BREAKING NEWS

News Ticker --- Jos Hermans (97), de allereerste Vlaming die een coronavaccin kreeg, is overleden --- ArmstrongEconomics beweert berichten te hebben ontvangen van lezers in India die beweren dat de mensen die sterven degenen zijn die zijn ingeënt --- Zelf ontvangen wij berichten van contract-tracers die zeggen dat er opvallend veel gevaccineerden zijn die op dit ogenblik ziek worden --- Er wordt ook melding gemaakt van een "lichte stijging in het aantal ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de intensieve afdelingen" het betreft vooral vijftigers en zestigers, net de groep die nu gevaccineerd wordt --- Na AstraZeneca verbiedt Denemarken nu ook het vaccin van Johnson & Johnson --- Zondag, 2 mei 2021 werd het bloed van San Gennaro na een dag van non-stop gebed en eucharistievieringen in de kathedraal van Napels om 17.18 uur toch vloeibaar nadat zaterdag het bloedwonder voor de tweede keer op rij uitbleef --- Officiële EU-cijfers 17 april: 7766 vaccinatiedoden en ruim 330.000 gerapporteerde gezondheidsklachten --- 98% van de leraren in Nice zeggen "neen" tegen het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-Covid-19-vaccin en dagen niet op ter vaccinatie --- Crimineel! Het Belgische regime importeert zélf de Indiase corona-variant --- WHO verwerpt de voorgestelde Covid-paspoort-regelingen omwille van het feit dat corona-vaccins de overdracht van corona-virussen niet kunnen stoppen --- Marc Van Ranst van de KUL heeft NUL compassie met onfortuinlijke Damian (21 jaar) --- 11-04-2021 Eerste dode (21 jaar) bij corona-politierazzia in Antwerpen --- Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccin veroorzaakt 100 keer méér bijwerkingen dan Oxford/AstraZeneca --- KAVlaanderen veroordeelt het brutale 'politie-optreden' van 1 april in het Ter Kamerenbos --- Mensen zijn géén vee dat met drones in de gaten gehouden moet worden --- Coronamaatregelen onwettig, zegt Brusselse rechter (31-03-2021) --- Het Oxford/AstraZeneca-Covid-19-chimpansee-vaccin heet voortaan het Vaxzevria-Covid-19-chimpansee-vaccin --- De satanische Europese 'leiders' sluiten kerken in aanloop naar Pasen; na Italië en Duitsland nu ook België tijdens Paasweekend in lockdown? --- Net zoals bij het Pfizer/BioNTech-vaccin heeft natuurlijk ook Oxford/AstraZeneca de onderzoeksgegevens aangaande de doeltreffendheid van het vaccin vervalst --- 'Kill the Bill' met zware rellen in Bristol, UK --- Zaterdagavond (20 maart): 'Carnaval sauvage pour la liberté' te Anderlecht-Brussel --- Aangetoond: Sinustrombose is het gevolg van het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin --- Nu al elf meldingen over bloedklonters na vaccinatie met het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin in België --- Gerecht in Italië neemt alle vaccins van het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin in beslag voor onderzoek naar de dood van een man --- Na Nederland stopt nu ook Duitsland met het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccins --- Italiaanse regio Piëmont stopt inentingen met Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin --- Ook Ierland adviseert gebruik van Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin op te schorten --- Minstens twee Belgen kregen bloedklonters na Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccinatie --- Het beruchte Oxford/AstraZeneca-chimpansee-Covid-19-vaccin zaait dood en vernieling in Denemarken, Oostenrijk, het VK en elders --- Het Duitse Paul-Ehrlich-Institut geeft impliciet toe: "Op twee maanden tijd 330 doden na corona-vaccinatie" --- Gegevensbeschermingsautoriteit vernietigend voor het prutswerk van de "pandemiewet" van top-advocate en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) --- AstraZeneca-vaccin: De Hoge Gezondheidsraad van België gaat in tégen het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en speelt cavalier seul!!! --- Liga voor Mensenrechten sleept het Belgische regime voor de rechter --- Geleverde mondmaskers van het Belgische regime zijn kankerverwekkend! --- ‘Toeval’ wordt de belangrijkste doodsoorzaak na een 'veilige' corona-vaccinatie! --- Vaccinatie-bloedbad in Gibraltar en Spanje: opnieuw bijna 100 doden, maar slechts het topje van ijsberg --- Vaticaan dreigt met ontslag voor werknemers die vaccin weigeren --- In België 34 overlijdens na vaccinatie --- Tien bewoners Sint-Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort overleden na corona-vaccinaties --- 16-02-2021 Rechter in Nederland vernietigt per direct avondklok --- Pfizer/BioNTech mRNA ‘nano-vaccin' is volgens het 'British Medical Journal' slechts voor 19% 'effectief' --- Is het Pfizer-BioNTech-vaccin de oorzaak van de Britse corona-mutatie? --- De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer oefende druk op onderzoekers uit om een 'worst-case-scenario' op te stellen waarin één miljoen Duitsers aan Covid-19 zouden sterven --- Zelfs een rechter kan vaccinatie niet verplichten --- Italiaanse media berichten over een ‘slachting in woonzorgcentra’ na vaccinaties --- Engelse media spreken van een stijging van 46% in het aantal doden in de Britse verpleeghuizen --- Nu in België ook 14 overlijdens na coronavaccinatie --- Duitsland: 20 doden na corona-vaccinatie --- Het Ministeriële Besluit van Annelies Verlinden (CD&V) aangaande het verbod op "reizen met een recreatief en toeristisch karakter" is ongrondwettelijk --- De premier van Italië Giuseppe Conte heeft zijn ontslag ingediend --- Confrontaties tussen politie en betogers in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam-Zuid, Breda, Tilburg, Den Bosch, Geleen, Helmond, Almelo, Veenendaal, Zwolle... --- De WHO stelt nu, dat een positief PCR-testresultaat op zichzelf geen indicatie van infectie met COVID-19 is --- Het 'Amtsgericht' van Weimar oordeelt: "Het Corona-contactverbod is ongrondwettelijk, de 'lockdown' is een catastrofale politieke miskleun" --- ACHTUNG! Verbod op niet-essentiële reizen van 27/1 tot 1/3 is ongrondwettelijk --- Vrijspraak voor het niet dragen van een mondmasker: ‘Het verplichten van een mondmasker, altijd en overal, is strijdig met de grondwet’ --- 7 sterfgevallen in België, maar "geen oorzakelijk verband met het vaccin" --- De staat California stopt tijdelijk met het toedienen van het Moderna Covid-19-vaccin wegens een tsoenami aan bijwerkingen --- De eerste 5 doden in Frankrijk als gevolg van het corona-vaccin van Pfizer-BioNTech, waaronder 3 in Nancy --- Dodentol in Noorwegen als gevolg van het corona-vaccin blijft stijgen van 23 over 29 naar 33 --- Ursula von der Leyen heeft het 'European Medicines Agency' onder druk gezet om de corona-vaccins maar snel goed te keuren --- Het Pfizer-vaccin zou gecontamineerd RNA bevatten --- 45-jarige vrouw uit Luisiana krijgt stuiptrekkingen van het Pfizer-Covid-vaccin --- MASSA-CORONA-VACCINATIE IS EEN MISDAAD TEGEN DE MENSHEID --- EERSTE CORONA-VACCIN-OVERLIJDEN IN BELGIË: PAS GEVACCINEERDE MAN VAN 82 JAAR STERFT --- Noorwegen: "Corona-vaccin is te gevaarlijk voor oude mensen" --- Benjamin de Rothschild, bankier en voorzitter van de firma 'Edmond de Rothschild Holding S.A.', sterft plots op 57-jarige leeftijd --- 13 Israëli's krijgen gezichtsverlamming na de Pfizer-Covid-prik --- Nederlandse regering-Rutte III neemt ontslag na schandaal over kindertoeslagen --- 10 doden in Duitsland na corona-vaccinatie waaronder een 90-jarige vrouw die stierf nauwelijks 1 uur na haar vaccinatie --- De Australische en Nieuw-Zeelandse Vereniging voor Immunologie zegt dat de geplande uitrol van het AstraZeneca-vaccin onmiddellijk moet stoppen - slechts 62 procent effectief in het voorkomen van COVID-19 --- Gloria Guevara, voorzitster van de 'World Travel & Tourism Council' (WTTC) is tégen een vaccinatieplicht voor luchtvaartpassagiers --- Prof. Dr. Theo Schetters: "Het Pfizer-vaccín brengt mogelijk zelfs een potentiële auto-immuunziekte in je lichaam." --- Luc Montagnier: "De corona-vaccins staan niet op punt, zijn onvoldoende getest, zijn potentieel kankerverwekkend en vormen dus een groot gezondheidsrisico voor de mens die hier als proefkonijn dient." --- Wereldwijd wordt nu 'dankzij' de PCR-test de 'griep' als 'corona' verkocht --- Betoging tégen de ongrondwettelijke avondklok in Brussel (03-01-2020) --- Personeel van het rusthuis Notre-Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe weigert massaal corona-vaccin --- WHO-hoofdwetenschapper waarschuwt: ‘Geen bewijs dat corona-vaccin virusoverdracht voorkomt’ --- Hover to stop

zaterdag 1 oktober 2016

Over de begrippen 'Sensus fidei' (= het bovennatuurlijke geloofsaanvoelen / geloofservaring / geloofszin / geloofsbegrip / geloofsbesef / geloofsverstaan) en de 'Sensus fidelium' (= het 'geloofszin(tuig)' van de gelovigen of hoe de gelovigen het Geloof waarnemen, ervaren en beleven)


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK


De interpretatie van het erfgoed van het Geloof

Het erfgoed van het Geloof dat aan de Kerk in haar totaliteit is toevertrouwd

84 - "Het geloofsgoed" ('depositum fidei'), die vervat ligt in de Heilige Overlevering en de Heilige Schrift, is door de Apostelen aan de Kerk in haar totaliteit toevertrouwd. "Door aan deze geloofsschat vast te houden volhardt het hele heilige volk, verenigd met zijn herders, voortdurend in de Leer van de Apostelen en in het gemeenschappelijk leven, in het breken van het brood en het gebed, zodat er tussen bisschoppen en gelovigen een uitzonderlijke eensgezindheid ontstaat in het behouden, beleven en belijden van het overgeleverde Geloof".


Het Leergezag van de Kerk

85 - "De taak om op authentieke wijze het geschreven of overgeleverde woord van God te verklaren is alleen aan het levend leergezag van de Kerk toevertrouwd", d.w.z. aan de bisschoppen in gemeenschap met de opvolger van Petrus, de bisschop van Rome; "het oefent zijn gezag uit in de naam van Jezus Christus".

86 - "Dit Leergezag staat echter niet boven het Woord van God [!], maar is de dienaar ervan door alleen te leren wat overgeleverd is, voor zover het namelijk dit overgeleverde Woord, krachtens goddelijke opdracht en met de bijstand van de Heilige Geest, met eerbied aanhoort, heilig bewaart en trouw uiteenzet en doordat het uit deze ene geloofsschat alles put wat het als door God geopenbaard te geloven voorhoudt".

87 - Wanneer de gelovigen zich het Woord van Christus tot zijn Apostelen herinneren: "Wie naar u luistert, luistert naar Mij" (Lc. 10, 16), ontvangen zij volgzaam het onderricht en de richtlijnen die hun herders hun op verschillende manieren geven.


De bovennatuurlijke Geloofszin

91 - Alle gelovigen hebben deel aan het verstaan en het doorgeven van de Geopenbaarde Waarheid. Ze zijn gezalfd met de Heilige Geest [door het Doopsel] die hen onderricht en naar de volle Waarheid leidt. 

92 - "De gemeenschap als geheel van de gelovigen (...) kan niet dwalen in het Geloof [!]; en zij manifesteert dit bijzonder kenmerk door middel van de bovennatuurlijke geloofszin van geheel het volk, wanneer dit 'vanaf de bisschoppen tot aan de eenvoudigste leken gelovigen' zijn universele eensgezindheid uitdrukt in zaken van geloof en zeden".

93 - "Door deze geloofszin, gewekt en in stand gehouden door de Geest van waarheid, blijft het volk van God onder de leiding van het heilig Leergezag ( ... ) onwankelbaar trouw aan het Geloof dat eens en voor altijd aan de heiligen werd overgeleverd, dringt er met een juist inzicht dieper in door en brengt het steeds volmaakter in praktijk".


De groei in het geloofsverstaan

94 - Door de bijstand van de Heilige Geest kan het verstaan van zowel de werkelijkheden als van de woorden van de geloofsoverlevering, groeien in het leven van de kerk:

  • "door de beschouwing en de studie van de gelovigen die dit alles in hun hart bewaren"; het is in het bijzonder "het theologisch onderzoek dat de kennis van de geopenbaarde waarheid verdiept".
  • "door het innerlijk inzicht in de geestelijke dingen dat de gelovigen ervaren"; "de goddelijke woorden en wie ze leest groeien samen;"
  • "door de prediking van hen die met de opvolging in het bisschopsambt het zeker charisma van de waarheid hebben ontvangen".


Toelichting:

De Sensus fidei zet, onder invloed van de Heilige Geest, het Licht van het Geloof, het deelhebben van de gelovige aan God als de Eerste Waarheid, als eerste grondvoorwaarde vooruit. Daardoor wordt het gelovige 'verstaan' eerst mogelijk. Gelovigen geloven, bidden en verstaan.

Het is overigens niet geheel onwaarschijnlijk, dat de leiding van de Kerk in België, zeer weinig, om niet te zeggen niets, van het Geloof verstaat. Integendeel, aan de lopende band bewijzen ze in 'Kerk en leven', op 'Kerknet' en met Suenens, Danneels, De Kesel, Vangheluwe, Van Looy, Bonny etc. dat ze er helemaal niets van verstaan!

Of met de woorden van Jozef De Kesel zélf: "Ik ben er niet klaar voor."

Bron: AnoniemEen concreet voorbeeld van de 'Sensus fidelium':


Ga geestelijk binnen in de cel van de Heilige Theresia van Lisieux
1 opmerking:

Anoniem zei

Een kort maar zeer interessant artikel over een verregaand doodgezwegen maar uiterst belangrijk thema.
Fundamentaaltheologie in de eerste lijn :proficiat!

Zeer uitvoerig hier het steekwoord "Sensus fidei" in het Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Auflage, 2000/2006, Band 9, 465-467.
De oorsprong van de sensus fidei ligt bij de Parakletos-uitspraken (Joh.14,16 f. 26; 15,26;16,12 ff)
Dan verder bij de Hl. Paulus, bij Vincentius v. Lerins, bij Cassianus en Origenes, bij St.-Augustinus en bij St.-Thomas van Aquino.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus