BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 2 maart 2021

BREAKING: Gegevensbeschermingsautoriteit vernietigend voor "pandemiewet" van 'top-advocate' en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)

Voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) dient het voorontwerp van pandemiewet, dat door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in het parlement werd ingediend voordat het advies aan de Raad van State gevraagd werd, herzien te worden.

In een advies stelt de GBA dat de tekst geen wettelijke basis biedt voor de behandeling van gegevens en dat ze een "schending van de principes van wettelijkheid en voorspelbaarheid" vormt. [Met andere woorden, de "pandemiewet" is een gevaar voor de democratie!]

De GBA herinnert eraan dat een inmenging in het recht op eerbiediging van de bescherming van persoonsgegevens enkel kan als ze noodzakelijk en evenredig is met het nagestreefde doel en omkaderd wordt door een heldere en duidelijke norm (wet, decreet, ordonnantie), waarvan de toepassing voorspelbaar is voor de betrokken personen.

Terwijl de wet de essentiële doelstellingen helder en precies moet vastleggen, kunnen de details en modaliteiten van de gegevensbehandeling verduidelijkt worden in een koninklijk besluit. Maar de GBA stelt vast dat het voorontwerp de essentiële elementen niet definieert en het aan de regering overlaat om deze te definiëren.

Voorts definieert het voorontwerp ook de categorieën van mensen niet waarvan de gegevens behandeld kunnen worden, bevat ze geen lijst van de gegevens die kunnen behandeld worden, noch de overheid of overheden die deze gegevens behandelen, in welk kader of met welk doel.

Bron: vrtNWS

1 opmerking:

Anoniem zei

Definities.

Ik had eens graag geweten hoe ze "pandemie" definiëren. Wat is dat? Een pandemie.

Men kan over R waardes spreken. Is die 1? 1.5? 2?

Of hoe veel mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen worden?

Wat is een pandemie?

Ik geloof dat het iets met "wereldwijd" te maken heeft in tegenstelling tot "epidemie".

Hoe kan men Belgische wetten maken over iets dat uit het buitenland de situatie binnen het land beïnvloedt?

Een epidemiewet misschien, maar toch geen pandemiewet.

Betekent dat een wet die in werking treedt wanneer er ergens op aarde een paar mensen te veel beginnen te hoesten?

Mijn advies van iemand die zijn Masters thesis over op maat gemaakte contracten van top advocaten versus standaard contracten die op de grondwet gestoeld zijn geschreven heeft.

Laat nooit een advocaat een contract laat staan een wet schrijven. Die dienen alleen om ruzie te veroorzaken zodat dezelfde top advocaten jatenlang hun zakken kunnen vullen in mitigatie.

Annelies Verlinden zit in die categorie advocaten en precies daarom mag zij die wet niet voorstellen.

Belangenverstrengeling.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------