BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 27 maart 2023

'Der Rauber ist tot'. Wie was nuntius Rauber die door Bergoglio 'onverwacht' tot kardinaal werd gecreëerd? De liaison met de Maffia van Sankt Gallen!

Creepy Rauber
Op 26 maart 2023 overleed in het Bisdom Rottenburg-Stuttgart (waar Walter 'kardinaal' Kasper - de Sugar Daddy van Johan Bonny - van 1989 tot 1999 bisschop was) Karl-Joseph 'kardinaal' Rauber. Van 2003 tot 2009 was hij Apostolisch Nuntius in België en Luxemburg. Rauber is altijd de man geweest die meer problemen veroorzaakte dan hij oploste. De niet zo Bijbelvaste Rauber die amper zijn Catechismus kende, heeft talloze aanvaringen gehad met het Staatssecretariaat. Zo werd Rauber indertijd door Paus Johannes Paulus II als 'bemiddelaar' naar Zwitserland gestuurd, in de periode van de quasi uitzichtloze controverse rond Bisschop Wolfgang Haas, die zowel met de Zwitserse overheid als met de andere bisdommen terecht in de clinch lag. Uiteindelijk werd de impasse doorbroken door Mgr. Haas "weg te promoveren" als Aartsbisschop van Vaduz in Liechtenstein. Daarna was Rauber nuntius in ons land ten tijde van Godfried 'Kardinaal' Danneels en Aartsbisschop André-Joseph Léonard.

De benoeming van André-Joseph Léonard tot Aartsbisschop van Mechelen-Brussel blijft tot op de dag van vandaag voor beroering zorgen. Destijds klapte Karel-Josef Rauber, de pauselijke nuntius die de voorbereidende gesprekken voerde en de terna met drie mogelijke opvolgers van Danneels opstelde, uit de biecht. In een interview met het Italiaanse Katholieke tijdschrift Il Regno (15/02/2010) zei Rauber dat Léonards naam niet op de lijst stond. Op 18 januari 2010 koos Paus Benedictus XVI André-Joseph Léonard toch als de nieuwe Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Rauber was woedend omdat hij noch zijn 'vriend' Godfried Danneels "het leuk vonden".

Danneels - die zoals bekend - een prominent lid was van de Maffia van Sankt Gallen, had destijds al aan zijn 'vriend' Rauber gevraagd om "sterk te pleiten" voor de aanstelling van zijn protegé Jozef De Kesel. Paus Benedictus XVI benoemde echter onmiddellijk André-Joseph Léonard. Deze zet van Benedictus XVI doorkruiste de snode plannen van Rauber en Danneels. De wraak liet echter niet lang op zich wachten en Rauber gaf een interview waarin hij Paus Benedictus XVI nogal gratuit bekritiseerde.

De overwinning voor deze opstandige prelaten kwam er echter met het ongeldige conclaaf van 2013 waarin Danneels en zijn trawanten van de Maffia van Sankt Gallen hun "machtsspel" ten uitvoer konden brengen. Bergoglio werd na de coup tégen Benedictus XVI tot anti-paus uitgeroepen en benoemde Rauber - de liaison voor de Maffia van Sankt Gallen - op 14 februari 2015 dan maar tot kardinaal. Op 6 november 2015 willigt Bergoglio het verzoek van Rauber in en benoemt hij de chouchou van Danneels - Jozef De Kesel - tot nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Tijdens het consistorie van 19 november 2016 wordt De Kesel door Bergoglio tot kardinaal benoemd.


Uit Il Regno op 15 februari 2010 (vanuit het Schönstattzentrum in Tübingen)

De interviewer vraagt aan Rauber: "Kent u Mgr. Léonard goed?"

"Erg goed. Persoonlijk heb ik niets tegen hem. Hij heeft een sterke greep op de leken, op de jongeren. Hij is zeker iemand die trouw is aan Rome, héél trouw. Hij is intelligent, spreekt heel goed, kent vele talen, is een interessante filosoof, stuurt zijn boeken altijd naar de Paus, maar persoonlijk vind ik hem niet helemaal geschikt voor Brussel. Ik had liever de assistent van Danneels gehad."


Kortom, Mgr. Léonard was té Katholiek!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

(Deel 1)
Rauber werd 1934 geboren in Nürnberg, destijds een bijna homogeen protestantse stad in MiddenFranken; met 11 jaar ging hij dan op internaat in de gymnasiaalschool van de beroemde grote benedictijnenabdij Metten (noord-oost in Beieren). Met grote waarschijnlijkheid is hier zijn haat en verachting voor het échte katholicisme ontstaan- en wel met plakken en kleven aan het katholiek milieu.
In de roerige jaren direct voor het concilie priester voor het bisdom Mainz gewijd, was Rauber vanaf 1962- de start vanhet 2e vat. concilie- in Rome voor studies aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana (toendertijd reeds een kweekschool voor homofielen).
Rauber heeft het in de jaren '70- de postconciliaire agonie van P.Paulus VI- met zijn holderdebolder (leeftijd: 36-48 jaar) zeer bont gemaakt en werd dan in 1982 als pro-nuntius naar Oeganda verzet.
Na een afkoelingstijd weer in de diplomatie van de Hl.Stoel teruggekeerd, werd hij als mediator naar Zwitserland gestuurd ( de trouwkatholieke en dappere bisschop van Chur Haas contra de laffe en ketterse zwitserse bisschoppen (daaronder Ivo Fürer, de patroon en hotelier van de mafia van St.-Gallen).
Rauber leed een geweldige nederlaag: bisschop Haas werd aartsbisschop en kardinaal in Vaduz (Liechtenstein) en als navolger in Chur werd de trouwkatholieke bisschop Vitus Huonder benoemd- een echt geluj voor de rechtgelovigheid, voor een heropleven van vroomheid en zuivere liturgie.
(Bisschop Vitus Huonder werd natuurlijk door neppaus Franciscus met 75 jaar direct van dienst ontbonden- woont nu "in rust" bij het internaat van de FSSPX (AB Msgr Lefebve) duitstalig Zwitserland en is pastoraal en liturgisch zeer actief.
Kwaliteit verloochent zich nooit.

Anoniem zei

(Deel 2)
Vanaf 1994 was het vaticaan zeer goed geînformeerd over de pedofiele en homofiele uitspattingen in de belgische (en vooral de noordbelgische) kerk onder Danneels.
Rauber met zijn contacten en kennissen in de diplomatieke dienst en het verzwijgen-nietinformeren-bagatelliseren enerzijds; en aan de andere kant de directe informatie door trouwe gelovigen aan het vaticaa, eb n naast het staatssecretariaat ook direct aan de Congregatie van de Geloofsleer (JosephcardRatzinger).
De interne geweldige strijd werd dan voorlopig beslist met de pastorale castratie van Danneels (terugtrekking van Roeach, sluiten van het homofiele CPRL-seminarie; vervolging en gevangenisdreiging voor Danneels en Lanneau enz.)
Vanaf 2003 (Rauber als nuntius in Brussel) was het in het vaticaan klaar: Rauber informerrde niet of bagatelliserend of tendentieus en steeds pro Danneels, dappere leken informeerden de Congregatie voor de Geloofsleer direct - en Danneels en consoorten schoven steeds sneller in de pedo-homo-schandalen af.
(De laatst gerolde kop is voor een paar weken René Stockman van de Broedrs van Liefde...En Raf ligt ook nder vuur).
In zoverre was de "terna" van Rauber van 2008 natuurlijk azijnzurig theater: niet efficiênt en niet effectief, niet realistisch- en de wisselende taal bij deze aartsbisschopbezetting niet meerekenend.
Jefke DeKesel met zijn eerder onbenullig verleden was nu wel de onnozelste kandidaat om op een terna te staan. Niet zonder reden werd hij dan maar naar Brugge gestuurd om de atoombomexplosie VanGheluwe een beetje op te kuisen- en werd dan in het geval Marc Ghesquere (zelfmoord vd deken in Kortrijk met homosexuele en masochistsch-fetichistische uitspattingen in Antwerpen) en in het geval Tom Flamez gans getorpedeerd.
Zelfs de oude website "kerknet" ging eraan en verdween 4 weken van het web...
De rest voor Rauber was dan geriatrie: het bisdom Rottenburg-Stuttgart was door de bisschop Gebhard Fürst totaal afgewrakt; in domme dwaasheid isoleerden ze zich daar met de corona-"pandemie" nog meer.
Neppaus Franciscus benoemde Rauber bijna direct tot kardinaal- ook theatralisch, maar zonder effect.
Dd mafia van St.-Gallen is bijna helemaal dood, de navolgers zijn intellectuele lichtwormen, de financiên zijn blut en het geloof, de spiritualiteit, de vroomheid en de liefde voor de liturgie zit elders.

Anoniem zei

(Deel 3)
"Ende einer Dienstfahrt".
Een boekje van Heinrich Böll (ook weer zo'n gefrustreerde modernist) - mmar het treft het einde van Rauber goed.
In deze vastentijd wil ik graag voor een kleine bijdrage vragen: en wel voor de aanbouw aan het seminarie van de FSSPX Priesterbroedrschap St.-Pius X in Zaitzkofen (voor de duits-, nederlands-, pools-, hongaars-, slovaaks-, kroatisch- en sloveenssprekende seminaristen.
Er zitten meer dan 100 seminaristen en ieder jaar zijn er meer kandidaten, zodat men moet uitbreiden.
Moge God Uw goedheid vergelden!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------