zaterdag 30 augustus 2014

'Zo vreedzaam is de Dalai Lama niet'

Met zijn oproepen tot vreedzaamheid, liefde en geweldloosheid slaat de Dalai Lama vele mensen in zijn ban.

De 79-jarige Tibetaanse geestelijk leider brengt op dit moment een bezoek aan Hamburg, waar hij duizenden toehoorders trekt. Maar zo vreedzaam is het Tibetaanse boeddhisme volgens critici niet. Zo protesteert de 'Internationale Shugden-gemeenschap' in Hamburg tegen de Dalai Lama. Steeds weer zijn er aanvallen op kloosters van de gemeenschap, waarvan de Dalai Lama de leer afkeurt. De geloofsrichting vereert de Tibetaanse beschermgodheid Dorje Shugden, die dateert uit het voor-boeddhistische volksgeloof. De Dalai Lama vreest dat de groepering de politieke eenheid van Tibet in gevaar brengt en zo de machthebbers in China in de kaart speelt.


Wereldheerschappij

Maar ook voormalige boeddhisten beklagen zich over de Dalai Lama. Zijn stijl van leiding geven wordt door sommige monniken als despotisch omschreven. Zo verbiedt hij hun naar een andere godsdienst over te gaan. De Duitse ex-boeddhist en christelijke publicist Martin Kamphuis wijst op deze tegenstrijdigheden. Het Tibetaanse boeddhisme wordt vaak eenzijdig positief weergegeven. Er zijn echter zo 'n 45 procent vreedzame en maar liefst 55 procent toornige openbaringen van Boeddha. Met de vereniging van vrede en toorn streeft het boeddhisme niet alleen naar innerlijke vrede, maar ook naar de wereldvrede door vreedzame alsook gewelddadige handelingen. In het jaar 2425 moet een boeddhistische heerser de wereldheerschappij naar zich toe trekken.


'Spirituele wirwar'

Vaak wordt gezegd dat boeddhisten niet missioneren, maar ook dit zou niet kloppen. Zo zijn inwijdingsrituelen een vorm van missie. Begrippen als nirwana, boeddha of verlichting zouden voor een doel staan, namelijk de toestand van absolute leegheid. Dit wordt gelukzalig genoemd, maar daarin zou noch de persoon, noch gevoelens of geest betrokken zijn. Het doel in het christendom is echter niet de oplossing in het niets van de eigen persoon, maar een door het geloof aan Jezus Christus geschonken ontmoeting met de almachtige God. Met hun evangelikale initiatief 'GateWay' willen Kamphuis en zijn vrouw een Bijbelse oriëntering in de 'spirituele wirwar' geven, die het boeddhisme volgens hen veroorzaakt.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6162-zo-vreedzaam-is-de-dalai-lama-nietKnoop het in uw oren:

"Er zijn echter zo'n 45 procent vreedzame en maar liefst 55 procent toornige openbaringen van Boeddha."

donderdag 28 augustus 2014

De genocide op de Christenen in het Midden-Oosten is volop bezig, maar Bergoglio gaat dit 'oplossen' met een 'interreligieuze voetbalmatch voor de vrede'...


Op initiatief van paus Franciscus en de Argentijnse verdediger Javier Zanetti wordt op 1 september een “interreligieuze voetbalmatch voor de vrede” gespeeld in het Olympisch Stadion in Rome. Een veertigtal gerenommeerde voetballers – onder meer Trezeguet, Messi, Buffon, Shevchenko, Zidane en Maradona – verlenen hun medewerking aan dit initiatief, waarvan de opbrengst ten goede komt aan twee caritatieve stichtingen.

“Het belangrijkste is niet de match op zich maar het promoten van de vrede in de wereld”, verklaarde Javier Zanetti maandagavond bij de presentatie van het initiatief op de zetel van 'Radio Vaticaan' in Rome. Opzet is aan te tonen dat de sport – de voetbal in het bijzonder - een boodschap van broederlijkheid kan uitdragen die alle volkeren verenigt in naam van de vrede. Bij de spelers zijn niet alleen christenen en moslims maar onder meer ook joden en hindoes.

Het evenement kan rekenen op belangrijke sponsors, onder meer Fiat en Pirelli. De match zal rechtstreeks uitgezonden worden door de RAI. Een ticket voor het bijwonen van de wedstrijd kost tussen de 8 en de 30 euro. Het Olympisch Stadion in Rome, waar de wedstrijd gespeeld wordt, heeft een capaciteit van nagenoeg 73.000 plaatsen. Voor de wedstrijd werd een gelegenheidswebsite aangemaakt: matchforpeace.org.

Bron: Kerknet

Inderdaad, de post-conciliaire bastaardkerk is het bidden verleerd.

Nu gaan we voetballen voor de vrede. 

Het Vaticaan wordt geleid door een psychopaat!

Bergoglio, de Valse Profeet

woensdag 13 augustus 2014

Filmmaker Fernando E. Solanas ontmoet Jorge Bergoglio; de linkse, praatzieke, politieke activist die het woord 'God' niet over de lippen krijgt:

Bergoglio praat over de mythe van Shiva, citeert de communistische Zhou Enlai, kletst over jeugdwerkloosheid, de bescherming van het milieu, foto's met een "no  fracking" t-shirt, citeert Fellini's film La Strada, en zwijgt over God, de Kerk, het Geloof, het gebed of godsdienst. Dit is dan een voorsmaakje van zijn 'encycliek' over het milieu....

zondag 10 augustus 2014

Duivel Bergoglio raadde zijn vriend, de nep-bisschop Tony Palmer, aan om NIET Katholiek te worden. Bergoglio vergeleek het verbod op het ontvangen van de Heilige Communie door niet katholieken met de Apartheid in Zuid-Afrika...

Pope’s Protestant friend dies, but push for unity lives

Palmer and Bergoglio had intense discussions about Christian separation, using the analogy of apartheid in South Africa.

At one point, when Palmer was tired of living on the frontier and wanted to become Catholic, Bergoglio advised him against conversion for the sake of the mission.


Bron: The Boston Globe

Link:

http://www.bostonglobe.com/news/world/2014/08/07/pope-protestant-friend-dies-but-push-for-unity-lives/v7y0x8NglzPe6oNWoXIKdJ/story.html


Tussen de zielen in de hemel en de verdoemden in de hel is er ook heel wat 'Apartheid' en terecht!


Waarschijnlijk zal ook Bergoglio eindigen waar Tony Palmer nu als is...

Op 1 juni 2014 laat Bergoglio weten: "Het Internet is een geschenk van God!""The internet, in particular, offers immense possibilities for encounter and solidarity.  This is something truly good, a gift from God."

Link:

http://www.news.va/en/news/communication-at-the-service-of-an-authentic-cultuOp 6 augustus 2014 orakelt Bergoglio: "Verlies uw tijd niet met het Internet"


En wie is nummer 1 op het Internet? Inderdaad: 'Humble Francis!'
En Bergoglio zei nog: "Do not waste your time with IPhones"

"Verlies uw tijd niet met iPhones..."


En wie speelt er altijd met iPhones? Inderdaad: 'Humble Francis!'


Bergoglio:


vrijdag 8 augustus 2014

"Braziliaanse Pinksterkerk opent monumentale kerk"

De Universele Kerk van God, die 37 jaar geleden in Brazilië werd gesticht en die ook actief is ons land, opende op donderdag 31 juli een monumentale kerk in Sao Paulo. De opening vond plaats in aanwezigheid van de Braziliaanse presidente Dilma Rousseff. De bouw kostte volgens kranten 226 miljoen euro. De gevel van het kerkgebouw is 56 meter hoog. Onder de kerk is er plaats voor 1.200 wagens. Het gebouw zou een getrouwe kopie zijn van de tempel van Salomo in Jeruzalem.

De Pinksterkerk die vooral de nadruk legt op geestelijke genezing werd gesticht door Edir Macedo, die ooit medewerker was van staatsloterij in Brazilië. Wereldwijd kent zijn Pinksterkerk miljoenen aanhangers. Macedo is tevens eigenaar van de tv-zender 'Record', die na 'Globo' de belangrijkste Braziliaanse tv-zender is. Macedo kwam in september 2011 in opspraak omdat hij miljoenen real zou hebben verduisterd.

Van de 200 miljoen Brazilianen noemen er zich 123 miljoen katholiek. Daarmee blijft Brazilië het katholiekste land ter wereld. Maar tussen 2000 en 2010 daalde het aantal Braziliaanse katholieken van 74% tot 64,6% van de bevolking. Het aantal evangelische christenen groeide tijdens dezelfde periode van 15,4% tot 22,2% van de bevolking.

Bron: Kerknet 

Link

http://www.nytimes.com/2014/07/25/world/americas/temple-in-brazil-appeals-to-a-surge-in-evangelicals.html?_r=0DIT IS GEEN 'KERK', MAAR WEL EEN VRIJMETSELAARSTEMPEL.

MET DANK AAN DE 'KATHOLIEKE' BASTAARDBISSCHOPPEN, WAARONDER BERGOGLIO, DIE MET ALLE MOGELIJKE MIDDELEN DE PINKSTERKERK STEUNEN.


90% VAN DE EVANGELICAL 'PASTORS' ZIJN VRIJMETSELAARS:


FREEMASONS ARE INFILTRATING INTO EVANGELICAL CHURCHES:
 Freemason Churches EXPOSED!! Begging for Bucks!

donderdag 7 augustus 2014

Circus Bergoglio:

Over het 'spreken in tongen': "Het mag eigenlijk niet..."

1 Co 14 : 27  Wanneer men in talen spreekt, dan geschiede het door twee, hoogstens drie, en op de beurt; en één moet het vertolken.

1 Co 14 : 28  Zo er geen tolk aanwezig is, dan moet men zwijgen in de gemeente, en slechts spreken voor zichzelf en voor God.


woensdag 6 augustus 2014

Misselijkmakende woorden van de 'bisschop' van Gent: Luc van Looy

Bisschop van Gent: 'Paus bezoekt florerende Kerk'

Vanuit haar ontstaansgeschiedenis steunt de Koreaanse Kerk sterk op leken [De 'Koreaanse Kerk' bestaat niet. Het is de Katholieke Kerk in Korea. Leken maken net zoals hier deel uit van de Kerk.]. Dat zegt bisschop Luc van Looy van Gent, die jarenlang leerkracht, provinciaal overste en voorzitter van de hogere oversten van Korea was, aan 'Kerk & leven'. Jaarlijks doopte hij er tweehonderd volwassenen. "Het is echter ook een hiërarchische Kerk [Hetgeen hier ontbreekt!]. De priester geniet veel aanzien en staat hoog aangeschreven [Was hier ook zo, maar men heeft zijn eigen ruiten ingegooid.]. In elke parochie zijn ook zusters actief, vaak van inlandse organisaties. Zij vormen de steunpilaar van de Kerk [Idem.]."

De bisschop gelooft niet dat de breuk en het conflict van Noord- en Zuid-Korea op het voorplan zal staan tijdens dit pausbezoek [Wacht maar...]. "Vraag is of er in Noord-Korea nog wel katholieken zijn [Volgens onze informatie ca. 10.000]. Bij de scheiding zijn ze immers met tienduizenden naar het zuiden gevlucht. Toch zijn er vermoedens dat in Noord-Korea katholieken het geloof nog altijd levendig houden."

De Zuid-Koreaanse Kerk [die niet bestaat] is volgens de bisschop van Gent een zeer bloeiende kerk. Zowat vijf miljoen inwoners, 10% van de bevolking, noemt zich katholiek [De Katholiek Kerk in Korea groeit! Zoals in heel Azië trouwens.]. "De Zuid-Koreaanse Kerk [die niet bestaat] floreert niet enkel in aantal gelovigen, ze floreert ook op intellectueel vlak. In de Koreaanse samenleving staat een katholieke elite op die zich intellectueel ook almaar nadrukkelijker als katholiek profileert." [Ook wij hebben een 'Katholieke elite'. Ik verwijs even naar de Katholieke Universiteit Leuven. Als men bedenkt wat de bisschoppen allemaal in het werk gesteld hebben, om bijvoorbeeld daar die Katholieke elite kapot te krijgen... Ze hebben de universiteit de facto aan ongelovigen overgedragen. Ze hebben alles uit handen gegeven. Hé Suenens! Hé Danneels! En nog steeds gaat de verwoesting door, ook met medewerking van van Looy!]

Bron: Kerknet


Van Looy, waarom hemelt ge daar op, wat ge hier actief kapot maakt?Februari 2006

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 'Thomas' door monseigneur Luc Van Looy namens de Vlaamse bisschoppen; mevrouw Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Sekretariaat van het Katholiek Onderwijs; de rector van de K.U.Leuven, prof. dr. Marc Vervenne; de decaan van de Faculteit Godgeleerdheid, prof. dr. M. Lamberigts; E.H. Jos Bonroy, directeur van het IDKG; E.H. Louis Van Lommel, vicaris van onderwijs en voorzitter van de Raad van Beheer van Thomas namens de Erkende Instantie.

September 2010

De samenwerkingsovereenkomst 'Thomas' wordt namens de K.U.Leuven ondertekend door rector Waer, decaan Boeve en vicedecaan Pollefeyt. Mgr. Luc Van Looy tekende voor de Vlaamse bisschoppen. Verder werd de overeenkomst ondertekend door Mieke van Hecke en Jos Bonroy, respectievelijk directeur-generaal van het VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) en directeur van IDKG (Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs).

De vriend van Bergoglio, Kenneth Copeland, 'spreekt in tongen':


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer