zaterdag 22 januari 2011

«L'Affaire de Thiberville»


http://thiberville-soutien-abbe-michel.hautetfort.com/

Pastoor wil niet weg - H. Stoel geeft bisschop van Evreux gelijk

De hoogste rechtbank van de apostolische Signatuur heeft het beroep van de traditionalistische pastoor van het Franse Thiberville verworpen die zijn ontslag aanvocht.

De pastoor, die sinds twee jaar een andere benoeming weigerde te aanvaarden, moet vertrekken. In een boodschap, die afgelopen weekeinde in alle kerken van het bisdom Evreux werd voorgelezen, kondigde mgr. Christian Nourrichard aan dat de hoogste rechtbank van de apostolische Signatuur het derde en laatste beroep dat door pastoor Francis Michel werd ingesteld heeft verworpen.

Francis Michel (61) was 24 jaar pastoor van Thiberville. Hij nam niet dat zijn parochie werd opgenomen in een grotere pastorale eenheid en werd toevertrouwd aan een andere priester. Michel werd benoemd in een andere parochie maar weigerde Thiberville te verlaten. Hij voelde zich gesteund door zijn parochianen en door gelovigen uit andere bisdommen die naar Thiberville afzakten om de Latijnse mis van Michel bij te wonen die met de rug naar het volk werd opgedragen.

Toen mgr. Nourrichard op 3 januari 2010 de nieuwe pastoor in Thiberville kwam installeren werd hij uitgejouwd en kon hij er de euchartieviering niet opdragen.

Sommige gelovigen voerden aan dat de bisschop de zeer populaire traditionalistische pastoor om ideologische redenen opzij wou zetten, wat door de bisschop evenwel formeel werd ontkend.

Bron: RKnieuws.net


De Katholieke Kerk anno 2010/2011:

De gelovigen komen in opstand tégen hun afvallige en heidense bisschoppen.

De bisschop wordt in de kerk door de gelovigen voor heiden / païen uitgemaakt!!!

Een fraaie vertoning, maar de afvallige bisschop moet maar niet provoceren met de homo-kleuren op zijn kazuifel.

Dit is niet fraai, maar helaas noodzakelijk!!!!

De 'goede' bisschop wist nog niet dat het het Feest van de Epifanie was, maar hij had het over Allerheiligen / Toussaint. Daarop werd hij door de gelovigen op de korrel genomen!!!!

Wij laten ons niet langer door onze afvallige bisschoppen als makke schapen naar het heidendom leiden!!!

De bisschoppen proberen met hun 'autoriteit' de traditionalistische gelovigen te misleiden!!!

Indien een bisschop aanzet tot zonde, dan zijn de gelovigen niet gehouden hem te volgen!!!

Het is ook veelzeggend dat de misdienaar de eerste was die zijn vertrek nam, gevolgd door alle gelovigen.

De jeugd lust die 'moderne' Kerk niet! De jeugd wil de oude, de échte, de Ware Kerk!

Uiteindelijk nam ook pastoor Francis Michel zijn vertrek en bleef de bisschop verweesd achter.

Dit alles heeft al veel te lang geduurd en moet nu stoppen!!!

De gelovigen accepteren de ongelovigheid van hun bisschoppen niet meer!!!


VOLG DEZE LINKS:

http://www.youtube.com/watch?v=3iEnJXA3gI4

http://www.youtube.com/watch?v=szXs2lwofv0&feature=related


Dit is natuurlijk verschrikkelijk...

Maar eigenlijk had men dit 40 jaar geleden moeten doen!!!

De afvallige en heidense bisschoppen moeten nu maar eens gaan beseffen de men écht naar de LEEK moet luisteren, net zoals het Tweede Vaticaanse Concilie wilde!!!

DE TIJDEN ZIJN AAN HET VERANDEREN!!!

zaterdag 15 januari 2011

H. Pater Pio B.V.O.


http://caccioppoli.com/Padre%20Pio%20bio,%20Dutch.htm

Machtsstrijd in de Brouwerij

Volgens een bron binnen de raad van bestuur van de vzw Viersel - Leven in de Brouwerij - kwamen "al meer dan twintig" verklaringen binnen van mensen die zeggen dat de grensverleggende benadering van Luc Versteylen veeleer grensoverschrijdend was. "Het enige wat wij kunnen doen", zegt Lever, "is die mensen doorverwijzen naar het parket". Maar niemand diende al een klacht in. "De enige feiten waar wij weet van hebben, zijn degene die ons vorig weekend bereikten en op basis waarvan een onderzoek is begonnen", zegt de Antwerpse parketmagistraat Dominique Reyniers.

De handgeschreven brief waarover de redactie beschikt, is afkomstig van een 43-jarige vrouw die na een eerdere traumatische ervaring op haar vijftiende naar Luc Versteylen en zijn partner Mieke Van Hoof stapte. Zij stelden het meisje voor naar de Brouwerij te komen "om de pijn eruit te strelen". Na een schrijfgesprek in het bakhuis ging Mieke met het meisje naar boven. Luc zou beneden aan de trap "de wacht houden". De aanrakingen mondden uit in een verkrachting. Versteylen zou twee keer zijn komen kijken maar greep niet in, integendeel. Achteraf liet hij via een schrijfgesprek weten dat het was alsof hij "deel had uitgemaakt van het gebeuren" en beschreef hij tot in detail zijn "lichamelijke gevoelens".

Bron: De Morgen

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1208490/2011/01/15/Machtsstrijd-in-de-Brouwerij.dhtmlWanneer schoppen de Jezuieten 'pater' Versteylen nu eens eindelijk uit hun orde???

dinsdag 11 januari 2011

Jezuïetenorde legt Luc Versteylen spreekverbod op

Het is niet dat Luc Versteylen niet wil praten over de pedofilieklachten die tegen hem zijn geformuleerd. "Hij mág er niets over zeggen", aldus zijn partner Mieke Van Hoof. "Maar verdorie, nu heb ik eigenlijk al te veel gezegd."

Kreeg Versteylen een spreekverbod? "Dat moet u aan zijn overste vragen."


Hallo, Vlaamse orde van jezuïeten? "Op aanraden van onze advocaten heeft overste Fons Swinnen Luc inderdaad met klem gevraagd geen uitspraken te doen", bevestigt Jacques Haers, woordvoerder van de jezuïeten. "Het is belangrijk dat het gerecht op serene wijze zijn werk kan doen. Het is ook in het voordeel van de slachtoffers, die publiekelijk niet over deze zaak willen spreken. We willen niet dat Luc Versteylen de enige stem in dit debat wordt."

Bron: RKnieuws.net


Nu nog een spreekverbod voor
'partner Mieke Van Hoof'!!!

Dit is waarlijk een genante vertoning voor de Jezuietenorde!

Luc Versteylen (83 jaar) heeft van de Jezuietenorde toestemming gekregen om thuis bij zijn levensgezellin Mieke Van Hoof in Borgerhout te herstellen.

Dit is onaanvaardbaar!!!

Leven in de Brouwerij: bezinningscentrum of halve sekte?

"Luc Versteylen wou met zijn Brouwerij een rustpunt bieden. Maar hij predikte er ook een nieuwe seksualiteit. Grensverleggend, of grensoverschrijdend?"

Link naar De Standaard:

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=EH34PCI8


Het is een beetje wansmakelijk hoe De Standaard Versteylen de hand boven het hoofd houdt.

Ook De Standaard probeert de doofpot gesloten te houden!!!

"Inderdaad, de 'pater met de vriendin' is één van ons", zeggen de media.

"Dus één van hen!!!", zeggen wij!

Versteylen is een communist en een marxist, die het paganisme verkondigde!!!

Ook Ho
utart was en is een marxist, een aanhanger van de bevrijdingstheologie. Een zogenaamde ‘onaantastbare’ dus.

De linkse Luc Versteylen is dus ook een 'onaantastbare'!!!

Maar, toch...

De maskers vallen!!!

De échte doofpot gaat open!!!

De Waarheid is: "Hoe vrijzinniger, hoe milder de pers is!!!"

Hoe dan ook, de modernistische en linkse Kerk dient zichzelf, ondanks de grote steun die ze bij de pers en de media genieten, steeds meer de genadeslag toe!!!

maandag 10 januari 2011

De kwade geest van paganist Luc Versteylen hangt dreigend boven Agalev en Groen! en de Vlaamse Jezuieten

Het Antwerpse parket onderzoekt drie klachten wegens seksueel misbruik van 15-jarige jongens door jezuïetenpater Luc Versteylen, de oprichter van Agalev (nu Groen!).

Versteylen zou in de brouwerij tussen 1985 en 1995 drie jongens gedwongen hebben tot masturbatie en naakte strelingen. Ze beschuldigen hem verder van manipulatie en lichamelijk contact.

“De drie jongens waren ongeveer 15 jaar toen ze tijdens hun verblijf in de brouwerij door Luc Versteylen zouden zijn benaderd. Allebei beschreven ze hoe ze van hem te horen kregen dat ze zijn uitverkorene waren en hoe ze zich lieten manipuleren tot lichamelijke contact. Ze geloofden echt dat ze de enige waren voor hem, tot ze er nadien achter kwamen dat het niet zo was. Dat is wat zij verklaren en wat het gerecht nu moet onderzoeken”, aldus Walter Lever van de vzw Leven in de Brouwerij.

Een vierde klacht dook op in een van de dossiers van de vroegere commissie-Adriaenssens. Die klacht is gericht tegen het omstreden opvoedingsmodel dat Versteylen propageert in zijn bezinningsoord in de brouwerij in Viersel.

Bron: Gazet van AntwerpenLuc Versteylen had "zoals algemeen bekend" ook nog een levensgezellin.

Uit Gazet van Antwerpen - 14/09/2010

"Pater Luc Versteylen herstelt bij levensgezellin
"

Luc Versteylen, zaterdag 83 jaar geworden, heeft van de paters jezuieten toestemming gekregen om thuis bij zijn levensgezellin Mieke Van Hoof in Borgerhout te herstellen.

Pater Versteylen - stichter van Agalev, de voorloper van Groen! - werd een maand geleden geveld door een slikpneumonie. Achteraf bleek dat hij bijna was leeggebloed en de toestand levensbedreigend is geweest.

“Luc is nog heel moe. Als hij gegeten heeft, moet hij rusten. Hij is bijna te uitgeput om te praten”, aldus levensgezellin Mieke, die de paters dankbaar is dat zij Versteylen thuis mag verzorgen.


De vraag rijst nu wat de paters jezuieten hierop te zeggen hebben???

In sommige milieus was dit misschien bekend, maar wij wisten het niet!

Wie bedriegt hier wie?

Indien deze informatie klopt, dan is niet alleen 'pater' Versteylen een bedrieger, maar ook zijn oversten!!!

Indien de oversten inderdaad 'toestemming' hebben gegeven, dan zijn zij ook medeplichtig!

Weten zij dan niet, dat de ziel van een priester of een pater die het celibaat breekt, voor eeuwig verdoemd zal zijn?

Je kan je werkelijk afvragen wat dergelijke lieden bezielde???

Zijn deze lieden nog normaal?

Zijn deze lieden aan waanzin of pure zinsverbijstering ten prooi gevallen?

Heeft Satan de hand in dit verderf???

zondag 9 januari 2011

Vanuit zijn graf veroordeelt Prof. Dr. Karel Van Isacker S.J. de 'grote' professor ethiek van de Universiteit Gent Etienne Vermeersch!!!

De goede pedofielen van De Morgen

door: Bruno Damiaans 23 december 2010

De opmerkzame redactie van het Belgische tijdschrift Positief verwijst in haar decembernummer (p. 399) naar een paragraaf uit het boek Mijn land in de kering van wijlen professor Karel Van Isacker SJ. Het is een tekenend voorbeeld van hoe toen in bepaalde progressieve kringen in België tegen pedofilie werd aangekeken.

Citaat uit Mijn land in de kering. 1830-1980. Deel 2: de enge ruimte. 1914-1980. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984, p. 219:

“Naar aanleiding van de herrie, in 1979, rond de pedofiele musical Snoepjes [1] verscheen in De Morgen een voorzichtig pleidooi voor het rechtvaardiger beoordelen van de ‘gewone pedofiel’ – de man of vrouw die zich niet bezondigt aan ‘brutale kinderaanranding’ en alleen wat genegenheid zoekt bij de onvolwassene. Ongewild was het betoog een parafrase van het vierde artikel der ‘Déclaration des droits de l’homme et du citoyen’: “la liberté consiste à pouvoir faire tout ce que ne nuit pas à autrui”, – het zalige beginsel van vrijheid tussen ongelijken waarop het onrecht van de negentiende eeuw werd gevestigd. Ook de pedofiel “heeft het recht, zijn vorm van geluk na te streven”. Waarom zou hij dan niet een penisje strelen of een schaamspleetje aaien en zich intussen laten masturberen – àls het kind hiervan maar geen schade ondervindt en “werkelijk zelfstandig” kan beslissen? Er zijn nog te weinig “wetenschappelijke gegevens” voorhanden om zich hierover “definitief” uit te spreken. Maar “in elk geval” zijn de publieke afkeuring en de strafrechtelijke beteugeling “mateloos overtrokken” [2]. Er is, inderdaad, geen reden om “kreten te gaan slaken” bij deze beschouwingen. Wel kan men aannemen dat in latere tijden de pedofilie als het waarmerk van een decadente samenleving zal worden beschouwd.”

Tot hier Karel Van Isacker. Voor de volledigheid geven we nog de bronnen waarnaar hij verwijst:

[1] De Standaard, 30 november 1979, p. 9.
[2] De Morgen, 8-9 december 1979, p. 9 (E. Vermeersch)

Etienne Vermeersch promoot hier pedofilie!!!

En Prof. Dr. Karel Van Isacker S.J. klaagt Etienne Vermeersch aan omdat hij dat doet!!!


Bron: Catholica

http://www.catholica.nl/archief/6421/de-goede-pedofielen-van-de-morgen
Vanuit zijn graf veroordeelt Prof. Karel Van Isacker S.J. de 'grote' professor ethiek van de Universiteit Gent Etienne Vermeersch!!!

Ook Etienne Vermeersch in opspraak! Vermeersch wordt nu ontmaskerd als een promotor van pedofilie in De Morgen!!!

De goede pedofielen van De Morgen

door: Bruno Damiaans 23 december 2010

De opmerkzame redactie van het Belgische tijdschrift Positief verwijst in haar decembernummer (p. 399) naar een paragraaf uit het boek Mijn land in de kering van wijlen professor Karel Van Isacker SJ. Het is een tekenend voorbeeld van hoe toen in bepaalde progressieve kringen in België tegen pedofilie werd aangekeken.

Citaat uit Mijn land in de kering. 1830-1980. Deel 2: de enge ruimte. 1914-1980. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984, p. 219:

“Naar aanleiding van de herrie, in 1979, rond de pedofiele musical Snoepjes [1] verscheen in De Morgen een voorzichtig pleidooi voor het rechtvaardiger beoordelen van de ‘gewone pedofiel’ – de man of vrouw die zich niet bezondigt aan ‘brutale kinderaanranding’ en alleen wat genegenheid zoekt bij de onvolwassene. Ongewild was het betoog een parafrase van het vierde artikel der ‘Déclaration des droits de l’homme et du citoyen’: “la liberté consiste à pouvoir faire tout ce que ne nuit pas à autrui”, – het zalige beginsel van vrijheid tussen ongelijken waarop het onrecht van de negentiende eeuw werd gevestigd. Ook de pedofiel “heeft het recht, zijn vorm van geluk na te streven”. Waarom zou hij dan niet een penisje strelen of een schaamspleetje aaien en zich intussen laten masturberen – àls het kind hiervan maar geen schade ondervindt en “werkelijk zelfstandig” kan beslissen? Er zijn nog te weinig “wetenschappelijke gegevens” voorhanden om zich hierover “definitief” uit te spreken. Maar “in elk geval” zijn de publieke afkeuring en de strafrechtelijke beteugeling “mateloos overtrokken” [2]. Er is, inderdaad, geen reden om “kreten te gaan slaken” bij deze beschouwingen. Wel kan men aannemen dat in latere tijden de pedofilie als het waarmerk van een decadente samenleving zal worden beschouwd.”

Tot hier Karel Van Isacker. Voor de volledigheid geven we nog de bronnen waarnaar hij verwijst:

[1] De Standaard, 30 november 1979, p. 9.
[2] De Morgen, 8-9 december 1979, p. 9 (E. Vermeersch)

Diezelfde Etienne Vermeersch heeft volgens ‘t Pallieterke (19 mei 2010) als decaan van de Gentse universiteit destijds het auditorium van de Blandijn ter beschiking gesteld van de Rooie Vlinder “voor de opvoering van de “pedo-musical” Snoepjes, waarvan de vertoning in de stedelijke feestzaal verboden was door de toenmalige socialistische schepen van onderwijs Piet van Eeckhaut. In De Morgen schreef Vermeersch dat pedofielen “geen boosdoeners” waren”. Hiermee geconfronteerd, wees Vermeersch erop dat hij toen in het bewuste artikel wel alle handelingen afkeurde die “lijden en pijn veroorzaken”.


Bron: Catholica

http://www.catholica.nl/archief/6421/de-goede-pedofielen-van-de-morgen

donderdag 6 januari 2011

Paus Benedictus:'Het universum is géén toeval!'

"Het universum is geen toeval en het draagt de handtekening van God."

Dat zei Paus Benedictus XVI donderdag, tijdens de eucharistie in de Sint-Pietersbasiliek in Rome naar aanleiding van de feestdag van Epifanie.

“Achter de schoonheid van de wereld, zijn mysterie, zijn grootsheid en rationaliteit verschuilt zich een eeuwige rede.”

“Het heelal weerspiegelt de wijsheid en de creativiteit van God.”

De kerkleider toonde zich ook kritisch voor sommige moderne wetenschappelijke theorieën die alles menen te verklaren, maar er niet in slagen om door te dringen tot de uiteindelijke zin.

Bron: SIR/Kerknet

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer