BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 22 mei 2022

Het 'Derde Rome' verzet zich tégen antipaus Bergoglio en tégen de Antichrist


Het huidige conflict dat Rusland plaatst tegenover
de Westerse, koloniale machten (VS, EU, NATO) die in feite boosaardige entiteiten (= 'de Synagoge van Satan') zijn die de haat in de wereld voeden, is in feite begonnen met het Grote Schisma van 1054. Dit schisma verdeelde het Christendom tussen de Oosters-Orthodoxe patriarchaten aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant. In de vertroebelende relaties tussen de machtsblokken van de Koude Oorlog speelde deze breuklijn vaker dan gedacht een belangrijke rol.

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar vooral na 1945, voorzag de Sovjet-Unie dan wel constitutioneel in het bestaansrecht van religie, in de feiten werd dit een constructie waarin enkel het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat werd gedoogd, onder strikt toezicht van het Kremlin. In satellietstaten als Oekraïne voerde Moskou een regime van politieke en militaire controle in. Met name voor het Oekraïens-Orthodoxe Patriarchaat en de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk - die sinds de late zestiende eeuw met behoud van eigen ritus en rechtstradities Rome als hoofd erkende - was deze politiek desastreus en veroorzaakte ze een bitterheid die ook vandaag doorwerkt.

Doorheen de jaren vijftig veroordeelde het Vaticaan - het 'Eerste Rome' - vaak in één beweging zowel de communistische doctrine, haar aanhangers en de Russisch-Orthodoxe patriarch, tot er in de jaren zestig een bedenkelijke 'dooi' kwam. Paus Johannes XXIII 'milderde' de Vaticaanse Ostpolitik. De opening van het Tweede Vaticaans Concilie was echter het tafereel van gespannen diplomatie toen Grieks-Katholieke Oekraïners vastzaten achter het IJzeren Gordijn, maar er wél twee Russisch-Orthodoxe vertegenwoordigers in Rome opdaagden. Stalins opvolger Nikita Chroesjtjov liet als gebaar van good-will de leider van de Grieks-Katholieke Oekraïners - Josyf Slipyj - vrij uit de goelag. Het infantiele 'optimisme' van de jaren zestig, dat ook de 'Geest van het Tweede Vaticaans Concilie' domineerde, deemsterde echter weer snel weg in de decennia voor de val van de Muur.

Vooral de pausverkiezing in 1978 van Karol Wojtyla - die een Amerikaanse 'mol' was - bezorgde de KGB grote kopzorgen. Die inschatting was niet onterecht. Toen Johannes Paulus II in april 1979 het Europees Parlement toesprak, maande hij aan geen genoegen te nemen met het ‘kleine Europa’ van de Koude Oorlog, maar het Europa van Karel de Grote te herstellen. Een jaar later riep hij naast Benedictus van Nursia, ook de Slavische Cyrillus en Methodius uit tot patroonheiligen van Europa en zijn impact op Polen - met geld van de CIA - is alom gekend.

Wojtyla bracht vanaf dag één spanning in de gespreksronden met de Orthodoxe patriarchaten in Odessa. In 988 werd het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat gevormd in het Kievse Rijk als onderdeel van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Maar, al in 1979 moedigde Wojtyla de Grieks-Katholieke Oekraïeners in een open brief aan om het millenniumfeest van de kerstening van Kiev in 1988 uitgebreid voor te bereiden en te vieren. Tot ergernis van het Kremlin volgde de Paus de these van de 'nationalistische' Oekraïners - want hij sprak nergens van Rusland maar steeds van ‘Kiev-Rus’ - om duidelijk te maken dat enkel Oekraïne de voortzetting was van dit historische vorstendom en ook de spirituele bakermat. Dit alles tot horror van het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat.

Nadat de Westerse, koloniale machten (VS, EU, NATO) tijdens de coup van 2014 de legitiem gekozen Oekraïense regering omverwierpen, braken ze in 2019 het Orthodoxe patriarchaat in Oekraïne af van Rusland, waardoor ook de spanningen tussen het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat en het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel werden aangewakkerd. Het Orthodoxe Patriarchaat van Oekraïne werd verenigd op de verenigingsraad in Kiev op 15 december 2018 als voorwaarde voor erkenning door het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel en kreeg het de tomos van autocefalie (= akte van kerkelijke onafhankelijkheid) van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel op 5 Januari 2019. Toen de Oecumenische Patriarch van Constantinopel (het “Tweede Rome”) in 2019 het Oekraïens-Orthodoxe Patriarchaat in Kiev erkende als eigenstandig, autocefaal patriarchaat was dit schisma voor Kirill van het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat de zoveelste kaakslag.

Wie ook zijn volledige steun geeft aan de Westerse, koloniale machten in hun aanval op het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat is de vermeende, huidige 'leider' van de Katholieke Kerk - Jorge Mario Bergoglio - die in 2013 door de Westerse, koloniale machten SWIFT aan de macht werd gebracht, waarna de hele wereld begon te ontrafelen. Niet zomaar merkte de Londense Guardian reeds in 2017 op, dat "Paus Franciscus één van de meest gehate mensen op aarde is". De heerschappij van Bergoglio werd reeds vroeg vernietigd door de massale dissidentie binnen de Katholieke Kerk op basis van de volgende punten:

1) De titel 'paus-emeritus' van Paus Benedictus XVI heeft géén precedent en is verwarrend.

2) Paus Benedictus XVI lijkt slechts een deel van de pauselijke functies - het actieve ministerium (= de bestuurlijke functies) - te hebben neergelegd, maar niet het ambt als dusdanig (= de zogenaamde munus).

3) De persoonlijke secretaris van Paus Benedictus, Aartsbisschop Georg Gänswein, heeft verklaringen afgelegd die het voortdurende pauselijke ambt van Benedictus XVI lijken te bevestigen.

4) De officiële aanspreekvorm van Paus Benedictus is nog steeds "Uwe Heiligheid".

5) Er zijn ten minste drie fouten in de officiële Latijnse declaratio die Paus Benedictus op 11 februari 2013 heeft voorgelezen, hetgeen zijn abdicatie ongeldig maakt.

6) De universele aanvaarding binnen de Kerk van Bergoglio als 'paus' heeft nooit écht plaatsgevonden. Vanaf de eerste minuut werd Bergoglio binnen de Kerk zwaar gecontesteerd!

7) Het canoniek illegale gedrag en de daaruit voortvloeiende excommunicatie van de 'kardinalen' van de Maffia van Sankt Gallen (Danneels en co.) naar aanleiding van hun aanvallen op Paus Johannes Paulus II en op Paus Benedictus XVI en hun samenzwering om in 2013 'hun man uit Buenos Aires' tot 'paus' te laten verkiezen, maakt de stemming van het onwettige Conclaaf van 2013 compleet ongeldig.

De vraag waarom de Westerse, koloniale machten antipaus Bergoglio illegaal hebben geïnstalleerd, kan beantwoord worden door hun angst voor wat zij het 'religieuze nationalisme' van Rusland noemen. Moskou slaagde erin om zich als het 'Derde Rome' op te werpen in opvolging van het 'Eerste Rome' en het 'Tweede Rome' (Constantinopel) die nu beiden in handen zijn van de Westerse, koloniale machten. Het 'Derde Rome' dat opnieuw in Rusland opkomt en bloeit, zal ondanks alles de Drie Romes met elkaar proberen te herenigen. Dit willen de Westerse, koloniale machten voorkomen en het is ook daarom dat Rusland nooit werd toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Aangezien enkele Oost-Romeinse prinsessen getrouwd waren met tsaren van Moskou, en Rusland na de val van Constantinopel de machtigste Christelijk-Orthodoxe staat was, waren de tsaren als de opvolgers van het Byzantijnse Rijk, de rechtmatige heersers over de Christelijke wereld. Net als het woord 'Keizer' is ook het woord 'tsaar' afgeleid van het woord 'Caesar'. Op 16 januari 1547 werd Ivan IV uitgeroepen tot eerste tsaar van Rusland. Op 2 november 1721 vernieuwde Peter de Grote deze titel tot 'Imperator en Autocraat van Heel Rusland'. De nieuwe titel moest zowel de traditionele claims van zijn voorgangers weerspiegelen, als het Keizerlijk Rusland als Europese grootmacht meer glans geven.

Tot het einde van het tsarendom hebben de tsaren de droom van het 'Derde Rome' willen waarmaken door Constantinopel te veroveren, en om te dopen tot een Christelijke stad. In de Eerste Wereldoorlog waren ze hier bijna in geslaagd. In de lente van 1915 bereikten Russische diplomaten een overeenkomst met de Britse en Franse regering, dat Constantinopel na de oorlog Russisch grondgebied zou worden (= Constantinople Agreement). Het ultieme doel van Rusland sinds eeuwen leek eindelijk in vervulling te kunnen gaan. De Russische Revolutie van 1917 gooide echter doelbewust roet in het eten. Tussen 1919 en 1923 werden de buitenlandse machthebbers uit Turkije verdreven onder leiding van de militair Mustafa Kemal Atatürk. Nadat Atatürk president werd, knoopte hij zowel met het Westen als met de Sovjets betrekkingen aan, en wist zo te voorkomen dat Turks grondgebied nog als diplomatiek wisselgeld zou worden gebruikt.

De satanische judaskus van Bergoglio van Buenos Aires
en Bartholomeus - de Groene Patriarch - van Constantinopel

7 opmerkingen:

Anoniem zei

De desinformatie, gepaard met het onderdrukken van bijna alle onahankelijke informatie- en commentaarkanalen, is enorm;
en de stoerheid en onvervroremheid waarmee gelogen wordt, is kolossaal.
Tot in het extreem belachelijke.
Voor 48 uur prijkte de uiterst emotionele melding op een veelgebruikt internetportaal: "In Mariupol verhongerden de pasgeborenen babies op de kraamafdelingen"- totale onzin, kunnen- nee: horen pasgeborenen aan de borst van de jonge moeder gelegd en kunnen nooit verhongeren. En voedsel was er daar steeds, van een broedkastenafdeling in het staalwerk Azovstal was nooit sprake: en het was de oekraîense regering onde Selensky en het soldateskabataillon Azow die de vrije aftocht van de gijzelaars/ menselijke schilden tot het einde verhindrden.
Alles gezwans- de melding van de verhongerde zuigelingen verdween plots na 2 uur :-) Te plakatief en te dom- en uiterst contraproductief.
Het westen is horendul.
De oekraîense landstrijdmacht telde midden februari 2022 ca. 450 000 man (de ussische troepen daarentegen ca. 150 000). Veel activiteit hebben de oekraîeners nu niet ontvouwd.
Het overgrote deel was sedert kerstmis 2021 in het midden van de oblasten Donezk en Luhansk geconcentreerd, in het bijzonder hun uiterst rijke bewapening aan tanks en artillerie.
Na de geweldige slag van Isjoem (reeds een kernpunt in de 2e wereldoorlog) zijn sedert 6 weken de tweelingssteden Sjewjerodonezk en Lyssitschansk omsingeld en "ingeketeld" (denk aan Stalingrad) en is sedert 10 dagen "de ketel gespleten"(cfr. Stalingraad). 40000 burgers en 120 000 soldaten.
Ten zuidwesten hiervan Kramatorsk en Slowjansk, centra van het oekraîense leger, eveneens bijna totaal afgesneden. (ca. 150 00 soldaten). 300 km lange dunne verbindingswegen over de vlakke steppe naar het westen. Dnjepropetrowsk en Zaporozje onder vuur. Dat wordt dan wel Stalingrad 3.
Het oekraîens militair oppercommando bereidt nu reeds mediaal op een slechte ontwikkeling in Sjewjerodonezk voor...
Het woord "egelstelling" schijnen ze niet meer te kennen ;-)
En over Kramatorsk en Slowjansk wordt zedig gezwegen.
De Eurosong-contest was veel belangrijker.

Sine ira et studio. Mens agitat molem.

Anoniem zei

De chronist over het huidige westen:
1. Er wordt gelogen, gefantaseerd en geloochend dat de pannen van het dak vliegen.
2. Het verleden, de geschiedenis wordt helemaal vergeten en weggelaten; en tegelijkertijd ook de vakkennis, de wetenschap, de wijsheid en het juiste oordeel.
3. Het gezond mensenverstand, de kritische zin wordt weggelaten en daarentegen alles met hulp van de mainstreammedia en door domme journalisten in luidruchtige oppervlakkige emoties uitgebazuind.

Het dagelijks te beleven resultaat (corona, Oekraîene, LGBTQ, Fridays for Future enz.):
een geweldige hoop onzin en non-sense, hysterisch-emotioneel verpakt.
Het absolute tegendeel van de Logos, van het werken van de Hl. Geest.

Anoniem zei

Sedert 2014 vervolg ik de gebeurtenissen en de historie in de post-sowjet-Oekraiene zeer nauwkeurig.
Objectief: de oekraiense regeringsleiders en hun spreekbuizen liegen dat ze zwart zijn.
Bijzondr dom: ze liegen ook nog voort wanneer het ganse debakel open en bloot te zien is.
Dat was zo met geweldig en stoer liege bij de ketelslagen van Ilovaisk, Shakhtarsk, Telmanove en bijzonder goed gedocumenteerd bij de vernietigende ketelslag van Debalzewo in 2017.
Steeds hetzelfde stramien: de oekariense troepen wiinnen steeds, vechten uiterst dapper, zijn nooit omsingeld en wanneer dan de sacoche toegedaan wordt, zijn er nooit oekraiense soldaten gevangen en worden ook nooit krijgsgevangen.
Van oorlogsinvalidenpensioenen wordt er nooit iets gezegd.
De vroegere president Poroschenko kletste tot aan het einde onzin uit zijn nek, tot het zijn eigen soldaten te veel werd; en verkocht dan zijn chocoladefabriek en verdween ijlings naar de USA- intussen in de Oekraiene veroordeeld en als misdadiger gezocht ....
En de huidige president Selensky kletst eveneens de laatste onzin . Zijn knettergekke uitspraken betreffende de "Last Stand at Alamo" ( pardon: Marioepol en de huurlingen in het Azov-staalwerk) liggen nof fris in het geheugen.

Anoniem zei

En nu een goede snuif humor!
Het oekraiens militair opperbevel leest mee bij de Katholieke Actie Vlaanderen!

Inderdaad werd hier voor enige dagen beschreven dat het overgrote deel van het oekraiens leger met tanks, zwaar geschut en materiaal geconcentreerd is rond Sjewjerodenezk, Lyssitschansk Slovjansk en kramatorsk; en dat Sjewjerodonezk en Lyssitschansk seder 6 weken reeds totaal afgesneden waren en sedert 20 mei de "kessel" gespleten was in twee (zoals 1943 bij Stalingrad).
Voor 3 dagen was op Youtube een klein filmpje te zien hoe de laatste brug over de rivier tussen Sjewjerodonezk en Lyssistschansk opgeblazen werd.
La Libre Belgique berichtte overigens voor 3 dagen daarover en - bij monde van een militaire gepensioneerde vakman- over de benarde situatie aldaar.
En zie: hedennacht bericht het oekraiens oppercommando hetzelfe en bereidt de bevolking op de val van Sjewjeodonezk voor; en Selensky roept nu alleen lofgezangen over de dappere oekraiense soldaten en profeteert dat deze steden steeds oekraiens zullen blijven (NVDR: over de Krim, Donetk en Loehansk heeft hij niet meer gesproken. De facto reeds definitief opgegeven).
Gisterenavond berichtten de volksmilities van Donetzk en Loehansk (meestal zeer weinig, daarentegen zeer realistisch en warheidsgetrouw) dat de stad Lyman gevallen is; van oekraiense zijde "er wordt zeer zwaar tegen overmacht gevochten".
Daarmee is Kramatorsk en Slovjansk afgesneden en is er een tweede ketel ontstaan.
Selensky heeft dat theatralisch "opgesmukt" met uitvoerige beschrijving van de geweldige artillerie- en luchtbombardementen op de daar samengehoopte oekraiense soldaten.
Afschuwelijk.
Kort gezegd: in die intussen 3 (vroeger 2) ketels zitten (nu ja: zaten) er anderhalf zoveel oekraiense soldaten als 1942/1943 in Stalingrad.
En nu wordt het echt sardonisch-luguber: de USA, de grote bondgenoot en influisterer van Selensky, DENKT EROVER NA of ze hem en de Oekraiene middelafstansraketten gaan leveren.
De aangeboden hulp is virtueel en de afslachting ter plekke actueel.
Inderdaad: het gezonde mensenverstand is helemaal zoek.

Anoniem zei

In respons aan anoniem 24 mei;

"De desinformatie, gepaard met het onderdrukken van bijna alle onahankelijke informatie- en commentaarkanalen, is enorm; en de stoerheid en onvervroremheid waarmee gelogen wordt, is kolossaal."

Dat is zo ongeveer de beste samenvatting van de huidige politiek en journalistiek.

HET IS NIET ZO ZEER DIS- EN MISINFORMATIE DAT HEN BANG MAAKT, MAAR VOORAL INFORMATIE.

Er heerst een totale afwezigheid van informatie in bijna alles dat je leest in de media. Alles blijft beperkt tot geprincipeerde opinie. Ik bedoel; er wordt bijna uitsluitend gefantaseerd over hoe de wereld eruit zou moeten zien, of dat nu ruimt met de realiteit of niet.

Het beste voorbeeld zijnde de fantasie dat olie, steenkool en gas vervangen kunnen worden met "hernieuwbare" vormen van energie. In hun waan zijn ze niet eens verlegen de wetten van de thermodynamica aan de kant te schuiven door over "hernieuwbare" energie te spreken. Er wordt ook in alle talen gezwegen over het feit dat een 85% van alle energieproductie globaal van steenkool, gas en vooral olie komt. Zelfs de massale constructie van kerncentrales zou een druppel op een hete plaat zijn, om hun fantasie van 'groene' energievoorziening te realiseren.

Een ander stukje informatie met betrekking tot Oekraïne dat verzwegen wordt is dat de NAVO landen al hun wapenvoorraden al naar Oekraïne gestuurd hebben en zelf geen voorraden meer hebben om Oekraïne verder te bevoorraden.

Neem de Amerikaanse Stinger anti-vliegtuig raket van Raytheon Industries die het de Russische luchtmacht zo moeilijk gemaakt heeft; Amerika heeft er zelf geen meer, Oekraïne heeft ze allemaal verschoten en Raytheon moet eerst de besturingelectronica van de raket herontwerpen omdat ze er geen nieuwe kunnen maken door een gebrek aan onderdelen (uit China).

Nu mag je beginnen te speculeren hoe de oorlog zich zou ontwikkelen mocht Rusland andere Europese landen, aanvallen wanneer je weet dat dat zelf geen wapens meer hebben om zich te verdedigen.

In de VS heeft de bevolking tenminste zichzelf bewapend. Dan is er tenminste iemand die terug kan schieten, in geval van totale incompetentie van de overheid of omwille van verraad vanwege de overheid. En het is precies daarom dat het second amendment in de Amerikaanse grondwet staat.

Nee, informatie is wat gevaarlijk is, niet de disinformatie

Anoniem zei

a. Kleine correctie:
Toen in de kerstdagen 2021 de situatie in de Donbass heet begon te lopen, werd het proces in Kiev tegen Porochenko stilgelegd; Porochenko kon/moest uit de USA terugkeren om deel uit te maken van de "regering van nationale eenheid" onder Selensky.(De 11 prorussische partjen in de Oekraîne werden tegelijkertijd allemaal verboden).
.s Zondags 29 mei 2022 wou Porochenko de wankelende Oekraîene verlaten, maar werd aan de grens vastgehouden om te verhinderen dat hij " de regering der Oekraîene in ballingschap" (denk aan de belgische regering in Londen 1940-1944) zou oprichten.
Over de verscheuringen en de heibel in de westoekraîense binnenlandse politiek wordt niets bericht.

Anoniem zei

b. Up-to-date:
Voor een week werd hier op Kavlaanderen bericht over de omsingeling en de "Kesselschlacht" van Sjewerodonetzk en Lyssystschansk.
Niet lachen: voor 4 dagen berichtte de staf van let Loehansker Bevrijdingsleger dat 70% van e stad ingenomen was, met 2 uur nadien de parallelle melding van de oekraîense generale staf (80%) (!!!) en tegelijkertijd de melding van Selensky dat deze stad helemaal niet gevallen was ( :-) !!!). Te zot om rond te lopen.
Over de splijting van de ketel aan de rivier met de detonering van de laatste brug: met 8 dagen vertraging meldde de britse geheime dienst (!) dat die dynamitering door het oekraîens leger zelf uitgevoerd was zogezegd "om de russische opmars te vertragen". Alleen dom, dat daarmee de laatste reddingspoort naar het westen afgesloten werd ; 2 dagen tevoren zeiden de oekraîeners dat het de russen geweest waren en dat de tank daarbij kapotgeschoten was...
De britse geheime dienst is ook niet meer wat hij was. Voor 4 en 3 weken kon hij niet genoeg uitbazuinen hoe moe en afgemat de russische troepen bij Charkow waren, en nu lopen die totaal uitgeputte troepen in^´eén week alles onder de voet/pantsers.
Ze liegen dat ze zwart zijn en nog erger: ze geloven hun leugens zelf nog.
En nu de kriek op de taart: over de grote omsingelingsbeweging rond Kramatorsk en Slowjansk wer hier vorige week bericht.
Hedenmorgen wordt kort en stil-beschaamd op web.de bericht, dat deze bedreiging reêel is ( :-) ) , La Libre Belgique schrijft het emotioneel-realistischer, en over Kramatorsk (de grote militaire uitvalbasis der Oekraîene in de Donbass wordt niets meer gezegd.
De facto: Na de grote ketel van Slowjansk en Lyssytschansk (2) nu de nog grotere van Slowjansk en Kramatorsk (Stalingrad 3).
Daarmee zit 80% van het oekraîense leger "in de sacoche".
De overlevenden worden dan allemaal "geêvacueerd" (naar krijgsgevangenenkampen).
De schijnheiligheid en amoraliteit van het westen is grenzenloos.
2

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------