zondag 29 april 2018

Illuminati project: "Sant’Egidio viert 50ste verjaardag"

Ook in ons land viert de Sint-Egidiusgemeenschap dit weekend  de vijftigste verjaardag van de start van de [anti-]katholieke lekengemeenschap. Zaterdag zijn er in Antwerpen, Brussel, Leuven en Luik opendeurdagen waarop kennis kan gemaakt worden met de verschillende activiteiten van de gemeenschap. Op de feestzetting van zondagnamiddag in Antwerpen spreken naast voorzitter Hilde Kieboom ook enkele prominente gastsprekers hun verwachtingen uit voor de komende jaren: Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen, voorzitter 11.11.11), Albert Guigui (opperrabbijn van Brussel), Luc Van der Kelen (editorialist Het Laatste Nieuws), David Van Reybrouck (schrijver), Herman Van Rompuy (emeritus voorzitter van de Europese Raad). Aansluitend is er om 17 uur is er in de kathedraal een eucharistie met bisschop Johan Bonny van Antwerpen en [homoseksuele] aartsbisschop Vincenzo Paglia, de geestelijke adviseur van de gemeenschap. Enkele dagen later, op donderdag om 19 uur, volgt nog een eucharistieviering met kardinaal Jozef De Kesel in de kerk van de Rijke Klaren in Brussel.

Bron: Kerknet


NOOIT VERGETEN, DAT DE ISLAMISERING VAN EUROPA EEN PROJECT IS
VAN AFVALLIGE EN MAÇONNIEKE 'KATHOLIEKEN'!!!

Boodschap: "Europa is van iedereen, behalve van Katholieken!"
vrijdag 27 april 2018

De Vrijmetselarij spreekt de wereld toe, letterlijk van op de pauselijke troon


De 'Unite to cure' conferentie in de Vaticaanse synodezaal over de impact van nieuwe 'medische' technieken (o.a. genetica, stamcelonderzoek etc.)Kijk hoe deze satanisten ervan genieten!

"There's no greater venue than the #Vatican", says Ron DePinho, to bring together leaders from many fields so they can share their collective wisdom and articulate plans to make diseases history.


WEERZINWEKKEND!


Dit gaat niet over geneeskunde, maar wél over Transhumanisme!

Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken. 


De cadeaus van de 'Unite to Cure' conferentie in het Vaticaan


Ook voor Gianfranco 'kardinaal' Ravasi en Parolin.

Gianfranco 'kardinaal' Ravasi is een gekend vrijmetselaar!

Gianfranco 'kardinaal' Ravasi geeft in feite zélf toe, dat 'Unite to Cure' een initiatief van de Farmaceutische Maffia is!'Unite to Cure' wordt georganiseerd door de esoterische 'Cura Foundation'


Voormalig vice-president Joe Biden is één van hun favoriete gastsprekers:

Hier kan u zien hoe Bergoglio,
tijdens zijn bezoek aan het Amerikaanse Congres,
Joe Biden een vrijmetselaarshanddruk geeft!

De lobbyisten van de Farmamaffia in het Vaticaan (29 april 2016)


Joe Biden en Bergoglio

The Edge van U2


Bergoglio en Ravasi


Ravasi en Biden

Bron: Mail Online

Link:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3565828/An-unlikely-trio-Joe-Biden-Pope-Edge-join-forces-call-global-push-cures-cancer.html

Informeel statieportret van Gianfranco 'kardinaal' RavasiDodelijke leugens van de Farmaceutische Maffia


woensdag 25 april 2018

Jef De Kesel lult weer uit zijn nek


In een interview met Cathobel heeft Jozef De Kesel het onder meer over de in zijn ogen belangrijkste uitdagingen waarvoor de Katholieke Kerk in het Westen zich vandaag staat. Hoe aantonen dat het christelijke geloof, het Evangelie, een belangrijke toegevoegde waarde kan betekenen voor de huidige geseculariseerde mens, vat de kardinaal de belangrijkste uitdaging samen. [Het Christelijk Geloof is géén "belangrijke toegevoegde waarde", maar net de essentie van ons bestaan!]

Secularisatie en secularisme

Onze samenleving is vandaag  niet langer christelijk als zodanig en dat moeten we accepteren [Met andere woorden, Jef gooit de handdoek in de ring. Lekker makkelijk! Dit was waarschijnlijk ook de mentaliteit van de eerste Christenen!]. Ik ontmoet wel eens bisschoppen uit het Midden-Oosten, die in moslimlanden leven waar de Kerk een minderheid is en waar christenen vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Die bisschoppen verzekeren me dat wat zij nodig hebben alleszins geen religieus regime is, maar juist een 'lekenregime', d.w.z. een neutraal regime waarin iedereen omwille van zijn eigen overtuiging gerespecteerd  wordt. Ik denk dat dit niet alleen geldt voor het Midden-Oosten, maar net zo goed voor ons [Jef, een overheid die echtscheiding, homofilie, abortus en euthanasie promoot, is géén "neutraal regime"!!!]. Ik hoop uiteraard dat onze pluralistische, geseculariseerde samenleving niet uitmondt in ‘secularisme', waarin godsdienst en geloof geminoriseerd, aan de kant geschoven en ‘geprivatiseerd’ worden. Maar willen terugkeren, bij ons, naar een cultuurchristendom, is voor mij niét de toekomst van de Kerk [Jef, je bent een schismatieker die eigenlijk nooit katholiek is geweest!].

Nood aan spiritualiteit

Kardinaal De Kesel zegt in het interview niet erover verbaasd te zijn dat vandaag zoveel mensen op zoek zijn naar spiritualiteit en zingeving, maar daarbij het christelijke geloof vaak links laten liggen [Jef, wie zou er nu geïnteresseerd zijn in een geloof met leiders zoals jij? JIJ BENT EEN DEEL VAN HET PROBLEEM, JEF!]. Een geseculariseerde en consumptiegerichte samenleving creëert een grote spirituele dorst. En er zijn vandaag zovele soorten spiritualiteit. Het echte probleem van de geseculariseerde mens is de kwestie God, want die raakt aan de autonomie van de mens, die precies aan de basis ligt van de secularisatie. Secularisatie, dat is de mens die zijn vrijheid gevonden heeft en last heeft om de limieten van die vrijheid te accepteren. Wel, ik denk dat een vrijheid zonder limieten een mythe is en bovendien aan de basis ligt van het gebrek aan zin in het leven [Jef, aangezien iedereen sterfelijk is, is al dat gezeur over de "autonomie van de mens" regelrechte lulkoek!].

Kardinaal De Kesel heeft het verder in het interview ook nog over wat hij als de hoofdlijnen ziet in het pontificaat van paus Franciscus – de collegialiteit binnen de katholieke Kerk en de barmhartigheid [Bergoglio is noch collegiaal, noch barmhartig, maar een meedogenloze dictator!] – en over de vraag of en hoe de Kerk nood heeft aan hervorming [De Kerk heeft géén nood aan 'hervorming', maar moet weer authentiek KATHOLIEK worden en al die carrière-bisschoppen zouden best oprotten!].

Bron: Kerknet

zondag 22 april 2018

'Flater van de Week' dit keer door Wouter Beke van de CD&V


'Het engagement kon enkel binnen de gekende krijtlijnen. Vorig jaar schreef ik in ons ledenblad Ampersand dat een hand geven deel uitmaakt van onze politieke cultuur (als reactie op een conflict tussen onderwijsminister Hilde Crevits en de Iraanse ambassadeur, red.). Wie zich publiek engageert, moet voor een stuk die publieke cultuur omarmen. We vragen van onze mandatarissen ook dat ze Nederlands spreken in de gemeenteraad.'

'We moeten actiever opkomen voor onze normen en waarden. Het grote probleem is dat mensen niet meer weten waar ze voor staan. En dan verstenen. Actief pluralisme, de organisatie van onze gezondheidszorg, de vrije schoolkeuze, het Rijnlandmodel - dat groei met sociale vooruitgang combineert, allemaal maken ze daar deel van uit. Daarop mogen we best fier zijn. Dat moeten we niet opgeven omdat we bang zijn voor de ander.'

Bron: De Standaard

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180420_03474965Enkele bedenkingen:

Wat zijn de 'normen en waarden' van de CD&V?

Beke somt ze niet op, maar komt met "actief pluralisme, de organisatie van onze gezondheidszorg, de vrije schoolkeuze, het Rijnlandmodel..." en nog meer bla, bla, bla...

Over het handen geven.

Waarom zou men nu verplicht iemand een hand moeten geven? Als een Chassidische jood een vrouw geen hand wil geven, dan is dat zijn volste recht. Waarom zou de CD&V dan plots voorbij komen en die man verplichten om alle vrouwen een hand te geven?

In eerste instantie was de CD&V vragende partij en niet de jood. De CD&V getuigt hier van een enorm gebrek aan respect. De CD&V legt als een dictator haar 'normen en waarden' op!

Moet een CD&V-mandataris ook alle vrouwen kussen? Moet hij dan één, twee of drie keer kussen? Moet een CD&V-mandataris ook alle homo's één, twee of drie keer kussen?


Uit het CD&V-programma:

"Om succesvol te zijn, is een diverse samenleving gestoeld op een gemeenschappelijke sokkel van gedeelde basiswaarden [Aangezien men niet kan veronderstellen, dat alle mensen, alle waarden voor 100% delen, is deze aanname klinkklare nonsens!]. Aan die sokkel kan niet getornd worden [Dag in, dag uit wordt aan deze sokkel getornd. Ook door politici zélf.]. Vrijheid van meningsuiting [bijvoorbeeld géén handen geven], scheiding van kerk en staat [een principe dat in strijd is met de Katholieke Leer], gelijkwaardigheid tussen man en vrouw [Wat is de relevantie?], respect voor onze democratische waarden [Wat zijn "democratische waarden"?], enz. [Waarom worden ze niet exhaustief opgesomd? Voor de duidelijkheid?], zijn voor ons de basis. Bovenop de sokkel geven we diversiteit alle kansen [Daar valt weinig van te merken!]. Onder deze veilige paraplu kunnen mensen zich ontplooien [Dus gelogen!]. Daarin schuilt voor ons de meerwaarde van diversiteit [CD&V bewijst net dat de 'dialoog' met andersdenkenden een illusie is en in feite totaal uitgesloten is. Dit is trouwens ook het failliet van de zogenaamde 'dialoogschool' waar men zo hoog mee oploopt.]. Voor christendemocraten telt elke mens [Hoe zit dat dan met abortus en euthanasie bij de CD&V?]. Iedereen die hier op legale wijze verblijft, moet gelijk behandeld worden [Nog meer leugens.]. Wij willen geen samenleving die een onderscheid maakt tussen A- en B-burgers [Met de Chassidische jood doet de CD&V dat natuurlijk wél!]. Dat betekent dat iedereen gelijke rechten heeft, maar zonder twijfel ook gelijke plichten [Bla, bla, bla.]. We verwachten dat iedereen volgens zijn mogelijkheden bijdraagt aan de samenleving [Parasitaire politici vooral op hun manier natuurlijk.]."

Link:

https://www.cdenv.be/standpunten/visie-wij-samen/KORTOM, EEN 'TJEEF', EEN 'CHRISTENDEMOCRAAT', DIE NOCH CHRISTELIJK, NOCH DEMOCRATISCH IS, IS IEMAND DIE UIT PUUR OPPORTUNISME ALLE NORMEN EN WAARDEN OVERBOORD GOOIT.

MET 'DIVERSITEIT' HEEFT DIT ALLES NIETS TE MAKEN!


zaterdag 21 april 2018

"Bergoglio, dit is niet wat wij als gelovigen van een paus verwachten!"

Interview met H.J.A. Sire, de auteur van het boek "The Dictator Pope".

"Bergoglio is een Peronist die totaal opportunistisch handelt en op een onmeedogenloze manier wraak neemt op zijn tegenstanders"

"Dit is niet voor herhaling vatbaar!"

"Bergoglio was ongeschikt om bisschop te worden."

"Bergoglio is eerst en vooral een politicus."

"Bergoglio is de kandidaat van de Maffia van Sant Gallen."

"De Katholieke Leer is onveranderlijk."

"Bergoglio behandelt de bisschoppen niet als gelijken, of op een collegiale manier. Bergoglio is een dictator!"

"Bergoglio is ontspoord."

"De 'goede' Jezuïtische traditie werd in de jaren '60 gecorrumpeerd."

"Bergoglio is het product van een totaal gecorrumpeerde en bedorven Sociëteit van Jezus, en hij is nog niet eens het ergste voorbeeld."

"Bergoglio voert één van de meest desastreuze pontificaten in de geschiedenis van de Kerk."

"Bergoglio is niet alleen als persoon een mislukking, aangezien hij zijn ambt op een onwaardige manier bekleedt, maar hij probeert de Kerk ook in een richting te leiden, die de Traditie verwerpt. Géén enkele van de mislukte 'pausen' uit het verleden hebben dat ooit geprobeerd."

dinsdag 17 april 2018

Moslimpartij CD&V heeft géén respect voor orthodoxe joden! Trouwens ook niet voor orthodoxe Katholieken! De VRT heeft met hun bekrompen analyses trouwens voor gelovigen ook géén respect!


CD&V wil dat Berger afstand doet van uitspraken over hand geven aan vrouwen


CD&V wil dat de ultra-orthodoxe jood Aron Berger afstand neemt van zijn omstreden uitspraken. Alleen dan mag hij CD&V-kandidaat  blijven voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Berger ligt binnen de partij onder vuur als kandidaat, onder meer omdat hij vrouwen geen hand wil schudden en omdat hij in 2013 gemengd onderwijs als kindermishandeling had bestempeld.

Bron: De Redactie

Link:


https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/17/peeters---essentieel-dat-er-snel-duidelijkheid-komt-van-aron-ber/Uit dit alles blijkt nog maar eens, dat politici eigenlijk toch zeer domme mensen zijn, die hun wereld niet kennen!

CD&V zou er goed aan doen om de 'C' in te leveren!

Zal Jef De Kesel zich distantiëren van de antisemitische moslimpartij CD&V?zondag 15 april 2018

Stand van zaken na een week vol Westers, geopolitiek hooliganisme:


Damascus in de vroege uren van 14 april 2018

1. Illegale aanval van de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op Syrië.
2. Geen goedkeuring van de Verenigde Naties: ondermijning van het internationale recht.
3. Verontwaardiging in de VS en in het UK over de aanval zonder goedkeuring van het Congres of parlement.
4. Geen verliezen aan de kant van Syrië als gevolg van bombardementen op verlaten sites.
5. Syrische luchtafweer haalt 71 van de 103 kruisraketten uit de lucht.
6. Franse aandeel in de aanval is onbestaande.
7. Alle Britse raketten werden uit de lucht gehaald.
8. Rusland doet niet eens de moeite om in actie te komen.
9. Iran nog argwanender aangaande de Westerse bedoelingen.
10. China verontwaardigd over de neo-kolonialistische mentaliteit van het Westen.
11. Redenen voor de aanval ernstig betwijfeld in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk
12. Geloofwaardigheid van de Westerse regeringen in het algemeen op een dieptepunt.
13. Woede bij de Amerikaanse aanhangers van Trump: Alex Jones, Tucker Carlson, Sarah Palin en vele anderen.
14. Olympische sereniteit bij de Russische regering en dit in tegenstelling met de Anglo-zionistische hysterie.
15. Ondermijning vanwege de Sino-Russische coalitie richting petrodollar.
16. De openlijke vijandigheid van de VS, het UK en Frankrijk ten overstaan van Syrië.
17. De geheime operatie van het Westen en hun Arabische bondgenoten in Syrië ontmaskerd.
18. Jordanië dat steun geeft aan de clandestiene Al Tanf US-basis in Syrië.
19. Het bondgenootschap tussen Saoedi-Arabië en Israël ontmaskerd.
20. De desintegratie van de NAVO vanwege de weigering van Italië, Duitsland, Canada, Nederland en andere NAVO-leden om militair deel te nemen, waarbij Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS verweesd achter blijven.

zaterdag 14 april 2018

A Symphony of Lies

Colin Powell at the United Nations (5 February 2003)Blijkbaar likt het Amerikaanse regime zijn wonden na de mislukte aanval op Syrië


Indien het zou kloppen, dat de Syrische luchtafweer 71 van de 103 kruisraketten uit de lucht gehaald heeft, dan kunnen de Amerikanen hun boeltje wel pakken.

Het Russische Ministerie van Defensie benadrukt, dat het de Syrische luchtafweer was, die gebruikmakende van de systemen uit de Sovjettijd dit resultaat geboekt hebben. De Russische luchtafweer heeft de aanval enkel maar gemonitord en is niet tussengekomen.

Blijkbaar heeft het Amerikaanse regime de laatste jaren teveel geld geïnvesteerd in allerlei 'revoluties', maar hebben zij hun militaire hardware verwaarloosd en zitten ze nu met totaal verouderde systemen opgescheept. De Tomahawk-raketten stammen uit de jaren '70 van de vorige eeuw en werden weliswaar geupdatet, maar blijkbaar is dit onvoldoende gebleken.

Ook zou het Belgische regime best afzien van de aankoop van de F35 omdat niet zeker is of het tuig überhaupt vliegt!

Indien dit zou kloppen, dan voeren de Amerikanen op dit ogenblik vooral oorlog tégen de waarheid. 

Anglo-Nazistische 'Deep-state' schiet met waterpistool op Syrië


Rusland geeft US en UK gelegenheid om gezichtsverlies te beperken


Legitimiteit van het Belgische regime op losse schroeven


Premier Michel: "De Belgische regering veroordeelt het gebruik van chemische wapens in Syrië. We tonen begrip voor de gezamenlijke actie van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk."

Het eerste is een leugen. Het tweede is het goedpraten van een ontoelaatbare schending van het internationale recht.

Het verlangen om Syrië aan te vallen en het Assad-regime te vervangen moet geïnterpreteerd worden als een geostrategische zet van een grootmacht die haar tanende hegemonie te allen prijze wil bewaren. Het is een poging om het naoorlogse geopolitieke wereldsysteem in stand te houden en te reageren op de groeiende onafhankelijkheid van bepaalde landen. Niet alleen heeft deze doelstelling niets van doen met enige morele overweging, ze is ook manifest krankzinnig. Het is ondoenbaar om de hele wereld met brute kracht onder de duim te trachten te houden. Pas wanneer de VS dat beseft kunnen we ons eindelijk begeven in de richting van een duurzaam globaal machtsconcert.

Nu is het wachten op de volgende provocatie van de Anglo-Nazi's...

vrijdag 13 april 2018

BREAKING: De student-arts Halil Ajij in het ziekenhuis van Douma spreekt van een rookvergiftiging! Er was géén sprake van een gifgasaanval!


One of the interviews published by the ministry showed a man who said his name was Halil Ajij, and who said he was a medical student working at Douma’s only operational hospital. This is how he described the origin of the footage:

“On April 8, a bomb hit a building. The upper floors were damaged and a fire broke at the lower floors. Victims of that bombing were brought to us. People from the upper floors had smoke poisoning. We treated them, based on their suffocation."

Ajij said that a man unknown to him came and said there was a chemical attack and panic ensued. “Relatives of the victims started dousing each other with water. Other people, who didn’t seem to have medical training, started administering anti-asthma medicine to children. We didn’t see any patient with symptoms of a chemical weapons poisoning,” he said.


Bron: RT

Link:

https://www.rt.com/news/424047-russian-mod-syria-statement/Minister Steven Vandeput gelooft nog steeds in een gifgasaanval (Ter Zake vandaag.)


Hiermee geeft hij aan, dat hij ofwel idioten van adviseurs heeft, ofwel dat hij liegt.

Iedereen kan zien, dat in de video in kwestie van Douma, er géén sprake is van gifgas!

Indien er wél sprake zou zijn van gifgas, dan zou niemand het hebben overleefd in de zaal!


De VS en de UK worden ontmaskerd als pathologische leugenaars!


woensdag 11 april 2018

Oorlogsverklaring via Twitter


De wereld wordt écht geregeerd door psychopaten.

Men maakt zich druk over enkele tientallen, vermeende slachtoffers
van een gefingeerde gifgasaanval.

Moeten als gevolg van een non-event dan tienduizenden sterven?

Amerika is duidelijk opnieuw de agressor.

Schokkend is de lichtzinnigheid van deze tweet!
Alsof mensen ongedierte zijn, dat verdelgd moet worden.

Helaas zullen 'ze' (de Rothschild-sekte) nog grote ogen open trekken
van wat er allemaal te gebeuren staat!
Een confrontatie in Syrië én daarbuiten is onvermijdelijk geworden.zondag 8 april 2018

Raymond Kardinaal Burke: "Franciscus vergroot de verwarring”


Paus Franciscus “vergroot de verwarring” in de Kerk en het College van kardinalen vormt een de facto controle bij een pauselijke dwaling. Dat heeft kardinaal Raymond Burke gezegd in een nieuw interview. In een gesprek met het Italiaanse katholieke nieuwsagentschap La nuova Bussola Quotidiana zei kardinaal Burke dat het zogenaamde ‘interview’ met paus Franciscus, dat op Witte Donderdag door diens 94-jarige vriend, Eugenio Scalfari werd gepubliceerd “alle perken van wat tolerabel was te buiten ging”.

Burke noemde ook het antwoord van het Vaticaan op de “geërgerde reacties” van over heel de wereld “in hoge mate onbevredigend” omdat het niet nadrukkelijk de leer van de Kerk bevestigt over de onsterfelijkheid van de ziel en het bestaan van de hel. Hij zei dat er ook niet in staat dat paus Franciscus de “foutieve en zelfs ketterse ideeën” die aan hem worden toegeschreven, verwerpt. “Dit is bron van grote ergernis geweest, niet alleen voor veel katholieken maar ook voor veel mensen in de seculiere wereld die respect hebben voor de katholieke Kerk en haar leer, zelfs als ze die niet delen,” zie de kardinaal. “Dit spelen met geloof en de geloofsleer op het hoogste niveau in de Kerk is terecht een ergernis voor pastores en gelovigen”, voegde hij eraan toe. Kardinaal Burke zei dat de situatie verder verergerd wordt door het stilzwijgen van zoveel bisschoppen kardinalen van wie sommigen “doen alsof er niets ernstigs aan de hand is”.

Hieronder volgt de vertaling van het hele interview uit het Engels zoals het verscheen in Life-SiteNews. Het verscheen juist twee dagen voor de conferentie op 7 april in Rome onder de titel:

 

Chiesa Cattolica dove vai?

“Katholieke Kerk: waar ga je heen?”


Eminentie, u bent een van de voornaamste sprekers op de conferentie in Rome op 7 april die in de naam van kardinaal Caffarra vragen zal stellen over de richting van de Kerk. De titel van de Conferentie wijst op zorg over de richting die de Kerk opgaat. Wat zijn de redenen voor die zorg?

De verwarring en de verdeeldheid in de Kerk rond de meest fundamentele en de meest belangrijke punten – huwelijk en gezin, de sacramenten en de juiste gesteltenis om tot die sacramenten te kunnen naderen, de intrinsiek slechte daden, het eeuwig leven en de uitersten – raken steeds verder verspreid. En de paus weigert niet alleen dingen te verhelderen door de constante leer en de gezonde discipline van de Kerk te verkondigen, een verantwoordelijkheid die voortkomt uit zijn dienstwerk als opvolger van Petrus, maar hij maakt de verwarring ook nog groter.

Doelt u op het groeiend aantal privé verklaringen die meegedeeld worden door hen die een ontmoeting met hem hebben?

Wat gebeurd is in het laatste interview met Eugenio Scalfari tijdens de Goede Week en dat gepubliceerd werd op Witte Donderdag ging alle perken van wat tolerabel is te buiten. Dat een bekende atheïst er aanspraak op maakt een revolutie aan te kondigen in de leer van de katholieke Kerk en gelooft dat hij spreekt in naam van de paus als hij de onsterfelijkheid van de menselijke ziel en het bestaan van de hel ontkent, dat is een bron van grote ergernis geworden niet allen voor veel katholieken maar ook voor veel mensen in de seculiere wereld die respect hebben voor de katholieke Kerk en haar leer, zelfs als zij dat geloof niet delen.

Bovendien is Witte Donderdag een van de heiligste dagen van het jaar, de dag waarop de Heer het allerheiligst sacrament van de eucharistie en het priesterschap heeft ingesteld, zodat Hij ons altijd de vrucht van zijn verlossend lijden en sterven kan schenken tot onze eeuwige redding. Voorts was het antwoord van de Heilige Stoel op de geërgerde reacties uit heel de wereld hoogst onbevredigend. In plaats van een duidelijke bevestiging van de waarheid rond de onsterfelijkheid van de menselijke ziel en de hel, stelt de ontkenning alleen dat sommige van de aangehaalde woorden niet van de paus zijn. Ze zeggen niet dat de foutieve en zelfs ketterse ideeën die in deze woorden lagen uitgedrukt, niet door de paus werden gedeeld en dat de paus deze ideeën verwerpt als strijdig met het katholieke geloof. Dit spelen met geloof en geloofsleer op het hoogste niveau van de Kerk is terecht een ergernis voor pastores en gelovigen.

Als de dingen zo serieus zijn en een bron van verwarring, is het dan niet schokkend dat zoveel herders van de Kerk blijven zwijgen?

Zeker, de situatie is verergerd door het zwijgen van zo veel bisschoppen en kardinalen die de zorg voor de universele Kerk delen met de paus. Sommigen blijven zomaar zwijgen. Anderen doen alsof er niets ernstigs aan de hand is. Weer anderen verspreiden fantasieën over een nieuwe Kerk, over een Kerk die een totaal andere richting inslaat dan in het verleden en zij verzinnen bijvoorbeeld “een nieuw paradigma” voor de Kerk, of een radicale omkeer in de pastorale praktijk van de Kerk die de Kerk volkomen nieuw maakt. Er zijn er ook die enthousiaste voorvechters zijn van de zogenaamde revolutie in de katholieke Kerk. De gelovigen die de ernst van de situatie inzien, voelen zich door gebrek aan leerstellige en disciplinaire richting van de kant van de herders in de steek gelaten. De gelovigen die de ernst van de situatie niet inzien worden door dit gebrek aan richting in de war gebracht en ze worden mogelijk slachtoffers van dwalingen die schadelijk zijn voor hun ziel. Veel mensen die in volle gemeenschap met de katholieke Kerk zijn getreden na een doopsel in een protestantse kerkelijke gemeenschap, omdat hun kerkelijke gemeenschappen het apostolische geloof hebben verlaten, lijden zeer onder deze situatie nu ze waarnemen dat de katholieke Kerk diezelfde weg gaat en afdwaalt van het geloof.

De situatie die u schildert, is apocalyptisch….

Deze hele situatie brengt mij ertoe steeds meer na te denken over de boodschap van onze Lieve Vrouw van Fatima die ons waarschuwt voor een kwaad – zelfs ernstiger dan het grote kwaad waarvan men te lijden krijgt door de verspreiding van het goddeloze communisme  - en dat is de geloofsafval binnen de Kerk. Nummer 675 van de Catechismus van de Katholieke Kerk leert ons “dat de Kerk vóór de tweede komst van Christus door een tweede beproeving moet heengaan die het geloof van veel gelovigen zal schokken” en dat “de vervolging die haar pelgrimage op aarde begeleidt het “mysterie van de ongerechtigheid” zal onthullen in de vorm van een religieus bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij ervoor betalen is de afval van de waarheid.” In een dergelijke situatie hebben bisschoppen en kardinalen de plicht de waarheid te verkondigen. Tegelijkertijd moeten zij de gelovigen aansporen eerherstel te brengen voor de beledigingen die Christus worden aangedaan en voor de wonden die worden toegebracht aan zijn mystiek Lichaam, de Kerk, als het geloof en de discipline niet door de herders gegarandeerd en bevorderd worden. De grote canonist van de dertiende eeuw, Henricus de Segusio, ook bekend als Hostiensis verklaart, als hij geconfronteerd wordt met de moeilijke vraag hoe een paus te corrigeren die in strijd handelt met zijn ambt, dat het College van Kardinalen een de facto controle op pauselijke dwaling is.

Ongetwijfeld wordt de figuur van paus Franciscus op het moment veel besproken. Die bespreking gaat gemakkelijk van onkritische verheerlijking van alles wat hij doet tot meedogenloze kritiek op ieder dubbelzinnig gebaar. Maar op een of andere manier is geldt het probleem van hoe je je dient te verhouden tot de paus, voor iedere paus. En daarom moeten een paar dingen worden verhelderd. Wat betekent de paus voor de Kerk?

Volgens de constante leer van de Kerk is de paus krachtens de uitdrukkelijke wil van Christus “het voortdurend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid van de bisschoppen en van de gelovigen” (Dogmatische Constitutie over de Kerk van het Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, 23). Het is de wezenlijke dienst van de paus de geloofsschat, de ware leer en de gezonde discipline die met de geloofde waarheden samenhangt, te garanderen en te bevorderen.

In het hierboven genoemde interview met Eugenio Scalfari  noemde deze de paus een “revolutionair”. Maar het Petrusambt heeft niet, absoluut niets te maken met revolutie. Integendeel het bestaat uitsluitend voor  het behoud en de verbreiding van het onveranderlijk katholiek geloof, dat zielen tot bekering van hun hart leiden dat heel de mensheid leidt naar de eenheid die gebaseerd is op de orde die God in zijn schepping heeft geschreven met name in het hart van de mens, het enige schepsel op aarde dat geschapen is naar het beeld van God. Het is de orde die Christus heeft hersteld door het Paasmysterie dat wij in deze [Paas]dagen vieren. De genade van de verlossing die vloeit uit zijn glorierijk doorstoken hart in de Kerk, in de harten van zijn ledematen, geeft de kracht om te leven volgens deze orde, dat wil zeggen, in gemeenschap met God en met je naaste.

De Kerk, de paus is geen absoluut heerser, toch wordt in onze tijd als zodanig begrepen. “Als de paus het zegt…” is de gewone manier om iedere vraag of twijfel rond diverse verklaringen af te kappen. Er bestaat een soort papolatrie. Hoe denkt u daarover?

Het idee dat de paus de volheid van macht bezit is al duidelijk naar voren gebracht door de heilige paus Leo de Grote. De canonisten van de Middeleeuwen hebben een flink aandeel gehad in de verdere verdieping van de macht die met het petrinisch ambt verbonden is. Hun bijdrage blijft geldig en belangrijk. Het idee is erg eenvoudig. De paus geniet krachtens goddelijke wil heel de macht die nodig is om het ware geloof, de ware goddelijke eredienst en de vereist gezonde discipline te garanderen en te bevorderen. Die macht behoort niet aan zijn persoon maar aan zijn ambt als opvolger van de heilige Petrus. In het verleden maakten de pausen over het algemeen hun persoonlijke daden en hun meningen niet bekend juist om ervoor te zorgen dat de gelovigen niet in verwarring zouden worden gebracht over wat de opvolger van de heilige Petrus denkt en doet. Momenteel bestaat er een riskante en zelfs schadelijke verwarring tussen de persoon van de paus en zijn ambt en dat leidt tot een verduistering van het petrinisch ambt en tot een werelds en politiek idee van het dienstwerk van de paus in de Kerk.

De Kerk is er voor de redding van de zielen. Iedere daad van de paus die deze heilszending van de Kerk ondermijnt, of het nu een ketterse daad is of een op zichzelf zondige daad, is vanuit het gezichtspunt van het petrinisch ambt eenvoudigweg nietig en ongeldig. Daarom, hoewel het duidelijk grote schade toebrengt aan de zielen, brengt het geen verplichting mee tot gehoorzaamheid voor de herders en de gelovigen. We moeten steeds de persoon van de man die paus is onderscheiden van het pausambt. Als je deze onderscheiding niet maakt betekent dat papolatrie en dat loopt uit op het verlies van geloof in petrinisch ambt dat door God gesticht en gewaarborgd wordt.

Wat moet een katholiek het meest dierbaar zijn in verhouding tot de paus?

Een katholiek moet altijd op absolute wijze het petrinisch ambt respecteren als wezenlijk onderdeel van de stichting van de Kerk door Christus. Als een katholiek het ambt van de paus niet meer respecteert, dan is hij geneigd ofwel tot schisma ofwel tot geloofsafval. Tegelijk moeten katholieke respect hebben voor de man die belast is met het ambt. Dat betekent dat ze aandacht moeten hebben voor wat hij leert en de pastorale leiding die hij geeft. Dit respect houdt ook de plicht in om het oordeel van een goed gevormd geweten aan de paus duidelijk te maken, als hij afwijkt of lijkt af te wijken van de ware leer en de gezonde discipline, en om de verantwoordelijkheden op te geven die aan zijn ambt verbonden zijn. Volgens de natuurwet, de evangeliën en de constante disciplinaire traditie van de Kerk zijn de gelovigen verplicht aan hun herders hun zorg te uiten over de toestand van de Kerk. Zij hebben deze plicht die gekoppeld is aan het recht van hun herders een antwoord te ontvangen.

Het is dus mogelijk kritiek te hebben op de paus? Wat zijn daarbij de voorwaarden?


Als de paus zijn ambt niet uitoefent tot heil van alle zielen, is het niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk kritiek uit te oefenen op de paus. Deze kritiek moet de leer van Christus rond de broederlijke terechtwijzing in het evangelie volgen (Mt. 18, 15-18). Allereerst moet de lekengelovigen of pastor zijn kritiek privé uiten. Dat geeft de paus de mogelijkheid zichzelf te corrigeren. Maar als de paus weigert een wijze van onderricht of van handelen, dat ernstig in gebreke blijft, te corrigeren, dan moet de kritiek publiek gemaakt worden omdat dit te maken heeft met het algemeen welzijn in de Kerk en in de wereld. Sommige mensen hebben kritiek geleverd op hen die publiek hun kritiek op de paus hebben uitgesproken en gezegd dat dit een uiting is van rebellie of ongehoorzaamheid. Maar de vraag – met de verschuldigde eerbied voor zijn ambt – om een correctie van een verwarring of een dwaling is geen daad van ongehoorzaamheid maar een daad van gehoorzaamheid aan Christus en daarom aan zijn plaatsbekleder op aarde.

Bron: Cor Mennen

Link:

http://www.mennenpr.nl/paus_Franciscus_vergroot_de_verwarring.html

donderdag 5 april 2018

Nog 7 Katholieke Bisschoppen in Duitsland


Zeven Duitse Bisschoppen leggen zich niet neer bij het besluit van hun collega’s in bepaalde gevallen niet-katholieke huwelijkspartners toe te laten tot de communie. In een brandbrief hebben ze de Vaticaanse Congregaties voor de Geloofsleer en voor de Eenheid der Christenen om hulp gevraagd.

In februari keurde een meerderheid van de Duitse bisschoppenconferentie een concept van een pastorale richtlijn goed die in bepaalde gevallen binnen een gemengd huwelijk de lutherse partner toestaat de communie te ontvangen. Het gaat om “individuele gevallen” waarin “de geestelijke honger naar een gemeenschappelijk ontvangen van de communie zo dringend kan zijn dat het niet kunnen stillen ervan het huwelijk en het geloof van de partner in gevaar zou kunnen brengen”, aldus een toelichting op het besluit.

Die zorgde nationaal en internationaal tot verbazing en verontwaardiging, omdat het een breuk zou betekenen met de Leer. Kardinaal Gerhard Müller, emeritus-prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeg zich in een uitgebreid interview met Die Tagespost openlijk af of de conferentie haar competentie niet had overschreden. “Noch de paus, noch wij bisschoppen kunnen de Sacramenten herdefiniëren tot een middel om psychische problemen te verlichten en spirituele behoeften te bevredigen”, aldus Müller.

Onder leiding van de Keulse kardinaal-aartsbisschop Rainer Woelki [Wie had dat gedacht!] hebben zes andere (aarts)bisschoppen de hulp ingeroepen van Rome, omdat ook zij menen dat de conferentie haar competentie heeft overschreden. Het gaat om aartsbisschop Ludwig Schick (Bamberg) en de bisschoppen Rudolf Voderholzer (Regensburg), Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz) en Stefan Oster (Passau).

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/duitse-bisschoppen-verdeeld-over-communierichtlijn


maandag 2 april 2018

Interview van Jozef De Kesel van zondag, 1 april blijkt aprilgrap te zijn!


Aartsbisschop Jozef De Kesel in 'De Zondag': “We zijn bang voor ons verleden”


Op een dag als Pasen wordt nog eens écht geluisterd naar de kerkelijke leider van ons land [Iedereen kan zich nog levendig herinneren, dat naar Mgr. André-Jozef Léonard ook buiten de Paastijd met open oren werd geluisterd!]. In een exclusief gesprek met onze krant waarschuwt aartsbisschop Jozef De Kesel voor religieuze intolerantie [Wat wordt bedoeld, is 'vrijzinnige intolerantie'!]. Een verbod op religieuze symbolen zoals de hoofddoek wijst hij af. De Kesel vindt ook dat christenen meer fier mogen zijn op hun geloof, zonder arrogant te worden. [De hoofddoek is bij deze dus blijkbaar een 'katholiek' symbool.]

Aartsbisschop, en sinds kort ook kardinaal, Jozef De Kesel is een gemoedelijk man, een vaderfiguur [vraag dat maar aan de voormalige leden van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen en de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem!]. Houdt van een aards kopje koffie bij een religieuze babbel. Praat weldoordacht, schuwt de grote woorden. “Pasen staat voor de overgang van de dood naar het leven, van de duisternis naar het licht”, vertelt hij [Wel, daar gaat Pasen dus NIET over!]  ]. “Maar we mogen dat niet herleiden tot die individuele persoon van tweeduizend jaar geleden [De centrale gebeurtenis in de wereldgeschiedenis wordt hier door De Kesel verdoezeld! We mogen Pasen blijkbaar niet herleiden "tot die individuele persoon van tweeduizend jaar geleden". Wel Jef, wat dan? Christus wordt in het Nieuwe Testament het Paaslam genoemd, dat vrijwillig alle zonden van de mensen op Zich nam en Zichzelf liet offeren voor de verzoening van de mensen met God, zodanig dat de hemelpoort weer werd ontsloten, potentieel voor alle mensen. De Geloofsbelijdenis spreekt met betrekking tot Christus over het Mysterie van Pasen over het Lijden, de Kruisiging, de Dood, de Begrafenis, de Neerdaling ter helle, de Verrijzenis, en de Hemelvaart. Maar, daar gaat het volgens De Kesel niet over! Bij deze ontkent Jef De Kesel al 7 punten van de Geloofsbelijdenis, waardoor hij zichzelf buiten de Kerk sluit!]. In de verrijzenis van Jezus herdenken wij alle mensen die vandaag wanhopig zijn [De Kesel vervalst hier de betekenis van de Verrijzenis!]. Iedereen kan verrijzen [Dit is ketterij! Alsof mensen uit zichzelf verrijzen!]. Ik heb oorlogsvluchtelingen ontmoet die hier een nieuw leven opbouwen. Ook dat is verrijzenis. [Het is duidelijk, dat De Kesel aan het woord 'verrijzenis' hier een andere, niet-christelijke invulling geeft! Of Jef nu oorlogsvluchtelingen ontmoet of niet en of die hier een nieuw leven opbouwen of niet, heeft voor een gelovige géén enkele relevantie! Of Jef dat nu "verrijzenis" noemt of niet, heeft nog véél minder relevantie!]


Voor de duidelijkheid:

De Koning van de wereld zal ons, die voor zijn wet sterven, opwekken tot een Eeuwig Leven (2 Makk. 7, 9). De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig door de hoop die God ons geeft, dat Hij ons weer doet opstaan (2 Makk. 7, 14).

Maar er is méér: Jezus verbindt het geloof in de Verrijzenis met Zijn Eigen persoon: "Ik ben de Verrijzenis en het Leven" (Joh. 11, 25). Het is Jezus zelf die op de laatste dag hen zal doen verrijzen die in Hem geloofd hebben en die Zijn Lichaam gegeten en Zijn Bloed gedronken hebben.


Bij de dood, die de scheiding is van lichaam en ziel, gaat het lichaam van de mens tot ontbinding over, terwijl zijn ziel God tegemoet gaat in de verwachting van de hereniging met haar verheerlijkt lichaam. God zal in Zijn almacht bij de Verrijzenis het onvergankelijk Leven definitief aan ons lichaam teruggeven door het krachtens de Verrijzenis van Jezus met onze ziel te verenigen. Dat nieuwe lichaam zal evenwel van een totaal andere orde zijn dan ons lichaam nu.


Interviewer: Wat is er weer historisch gebeurd op Paaszondag?

De Kesel: "Die dag zijn enkele leerlingen tot het geloof gekomen. De verhalen vertellen ons dat ze een leeg graf ontdekten. Maar ze zijn pas echt tot het geloof gekomen nadat ze hem ontmoet hebben [Dit minimaliseert het belang van Pasen en deze derde zin is in tegenspraak met de eerste zin.]. Dat was geen ontmoeting zoals jij mij nu ziet. Ze herkenden hem in een vreemdeling, waarna die weer verdween. Van de verrijzenis zelf zijn er geen getuigen [Natuurlijk niet!]. We weten alleen zeker dat Jezus gestorven is. [Bij deze schreeuwt Jef De Kesel zijn ongeloof uit!]"


Voor de duidelijkheid:

Joh 20:29  Jezus sprak tot Thomas: Gelooft ge, omdat ge Mij hebt gezien? Zalig zij, die niet zien, en toch geloven. 

Dit betekent, dat zij die niet zien en niet geloven, niet zalig zullen zijn en dus niet gered zullen worden!!!


Interviewer: Maar de tijd dat de kardinaal stemadvies gaf vanop de kansel, is voorbij.

De Kesel: "Dat klopt, en maar goed ook. De Kerk behoort vandaag tot de civiele samenleving, het middenveld [Pure ketterij!]. We hebben het recht om standpunten in te nemen over maatschappelijke thema’s. Maar we moeten dat bescheiden doen, niet arrogant. Het is aan de politiek om wetten te stemmen. Je zal mij niet horen zeggen wat een politieke partij moet doen. [Neen, laf is De Kesel wel!]"

Interviewer: CD&V-voorzitter Wouter Beke schoof onlangs vier g’s naar voren als kernwaarden: gezondheid, gezin, geborgenheid en geld. Geloof behoort daar niet meer toe. Zijn christenen niet meer fier op hun geloof?

De Keel (blaast): "Ik denk niet dat dat woord bewust gemeden wordt. CD&V is trouwens geen exclusief christelijke partij [!]. (zwijgt even) Algemeen denk ik wel dat wij christenen wat meer fier mogen zijn op ons geloof. We zijn echter bang voor ons verleden [Waarom?]. De schrik zit erin opnieuw arrogant over te komen [!]. Ik vind bescheidenheid een mooi woord [Wat een nonsens!]. We moeten inderdaad bescheiden zijn. Ik wil niet terug naar de tijd van de almachtige Kerk. Maar bescheidenheid kan samengaan met een gezond zelfgevoel. Wij hoeven ons niet te verstoppen." [De Kesel is net zoals zijn grote voorbeeld Bergoglio arrogant in zijn bescheidenheid!]

Interviewer: Ziet u de paus vaak?

De Kesel (glundert plots): "Af en toe. Op een vergadering, of een audiëntie. Ik kijk op naar paus Franciscus. Hij is ondanks zijn status zichzelf gebleven. Hij spreekt als een mens, niet als een instelling." [Aangezien Paus Benedictus XVI nooit afstand gedaan heeft van het Pausschap, was er in 2013 géén periode van Sedisvacatie. Dit betekent, dat zij die bewust Bergoglio als 'paus' erkennen, terecht als de 'Sedevacantisten van 2013' omschreven kunnen worden. Daarenboven debiteert Bergoglio, die door de Maffia van Sankt Gallen - die met het Obama-regime collaboreerde - aan de macht werd gebracht, zélf de ene ketterij na de andere. Vorige week nog heeft Bergoglio tijdens de Goede Week het bestaan van de hel ontkend. Dit was echter niet de eerste keer. Aangezien Bergoglio nu meermaals, openlijk, het bestaan van hel, doelbewust ontkend heeft en dit niet herroept, is hij zonder twijfel een formele ketter, waardoor hij sowieso alle wettelijk gezag binnen de Kerk verloren heeft. Kortom, Bergoglio is géén instituut, Bergoglio is géén paus, maar enkel maar een zielige ketter die - wanneer hij niet voor zijn dood tot inkeer komt - zélf in de hel zal worden geworpen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor 'aartsbisschoppen' die herhaaldelijk de Twaalf Artikelen van het Geloof loochenen!]


Bron: De Zondag

Link:

http://www.dezondag.be/jkesel/ 
Jef,

Je gaat voorbij aan het fundamentele feit,

dat het Christendom géén moraalfilosofie is,

maar wél de enig ware Heilsleer!
Jef,

Doe de Katholieken een plezier

en TAISEZ-VOUS!!!
Voor Jef De Kesel géén aardse kopjes koffie meer bij de religieuze babbel!!!zondag 1 april 2018

ZALIG PASENMarcus 16:1  Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria van Jakobus, en Salome
specerijen, om Jezus te gaan balsemen.
Marc
us 16:2  Zeer vroeg op de eerste dag der week, bij het opgaan der zon, kwamen ze bij het graf.
Marc
us 16:3  En ze zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen wegrollen voor de ingang van het graf?
Marc
us 16:4  Maar toen ze gingen zien, merkten ze, dat de steen al op zij was gerold; want hij was zeer groot.
Marc
us 16:5  Ze gingen het graf in, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, in een wit gewaad gekleed. Ze werden hevig ontsteld.
Marc
us 16:6  Maar hij sprak tot haar: Weest maar niet bang! Gij zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is?
Hij is verrezen; hier is Hij niet. Ziet hier de plaats, waar men Hem heeft neergelegd.
Marc
us 16:7  Gaat nu heen, en zegt aan zijn leerlingen en aan Petrus: Hij gaat u vóór naar Galilea;
daar zult gij Hem zien, zoals Hij het u heeft gezegd.

O Filii et FiliaeDe Liturgie van Pasen (01-04-2018) volgens het Missale Romanum van 1953 in het Monastère Saint-Benoît, La Garde-Freinet, Frankrijk
S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer