BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 16 februari 2021

Rechter in Nederland vernietigt corona-avondklok: geen sprake van een 'acute noodsituatie' - Mark Rutte gaat in beroep en haalt zijn slag thuis - Verrassing!

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Viruswaarheid. De maatregel is op verkeerde gronden genomen, oordeelt de rechter. Volgens de rechter maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Daarvoor is een zeer zorgvuldige besluitvorming nodig, oordeelt de rechter.

Voor de invoering van de avondklok is echter gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, waarbij de Eerste en Tweede Kamer niet hoeft worden betrokken bij de besluitvorming. Dat was wel nodig geweest, vindt de rechter, omdat er geen sprake was van "bijzondere spoedeisendheid". Het feit dat vóór de invoering al vaker over invoering van een avondklok was gesproken, illustreert volgens de rechtbank dat niet is voldaan aan de "bijzondere eisen" die voor activering van de wet vereist zijn.

Deze wet kan enkel maar worden ingeroepen bij acute noodsituaties zoals bij een dijkdoorbraak. "Een verstrekkende maatregel op basis van een noodwet mag slechts gegeven worden als zich daadwerkelijk een acute noodsituatie voordoet, die bovendien niet met andere minder vergaande middelen is op te lossen."

De landsadvocaat voerde namens de Staat aan dat de coronapandemie een dermate ernstige situatie is en daarom een spoedprocedure voor het instellen van de avondklok op zijn plaats was. Ook bleken andere coronamaatregelen niet voldoende om de pandemie te bestrijden.

De rechter wijst erop dat het nut van de avondklok nog niet is bewezen, omdat tegelijk met het instellen van de avondklok ook andere coronamaatregelen werden ingesteld. Het kabinet gaat uit van een stijging van 10 procent van de coronabesmettingen wanneer de avondklok wordt afgeschaft en de strikte bezoekregeling (één persoon per dag) wordt losgelaten.

Volgens noodrechtspecialist Adriaan Wierenga betekent de uitspraak dat de avondklok per direct niet meer geldig is. "Dat kan een rechter beslissen en dat is hierbij gebeurd." Het is daarom afwachten wat de Staat gaat doen, zegt hij. "Die kan vandaag in een spoedberoep gaan en de uitspraak aanvechten."

Het opheffen van de avondklok kan echter niet worden uitgesteld door het aantekenen van een hoger beroep, zei de rechtbank daarover.

Ook de boetes voor de overtreding van de avondklok kunnen nu worden aangevochten. "Het kan dat de rechtbank je gelijk geeft en de boete kwijtscheldt omdat er geen goede juridische basis voor is gebruikt."

Bron: NOS


Vonnis: Inbreuk op rechten

"De avondklok maakt een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging. Dit maakt een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces nodig."

Link naar het vonnis:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Staat-moet-avondklok-laten-vervallen.aspxUpdate 16-02-2021 - 21.00 u.

Een vonnis over de avondklok, daarna een hoger beroep van de Staat, een spoedappèl én een wrakingsverzoek van actiegroep Viruswaarheid. Allemaal binnen een paar uur tijd. Veel mensen zullen licht verbijsterd hebben toegekeken naar wat zich afspeelde in de Haagse rechtbank en bij het hof vandaag.

Jaap van Dissel - het 'vriendje' van Marc Van Ranst o.a. ook in Chatham House in Londen - werd ingezet om angst in te boezemen, zei advocaat Van de Corput van Viruswaarheid. Van Dissel gaf volgens hem geen argumenten die zwaarder wegen dan die van Viruswaarheid. De cijfers tonen volgens hem juist dat het de goede kant op gaat. Het effect van de avondklok is niet te meten, stelde hij, en dus is ook niet zeker dat het fout gaat als die wordt opgeheven.

Voorman Willem Engel van Viruswaarheid sprak van "een flinke opsteker" nadat de voorzieningenrechter had bepaald dat de avondklok opgeheven moest worden. En zijn broer Jan Engel zei te hopen dat mensen nu denken: "'Het waren toch wappies?' Maar duidelijk is nu dat we toch een punt hebben."

Vrijdag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft de avondklok in ieder geval van kracht, bepaalde het hof vanavond in een spoedappèl.


Willem Engel zag 'schertsvertoning' en is teleurgesteld

Voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid toonde zich na afloop van het spoedappèl over de avondklok verbijsterd, verbaasd en "misschien een beetje teleurgesteld". Het hof bepaalde dat de avondklok, waar hij vanaf wil, voorlopig blijft gelden.

"Maar ook ergens heb ik het gevoel dat wat hier is gebeurd heel goed is"' zei hij. "Want jullie zijn hier nu in groten getale bij. Iedereen heeft kunnen zien dat dit een schertsvertoning is." Volgens hem scheen "de partijdigheid van de rechtbank door alles heen". Hij zegt dat hij gesterkt is "in mijn vertrouwen dat we geen rechtspraak hebben".


België

Ook de Belgische avondklok is ongrondwettelijk prutswerk van de politiek!

Het is duidelijk dat de Belgische Raad van State de bevolking verraden heeft!

Totaal onbetrouwbaar die Belgische Raad van State en totaal nutteloos!


1 opmerking:

Anoniem zei

Het is allemaal ongrondwettelijk.

Als ze toch per decreet willen regeren moeten ze de grondwet afschaffen, en ook het gerecht afschaffen als ze toch bezig zijn. Anders horen ze zich aan de grondwet te houden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------