Maar als mensen heel kwetsbaar zijn dan kan ik me voorstellen dat het een lastige afweging is. Daarom is het verstandig in die gevallen te overleggen met de behandelend arts."

Bron: NOS

‘Toeval’ wordt de belangrijkste doodsoorzaak na een 'veilige' corona-vaccinatie!


3 opmerkingen:

Anoniem zei

"Het vaccin werkt zeer goed" :-) LOL
"Ernstige bedenken..."
???
"Het is verstandig om met een arts dit alles uitvoerig te bespreken of een vaccinatie zonvol is..."

Voilà!
Het vaccinatiedesaster is er : een geweldig inentingsschandaal à la "Dengue 2"

Anoniem zei

Het is irritant dat toen ze aan Covid stierven, comorbiteiten geen rol speelden om de doodsoorzaak te bepalen. Waar zijn de pathologen en lijkschouwers?

Anoniem zei

"Veiligheid van de coronavaccins staan vooran. Hier gelden strenge eisen op." (sic het begin van de officiêle informatie van de nederlandse regering terzake)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin

Om je rot te lachen!
De bedriegende schijnheiligheid druipt van de officiêle communiquées van de nederlandse overheid.

1. Het Pfizervaccin werd zoals meegedeeld in de officiêle toelatingspapieren alleen uitgeprobeerd bij probanden van maximaal 74,5 jaar (na 6 maaand observatie maximaal 75 jaar oud).
Voor het AstraZenecavaccin werd geen bewijs gebracht van werking bij personen ouder dan 65 jaar (daarom in Duitsland niet toegelaten na 65 jaar en in Belgiê (hoor!hoor!) niet bij personen ouder dan 55 (vijfenvijftig ) jaar).

Wat er nu ingespoten werd bij 80+plussers is totaal onklaar resp. wordt gedoofpot- hoofdzaak: de spuit wordt toegediend.
Dat is geen geneeskunde meer en zeker niet "evidence based"- dat is fanatieke vaccinering in veterinairstijl.

2. Waarom nu per sé personen die "zeer kwetsbaar" zijn, zeer oud zijn en "vele ziektes en aandoeningen " hebben- zeg eenvoudig: palliatief en/of geriatrisch zijn- nu met een niet goed vergoren vaccin bespoten worden, is totaal onklaar.

Primum nil nocere - Ten allereersre niet schaden!
Deze wijze geneeskundige raadslag van Paracelsus (16e eeuw) staat in goud gebeiteld voor iedere geneeskundige therapie.
Voor iedere senior die men een coronavaccinspuit zou willen toedienen, zou eerst zeer zorgvuldig door een geriater &palliatieve specialist de gezondheidstoestan en de mogelijke levensverwachting geschat moeten worden; eerst daarna en afhankelijk van de gezondheidstoestand, en rekening houdend met het relatief weinig voorkomen van corona en zeker van covid-19, kan een zinnige raad over het toedienen van het vaccin gegeven worden.
De rest is flauwekul.
Mevrouw Straus weet dat ook.
De doden, die na een coronavaccinatie sterven, worden vergeleken met gelijkaardige patiênten, die geen vaccinatie kregen.
Dat deze na slechts 2 maanden observatietijd voor het overgrote deel natuurlijk nog leven, maakt het bij de populatie van 80+plussers de facto onmogelijk, het "nut" alias een verlenging van de levensduur van het gevaccineerde cohorte te bewijzen.

Het komt er niet op aan of de gestorven gevaccineerden "zware ziekten" hadden: dan is eenvoudig de triage der vaccinateurs slecht.
De vacccinadepten moeten bewijzen, dat de gevaccineerden langer leven- tout court.
Na de hekatomben in de homes van Noorwegen, Zweden, Duitsland (Uhldingen), Groot-Britannoê en Gibraltar kan men dat met "langer leven " wel vergeten.

Bemerkenswaardig hoort men well veel babbelen over het coronavaccinatie bij de intensieve-zorgen-artsen, maar nooit door geriaters en palliatieve deskundigen.
De facto wordt de vaccinatie als euthanasie ingezet.
Goed voor de ziekenkas en het pensioenfonds.
Perverse schijnheiligheid.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------