BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 14 februari 2021

Jezus overstijgt de sociale constructies en raakt de melaatse aan en geneest en reinigt hem ondanks dat de melaatse de quarantaine-maatregelen schond

Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd!
Uit de Heilige Schrift

Marcus 1:40  Eens kwam een melaatse naar Hem toe, die smekend voor Hem op de knieën viel, en tot Hem sprak: Zo Gij wilt, kunt Gij me reinigen.
Marcus 1:41  Jezus had medelijden met hem: Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd!
Marcus 1:42  Terstond verdween de melaatsheid; hij was gereinigd.
Marcus 1:43  Onmiddellijk zond Hij hem weg, vermaande hem ernstig.
Marcus 1:44  en zei hem: Pas op, dat ge het niemand zegt; maar ga heen, vertoon u aan de priester, en offer voor uw reiniging wat Mozes als bewijs voor hen heeft voorgeschreven.
Marcus 1:45  Maar nauwelijks was hij heengegaan, of hij begon het overal te vertellen, en het geval ruchtbaar te maken; zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen vertoefde. Toch kwam men van alle kanten naar Hem toe.Jezus doet er alles aan om een ​​mens in nood te helpen

De genezing van de melaatse door Jezus is één van de meest erkende en besproken wonderbaarlijke daden van Jezus. Het is vooral ontroerend gezien de sociale status van de melaatsen in de tijd van Jezus. Melaatsen waren de verschoppelingen van de samenleving, en werden gedwongen om afgezonderd van de anderen te leven.

Maar Jezus ontweek de melaatse niet en stuurde hem niet weg, ondanks het feit dat hij de quarantaine-maatregelen schond. Integendeel, Jezus raakt de melaatse aan, een handeling die op zijn minst infectiegevaar met zich meebrengt en Hem in de ogen van de wereld als ceremonieel onrein bestempelt. Toeschouwers zagen Jezus waarschijnlijk als moedig, zonder angst...

Als het aanraken van een melaatse ons afschuwelijk lijkt, dan was dat evenzeer zo voor de mensen destijds. De melaatse aanraken zoals Jezus deed, was geen geringe prestatie. Het is inderdaad zeer aannemelijk dat Jezus de melaatse vroeg om zijn genezing stil te houden, niet omdat hij de reactie van de autoriteiten vreesde, maar wél omdat het mirakel van de genezing de diepere reiniging van de melaatse zou overschaduwen. Het is echter interessant om op te merken, dat we in Marcus lezen hoe de melaatse deze gebeurtenis niet voor zichzelf kon houden en overal van zijn genezing ging getuigen.

Het is opmerkelijk, dat de melaatse vooraf niet heeft gevraagd of Jezus wel in staat was om hem te genezen. Hij lijkt Jezus te benaderen met het volste vertrouwen. Dat hij Jezus zelfs in het openbaar benaderde met een besmettelijke aandoening die wettelijk vereiste dat hij van anderen werd geïsoleerd, toont aan dat hij met heel zijn hart wist, dat Jezus hem kon genezen. Zonder twijfel zei de melaatse eenvoudig: "Zo Gij wilt, kunt Gij me reinigen". De enige vraag in de hoofd van de melaatse was of Jezus bereid zou zijn om op zijn verzoek in te gaan.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ondertussen is de Europese vaccinatie campagne een farse van bijbelse proporties.

Bureaucratische sclerosis, slecht onderhandelde contracten, gierigheid, budgettair ellebogenwerk, en de schild in elkanders schoenen schuiven; typische kenmerken van de EU, allemaal verhuld in geheimzinnigheid en geheimhouding en het zoveelste voorbeeld van het gebrek aan legitimiteit van de unie.

Anoniem zei

Over de onzin van de Corona varianten.

MUTATIE RATIO
Sars-CoV-2 is een virus waaron het genoom gesequentieerd is in januari 2020, dit is het Wuhan virus. Het is een van de vele Corona virussen.

Een Corona virus muteert snel, naar verluid 1 mutatie om de 2 weken. 1 jaar na de originele sequentiëring van Sars-CoV-2 zijn er nu een 26 mutaties van het genoom. Hetgeen in lijn is met de “Britse Variant”, waarvan men beweert dat het een variant was met 22 mutaties van het originele Wuhan virus.

Het behoeft geen verder betoog dat elke regio op de aardbol haar eigen varianten produceert. Des te meer een bepaalde bevolking of groep in lockdown geplaatst werd of geïsoleerd werd van de buitenwereld, des te specifieker een locale variant van het virus wordt, zonder dat de ene variant van een regio met dat van een andere regio gemengd wordt.

Neem bijvoorbeeld de Braziliaanse variant; de Manaus variant. Manaus is een stadje van 190.000 inwoners letterlijk in het midden van het Amazonewoud, dat al een jaar zo goed als afgesloten is van de buitenwereld, en waar er geen Eerste Golf geweest is. Eind vorig jaar begonnen er toch een paar mensen te hoesten, en werden er 4 gehospitaliseerd. De dokters raakten er in paniek, trokken een de alarmbel van de internationale pers en verspreidden geselverhalen van “ultra-besmettelijke” varianten. Tja, 4 gehospitaliseerde op 190,000 is inderdaad hoog. Maar het is niets meer dan een statistisch spelletje van te kleine ‘sample-sizes’.

Manaus zoals elke regio op de aardbol heeft haar eigen variant ontwikkeld. Europa heeft in het voorbije jaar ook een hele resem varianten ontwikkeld. In Frankrijk wist men al in februari 2020 dat er minstens 3 varianten circuleerden.

GEVOLGEN VOOR CPR TESTEN.
De CPR test is een geen-profielering. Je moet de test de data van het gewenste virus in de test coderen zodat de test dat virus in het staal vindt. Dit werd oorspronkelijk gedaan met de geen-sequentie van het Wuhan virus in januari 2020. De test vindt dus alleen Wuhan virus. Maar de test is niet zo heel specifiek, en men laat grote delen van het genoom van de virus weg uit de test, zodat de Covid-19 detectie niet zo heel specifiek is.

Naarmate het virus verder van het originele Wuhan virus evolueert, en steeds meer locale varianten produceert zal de test steeds minder positieven vinden. Men moet op een moment een nieuwe test ontwikkelen met het geëvolueerde genoom van het virus.

De afname in nauwkeurigheid van detectie van het huidige virus-variant doet er niet toe, omdat men nog steeds genoeg ‘gevallen’ vindt, omwille van het groot aantal vals-positieven.

(terwijl de ‘besmettelijkheid’ van het virus direct-evenredig is met het aantal tests er uitgevoerd worden)

Waar de afname in nauwkeurigheid wel uitmaakt, is in het vaccin.

GEVOLGEN VOOR HET VACCIN.
Het vaccin is een geen-therapie. Omwille van de constante mutaties van het virus zal van tijd tot tijd de genetische informatie waartegen je wil vaccineren moeten updaten, zodat je tegen de huidige variant van het virus vaccineert. Net zoals de CPR test is het vaccin zo heel specifiek niet in haar genetische code omwille van de manipulaties van het genoom in het vaccin. De hoop is dat door een onnauwkeurige versie van het genoom van het SARS-CoV-2 virus in het vaccin te coderen, dat men toch ‘raak schiet’.

De idee is hetzelfde als het verschil tussen een jachtgeweer dat een wolk hagel afvuurt, zodat ‘iets’ over een grotere oppervlakte geraakt wordt, en het sluipschuttersgeweer dat de ene kogel afvuurt.

Desalniettemin, naarmate het virus verder muteert zullen de huidige vaccins geupdate moeten worden met de genetische informatie van de varianten. Naarmate de varianten steeds verder van elkaar evolueren zal dit steeds moeilijker worden.

Hier zie ik ook een verklaring waarom de vaccinproducenten geen grote aantallen vaccins kunnen of willen produceren omdat over een paar maanden het vaccin voorbijgestreefd is.

Men loopt het risico dat de ineffectiviteit van het vaccin te snel door zelfs de domsten begrepen gaat worden.

Anoniem zei

Das Bistum Chur hat fast drei Jahre nach dem Rücktritt von Vitus Huonder einen neuen Oberhirten. Die Ernennung von Joseph Bonnemain durch den Papst ist eine schwere Niederlage für die Konservativen um den ehemaligen Generalvikar Martin Grichting.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------