zondag 30 augustus 2015

Paus Benedictus XVI vandaag in de kerk van het 'Campo Santo Teutónico':


Father Paul Kramer: "Bergoglio, The Pope From Hell"

"Belgische bisschoppen sluiten zich aan bij oproep tot gebed voor de schepping"

Op voorstel van patriarch Bartholemeos I van het oecuenische patriarchaat van Constantinopel) [die een ketter en een schismatieker is,] heeft paus Franciscus 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Orthodoxe kerken bidden al jaren op 1 september voor het milieu en hebben de paus gevraagd of de katholieke Kerk zich hier bij aan wil sluiten [Bergoglio spant dus samen met de schismatiekers!]. Aanleiding vormde de publicatie van de encycliek Laudato Si’ waarin de paus oproept tot een integrale ecologie, waarbij zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. [Merkwaardige interpretatie! De Schepping is er voor iedereen, niet alleen 'de armsten'!]

Paus Franciscus onderstreepte bij de instelling van de wereldgebedsdag dat christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische bekering’ [Daartoe zijn ze NIET geroepen!], waarbij de consequenties van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld om hen heen [Dit is ketterij!]. Hij hoopt met zijn oproep om milieubewuste rentmeesters van de schepping te zijn, niet alleen katholieken wereldwijd aan te spreken, maar alle mensen van goede wil [Het zijn natuurlijk net de mensen die niet 'van goede wil' zijn, die die de rest van de wereldbevolking uitbuiten!].

De bisschoppenconferentie van België vraagt gelovigen en mensen van goede wil dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de schepping [Bidden is goed, maar 'bidden voor het behoud van de schepping' is hoogmoed!]. Als suggestie verwijzen de bisschoppen naar de twee gebeden waarmee paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si' afsluit.

De Ecokerk [is een werk van de Satan!]

Ecokerk, de groene organisatie van de [schismatieke] Vlaamse kerkgemeenschap, roept alle parochies, kloostergemeenschappen, abdijen, zorg- en onderwijsinstellingen, en christelijk geïnspireerde organisaties in ons land op om ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping (dinsdag 1 september) uitdrukkelijk een gebedsmoment te voorzien rond de zorg voor de schepping. De jaarlijkse gebedsdag biedt zowel individuele gelovigen, als gemeenschappen een gelegenheid om hun persoonlijke roeping als rentmeesters van de schepping te herbevestigen, om God te danken voor het prachtige scheppingswerk, om zijn hulp af te smeken voor de bescherming van de schepping en om zijn vergeving te vragen voor de fouten die begaan werden tegen deze wereld waarin wij leven. ["Fouten die begaan werden tegen deze wereld waarin wij leven." Wie verzint dit? Is de wereld God? De agenda van Bergoglio is een pure, wereldse agenda die elke transcendentie uitsluit!]

Paus Franciscus riep christenen eerder dit jaar op om zich aan te sluiten bij de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, die door orthodoxe Kerken al langer op 1 september wordt gehouden. De paus schrijft: "Als christenen willen we bijdragen aan een oplossing voor de ecologische crisis die de mensheid thans doormaakt [Er is géén ecologische crisis!]. Daartoe moeten we in ons rijke spirituele patrimonium eerst de diepste beweegredenen herontdekken voor onze bezorgdheid voor de schepping. De ecologische crisis moet ons aansporen tot een diepgaande spirituele ommekeer." [We moeten dus tot inkeer komen omwille van de ecologische crisis? Dit is ketterij!]

Oecumenische gebedsviering

Op maandag 7 september vindt om 19 uur nog een oecumenische viering voor de schepping plaats in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel, waarin aartsbisschop André-Joseph Léonard, metropoliet Athenagoras, Steven Fuite, de voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), en de anglicaanse kerkleider Jack McDonald samen voorgaan. Die oecumenische viering staat ook nadrukkelijk in het teken van de VN-klimaatconferentie [georganiseerd door de vrijmetselarij!], die van 30 november tot 11 december plaatsheeft in Parijs.

Mgr. Léonard en anderen, jullie gaan hier zeer zwaar uit de bocht!

Jullie lijken, net zoals Bergoglio, een bende handlangers van de vrijmetselarij!

Bron: Kerknet

WAT HEEFT DE ZOGENAAMDE 'ECOLOGISCHE CRISIS' MET OECUMENE TE MAKEN?

'Dé oecumene' is het huishouden van God; namelijk de Katholieke Kerk.

De oecumenische beweging, zoals die sinds het Tweede Vaticaans Concilie gepromoot wordt, is een concept dat totaal vreemd is aan de Katholieke Kerk.

De Kerk is één in de Katholieke Kerk.

De Christenen zijn één binnen de Katholieke Kerk.

Beweren, dat de Kerk verdeeld zou zijn, is ketterij!

Men behoort tot de Kerk of men behoort niet tot de Kerk.

Orthodoxen, anglicanen en protestanten en andere schismatiekers behoren NIET tot de Kerk en worden dus ook niet gered! 

zaterdag 29 augustus 2015

Zoals verwacht stierf de pedofiele nuntius Józef Wesolowoski "een natuurlijke dood"

The investigations took place [Friday] afternoon and, according to the first conclusions reached on the basis of macroscopic examination, confirmed the natural cause of death, attributable to cardiac event.

Op basis van macroscopisch onderzoek is de doodsoorzaak te wijten aan een 'cardiale gebeurtenis'.

Inderdaad, een hartstilstand is typisch voor een lijk. Maar, waarom?


Bron: Vatican Radio

Link:

http://en.radiovaticana.va/news/2015/08/29/autopsy_results_confirm_cause_of_former_nuncios_death/1168237

'Flop Bergoglio': Bergoglio verliest elke geloofwaardigheid en legitimiteit!

"Anche in Vaticano è recessione. I numeri della prefettura"

"Zelfs in het Vaticaan is het recessie. De cijfers van de prefectuur"


Ter gelegenheid van de 100ste algemene audiëntie van Bergoglio, op woensdag, 26 augustus,
gaf de Prefectuur van de Pauselijke Huishouding de volgende cijfers vrij: 

In totaal woonden 3.147.600 fans een audiëntie bij.

In 2013 tijdens 30 audiënties: 1.548.500 fans
In 2014 tijdens 43 audiënties: 1.199.000 fans
In 2015 tijdens 27 audiënties: 400.100 fans


Hetgeen betekent, dat hij dit jaar de 700.000 niet haalt!
De gelovigen laten Rome massaal links liggen.

Dit betekent, dat elk jaar het aantal fans gehalveerd wordt:

In 2013: 51.617 fans per audiëntie
In 2014: 27.883 fans per audiëntie
In 2015: 14.818 fans per audiëntie


Bergoglio is een totale flop!

Op zijn 100ste algemene audiëntie van woensdag waren er volgens de officiële mededeling van de Prefectuur "meer dan 10.000 fans" aanwezig!

Ondanks het hartstochtelijke gekus, waren er op het Sint-Pietersplein, ter gelegenheid van de 100ste audiëntie van Bergoglio, amper 10.000 fans aanwezig. Het plein ligt er inderdaad 'kaal' bij!

De afgang van Bergoglio is totaal! 

Bron: l'Espresso

Link:

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/08/27/anche-in-vaticano-e-recessione-i-numeri-della-prefettura/?refresh_ceDe cijfers zijn nog hallucinanter wanneer men de vergelijking met Paus Benedictus XVI maakt!

"Crollo di fedeli alle udienze del mercoledì: Papa Francesco s'è perso per strada due fedeli su tre"

"Ineenstorting van het aantal gelovigen op de audiënties van woensdag: Bergoglio verloor twee gelovigen op drie"


In 2013 het eerste jaar van Bergoglio: 1.548.500 fans.
In 2014 het tweede jaar van Bergoglio: 1.199.000 fans.


In acht jaar pontificaat, heeft Paus Benedictus XVI in totaal 20.544.970 gelovigen naar het Vaticaan en Castel Gandolfo geleid.

In 2011: 2.553.800 gelovigen
In 2012: 2.351.200 gelovigen

Men moet rekening houden, dat Paus Benedictus XVI drie maanden in Castel Gandolfo verbleef, waar de capaciteit maar 5.000-10.000 gelovigen betreft. 

Paus Benedictus XVI kon in Rome dus rekenen op de aanwezigheid van gemiddeld 70.000 gelovigen per audiëntie!

Bergoglio trekt dus 4 tot 5 keer minder mensen dan Paus Benedictus XVI!
 
Bron: Libero Quotidiano

Link:

http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11822938/Crollo-di-fedeli-alle-udienze-del.htmlVoor Bergoglio, een man wiens enige religie zijn eigen populariteit is,
moeten deze cijfers als een mokerslag aankomen!

Bergoglio staat in zijn blootje!

Hij is de 'keizer zonder kleren'!

Bergoglio in zak en as

Bergoglio tijdens één van zijn 'betere' momenten!

Hallucinant! Bergoglio trekt dus jaarlijks méér dan 1.000.000 mensen minder dan Paus Benedictus XVI. En het einde van de neerwaartse tendens is nog niet in zicht!

Fr Malachi Martin: Satan and an Apostate Pope


vrijdag 28 augustus 2015

Van misbruik verdachte oud-nuntius 'dood gevonden' in het Vaticaan

[Het gebeurt dus weer!]

 Voormalig nuntius Józef Wesolowoski is vanochtend dood aangetroffen in het Vaticaan. Hij was in afwachting van zijn strafproces na zijn arrestatie op verdenking van kindermisbruik.

De persdienst van de Heilige Stoel heeft zijn overlijden vanochtend bevestigd. “In de vroege uren van deze ochtend [!] is in zijn verblijf in het Vaticaan Mgr. Jozef Wesolowski, oud-nuntius, dood aangetroffen [!].” Vaticaanse autoriteiten waren direct ter plaatse, zo meldt het persbericht, en het lijkt aannemelijk “dat de dood een natuurlijke oorzaak heeft”. [Of is hier sprake van een doofpot-operatie?]

Autopsie [Nu wél!]

Het Vaticaan laat weten een autopsie te hebben aangevraagd. Die wordt vandaag nog uitgevoerd en de resultaten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Paus Franciscus is geïnformeerd over de dood van Wesolowski [!].

Teruggeroepen naar Rome

De van oorsprong Poolse Wesolowski was als nuntius aangesteld in de Dominicaanse Republiek, toen hij in 2013 teruggeroepen werd naar Rome. Die beslissing werd genomen nadat de paus was geïnformeerd over vermeend seksueel misbruik door de nuntius en bezit van kinderporno.

Huisarrest

In juni 2014 besloot het Vaticaan hem terug te brengen tot de lekenstand. In september van datzelfde jaar werd de oud-nuntius in opdracht van het Vaticaan gearresteerd. In afwachting van zijn strafproces stond hij sindsdien onder huisarrest in Vaticaanstad.

Onverwachte ziekenhuisopname [!]

Afgelopen maand had Wesolowski voor moeten komen, maar de zitting werd verdaagd, omdat de oud-nuntius onverwacht werd opgenomen in het ziekenhuis. KN Rome-correspondente Marta Petrosillo schreef destijds in Katholiek Nieuwsblad dat er in het Vaticaan onduidelijkheid bestond over de ware toedracht en duur van zijn ziekenhuisopname.

Mogelijk tien jaar cel

Bij veroordeling zou de oud-nuntius tot mogelijk tien jaar gevangenisstraf zijn opgelegd.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/van-misbruik-verdachte-oud-nuntius-dood-gevonden-in-het-vaticaan

woensdag 26 augustus 2015

Tertio: ONgeloofwaardig!


"Betegeling vernieuwde d’Abdij ademt vroegere grandeur uit"

Herbestemming abdij Vier jaar geleden werden de vroegere abdijgebouwen in erfpacht gegeven aan de vzw Katholiek Onderwijs van het bisdom Brugge. Een gedeelte van de Sint-Pietersabdij werd gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarop volgde een volledige renovatie van de andere abdijgebouwen.

In de vernieuwde gebouwen, omgedoopt tot d’Abdij, vinden nu de diocesane begeleidingsdiensten, de algemeen ondersteunende onderwijsdiensten en de inspectie voor rooms-katholieke godsdienst onderdak. “We kregen een schitterend gebouwencomplex dat iedereen die het betreedt, waardeert. De fijngevoeligheid van de architecten leidde tot een renovatie die tegelijk vernieuwend is en respect opbrengt voor de traditie van een benedictijnenabdij”, zegt Filip Debruyne, bisschoppelijk vicaris voor onderwijs.

In het gebouw werd een aula met 160 zitplaatsen ondergebracht, evenals een veelheid aan vergaderzalen, vormingsruimtes, administratieve burelen, twee computerlokalen, toiletten,… D’Abdij
heeft zo een capaciteit van 1.300 tot 1.500 vormingsmomenten in een schooljaar. 

Link:

http://www.stone.be/Portals/Stone/Eloket/2271/Betegeling%20vernieuwde%20d'Abdij%20ademt%20vroegere%20grandeur%20uit.pdf

Het is duidelijk, dat Filip Debruyne, bisschoppelijk vicaris voor onderwijs, het groots zag.

Het mocht allemaal wel iets kosten!

dinsdag 25 augustus 2015

De Brugse vicaris voor onderwijs Filip Debruyne (62) gaf 4 miljoen euro voor bouw van scholen uit aan luxe-appartementen. De Kesel was "niet op de hoogte".

JOZEF DE KESEL: "IK WEET VAN NIETS!"Priester geeft 4 miljoen voor bouw van scholen uit aan luxe-appartementen:

De bisschop van Brugge stuurt aan op het ontslag van één van de grote machtsfiguren van zijn bisdom. Als vicaris voor het onderwijs zou priester Filip Debruyne (62) miljoenen voor de renovatie en bouw van scholen hebben geïnvesteerd in appartementen en luxe-lofts. Zonder dat de bisschop het wist.
In de omgeving van priester Filip Debruyne (62) valt te horen dat hij vindt dat hij niets fout deed [De entourage zit natuurlijk mee in de boot!]. Hij meent dat hij het beste voorhad en op lange termijn dacht. Zijn verdediging: de investering in een tiental appartementen en chique lofts zou de scholen op termijn wel ten goede komen. Alleen: bisschop Jozef De Kesel wist niets af van die investeringen, die zouden oplopen tot 4 miljoen euro. "Structuren opzetten zonder medeweten van de bisschop in tijden dat de paus pleit voor transparantie: dat is Debruyne zijn dood geworden", zeggen ingewijden.

Voor zover bekend heeft vicaris Filip Debruyne zich niet persoonlijk verrijkt. Alles draait om de werkingstoelage die scholen elk jaar toegestopt krijgen van de overheid [!]. Die storten een deel van dat geld traditioneel door naar de Guimardstraat [Daar is blijkbaar nog wat geld te rapen!]. Vervolgens krijgen de vicariaten van de bisdommen elk een deel uit die pot, dat scholen ten goede moet komen.

De woordvoerder van het bisdom Brugge wikt zijn woorden. "Filip Debruyne is momenteel met ziekteverlof [!]. De dokter heeft hem dat ook aangeraden. De taak van vicaris voor het onderwijs is hem zeer zwaar geworden. De bisschop van Brugge is nu in gesprek met hem om te zien welke taak hij in de toekomst verder op zich kan nemen", zegt woordvoerder Peter Rossel. Hoewel Rossel niet van een ontslag spreekt, klinkt het in West-Vlaamse priestermiddens dat het onafwendbaar is en dat de bisschop op zoek moet naar een nieuwe onderwijsvicaris. [Het zal wel weer een groot schandaal worden gezien de bezetenheid van de wereld met haar geld!]

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2434586/2015/08/25/Priester-geeft-4-miljoen-voor-bouw-van-scholen-uit-aan-luxe-appartementen.dhtml


EN DAT MOET ALLEMAAL VOOR HET AANSCHIJN VAN GOD VERSCHIJNEN?

Hier zien we Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), 'ere-burger' Vicaris Filip Debruyne en burgemeester Norbert De Cuyper (CD&V) van Torhout (22.02 2015)

De Guimardstraat, de CD&V en de politieke vervlechtingen en machinaties, én natuurlijk het geld,

houden de Kerk in Vlaanderen in een dodelijke wurggreep!

Zoals verwacht, wordt er nog eentje wakker:

Katholiek Onderwijs is formeel: "Middelen voor onderwijs enkel voor onderwijs"


Naar aanleiding van de berichten over investeringen in vastgoed door vicaris Filip Debruyne van het bisdom Brugge is Katholiek Onderwijs Vlaanderen zeer formeel: "Schoolbesturen storten ledenbijdragen aan de koepel en deze bijdragen kunnen enkel voor onderwijsdoeleinden en voor de ondersteuning van scholen worden gebruikt. Uiteraard geldt dit ook voor de middelen die de koepel doorstort voor de regionale werkingen. Anders dan in de media meegedeeld is, wijst tot op heden niets in dit dossier in de richting van een afwending van deze ledenbijdragen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal over de aanwending van deze bijdragen door de regio Brugge een onderzoek ten gronde voeren."

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is volop in transitie. Zo richtte de Raad van Bestuur recentelijk een financieel comité op. Ook een grondige screening van de interne financieringsregelingen staat op de agenda. “Dit voorval sterkt ons in ons voornemen om maximale financiële transparantie te creëren en voldoende checks and balances in te bouwen “, benadrukt Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Bron: Kerknet

Zou Lieven Boeve, Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, beter zélf niet opstappen?

Want hij heeft dit laten gebeuren, en onvoldoende controle uitgeoefend!

SCHULDIG VERZUIM!

Uit de zogenaamde 'encycliek' Laudato Si' van Bergoglio: "165 - Wij weten dat de technologie die gebaseerd is op zeer vervuilende fossiele brandstoffen, vooral kolen, maar ook olie en in mindere mate gas, geleidelijk en zonder dralen moet worden vervangen." [Voor de duidelijkheid; dit is géén dogma!]


Maar wat probeert Kerknet ons aan te smeren?

Aandelen van ExxonMobil!


Boerenbedrog!

maandag 24 augustus 2015

Flater van de Week, dit keer op Kerknet: "Standard & Poor's publiceert lijst voor Katholieke investeerder"

Het Amerikaanse ratingbureau Standard & Poor's heeft op 20 augustus een 'Catholic Values Index' gepubliceerd met vijfhonderd topondernemingen die de katholieke moraal respecteren. De lijst werd opgesteld op basis van een aantal waarden waaraan bedrijven moeten voldoen. Het ratingbureau speelt met de publicatie in op de vraag van een groeiende groep investeerders, die zich bij beleggingen laten leiden door ethische normen en geloofsbeginselen. De lijst is in eerste instantie bestemd voor katholieke investeerders en beheerders van kerkelijk patrimonium van bisdommen en kerkelijke instellingen. Het ratingbureau publiceerde in 2006 al eens een gelijkaardige lijst, toen van bedrijven die de principes van de sharia respecteren.

Tot de belangrijkste aandelen in de Catholic Values Index behoren onder meer de technologiebedrijven Apple, Microsoft, Facebook en Amazon, de banken Wells Fargo en JP Morgan Chase, levensmiddelenproducent Procter & Gamble, de farmagroepen Amgen en Gilead, maar ook olieproducent ExxonMobil.

Bron: Kerknet

"Apple, Microsoft, Facebook en Amazon, de banken Wells Fargo en JP Morgan Chase, levensmiddelenproducent Procter & Gamble, de farmagroepen Amgen en Gilead, maar ook olieproducent ExxonMobil."

Hoe achterlijk kan je zijn!

Om je ziek te lachen!

Dit is net de opsomming van de grootste criminelen!

Wat zegt Bergoglio hiervan?

Bergoglio in zijn zogenaamde 'encycliek' Laudato Si':

"In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren."


Vandaag lijkt me trouwens een slechte dag om te investeren, of misschien moet men vandaag 'koopjes' doen om de beurs...

Wie zal het zeggen?

Brugge in West-Vlaanderen: een Bisdom dat verzuipt

Brügge in Westflandern: ein Bistum in Schnappatmung


50 Jahre nach dem 2. Vatikanischen Konzil ist die Situation in vielen Bistümern der westlichen Welt nicht rosig: die sogenannte „Krise der Kirche“ ist vielmehr eine große Krise des Glaubens und nicht minder eine Krise der Bischöfe, wie Papst Benedikt XVI. einmal sehr treffend bemerkte.

Besonders schwerwiegend sind die in den letzten 20 Jahren aufgedeckten Mißbrauchskandale.

Inzwischen ist dieser traurige Fall international recht bekannt: die Nachbarbistümer in Nordfrankreich und den Niederlanden schauen sehr aufmerksam zu, an amerikanischen Universitäten wird dem Fall gefolgt, aus dem Vatikan aber hört man nichts [!] und die offizielle Kirche in Belgien hüllt sich in Stillschweigen
[!].

Als aufblühendes Bistum bekam Brügge sowohl in Belgien als international viel Aufmerksamkeit: auch hierdurch bekam sein langjähriger Bischof Emiel Jozef De Smedt
[!] viel Kredit bei den Vätern des 2. Vatikanischen Konzils:

1962 führte seine Intervention gegen das von P. Sebastiaan Tromp SJ vorbereitete Schema zu einem gewaltigen Umsturz der Vorschläge und nahm das Konzil seinen unheilvollen Lauf.
[!]

Gefördert durch einen ausgeprägten linguistischen, religionssoziologischen und kulturhistorischen Partikularismus setzte sich eine ausgedehnte Mafia von Pädo- und Homophilen im westflämischen Klerus und im dortigen Priesterseminar fest.
[!]
 
1985 wurde Roger vanGheluwe, damals schon länger pädophil aktiv und dies auch weiterhin praktizierend, zum „Bischof“ geweiht.


Unter seiner Ägide wurden viele Kandidaten ins Seminar aufgenommen und auch geweiht, die in unseren Tagen durch kriminelle Taten (Mord, Pädosex, Diebstahl mit Unterschlagung, Vortäuschung von Straftaten und anderes mehr) berüchtigt wurden.
[!]
 
1993 erschien eine Serie Religionsbücher, genannt „Roeach“ (Geist)
[!], mit eindeutig pädophilen Abbildungen im Band für das 3. Jahr Sekundarschule. Geschrieben wurde es mehrheitlich von Westflamen.

Einer der zwei Herausgeber war Theologieprofessor und Leiter des Priesterseminars in Brügge, zugleich auch ein guter Freund von Kardinal Godfried Danneels: Frans Lefevre.
[!]

Bischof vanGheluwe unterstützte 1995-1999 seinen Freund Danneels
[!] bei der weiteren Verwendung dieses Buches trotz scharfer Elternproteste und internationaler Intervention von vielen Kardinälen. Das war nicht irgendwann, sondern gerade die Zeit, wo die nordamerikanische Kirche durch das Bekanntwerden von vielen pädosexuellen Mißbrauchsfällen erschüttert wurde.

Papst Johannes Paul II ging übrigens zu dieser Zeit in seinem apostolischen Brief an die Bischöfe von Nordamerika explizit auf dieses Problem ein. Danneels und vanGheluwe blieben also beharrlich in der Sünde, obwohl dieses Skandalon damals schon kirchlich bekannt war und von vielen Hirten bekämpft wurde.
[!][!][!]

1999 wurde der Ex-Regens des plötzlich geschlossenen Spätberufenenseminars CPRL in Antwerpen (sehr bekannt durch homosexuelle Skandale), Michel Gesquiere
[!], nach Westflandern zurückgeholt und als Dekan in Kortrijk installiert, wo in kürzester Zeit eine Homo-Commune mit kirchlichen Würdeträgern und Angestellten entstand.

Wenn dann massive Mißbrauchsfälle auftraten und publik wurden, fanden gewaltige Vertuschungsversuche statt. Das Bistum (vanGheluwe inklusive) bezahlte horrende Summen Schweigegeld an ausgewählte Opfer.

Ab 2006 wurden bei allgemeinen Mangel an Berufungen äusserst merkwürdige Kandidaten zu Priestern geweiht; es entstanden Separat-Bewegungen mit Separat-Ritualen
[!], mit Lob und kritikloser Unterstützung für den niederländischen Apostaten Oosterhuis [!], mit Rebellion gegen das Magisterium der Kirche („Gelovigen nemen het woord“ [!]; Die Gläubigen haben das Wort), mit Gründung von „Familiengruppen“, mit Fixierung auf Jugend, u.a. mit Werbespots mit Hiphop-tanzenden Ministranten, unglücklicherweise in einem Pfarrverband wo nicht lange vorher pädophile Schandtaten aufgetreten waren.

Im Jahr 2010 wurde vanGheluwe als Pädophiler entlarvt
[!] und seines „Bischof“samts enthoben; Danneels’ früherer Weihbischof Jozef DeKesel [!] wurde Bischof von Brügge; dieser hatte alsbald den Ruf „schöne Abschiedspredigten zu halten bei den Exequien seiner Pfarrpriester“, fanden doch damals eine Reihe von Todesfällen statt (auch der Dekan von Kortrijk suizidierte sich). [!]

Rasch wurden die riesigen Mißbrauchsfälle offenbar; der lokale, diakonisch orientierte Orden der Broeders van Dale (Fratres Van Dale, FVD) gab nach jahrzehntelangem Massenmißbrauch alle Aktivitäten auf und reduzierte sich selbst zu einem Altenheim für eigene Mitglieder (7 Brüder).
Ein Großteil der in den vergangenen 30 Jahren Geweihten des Bistums Brügge ist inzwischen mit der Polizei und dem Gericht in Kontakt gekommen.


Ein Diakon (Spezialität des vanGheluwe: er weihte 85 Diakone!), I.P., brachte als Krankenpfleger und Pastoralhelfer mindestens 45 Menschen um (ggf. weitere 220 möglich -  bis jetzt zögert man mit einer Massenexhumierung).
[!]
 
2011 wurde der aus Westflandern stammende Oblatenmissionar Eric Dejaegher
[!][!][!], nach mehrmaligem Massenmißbrauch in Kanada (67 Klagen von Menschen und 1 Klage betreffend sexuellen Mißbrauch eines Hundes [!]) untergetaucht in Belgien, entdeckt und nach vielen Tribulationen nach Kanada ausgeliefert. Am 28 Januar 2015 wurde er dort zu einer sehr hohen Gefängnisstrafe verurteilt.

In der Karwoche 2012 wurde entdeckt, daß ein Priesterseminarist aus Brügge (notabene dort als besonders intelligent und vielversprechend bekannt: er wurde mehrmals für das Fernsehen interviewt) sich selbst auf der Homo-Partnersuchseite gayromeo
[!] (die als besonders „antifake“ gilt) inserierte. Später wurde er dann in aller Stille entfernt.

Ende Oktober 2014 wollte Bischof DeKesel einen einschlägigen, rezividierenden Pädophilen (T.F.) wieder in die Seelsorge einsetzen, wobei er sowohl das belgische Publikum als auch Rom (Kongregation für die Glaubenslehre) anlog.
[!]
 
Der Bischof verkündete erst sehr laut, „daß er nicht auf seine getroffene Entscheidung (d.h. diesen Pädophilen einzusetzen) zurückkommen werde“
[!]; keine 36 Stunden später wurde vom Odinariat bekanntgegeben, „daß der betreffende Priester gebeten hat, von dieser Anstellung abzusehen“.
In den darauffolgenden Wochen wurden noch zwei weitere Fälle im Bistum Brügge entdeckt: mit erneutem Kontakt mit Kindern, teils mit polizeilicher Verfolgung wegen „analer Vergewaltigung“ (sic), teils in Brasilien in einer Favela. Letzterer Priester war dort horribile dictu als donum fidei („Geschenk des Glaubens“) tätig.


Im Dezember 2015 wurde Bischof DeKesel [!] zusammen mit Bischof Johan Jozef Bonny [!] von Antwerpen vor einer Parlamentskommission geladen: Er hatte nicht viel zu sagen.

Inzwischen wurde zusätzlich bekannt, daß der Priester und Kirchenjurist des Bistums Brügge (P.D.), selbst durch den pädophilen Bischof vanGheluwe geweiht, sehr gut befreundet war/ist mit dem pädophilen Priester T.F. und diesen nach seinem Rauswurf aus der Bistumsverwaltung in seinem Wohnkloster („Unsere Liebe Frau zu den Sieben Schmerzen“ in Ruiselede bei Brügge) aufgenommen hatte.

Am 6. Februar 2015 wurde erneut ein pädophiler Priester entdeckt, im Süden von Westflandern (erneut mit Vertuschung, Versetzung in eine andere Gemeinde usw.).

Anfang Mai 2015 demissionierte ein Pfarrer (C.B.) wegen „Körperlichkeit“ während seiner Zeit als Direktor des Großseminars Brügge (1999-2003) mit Seminaristen. Sein unmittelbares Kommentar auf eine Zeitungsanfrage: „Er könne versichern, daß keine Kinder betroffen“ seien.
 

Darauf kam von einem Insider die Reaktion: „Stimmt. In einem Priesterseminar sitzen nur Volljährige“ (sic). [!][!][!]

Am 25. Juni meldete sich ein mehrmals pädophil überführter und stets erneut an anderer Stelle eingesetzter Priester (A.S.) selbst bei der Polizei wegen alter und noch nicht gesühnter Untaten. „Bischof“ vanGheluwe hatte ihn zum Direktor bei den diözesanen Wallfahrten ernannt (wo er sehr praktisch mit dem ebenfalls Wallfahrten begleitenden und beichthörenden pädophilen Oblaten Eric Dejaegher zusammenarbeiten konnte).


Wie das Bistum jetzt verlauten ließ, wurde er „nur noch zum Messelesen eingesetzt“ (sic).

2005 bestand der Priesterrat des Bistums Brügge zu 25 Prozent aus inzwischen überführten Pädophilen
[!][!][!], Mitwissern hiervon und polizeilich/gerichtlich festgestellten Homophilen. Ein nicht kleiner Teil ist bis jetzt noch in Amt und Würden.

Das Bistum gibt hierzu keinen Kommentar ab.
[!][!][!]
 

Nebenbei pikant:
 
- Der multirezidivierende pädophile Priester A.S [Antoon Stragier] war Mitseminarist mit Johan Bonny
[!][!][!], jetzt Bischof in Antwerpen und international bekannt durch seinen homofreundlichen Brief im September 2014 vor der Bischofssynode und vielleicht noch mehr durch ein wirklich Homo-Interessen verteidigendes Interview am 27. Dezember 2014. [!][!][!]
 
- In den letzten Monaten sind mehrere sehr modernistische Priesters aus dem Bistum Brügge weggezogen nach Antwerpen
[!][!][!]. Darunter ein Kapuziner [!][!][!] mit nachgewiesenen schlimmsten liturgischen Mißbräuchen und sehr viel Jugendarbeit, und  – besonders interessant – der Kirchenjurist des Bistums P.D., der damals unvollständige Akten nach Rom schicken ließ [!][!][!], wodurch später versucht wurde, Rom und wohl im Besonderen die Kongregation für die Glaubenslehre in Mißkredit zu bringen.

- Der pädophile „Bischof“ vanGheluwe hatte damals sehr viele Freunde: neben seinem engen Freund Kardinal Godfried Danneels
[!][!][!] war auch Erzbischof Karl-Josef Rauber [!][!][!], damals Nuntius in Belgien, sehr häufig im Bistum Brügge zu Gast (auch beim „körperlichen“ Seminardirektor C.B.) [!][!][!].

Auch Johan Bonny
[!][!][!] (Bischof von Antwerpen) stammt aus der Diözese [!][!][!] und dem Seminar von Brügge (er war noch Kollege von vanGheluwe) [!][!][!]. Auch Kardinal Walter Kasper kennt das Seminar. [!][!][!][!][!]
 
Von Verkündigung des Evangeliums und von der Kirchenlehre keine Spur.
Von Selbstkritik keine Spur.
Kein Wort von Scham, von Trauer, von Buße, von Selbstkritik.
Transparenz null.
Fast totales Schweigen; das Gericht spricht von Omertá.
Die einzige Mitteilung: „Das Bistum zahlt“ – in der Tat, etwa das Vierfache pro Opfer verglichen mit dem belgischen Durchschnitt.


Alle zwei Monate tritt ein neuer Fall in Erscheinung (meistens dann im Archiv des Bistums oder in Altenheimen beschäftigt).
Abgesehen von etwas leerem Blabla: Prävention Null.
In den Exerzitien- und Bildungshäusern des Bistums tummeln sich die Pädofreunde der letzten 20 Jahre.
Sie gaben bis zur Pensionierung Religionsunterricht, in einem Fall mit erneutem Kontakt zu Kleinkindern.
Alles öffentlich, auch im Internet einsehbar; Reaktion: Null.


Die halboffizielle Website der flämischen Bischöfe www.kerknet.be
[!][!][!] meldet nichts.

Zugleich verwildert die Liturgie und trocknet die Spiritualität aus:
Im November 2014 wurde in einer Kirche in Anzegem (als „Kulturveranstaltung“) ein Film mit Sexszenen gezeigt
[!]. Im gleichen Dorf brannte kurz danach eine gotische Kirche ab – sie wird nicht mehr aufgebaut. Im Seminar in Brügge finden äusserst merkwürdige Zeremonien statt [!][!][!].

Dieses ganze Trauerspiel wird auf traditionsfreundlichen Websites genau dokumentiert und gezeigt
[!][!][!].
Auch die Presse berichtet regelmäßig.
Der Vatikan weiß dies alles und tut: Nichts
[!][!][!][!][!].
Sehr viele Bistümer weltweit wurden apostolisch visitiert, viele Bischöfe geschaßt, aber für das Bistum Brügge, das Kronjuwel der modernistischen Volkskirche
[!][!][!][!][!], gelten offensichtlich ganz andere Normen [!][!][!][!][!].

Bron: Katholisches.info

Link:

http://www.katholisches.info/2015/08/17/bruegge-in-westflandern-ein-bistum-in-schnappatmung/

Koreaanse bisschoppen eensgezind over delicate zaligverklaring

De Koreaanse bisschoppen hebben eensgezind beslist om het voorbereidende werk te starten voor de erkenning van het martelaarschap en de zaligverklaring van bisschop Francis Borgia Hong Yong-ho van Pyongyang en tachtig medestanders. Zij werden allen door het bewind van Kim Il-sung omgebracht. De zaligverklaring ligt delicaat omwille van de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea [!]. Alle documentatie wordt tegen november samengebracht. Daarna wordt een diocesane rechtbank geïnstalleerd en gaat het proces voor de zaligverklaring echt van start.

Bisschop Hong Yong-ho werd in 1933 apostolisch vicaris van Pyongyang. In 1949 werd hij met een groep van priesters en leken gearresteerd, na de opdeling van het Koreaanse schiereiland. Volgens ooggetuigen was hij een baken van hoop voor andere gevangenen en deelde hij zijn voedsel met gevangenen die zieker waren dan hijzelf. “Het grootste privilege van mijn leven, na het priesterschap, is dat ik samen met u allen voor Christus kan lijden”, zou de bisschop op de dag voor zijn dood hebben verklaard.

Bron: Kerknet

 
Enkele opmerkingen:

Wij willen zeker niet de misdaden van Kim Il-sung minimaliseren en wij hebben zeker geen enkele sympathie voor welk communistisch/stalinistisch regime dan ook, dat van Bergoglio incluis. Maar, het opstarten van het zaligverklaringsproces is een provocatie!

Op een ogenblik, dat de spanningen tussen Noord en Zuid-Korea hoog oplopen, is het onverantwoord om het zaligverklaringsproces op te starten. Dit is olie op het vuur!

Net nu Zuid-Korea met haar luidsprekers propaganda richting Noord-Korea blijft sturen, hetgeen een provocatie is, doet dit er nog een schepje bovenop!

Net zoals in Oekraïne spelen sommigen prelaten 'binnen' de Kerk een zeer vuil, politiek spel, dat een bedreiging vormt voor de wereldvrede.

De Vaticaanse diplomatie, die bekend staat voor zijn voorzichtige aanpak, gaat hier zwaar uit de bocht.

Bisschop Francis Borgia Hong Yong-ho werd jarenlang als vermist opgegeven, maar het was Bergoglio die deze bisschop in 2013 als één van zijn eerste bestuursdaden, 'dood' verklaarde, net met de bedoeling het zaligverklaringsproces op te starten.

Waarom had Paus Benedictus XVI dat zelf niet gedaan en doet Bergoglio dat meteen?

Waarom zien wij hier weer de 'verborgen hand' van de VS? Met Bergoglio als hun nuttige marionet.

Zoals altijd speelt Bergoglio met vuur!

We kunnen alleen maar vaststellen, dat in verband met het zaligverklaringsproces van Paus Pius XII, Bergoglio heel wat minder heldhaftig is!

Hoe zou het komen???

zondag 23 augustus 2015

Bergoglio, de hypocriete anti-globalist!Bergoglio in zijn zogenaamde 'encycliek' Laudato Si':


"In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij zich niet ervan bewust zijn dat zij immorele daden stellen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute regel zijn veranderd”."

Intussen kunnen we vaststellen, dat de Vaticaanse Bank, de IOR, op dit ogenblik gerund wordt door de Washington-based Promontory Financial Group.

Political Ecumenism. With the Technocrats and Anti-globalists


On the other hand he has called in none other than the upper crust of the global technocracy to bring order to the Vatican’s disastrous finances, starting with the IOR, the Institute for Works of Religion, which is now the de facto charge of the Washington-based Promontory Financial Group.

Promontory is on the résumé of Rodolfo Marranci, now the director general of the Vatican quasi-bank. Also from Promontory are Elizabeth McCaul and Raffaele Cosimo, respectively the heads of the New York and European headquarters, appointed “senior advisers.” Antonio Montaresi has also come from across the Atlantic, to direct the risk management office. And Promontory is the employer, after an apprenticeship at Goldman Sachs, of Louis-Victor Douville de Franssu, whose father, Jean-Baptiste, is the current president of the IOR.

Promontory has a unique position in the world. It works on the border between public and private, as a shadow supervisor and regulator that the American authorities use to penetrate, through its consultancy work, into the most opaque operations of banks all over the globe. Its founder and head, Eugene A. Ludwig, was comptroller of the currency during the presidency of Bill Clinton and has been joined by other former officials of the U.S. Securities and Exchange Commission.

But this reputation as an impeccable arm of the law that Promontory acquired over the years, including in the Vatican, was shattered last August 3 when the New York Department of Financial Services suspended the company from operating in the state, for not having blocked the transfer of funds conducted in Dubai by the English bank Standard Chartered on behalf of beneficiaries in Iran, in spite of the fact that this country is under sanctions.

The suspension does not affect the work that the men of Promontory continue to do at the Vatican, but it is in any case a devastating blow to their image. The company has announced an appeal to the supreme court of the State of New York. No comment from the Holy See, but it is easy to imagine the irritation of Jorge Mario Bergoglio.


Bron: Chiesa.espressonline.it

Link:

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351117?eng=y&refresh_ce

Luistert Bergoglio ooit wel eens naar zijn eigen woorden???

Bergoglio in zijn zogenaamde 'encycliek' Laudato Si':
Paragraaf 30 "Maar men constateert een verspilling van water in de ontwikkelde landen..."

Bergoglio geeft inderdaad het goede voorbeeld!

Totaal hypocriet!

zaterdag 22 augustus 2015

'Nieuws' uit het pedo-bisdom Brugge:

"Pater betaalt zwijggeld voor misbruikte kinderen met geld van goede doelen"

Moorslede - Een pater uit Moorslede wordt beschuldigd van het misbruiken van minderjarigen in Haïti, waar hij dertig jaar lang werkzaam was. Ook zijn er aantijgingen tegenover hem over gesjoemel met zwijggeld. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen donderdag.

Hoewel er nog geen officiële klachten tegen de pater zijn ingediend, is de man door het bisdom en zijn oversten van Don Bosco voorlopig op non-actief gezet. Het bisdom beschikt over aanwijzingen dat de Moorsleedse pater het geld dat hij inzamelde voor goede doelen in Haïti gebruikt om ouders van minderjarige slachtoffers van misbruik het zwijgen op te leggen.

De pater was sinds hij in 2007 terugkeerde uit Haïti nog aalmoezenier in het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele. Maar vorig jaar werd hij uit die functie gezet.

Het bisdom was er namelijk achtergekomen dat de pater  teveel geld vroeg van mensen in dat woonzorgcentrum voor onduidelijke doelen, in het bijzonder voor een heel goede vriend van hem in Haïti.

De boekhouder van vzw Via Don Bosco, die fondsen ter beschikking stelde van de pater voor zijn projecten in Haïti, bevestigt aan de Krant van West-Vlaanderen dat de vzw in 2014 de geldkraan definitief dichtdraaide voor de pater. 'Er waren klachten over pedofilie. De oversten namen die klachten ernstig, stelden een onderzoek in', klinkt het.

Het bisdom vreest dat de pater het geld voor een deel ook gebruikte om ouders van slachtoffers en om slachtoffers zelf het zwijgen op te leggen.

De pater zelf ontkent alle beschuldigingen.

Bron: Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150820_01826218

vrijdag 21 augustus 2015

Altijd al geweten, dat 'The Sound of Music' een anti-katholieke film was...

Franz Wasner (1905–1992), de huiskapelaan én manager van de Von Trapp familie, celebreert hier eind jaren '30 de Mis Versus Populum in hun huis in de VS:


Een hallucinant beeld...
Prelaat Wasner met paus Johannes-Paulus II
Franz Wasner was van 1967 tot 1981 ook nog de Rector van het Collegio Teutonico di Santa Maria dell’Anima (= het seminarie van de Duitsers en Oostenrijkers) in Rome.

Link:


http://www.salzburg.gv.at/mo200512_15.pdf

dinsdag 18 augustus 2015

donderdag 13 augustus 2015

Duck And Cover (1951) Bert The Turtle Civil Defense Film
In de scholen in de Verenigde Staten werden er in de jaren '50 en '60 dagelijks bomb drills gehouden. De leerlingen moesten dan neerduiken en beschutting zoeken (= Duck And Cover).

Er was natuurlijk niemand die hen vertelde, dat er in Hiroshima duizenden schoolkinderen verbrand waren onder de bank in hun klaslokaal. Bureautjes, jassen en kranten bieden natuurlijk géén bescherming tegen nucleaire wapens.

Echter, het effect op de schoolkinderen was verwoestend. Als men permanent in angst moet leven, dat men de komende 10 seconden gevaporiseerd gaat worden, waarom zou men dan studeren, trouwen en kinderen hebben, of zich voorbereiden op een vaste baan?

Deze demoralisering door het nucleair wapenprogramma is één van de redenen voor de teloorgang van moraal.

Door constant in angst te moeten leven, werd het leven zinloos.

Het was een vorm van trauma-brainwashing!

woensdag 12 augustus 2015

De abortus-organisatie 'Planned Parenthood' in de VS verkoopt organen van geaborteerde baby's...

In de video wordt er onderhandeld en één van de aborteurs trekt zelfs de overblijfselen van een 20-weken oude, geaborteerde tweeling uit de diepvriezer...

En Bergoglio is weer eens muisstil...
maandag 10 augustus 2015

Over 'vervreemding'...
Vervreemding... Mogelijke definitie:

"Gevoel dat men met de samenleving en haar cultuur niets meer te maken heeft, dat men machteloos staat en ook geen invloed meer heeft op de eigen toekomst. Komt het meest voor in tijden van snelle sociale verandering, zoals na oorlogen, bij snelle secularisatie of grote migratiestromen."


Deze emo-show in Rome, georganiseerd door de protestantse Pinksterbeweging,
heeft niets met de Katholieke Kerk te maken!

De façade van de Sint-Pieters staat er nog,
Ook de colonnade van Bernini...
Er loopt iemand rond in een witte soutane, die 'paus' speelt...
Kardinalen en bisschoppen staan nichterig hand in hand...


Het lijkt de Katholieke Kerk, maar dit is slechts schijn...

Rome is vervreemd geraakt van de Katholieke Kerk!

Met andere woorden, Rome is schismatiek!

Dit is de Post-Conciliaire Bastaardkerk die doet alsof ze nog 'katholiek' is!

Maar, wij trappen niet in de listen van de Satan!

Want, de wind die tegenwoordig door de Post-Conciliaire Bastaardkerk waait,
is die van de Satan!

Een Katholiek roept een Novus Ordo 'Climate Change Meeting' tot de orde!

De Post-Conciliaire Bastaardkerk in actie en wat zij verstaat onder 'dialoog':
 

DE POST-CONCILIAIRE BASTAARDKERK WEIGERT NAAR DE ARGUMENTEN VAN DE 'OVERKANT' TE LUISTEREN EN BLIJFT MAAR DOORRATELEN OVER 'CONCENSUS'.

WELKE 'CONCENSUS'??? 

EN WAT ZIJN DAN DE ARGUMENTEN VAN DE POST-CONCILIAIRE BASTAARDKERK?

NIETS!

Leken vragen Bergoglio om helderheid

Meer dan 405.000 mensen, onder wie 104 kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen vragen paus Franciscus in een “kinderlijke petitie” om een “woord van verheldering”, meldt LifeSiteNews. Volgens de petitie is dat “de enige manier om de groeiende verwarring onder de gelovigen te overwinnen” over thema’s als huwelijk, echtscheiding en homoseksuele relaties.

‘Culturele Revolutie’

“Een interventie van het hoogste [kerkelijke] gezag is nodig om de oprukkende Culturele Revolutie te keren die door antichristelijke krachten wordt gepromoot”, aldus de initiatiefnemers van de petitie. Die krachten “proberen al decennia de morele overtuigingen van mensen te ondermijnen die gebaseerd zijn op het Evangelie en de natuurwet.”

Tot de ondertekenaars behoort onder anderen kardinaal Raymond Burke, die paus Franciscus in november vorig jaar heeft opgeroepen om helderheid inzake de kerkelijke Leer over seksualiteit.

Omstreden pleidooien

De petitie volgt op de groeiende verwarring en onvrede over de gang van zaken tijdens de Buitengewone Synode over het Gezin van oktober vorig jaar. Daarbij bepleitten sommige bisschoppen openlijk en met schijnbare steun van de paus de toelating van hertrouwd gescheiden katholieken tot de communie. Ook willen enkele bisschoppen grotere vrijheid voor homoseksualiteit.

Honderd vragen

Het initiatief tot de petitie is genomen door een aantal lekenorganisaties. Die hebben ook een boekje uitgegeven onder de titel ‘Voorkeursoptie voor het Gezin’ dat honderd vragen over huwelijk, seksualiteit en gezin op toegankelijke wijze beantwoordt.

Het boekje is ook in het Nederlands verschenen.

De petitie kan ook in het Nederlands worden getekend via:


www.filialappeal.org

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/leken-vragen-paus-om-helderheid

zondag 9 augustus 2015

BREAKING: Bergoglio weigert om op 15 augustus, Feest van de Tenhemelopneming van Maria, in het publiek een mis te celebreren.
LINK NAAR DE PUBLIEKE AGENDA VAN BERGOGLIO:

http://w2.vatican.va/content/liturgy/it/events/year.dir.html/2015/.html


DE GERUCHTENMOLEN DRAAIT IN ROME NU OP VOLLE TOEREN...

De officiële reden, waarom Bergoglio geen mis zal celebreren is: 'il caldo' =  'de hitte'.

De officieuze reden, waarom Bergoglio geen mis zal celebreren ter ere van het Feest van de Tenhemelopneming van Maria, is vanuit een oecumenische gevoeligheid richting zijn 'vrienden' bij de Pinksterbeweging, die hem hebben laten weten, dat er geen enkele reden is voor Bergoglio om 'té mariaal' te zijn.ZOALS BEKEND, IS ANTI-PAUS BERGOGLIO LID VAN DE PINKSTERBEWEGING:


De Standaard van 4 augustus 2015 p. 9: Hoofdredacteur van 'Kerk en leven' Luk Vanmaercke: "Ik voel me niet onder druk gezet door Léonard!" --- Misschien probeerde Mgr. Léonard alleen maar de ziel te redden van deze verdoolde man!

Verder is het ook de plicht van Mgr. Léonard, én de andere bisschoppen, om de gelovigen te beschermen tégen dit soort van ketters!

Aartsbisschop André-Joseph Léonard laat in 'Kerk en leven' optekenen dat hij het niet eens is met het standpunt van de hoofdredacteur over het homohuwelijk. ‘Ikzelf, noch de redactie kan zich herinneren dat een aartsbisschop in het verleden reageerde op een standpunt, maar ik heb er geen probleem mee’, zegt hoofdredacteur Luk Vanmaercke [Vanmaercke heeft er blijkbaar geen probleem mee, dat hij een ketter is en nog minder dat hij ongehoorzaam is aan de Aartsbisschop!].

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150803_01803069

Wat een hoogmoed!De Standaard: "Maar de reactie van Léonard staat hier in 'Kerk en leven' niet als een opiniestuk, maar als een redactioneel artikel."

Luk Vanmaercke: "Zijn reactie had eigenlijk op een opiniepagina moeten staan, maar die hebben we niet." [Lees: "De reactie van Aartsbisschop Léonard, die de officiële Leer van de Kerk herhaalt, is volgens Vanmaercke maar een opinie!" Met andere woorden,
Luk Vanmaercke veegt zijn voeten aan de catechismus en aan de Leer van de Katholieke Kerk! Met andere woorden, de CD&V-er Luk Vanmaercke is géén christen, maar een afvallige!]


De Standaard: "Reageerden de andere bisschoppen ook op uw standpunt?"

Luk Vanmaercke: "Toevallig heb ik de dagen erna een aantal bisschoppen ontmoet [Wie?]. Het kwam aan bod in onze gesprekken. Ik heb niet gemerkt dat ze een probleem hadden met mijn standpunt [!]. Het is bekend dat de aartsbisschop daarover op een andere lijn zit dan de andere bisschoppen. [Namen van deze 'bisschoppen' graag, dan zullen we hen meteen aanklagen bij de Congregatie voor de Geloofsleer! Maar, zo heldhaftig zijn ze blijkbaar ook weer niet, onze 'bisschoppen'!]"
Hoe bruin kan je het bakken?

Beste Luk Vanmaercke, onthou dit:

Jakobus 4:6 "Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade."

Hoogmoed is een kenmerk van de zonde. Het was hoogmoed die de Satan deed opstaan tegen God. Het is hoogmoed om het beter te willen weten dan God. De hoogmoedige mens buigt niet voor God. De hoogmoedige mens ik zelfgericht, God weerstaat zulke mensen. Hun hart is verhard en ze zoeken God niet. De nederige mens heeft ontdekt, dat hij God nodig heeft, voor redding en hulp, voor vergeving en leven, voor gezondheid en kracht. De nederige mens zoekt God en ontvangt genade.

Samengevat: de zonde van hoogmoed manifesteert zich in zelfzuchtige motieven, in een opgeblazen ego, in een lage opinie over anderen en in minachting voor God. Deze zonde kan tot andere zonden tegen God leiden, zoals God beroven van de eer die Hem toekomt.


Waarom haat Luk Vanmaercke God?

UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

2094 - De haat tegen God komt voort uit de hoogmoed.

zaterdag 8 augustus 2015

'Flater van de Week': Hans Geybels, de ex-woordvoerder van Godfried 'kardinaal' Danneels, in Tertio: "Evangelie geeft handleiding tot geluk"

"Gelukkig worden. Dat wil Hans Geybels zijn kinderen meegeven. De handleiding daarvoor leest de ex-woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels in het evangelie. Zijn echtgenote, Ellen Van Stichel, vindt rust en geluk in het besef dat een mens tevreden moet leren zijn met wat hij heeft."
Bron: Tertio 


Typisch geleuter van de Wellness-kerk van Danneels! 

Het Evangelie gaat niet over gelukkig worden,
maar wél over zalig worden!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 5:1  Toen Jesus de menigte zag, besteeg Hij de berg; en nadat Hij Zich had neergezet, naderden zijn leerlingen tot Hem.
Mat 5:2  En Hij opende de mond, om hen te onderrichten, en sprak:
Mat 5:3  Zalig de armen van geest; want hun behoort het Rijk der Hemelen.
Mat 5:4  Zalig de zachtmoedigen; want ze zullen het Land bezitten.
Mat 5:5  Zalig, die wenen; want ze zullen worden getroost.
Mat 5:6  Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want ze zullen worden verzadigd.
Mat 5:7  Zalig de barmhartigen; want ze zullen barmhartigheid ondervinden.
Mat 5:8  Zalig de zuiveren van hart; want ze zullen God zien.
Mat 5:9  Zalig de vreedzamen; want ze zullen kinderen Gods worden genoemd.
Mat 5:10  Zalig, die vervolging lijden om de gerechtigheid; want hun behoort het Rijk der Hemelen.
Mat 5:11  Zalig zijt gij, als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad.
Mat 5:12  Verheugt en verblijdt u, want groot is uw loon in de Hemel; zo toch heeft men de profeten vervolgd, die vóór u zijn geweest.

Kerknet: 'Tsjechische Kerk gaat debat met homogemeenschap uit de weg'

De aartsbisschop van Praag, Dominik Duka, verbiedt om twee activiteiten in de marge van de homoparade in een kerk te laten plaatsvinden [Terecht!]. De Logosgroep, die gelovige homoseksuelen verenigt, had eerder een debat met de [schismatieke] Amerikaanse zuster Jeannine Gramick en de vertoning van een Poolse film over een homoseksuele priester in de kerk van de universiteitsparochie aangekondigd. Volgens de Tsjechische intellectueel Thomas Halik, de aalmoezenier van de universiteitsparochie, vroeg de aartsbisschop hem om die activiteiten niet in de kerk te laten plaatsvinden.

Stanislav Kostiha, de voorzitter van Logos, zegt dat beide activiteiten toch op 12 augustus worden georganiseerd [= ongehoorzaamheid aan de Aartsbisschop!], maar dan zonder medewerking van de Katholieke Kerk [En zo hoort het ook!]. Hij spreekt over een gemiste kans, omdat de Katholieke Kerk de mogelijkheid kreeg om met de homoseksuele gemeenschap in gesprek te gaan [De Kerk hoeft niet te dialogeren met 'de homoseksuele gemeenschap'. Katholieke homoseksuelen moeten volgens de Leer van de Kerk celibatair leven!]. Volgens hem werkt de kerk hierdoor dubbelzinnigheid in de hand over de houding van de kerk ten aanzien van de discriminatie van mensen die homoseksueel zijn. [Hier is geen sprake van discriminatie. Ook niet-gehuwde heteroseksuele Katholieken moeten celibatair leven. Binnen de Kerk is iedereen gelijk voor de wet!]

Bron: Kerknet

We kunnen alleen maar vaststellen, dat Kerknet blijft volharden in de boosheid!

donderdag 6 augustus 2015

"Avondgebed met Paus Franciscus": Het Misdienaarstreffen met Bergoglio op 4 augustus 2015 flopt totaal! Slechts enkele duizenden misdienaars zijn aanwezig!

"Avondgebed met Paus Franciscus" = "Vespers"

De start van het 'avondgebed'

Kermis in de Hel?
Klaar voor het 'avondgebed'!Veel 'leegheid'

En veel lege stoelen

Nog meer leegheidEen 'zegen' van Bergoglio

En het resultaat


Er gaat een enorme satanische kracht van Bergoglio uit!Deze jongen stort helemaal in!


'Gay'

Waarom bekruipt mij toch altijd het gevoel, dat Bergoglio zelfs géén priester is, maar een bedrieger?

Een leek

bewierookt het kruis...

Een satanisch ritueel

Een brandoffer voor de Valse Profeet?

"Make some noise!"

WIJST DEZE DISCUSSIE OP ONENIGHEID OVER DE GANG VAN ZAKEN???

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer