BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 23 oktober 2020

Failed State

De kleuter-dictator Frank Vandenbroucke kan de druk niet meer aan en is een typisch voorbeeld van Oxfordiaanse "all talk, no action"!

Blijkbaar is het managen van een crisis toch nog iets anders dan het geven van een wetenschappelijke causerie

"Wilt u dat ik waarheid vertel of praatjes?": Vandenbroucke sluit implosie ziekenhuisnetwerk niet uit als tij niet keert

Een complete ineenstorting van ons ziekenhuisnetwerk is een reëel scenario als we er met z'n allen niet in slagen het coronavirus in te dijken. Dat geeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke te kennen in "Terzake". "Wilt u dat ik u de waarheid vertel of praatjes? U hebt de waarheid gehoord."

Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke is ongerust, zeg maar zeer ongerust, over de situatie in de ziekenhuizen van België nu de coronacijfers de pan uit swingen. Dat vertelt hij aan Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt van "Terzake". "We kunnen niks garanderen", antwoordt hij op de vraag of de regering een nieuwe, complete lockdown kan uitsluiten. "Ik ben zeer bezorgd over de ziekenhuizen."

Ook zijn antwoord op de vraag of hij de ziekenhuizen kan garanderen dat de situatie met de nieuwe, nog strengere coronamaatregelen onder controle zal zijn of blijven, is zijn antwoord duidelijk. "Neen, maar neen, natuurlijk niet. De waarheid is dat ik zeer ongerust ben. De waarheid is dat ik daar vannacht na de vergadering [van het Overlegcomité] van heb wakkergelegen."

Bron: vrtNWS


ENKELE BEDENKINGEN:

De regering Wilmès en de regering De Croo hebben het meest repressieve coronabeleid van Europa op poten gezet met verplichte mondmaskers en verplichte tests, elektronische tracing, verklikkers, avondklokken en nachtklokken, exorbitante boetes, roadblocks, politie en militairen op de straat en tal van andere absurde, ondemocratische en ongrondwettelijke maatregelen.

Dan zijn er nog de aanhoudende bedreigingen van bepaalde regeringsleden richting de bevolking dat "indien men de maatregelen niet naleeft, deze nog verstrengd zullen worden". Strenger wordende maatregelen die trouwens als onrechtvaardige, collectieve straffen worden ervaren. Het principe van de scheiding der machten wordt continu door de regering overtreden. Men heeft zelfs de mensenrechten geschonden en misdaden gepleegd tégen de menselijkheid.

De rechtstaat werd van de kaart geveegd en België degradeerde tot een socialistische bananenrepubliek. De Belgische coronamaatregelen hebben tot niets geleid. Blunder na blunder na blunder heeft ervoor gezorgd dat de gezondheidssituatie in België nu de slechtste van Europa is!


Het beleid van de regering Wilmès en de regering De Croo is een totale mislukking geworden met zinloze maatregelen die niets hebben uitgehaald dan alleen maar de opzettelijke destructie van de Belgische economie en het failliet van de Belgische staat.

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de Belgische gezondheidsinfrastructuur op instorten staat. In het voorjaar dreigde die in Italië in te storten, maar daar is het niet gebeurd. In België zal dit als eerste land van de wereld nu wél gebeuren met 'dank' aan de onbezonnenheid, domheid en roekeloosheid van de Belgische politici die collectief voor dit debacle verantwoordelijk zijn!

Had men de voorbije 30 jaar de bestaande ziekenhuizen niet gesloten, dan hadden we nu die problemen niet! Het virus gaat zich echt niets van een ongrondwettelijke avondklok aantrekken!

Het zijn trouwens de ongrondwettelijke maatregelen van de regering zélf die de bevolking in een collectieve stress en paniek brengen en zo de bevolking doodziek maken!

Ontslag nu! Regering De Croo, bol het vandaag nog af!

U bent een schande voor een beschaafd land!


7 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat als die implosie net de bedoeling was. Omdat het land hopeloos failliet is en de ziekhiozen niet meer kan betalen. Het virus en zij die zich niet aan de regels houden krijgen dan de schuld voor de implosie. (Also er zoveel mensen zouden zijn die zich niet aan regels houden)

Anoniem zei

Frank Vandenbroucke en de waarheid :-)
Deze tist bracht heel Vlaanderen tot donderend gelach met zijn onnozel-schijnheilige verklaring in het Agustaschandaal:
Frank Vandenbroucke kon niet meer slapen omdat er zwart smeergeld, gevloeid bij de aankoop van slechte italiaanse helicopters, in de brandkluis van de socialistische partij lag.
(De staf van het belgisch leger had de Messerschmitt-Bolkow-Böhm- helicopters als de beste bevonden).
Op bevel van Frank Vandenbroucke had de penningmeester van de sossen dan 5 (vijf) miljoen belgische frankskes in 1985 laten verbranden.
De sleutel van de brandkoffer hing notabene aan een koordje rond de hals ttz tussen de borsten van de "barokke Carla Galle"(sic voor 37 jaar Manu Ruys, hoofdredacteur van DeStandaard), die destijds ook de vriendin /levensgenotin was van Karel Van Miert
(Het "genot" is bij de sossen zo een merkwaardig ding).
Met dat geld werd de chronisch-recidiverend failliserende socialistische gazet "De Morgen" opgekrikt en één der meest liberale abortuswetgevingen in Europa onder Wilfried Martens doorgedrukt.
In 1995 rolden dan uiteindelijk koppen: Willi Claes, generaalsecretaris van de NATO, werd buitengesmeten, Karel van Miert stierf afgewrakt, Guy Mathot en Guy Spitaels landden in de bak en in de levercirrhose, de eeuwige SPD-apparatschik Guy Coême werd veroordeeld en nagevolgd door Elio di Rupo (waarmee we nu weer opgezadeld zitten).
Coême werd tot het einde verdedigd door de vlamingenhater José Hapart en door Philippe Moureaux, die destijds de kasbah van Sint-Jans-Molenbeek als een socialistisch bastion consolideerde en de belgische nationaliteit aan een enorme hoop islamterroristen uitdeelde.
En passant: St.-Jans-Molenbeek is dé broedhaaard van corona in Belgiê.
Deze in doel en daden anti-vlaamse regering on der Alexander DeCroo is dé gereanimeerde belgicistische onderdrukking en verneuking van Vlaanderen van voor 35 jaar.
En Frank Vandenbroucke "kan er niet van slapen": wel, dan moet hij maar een fentanylplakostertje op zich kleven om een aangename opiumroes te krijgen (past zowiezo in het programma van de rode hasjiesvrienden) en veel diazepamdruppels om in de koude badkamer van een belgisch bejaardentehuis eens goed te slapen in de eerste frontlijn...


Anoniem zei

WAT ALS HET DE BEDOELING IS DE BELGISCHE GEZONDHEIDSZORG TE IMPLODEREN?

Deel 1 - De ware toedracht van de ernst van de cijfers.

Fase 2A gaat van kracht. 60% IC bedden voorbehouden voor corona, en een zesvoud daarvaan gewone ziekenhuis bedden.

Dat betekent dat er 1.200 IC bedden voorbehouden worden voor Corona patiënten, en 7.200 gewone bedden.

Volgens de cijfers liggen er momenteel 573 Corona patiënten in een IC bed, waarvan 289 beademd worden, en 3.649 patiënten liggen in een gewoon bed.

In andere woorden, voorlopig STAAT DE HELFT VAN DE IC BEDDEN voorbehouden voor Corona LEEG. De helft van Corona patiënten in een IC bed heeft niet eens een IC bed nodig (zoals Wilmès), en ook de helft van de gewone bedden boorbehouden voor Corona,staat leeg.

Er zijn in totaal 63.000 ziekenhuisbedden in België, maar toch moeten omwille van die 7.200 Corona bedden de gewone operaties uitgesteld worden.

In maart/april was er plaats voor 12.000 corona patiënten in de Belgische ziekenhuizen.

Ik ben geen ziekenhuis manager, maar ik denk dat ze lichtelijk overdrijven. Maar dan, het is de bedoeling er een boeltje van te maken.

Anoniem zei

WAT ALS HET DE BEDOELING IS DE BELGISCHE GEZONDHEIDSZORG TE IMPLODEREN?

Deel 2 - De Oxford jaren van Vandenbroucke.

Met iemand die aan Oxford of Cambridge een doctoraat behaald moet je altijd oppassen. Die krijgen altijd een telefoontje van MI5 en/of MI6. Dat worden agenten die de Britse buitenlandse politiek in hun thuisland implementeren – (ze worden daarvoor betaald). Aangezien Vandenbroucke aan beide universiteiten post-graduaten behaald heeft…. Zou ik zeggen dat ook hij in de club thuishoort. Vandebroucke is trouwens gecompromiteerd door het Augusta schandaal, en die geldverbranding episode – en wie weet hoe veel meer.

Tussen 2009 en 2011, werd hij in de politiek aan de kant geschoven, ook al trok hij veel stemmen, en in oktober 2011 verliet hij alle politieke posten, om zich op een academische carrière te concentreren.

Het is enorm vreemd dat Vandenbroucke na een lange periode buiten de politiek, opeens de bijzonder belangrijke portefeuille van gezondheidszorg krijgt, in het midden van een medische crisis, en wereldwijde pandemie.

Toeval natuurlijk.

Natuurlijk niet. Ik zeg altijd dat de Corona Crisis zich ontwikkelt als het filmscript van een een derderangs rampenfilm – dat is ook zo

De lacune in de politieke van Vandebroucke is heel interessant alleen omdat het een lacune is. Napoleon, Marx, Hitler, Churchill, Bergoglio, en zo velen meer, hebben lacunes in hun biografie. Om te weten wat voor mensen het zijn, voor wie ze werken, en waaraan ze ijveren, is het essentieel die lacune te kennen.

Laten we daarom even naar de academische biografie van Vandenbroucke kijken - WAT HEEFT DE MAN ALLEMAAL BESTUDEERT EN GEDOCEERD? En je begrijpt het filmscript van de Corona crisis. Vandebroucke is de juiste man op de juiste plaats om er een boeltje van te maken, want dat is de bedoeling.

Anoniem zei

WAT ALS HET DE BEDOELING IS DE BELGISCHE GEZONDHEIDSZORG TE IMPLODEREN?

Deel 3 - Het gedachtengoed van Vandebroucke.

Als ondergraduaat in Leuven hielp hij mee de cursus “marxisme” te organiseren, en werd hij lid van de Revolutionare Arbeidersliga – een Trotskiïstische club.

In 1989 volgde hij Van Miert op als voorzitter van de PS.

Na het Augustaschandaal is hij in 1996 naar Oxford vertrokken, waar hij een Masters behaalde met de thesis; "Social Justice and Individual Ethics in an Open Society: Equality, Responsibility, and Incentives" (Ethical Economy) hetgeen hem een masters in economie opleverde aan Cambridge.

In het kort betekent “open society”; Europese samenwerking tussen de Europse gezondheidszorgen – maar wanneer je “incentive” hoort, weet je dat de overheid niets doet, behalve alle werk en financiering aan de privé over te laten. De privé die de rol van overheid overneemt. In dit geval PRIVATISERING VAN DE GEZONDHEIDSZORG, maar ook defensie, politie, gerecht, onderwijs, en noem maar op. Lobbyisten zijn al een soort privatisatie van wetgevende macht. De overheid heeft alleen de rol van belastinginner overghouden. Maar via de Nationale Bank kan dat ook geprivatiseerd worden. Maar ik wijk af.

In 1999, als Europees parlementslid heeft hij het ZILVERFONDS opgericht; een fonds dat de bedoeling had een buffer te leveren in de kost van de vergrijzing van de bevolking. Dit zou gefinancierd moeten worden met budgettaire overschotten ter waarde van 0.3% van het Bruto Binnenlands Product – alleen bestaan dergelijke overschotten niet. En dat fonds – net zoals elk ander Europees fonds dat als spaarpot moet dienen tijdens slechte jaren – is niets meer dan een lege doos.

In dezelfde periode heeft hij samen met Verhofstadt – nog zo een poulaine van de City van Londen - de DERDE WEG opgericht.

De Derde Weg is een initiatief van Europese Socialistische partijen – op initiatief van Tony Blari (lees; City van Londen) , dat een nieuwe balans wil creëren in de LIBERALE MARKT ECONOMIE en de WELVAARTSSTAAT. In praktijk betekent dit de privatisatie van alles en nog wat (gestart in de jaren ’90) – iets wat de City van London als muziek in de oren klinkt, want dan kunnen zij de consortia hopen geld lenen waarmee ze de ziekenhuizen, scholen, pensioensfondsen, en verzekeringsfondsen van de overheid kopen.

Anoniem zei

WAT ALS HET DE BEDOELING IS DE BELGISCHE GEZONDHEIDSZORG TE IMPLODEREN?

Deel 4 – de gevolgen van het gedachtengoed van Vandenbroucke.

Ik noem deze golf van privatisaties al 20 jaar de grootste fout die de politiek ooit had kunnen maken. Wat voor zin heeft het dat de overheid een ziekenhuis aan de privé verkoopt om het dan terug te huren? Het levert geld op. Goed. Maar vergelijk dit met je eigen huis. Als je eigenaar bent van je huis, en de hypotheek afbetaald hebt, en je verkoopt je huis aan de bank, en moet het terughuren om erin te mogen wonen. Dat is toch geldverspilling zeker? Voorheen kostte het je niets om in je huis te wonen, en nadien moet je huur betalen, en ben je zelfs de eigendomstitel kwijt. “Maar je hebt hopen geld in de bank omdat je het verkocht hebt”, zal je zeggen. Ja en nee.

De overheid is dat geld in IJsland gaan parkeren, waar de banken in 2008 failliet gegaan zijn, EN HET GELD IS WEG. Dit was de start van de EUROPESE SOEVEREINE SCHULDCRISIS, de gestage verzwakking van Euro – die nog niet voorbij is, de faillissementen van Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje en Italië. En in 2012 verlaagde de Europse Centrale Bank haar interest voeten tot 0% en in 2014 werden die interest voeten negatief. Nu moet je betalen om geld op een bankrekening te hebben. In 2015 was het Francogeddon. De Zwitserse nationale bank die haar Frank niet laag genoeg kon houden, en de 1.2 in de Euro/Zwitserse frank wisselkoers heeft laten crashen. En dat leidde tot een verval in de opbrengst van staatsobligaties in 2016.

De Sub-Prime Crisis van 2008 speelt hierin ook een rol, met faillissementen van banken, en spaargeld en kapitaal dat simpelweg verdween, maar voor Europa was het vooral het faillissement van IJsland dat DE GROTE SCHOK GEWEEST IN HET VERVAL VAN DE WELVAARTSTAAT.

DE LAGE INTEREST VOETEN OP DEPOSITOS EN DE LAGE OPBRENGST VAN STAATSOBLIGATIES DIE DE SOCIALE ZEKERHEIDSFONDSEN SINDS 2016 ENORM PIJN DOEN. Het is net dit wat de welvaartstaat, sociale zekerheid, pensioenen en gezondheidszorg op de helling zet. Want hiermee spreken we over het soort geld er in die fondsen zit. Door de lage interest voeten zijn die fondsen failliet aan het gaan. Letterlijk he. Als het pensioensfond failliet gaat, is het geld weg. Als ze de dokters niet meer kunnen betalen, of de huur van het geprivatiseerde ziekenhuis niet kunnen betalen, sluiten ze. Letterlijk. En doe nu niet onnozel en zeg nu niet; “dat kan toch allmeaal niet.”. Nee het kan wel. Vandebroucke zegt het toch zelf; “De gezondheidszorg staat op het punt van implosie”.

Vandenbroucke was in deze crisisperiode van 2009 - 2020 les aan het geven in de “Derde Weg” aan de economen van de toekomst. Hij promootte het als gedegen economisch beleid, net op het moment dat de financiële crises die veroorzaakt werden door dit “gedegen beleid” rondom zich afspeelden.

Maar zo snel hij van de universteiten naar de werkelijkheid van de Wetstraat stapte, zegt hij opeens;

“Het boeltje staat op instorten.” --- maar dat is de bedoeling.

Anoniem zei

Deel 5 – Vandebrouche spreekt voor deze uitzonderlijke keer de waarheid.

De gezondheidszorg staat op imploderen – maar dat is de bedoeling.

Ik denk niet dat hij bedoelt dat de gezondheidszorg op instorten staat omdat er te veel Corona patiënten zijn - bekijk de cijfers in mijn eerste deel - maar wel omdat het geld op is – of beter gezegd; “weg is” of “niets meer waard is”.

Zoals uit de biografie van Vandenbroucke duidelijk is, is hij een Marxist en alles wat een Marxist aanraakt – zeker een academische Marxist - gaat failliet – en iedereen die Marxist aanraakt gaat dood.

Misschien dat hij hoopt dat de Chinezen in België gezondheidszorg komen leveren. De Chinezen testen nu al de Belgen op Corona. De test in België is Chinees.

Misshien dat het niet de Chinezen zijn, maar wel de Amerikanen. Een beschuldiging die Boris Johnson te horen kreeg, was dat hij de Britse National Health Service zou vervangen met een soort Obamacare dat Amerikaanse verzekeraars in Groot-Brittannië zouden leveren. Trump’s kritiek op Obamacare en Trump’s gebrek aan populariteit in Europa hangen hier direct mee samen. Daarom dat het belangrijk is dat Biden president wordt. En als het in Londen regent, druppelt het in Parijs, en zeikt het in Brussel.

Met het platleggen van de economie, de enorme werkloosheid, het aantal faillissementen, overdreven gepruts in de strijd tegen Corona zelf, KAN HET NIET ANDERS DAT BELGIË ZEER ZWAAR ZAL MOETEN LENEN, OM NOG AAN DE GANG TE BLIJVEN. Ik denk niet dat België nog veel kan lenen, eer het het haar familiezilver, haar grootmoeder, en schoonmoeder zal moeten verkopen. De burger zal het gelach betalen. De avondklokken zijn nog maar het begin. Wacht maar tot de conficaties starten.

Het punt is; ze zijn in staat dit te doen. Ze hebben het in het verleden gedaan en er is echt geen reden te geloven dat ze het niet opnieuw zullen doen, mocht de wil onstaan het te doen.

In de haute finance reageert men altijd op dezelfde wijze op een gegeven situatie. De financiële situatie in Europa is zeer sterk te vergelijken met de financiële situatie in Frankrijk op het einde van de 18de eeuw, of met de Russische situatie in 1917.

Als Vandenbroucke durft zeggen dat de gezonheidszorg op implosie staat, is het startsein gegeven.

Misschien dat het helemaal zever is wat ik hier verkoop, en dat Frankie het allemaal zo niet bedoeld heeft, en dat hij later vandaag buitengestampt wordt, om wat meer tijd met zijn familie door te bregen. En dan zal die implosie niet voor morgen zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------