BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 25 februari 2021

BREAKING: Liga voor Mensenrechten sleept het Belgische regime voor de rechter

De Liga voor Mensenrechten en Ligue des Droits Humains dagvaarden de Belgische Staat in kort geding voor de Brusselse rechtbank wegens het ontbreken van een pandemiewet.

Dat de overheid maatregelen moet nemen om ons allemaal zo goed als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is evident. Dat de maatregelen die genomen zijn tot hiertoe geen degelijke juridische basis hebben, is daarentegen helemaal niet evident. De overheid kan grondrechten van burgers beperken als dat nodig is in het algemeen belang. Maar het minste wat we van de overheid kunnen verwachten bij het nemen van maatregelen die een enorme impact hebben op onze meest fundamentele rechten is dat ze daarvoor een wettelijke basis heeft.

De wettelijke basis die momenteel gebruikt wordt, m.n. de wet op de civiele bescherming, de wet op de civiele veiligheid en de wet op het politieambt volstaat niet om de drastische beperkingen van onze grondrechten te rechtvaardigen. Dergelijke wetten kunnen gebruikt worden in crisissituaties waar zeer urgente maatregelen nodig zijn. Maar een jaar na het uitbreken van de coronapandemie kan men bezwaarlijk voorhouden dat we ons nog steeds in dergelijke situatie bevinden.

Het feit dat de Raad van State tot hiertoe slechts in drie gevallen een schorsing heeft bevolen van de genomen maatregelen kan ons niet echt geruststellen nu de Raad zich enkel heeft uitgesproken over de vordering tot schorsing, maar nog geen enkel oordeel geveld heeft over de grond van de zaak.

Om er zeker van te zijn dat de overheid de noodzakelijke maatregelen in het kader van de pandemiebestrijding kan nemen op een legale manier, met respect voor de regels van onze rechtstaat, dringen we dan ook aan op het uitvaardigen van een pandemiewet.

In afwachting daarvan vragen we aan de rechter:

  • de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie te verbieden om nog nieuwe maatregelen te nemen op grond van het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet
  • de maatregelen die genomen zijn op grond van het MB van 28 oktober 2020 in te trekken in afwachting van de pandemiewet
  • de minister van Justitie te bevelen om aan zijn diensten instructie te geven geen overtredingen meer vast te stellen en geen vervolging meer in te stellen die uitvoering geven aan het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet.


Dat alles vragen we onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk. We hopen op deze manier de overheid duidelijk te kunnen maken dat dringend werk moet gemaakt worden van een degelijke pandemiewet.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

De rechtvaardiging die De Croo geeft voor de avondklok is "roekeloos" om ze op te heffen. De rechter zal met dit pleidooi onder de indruk zijn.

Anoniem zei

VRT Nieuws;

"Coronavaccinatie en zwangere vrouwen: nieuwste gegevens wijzen op volmondig "zeker doen"

"Vaccinatie tegen COVID-19 biedt veel voordelen voor zwangere vrouwen en hun baby's en houdt geen bekende risico's in."

Alweer een artikel dat de Megawatts de website verbruikt niet waard is.

De effecten op zwangere vrouwen, en baby's is zo goed als niet getest, dus inderdaad; "Vaccinatie... houdt geen bekende risico's in", want ze weten het niet.

Als het zo ziet, dan lost de opinie van de twee gynaeologen in kwestie alle mysteries van het universum op;

Als er zijn geen gekende marsmannetjes zijn, bestaan ze daarom ook niet.
Als er geen bewijs is dat God bestaat, bestaat Hij daarom ook niet.
Als er geen bewijs is dat tijdreizen mogelijk is, is het onmogelijk.

DE AFWEZIGHEID VAN BEWIJS, IS GEEN BEWIJS VAN AFWEZIGHEID.

Geloofskwesties spelen niet alleen een belangrijke rol in eender welke religie, maar ook in elk aspect van het menselijk denken. Mensen hebben geen bewijs nodig om toch overtuigd te zijn. Mensen geloven zonder gezien te hebben, zoals de Bijbel het zegt. Er zal ergens in de Bijbel ook wel iets staan over roddeltantes die aan de waterput hun veronderstellingen en vooringenomenheden als waar aannemen. Elk politiek debat is ook op dit principe gestoeld.

Dit artikel toont ook dat de Maxx-Vaxxers een cultus zijn. Ook zij geloven zonder gezien te hebben.

Anoniem zei

" Marc Van Ranst klapt uit de school over propaganda en angst zaaien in België " en dit in deze 3 minuten durende toespraak in dit filmke waar hij zelf een toespraak houd zie https://www.youtube.com/watch?v=nqDCax4QKYM

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------