donderdag 28 februari 2013

De laatste uren...


De laatste toespraak van Paus Benedictus XVI

Laatste Zegen van Paus Benedictus XVI van op het balkon van het Apostolisch Paleis te Castel Gandolfo


De laatste publieke woorden van Paus Benedictus XVI:

"Ik dank u uit de grond van mijn hart, lieve vrienden! Ik ben blij om bij u te zijn, omringd door de schoonheid van de schepping. Vanaf 8 u. vanavond zal ik niet langer Paus zijn. Ik ben dan gewoon een pelgrim die begint aan de laatste fase van zijn pelgrimstocht hier op deze aarde. Maar, ik wil nog met mijn hart, met mijn liefde, met mijn gebed, met mijn reflectie, werken voor het welzijn van de Kerk en voor het algemeen welzijn van de mensheid. En ik voel me sterk ondersteund door uw genegenheid. Laten we samen vooruit gaan met de Heer voor het welzijn van de Kerk en de wereld. Ik zal u nu mijn apostolische zegen geven. + . Ik dank u allen. Buona notte!"

Paus Benedictus XVI


Om 8 u. vanavond zal de declaratie in verband met de troonsafstand van Paus Benedictus van kracht worden. De Roomse zetel zal dan vacant zijn.

Libanese TV toont wat de VRT 'vergat' uit te zenden...

Paus Benedictus arriveert in Castel Gandolfo

Paus Benedictus verlaat het Vaticaan

Paus Benedictus belooft absolute gehoorzaamheid aan de volgende Paus

Paus Benedictus en de jeugd

Castel Gandolfo

Paus Benedictus


Rome Today


Rome Tonight


Nachtwake op het Sint-Pietersplein 27-28 februari 2013


woensdag 27 februari 2013

De laatste algemene audiëntie van Paus BenedictusOnderstaand de belangrijkste delen uit de toespraak van de Heilige Vader:

“Beste broeders en zusters [...] Op dit moment strekt mijn geest zich uit tot de hele Kerk, verspreid over de hele wereld. Ik dank God voor het ‘nieuws’ dat ik tijdens deze jaren van het Petrusambt heb mogen ontvangen over het geloof in de Heer Jezus Christus. Over de liefde die het lichaam van de Kerk doorstroomt en haar doet leven in liefde. Over de hoop die ons opent en richt naar de volheid van het leven, in de richting van ons hemels vaderland. [...]

Op dit moment heerst in mij een groot vertrouwen, omdat ik weet, en wij allemaal weten, dat het Woord van het Leven van het Evangelie de kracht is van de Kerk. Het is haar leven. Het Evangelie zuivert en vernieuwt, draagt ​​vrucht waar de gemeenschap van gelovigen naar hem luistert en de genade van God verwelkomt in waarheid en in liefde leeft. Dat is mijn vertrouwen, dat is mijn vreugde.

Toen ik op 19 april bijna acht jaar geleden, heb ingestemd het Petrusambt op mij te nemen, hield ik mij vast aan deze zekerheid die mij altijd begeleid heeft.

Op dat moment, zoals ik al herhaaldelijk heb uitgesproken, weerklonken deze woorden in mijn hart: Heer, wat vraagt U van mij, en waarom vraagt U het van mij? Het is een zware last die U op mijn schouders legt, maar als U het bent die het mij vraagt, dan zal ik op Uw Woord mijn netten uitwerpen, ervan overtuigd dat U mij leidt. En de Heer heeft mij waarlijk geleid, is Hij mij nabij geweest en ben ik in staat geweest elke dag zijn aanwezigheid te ervaren.

Het is een stukje van de reis van de Kerk, met zijn momenten van vreugde en licht, maar ook met momenten die niet makkelijk waren. Ik heb mij gevoeld als Sint Petrus met de apostelen in de boot op het Meer van Galilea: de Heer heeft ons zovele dagen gegeven met zon en zachte bries, dagen met vis in overvloed. Er zijn ook momenten geweest waarop de wateren van streek waren en de wind tegen stond, zoals in de hele geschiedenis van de Kerk. En de Heer leek te slapen.

Maar ik heb altijd geweten dat de Heer ook in de boot was. Ik heb altijd geweten dat het schip van de Kerk niet van mij is, dat die niet van ons is, maar dat hij van Hem is en Hij hem niet zal laten zinken. Hij is het die stuurt, ook door de mannen die Hij heeft gekozen, want dat is hoe Hij het wilde. Dit was en is een zekerheid die door niets kan worden verduisterd. En het is daarom dat mijn hart vandaag vol dankbaarheid is tegenover God: dat Hij de hele Kerk en ook mij nooit heeft zijn troost, zijn licht, zijn liefde heeft onthouden.

We zijn in het Jaar van het Geloof, dat ik wenste om juist ons geloof in God te versterken tegenover een context waarin Hij steeds meer op de achtergrond lijkt te raken. Ik wil ieder van ons uitnodigen ons vaste vertrouwen op de Heer te vernieuwen, om ons als kinderen toe te vertrouwen aan de armen van God, verzekerd dat deze armen ons altijd zullen beschermen en ons toestaan van dag tot dag voort te gaan, ook in moeizame tijden. Ik zou willen dat ieder van ons zich geliefd weet door de God die zijn Zoon voor ons gegeven heeft en ons zijn mateloze liefde heeft getoond. Ik zou graag willen dat ieder de vreugde voelt christen te zijn.

Een mooi morgengebed zegt: ‘Ik aanbid U, mijn God, en ik hou van U met heel mijn hart. Ik dank U voor het feit dat U mij geschapen heeft en tot christen heeft gemaakt.’

Ja, wij zijn blij met de gave van het geloof, het is het meest kostbare goed, dat niemand ons kan ontnemen. Laat ons de Heer daarvoor iedere dag danken met gebed en met een consequent christelijk leven. God houdt van ons, maar Hij wacht op onze liefde voor Hem!

In deze laatste maanden had ik het gevoel dat mijn krachten waren afgenomen. Ik heb God in gebed met grote aandrang gevraagd om mij met Zijn licht te verlichten en mij te helpen de beste beslissing te nemen, niet voor mijn eigen welzijn, maar voor het welzijn van de Kerk. Ik heb deze stap genomen in het volle besef van het gewicht ervan en ook van de nieuwheid, maar met een diepe geestelijke sereniteit. De Kerk liefhebben betekent ook de moed hebben om moeilijke en pijnlijke beslissingen te nemen, en altijd het welzijn van de kerk in het oog te houden en niet dat van zichzelf.

Sta mij toe om nogmaals terug te keren naar 19 april 2005. De ernst van de beslissing is juist ook gelegen in het feit dat vanaf dat moment, ik voor altijd en eeuwig door de Heer in beslaggenomen was. Altijd: degene die het Petrusambt aanvaard, heeft geen eigen leven meer. Hij behoort altijd en volledig toe aan allen, aan de gehele Kerk. Zijn leven is, om zo te zeggen, geheel ontdaan van de privé-dimensie. Ik ben in staat geweest om te ervaren, en ik ervaar het ook nu, dat men het leven precies ontvangt in het weggeven ervan.

Eerder heb ik al gezegd dat veel mensen die de Heer liefhebben ook de opvolger van Sint Petrus beminnen en hem waarderen; dat de paus werkelijk broeders en zusters, zonen en dochters heeft over de hele wereld, en dat hij zich veilig voelt in de omhelzing van hun gemeenschap, omdat hij niet meer aan zichzelf toebehoort, maar behoort tot allen en allen behoren tot hem.

Het ‘altijd’ is ook een ‘voor altijd’: er is geen weg meer terug naar het private. Mijn beslissing om de actieve uitoefening van het dienstwerk neer te leggen verandert daar niets aan. Ik keer niet terug naar het privéleven, een leven van reizen, vergaderingen, recepties, conferenties, enz. Ik laat het kruis niet in de steek, maar ik blijf op een nieuwe manier verbonden met de gekruisigde Heer. Ik draag niet meer het gezag over het bestuur van de Kerk, maar met de dienst van het gebed blijf ik zogezegd binnen de beslotenheid van Sint Petrus. St.-Benedictus, wiens naam ik draag als paus, zal hierin een groot voorbeeld voor mij zijn. Hij toonde ons de weg naar een leven dat, actief of passief, volledig toebehoort aan het werk van God.

Ik dank allen en iedereen ook voor het respect en het begrip waarmee u deze zeer belangrijke beslissing hebt ontvangen. Ik zal de reis van de Kerk voortzetten en met gebed en reflectie begeleiden, met dezelfde toewijding aan de Heer en aan zijn Bruid, die ik tot vandaag elke dag heb geprobeerd te beleven en die ik altijd zal willen blijven beleven.

Ik vraag u voor mij tot God te bidden, en vooral om te bidden voor de kardinalen die geroepen zijn tot hun belangrijke taak, en voor de nieuwe opvolger van de apostel Petrus: moge de Heer hem vergezellen met het licht en de kracht van zijn Geest. [...]”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Durante la última audiencia general del Papa:


De laatste algemene zegen van de Heilige Vader

MEMENTO - Vaticano, 19 April 2005 om 18.03 u. - Het begin van de Hermeneutiek der Continuïteit'

Over de Pauselijke Monarchie

Paus Benedictus XVI
Ring van Paus Benedictus
De Troon
Tiara van Paus Benedictus XVI
Tu es Petrus

zondag 24 februari 2013

Het Laatste Angelus van Paus Benedictus XVI


Laatste Angelus


Angelo Kardinaal Bagnasco, Aartsbisschop van Genua, zegt dat het voorbeeld van Paus Benedictus aanzet om de Kerk op een waarachtige manier te vernieuwen

De Pauselijke Academie voor het Leven - Statement over de zogenaamde 'morning-after-pil' (31 oktober 2000): "De 'morning-after-pil' is een chemisch geïnduceerde abortus"

De morning-after-pil belet de innesteling van het bevruchte eitje (= een embryo) in de baarmoeder.

De anti-innestelingswerking van de morning-after-pil is in feite niets anders dan een chemisch geïnduceerde abortus.

De zwangerschap begint bij de bevruchting en niet met de innesteling van het bevruchte eitje.

Er is dus duidelijk sprake van een zwangerschap die afgebroken wordt, geaborteerd wordt.


BRON:

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_20001031_pillola-giorno-dopo_en.html

Vijf jaar geleden verklaarde Bisschop, nu Kardinaal, Elio Sgreccia (Vice-Voorziter van de Pauselijke Academie voor het Leven van 1996 tot 2005 en Voorzitter van 2005 tot 2008), dat de 'morning-after-pil' niet gebruikt mag worden, zelfs niet in gevallen van verkrachting

"Volgens bisschop Sgreccia kan de morning-after-pil niet worden toegediend door Katholieke geneesheren. De enige Vaticaanse richtlijn over dit onderwerp, die in 2000 werd uitgebracht door de Pauselijke Academie voor het Leven, betreft een absoluut verbod op het gebruik van de pil."

http://www.lifesitenews.com/news/archive//ldn/2008/feb/08022906

Duitse Katholieke artsen verzetten zich tegen de aborterende en nu schismatieke Duitse bisschoppenconferentie: "Katholische Kliniken und Vergewaltigung: der Skandal wird immer skandalöser!"

Ärztevereinigung St. Lukas e.V. - Katholiken im Gesundheitswesen


Website:

http://www.kathmed.de/


Het document waarin de artsen de medische en ethische bezwaren tégen de morning-after-pil uiteenzetten:

http://www.kathmed.de/images/bilddaten/wissenschaftliche_darlegung_wirkungsweise_postkoitalpille.pdf


Kortom: de morning-after-pil is abortief! Dus moord!

zaterdag 23 februari 2013

vrijdag 15 februari 2013

Paus Benedictus XVI ontmoette op 14 februari 2013, in de Paulus-VI-hal in het Vaticaan, de clerus van Rome en spreekt over het 'Concilie van de Vaders' en het 'Concilie van de Media'.

"En zo was er het 'Concilie van de Vaders' - het échte Concilie -  maar er was ook het 'Concilie van de Media'. Het 'Concilie van de Media' was bijna een Concilie in en van zichzelf en zo zag de wereld het Concilie, via hen, via de media. Het Concilie dat dus onmiddellijk en effectief bij de mensen doordrong, was het 'Concilie van de Media' en niet het 'Concilie van de Vaders'.

"De media zagen het Concilie als een politieke strijd, een machtsstrijd tussen de verschillende stromingen binnen de Kerk. Het was duidelijk dat de media de kant van die fractie zouden kiezen, die het best bij hun wereld aansloot. Er waren degenen die een decentralisatie van de Kerk betrachtten, de macht voor de bisschoppen en vervolgens door de term 'Volk van God', de macht voor het volk, de leken. Er was deze drievoudige kwestie: de macht van de Paus, vervolgens overgebracht naar de macht van de bisschoppen en vervolgens de macht van allen... 'volkssoevereiniteit'. Natuurlijk droeg dit laatste de goedkeuring van de media weg en werd dit door de media verkondigd en geholpen."

"En we weten dat het 'Concilie van de Media' voor iederéén toegankelijk was. Het 'Concilie van de Media' was zo dominant en zo effectief, dat het de veroorzaker was van vele calamiteiten, van veel problemen, van veel ellende... Want in werkelijkheid werden seminaries en kloosters gesloten, en werd de liturgie getrivialiseerd... En het échte Concilie heeft geworsteld om zich te kunnen materialiseren, te realiseren, want het 'Virtuele Concilie' was sterker dan het échte Concilie. Maar de ware kracht van het échte Concilie was aanwezig en is langzaam naar voren gekomen en wordt steeds meer de échte macht achter de échte hervormingen en de ware vernieuwing van de Kerk."

"Wij zien nu hoe 50 jaar na het Concilie, het 'Virtuele Concilie' aan het desintegreren is, de weg kwijt is en dat nu het échte Concilie, met zijn spirituele kracht, tevoorschijn komt. En het is onze taak in dit 'Jaar van het Geloof', vanaf dit 'Jaar van het Geloof', om eraan te werken, zodanig dat het échte Concilie, met de kracht van de Heilige Geest, wordt gerealiseerd en dat de Kerk écht wordt vernieuwd. Wij hopen dat de Heer ons zal helpen."

"Ik, teruggetrokken in gebed, zal altijd bij u zijn, en samen met de Heer zullen wij voorzeker progressie maken. De Heer is zegevierend!"

Paus Benedictus XVI

donderdag 14 februari 2013

"Lectio Divina" van Paus Benedictus XVI in het Pauselijk Seminarie te Rome op Vrijdag, 8 februari 2013. Een zeer belangrijke toespraak van de Heilige Vader... Zo mooi, zo diepgaand, zo 'Romeins' en zo 'Petrijns' - "Il futuro è nostro." "De toekomst is van ons."

"Quindi, abbiamo motivo di non lasciarci impressionare - come ha detto Papa Giovanni - dai profeti di sventura. (...) Naturalmente, c’è un falso ottimismo e un falso pessimismo. Un falso pessimismo che dice: il tempo del cristianesimo è finito. No: comincia di nuovo! Il falso ottimismo era quello dopo il Concilio, quando i conventi chiudevano, i seminari chiudevano, e dicevano: ma … niente, va tutto bene … No! Non va tutto bene."

"Daarom hebben wij reden om ons niet te laten beïnvloeden - zoals Paus Johannes al zei - door de onheilsprofeten. (...) Er is natuurlijk een vals optimisme en een vals pessimisme. Een vals pessimisme dat zegt: de tijd van het Christendom is voorbij. Nee: het begint opnieuw! Het vals optimisme was dat van na het Concilie, toen de kloosters werden gesloten, de seminaries werden gesloten, en men zei: maar... dit is niets, alles gaat goed... Nee! Niet alles gaat goed."

http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_I5UU2JS7

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer