BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 25 februari 2021

Het Belgische regime laat de bevolking letterlijk stikken! Geleverde mondmaskers zijn kankerverwekkend! De incompetentie en de onbetrouwbaarheid van het Belgisch regime liggen letterlijk op straat...

1. Die gratis mondmaskers, hoe zat dat ook weer?

Tijdens de eerste coronagolf in ons land bestelde Defensie 15 miljoen stoffen mondmaskers bij het Luxemburgse Avrox, goed voor een som van zowat 37,5 miljoen euro. Belgen konden die in juni gratis gaan afhalen bij de apotheek. 5 à 6 miljoen mondmaskers zijn zo intussen opgehaald. De rest ligt nog bij de apothekers en in de kazerne in Peutie. ["Timeo Danaos et dona ferentes" = "Ik ben bang voor Danaërs (= 'Grieken'), ook als zij geschenken aanbieden".]


2. Waren er geen twijfels over die aankoopprocedure?

Inderdaad, over die aanbesteding was heel wat te doen. Vooral N-VA-Kamerlid Michael Freilich stelde daar vragen bij. Zo zouden sommige Belgische bedrijven niet hebben kunnen meedingen en werden de veiligheidsnormen niet goed opgevolgd. De Raad van State en het Rekenhof veegden die kritiek op de aankoopprocedure kort nadien van tafel. Wel onderzoekt het parket nog altijd het reilen en zeilen van leverancier Avrox, waarover nog altijd wat onduidelijkheid bestaat.


3. Doken er niet al eerder gezondheidsvraagtekens op over die mondmaskers?

Ja, die vraagtekens kwamen er in juni vorig jaar al, van de sectorfederaties Creamoda, Febelsafe en FBT. Die hadden hun twijfels bij de behandeling van de mondmaskers met zilverionen. Zij stelden dat het inademen van die minuscule stoffen gevaarlijk zou kunnen zijn. Bij Defensie en Avrox spraken ze dat fors tegen. "De FOD Volksgezondheid, Directoraat-generaal Leefmilieu, heeft uitdrukkelijk bevestigd dat de gebruikte technologie met betrekking tot de menselijke gezondheid en toxicologie, geen gezondheidsrisico vormt", klonk het toen. [De FOD Volksgezondheid en het Directoraat-generaal Leefmilieu zijn totaal onbetrouwbaar!]


4. Wat heeft de overheid dan nu van mening doen veranderen?


Een advies van de Hoge Gezondheidsraad aan het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zorgde voor een ommekeer. Vandenbroucke was enigszins verontrust door de resultaten van een onderzoek van gezondheidsinstituut Sciensano. Bij Sciensano hadden ze de stoffen mondmaskers onder de loep genomen en er minuscule deeltjes van zilver en titaniumdioxide in ontdekt. Vandenbroucke speelde dat onderzoek door aan de Hoge Gezondheidsraad. Die raadt nu, in afwachting van meer duidelijkheid, het gebruik van de maskers af.


5. Waarom heeft het zo lang geduurd voor dat werd onderzocht?

Dat is de hamvraag, die ook heerst in de politiek. Onder meer N-VA en Vlaams Belang willen daar van Vandenbroucke snel een antwoord op krijgen. "Het is serieus genoeg om naar een groot onderzoek te gaan", zegt N-VA-Kamerlid Michael Freilich. "Waarom hebben we daar dan zo lang op gewacht?" "Ik hoop dat het uiteindelijk niets is. Maar dat ontslaat die ministers niet van hun verantwoordelijkheid. Zij hadden dat toen moeten onderzoeken, niet vandaag. Ik heb een beetje het gevoel dat men toen die maskers niet uit de rekken wilde halen om geen gezichtsverlies te lijden. Maar als je daartegenover de volkgezondheid zet, heb ik daar toch wel heel serieuze bedenkingen bij." [Vandenbroucke is politiek verantwoordelijk en zou beter aftreden. Op zijn minst zou hij toch die kankerverwekkende maskers kunnen laten verbranden!]


6. Zijn die stoffen in die mondmaskers zo uitzonderlijk?

Nee, dat niet. Ze worden allebei al volop gebruikt in ons dagelijkse leven. Titaniumdioxide dient om textiel wit te maken. Het wordt onder meer gebruikt in cosmetica, zoals zonnecrème, en zelfs als kleurstof in voeding.

De zilverionen hebben een anti-bacteriële werking en worden onder meer in textiel, cosmetica en elektronica gebruikt. Onder meer sokken krijgen wel eens een zilverbad, om zweetgeuren tegen te gaan.

Ook Dominiek Sneppe, Kamerlid voor Vlaams Belang, wijst erop dat ze in juni al aan toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) had gevraagd wat er aan was van die veiligheidstwijfels? "Het antwoord was: 'Sciensano zal dat op de voet volgen'. Dan zou je denken dat ze het voorzichtigheidsprincipe hanteren en die maskers nog wat achterwege laten. En blijkbaar is er ook niet onmiddellijk onderzoek naar gedaan, want ik kan me niet voorstellen dat dat zo lang moet duren. Intussen hebben mensen die mondmaskers al 9 maanden gedragen."

De Block laat onze redactie intussen weten dat het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid de mondmaskers wel degelijk heeft onderzocht. Daar luidde de uiteindelijke conclusie dat zilvernitraat, zoals dat ook gebruikt is in die mondmaskers, toegelaten is in Europa.


7. En zijn ze gevaarlijk voor de gezondheid?

Blootstelling aan lage hoeveelheden van beide stoffen wordt tot dusver niet beschouwd als gevaarlijk. Maar, en daar gaat het nu vooral om, mondmaskers zijn niet te vergelijken met pakweg sokken: we ademen erdoor, soms uren aan een stuk. Over de gezondheidseffecten van het inademen van die stoffen is minder bekend. Zo waarschuwt de Europese Commissie sinds oktober voor het inademen van grote hoeveelheden titaniumdioxide, want dat zou wel eens kankerverwekkend kunnen zijn.

"Hier is de vraag of de deeltjes loskomen, en zo ja: in welke concentraties?", legt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) uit in "De ochtend" op Radio 1. "Het gaat hier om nanodeeltjes die kunnen doordringen tot de diepere luchtwegen. Je moet nu een risicoanalyse maken: is er gevaar of niet? Stel dat er een grote concentratie vrijkomt, dan kunnen ze nadelige effecten uitlokken. Bij titaniumdioxide zijn dat ademhalingsproblemen en zelfs op termijn kanker."

Het is trouwens niet de eerste keer dat Tytgat daarvoor waarschuwt. In juni vertelde hij al op Radio 2 dat we ons moeten afvragen "wat er gebeurt als we de maskers op lange termijn dragen, enkele maanden bijvoorbeeld. Er zijn studies die aantonen dat zilver op langere termijn genotoxisch zou zijn. Dat het dus gevaarlijk is voor onze genen."

Bron: vrtNWS

1 opmerking:

Anoniem zei

Het is geruststellend dat we ons leven in dergelijk bekwame handen kunnen leggen. We kunnen. Ons gelukkig prijzen. Eén slippertje in de eindeloze resem maatregelen mag wel. Afgezien van de momdsmaskers zijn ze geweldig competent. Wat wil je ook met 15 ministers voor gezondheidszorg. België doet het goed vergeleken met de buurlanden, of dat zeggen ze toch van zichzelf.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------