BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 12 februari 2021

Vertegenwoordigers van de Belgische advocaten vragen democratisch debat over coronamaatregelen: "Een ministerieel besluit heeft géén wettelijke grondslag"

De vertegenwoordigers van de Belgische advocaten vragen een democratisch debat over de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. Dat doen ze in een opiniestuk in 'De Standaard'. Door het gebrek aan rechtsgrond van een ministerieel besluit is er volgens hen een te grote willekeur in de rechtspraak bij de coronaregels. "De rechtsstaat kampt met een acuut zuurstoftekort", klinkt het.

Een democratisch debat over de coronamaatregelen, dat vragen de advocaten van de Ordre des barreaux francophones et germanophones, de orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie en de Orde van Vlaamse Balies in een open brief in 'De Standaard'.

Door het gebrek aan rechtsgrond van een ministerieel besluit is er volgens hen namelijk een te grote willekeur in de rechtspraak bij de coronaregels. "Als vertegenwoordigers van de Belgische advocatuur kunnen wij er niet om heen dat de commotie over de uiteenlopende coronarechtspraak niet bijdraagt tot de algemene rust", klinkt het. "De ene rechter legt zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op. Voor gelijkaardige feiten spreekt de andere rechter de verdachte vrij."

Juridische verwarring

"Wij doen hier geen uitspraak over de vraag of rechters die corona-overtreders vrijspreken, gelijk of ongelijk hebben. Wij stellen aan de kaak dat die juridische verwarring kon ontstaan en voortduren", klinkt het bij de advocaten.

In de rechtsstaat kan iemand namelijk enkel bestraft worden, als er een duidelijke wet is die het feit strafbaar maakt en daarvoor een straf bepaalt. Advocaten zijn er vervolgens om hun cliënten te verdedigen. "Als zij met overtuiging pleiten dat een ministerieel besluit geen wettelijke grondslag heeft, en dus niet kan leiden tot bestraffing, dan doen zij niet meer dan hun werk."

Als de rechter, ten slotte, die redenering volgt, is dat de fout van de uitvoerende macht, die die regelgeving zo heeft opgezet, klinkt het.

Wet op civiele bescherming

Het ministerieel besluit is gebaseerd op de wet civiele veiligheid, vertelt Peter Callens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, in "De ochtend" op Radio 1. "Die dateert van 2007 en is in een bepaalde context geschreven. De wet wordt nu uitgebreid naar de situatie van de pandemie", klinkt het bij Callens.

"Maar veel rechters zeggen dat die wet enkel kan gelden voor een korte periode, tijdens een noodsituatie. Voor een lange termijn, waar we ons nu in bevinden, is die wet helemaal niet geschikt."

Explosieve cocktail

Dat de coronamaatregels nodig zijn, ontkennen de advocaten niet. Maar vrijheidsbeperkingen, zoals de coronamaatregelen, zijn enkel afdwingbaar als die er komen volgens de juridische spelregels, klinkt het. "In de democratische rechtsstaat moeten die tot stand komen in het parlement, of volgens het parlement vastgestelde criteria. Niet in de wandelgangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken."

Daarnaast wijzen de advocaten ook nog eens op de constante verandering van die regels, waarbij een niet naleving voor buitenproportionele straffen zorgt, volgens hen. De regels zijn ook vaak een resultaat van haastwerk, waardoor ze onduidelijk zijn, klinkt het. En ten slotte zijn ze ook nog eens niet efficiënt en eenvormig te handhaven.

"Deze explosieve cocktail leidt onvermijdelijk tot een perceptie van rechteloosheid en willekeur, en vormt een kweekvijver voor populisme en complottheorieën. ... Het "nieuwe normaal" waarmee wij om de oren worden geslagen, kan nooit een reden zijn om de fundamenten van onze rechten en vrijheden uit te hollen."

Bron: vrtNWS

3 opmerkingen:

Anoniem zei

DEEL 1
Voorheen bestonden er wetten met betrekking op de civiele bescherming waarin het geoorloofd is om in de uren en/of dagen na een natuurramp burgervrijheden voor korte tijd beperkt worden. Deze wetgeving is in de nasleep van 9/11 2001, de aanslagen in Parijs in 2015, en de bom in Zaventem in 2016, uitgebreid zodat naast natuurrampen ook terroristische aanslagen aanleiding kunnen geven om voor korte termijn na een aanslag de burgerrechten te beperken en machten van burgemeesters en provincie gouverneurs uit te breiden. Het is daar waar de juridische verwarring ontstaat - VOORAL OMDAT IEDEREEN ALS EEN TERRORISTISCHE BEDREIGING BESCHOUWD WERD, ZONDER DAT ER DAAR VOOR AANLEIDING IS.

Met corona wordt dit nog verwarrender, omdat men deze wetgevingen voor civiele bescherming t.g.v. natuurramp of terroristische aanslagen op een pandemie is gaan toepassen. Daarenboven is de tijdspanne waarin speciale machten van toepassing kunnen zijn van uren of dagen tot vele maanden verlengd, zonder er uitzicht op is op ontspanning van de maatregelen, hetgeen permanentie van de speciale machten impliceert.

IN ANDERE WOORDEN; IEDEREEN WORDT NU ALS EEN NATUURRAMP OF TERRORIST BESCHOUWD, ongeacht die persoon besmet, besmettelijk, ziek, genezen, immuun of gevaccineerd is.

In de evolutie van wetgeving in de voorbije jaren was er een tendens om burgerlijke vrijheden te beperken en overheidsmachten uit te breiden. Echter nu, BESTAAT GEEN ONTKENNEN MEER DAT DE MINISTERS, BURGEMEESTERS, EN GOUVERNEURS MET CORONA DE GRENZEN VAN HUN MACHT VERLEGGEN BUITEN DE GRENZEN VAN HET NOODZAKELIJKE , HET GEOORLOOFDE, HET WETTELIJKE, OF HET PROPORTIONELE. BURGERRECHTEN ZIJN MET BABY EN BADWATER HET RAAM UITGEKIEPT. Voeg daaraan toe dat brandweer en politiecommandanten ook een stuk van die koek willen en testen hoe ver ze macht kunnen drukken.

Anoniem zei

DEEL 2
Overheden zijn niet alleen de grenzen van hun macht te verleggen. De prive heeft er ook zin in.

Mijn favoriete boeman is het "alleen winkelen".

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Deze wet werd vervangen door het ministrieel besluit van 28 oktober 2020 aan het begin van de 'Tweede Lockdown', kort na aflsuiten van de vergadering van het overlegcomite.

Direct na de persconferentie van het overlegcomite publiceerde het Ministerie van Financien het bijkomende decreet dat er ALLEEN GEWINKELD MOEST WORDEN.

Drie dagen later werd dit "alleen-winkelen" genuanceerd met de zoveelste update.

"Het Ministerieel besluit", van 1 november 2020 "houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken"

Zoals gepubliceerd in het Staatsblad, staat er

"Er wordt individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt."

En voor grote gezinnen bestaat de voorziening;

"In afwijking van het derde lid, mag een volwassene de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.”

DIT IS DE WET. (voor zover die wet ook wettelijk of grondwettelijk is, laat ik in het midden)

TOCH DRINGEN EEN AANTAL WINKELKETENS EROP AAN, (PRIMARK, IKEA, en andere) DAT ER ALLEEN GEWINKELD MOET WORDEN - MET ALLEEN BEDOELEN ZE OOK ALLEEN.

Ook al geeft de coronawet mogelijkheden waarin een koppel of familie toch samen mag winkelen.

Een winkel is inderdaad in staat toegang te ontkennen aan individuen op basis van het het handelsrecht, waarin voorzien wordt dat indien een winkel voorwaarden adverteert aan de deur waaronder toegang niet geoorloofd is.

Vandaar dat je vaak aan de ingang van een winkel het bordje ziet dat winkeldiefstal vervolgd zal worden. Dat laat de winkelaar toe mensen die verdacht worden van winkeldiefstal weg te sturen.

Nu hangt er een bordje aan de ingang van de winkel dat zegt; "alleen winkelen". Dus een wet die bedoeld is om winkeliers tegen winkeldiefstal te beschermen wordt nu voor een pandemie misbruikt.

De wet voorziet wel dat de voorwaarde waaronder een winkelier toegang ontzegt niet discriminerend mag zijn. Je kan bv. geen mensen toegang tot de winkel ontzeggen op basis van hun ethnische afkomst.

Nu stel ik mij de vraag; is het discriminerend wanneer de winkel een koppel toegang ontzegt, of een moeder en 4 kinderen - die per de coronawet weldegelijk de winkel binnen mogen?

Ik denk dat het winkelketen weldegelijk discriminerend handelt t.a.v. mensen met kinderen, in tegenstelling tot mensen zonder kinderen. Of een samenwonend koppeld discrimineert tegenover een alleenstaande.

Het ontzegging van toegang tot een winkel is eerder een recht dat de winkelier voor eigen bescherming kan voorbehouden, en naar eigen goeddunken kan toepassen, zeker geen plicht van rechtswege opgelegd.

AFEZIEN VAN DE OVERHEID MISBRUIKEN OOK WINKELS HUN RECHTEN EN MACHTEN.

Ik ben steeds meer zeker dat dit permanente verandering zijn; “Het Nieuwe Normaal”.

Anoniem zei

DEEL3

Laat mij toe mijn interpretatie van het volgende VRT artikel te geven;

Tijdelijke werkloosheid per halve dag en extra vergoeding voor telewerk: deze extra steunmaatregelen neemt de regering

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/12/bestaande-steunmaatregelen-verlengd-tot-eind-juni-maar-regering/
Het uitgebreide steunpakket van de federale regering voor bedrijven en werknemers is al zeker verlengd tot eind juni.

ALS DE STEUNMAATREGELEN TOT EIND JUNI VERLENGD ZIJN, IS DE LOCKDOWN OOK VERLENGD TOT EIND JUNI. DIT BEGINT OP PERMANENTIE TE LIJKEN.

Maar de regering neemt ook een heel pakket aan bijkomende steunmaatregelen. Die zijn samen nog eens goed voor ruim 2 miljard euro (in het slechtste scenario, als de gesloten getroffen sectoren ook tot eind juni dicht zouden moeten blijven, red.). We hebben ze voor u hier opgelijst.

Voor bedrijven zijn dat onder meer:
--- Een belastingvrijstelling op steun die ze van het regionale of lokale niveau krijgen. [DAT ZOU ER NOG AAN MANKEREN]
--- Een belastingvermindering (tax shelter) voor investeringen in kmo's [INVESTEERDERS ZIJN DUS VEILIG] [DIT IS NATUURLIJK EEN PERMANENTE BELASTINGSREGELING]
--- Een belastingvermindering voor verhuurders van handelspanden [INVESTEERDERS IN VASTGOED ZIJN DUS VEILIG - OPNIEUW, DIT ZAL PERMANENT ZIJN] voor de kwijtschelding van de huur voor de maanden maart tot mei. [EEN KLEINE PRIJS IN RUIL VOOR EEN GEWELDIG BELASTINGSVOORDEEL]
--- De afschaffing van de decembervoorschotten voor de btw en bedrijfsvoorheffing. [UITSTEL IS GEEN AFSTEL]
--- Het federale transformatiefonds, goed voor 750 miljoen euro, moet bedrijven helpen zich te herlanceren en zich aan te passen aan een meer duurzame economie. [EN 750 MILJOEN VAN DE TWEE MILJARD VOOR WINDMOLENS]

DANK U MR DE MINISTER; HET SIGNAAL IS DUIDELIJK

IK HERHAAL:

"We willen een duidelijk signaal geven dat we de sectoren die gesloten zijn, willen blijven steunen", zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). "Als dat tot eind juni moet, dan zijn we klaar om dat te doen."

HIJ STEUNT DE SECTOREN DIE GESLOTEN ZIJN HELEMAAL NIET AFGEZIEN VAN WAT OVERBRUGGINGSRECHT. MAAR HET GROTE GELD GAAT NAAR HET VASTGOED SECTOR, DE SUPERMAKRTEN EN ON-LINE VERKOPERS EN DE GROENE ENERGIE; TRACTABEL EN ENGIE EN ANDEREN, OM KERNCENTRALES TE SLUITEN OF ZOIETS.

Het zijn net de grote verkoopsnetwerken, die ik in het tweede deel onder schot neem, als instigator van corona maatregelen, maar ook als die sector die het meeste voordeel uit de lockdown haalt, terwijl, zoals de minister bevestigd; de hele kleinhandel opgeofferd wordt.

Het is mij nog niet helemaal duidelijk maar ik denk aan een situatie in 2008 toen de centrale bank, als lender of last resort, geen geld meer aan de regering wilde of kon lenen. Op dat moment kwamen de cash-heavy industrieën op de proppen om het nodige geld aan de regering te lenen. Carrefour heeft toen Miljarden aan de Franse regering geleend. Volkswagen in Duitsland heeft ook veel geld aan Merkel gegeven. Albert Heyn in Nederland. Enz.

Ik denk dat iets soortgelijks opnieuw aan het gebeuren is.

Geschiedenis herhaalt zich. De Barclays Brothers (die de bank met dezelfde naam opgericht hebben) waren eerst linnen handelaars, hebben toen slavenhandel afgeschaft – en daarmee hun slaven opgeofferd, maar wel de wapens geleverd zodat de Amerikanen zich kapot konden vechten in de burgeroorlog, hebben de industriële revolutie in Europa gestart en hebben toen de Federal Reserve mee opgericht. Als handelaar gestart en als centrale bank geëindigd. Eerder had de Rothschild familie als goudsmeden zo vee geld verdiend dat ze zich tot bankier en centrale bankier ontpopt hebben.

Een belangrijke stap is dat ze eerst een oorlog financieren. De eigenaars van de supermarkten en on-line verkopers doen iets soortgelijks; ze voeren oorlog op de bevolking met de lockdown. Lenen het geld waarmee de overheid het mogelijk maakt, en nemen naderhand de overheid over, omdat de overheid haar leningen niet kan betalen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------