zaterdag 30 augustus 2014

'Zo vreedzaam is de Dalai Lama niet'

Met zijn oproepen tot vreedzaamheid, liefde en geweldloosheid slaat de Dalai Lama vele mensen in zijn ban.

De 79-jarige Tibetaanse geestelijk leider brengt op dit moment een bezoek aan Hamburg, waar hij duizenden toehoorders trekt. Maar zo vreedzaam is het Tibetaanse boeddhisme volgens critici niet. Zo protesteert de 'Internationale Shugden-gemeenschap' in Hamburg tegen de Dalai Lama. Steeds weer zijn er aanvallen op kloosters van de gemeenschap, waarvan de Dalai Lama de leer afkeurt. De geloofsrichting vereert de Tibetaanse beschermgodheid Dorje Shugden, die dateert uit het voor-boeddhistische volksgeloof. De Dalai Lama vreest dat de groepering de politieke eenheid van Tibet in gevaar brengt en zo de machthebbers in China in de kaart speelt.


Wereldheerschappij

Maar ook voormalige boeddhisten beklagen zich over de Dalai Lama. Zijn stijl van leiding geven wordt door sommige monniken als despotisch omschreven. Zo verbiedt hij hun naar een andere godsdienst over te gaan. De Duitse ex-boeddhist en christelijke publicist Martin Kamphuis wijst op deze tegenstrijdigheden. Het Tibetaanse boeddhisme wordt vaak eenzijdig positief weergegeven. Er zijn echter zo 'n 45 procent vreedzame en maar liefst 55 procent toornige openbaringen van Boeddha. Met de vereniging van vrede en toorn streeft het boeddhisme niet alleen naar innerlijke vrede, maar ook naar de wereldvrede door vreedzame alsook gewelddadige handelingen. In het jaar 2425 moet een boeddhistische heerser de wereldheerschappij naar zich toe trekken.


'Spirituele wirwar'

Vaak wordt gezegd dat boeddhisten niet missioneren, maar ook dit zou niet kloppen. Zo zijn inwijdingsrituelen een vorm van missie. Begrippen als nirwana, boeddha of verlichting zouden voor een doel staan, namelijk de toestand van absolute leegheid. Dit wordt gelukzalig genoemd, maar daarin zou noch de persoon, noch gevoelens of geest betrokken zijn. Het doel in het christendom is echter niet de oplossing in het niets van de eigen persoon, maar een door het geloof aan Jezus Christus geschonken ontmoeting met de almachtige God. Met hun evangelikale initiatief 'GateWay' willen Kamphuis en zijn vrouw een Bijbelse oriëntering in de 'spirituele wirwar' geven, die het boeddhisme volgens hen veroorzaakt.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6162-zo-vreedzaam-is-de-dalai-lama-nietKnoop het in uw oren:

"Er zijn echter zo'n 45 procent vreedzame en maar liefst 55 procent toornige openbaringen van Boeddha."

4 opmerkingen:

Anoniem zei

vergeet ook maar niet dat Boeddhisme niet eens een godsdienst is, in zover er geen god aanbeden wordt.

Anoniem zei

Hetgeen Tibet overkomt doet sterk denken aan Romeinse heirwegen en Apostelen die dan het Christendom kunnen verspreiden over heel Europa. De enorme Chinese spoorlijn in het hooggebergte opent Tibet voor het Christendom.
Er zit echter een klein maar zeer fijngeslepen 'vlekje' op de Tibetaanse diamant dat Westerlingen en Aziaten niet zo goed zien:
Bergmensen zijn over het algemeen geestelijk zeer krachtig en bovendien ook veel nederiger dan de 'moddermensen' uit de verstedelijkte werelddelen. Aziaten beseffen niet welke rijkdom hen aangeboden wordt: het Christendom vindt zijn weg doorheen heel Azie en bovendien krijgen zij vers bloed vanuit het sterk gelouterde Tibet. De nederige Chinese boertjes die nu beetje bij beetje in de Aziatische bloedsomloop terecht komen zijn ook niet te onderschatten in innerlijke kracht maar kunnen niet tippen aan de Tibetanen.

Hiermee vergeleken is het Westers modernisme een stinkende krachtloze en geestloze modderpoel met zwavel walmende modernistische bisschoppen er boven op ,of eerder diep vanonderen.

Over de 55 procent toornige openbaringen van Boeddha weet ik voorlopig nog niets (ik kan echt niet 'alles' lezen) maar ik heb een sterk vermoeden dat zij wel eens zouden kunnen gelijken op de toornige verzen uit de H.Schrift die te maken hebben met rechtvaardige terechtwijzingen en waarschuwingen voor het niet naleven van geboden, en dat er geen overeenkomst is met de haat in de koran.
Hoop dit spoedig te onderzoeken.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Anoniem zei

http://www.gateway-ev.de/termine/details_d.asp?Lfdnr=1007
Martin Kamphuis - Dipl. Psychologe und Theologe - und seine Frau Elke - Dipl. Sozialpädagogin - sind profunde Kenner des Buddhismus. Und sie haben umfassende Kenntnisse im Bereich Esoterik und alternativen Heilmethoden.

De combinatie Psychologie en Theologie met SocialePedagogie heeft een geur van Modernisme. Temeer daar zij ook nog in zonde leven door te trouwen na een scheiding. Dat gaat me niet persoonlijk aan maar ik moet het wel opmerken. Men mag hen daar zelfs met autoritaire gestrengheid op wijzen, zeker indien zij koppig weerstand zouden bieden. Moest de Dalai Lama Katholiek zijn, dan zou hij hier zeker zijn autoriteit laten gelden. Laat de afvalligen dan maar roepen dat hij een despoot zou zijn.

Ik durf stellen dat "ontvluchten" van het lijden niet het eerste doel is van Boeddhisme. Ondanks het vermeende ontvluchten komt men toch in aanraking met het overstijgen van het lijden door liefdevol de eigen persoon te relativeren en dit is tevens een opening naar genezing van zichzelf en anderen. Juist hierdoor beweegt men zich reeds in de richting van Christus. Weliswaar zonder Hem te kennen. Doordat vriendin Elke nog een Christelijke beleving had kon Martin teruggeleid worden naar Christus. Pure geestelijke en Christelijke logica: Jezus laat geen schaapjes verloren lopen. Al zoeken zij daarom nog niet zuivere Waarheid, het zuivere Katholicisme. Maar dat heeft wellicht zijn tijd nodig.

Wat dan wel het eerste doel is van Boeddhisme heeft Martin volgens mij nog niet ontdekt. Ik vermoed dat Jezus hem net op tijd wegleidde. Het vervolg op "ontvluchten" van het lijden zonder Christus te kennen is occult. De allerbeste en enig toegelaten wijze om geestelijke geheimen te doorgronden is de weg te volgen van de talrijke Katholieke Heiligen.

Maar de ontdekking van "oerkracht" in heel de natuur is een leerschool die voor Christenen eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. Helaas verkrachten ook Christenen de Eerste Liefde door het maatschappelijk leven belangrijker te vinden dan de zuivere en geestelijke natuurlijke cultuur van het innerlijk zieleleven onder de Leiding van Jezus in Zijn Ware Kerk. Amen.

Anoniem zei

http://internationalshugdencommunity.com/nl/groep-protesteert-tijdens-optreden-dalai-lama-in-san-francisco/
Groep protesteert tijdens optreden Dalai Lama in San Francisco
Posted on August 27, 2014
“Hij heeft dat afgedwongen door middel van zijn krachtige spraak en handelingen, hij dwingt het af en dan worden mensen uit hun scholen verwijderd, kunnen geen banen meer krijgen bij de overheid, kunnen geen banken binnengaan, kunnen geen normaal leven hebben,” zegt boeddhistische non Kelsang Lekma. “Zij worden geëxcommuniceerd uit hun eigen gemeenschappen in ballingschap.”
http://abclocal.go.com/kgo/story?section=news/local&id=9441887
Filed Under: Pers

Ik vertaal dit als volgt:
Het Chinees en het Westers materialistisch socialisme willen de Tibetanen 'vermaterialiseren', 'systematiseren', want dat is de kortste weg naar ontgeestelijking.
Als ik gelijk heb is het dus een groot geluk dat de Dalai Lama een krachtige autoriteit heeft.
Uiteraard neemt dat niet weg dat Boeddhisme heidens is, maar als een volk ooit rijp is voor het Christendom dan toch zeker wel het Tibetaanse volk, meer nog dan de Christelijk veelbelovende Chinese nederige boeren uit de 'achterlijke' dorpjes.
Ik hoef hier geen pleidooi te houden voor het sobere leven als van monniken, veronderstel ik, vermits Katholieken dat toch zeer (zouden moeten) waarderen.
Martin Kamphuis lijkt me toch niet zo Katholiek bij nader toezien.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer