dinsdag 5 februari 2013

Het Tweede Vaticaans Concilie werd door de modernisten misbruikt om de liturgische 'vernieuwingen' erdoor te drukken en dat terwijl dit traditionalistische Concilie enkel het Geloof wilde 'vernieuwen', lees verdiepen...


11 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit is een uiterst goede analyse.

Of het ultieme bewijs bestaat dat Bugnini effectief een vrijmetselaar was, is van secundair belang. Wat zijn secretaris, een Belg, over hem zegt is zo revelerend dat dit meer dan afdoende is om in te zien welke gigantische aanslag is gepleegd op de Heilige Mis.

Anoniem zei

Waar is dat symbool van de pelikaan gebleven ? Het was ergens boven een van de bogen achter het altaar naast andere soortgelijke symbolen. Overschilderd ! Nooit meer gezien sedert de kerk herschilderd werd ergens in de seventies.
Een 'niet te veroorloven waarheid'?

Anoniem zei

Het viel me op dat Bugnini zijn nieuwe mis een overwinning voor de oecumene vindt, iets waar de andere kerken zich achter kunnen scharen. Een dergelijke gedachtengang is gevaarlijker dan eender wat een vrijmetselaar kan verzinnen.

De protestanten zijn wat ze genoemd worden; protestanten. Ze protesteren tegen de Moederkerk, en hebben zich afgescheurd en zijn later hiervoor verketterd. Nu zou een katholiek zich in alle vormen moeten draaien opdat de protestanten minder tegen de katholieke Kerk zouden protesteren, opdat de protestanten terug binnen de Moederkerk kunnen komen – of opdat de Moederkerk de protestanten zou kunnen vervoegen – of wat is het eigenlijk...

Denk hier even over na want het is echt niet duidelijk wat het DOEL of de uitkomst van de oecumenische dialoog zou moeten zijn.

Vergelijk het met een huwelijk waarin een echtgenoot het afbolt met een maîtresse en er volgt een echtscheiding. Dan verandert de bedrogen echtgenote van gedacht en wil haar ex-echtgenoot terug. Maar die echtgenoot blijft ontevreden met zijn echtgenote. Teneinde de ontevreden echtgenoot tevreden te stellen verandert de echtgenote haar moraal perspectief, begint zich zoals de maîtresse te gedragen, en vraagt haar voormalige echtgenoot opnieuw of ze nu goed (slecht) genoeg is opdat hij terug met haar wil komen wonen. Ja maar, nee maar, ja maar, zegt de echtgenoot. Zo voeren zij een oecumenische dialoog.

In onze vergelijking heeft de echtgenote de moraal en persona van de maîtresse overgenomen, in de hoop op die manier haar ontrouwe echtgenoot terug te winnen, ZONDER DAT DIE ECHTGENOOT OOIT DE INTENTIE GETOOND HEEFT DAT HIJ HET HUWELIJK WIL HERSTELLEN – en zonder dat de immorele gedachten en acties van de bedriegende echtgenoot in vraag gesteld worden. Terwijl de kinderen die het huwelijk heeft voortgebracht dit alles maar gelaten moeten ondergaan, zonder te begrijpen waar papa en mama ruzie over maken – zij willen gewoon papa en mama liefhebben.

Het blijft me dus verbazen waarom katholieken überhaupt een oecumenische dialoog willen aangaan. De schade die deze dialoog de Kerk heeft aangebracht is ontzaglijk groot. Niet in het geringste de schade onder de gelovigen. Er is nog steeds geen teken dat de protestanten ooit opnieuw de gelederen van de Moederkerk zullen vervoegen. Er is zelfs geen teken dat dit hun intentie is. Het enigste waar de eocumeen naartoe kan werken is dat de Moederkerk de gelederen van de protestanten vervoegt.

Denk even terug wat het doel van Luther was. Luther was uiteindelijk maar een twijfelaar die geen belastingen wilde betalen, maar zijn ‘theologie’, die uitgewerkt is door Johannes Brenz, samen met hun PR agent Philippe Melanchton, is snel ingezet in een geopolitiek schaakspel (het Schmalkaldisch Verbond), dat als enigste doelstelling de H. Roomse Keizer omver wilde werpen, waar men in 1814 in geslaagd is. Het Tweede Vaticaans concilie kan dan alleen gezien worden als een poging de Paus ook ten val te brengen. En Bugnini was de man. Of hij een vrijmetselaar was heeft inderdaad geen belang. Of hij een oecumeen was, dat heeft pas belang. Maar zoiets kan men niet hardop zeggen. Houd het maar stil.

The Guardian Angel zei

Het is zelfs zo dat de NOM-viering schadelijk is voor de 'oecumene', omdat de Orthodoxen de NOM-viering als een verwijdering van hun theologische positie beschouwen.

De Latijnse Mis sloot veel meer aan bij de Orthodoxe en zelfs anglicaanse vieringen dan de NOM-viering.

Anoniem zei

Niet helemaal. Als je als door-de-weekse katholiek een anglicaanse mis bijwoont zal je maar heel weinig verschil zien met een katholieke mis. (Tenzij je regelmatig een ‘katholieke’ circus-, voetbal-, of tovenaarsmis bijwoont – iets wat zelfs de meest modernistische anglicaan nooit in zijn hoofd zal halen) Bugnini heeft botweg de Missaal in van 1962 met het Common Book of Prayer vervangen inclusief het handjes schudden, leken lectoren, volkstaal, de mis aan het volk opdragen i.p.v. aan het kruis, de focus op de mens i.p.v. God e.d.m. Afgezien van een paar woordspelingen in de anglicaanse gebeden is er niet veel verschil. Dit neemt niet weg dat deze woordspelingen fundamentele doctrinaire verschillen inhouden maar deze zijn voor de leek niet eenvoudig uit de liturgie alleen af te leiden.

Maar je hebt gelijk in zover dat modernistische katholieken de oecumenische gedachte tegenwerken, aangezien de anglicanen met de dag katholieker worden, (zeker de High Church anglicanen) en aangezien de katholieken sinds het concilie aan de liturgie zijn blijven sleutelen, ze met de dag meer en meer hun geloof verliezen en zodoende zich steeds verder van de anglicanen afwenden.

In de vergelijking tussen een traditionele anglicaan en een modernistische katholiek, heeft er een cross-over plaatsgegrepen – tenminste in hetgeen hij geloof en belijdt. (Ik benadruk; “hetgeen ze geloven en belijden.” Er zijn fundamentele doctrinaire verschillen die katholicisme en anglicanisme incompatibel maken, maar voor het ongetraind oog...

Wat ik eigenlijk bedoel met de ‘cross-over’ is dat wanneer men hoort hoe Mgr. Bonny zijn geloof belijdt, men daar niet uit kan afleiden dat hij katholiek is. Terwijl wanneer men hoort wat de anglicaanse bisschop van York of Winchester zoal te zeggen hebben, men vergeven moet worden dat men hem voor een katholiek houdt – indien men niet zou weten wie hij is.

Een paar voorbeelden: ook al is het geen vereiste van de anglicaanse kerk in de doctrines te geloven die niet door de bijbel bewezen kunnen worden, zoals de Onbevlekte Ontvangenis of de ten-hemel-opneming, vele Anglicanen geloven die doctrines toch. (Voor Bonny allemaal symboliek) Anglicanen hebben ook meer van hun Mariologie, Aartsengelen en zelfs rozenkrans overgehouden dan de katholieken. Vele Anglicanen houden nog steeds vast aan de “katholieke traditie”, terwijl vele katholieken deze traditie actief verwerpen.

Voor een lichtgewicht Anglicaan is een mis een vereiste tot heiliging, en is veel meer dan een symbool; het is op zijn minst een incarnatie van Christus. Aan de traditionele kant van het anglicaans spectrum heeft de High-Church in 1994 de transsubstantiatie ingevoerd. So there: put that in your pipe and smoke it.

Anoniem zei

Nog een paar opmerkelijke ontwikkelingen in de anglicaanse kerk:

Bij anglicanen mogen vrouwen en homo’s tot priester gewijd worden – maar niet tot bisschop. Die discussie is afgehandeld. De huidig discussie gaat nog maar over de schroeven omtrent homopriesters aan te draaien: een homopriester zou geen partner meer mogen hebben. Eergisteren heeft het Engelse parlement de wetgeving omtrent het homohuwelijk goedgekeurd. Wel, eigenlijk hebben ze een wet gestemd die het homohuwelijk verbied, tenzij een denominatie een vergunning aanvraagt. Het vreemde is dat deze wet het de anglicaanse kerk uitdrukkelijk verbiedt homohuwelijken te sluiten – kunnen zelfs geen vergunning aanvragen. De wet dicteert ook dat indien een denominatie een homohuwelijk weigert, ze daarvoor niet van homofobie beschuldigd kunnen worden. Geert Bourgeois; neem voorbeeld. In Engeland wordt het canoniek recht versterkt met burgerrecht in plaats dat zogeheten ‘christendemocraten’ het canoniek recht met burgerrecht ondermijnen. Vele anglicanen zijn zelfs tegen vrouwelijke priesters, terwijl de getrouwde priesters zich voorbeeldig horen te gedragen – voorbeeldig als priester EN voorbeeldig als vader/moeder en echtgenoot. Begin maar. Vele ‘katholieke’ priesters zouden het geen 5 minuten als anglicaan volhouden. Ik denk maar aan Jean Kockerols. Niet voor niets dat de Britse eerste minister dreigt dat het VK de EU zou kunnen verlaten indien Europa zich niet een beetje gaat kalmeren. Abortus gaat binnenkort ook een knal krijgen in het VK. Let maar op. Vrouwen die de ene abortus na de andere ondergaan, worden op het ogenblik geviseerd.

“Gelovigen-Nemen-Het-Woord” zouden wel katholiek zijn. Stuur hen naar een oecumenische vergadering met Anglicanen en ze zullen daar direct buiten gegooid worden.

De wereld is in het algemeen traditioneler aan het worden. Als je nog aan oecumene wil doen, zal je je orthodox moeten opstellen, anders creëer je meer verschillen dan je al hebt, of zijn het nu weer de anglicanen die het verkeerde soort moraal hebben. Maar ja, voor sommigen gaat het helemaal niet over oecumene maar is oecumene een vemomming die de destructie van de Kerk ter harte neemt. Maar helaas voor hen, dat zal nooit gebeuren. Zeker nu zelfs de lutheranen de paus ‘een goeie’ vinden. Oecumene zal binnen afzienbare tijd alleen nog maar ‘bekering tot het katholicisme’ inhouden.

Anoniem zei

pf , domme anglofielen. Paus Leo XIII heeft een definitief oordeel geveld : ALLE bisschops- en priesterwijdingen van de anglicanen zijn ONGELDIG. Dus hebben ze géén H. Mis, zelfs als ze in de transsubstantie geloven. Anglicaanse priesters die katholiek worden, worden daarom "herwijd", hun anglicaanse wijding was en blijft ongeldig. En wacht maar wat de anglicanen nog allemaal in petto hebben... ze zijn allang niet meer één en in sommige landen hebben ze al "homo-bisschoppinnen" die met "hun vrouw" leven

Anoniem zei

Aangezien jij geen domme anglofiel bent, leg me het volgende dan eens uit.

- Leo XIII kondigt het Tweede Vaticaans concilie aan.
- Leo XXIII plaatst Bugnini aan het hoofd van de voorbereidende commissie die de H. Mis moet vernieuwen.
- Bugnini gooit het Missaal van 1962 in de papierversnipperaar en vervangt het met een nieuw missaal dat op een paar details na een exacte kopie van het anglicaanse Common Book of Prayer is. (de anglicaanse mis)
- Deze nieuwe katholieke H. Mis, of liever Bugnini’s Schema wordt goedgekeurd.
- Blijkbaar vindt Leo XIII die anglicaanse mis zo slecht nog niet, toch heeft Leo XIII de anglicaanse priesters, bisschoppen en hun mis verketterd.
- Het zal wel iets met de validiteit van de anglicaanse priester te maken hebben, die geen geldig sacrament kan opdragen.
- Leo XIII stuurt Bugnini de laan uit.

OK, voorlopig is er geen probleem, maar leg me eens uit waarom Leo XIII vergeten is Bugnini’s Schema ongeldig te verklaren? Het ligt toch voor de hand. Als je iemand op staande voet de laan uit stuurt, kijk je ook naar werk ze geleverd hebben en de mate dat werk (het Schema) ook verdacht is. Leo XXIII heeft daar toch een steek laten vallen of niet soms?

Maar dat heeft eigenlijk allemaal geen belang in mijn betoog.

Het concilie heeft zoveel schade aan de Kerk aangebracht dat momenteel traditionele anglicanen ‘katholieker’ zijn (ware het niet omwille van de verkettering) dan modernistische katholieken (die niet verketterd zijn, ook al brengen ze uitsluitend je reinste ketterij aan de man). Ik heb niet over de geldigheid van de verkettering, maar wel over wie van de twee dichter bij de ware katholieke leer staat.

Een godsdienst heeft naast een religieuze dimensie ook een politieke dimensie die door de staat, de NGO’s, de basisgroepen en anderen misbruikt wordt om een politieke agenda aan de man te brengen. Ik denk maar maar aan geboortebeperking, echtscheiding, hertrouwen, vrouwelijke priester enz. In Engeland hebben ze begrepen dat de politieke dimensie van het anglicanisme de religieuze dimensie kapot gemaakt heeft. Je zegt het zelf ook. Op 10 jaar tijd hebben ze het anglicanisme kapot gemaakt met de discussies over vrouwelijke bisschoppen.

Helaas hebben de katholieken nog niet begrepen dat het katholicisme hetzelfde gevaar loopt, en het maakt me eigenlijk kwaad dat je over Leo XXIII begint, terwijl er lui zoals Jean Kockerols rondlopen, die wel H. Priester is, wiens H. missen wel geldige sacramenten zouden zijn. Strikt genomen heb je gelijk maar denk eens even na.

Je bent bang dat de anglicanen nog allerlei in petto hebben... Ik denk het niet. Het zal in ieder geval niet in naam van het anglicanisme gebeuren. Maar lui zoals Andrea Riccardo hebben wel allerlei in petto die ronduit tegenstrijdig zijn met de katholieke leer, en diewel in naam van het katholicisme aan de man gebracht worden.

The Guardian Angel zei

Johannes XXIII kondigde het Concilie aan en stuurde Bugnini de laan uit.

Paulus VI nam hem weer in dienst.

Anoniem zei

Oei, inderdaad, Johannes XXIII,DE helft van mijn tijdslijn klopt niet. Dus toch een domme anglofiel.

Maar de vraag blijft, waarom heeft Johannes XXIII Bugnini smaen met zijn schema de laan uitgestuurd.

The Guardian Angel zei

Omdat Johannes XXIII traditionalistischer was dan Paulus VI.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer