BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 21 januari 2023

De keizer is ontbloot


Bergoglio de Apostaat

Ook bekend als Anti-paus FranciscusEn dat hij naakt is, is al een tijdje duidelijk, hoewel zijn handlangers, steeds méér uitgedund en ruikend naar verlatenheid, tevergeefs worstelen om zijn meest sympathieke aspecten te tonen. De sympathiefactor is het enige element dat deze regering heeft gekenmerkt aangezien andere eigenaardigheden nooit zijn benadrukt, in het bijzonder de theologische.

Zelfs de mediafactor 'menselijkheid' dringt niet meer door, omdat zelfs de meest verstrooide ogen zich hebben geopend voor een veel droevigere realiteit. De dood van Paus Benedictus en de organisatie van zijn begrafenis, waarvan de keizer de enige regisseur was, hebben een onuitwisbaar zegel achtergelaten dat nog eeuwenlang zal worden herinnerd en hebben een heel andere realiteit onthuld dan de veelgeroemde "broederschap" tussen de twee mannen in het wit gekleed.

Het moet gezegd worden dat Paus Benedictus, door velen gedefinieerd als de laatste katéchon, in werkelijkheid niet alleen de ultieme verdediger van de Heilige Traditie was, maar ook de laatste verdediger van de regerende soeverein zélf, omdat hij hem met zijn milde houding behoedde voor degenen die hem hadden willen onttronen.

Maar nu het scenario veranderd is en de interne strijd steeds verhitter wordt, onder meer omdat zelfs de progressieve milities zich verraden hebben gevoeld door de veelgeprezen, maar nooit doorgevoerde 'hervormingen', lijkt het juist aangewezen om niet te botsen met het sterke denken van de charismatische Ratzinger.

Van hun kant lijken de traditionalistische legers nog niet begrepen te hebben, dat het nodig zal zijn de bolwerken te verlaten om zo concreet verenigd en compact het slagveld op te gaan.

Wij vertrouwen op de werking van de Heilige Geest en op de door Hem geïnspireerde mannen van Goede Wil die in staat zijn om, zoals steeds in de geschiedenis van de Kerk is gebeurd, de orde en de naastenliefde te herstellen in een boot die is overgeleverd aan de golven, maar die nog steeds de boot van Petrus is, en wees er maar zeker van dat de Meester niet slaapt.

Het is echter duidelijk dat de keizer naakt is en dat hij voor het welzijn van de Kerk zijn mislukking moet erkennen. Het zou de echte en laatste remedie zijn om niet de geschiedenis in te gaan als het slechtste 'pontificaat' ooit, erger nog dan dat van Alexander VI Borgia!

Mediteer en ... bid voor de Kerk


L'imperatore è nudo

E che sia nudo è evidente oramai da tempo, per quanto i suoi complici, sempre più assottigliate e in odore di diserzione, si affatichino invano a mostrarne gli aspetti più simpatici. Il fattore simpatia è l'unico elemento che ha caratterizzato questo governo visto che altre peculiarità non si sono mai evidenziate, soprattutto quelle teologiche.

Neanche il fattore mediatico della "umanità" fa più breccia perché anche gli occhi più distratti si sono aperti ad una ben più triste realtà. La morte di Papa Benedetto e la gestione dei suoi funerali, di cui l'imperatore ne è stato l'unico regista, hanno impresso un sigillo indelebile che sarà ricordato nei secoli a venire e hanno rivelato una ben diversa realtà dalla tanto sbandierata "fratellanza" tra i due uomini vestiti di bianco.

Bisogna dire che Papa Benedetto, da più parti definito l'ultimo katéchon in verità non è stato il difensore estremo della Sacra Tradizione ma anche l'ultimo difensore dello stesso sovrano regnante perché con il suo mite atteggiamento lo ha preservato da chi avrebbe voluto detronizzarlo.

Ma ora lo scenario è mutato e le lotte intestine si fanno sempre più accese, tra l'altro anche le milizie progressiste si sono sentite tradite per le tanto venitlate 'riforme' mai attuate, pare proprio per non cozzare con il pensiero forte del carismatico Ratzinger.

Dal canto loro gli eserciti tradizionalisti pare non abbiano ancora compreso che bisognerebbe abbandonare le roccaforti per scendere concretamente sul campo di battaglia uniti e compatti.

Noi confidiamo nell'azione dello Spirito Santo e negli uomini di buona volontà da Esso ispirato capaci di riportare, come già successo nella storia della Chiesa, ordine e carità in una barca in balia delle onde ma pur sempre la barca di Pietro, certi che il Maestro non dorme.

È evidente però che l'imperatore è nudo e per il bene della Chiesa dovrebbe riconoscere il suo fallimento. Sarebbe il vero e ultimo atto riparatore per non passare alla storia come il peggior 'papato', perfino peggiore di quello di Alessandro VI Borgia!

Meditate e ... pregate per la Chiesa


2 opmerkingen:

Anoniem zei

DE "menselijkheid" en de "sympathie-opwekking" voor Bergoglio/PFranciscus:
nu ja, dat was een zeer simpele en ook dunne zaak.
Ter herinnering: bij het conclaaf werd breed geventileerd, dat Bergoglio steeds in Buenos Aires met de metro reed...
(doe ik in London, Parijs, Brussel en St.Petersburg ook)
En dat hij geen held in de argentijnse dictatuur geweest was.
Uit Argentiniê werd destijds reeds bericht, dat hij het aartsbisdom Buenos Aires finantieel aan de bedelstaf gebracht had (overigens ook het vermogen vd Paus. niversiteit v. Argentiniê weinig veilig voor een groot deel naar het Vaticaan getransfereerd had);
dat hij, in zijn jonge jaren een stramme peronist en buitensmijter in dancings, gekke toeren maakte in ded argentijnse jezuîetenprovincie, dan van zijn post als provinciaal ontheven werd en een nooit opgeheven verbod om in een jezuîetenhuis te verblijven kreeg, zeer lang in psychiatrische behandeling was ( daarom ook " non compos mentis" en niet in staat om als paus verkozen te kunnen worden.
Vanaf 1976 meeheulend met de rechtsperonisten en de argentijnse militairen, 2 jezuîeten uitleverend (Oryo en Jalics), zeer dubieus bij pedofilie ( blijvende vriendschap mit Maccarena, ondersteuning van Julio Cesar Grassi) en theologisch niks in de kop.
Hij schreef maar één boekje "In de hemel zoals op de aarde", waarbij het grotste deel en de beste teksten en ideeên van de rabbijn Abraham Skorka zijn en Bergoglio's bijdragen zeer kort, laagbijdegronds en zeer eenvoudig.
Er werden reeds enige zeer gedetailleerde obderzoekingen hierover gepubliceerd, maar kerknet en THOMAS en de KUL zwijgen hierover in alle talen.
Bergoglio was steeds een platte peronist, zonder cultuur en zondr goede manieren, totaal gefrustreerd door zijn afzetting in1974, door zijn gebrek aan kennis en zelfbeheersing, smachtend naar lof en erkenning: een geweldige persoonlijkheidsstoring.
Totaal onberekenbaar.
En natuurlijk geobsedeerd door de Harmonie, de grote Heerser, door zichzelf.

Anoniem zei

Bergoglio/ neppaus Franciscus staat nu inderdaad in zijn blootte.
Zijn laatste grote interview van 28 december 2022 toont dat nog eens zeer duidelijk.
Een warrig hoofd, zeer egocentrisch, zonder goede manieren en zonder stijl, weinig gedachten maar veel platitudes en zonder coherentie.

"Fides et ratio" kan men vergeten, het bekennen van de kerkelijke leer ook.
Vastgebakken in zijn poulitisch-peronistische jeugdjaren, de late Peronjaren (1975 ff) met de Operacion Condor en de zuiveringsoperaties tegen de "communisten" (AAA) totaal vergeten, verknocht aan homosexuele priesters, "niets geweten over kindermisbruik" en dan ook nog zwart liegen op het St.-Pietersplein, een financiêle kluns en theologisch een nul.
Stapelzot en totaal onberekenbaar.
Nu de duitse bastaardkerkbisschoppen onder leiding van de bisschop van Limburg Bätzing met hun "synodale werg" en de gender-woke-homo-trans-queer offensief en aggressief bij de gelovigen probeerden te indoctrineren en te verplichten, en nu met voldamp in een schisma stoomden, heeft Franciscus als oudbekende waggelpudding uit gelatine natte voeten gekregen en blaast hij plots koud nadat hij eerst warm blies).
De hele progressieve bende is nu plots over Franciscus gevallen: dat heeft hij graag, staat graag in de kijker, maar dat is voor zijn positie fataal.
Zijn langjarige supporters staan in hun ondergoed, voelen zich verraden.
de gelovigen trekken hun conclusie , gaan naar de traditionele diensten en treden uit de officiêle kerk uit.
DE ooit rijkelijke inkomsten van de duitse kerken zakken brutaal weg .
De gelovigen spendeen liever aan iets serieus.
Het "pontiicaat" van neppaus Franciscus in een notedop: veel wirwar, veel onzin, geen geld, geen geestelijke inhoud, alleen maar kapotmaken, veel homo en trans, niks voor het huwelijk, geen interesse voor de bestrijding van kindermisbruik.
Alleen goed voor de vuilbak- overigens totaal passend op de noordbelgische bastaardkerk.
Die is ook voor de vuilbak.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------