zaterdag 28 april 2012

Traditie en de toekomstDe jeugd van tegenwoordig is net iets gesofistikeerder dan de 'modernisten' van enkele tientallen jaren geleden. Ze zoeken iets van een hoger niveau en dat vinden ze in de traditie van de Katholieke Kerk.

woensdag 25 april 2012

De praktijk van de handcommunie moet zo snel mogelijk worden verboden

Elk, ook het kleinste, nauwelijks zichtbare deeltje van de geconsacreerde hostie, is Christus met Zijn Goddelijkheid en Zijn Menselijkheid, met Zijn Lichaam en Zijn Ziel. De praktijk van de handcommunie moet zo snel mogelijk worden verboden. Om deze reden alleen al. Er zijn natuurlijk nog vele andere redenen.

"PRO MULTIS" - "VOOR VELEN"

De Paus schrijft aan de Duitse bisschoppen: "pro multis" met "voor velen" vertalen.

Papst schreibt an deutsche Bischöfe: „pro multis“ mit „für viele“ übersetzen


Summus Pontifex Episcopis theodiscis scripsit: Verba "pro multis" in verba "für viele" vertenda sunt


NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U WORDT GEGEVEN
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND
DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN [VOOR ALLE MENSEN] VOOR VELEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.Mt 26 [27] Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: ‘Drink er allen uit, [28] want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.


maandag 23 april 2012

Benedictus XVI en Pius X

Een gast-bericht door Côme de Prévigny

Als er één zaak is die in dit pontificaat op een obsessie begint te lijken, een pontificaat dat zeven jaar geleden begon, dan zijn het wel de relaties met de Priesterbroederschap van St.-Pius X (FSSPX / SSPX). 

Kort na de start van zijn pontificaat ontmoette Paus Benedictus XVI Mgr. Bernard Fellay, superieur van Pius X, in zijn zomerresidentie te Castel Gandolfo. Dat was op 29 augustus 2005. Op dat moment gaven twee communiqués, één door Rome en één door Menzingen, aan, dat er was overeengekomen om "stap voor stap" te werk te gaan bij het oplossen van de problemen.

De best voorbereide, de meest kritisch besproken, en de meest omstreden teksten van dit pontificaat waren: het motu proprio dat de traditionele mis vrijgaf en de opheffing van de excommunicatie van de bisschoppen die door Mgr. Marcel Lefebvre werden gewijd. De 264ste Opvolger van Petrus heeft een rendez-vous met de geschiedenis, wat er ook moge gebeuren.

Op 5 mei 1988, na een groot aantal bijeenkomsten van Mgr. Lefebvre met de diensten van Paulus VI en Johannes-Paulus II, bereikte Kardinaal Joseph Ratzinger een historisch akkoord. De prelaat van Ecône ondertekende toen een protocol dat het werk, dat hij achttien jaar eerder had opgericht, regulariseerde.

Het vertrouwen bleef echter zwak, want Mgr. Lefebvre bleef op zijn hoede voor een Romeinse Curie die onvermoeibaar interreligieuze bijeenkomsten bleef 'vieren' en de traditionele mis over de hele wereld bleef verbieden. Toch waren het een paar woorden uit de mond van één bepaalde kardinaal die het bereikte akkoord op de helling zette. Het waren de woorden van Kardinaal... Joseph Ratzinger.

De dag ervoor fluisterde Joseph Ratzinger Aartsbisschop Lefebvre een 'verschrikkelijk' idee in de oren. In de kerk van Saint-Nicolas du Chardonnet, de historische Parijse kerk van de SSPX, zouden er een paar Missen in het Frans opgedragen moeten worden. Omdat de Aartsbisschop hier niet erg enthousiast over was, bleek Kardinaal Ratzinger niet in staat om een ​​specifieke en definitieve datum te prikken voor de wijding van de nieuwe bisschop die aan SSPX was toegezegd.

Eerst werd de wijding voorzien eind juni, dan werd de ceremonie uitgesteld tot de Assumptie, dan na de zomer, dan rond Kerstmis. Zo werd het vertrouwen volledig uitgehold. Vlak voor vertrek overhandigde Kardinaal Ratzinger aan Aartsbisschop Lefebvre een model van een brief waarin hij de Paus om vergiffenis moest vragen. Het was de laatste druppel.

De volgende dag, 6 mei 1988, toen de Curie met spoed de wereldpers had uitgenodigd om het lang verwachte nieuws aan te kondigen, kwam er een jonge priester van Pius X uit Albano in Rome aan. Deze priester overhandigde Mgr. Jozef Clemens, de secretaris van de Prefect, Kardinaal Ratzinger, een brief die de emoties hoog zou doen oplopen.

De Beierse Monseigneur, Jozef Clemens, was ongetwijfeld de enige getuige van de wanhoop van zijn landgenoot, Kardinaal Ratzinger, toen deze de brief las. In deze brief kwam Aartsbisschop Lefebvre terug op zijn eerder gezette handtekening. Het akkoord was dood. Jarenlang torste Kardinaal Ratzinger de last van deze mislukking. Eén van de grootste mislukkingen uit zijn leven.

Vierentwintig jaar later neemt Kardinaal Ratzinger het roer van de Kerk over. Het gaat slecht, heel erg slecht. Alle tekenen die een kwart eeuw eerder er op zouden hebben kunnen wijzen, dat de traditionalistische restauratie nooit zou plaatsvinden, zijn verdwenen. Het Wojtyliaanse Neo-Conservatisme is in ademnood geraakt. Die beweging is er niet in geslaagd om de trend te keren.

In de oude christelijke naties zijn de kerken leeg, de seminaries sluiten één na één de deuren en de in naam nog 'katholieke' tijdschriften kunnen nauwelijks nog overleven. Wat overblijft is de Paus en deze gewetenszaak. De Paus tracht onmiddellijk na zijn verkiezing "deze doorn voor de Kerk" uit het vlees te halen.

Het is overduidelijk, dat het kwaad uit de post-conciliaire periode dient te worden uitgeroeid, net zoals de vele slechte en rotte vruchten, die de Paus van Rome alleen maar kan verwijderen om te voorkomen dat ze de hele kudde zullen infecteren.

In Oostenrijk en in sommige andere Europese regio's (o.a. Vlaanderen) komen sommige priesters in opstand tégen Rome. In de Verenigde Staten, bundelen sommige vrouwelijke religieuzen hun krachten tégen Rome, en dat alles in naam van het Concilie. De vijandige media deinzen er niet voor terug om de fouten van bepaalde geestelijken breed uit te smeren en de vreselijke feiten nog extra aan te dikken.

Het Leergezag van de Kerk wordt ondermijnd. Elke maand duikt er weer één of ander bericht op dat het pontificaat van Paus Benedictus zijn einde nadert. Theologen roepen de Paus op om 'af te treden'. Dicasterieën lijken ongeleide projectielen die zelfstandig handelen. Om nog maar te zwijgen over de vele bisdommen die het Katholieke Geloof niet meer belijden, maar een eigen brouwsel aan de gelovigen voorschotelen.

En toch beschikt Paus Benedictus XVI nog over een belangrijk wapen, de beroemde affaire die hem zorgen baart, de Priesterbroederschap van St.-Pius X.  Met elke stap die de Paus in de richting zet van Pius X, op hetzelfde moment, groeit ook de haat van zijn tegenstanders tegenover hem, maar tegelijkertijd wordt de overwinning over zijn tegenstanders ook een stuk waarschijnlijker.

Papa Ratzinger besprak het met de bisschoppen op 10 maart 2009: "En als iemand hen durft te benaderen [de Broederschap] - in dit geval de Paus zelf - verliest ook hij het recht op tolerantie, ook hij kan dan hatelijk worden behandeld." Is er in deze woorden van de Paus, over het gevecht tégen de 'wereld', een verre echo van de oproep die hij lanceerde in het begin van zijn pontificaat, namelijk zijn vraag om voor hem te bidden, zodanig dat hij niet zal vluchten uit angst voor de wolven?

Eerlijk gezegd, blijft er geen andere keuze. In het voorjaar van 2012 lijkt het erop dat Paus Benedictus XVI de SSPX misschien niet eens de mogelijkheid laat om te kiezen. Het statuut van Pius X zal op hen neervallen van boven af, in onderling overleg of door middel van dwang. De Paus wil vastbesloten de regularisatie van Pius X of ze nu het Concilie aanvaarden of niet, of ze de nieuwe mis aanvaarden of niet.

Waarschijnlijk is de Paus het niet eens met het denken van Marcel Lefebvre en zijn volgelingen, volgens wie de godsdienstvrijheid een fatale klap gaf aan de missionaire geest van de Kerk. Toch heeft hij de doctrinaire discussies met Pius X geopend en zo voor de hele Kerk de bevraging van de omstreden principes van het Tweede Vaticaans Concilie geopend. Is de Paus werkelijk zo zeker van zijn zaak?

Door de regularisering van de Priesterbroederschap, ook al zijn de leerstellige gesprekken duidelijk mislukt, geeft hij op één of andere manier te kennen, dat men van de Kerk kan zijn zonder alle nieuwe ideeën van het laatste Concilie te moeten aanvaarden. Oecumene, interreligieuze dialoog etc. worden daarmee een optie, net zoals de nieuwe mis dat ook geweest is tijdens de afgelopen 5 jaar.

Wat zeker is, en zijn persoonlijke dilemma herinnert hieraan, is dat Paus Benedictus gelooft, voor God, dat de titel van "Katholiek" niet kan worden ontzegd aan het werk dat Aartsbisschop Lefebvre startte. Dit is de enige zorg die hem inspireert.

Er moet echter nog aan de weg getimmerd worden. Laten we eraan herinneren dat ook in 1988 de regularisatie van Pius X op het laatste ogenblik mislukte als gevolg van problemen die van canonieke aard waren en dat zo het wederzijds vertrouwen grondig werd ondermijnd.

En alles lijkt er op te wijzen dat Mgr. Fellay meer dan ooit vast besloten is om de principes van de Aartsbisschop hoog te houden. Alleen is nu de context anders. Een kwarteeuw geleden was de pauselijke vastberadenheid niet zo 'vastberaden' als nu. Het lijkt erop dat de Paus, meer dan ooit tevoren, een dam wil opwerpen tegen de rotte vruchten die voortkomen uit het huwelijk tussen de Kerk en de wereld. Vruchten die we niet langer kunnen identificeren als zijnde 'conciliair'.

dinsdag 17 april 2012

Il eretico belga Johan 'ketter' Bonny in La Stampa - 17-04-2012

"Ordinare uomini sposati"

Il vescovo di Anversa, Johan Bonny, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano De Standard di essere pronto a ordinare uomini sposati, dal momento che pensa che sacerdoti non celibi potrebbero contribuire alle necessità pastorali della Chiesa.

Door Marco Tosatti

Hetzelfde verhaal als in De Standaard:

http://kavlaanderen.blogspot.com/2012/04/johan-bonny-op-ramkoers-met-het.html

Il vescovo di Anversa, Johan Bonny, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano De Standard di essere pronto a ordinare uomini sposati, dal momento che pensa che sacerdoti non celibi potrebbero contribuire alle necessità pastorali della Chiesa. Il presule ha detto nell’intervista che il celibato, che apprezza, può rappresentare una potente testimonianza in “una società consumistica come la nostra in cui la sessualità è talvolta trivializzata”. Ma ha sottolineato che la disciplina del celibato sacerdotale non coinvolge problemi dottrinali essenziali. Sotto questo aspetto il problema differisce profondamente dal quello dell’ordinazione femminile, che pone problemi teologici. Il vescovo ha aggiunto che la maggior parte dei vescovi belgi accoglierebbero con favore una riforma del genere. I cattolici belgi accetterebbero forse l’ordinazione femminile, ma “questo è un problema difficile a livello mondiale”.

Antwerp bishop, Johan Bonny, said in an interview to the daily De Standard to be ready to ordain married men. He thinks that not-celibate priests might be an asset in the Church pastoral work. The bishop said that he appreciates celibacy, because it may be a powerful fitness in “a consumerist society like ours, where sex is sometimes trivialised”: He reminded that the rule of celibacy doesn’t touch essential doctrinal problems. Under this respect it differs from the issue of women’s ordination. Bonny said that probably most of the Belgian bishops would welcome a change in the direction of ordination of married men. Belgian Catholics might accept the ordination of women, "this is a difficult issue worldwide".

http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=1617


"Bonny said that probably most of the Belgian bishops would welcome a change in the direction of ordination of married men."
Welke zijn dan die Vlaamse ketter-bisschoppen?
Bonny, Van Looy en De Kesel

BONNY, HERETIC!!!


"Belgian Catholics might accept the ordination of women, "this is a difficult issue worldwide".
"

Bonny, spreek vooral voor jezelf! Ketter!

HERETIC BONNY, YOU ARE NOT MY BISHOP!!!


"Antwerp bishop, Johan Bonny, ready to ordain married men."

"Antwerp bishop, Johan Bonny, ready to be kicked out of the Church!"

HOE DOM IS DIE BONNY EIGENLIJK???

HET VATICAAN HEEFT LA STAMPA OOK REEDS GELEZEN!!!

De - zo goed als - verboden rite... de Mis van Alle Tijden

zaterdag 14 april 2012

Het Geloof van Alle Tijden behouden

"We zijn niet hier om de bisschoppen en de priesters te bekritiseren. We zijn niet hier om op één of andere manier te rebelleren tegen het episcopaat. Nee! Absoluut niet! Dit is absoluut niet onze bedoeling. Integendeel, wij zouden wensen dat de bisschoppen en de priesters, die zien wat we doen, zouden toegeven dat zij zelf in hun jeugd, tijdens de hele periode van het Concilie, toen ze priester waren, altijd dezelfde Mis gecelebreerd hebben net zoals wij, en dat zij zelf de Katholieke Kerk zo trouw waren zoals we Haar trouw zijn tot op de dag van vandaag. Of zijn de dingen, die jullie in jullie jeugd gedaan hebben, nu verdoemd?

Wij geloven dat in ieder geval niet. Daarom willen wij jullie vandaag uitleggen, mijn geliefde Broeders, dat wij tegenover niemand vijandig staan. Integendeel, wij zijn de trouwste dienaren van de Kerk, de trouwste dienaren van de Paus en de bisschoppen. We zijn veel dank verschuldigd aan hen. Juist omdat we vast besloten zijn om het Geloof van Alle Tijden te bewaren en in gemeenschap met de Kerk van Alle Tijden te blijven. Daarom zijn wij ook hier. We hopen dat iedereen rondom ons dit begrijpt, zodat ze samen met ons bidden voor de Kerk."

Aartsbisschop Marcel Lefebvre bij de opening van de Duitse 'Heilig Hart' seminarie in het Beierse Zaitzkofen in 1978.

donderdag 12 april 2012

De haat van de wereld
John 15,18-16,3


Hoofdstuk 15
[18] Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat zij Mij vóór jullie heeft gehaat. [19] Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare erkennen en liefhebben. Maar jullie zijn niet van de wereld: Ik heb jullie uit de wereld uitgekozen, en daarom haat de wereld jullie. [20] Bedenk wat Ik gezegd heb: “Een knecht is niet meer dan zijn meester.” Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen; en voor zover ze mijn woord ter harte hebben genomen, zullen ze ook dat van jullie ter harte nemen. [21] Dat alles zullen ze je dus aandoen vanwege mijn naam, omdat ze Hem niet kennen die Mij gezonden heeft. [22] Als Ik hun mijn boodschap niet was komen verkondigen, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar nu hebben ze geen verontschuldiging voor hun zonde: [23] wie Mij haat, haat ook mijn Vader. [24] Als Ik in hun midden geen daden had verricht zoals niemand anders ooit verricht heeft, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar ze hebben Mij die zien verrichten, en toch zijn ze vol haat, tegen Mij en tegen mijn Vader. [25] Maar het woord dat in hun wet geschreven staat moest in vervulling gaan: Ze hebben Mij gehaat zonder reden. [26] Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben – de Geest der waarheid, die van de Vader komt – zal Hij over Mij getuigenis afleggen; [27] en ook jullie moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij.

Hoofdstuk 16
[1] Dit heb Ik jullie gezegd om je te waarschuwen, zodat je niet ten val komt. [2] Want ze zullen jullie uit de synagoge bannen; er zal zelfs een tijd komen dat ze denken God een dienst te bewijzen door jullie ter dood te brengen. [3] Dat ze tot zulke dingen in staat zullen zijn, komt doordat ze de Vader niet hebben leren kennen en Mij ook niet.

zondag 8 april 2012

Pasen: "Non est hic, surrexit enim sicut dixit – Hij is niet hier, want Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft."
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen. Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf (Mc. 16, 1-2). Naar binnen gaand, raken ze hevig ontsteld, want ze vinden het lichaam van de Heer niet. – Een jongeman, in wit gewaad gekleed, zegt hun: "Weest niet bevreesd. Ik weet dat gij Jezus van Nazaret zoekt." "Non est hic, surrexit enim sicut dixit. – Hij is niet hier, want Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft." (Mt. 28, 5).

RESURREXIT SICUT DIXIT, ALLELUIA !!!

Auguri di Buona Pasqua a tutti !!!!!!!

vrijdag 6 april 2012

Christus daalde neer ter helleChristus, die neerdaalde ter helle, gaat terug op de kerkvaders uit de eerste eeuwen, zoals Ireneus en Origenes. In de helle werden van oudsher de doden verzameld en ondergebracht, in de macht van de Dood. Jezus heeft aan de binnenkant van de dood hetzelfde gedaan als aan deze kant: zielen gered.

Voor de Bijbelse achtergrond verwijst men naar Matteus 12,40: ‘Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Daarnaast Handelingen 02,24: ‘… de dood kon zijn macht over Hem niet behouden’; en vooral 1 Petrus 03,18-19 ‘Naar het lichaam werd Hij gedood, maar naar de geest ten leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen.’

Christus staat op de ingestorte deuren van de helle. Christus neemt de eerste dode, Adam, bij de hand en haalt hem naar zich toe. Achter hem volgen Eva en vele anderen.Goede Vrijdag


Paus Benedictus gaat ongeschoeid het Kruis, waaraan de Redder van de Wereld heeft gehangen, vereren.

maandag 2 april 2012

"Naar 80 kerken voor de wekelijkse mis!"Het bisdom Hasselt heeft aan zijn 59 parochiefederaties gevraagd na te denken over de rol van hun parochiekerken [Als men dat na 2.000 jaar nog niet weet?]. Daarvoor is een visietekst meegegeven [Waarom vraagt men het dan?]. “Daarin vragen we om één kerk vooruit te schuiven die een spilfunctie krijgt in de parochiefederatie”, zegt vicaris Karel D’Huys, coördinator van het plan.

Op termijn zou het bisdom zo naar een tachtigtal kerken kunnen gaan die uitsluitend dienen voor pastoraal gebruik ["Uitsluitend"??? GEEN DUBBELBESTEMMINGEN VOOR DE ANDERE KERKEN!!! EEN KERK IS HET HUIS VAN GOD!!! GEEN EVENEMENTENHAL!!!]. Limburg telt nu 312 parochiekerken.

In 2013 verwacht Vlaams voogdijminister Geert Bourgeois (N-VA) van elke gemeente een meerjarenplan voor de investeringen in kerkgebouwen [En dan? De Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten moeten betalen! Geen diefstal van kerkelijk goed door de staat!]. Kernvraag: moet dat monumentale gebouw in het centrum van een dorp nog gebruikt worden als kerk [Ja!] of kan het herbestemd worden? [Neen!] Want nog maar 5 procent van de Vlamingen woont wekelijks de mis bij. [En dan? Geen chantage door de Vlaamse Overheid!]

Vicaris D’Huys denkt dat op termijn zo’n 80 kerken hun volwaardige functie zullen houden ["Volwaardig"??? GEEN DUBBELBESTEMMINGEN VOOR DE ANDERE KERKEN!!! EEN KERK IS HET HUIS VAN GOD!!! GEEN EVENEMENTENHAL!!!], maar wil zich niet vastpinnen op dat getal.

Over de niet-religieuze taken houdt vicaris Karel D’Huys de boot af. “We zijn wel gewonnen voor pastorale activiteiten als catecheseles, oudercontact, parochiesecretariaat... Die kunnen gerust plaatsvinden in een aparte ruimte van de kerk. Zeker in kleine parochies waar geen pastorie meer is.

Sommige niet-godsdienstige activiteiten gebeuren nu ook al in de kerk zoals een klassiek orkest of zangkoor. Dat een vereniging voor armenzorg als Sint-Vincentius er kantoor houdt, zou ook kunnen.”

Nochtans schuwt de visietekst ‘Een toekomst voor de parochiekerken’ termen als “ontrekken aan de eredienst” en “afbraak als redelijke oplossing” niet.

D’Huys: “Indien de overheid of een onderneming een kerkgebouw overneemt en wil gebruiken voor een andere functie dan moet dat deze volgens het kerkrecht ontrokken worden aan de eredienst, in de volksmond ‘ontwijding’. Hoewel we dan toch nog respect vragen dat dit niet vloekt met de oude functie van het gebouw.” [Volgens het Kerkelijk Recht is het onttrekken aan de eredienst een uitzondering en bijna onmogelijk!]

Kerken afbreken, zoals in Nederland gebeurt, moet volgens D’Huys omzichtig mee omgesprongen. [Waarom? Men mag rustig de modernistische kerkgebouwen van na 1960 slopen, zo niet worden ze toch maar in een sporthal veranderd! Gemeentelijke sporthallen en zwembaden kosten ook handvol geld en worden ook niet ten volle benut!]

Bron: Het Belang van Limburg

http://www.hetbelangvanlimburg.be/limburg/naar-80-kerken-voor-wekelijkse-mis.aspx

Boodschap aan de 'vicaris': 'Handen af van onze kerken!'

De Goede Week

Aan hen die de begrafenismis willen afschaffen... Zo gaat het er aan toe in een échte requiemmis!

Moedige seminaristen... Bidden tégen abortus...De seminaristen van het Pontifical College Josephinum (Columbus, Ohio, USA) bidden de rozenkrans buiten de locale abortus-fabriek.

http://www.pcj.edu/2011-12/clinic.html

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer