BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 24 maart 2021

@ Anoniem aangaande de reacties

 • Reacties - liefst beknopt - moeten verband houden met het desbetreffende bericht

 • Inhoudelijke reacties die een meerwaarde hebben, worden gepubliceerd, want we zijn hier allemaal om te leren en samen op zoek naar de Waarheid
 • Aangezien iedereen anoniem reageert, weten we meestal niet wie wie is
 • Reacties zijn bij voorkeur anoniem
 • Zet niet teveel kritiek in één commentaar
 • Het is onmogelijk om op 10 complexe dingen tegelijkertijd te reageren
 • Dus stel één vraag of geef één kritiekpunt en u krijgt antwoord
 • U hoeft ons niet te overtuigen, want alle kritiek is ons reeds bekend
 • Wij willen niemand overtuigen, informeren is ons doel, alleen God roept
 • Wij zijn voor vrije meningsuiting, maar u krijgt altijd een Katholiek antwoord
 • Aarzel niet om oprechte vragen te stellen
 • Verder moet men zich realiseren, dat de voorbije 2000 jaar de slimste mensen - spirituele reuzen - zich beziggehouden hebben met de Kerk: alle kritiek is dus ooit al eens ergens beantwoord
 • Bedenk ook, dat niet alles willen begrijpen de eerste stap richting Geloof is
 • Vergeet ook niet en wees niet naïef, want de eerste die u op weg naar God zal tegenkomen, is de Duivel, en hij zal meermaals uw pad kruisen
 • Echter, de Duivel is een gevallen engel die wéét dat God bestaat en Zijn macht kent
 • Uiteindelijk wijst ook de Duivel naar God wanneer men net het omgekeerde doet van wat de Duivel u zal ingeven
 • Verdiep u in de levens van de grote Heiligen, want zij zijn relatief laagdrempelig en zij wijzen naar Christus, Onze God!
 • Bidden gaat het Geloof vooraf!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ziehier één oprechte vraag: wat, in godsnaam, heeft uw anti-vaccinatiecampagne met de Bijbel en dus het christelijk geloof te maken?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Gezonden ziek maken met een experimenteel 'vaccin' is geen Werk van Barmhartigheid.

Anoniem zei

Aan Anoniem 6:37

De vaccinatiecampagme en het hele Coronabeleid zijn niet alleen immoreel volgens de H. Bijbel, ze zijn immoreel volgens eender welk moreel stelsel; de Eed van Hyppocrates: " Doe geen kwaad. "

Dus; als een dokter geen goed kan doen, moet hij het laten.  Maar de Orde van Artsen in België heeft de zinsnede 'Doe geen kwaad' al lang uit de Eed verwijderd en vervangen met zinsnedes om transgender operaties, abortus, contraceptie, euthanasie, cosmetische chirurgie, of stamcelonderzoek 'moreel' te kunnen noemen. 

Er zijn voldoende voorbeelden die tonen dat het Coronabeleid meer kwaad doet dan goed, maar geen voorbeelden van het omgekeerde.

Trouwens, zeg nu zelf; denk je echt dat na 1 jaar lockdown waarin ondanks de maatregelen 2 nieuwe golven ontstaan zijn, dat een nieuwe lockdown het probleem opeens gaat oplossen, en wel op een week of 3 ?  Dat is een oprechte vraag die ik jou stel.  

Men liegt over de effectiviteit.  Liegen is ook zondig volgens eender welk moreel stelsel.  Probeer het eens op je belastingbrief en je zal ondervinden hoe zondig de staat dat vindt.

In tegenstelling tot de Staat die de zonde met gevangenis bestraft, kent het Katholieke Geloof de vergiffenis van de zonde, maar in de zonde volharden, tegen beter weten in, worden zware zonden die niet meer te vergeven zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------