woensdag 30 december 2015

'Flater van de Week' dit keer door Marc Desmet, jezuïet en arts palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis Hasselt:

"Katholieke ziekenhuizen hebben het recht om te beslissen dat ze geen euthanasie of abortus toepassen. Dit is de persoonlijke mening van Mgr. De Kesel die uiteraard ook aartsbisschop is, en dus vertegenwoordiger van een belangrijk instituut in ons land. Hij geeft daarmee een signaal."

Bron: Nieuw Kerknet

Ten eerste zit De Kesel daar niet om zijn 'persoonlijke' mening te geven, maar moet hij de Leer van de Katholieke Kerk verkondigen.

En ten tweede hebben Katholieke ziekenhuizen dat 'recht' niet!

Katholieke ziekenhuizen worden door God verplicht om geen euthanasie of abortus toe te passen!!!

Het vijfde gebod: "Gij zult niet doden" (Ex. 20,13)


Marc Desmet, jezuïet, produceert weer hetzelfde modernistische gewauwel als Jozef De Kesel zelf!

BvL: Denkt u ook zo over andere ethische kwesties zoals abortus en euthanasie?

Mgr. DK: Daarin heb ik eigenlijk hetzelfde standpunt. Ik kan verstaan dat iemand met een seculiere levenshouding daar geen probleem mee heeft. Maar vanuit mijn geloof is het niet evident.

Het juiste antwoord zou zijn:

"Vanuit mijn geloof is het onmogelijk!"


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

2277 Wat de motieven en de aangewende middelen ook mogen zijn, de directe euthanasie bestaat erin om een einde te maken aan het leven van gehandicapten, zieken of stervenden. Deze is moreel onaanvaardbaar. [!]

Zo is een handeling die of een verzuim dat - in zichzelf of qua intentie - de dood bewerkt teneinde de pijn weg te nemen, een moord [!] die ernstig in strijd is met de waardigheid van de menselijke persoon en met de eerbied voor de levende God als zijn Schepper. De beoordelingsfout die men te goeder trouw begaan kan hebben, verandert niets aan de aard van deze moorddadige ingreep, die steeds veroordeeld en uitgesloten moet worden. Euthanasie én abortus zijn moord!

Degene die om euthanasie vraagt, excommuniceert zichzelf van de Kerk!

Een kerkelijke begrafenis is dan onmogelijk!

De hel wacht!

Euthanasie: Wat is nu eigenlijk het probleem?

Marc Desmet, jezuïet en arts palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis Hasselt: "Maar wat is het probleem eigenlijk? De realiteit is dat bij mijn weten zeer weinig of misschien zelfs geen enkele katholieke instelling euthanasie formeel verbiedt, tenzij de psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders van Liefde."

Bron: Nieuw Kerknet


Dit is de inzet van deze hele discussie:

De psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders van Liefde!!!

Het euthanazistische utopia van Open VLD, N-VA en SPA viseert de psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders van Liefde, want het is crisis!!!

Men wil de zwakzinnigen uit de weg ruimen!

Allez De Kesel! Waar blijft uw verontwaardiging?

De Kesel: "Maar vanuit mijn geloof is het niet evident." 

NIET EVIDENT???

DIT IS NAZISME PUUR!!!


"Ons vertrekpunt is niet de individu: we voeden niet de hongerigen, laven niet de dorstigen, kleden niet de naakten. Voor ons voortbestaan hebben we gezonde mensen nodig."
— Joseph Goebbels, 1938.    


Aktion T4, was de codenaam van nazi-Duitslands eugenetische euthanasie- en verplichte sterilisatieprogramma. Het was een in 1939 opgezet programma om lichamelijk of verstandelijk gehandicapte Duitsers en Oostenrijkers om te brengen of te steriliseren. Het programma was vernoemd naar het adres aan de Tiergartenstraße 4 in Berlijn van de Gemeinnützige Stiftung für Heil und Anstaltspflege ("Stichting tot Nut van het Algemeen tot Voorspoed en Inrichtingsverzorging"), geleid door Philipp Bouhler en Karl Brandt. Brandt werd tijdens de Processen van Neurenberg veroordeeld en in 1948 opgehangen in Landsberg. Bij dit proces werd ook de Code van Neurenberg opgesteld om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen.

Tussen 1931 en 1941 werden 80.000 tot 100.000 verstandelijk gehandicapten in instituten omgebracht. Hieronder waren 5.000 kinderen en 1.000 Joden. 300.000 van hen werden gesteriliseerd In totaal werden meer dan 200.000 geesteszieken vermoord.
 

Link naar meer uitleg over Aktion T4:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4

Het euthanazistische utopia van Open VLD, N-VA en SPA:
De CD&V- woordvoerder Steffen V. wil blijkbaar niet commenteren...
Wat een eeuwige broekschijters!


De Vlaamse jezuïeten-professor Guido Dierickx zei ooit eens, dat de Kerk alleen maar kan meespreken in het maatschappelijke debat door deskundigheid en profiel.


De beste verdediging is het offensief: het duidelijk klaarstellen van de eigen grondvesten en de dappere en consequente uitvoering van de Christelijke overtuiging.


En daar ligt het probleem: de Noord-Belgische Bastaardkerk is totaal tureluut!
 

Jozef De Kesel is een slappe lafaard, en nu zit hij in de eerste lijn, krijgt kloppen en zijn 'geloofs-genoten' houden laf hun mond en duiken weg onder water.

Het wordt hoogtijd, dat de Kerk en haar bisschoppen zich afzetten tegen de opzettelijke misleiding en leugens van de vrijmetselarij.


De waarheid heeft in deze delicate kwestie ook haar rechten. Het is niet omdat men een low profile aanneemt, De Kesel, dat men alles over zich heen moet laten gaan.

Er zijn grenzen aan alles, ook aan hoge woorden van 'volksvertegenwoordigers'. Zij zouden beter moeten weten.

Peter Degadt van 'Zorgnet Vlaanderen' (= de beroepsvereniging die de belangen van de 'christelijk' geïnspireerde en private ziekenhuizen in Vlaanderen behartigt), beroemt zich erop, dat ook Katholieke 'ziekenhuizen', moordfabrieken zijn!


Bron: De Redactie

Link:

 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42285Euthanasie is verboden door de Katholieke Leer, want wie zich laat euthanaseren, excommuniceert zichzelf van de Katholieke Kerk.

UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

2277 Wat de motieven en de aangewende middelen ook mogen zijn, de directe euthanasie bestaat erin om een einde te maken aan het leven van gehandicapten, zieken of stervenden. Deze is moreel onaanvaardbaar. [!]

Zo is een handeling die of een verzuim dat - in zichzelf of qua intentie - de dood bewerkt teneinde de pijn weg te nemen, een moord
[!] die ernstig in strijd is met de waardigheid van de menselijke persoon en met de eerbied voor de levende God als zijn Schepper. De beoordelingsfout die men te goeder trouw begaan kan hebben, verandert niets aan de aard van deze moorddadige ingreep, die steeds veroordeeld en uitgesloten moet worden.


Euthanasie is echter niet enkel verboden door de Katholieke Leer, de verwerpelijke praktijk gaat ook in tegen bijvoorbeeld de 'Eed van Hippocrates':

"Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken."Dokters die euthanaseren en aborteren, schenden dus niet enkel de Katholieke Leer, maar zelfs ook de 'Eed van Hippocrates'.

Met andere woorden, de heidenen waren beschaafder dan onze hedendaagse 'geneesheren'!

Wie kan deze lieden nog vertrouwen, satanisten als het zijn! 

Sinds 1994 is Peter Degadt natuurlijk ook gastdocent - voor de opleiding management en beleid in de gezondheidszorg - aan de Katholieke Universiteit Leuven!

De heidenen van Jong CD&V komen ook weer uit hun hol gekropen:

"Jong CD&V doet een beroep op paus Franciscus"


Voorzitter Wim Soons, doet namens Jong CD&V, in een open brief een beroep op paus Franciscus voor een versoepeling van het kerkelijke standpunt over het gebruik van anticonceptie [!]. Jongerenvoorzitter Soons: “We hebben heel veel respect voor de manier waarop paus Franciscus de voorbije jaren de milieuproblematiek en de bestrijding van ongelijkheid naar voren schoof. Zijn encycliek Laudato Si sprak wereldwijd miljoenen mensen aan, beleidsmakers inbegrepen. Zijn levenshouding roept op tot soberheid, in de eerste plaats binnen de kerk, en solidariteit met armen. Dit is sterk inspirerend”.

“Maar we vinden dat de encycliek Laudato Si' ook een gemiste kans is, onder andere wanneer de paus het probleem van de overbevolking [!!!] aankaart. De snelle wereldwijde bevolkingsgroei zorgt mee voor een nefaste druk op het klimaat en op de levenskwaliteit van miljoenen mensen [!!!]. Net op die plaatsen in de wereld waar de armoede het hoogst is, hebben vrouwen geen toegang tot anticonceptiva [!!!] om verantwoord ouderschap na te steven [!!!]. Met weinig middelen moeten ouders er vaak veel kinderen opvoeden. Die overbevolking versterkt er de armoede en veroorzaakt grote druk op het milieu.”

Volgens Jong CD&V is anticonceptiva en de bijhorende seksuele voorlichting een ‘legitiem middel’ [!!!] om een te grote bevolkingsdruk en armoede te bestrijden: “Het kan ook leiden tot minder abortussen.” [!!!]

Bron: Kerknet


Hier volgen twee citaten om de onzinnigheid van de weerzinwekkende en anti-christelijke positie van Jong CD&V aan te tonen!

Laat Jong CD&V in het diepste gat kruipen wat ze kunnen vinden!


DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband

Pauselijke Raad voor het Gezin
Alfonso Kardinaal López Trujillo
8 december 1995

136 Allereerst dienen de ouders een geseculariseerde en op geboortebeperking gerichte seksuele vorming af te wijzen; bij dit soort vorming wordt God gemarginaliseerd en wordt het kind als een bedreiging beschouwd. Dit soort seksuele vorming wordt gepropageerd door grote organisaties en internationale verenigingen die voorstanders zijn van abortus, sterilisatie en anticonceptie. Deze organisaties willen een stijl van leven opdringen die strijdig is met de ware menselijke seksualiteit. Ze zijn op het niveau van natie of staat actief, en trachten kinderen en opgroeiende jeugd angst in te boezemen voor de ‘dreigende overbevolking’ [!], om daarmee een contraceptieve dat wil zeggen een ‘antileven’-mentaliteit te propageren. Ze verspreiden valse ideeën over de ‘gezonde voortplanting’ en de ‘rechten van jonge mensen op het gebied van seks en voortplanting’. Sommige van deze geboortebeperking propagerende organisaties beheren bovendien klinieken waarin met schending van de rechten der ouders, aan jonge mensen de mogelijkheid wordt geboden tot abortus en anticonceptie, waarmee promiscuïteit [!] in de hand wordt gewerkt en bijgevolg een toename van zwangerschappen onder tieners. “Als wij uitzien naar het jaar 2000, zouden we dan vergeten te denken aan de jeugd? Wat staat hun te wachten? Een samenleving van ‘dingen’ en niet van ‘personen’. Het recht om vanaf hun prilste jeugd ongeremd te doen wat ze willen op voorwaarde dat het ‘veilig’ is [!]. Zichzelf zonder voorbehoud geven, de eigen instincten beheersen, zich verantwoordelijk weten, - men vindt dat allemaal achterhaalde begrippen.”TRA LE VISITE
Tot de Italiaanse Bond voor het Grote Gezin

Paus Pius XII - Toespraak
22 januari 1958

6 En wat de toekomst betreft, wie kan voorzien welke andere onverwachte hulpbronnen er nog op onze planeet verborgen zijn, en voor welke verrassingen, ook buiten haar, de wonderbaarlijke ontdekkingen van de wetenschap nog zullen zorgen, en waarmee op het ogenblik nauwelijks een begin is gemaakt? En wie kan voor de toekomst een natuurlijk ritme van voortplanting verzekeren dat hetzelfde is als dat van vandaag? Zou de tussenkomst van een intrinsieke matigende wet t.a.v. het ritme van de uitbreiding onmogelijk zijn? De Voorzienigheid [!] heeft zich het toekomstig lot van de wereld voorbehouden. Maar het is een feit van uitzonderlijke betekenis dat op het ogenblik waarop de wetenschap datgene ten nutte weet te maken wat de verleden tijd nog als de vrucht van vurige verbeelding beschouwde, de angst van sommigen als gegronde verwachtingen van voorspoed in catastrofale perspectieven omvormt [!]. De overbevolking [!] is daarom geen geldige reden om de ongeoorloofde praktijken van de geboortecontrole te verbreiden, maar veeleer het voorwendsel om de gierigheid en het egoïsme goed te praten [!], hetzij van volkeren die in de uitbreiding van anderen een aanslag op hun eigen politieke hegemonie en de verlaging van hun levensstandaard zien, hetzij van individuen, in het bijzonder de meest gefortuneerden, die de voorkeur geven aan een veel rijker genot van aardse goederen, dan zich te verzekeren van de eer en de verdienste van het verwekken van nieuwe levens. Zo komt men ertoe bepaalde wetten van de Schepper te schenden, onder voorwendsel dat men de ingebeelde vergissingen van Zijn Voorzienigheid wil herstellen. Het zou daarentegen veel verstandiger en nuttiger zijn wanneer de moderne maatschappij er zich vastberaden en algemener op toelegt om haar eigen gedrag te herzien door de oorzaken van de hongersnood in de "depressie-gebieden" of overbevolkte zônes weg te nemen, door de moderne ontdekkingen actiever voor vreedzamer doeleinden in te schakelen, door een openlijker politiek van samenwerking en uitwisseling te volgen, door een economie met wijdere horizont en minder nationalistisch op te bouwen, en vooral door op de voorstellen van het egoïsme [!] te reageren met liefde en door tegenover de hebzucht de gerechtigheid concreter toe te passen. God zal de mensen geen rekenschap vragen over het lot van de mensheid in het algemeen, dit is Zijn zaak, maar wel van ieder van hun daden die zij in overeenstemming met of tegen hun geweten in hebben gesteld. Wat u betreft, ouders en kinderen van grote gezinnen, blijft rustig en vastberaden uw vertrouwen stellen in de goddelijke Voorzienigheid, in de zekerheid dat zij u op haar beurt dagelijks zal blijven helpen, en, indien dit nodig mocht zijn, u haar buitengewone tussenkomst, die zo velen onder u gelukkig ervaren hebben, zal blijven tonen. Met andere woorden:

Ook Jong CD&V zijn een stelletje egoïsten!

Kerknet idem!

maandag 28 december 2015

KVHV-Antwerpen: "Mogen katholieke ziekenhuizen nog katholiek zijn?"

In een interview met het Belang van Limburg stelde aartsbisschop Mgr. De Kesel dat katholieke ziekenhuizen de mogelijkheid moeten hebben om gewetensbezwaren in te roepen in het geval van abortus en euthanasie. Het was een uitspraak die op veel commotie stuitte bij progressieve politici. KVHV Antwerpen treedt de aartsbisschop bij en vindt dat een ziekenhuis abortus en euthanasie moet weigeren als het nog katholiek wil genoemd worden.

Het katholieke geloof leert ons dat God ons het leven geeft als een geschenk om het eeuwige heil te ontvangen. Daaruit volgt dat een mens geenszins zijn medemens of zichzelf mag doden, zoals door abortus of euthanasie. Hij kan zich geen recht toe-eigenen dat aan God toebehoort want het is aan God om te beslissen over leven en dood. Het belang hiervan wordt ook onderstreept in de tien geboden waar God in het vijfde gebod de mens uitdrukkelijk verbiedt om zichzelf of anderen te vermoorden. Daaronder vallen ook abortus en euthanasie alsmede elke medeplichtigheid daaraan. De Katholieke Kerk bestraft deze misdrijven, althans wat abortus betreft, met automatische excommunicatie waardoor men uitgesloten wordt van de meeste Sacramenten. Logisch, want het gaat hier niet over een lichte materie.

Hoewel de huidige wetgeving weliswaar voorziet dat artsen in principe gewetensbezwaren kunnen inroepen om dergelijke ingrepen te weigeren, zou deze vrijheid volgens de progressieve politici niet mogen gelden voor katholieke ziekenhuizen. Katholieke ziekenhuizen kunnen echter niet meer katholiek genoemd worden als de wet hen verplicht abortus en euthanasie toe te staan. Het kan bovendien niet zijn dat een katholiek ziekenhuis meewerkt aan de automatische excommunicatie van haar werknemers, of zij nu katholiek zijn of niet. Het bestuur van het ziekenhuis dat euthanasie en abortus moet mogelijk maken, stelt zich overigens ook bloot aan excommunicatie aangezien het zijn medewerking moet verlenen. Tot slot impliceert een dergelijke verplichting ook dat katholieke ziekenhuizen geen vrijheid meer gelaten wordt om uitsluitend katholiek personeel aan te werven aangezien katholieke artsen dergelijke ingrepen nooit zullen uitvoeren. Daardoor wordt een dergelijk ziekenhuis feitelijk gedwongen om niet-katholiek personeel aan te werven.

Tot slot willen we wijzen op het historische feit dat het ziekenhuiswezen ontwikkeld is door de Katholieke Kerk die hiermee de oproep van Jezus Christus uit het Evangelie –bemin uw naaste gelijk uzelf- wilde beantwoorden. Het zou dan van de politiek dan ook op zijn minst een blijk van fatsoen en erkenning zijn om katholieke ziekenhuizen niet te dwingen om tegen hun geloofsovertuiging in te handelen. Als dat aan de katholieke Kerk in België niet meer gegund wordt dan is er weinig verschil meer met de officiële, staatsgeleide Patriottische kerk in China waardoor de Chinese staat de door Rome erkende Katholieke Kerk verplicht om ondergronds te gaan.

Vbr. stud. paed. Andreas Van Puyvelde, Praeses KVHV-Antwerpen 2015-2016

Bron: KVHV-Antwerpen

Link:


http://www.kvhvantwerpen.be/mogen-katholieke-ziekenhuizen-nog-katholiek-zijn.html

Jozef De Kesel praat zichzelf in de problemen door niets te zeggen...

Deze 'uitspraak' was vanmiddag (28.12 2015) op het VRT-journaal te zien.
In principe is er niets mis met deze uitspraak.

Echter, er is één probleem;
Jozef De Kesel heeft dit zo niet gezegd in het Belang van Limburg!

De media liegen en bedriegen samen met de loge-politici!Maar, meteen springen de media op de desinformatie-wagen:


Zowel 'De Redactie':

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.42283?video=1.2533873


Als het 'VTM-Nieuws':

http://nieuws.vtm.be/binnenland/172231-de-kesel-geviseerd-na-euthanasie-uitspraak


Als de geschreven pers; bijvoorbeeld 'De Sandaard':

"Uitspraak aartsbisschop De Kesel schokt politici"

De mening van aartsbisschop De Kesel dat katholieke ziekenhuizen het recht hebben om te beslissen dat ze geen euthanasie of abortus toe­passen, is problematisch. Dat zeggen niet alleen de politieke partijen N-VA, Open VLD en SP.A, maar ook ­euthanasie-expert Wim Distelmans.

Amper twee weken na zijn aanstelling krijgt aartsbisschop Jozef De Kesel de politiek over zich heen. Aanleiding is een interview zaterdag in Het Belang van Limburg. Gevraagd naar zijn standpunt over euthanasie en abortus, zegt De Kesel dat katholieke instellingen ‘het recht hebben om te beslissen dat we dat niet doen’. Hij geeft ziekenhuizen als voorbeeld en voegt eraan toe: ‘Je bent niet vrij om te kiezen als er maar één keuzemogelijkheid is’.

De euthanasiespecialisten van N-VA, Open VLD en SP.A reageren geschokt. ‘De katholieke instellingen leven van subsidies en moeten de wet volgen’, zegt Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD). De politici hebben er geen probleem mee dat De Kesel persoonlijk een tegenstander is van euthanasie of abortus, ‘maar hij maakt een serieuze denkfout door het op het niveau van de instellingen te trekken’, zegt Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA). ‘Een individuele arts kan niet verplicht worden om euthanasie uit te voeren, maar elke instelling moet aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen wel de mogelijkheid bieden.’

CD&V-woordvoerder Steffen Van Roosbroeck wil niet reageren.

Problematisch

Ook hoogleraar en voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie Wim Distelmans vindt de uitspraak van De Kesel niet kunnen. ‘De meerderheid van de ziekenhuizen en woon-zorgcentra in Vlaanderen is vandaag nog altijd katholiek. Als daar het recht op euthanasie wordt afgewezen, dan is dat problematisch.’

Aartsbisschop De Kesel wenste gisteren niet te reageren. Een uitspraak van de aartsbisschop hoeft nog niet te betekenen dat alle katholieke instellingen zich daarnaar schikken.

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151227_02039697

Ten eerste heeft De Kesel deze uitspraak niet gedaan, maar raakt hij het probleem zijdelings aan na een vraag van de journalisten. Uiteindelijk was dit een detail in een verder vrij zwak interview.

Ten tweede liegen de politici!

Waarom worden de leugens van de politici zo door de media opgeblazen?

Dit zijn dezelfde loge-trucs als ten tijde van Mgr. Léonard!


Wat aartsbisschop De Kesel gezegd heeft over euthanasie


Een fragment uit een interview met Jozef De Kesel in het Belang van Limburg van afgelopen zaterdag veroorzaakte een heuse mediastorm. Ten onrechte.

Vraag van Indra Dewitte en Eric Donckier aan mgr. Jozef De Kesel: Een eigen identiteit is dus belangrijk voor u, wat vindt u dan van het hoofddoekenverbod?

Mgr. De Kesel: Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik dat geen goede zaak vind. Een vrouw moet het recht hebben om dat zelf te kiezen. In de jaren 50 droegen vrouwen ook een hoofddoek wanneer ze op straat liepen. Dat het nu verboden wordt, is toch de paradox van een moderne samenleving die de vrijheid als groot parool hanteert?

BvL: Denkt u ook zo over andere ethische kwesties zoals abortus en euthanasie?

Mgr. DK: Daarin heb ik eigenlijk hetzelfde standpunt. Ik kan verstaan dat iemand met een seculiere levenshouding daar geen probleem mee heeft. Maar vanuit mijn geloof is het niet evident. Ik vind dat ik dat mag zeggen en meer nog: ik denk dat we ook op institutioneel niveau het recht hebben om te beslissen dat we dat niet doen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze ziekenhuizen. Je bent niet vrij om te kiezen als er maar één keuzemogelijkheid is.

Tot hier de letterlijke weergave van de blijkbaar zo controversiële uitspraak van aartsbisschop De Kesel, in het even lange als lezenswaardige interview dat hoofdredactrice Indra Dewitte en senior writer Eric Donckier van het Belang van Limburg van hem afnemen.

Link:

https://nieuw.kerknet.be/sites/default/files/151226JozefDeKeselinBvL.pdf


Waarover het gaat: de euthanasiewet

In tegenstelling tot wat sommige politici vandaag beweren verplicht de euthanasiewet ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen niet om euthanasie in hun zorgpakket op te nemen. De parlementaire documenten zijn hierover immers klaar, duidelijk en ondubbelzinnig.  Een verwijzing naar het verslag van de Kamercommissie voor Justitie (p. 178): De voorzitter (redactie: toenmalig volksvertegenwoordiger Fred Erdman) besluit dat in de juiste interpretatie van het voorliggende ontwerp instellingen het recht hebben om de toepassing van euthanasie te verbieden binnen de muren van de instelling.  Geen lid verzet zich tegen deze interpretatie van de voorzitter (DOC 50 1488/009, zittingsperiode 2001-2002). In het verslag van de plenaire zitting wordt dit formeel later herhaald.

Dat wil zeggen dat instellingen, ook als ze de toepassing van euthanasie binnen hun muren niet toelaten, toch ten volle de wet respecteren, de wet die hun deze vrijheid waarborgt.

En wel hierom: de wet creëert immers geen subjectief en noch minder een fundamenteel recht op euthanasie. De wet beperkt zich tot de niet-strafbaarstelling van artsen die euthanasie in de wettelijke voorwaarden uitvoeren.  De wetgever heeft dus geoordeeld dat een correcte medische begeleiding bij het levenseinde niet noodzakelijk de mogelijkheid tot euthanasie insluit.

Bron: Nieuw Kerknet

Link:

https://nieuw.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wat-aartsbisschop-de-kesel-gezegd-heeft-over-euthanasie

Met andere woorden, een Katholiek ziekenhuis wordt door de wet NIET verplicht om te aborteren en te euthanaseren!

Jean-Jacques De Gucht leeft al jaar en dag van de euthanasieproblematiek. Hij heeft niets anders te doen om zijn pree van ettelijke duizenden euro's per maand hiermee binnen te rijven in "naam van het volk". Hij is dus zeer slecht geplaatst om één woord commentaar/kritiek te geven en of objectief te zijn!

Katholieke instellingen moeten hun overtuiging volgen. Subsidies als argument aanhalen is naast de kwestie. In dit land worden voor alles en nog wat met gulle hand (meestal nutteloze) subsidies verleend die wij, belastingbetalers VERPLICHT zijn te financieren zonder, dat onze mening hierover wordt gevraagd.

Het is immoreel en tegen de godsdienstvrijheid om godsdienstige instellingen onder druk te zetten of te chanteren met zogenaamde subsidies. Laat de staat zelf zijn euthanasiecentra oprichten en uitbaten en zadel niemand op met acties die tegen de overtuiging ingaan.

Scheiding van Kerk en staat, weet je wel !!


Halve waarheden zijn volle leugens.


De Kerk mag haar ziekenhuizen geen "gewetensvrijheid" geven om al dan niet mensen te vermoorden door abortus en euthanasie.

De Kerk moet simpelweg haar ziekenhuizen kindermoord en oudermoord verbieden!

Als dat tegen de zin van de logestaat is, dan moet de Kerk zich manhaftig opstellen. Zoniet zal Ze ondanks haar "braafheid" worden vervolgd, tot Ze zowel in het publieke leven als in de privésfeer is uitgeroeid.


Wie ook maar enigszins toegeeft aan de tirannie van de vrijzinnigheid, is medeplichtig aan zijn eigen vervolging. De Kerk moet ophouden met altijd maar terug te plooien, maar zich vertrouwend op Christus' Almacht laten gelden in de wereld.

De poorten der hel zullen Haar niet overweldigen. Voorwaarts is de enige weg!


De Bisschoppenconferentie spreekt van een "Onterechte mediastorm":

De bisschoppenconferentie staat achter De Kesel. "In tegenstelling tot wat sommige politici vandaag beweren, verplicht de euthanasiewet ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen niet om euthanasie in hun zorgpakket op te nemen", reageert de bisschoppenconferentie op de "onterechte mediastorm". "De parlementaire documenten zijn hierover immers klaar, duidelijk en ondubbelzinnig."

"De wet creëert immers geen subjectief en noch minder een fundamenteel recht op euthanasie", is te lezen in een tekst op Kerknet. "De wet beperkt zich tot de niet-strafbaarstelling van artsen die euthanasie in de wettelijke voorwaarden uitvoeren. De wetgever heeft dus geoordeeld dat een correcte medische begeleiding bij het levenseinde niet noodzakelijk de mogelijkheid tot euthanasie insluit."

Bron: De Redactie

Met andere woorden, de politici liegen!!!

Ann Brusseel (Open VLD): "Wat een antipathieke klootzakjes zijn het toch"

Dus moorden is 'sympathiek'???

Moet dit niet worden vervolgd???

"Katholieke ziekenhuizen mogen euthanasie weigeren" - Fernand Keuleneer

De controversiële uitspraak van aartsbisschop De Kesel over euthanasie krijgt forse steun uit juridische hoek: "Het is fout te beweren dat de wet katholieke ziekenhuizen verplicht om euthanasie toe te passen." Voor patiënten is er wel nood aan duidelijkheid zodat iedereen weet welke keuze het ziekenhuis maakt.
Fernand Keuleneer is advocaat. Voormalig plaatsvervangend lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (2002-2012).

Voor de zoveelste maal wordt het nog maar eens herhaald: een aantal verzorgingsinstellingen zou “de euthanasiewet niet toepassen”. Meer bepaald stellen katholieke instellingen zich “boven de democratisch gelegitimeerde wetgeving”.

Ook voor de zoveelste maal: die bewering is niet correct. De euthanasiewet verplicht ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen niet om euthanasie in hun “zorgpakket” op te nemen.

De teksten zijn klaar, duidelijk en ondubbelzinnig

De parlementaire documenten zijn hierover klaar, duidelijk en ondubbelzinnig. Ik verwijs onder meer naar het verslag van de Kamercommissie voor justitie *:

"De voorzitter (volksvertegenwoordiger Fred Erdman - FK) besluit dat in de juiste interpretatie van het voorliggende ontwerp instellingen het recht hebben om de toepassing van euthanasie te verbieden binnen de muren van de instelling. Geen lid verzet zich tegen deze interpretatie van de voorzitter."

In het verslag van de plenaire zitting van donderdag 16 mei wordt dit herhaald.

Ook als instellingen de toepassing van euthanasie binnen hun muren niet toelaten, respecteren ze dus ten volle de wet, die hun deze vrijheid waarborgt.

Dubbelzinnigheid

De wet creëert immers geen subjectief, laat staan fundamenteel recht op euthanasie, maar beperkt zich tot de niet-strafbaarstelling van artsen die euthanasie in de wettelijke voorwaarden uitvoeren.

De wetgever heeft geoordeeld – mijns inziens terecht – dat een correcte medische begeleiding bij het levenseinde niet noodzakelijk de mogelijkheid tot euthanasie insluit.

Hoe dan ook dienen verzorgingsinstellingen mijns inziens wel af te rekenen met een bestaande dubbelzinnigheid die moeilijk te ontkennen valt. Wat bijna onvermijdelijk tot problemen moet leiden is de verklaring van “principiële openheid” voor de toepassing van euthanasie, gekoppeld aan formaliteiten die de uiteindelijke beslissing door een derde instantie (voorbeeld: ethische commissie) laten nemen.

Een “ja, misschien” houding die uiteindelijk in een “neen” uitmondt, zal door sommige patiënten niet aanvaard worden, en dat is begrijpelijk wanneer de vereiste duidelijkheid ontbrak en het daardoor voor een patiënt te laat is om nog in waardige omstandigheden een beroep te kunnen doen op een arts buiten de instelling.

Ziekenhuizen moeten duidelijkheid geven

Om de patiënt toe te laten tijdig een oordeelkundige keuze te maken, en dat is zijn recht, zijn duidelijkheid en transparantie nodig, zowel wat betreft de “verkrijgbaarheid” van euthanasie in de instelling, als omtrent de andere beslissingen bij het levenseinde.

Onder die voorwaarde is het een zeer goede zaak dat binnen het kader van de wet instellingen met een verschillend model van begeleiding bij het levenseinde naast elkaar bestaan. Nog afgezien van het maatschappelijk belang van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid om gestalte te geven aan een levensbeschouwing, kan niet genoeg worden opgelet voor een te grote vanzelfsprekendheid van euthanasie en zelfgekozen dood, al dan niet onder druk van toenemende financiële krapte.

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2534002

Jean-Jacques De Gucht heeft een probleem (Nope, géén fotoshop!):

"De katholieke instellingen leven van subsidies en moeten de wet volgen", reageert Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) in De Standaard. Dat een instelling de keuze van een patiënt zou weigeren, noemt hij ontoelaatbaar.

Bron: De Redactie


LEUGENS!!!

Een Katholiek ziekenhuis wordt door de wet NIET verplicht om te aborteren en te euthanaseren!Jean-Jacques De Gucht leeft al jaar en dag van de euthanasieproblematiek. Hij heeft niets anders te doen om zijn pree van ettelijke duizenden euro's per maand hiermee binnen te rijven in "naam van het volk". Hij is dus zeer slecht geplaatst om één woord commentaar/kritiek te geven en of objectief te zijn!

Katholieke instellingen moeten hun overtuiging volgen. Subsidies als argument aanhalen is naast de kwestie. In dit land worden voor alles en nog wat met gulle hand (meestal nutteloze) subsidies verleend die wij, belastingbetalers VERPLICHT zijn te financieren zonder, dat onze mening hierover wordt gevraagd.

Het is immoreel en tegen de godsdienstvrijheid om godsdienstige instellingen onder druk te zetten of te chanteren met zogenaamde subsidies. Laat de staat zelf zijn euthanasiecentra oprichten en uitbaten en zadel niemand op met acties die tegen de overtuiging ingaan.

Scheiding van Kerk en staat, weet je wel !!

Bergoglio aan atheïsten: "Je moet niet in God geloven om naar de hemel te gaan"

Paus Franciscus heeft in een open brief gezegd dat God ongelovigen zal vergeven als ze hun geweten volgen [Nonsens!]. "Gods genade heeft geen grenzen als je naar hem toegaat met een oprecht en berouwvol hart", zegt de paus Franciscus. [Ongelovigen hebben nu eenmaal niet de gewoonte om naar Hem toe te gaan! Beseft die Bergoglio eigenlijk wel wat hij zegt?]

In een open brief naar Eugenio Scalfari, oprichter van de Italiaanse krant La Repubblica, antwoordt de paus op de vraag of God ook mensen vergeeft die niet geloven [Neen. Dat kan enkel maar via het Sacrament van de Biecht.]. "Wie niet in God gelooft moet gehoorzaam zijn aan zijn geweten", zegt de paus [Mensen kunnen niet door hun geweten gered worden.]. "Zondaars zijn niet gehoorzaam aan hun geweten, dat geldt ook voor ongelovigen."

Het theologisch simplisme van Bergoglio is ronduit crimineel!

Wat dan met een 'dwalend geweten'?

Bergoglio doet hier een beroep op een verkeerd begrepen autonomie van het geweten!

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

1791 Dikwijls is men voor deze onwetendheid persoonlijk verantwoordelijk. Zo is het "wanneer de mens zich weinig zorgen maakt over het zoeken naar het ware en goede, en het geweten door de gewoonte tot zondigen langzamerhand praktisch blind wordt". In deze gevallen is de persoon schuldig aan het begane kwaad.


Robert Mickens, Vaticaan-correspondent voor het katholieke dagblad The Tablet zegt dat paus Franciscus met deze uitspraken een poging doet om het duffe beeld van de Katholieke kerk op te poetsen. "Franciscus is nog altijd conservatief [LOL!], maar hij wil wel meer dialoog met de wereld", aldus Mickens.

Eugenio Scalfari noemt de brief van de paus "een nieuw bewijs dat de paus barrières kan doorbreken en met iedereen in dialoog kan gaan." [Bergoglio is een idioot!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/buitenland/paus-aan-atheisten-je-moet-niet-in-god-geloven-om-naar-de-hemel-te-gaan-beaea2cf/Opmerkingen:

Nogmaals bewijst Bergoglio, dat hij geen paus is. Hij is een ongelovige. Hij is een verrader. Hij is niet katholiek. Hij heeft geen enkele bevoegdheid binnen de Kerk.

Bergoglio de apostaat is een totale heiden, die stellingen verkoopt, die regenrecht tégen de Leer van de Kerk ingaan! 


Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

Over de noodzaak van het Geloof

161 Geloven in Jezus Christus en in Hem die Hem tot ons heil gezonden heeft, is noodzakelijk om dit heil te verwerven. "Omdat 'het zonder het geloof onmogelijk is aan God te behagen' (Heb. 11, 6) en deel te krijgen aan de gemeenschap van zijn kinderen, wordt niemand zonder dit geloof ooit gerechtvaardigd en zal niemand het eeuwig leven verwerven, tenzij 'hij ten einde toe volhardt' (Mt. 10, 22)(Mt. 24, 13)".


Met andere woorden, wie niet gelooft, gaat naar de hel!


Uit de Heilige Schrift:

Mar 16:16  Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.

Joh 3:36  Wie in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie in den Zoon niet gelooft, zal het leven niet zien, maar Gods gramschap blijft op hem liggen.

Joh 6:40  Dit is de wil van den Vader, die Mij gezonden heeft, dat wie den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven heeft, en dat Ik hem op de jongste dag zal doen verrijzen.

Joh 3:16  Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.
Joh 3:17  Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Joh 3:18  Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eengeboren Zoon.


Dit lijkt mij duidelijk te zijn!


En inderdaad,
Bergoglio is de vijand van het Katholieke Kerk;
de vijand binnen de poort,
van wie de Heilige Schrift zegt:


Kla 4:12  Nooit konden de koningen der aarde geloven,
Nooit iemand ter wereld:
Dat de verdrukker en vijand binnen Jerusalems poorten zou rukken.

Kla 4:13  Het was om de zonden van de profeten,
Om de schuld van zijn priesters,
Die binnen zijn muren onschuldig bloed hadden vergoten.


zondag 27 december 2015

De heterodoxe kerstpreek van Jozef De Kesel was niet alleen politiek geïnspireerd, maar was ook nog eens ketters en blasfemisch!


"Dieu est venu vers nous. C’est là le vrai sens de Noël. Il est devenu un des nôtres."

Vertaald:

“God is naar ons gekomen. Dat is de ware betekenis van Kerstmis. Hij werd een van ons.”

Link:

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/15_12_25_homilie_Kerstmis-hom%C3%A9lie_No%C3%ABl_onder_embargo-sous_embargo.pdfZeer problematisch!

"God is naar ons gekomen. Hij werd een van ons." ???

Uit de Mechelse Catechismus:

28. Waar is God?
God is overal: in de hemel, op de aarde, en op alle plaatsen.


God kan niet "naar ons komen", want Hij is al hier!

Het gaat natuurlijk over de menswording van Onze Heer Jezus-Christus; de Incarnatie.

71. Wat is het mysterie van de menswording?
Het mysterie van de menswording is het mysterie van God de Zoon die mens geworden is.


76. Waarom is God de Zoon mens geworden?
God de Zoon is mens geworden om de mensen te verlossen van hun zonden, en om hun het leven der genade, de vriendschap van God en het recht op de hemel terug te schenken.Uit de Heilige Schrift:

Joh 1:14  Het Woord is vlees geworden, En heeft onder ons gewoond! En wij hebben zijn glorie aanschouwd: Een glorie als van den Eengeborene uit den Vader, Vol van genade en waarheid.

Col 2:9  Immers in Hem woont in werkelijkheid de ganse volheid der Godheid.

Php 2:6  Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde achten,
Php 2:7  heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen.
Php 2:8  En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.


Heb 2:17  En daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders, opdat Hij in hun betrekkingen tot God een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn tot uitboeting der zonde van het volk.

Heb 4:15  Want we hebben geen Hogepriester, die onze zwakheden niet meevoelen kan, maar Eén, die bekoord werd geheel op dezelfde wijze als wij, behoudens de zonde.  Aangezien voor modernisten, zoals Jozef De Kesel, de Heilige Schrift niet zo belangrijk is, halen wij hier ook nog Gaudium et spes aan, één van de stichtingsdocumenten van de Post-Conciliaire Bastaardkerk!

En wat lezen wij daar? Surprise, surprise:


GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd

Paragraaf 22:


"Want door zijn menswording heeft Hij, de Zoon Gods zich in zekere zin verenigd met iedere mens. Met menselijke handen heeft Hij gewerkt, met een menselijke geest heeft Hij gedacht, met een menselijke wil heeft Hij gehandeld, met een menselijk hart heeft Hij liefgehad. Door zijn geboorte uit de Maagd Maria is Hij werkelijk een van de onzen geworden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde."


"Hij is werkelijk een van de onzen geworden." Dit zegt De Kesel ook, maar wat vergeet De Kesel?

"...in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde."

Christus was dus zonder zonde, De Kesel!!!

Deze omissie is blasfemie, De Kesel!!!


Uit de Heilige Schrift:

Joh 8:7  En toen ze aanhielden met vragen, richtte Hij Zich op, en sprak tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen op haar!
Joh 8:8  Weer boog Hij Zich voorover, en schreef op de grond. 

Joh 8:9  Toen ze dit hoorden, gingen ze heen, de een na den ander, maar de oudsten het eerst; en Jesus bleef alleen, de vrouw nog steeds in de kring.
Joh 8:10  Nu richtte Jesus Zich op, en sprak tot haar: Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?
Joh 8:11  Ze zeide: Niemand, Heer. En Jesus sprak: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen, en zondig voortaan niet meer.
 

Dus De Kesel, Jezus was géén mens, maar de Godmens, aangezien er twee naturen zijn in Christus!

Nogmaals uit de Mechelse Catechismus:

68. Is Jezus Christus tegelijk God en mens?
Jezus Christus is tegelijk waarachtig God en waarachtig mens in één Persoon.

69. Zijn er dan twee naturen in Jezus Christus?
Ja, er zijn twee naturen in Jezus Christus: de goddelijke natuur sinds alle eeuwigheid, en de menselijke natuur sedert zijn menswording; daarom is Hij de Godmens.Uit de Heilige Schrift:

Joh 1:14  Het Woord is vlees geworden,
En heeft onder ons gewoond!
Adeste fideles - Venite Adoremus


zaterdag 26 december 2015

Jozef De Kesel verkoopt ketterij: "God is gekomen onder de vorm van een vreemdeling die niet ontvangen wordt"

"God is naar ons toegekomen. Dat is de echte betekenis van Kerstmis." Dat heeft Jozef De Kesel, de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kort na middernacht gezegd tijdens zijn homilie in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. "Hij heeft zich niet laten kennen door blijk te geven van macht en rijkdom. Hij heeft dat gedaan onder de vorm van een kind voor wie er geen plaats is. Onder de vorm van een vreemdeling die niet ontvangen wordt."

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2566857/2015/12/25/Aartsbisschop-De-Kesel-God-is-gekomen-onder-de-vorm-van-een-vreemdeling-die-niet-ontvangen-wordt.dhtmlDe dwaasheid van De Kesel is ongezien!

Beste Jozef De Kesel,

U als 'eminent' theoloog, zou toch mogen weten, dat Jezus in Betlehem géén vreemdeling was!

Zijn familie, "het geslacht van David", was van Betlehem!

Dat was zelfs de reden waarom de Heilige Familie naar Betlehem trok! Zij waren van daar!


Uit de Heilige Schrift:

Luk 2:4  En daar Josef uit het huis en het geslacht van David was, vertrok ook hij uit Galilea, uit de stad Názaret, naar Judea naar de stad van David, Bétlehem geheten,
Luk 2:5  om zich aan te geven met Maria, zijn verloofde vrouw, die in gezegende omstandigheden was.
Luk 2:6  Terwijl ze daar waren, brak de tijd van haar moederschap aan;
Luk 2:7  ze baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken, en legde Hem neer in een kribbe; want in het nachtverblijf was voor hen geen plaats."In het nachtverblijf/herberg was voor hen geen plaats..."

Wat betekent dat?

De joden wilden niets met Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias, te maken hebben!


Men had dus beter het Laatste Evangelie NIET afgeschaft, want dat zou De Kesel geweten hebben, dat daar geschreven staat:

Joh 1:5  Het Licht schijnt in de duisternis, Maar de duisternis nam het niet aan.
Joh 1:6  Er kwam een mens, van God gezonden; Johannes was zijn naam.
Joh 1:7  Hij kwam tot getuigenis, om van het Licht te getuigen, Opdat allen door hem zouden geloven.
Joh 1:8  Hijzelf was niet het Licht, Maar hij moest getuigen van het Licht.
Joh 1:9  Het waarachtige Licht, Dat alle mensen verlicht, Kwam in de wereld.
Joh 1:10  Hij was in de wereld, En ofschoon de wereld door Hem was ontstaan, Erkende de wereld Hem niet.
Joh 1:11  Hij kwam in zijn eigen bezit; Ook de zijnen ontvingen Hem niet. 


"De zijnen", dat zijn de joden!!!

En de joden hebben Christus uiteindelijk aan het kruis genageld!

Jeruzalem, 26 december 35 - Het martelaarschap van Sint-Stefanus, de Eerste Martelaar; net zoals Onze Heer, door de joden vermoord!

Sint-Stefanus sprak tot de joden: "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."


UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN:

Act 6:8  Intussen deed Stéfanus, vol genade en kracht, grote wonderen en tekenen onder het volk.
Act 6:9  Daarom begonnen er sommigen uit de synagoge, welke die der Vrijgelatenen Cyreneërs en Alexandrijnen wordt genoemd, en sommigen uit Cilicië en Azië, met Stéfanus te twisten;
Act 6:10  maar ze waren niet bestand tegen de wijsheid en den Geest, waarmee hij sprak.
Act 6:11  Toen stookten ze enige lieden op, om te verklaren: We hebben hem lastertaal horen spreken tegen Moses en tegen God.
Act 6:12  Ze hitsten ook het volk, en de oudsten met de schriftgeleerden tegen hem op, overvielen hem, sleepten hem mee, en brachten hem voor de Hoge Raad.
Act 6:13  Daar lieten ze valse getuigen komen, die zeiden: Deze man spreekt onophoudelijk tegen de heilige plaats en tegen de Wet;
Act 6:14  want we hebben hem horen zeggen, dat die Jesus van Názaret deze plaats zal verwoesten, en de instellingen wijzigen, die Moses ons heeft overgeleverd.
Act 6:15  Allen, die in de Raad zaten, staarden hem aan, en aanschouwden zijn gelaat als dat van een engel.

Act 7:51  "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."
Act 7:52  Wien der profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de boden gedood van de komst van den Rechtvaardige, maar gij, gij zijt zijn verraders en moordenaars geworden;
Act 7:53  gij, die de Wet door beschikking van engelen ontvingt, maar ze niet onderhoudt.
Act 7:54  Toen ze dit hoorden, barstten ze in woede los, en knarsetandden tegen hem.
Act 7:55  Maar hij, vervuld van den Heiligen Geest, blikte op naar de hemel, en zag de heerlijkheid Gods en Jesus staande aan de rechterhand Gods.
Act 7:56  En hij sprak: Zie, ik zie de hemelen open, en den Mensenzoon staan aan de rechterhand Gods.
Act 7:57  Maar ze schreeuwden het uit, stopten hun oren, en stormden als één man op hem los.
Act 7:58  Ze wierpen hem buiten de stad, en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels neer voor de voeten van een jongen man, Saul geheten.
Act 7:59  En terwijl men Stéfanus stenigde, bad hij, en sprak: Heer Jesus, ontvang mijn geest.
Act 7:60  Dan zonk hij op zijn knieën neer, en riep met luider stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. Na deze woorden ontsliep hij. Ook Saul stemde in met die moord.

donderdag 24 december 2015

De Abdij van Montserrat:Jozef De Kesel: ”De wijding van vrouwen tot diaken is bespreekbaar in de Kerk"

De nieuwe aartsbisschop Jozef De Kesel is openlijk voorstander van een grotere rol voor de vrouw in de Kerk. "Het debat over de wijding van vrouwen tot diaken, is een debat dat bespreekbaar is."

De Kesel is er zich van bewust dat er veel geëngageerde vrouwen zijn in de Kerk, en hij ziet ook mogelijkheden om die vrouwen te "impliceren" en verantwoordelijkheid te geven. "Ik doe geen loze beloftes, maar ik zal bekijken wat ik kan doen. Het is in ieder geval belangrijk voor mij."

Ook de wijding van vrouwen tot diaken is voor De Kesel zeker geen taboe. "Ik ben het idee genegen, maar het is uiteraard niet mijn verantwoordelijkheid [De Kesel, hou dan ook je bek!]. Het is wel een debat dat bespreekbaar is en ik denk dat het klimaat in de Kerk er rijp voor is."

Met paus Franciscus aan het roer ziet De Kesel immers nieuwe mogelijkheden, "want door zijn manier van spreken en handelen heeft hij oneindig veel veranderd, heeft hij een open klimaat van debat gecreëerd, zonder dat er in de praktijk veel tastbare beslissingen genomen zijn" [Een grote NUL dus!]. Dat de paus weinig knopen doorhakt, is volgens De Kesel verstandig: "Het is in zijn functie belangrijk dat hij geen beslissingen neemt zonder dat er een consensus is binnen de Kerk, want dat is een bron van verdeeldheid."

Bron: De Redactie
 

Link:
 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2531049

 
De uitspraken van Jozef De Kesel bewijzen, dat hij te kwader trouw is!

Het is duidelijk, dat De Kesel, net op kerstavond, met deze controversiële uitspraken, de kerstsfeer komt verpesten. Is dit zijn kerstboodschap?

In plaats van voor vrouwelijke diakens te pleiten, zou De Kesel best de afschaffing van het permanent diaconaat kunnen vragen. Maar nee, De Kesel wil vrouwelijke diakens.


Hoe lossen we dit op?


Wij stellen voor, dat De Kesel zichzelf tot vrouw laat ombouwen. Psychiatrische hulp voor dit soort van gevallen is trouwens gratis beschikbaar.

Hoe dan ook zou De Kesel dan de eerste vrouwelijke aartsbisschop zijn.


Beste Jozef, denk er eens over na, want de prostituee van de CD&V en de N-VA ben je sowieso al!


Hypothetisch model van de eerste Belgische, vrouwelijke aartsbisschop:
Jozefien De Keselin.

woensdag 23 december 2015

Inzake de Franciscanen van de Immaculata fluit het hoogste Italiaanse Gerechtshof Bergoglio over de gehele lijn terug! Nogmaals gaat Bergoglio op zijn bek!

Oberster Gerichtshof bestätigt Urteil in Sachen Franziskaner der Immakulata


(Rom) Der Oberste Gerichtshof in Rom bestätigte, daß sich der Gründer der Franziskaner der Immakulata und die dem Orden nahestehenden Laienorganisationen nichts zuschulden haben kommen lassen. Der beschlagnahmte Immobilienbesitz muß an die Laienorganisationen zurückgegeben werden.

Bron: Katholisches.info

Link:

http://www.katholisches.info/2015/12/22/oberster-gerichtshof-bestaetigt-urteil-in-sachen-franziskaner-der-immakulata/

De ketterijen en het vuil van Kerknet kennen geen grenzen: "Opperrabbinaat van Israël begroet afwijzing van de bekering van de joden"

Het opperrabbinaat van Israël sprak vrijdag zijn tevredenheid uit over de expliciete afwijzing van de zending naar en bekering van de joden, in het recente document van het Vaticaan over de joods-christelijke relaties. De verklaring werd in Rome gepubliceerd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de concilieverklaring Nostra Aetate. "Voor het eerst wordt de geldigheid van het verbond met het joodse volk zwart op wit in een kerkelijk document erkend", aldus de joodse rabbijnen.

Bron: Kerknet


Enkele opmerkingen:

Wat het Opperrabbinaat van Israël te melden heeft, interesseert ons helemaal niets.

Dat het zionistische Kerknet deze vuiligheid overneemt, is natuurlijk te verwachten.

De 'joden' verheugen zich blijkbaar, dat het Vaticaan geen georganiseerde missie tegen de 'joden' zal opzetten. Het gevolg is natuurlijk, dat de joden en masse naar de hel zullen gaan. Maar, blijkbaar verheugen zij zich daarop. Hoe waar! 

Dit zegt Christus over de joden die niet in Hem geloven:

Joh 8:44  Gij hebt den duivel tot vader, en de zin van uw vader verkiest gij te doen. Hij was een moordenaar van den beginne; ook hield hij zich niet met de waarheid op, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar eigen aard; want hij is een leugenaar, en de vader daarvan.  


Verder beweren de joodse rabbijnen:
 
"Voor het eerst wordt de geldigheid van het verbond met het joodse volk zwart op wit in een kerkelijk document erkend."

De joodse rabbijnen zijn natuurlijk niet goed ingelicht.

Het document is getiteld: "The Gifts and Calling of God are irrevocable"

Wat is de status van dit document?

"The text is not a magisterial document or doctrinal teaching of the Catholic Church, but is a reflection prepared by the Commission for Religious Relations with the Jews on current theological questions that have developed since the Second Vatican Council."

Dit document behoort dus niet tot het Magisterium van de Kerk.

Dus kan het meteen de vuilbak in. Het heeft geen enkele waarde!


Nu, over dat Oude Testament:

"The covenant that God has offered Israel is irrevocable. “God is not man, that he should lie” (Num 23:19; cf. 2 Tim 2:13). The permanent elective fidelity of God expressed in earlier covenants is never repudiated (cf. Rom 9:4; 11:1-2). The New Covenant does not revoke the earlier covenants, but it brings them to fulfilment. Through the Christ event Christians have understood that all that had gone before was to be interpreted anew."


Uit de Heilige Schrift:

Rom 9:4  Israëlieten zijn ze toch; aan hen behoort het kindschap, de heerlijkheid en het Verbond, de Wet, de eredienst en de Beloften;
Rom 9:5  tot hen behoren de Vaders, en van hen stamt Christus af naar het vlees: Hij die God is, boven alles gezegend in eeuwigheid. Amen!
Rom 9:6  Maar toch, Gods woord heeft niet gefaald! Want niet allen, die afstammen van Israël, behoren tot Israël;
Rom 9:7  en niet allen zijn kinderen, omdat ze zijn uit Abrahams geslacht. Integendeel: "Het kroost van Isaäk zal uw kroost worden genoemd,"
Rom 9:8  dat wil zeggen: niet de kinderen naar het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen der Belofte worden als kroost beschouwd.


En


Rom 11:1  Ik vraag dus: Heeft God dan zijn volk soms verstoten? Verre vandaar! Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin.
Rom 11:2  Neen, God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij uitverkoren had. Of weet gij niet, wat de schrift door Elias zegt, toen deze zich bij God over Israël beklaagde:
Rom 11:3  "Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren omver geworpen; ik alleen ben overgebleven, en ze staan me naar het leven."
Rom 11:4  Welnu, wat antwoordt hem de godsspraak: "Zeven duizend mannen heb Ik Mij voorbehouden, die de knie niet voor Baäl hebben gebogen."


Met andere woorden,

Niet alle joden zijn verdoemd, maar toen werden er 7.000 gered, "die de knie niet voor Baäl hebben gebogen".

Hetzelfde gebeurde bij de dood van Christus. Niet alle joden werden verdoemd, maar zij die geloofden in Christus, werden gered.

Met andere woorden,

Wie is het échte Israël?

De Kerk is het nieuwe en échte Israël! 

De Christenen zijn de nieuwe joden!

En de zogenaamde 'joden' die Christus verwerpen, zijn geen 'joden', maar duivelaanbidders!


MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Paus Pius XII - Encycliek

28 Vooreerst werd door de dood van de Verlosser de oude wet afgeschaft en door het Nieuwe Testament vervangen; toen is de wet van Christus tezamen met haar geheimen, wetten, instellingen en gewijde riten voor de gehele aarde bekrachtigd in het Bloed van Jezus Christus. Want, zolang de goddelijke Zaligmaker in een klein land predikte - Hij was immers alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël - stonden wet en Evangelie naast elkander; maar op het kruishout, waaraan Hij stierf, deed Jezus de wet met haar bepalingen teniet; het handschrift van het Oude Testament hechtte Hij aan het kruis, en in Zijn Bloed, dat Hij voor het gehele mensengeslacht vergoot, stichtte Hij het Nieuwe Testament. "Toen heeft", aldus de H. Leo de Grote sprekend over het kruis des Heren, "zo klaarblijkelijk de overgang plaats gehad van de wet tot het Evangelie, van de synagoge tot de Kerk, van de vele offers tot het éne Slachtoffer, dat, toen de Heer de geest gaf, het geheimzinnig voorhangsel, dat het binnenste van de tempel en het verborgen heiligdom afsloot, plotseling van boven tot onder scheurde."Door de dood van Christus werd de oude wet afgeschaft en door het Nieuwe Testament vervangen, omdat de oude wet niet meer correct was. Christus kwam de oude wet voltooien en dat lezen we net in het Nieuwe Testament.

Met andere woorden, de oude wet alleen is niet voldoende om gered te worden. Om gered te worden, is het noodzakelijk, dat men Christus als Zoon van God erkent!

= "De overgang van de synagoge naar de Kerk!"

Wie in Christus gelooft, behoort tot de Kerk!

Wie Christus verwerpt, behoort niet tot de Kerk, maar tot de "Synagoge van Satan"!


Johannes schrijft zeer terecht:

Openbaringen 2:9  Ik ken uw verdrukking en uw armoede, —toch zijt ge rijk; ook de lastering door hen, die zich joden noemen, —toch zijn ze het niet, maar een Synagoge van Satan.

Openbaringen 3:9  Zie, Ik breng lieden van de Synagoge van Satan, die zeggen, dat ze joden zijn: —toch zijn ze het niet, maar ze liegen; —zie, Ik zal ze tot u doen komen, ze doen neervallen aan uw voeten, en ze doen weten, dat Ik u liefhad.Met andere woorden, zij die zich 'joden' noemen, zijn geen joden, zij liegen, want zij behoren in werkelijkheid tot de Synagoge van Satan!

De échte joden, die zich Christenen noemen, behoren tot de Kerk, want de Kerk is het nieuwe Israël.


Het Opperrabbinaat van Israël kan op geen enkele manier claimen, dat zij 'joden' zouden zijn!

Het belangrijkste boek voor hen is niet de Thora, maar wel de Talmoed!

De anti-christelijke Talmoed diskwalificeert zichzelf volledig!

De Talmoed is anti-christelijk, anti-bijbels, anti-thora, en zelfs anti-joods!


Het gebed in de Latijnse Ritus:

Laat ons bidden voor de ongelovige joden: opdat onze God en Heer de blinddoek van hun harten afneme, opdat ook zij onze Heer Jesus Christus mogen erkennen.

Almachtige eeuwige God, die zelfs het ongeloof van de joden van uw barmhartigheid niet uitsluit, verhoor onze gebeden, die wijze storten voor de verblindheid van dit volk, opdat zij het licht van uw waarheid, dat Christus is, mogen erkennen, en aan hun duisternis onttrokken worden. Door dezelfde Heer…

vrijdag 18 december 2015

VAN DE REDACTIE VAN RESTKERK.NET:


EXCLUSIEF: Download nu uw exemplaar van
de 'Catechismus van het Theologisch Modernisme'

Catechismus gebaseerd op de Encycliek Pacendi Dominici Grecis

van de H. Paus Pius X
die het Modernisme en z’n aanhangers ontmaskert.

Klik op de link en download:

https://valseprofeet.files.wordpress.com/2015/12/catechismus-van-het-theologisch-modernisme.pdf
Aartsbisschop Chaput gispt Europese ambtsbroeders

Mgr. Charles Chaput, aartsbisschop van Philadelphia, heeft een beroep gedaan op zijn ambtsbroeders in Europa die hertrouwd gescheidenen tot de H. Communie toelaten. Hij stelt dat zij daarmee “afgeweken zijn van de authentieke Katholieke Leer”.

Slecht vermomde wanhoop

Chaput zegt dit in een lang essay in het decembernummer van First Things. De Kerk, zegt hij “kan niet barmhartig zijn zonder waarachtigheid” en een pastorale benadering die negeert dat we geroepen zijn tot bekering, doet dit “vanuit een slecht vermomde pastorale wanhoop en aanpassingsdrang”. Dit zal slechts “resulteren in minder geloof, niet in meer.”

Onwaarachtig onderricht

Precies dat , aldus Chaput, “zien we gebeuren in Europa, in de kerken waar de pastorale praktijk inzake scheiding, hertrouwen en het ontvangen van de sacramenten afgeweken is van de authentieke Katholieke Leer”. Hij waarschuwt dat hetgeen voortkomt uit “een dergelijke onwaarachtig onderricht in en praktijk van de sacramenten niet een vuriger evangelisch leven is, maar een instorting daarvan.”

Zonde doet ertoe

De aartsbisschop van Philadelphia zegt dat het onjuist is “begeleiding” uit te leggen als ‘Gij zult niet oordelen’, omdat “mensen zonder onderscheid te bevestigen in zoals ze zijn” helemaal geen barmhartigheid is. “We zouden Christus’ barmhartigheid niet moeten uitleggen als een veroordeling van alle veroordeling”, schrijft Chaput. “Het kwaad bestaat. Zonde doet ertoe. De schade die hij aanricht kan bitter zijn en niet gemakkelijk ongedaan gemaakt worden – overspel is een volmaakt voorbeeld.”

Verleiding

Chaput suggereert dat het “misplaatst” is om aan barmhartigheid te denken als het tegendeel van rechtvaardig oordelen. Hij spreekt van de verleiding “om de taal van de barmhartigheid te gebruiken om onze verantwoordelijkheid te ontlopen om rechtvaardigheid na te streven.”

Echte barmhartigheid

“We liegen of veinzen liever dan dat we de gevoelens van anderen kwetsen wier gedrag evident fout is. Dit is een beleefde vorm van lafheid, niet van barmhartigheid. De morele wet brengt ons tot keuzes die levengevend zijn, en echte barmhartigheid is altijd nauw verbonden met waarheid.

Oprecht berouw

Toegeven aan onze eigen gemankeerde keuzes of die van een ander in de vermeende dienst aan barmhartigheid, betekent dat we het ware doel van barmhartigheid missen.” “Biechten en oprecht berouw – wat een opgeven van de zonde inhoudt”, aldus Chaput in First Things, is een voorwaarde voor het ontvangen van de Eucharistie.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/aartsbisschop-chaput-gispt-europese-ambtsbroeders

donderdag 17 december 2015

Aartsbisschop Charles Chaput van Philadelphia zegt: "Europese bisschoppen, die de Communie geven aan hertrouwd gescheidenen, wijken af van de Katholieke Leer."

Archbishop Chaput: European churches that give Communion to ‘remarried’ are violating Catholic teaching


Philadelphia Archbishop Charles Chaput has definitively called out his brother bishops in Europe who have allowed Communion for remarried divorcees, saying they have “departed from authentic Catholic teaching.”


His remarks come in a lengthy essay on mercy published in the December issue of First Things. The Church, he says, “cannot be merciful without being truthful,” and a pastoral approach which ignores that we are called to conversion, “out of a thinly veiled pastoral despair and accommodationism will result in less faith, not more.”

Indeed, continues Chaput, “this is what we see happening in Europe, in those churches where the pastoral practice regarding divorce, remarriage, and reception of the sacraments has departed from authentic Catholic teaching.”  He warns that what comes from such “an untruthful teaching about and practice of the sacraments is not a more zealous evangelical life but its collapse.”


Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-chaput-european-churches-that-give-communion-to-remarried-are-vi

Cardinal: Communion for remarried would be ‘fundamental’ break with Church teaching

Cardinal Burke tells Mass of Ages quarterly that Catholics should be 'very concerned'


Cardinal Raymond Burke has said that if the family synod opened the way for divorced and remarried Catholics to receive Holy Communion then it has “departed from Catholic teaching in a very fundamental matter”.

The cardinal, patron of the Sovereign Military Order of Malta, made the comments in an interview with Mass of Ages, the quarterly magazine of the Latin Mass Society.

He cited an article by Fr Antonio Spadaro, editor of the Jesuit journal La Civiltà Cattolica, who said the synod had “laid the foundations” for remarried Catholics to be admitted to Communion.

Fr Spadaro, said Cardinal Burke, “goes through this whole confused argument about a ‘penitential way’ and ‘internal forum solution’ to say that now the way is open for all this”.

“So I believe that Catholics should be very concerned,” Cardinal Burke said. “If, in fact, the Synod is taking this position, then it has departed from Catholic teaching in a very fundamental matter. The teaching of the indissolubility of marriage is based on the very words of Our Lord in the Gospel.”

The cardinal was asked by the interviewer, Dylan Parry, what concerned Catholics should do.

“I think Catholics should simply say ‘I cannot accept this teaching as it goes against what the Church has always taught and practised.’ I don’t think that Catholics should permit themselves to be driven away from the Church by those who are not upholding the Church’s teaching.”

The cardinal also said that Pope Francis’s annulment reform was a “radical departure” from Church practice.

The cardinal, a leading canon lawyer and former prefect of the Apostolic Signatura, the highest judicial authority in the Church apart from the pope, said: “The reforms are radical and they are a radical departure from what has been the consistent practice with regard the examination of a claim of nullity of marriage.”

He said also bishops should not be asked to judge marriage nullity cases, as will be the case under the Pope’s reforms.

“Many bishops are not canon lawyers and there is nothing wrong with that, but they shouldn’t be asked to do things they haven’t been prepared to do,” he said.

The cardinal said he was “not an enemy of the Pope and never will be”, explaining: “You won’t find a single statement of mine in which I am speaking against the Holy Father. I just don’t do that.”

But he suggested that the Pope’s liking for language that was “unusual, colloquial and catchy” at times led to confusion.

“The danger of it is that because of who he is, the Supreme Pontiff and Bishop of the Universal Church, this language can be taken and used against the Church. This is certainly not the Holy Father’s intention. So, I think perhaps that’s one thing – and people have pointed this out to him – where he could be more attentive to resist that desire to speak in this way as it does cause confusion.

“I think, for example, of the famous phrase ‘Who am I to judge?’ and how that’s been misused to insinuate that the Church’s teaching about the intrinsic disorder of homosexual acts has changed.

“People who weren’t too fond of the Church used the 15, or I think it was 18, ailments of the Curia to say, ‘You see how sick and corrupt the Church is’ … So, no doubt people som
etimes get the impression that the Pope is very upset with priests, bishops and even cardinals.”

Bron: Catholic Herald

Link:

http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/12/03/cardinal-communion-for-remarried-would-be-fundamental-break-with-church-teaching/

Robert Kardinaal Sarah: "Zelfs een paus kan de Goddelijke Wet aangaande de Heilige Communie niet veranderen"

Vatican Chief of Sacraments: No pope can change divine law on Communion


On the heels of a statement by Pope Francis seeming to suggest openness to non-Catholic Christians receiving Holy Communion, the cardinal who heads the Vatican congregation dealing with the sacraments has said that there are preconditions for the reception of Holy Communion and when those conditions are not met, and the situation is publicly known, ministers of the sacrament “have no right to give him communion.” 

“The entire Church has always firmly held that one may not receive communion with the knowledge of being in a state of mortal sin
[Wie zich in staat van doodzonde bevindt, kan de Communie niet ontvangen! Dit is de Leer van de Kerk!], a principle recalled as definitive by John Paul II in his 2003 encyclical ‘Ecclesia de Eucharistia,’” said the prefect.  “Not even a pope can dispense from such a divine law.”

Bron: LifeSiteNews

Link:


https://www.lifesitenews.com/news/vatican-chief-of-sacraments-no-pope-can-change-divine-law-on-communion

woensdag 16 december 2015

Volgens Jozef De Kesel was het zaterdagmiddag l.l. om 15.00 u. al Gaudete-zondag. Binnen de Belgische Post-Conciliaire Bastaardkerk is werkelijk alles mogelijk, behalve het eerbiedigen en respecteren van de regels!

Geen roze voor Gaudete-zondag, geen paars, ook geen wit, maar wél goud! Alsof er iets te vieren zou zijn! Waarschijnlijk 'viert' De Kesel, met valse bescheidenheid, alleen maar zichzelf! 

'Flater van de Week' dit keer door Jozef De Kesel tijdens zijn preek van 12-12-2015:


Uit de homilie van De Kesel: 

"Mais alors pourquoi se faire baptiser? Pourquoi être chrétien? La liturgie de ce dimanche nous donne la réponse, elle aussi étonnante. C’est la joie qui fait de moi un croyant. Ce n’est pas par nécessité ou parce que je me sens obligé. C’est en toute liberté et par amour que je suis chrétien.  Nous sommes connus et aimés de Dieu. Voilà le cœur de notre foi. D’où cette joie qui est comme tout amour un appel à la fidélité et à la conversion."

"Maar waarom moet men zich laten dopen? Waarom moeten we christen zijn? De liturgie van deze zondag geeft ons het antwoord, ook verbazingwekkend. Het is de vreugde die mij tot een gelovige maakt. Wij zijn niet gelovig uit noodzaak of omdat wij ons daartoe verplicht voelen. Ik ben christen uit vrijheid en liefde en omdat God ons kent en omdat wij door Hem geliefd zijn. Dit is de kern van ons geloof. Die vreugde is zoals alle liefde een oproep tot trouw en bekering."

Wat een complete nonsens van deze heiden!

1. Waarom zijn we gedoopt? Waarom zijn we Christen? 

Omwille van de "vreugde"??? Welke "vreugde"???

FOUT DE KESEL! HET DOOPSEL VERGEEFT DE ERFZONDE EN OPENT DE POORT NAAR DE HEMEL!

Uit de Mechelse Catechismus:

367. Wat is het Doopsel?


Het Doopsel is het sacrament dat, door de wassing en de aanroeping van de drie goddelijke Personen, ons doet geboren worden tot het bovennatuurlijk leven van de genade.


368. Wat is de uitwerking van het Doopsel?
 

Ten 1e, het Doopsel vergeeft de erfzonde en alle andere zonden en zondestraffen;
 

Ten 2e, het schenkt de heiligmakende genade en bezorgt dadelijke genaden om christelijk te leven;
 

Ten 3e, het prent in onze ziel een onuitwisbaar merkteken, en maakt ons tot leden van de heilige Kerk.

373. Wat verstaat men door de beloften van het Doopsel?
Door de beloften van het Doopsel verstaat men de verzaking aan de duivel, aan de zonde en aan de verlokkingen tot zonde, alsook de belijdenis van het geloof.2. Vrijdenker De Kesel: "Wij zijn niet gelovig uit noodzaak of omdat wij ons daartoe verplicht voelen."

FOUT DE KESEL! GOD WIL DAT WIJ CHRISTEN ZIJN!

Uit de Mechelse Catechismus:

4. Moeten alle mensen de christelijke leer kennen en onderhouden?
 

Alle mensen moeten de christelijke leer kennen en onderhouden, want dit is de wil van God; anders kunnen zij niet zalig worden, en zelfs niet oprecht gelukkig zijn in dit leven.


3. Uit de homilie van De Kesel: "Dat is het hart van het christendom. Niet allereerst een doctrine of een moraal [!!!]. Maar de zekerheid dat wij, broze en eindige mensen, door God gekend en bemind zijn." [De Kesel draait het om!]

FOUT DE KESEL! BOVENAL BEMIN EEN GOD!

Uit de Mechelse Catechismus:

248. Wat gebiedt het eerste gebod van God?

Het eerste gebod van God gebiedt God alleen te aanbidden en Hem boven alles te beminnen.4. Uit de homilie van De Kesel: "Eerbied voor de religieuze of filosofische overtuiging van elke mens."

NOGMAALS FOUT DE KESEL!

"Een foute doctrine NIET weerstaan, is ze aanvaarden."

Paus Innocentius III.


ROBERT KARDINAAL SARAH
OVER DE BELGISCHE 'BISSCHOPPEN':


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer