dinsdag 25 februari 2014

Paus Paulus VI ontmoet President Lyndon B. Johnson, een gekende vrijmetselaar én de man die waarschijnlijk de opdracht gaf voor de moord op John F. Kennedy. Deze foto werd genomen op 4 oktober 1965. Dat is dus TIJDENS de vierde sessie van het Tweede Vaticaans Concilie.

Werd er druk op het Vaticaan uitgeoefend vanuit de Verenigde Staten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit zijn de Concilie-documenten die onmiddellijk na deze ontmoeting verschenen:


28-10-1965 - Decreet over de herderlijke taak van de bisschoppen in de Kerk Christus Dominus

28-10-1965 - Decreet over de aangepaste vernieuwing van het religieuze leven Perfectae caritatis

28-10-1965 - Decreet over de priesteropleiding Optatam totius

28-10-1965 - Verklaring over de christelijke opvoeding Gravissimum educationis

28-10-1965 - Verklaring over de verhouding van de Kerk tot de niet-christelijke godsdiensten Nostra Aetate [!!!] [!!!] [!!!]

18-11-1965 - Dogmatische constitutie over de Openbaring Dei Verbum

18-11-1965 - Decreet over het lekenapostolaat Apostolicam actuositatem

07-12-1965 - Pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd Gaudium et spes [!!!]

07-12-1965 - Decreet over de missie-activiteit van de Kerk Ad gentes [!!!]

07-12-1965 - Decreet over het dienstwerk en het leven van de priesters Presbyterorum ordinis

07-12-1965 - Verklaring over de godsdienstvrijheid Dignitatis humanae  [!!!] [!!!] [!!!]

08-12-1965 - Boodschappen van de Concilievaders aan: de regeerders, de mensen van het intellect en van de wetenschap, de kunstenaars, de vrouwen, de arbeiders, de armen, de zieken en de lijdenden en de jongeren

HEEFT DE VRIJMETSELARIJ DE PEN VAN DE CONCILIEVADERS VASTGEHOUDEN?

Aankondiging van de Amerika-reis van Paus Paulus VI bij de opening van de vierde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie - 14 september 1965

IN HOC LAETEMUR
Bij de opening van de 4e Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Paus Paulus VI - Toespraak

30 Wat wij u op de laatste plaats wensen mede te delen, is u reeds bekend, want het betreft ons voornemen om gevolg te geven aan de uitnodiging, die tot ons is gericht, om een bezoek te brengen aan de Verenigde Naties in haar zetel te New York bij gelegenheid van de twintigste verjaardag van de stichting van deze wereldorganisatie. Met Gods wil zullen wij deze reis in zeer korte tijd tijdens de zitting van dit Concilie volbrengen [!!!], om aan de vertegenwoordigers van de verschillende naties onze hoogachting te betuigen en onze vredesboodschap te brengen. Wij hebben het volle vertrouwen, dat onze vredesboodschap uw aller instemming zal genieten. Wij hebben immers geen andere bedoeling dan onze stem te laten horen als de weerklank van uw aller stem: deze is de stem van uw apostolische zending, die Christus u, evenals ons, heeft toevertrouwd: zij verkondigt en smeekt altijd om eensgezindheid, rechtvaardigheid, broederliefde en vrede onder de mensen van goede wil, die door God bemind worden.


Uit de Heilige Schrift:

Mat 10:34  Denkt niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde; geen vrede, maar het zwaard ben Ik komen brengen.


WAT GING PAUS PAULUS VI HALS OVER KOP DOEN DAAR IN AMERIKA???

zondag 23 februari 2014

The Baltimore Catechism:

 
Uit de Mechelse Catechismus
 
446. Is een verbintenis, alleen vóór de burgerlijke overheid aangegaan, een waar Huwelijk?
Voor de katholieke gedoopten, is een verbintenis, alleen vóór de burgerlijke overheid aangegaan, geen waar Huwelijk, maar een vereniging die zondig is vóór God en het christelijk geweten.
 
447. Heeft de burgerlijke overheid de macht om een geldig Huwelijk te ontbinden?
De burgerlijke overheid heeft de macht niet om een geldig Huwelijk te ontbinden; want Jezus Christus heeft gezegd: «Wat God heeft verbonden, dat scheide de mens niet.»

Raymond Kardinaal Burke gisteren na het Consistorie


Jean-Pierre Kardinaal Kutwa van Ivoorkust met zijn Zusters

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis met Gerhard, nu 'Kardinaal', Müller, gisteren...

donderdag 20 februari 2014

Lezing Mgr. De Kesel: "De toekomst van de Kerk in Vlaanderen"

Don­derdag 20 feb­ru­ari, vandaag dus, zal Mgr. Jozef De Kesel, de biss­chop van Brugge, in de basiliek van het Heilig Bloed aldaar een lez­ing ver­zor­gen over ‘de toekomst van de Kerk in Vlaan­deren’. Hij doet dat op uitn­odig­ing van het lokale Davids­fonds.

De biss­chop zal antwo­ord geven op vra­gen over “hoe erg het gesteld is met de Kerk bij ons” en “of er hoopvolle teke­nen te zien zijn” en “hoe de Kerk van de toekomst er uit ziet”, zoals de organ­isatie het ver­wo­ordt.

Bron: Rorate

Personen die deel zijn van het probleem, zoals blijkt uit deze foto, doen er meestal beter aan, om niet met 'oplossingen' te komen aandraven!

Godfried 'Kardinaal' Danneels met zijn discipelen: Luc Van Looy (Gent), Jozef De Kesel (Brugge) en Johan Bonny (Antwerpen)... Modernistische kardinalen en bisschoppen die met valse 'oecumene' en 'interreligieuze dialoog' spelen... En wat levert het op?


Eén op de vijf stellen trouwt kerkelijk

Eén op de vijf stellen die in 2012 trouwden, koos voor een kerkelijk huwelijk. Dat blijkt uit een rondvraag van het parochieblad Kerk & Leven bij de Vlaamse bisdommen, waarvan de resultaten woensdag werden gepubliceerd.

 In 2012 werden minstens 6.109 kerkelijke huwelijken afgesloten, zowat 20 pct van alle huwelijken. In West-Vlaanderen waren er 1.293 kerkelijke huwelijken (26,8 pct), in Oost-Vlaanderen 1.342 (22 pct), in Limburg 755 (21,4 pct), in Antwerpen 1.185 (16,3 pct). De 1.534 huwelijken in het aartsbisdom Mechelen-Brussel maken 15,9 pct uit van de huwelijken in Vlaams- en Waals Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen.

 In 2012 beloofden in ons land 42.198 stellen, onder wie 25.552 stellen in Vlaanderen, elkaar trouw. Dat is 3 pct meer dan in 2011. De gemiddelde leeftijd voor de bruid en bruidegom is 32,8 en 30,4 jaar, aldus Kerk & Leven.

Bron: Belga

dinsdag 18 februari 2014

De ontslagen 'topvrouw' van het 'Katholieke' onderwijs, Mieke Van Hecke, laat haar tanden nog eens zien...

Mieke Van Hecke: ‘Klassenraad verdient gezag’

Het katholieke onderwijs maakt zich zorgen over het groeiend aantal procedures die ouders inspannen tegen de beslissing van de klassenraad. Maandag werd voor het eerst een school in Vlaanderen gedagvaard voor de burgerlijke rechtbank wordt omdat er discussie is over een uitgereikt attest. 'Er is een grens overschreden', vindt Mieke Van Hecke van het katholiek onderwijs.

Bron: Nieuws.be

Link:

http://www.nieuws.be/nieuws/Mieke_Van_Hecke_Klassenraad_verdient_gezag_1a1ce84d.aspx


Inderdaad Mieke,

Er is een grens overschreden.

Toen u 'Pro Vita' uit de Katholieke scholen wilde weren, overschreed u een grens:

Link:

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1665235/2013/07/08/Katholiek-onderwijs-wil-geen-voorlichtingslessen-door-Pro-Vita.dhtml

Sterker nog,

'Seksuele voorlichting' hoort niet thuis in een Katholieke school en al zeker niet in de les godsdienst.

Het vak 'Rooms-Katholieke Godsdienst' gaat over 'Rooms-Katholieke Godsdienst'
en NIET over seksuele ontgroening.

Het komt de ouders toe om hun kinderen op te voeden zoals zij willen.

Indien de ouders hun kinderen 'Katholiek' willen opvoeden in een 'Katholieke' school, dan moet die school ook 'Katholiek' zijn.

Wij raden ouders dan ook aan, indien ze niet tevreden zijn over de inhoud ven het vak 'Rooms-Katholieke Godsdienst', om dit met de schooldirectie te bespreken en eventueel een rechtzaak te beginnen bij de burgerlijke rechtbank.

Hetzelfde geldt voor gender relateerde onderwerpen.

Gender-theory hoort niet thuis op een Katholieke school.

Ouders, stap naar de burgerlijke rechtbank indien de scholen hardleers zijn!

Roberto de Mattei: 'The Unspoken history of Vatican II'


zondag 16 februari 2014

Over het militant atheïsme en massamoord...De Spaanse Inquisitie veroordeelde over een periode van 350 jaar in totaal 2.000 mensen, dus 5 per jaar.

Pol Pot haalde dat aantal op een halve dag tijd.

De misdaden van de communisten, die nog maar net voorbij zijn en/of nog steeds voortduren, vermoordden in naam van het militant atheïsme een paar honderd miljoen mensen.
 
Het militant atheïsme is dus verantwoordelijk voor de massamoorden in de menselijke geschiedenis, niet het Christendom!

zaterdag 15 februari 2014

15 februari 1944: De vrijmetselarij bombardeert de Abdij van Montecassino


Montecassino: dag op dag 70 jaar geleden

Het Britse en Amerikaanse bombardement op de Abdij van Montecassino doodde ca. 500 vluchtelingen die in de abdij verbleven. Op de Abdij werden 450 ton bommen gegooid; het grootste aantal op één gebouw tijdens de hele oorlog...

Het liturgisch hooliganisme van Luc Van Looy, 'bisschop' van Gent: "Zet er maar een vat bier bij!" en de mantra van 'de wereld'... - De hoogste Wet van de Kerk betreft het zieleheil van de gelovigen, Monseigneur!

"George Clooney-film in première in Sint-Baafskathedraal" - Wees diep beschaamd, Van Looy, voor deze blasfemische daad in het huis van God!

"The Monuments Men", de nieuwste film van en met George Clooney, krijgt zijn Belgische première in de Sint-Baafskathedraal in Gent. In de film is er een prominente rol voor het "Lam Gods", het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck dat in de kathedraal een plaats heeft.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLRTO_20140213_002

woensdag 12 februari 2014

De 'panchristen' Johan Bonny excommuniceert zichzelf...

Interreligieuze ontmoeting herdenkt Eerste Wereldoorlog

Ruim 300 religieuze leiders en prominenten uit de wereld van de politiek en de cultuur komen in de herfst naar Antwerpen voor de internationale interreligieuze vredesontmoeting van de Sint-Egidiusgemeenschap. Die ontmoeting heeft jaarlijks plaats in een andere stad en doet nu Antwerpen aan omdat ze in het teken staat van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Bijkomend argument voor de keuze voor Antwerpen is het multiculturele en multireligieuze karakter van de stad.

De 28ste ‘Interreligieuze Bijeenkomst van Mensen en Godsdiensten’ vindt in Antwerpen plaats van 7 tot 9 september 2014. De Antwerpse bisschop Johan Bonny, die in Rome jarenlang werkzaam was bij de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen, is trots dat deze belangrijke bijeenkomst van religieuze leiders in zijn stad kan plaatsvinden. De bisschop benadrukte vanmorgen tijdens de voorstelling het belang van Antwerpen als kruispunt van godsdiensten en culturen: “De geest van Assisi van verstandhouding onder de verschillende volkeren en culturen blijft bijzonder heilzaam in dit tijdperk van globalisering.”

Bron: Kerknet


MORTALIUM ANIMOS

Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies
Paus Pius XI - Encycliek
Datum: 6 januari 1928

Dwaling
 3 Zinloos voor katholieken zijn zulke pogingen, want deze zijn gestoeld op de valse mening, dat elke godsdienst min of meer goed is, daar iedere godsdienst, ofschoon verschillend, de ons ingeboren streving betuigt, die ons stuwt naar God en ons voor Zijn macht doet buigen.

Verkeerd is deze mening; en die haar aanhangen, dwalen; erger: zij verstoten de ware godsdienst, welks begrip zij verwringen. Zo leiden zij af naar naturalisme en godloosheid. Zonneklaar blijkt dus, dat wie deze meningen huldigt, en wie deze pogingen steunt, afwijkt van de godsdienst, die God geopenbaard heeft.

De Katholieke Kerk kan niet deelnemen aan dergelijke bijeenkomsten
10 Zonneklaar is het, dat de Apostolische Stoel geen deel kan nemen aan deze congressen en dat de Katholieken in genen dele zulke ondernemingen begunstigen mogen of steunen. Doen zij dit toch, dan kennen zij gezag toe aan een valse christelijke godsdienst, die aan de éne Kerk van Christus volkomen vreemd is.

De enige manier om alle Christenen te verenigen
16 Duidelijk is het derhalve, dierbare Broeders, waarom deze Apostolische Zetel nooit toestond, dat Katholieken deelnemen aan congressen van niet-katholieken. De eenheid der Christenen wordt slechts bewerkt door te bevorderen, dat verdwaalden terugkeren tot de éne ware Kerk van Christus, die zij jammerlijk hebben verlaten. Wij zeggen: de éne Ware Kerk, voor allen duidelijk zichtbaar en die, naar de wil van Haar Stichter, voor altijd zo zal blijven, als Hij Haar tot aller heil heeft ingesteld.

Nooit immers in de loop der eeuwen is de Mystieke Bruid van Christus onteerd, noch kan Zij dit ooit worden. "Ongerept is Zij en kuis," zegt Cyprianus, "één huis kent Zij slechts, en in kuise ingetogenheid bewaart Zij de heiligheid van één haard."

Terecht verbaasd is deze heilige martelaar, dat iemand zou kunnen geloven, dat "deze eenheid, uit goddelijke standvastigheid stammend en versterkt door hemelse Sacramenten, in de Kerk zou kunnen gescheurd worden en door de scheiding van botsende wille verbroken."

Eén, samengevoegd en ineengegroeid (Ef. 4, 15), als Zijn eigen menselijk Lichaam, is Christus' mystiek Lichaam, de Kerk; (1 Kor. 12, 12), dom en onwijs spreekt dus wie beweert, dat het mystiek Lichaam zou kunnen bestaan uit verspreide leden, los van elkaar. Wie er niet in vergroeid zit, wordt er niet mee verbonden, hij is er geen lidmaat van en met Christus' Hoofd is hij niet verenigd.


Laten zij allen luisteren naar Lactantius, die uitroept:

"Alleen de Katholieke Kerk is het, die de ware eredienst bewaart;
Zij is de bron van de Waarheid,
Zij is de woonplaats van het Geloof,
Zij is de tempel van God:
wie daar niet ingaat,
of wie Haar verlaat,
is van de hoop op leven en heil vervreemd,
Niemand vleie zich met koppige beweringen;
om leven en heil gaat het immers:
wie hier niet zorgzaam voor waakt,
voor hem is zij verloren, gedoofd."Extra Ecclesiam nulla salus

Over ketters en schismatiekers...

Interreligieuze Dialoog

'Advocata Nostra'‏: Onze-Lieve-Vrouw is onze Voorspreekster


maandag 10 februari 2014

Georg Gänswein: ‘Voorzitter bisschoppenconferentie is geen nationale paus’

De voorzitter van een nationale bisschoppenconferentie is “een moderator, niet de nationale paus van zijn land”. Dit zegt curieaartsbisschop Georg Gänswein met het oog op de verkiezing van een nieuwe voorzitter van de bisschoppenconferentie van Duitsland, zijn vaderland.

In het interview met de Münchner Merkur merkt de gepromoveerde kerkjurist verder: “Hij kan slechts namens zijn medebisschoppen spreken als hij daartoe van hen de opdracht heeft gekregen.”

'Dan klopt er iets niet'
De voorzitter heeft “geen enkel recht te regeren in het bisdom van een andere bisschop”, zegt hij. “Verandert de voorzitter van een conferentie in een soort Überbisschop, dan klopt er iets niet meer.”

Samen bidden
Gänswein benadrukte het belang van bisschoppenconferenties: het is belangrijk dat de bisschoppen van een land uitwisselen, samen bidden en richtlijnen voor gezamenlijk handelen vastleggen. Ook is het “heel normaal en ook juist” dat daarbij verschillende opvattingen naar boven komen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5224-ganswein-voorzitter-bisschoppenconferentie-is-geen-nationale-paus

DIT IS NIET MIS TE VERSTANE KRITIEK AAN HET ADRES VAN DE DUITSE AARTSBISSCHOP ROBERT ZOLLITSCH.

zaterdag 8 februari 2014

De maçonnieke 'Verenigde Naties'

Hans Geybels, voormalig woordvoerder van Godfried 'Kardinaal' Danneels, vindt de reactie van het Vaticaan op het 'VN'-rapport "ongelukkig" (DM). Het Vaticaan had niet mogen zeggen dat de 'VN' zich niet met de Katholieke Leer moet moeien. Hans Geybels is inderdaad een groot 'expert' aangaande 'ongelukkige uitspraken'.

Het Vaticaan had veel scherper moeten reageren!

De Perschef van de Amerikaanse bisschoppen is kritisch voor de VN-commissie

Op haar weblog beschri­jft zuster Mary Ann Walsh, per­schef van de Amerikaanse Biss­chop­pen­con­fer­en­tie (USCCB), het recente rap­port van het de VN-commissie voor de Rechten van het Kind als een “gemiste kans”.

Het rap­port van de VN is vol­gens Walsh “verzwakt door het opne­men van bezwaren tegen de katholieke leer over kwest­ies als het homo­huwelijk, abor­tus en anti­con­cep­tie”. Deze bezwaren “lijken de VN-verplichting uit de beginda­gen van de organ­isatie tot de verdedig­ing van de religieuze vri­jheid te schen­den.”

Walsh vindt dat de VN-commissie “terecht haar bezorgdheid uit over sek­sueel mis­bruik bij kinderen” en pri­jst de geleverde inspan­nin­gen. “Het zou echter geloofwaardig zijn indien de com­missie ook het meest fun­da­mentele recht van een kind zou bescher­men: het recht om te leven…”. “Indien de VN-commissie rond­dwaalt in de cul­tu­uroor­logen en daar abor­tus, voor­be­hoedsmid­de­len en het homo­huwelijk bevordert, onder­mi­jnt zij haar nobele zaak en ver­han­delt de zorg voor kinderen voor bezorgdheid voor organ­isaties met andere agenda’s. Wat een gemiste kans.”

Bron: USCCBLOG/Radio Vaticaan/Rorate

Link:

http://usccbmedia.blogspot.be/2014/02/the-united-nations-caring-for-children.html

Vanuit Sochi: 'No to gender-theory'


De Standaard: "Bijbel is later geschreven en staat boordevol fouten"

De Bijbel is historisch niet correct en bevat fouten. Dat zegt geschiedkundige Juan Cole van de Universiteit van Michigan op zijn weblog Informed Comment, onder andere aan de hand van archeologisch onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv naar... kamelen.

Maar er zijn bewijzen dat het Heilige Boek later is geschreven en latere ontwikkelingen in een verder verleden projecteert, zegt Cole. Zo staat in de Bijbel dat in wat nu Israël is, kamelen vierduizend jaar geleden werden gedomesticeerd.

Dat klopt niet, blijkt uit onderzoek van archeologen Lidar Sapir-Hen en Erez Ben-Yosef van de Universiteit van Tel Aviv. Zo zou de passage in Genesis waarbij Rebbekah bij het zien van Isaac van haar kameel afsteeg op 2026 voor Christus slaan, terwijl de archeologen pas bewijzen van domesticering van kamelen vanaf 930 tot 900 voor Christus vonden.

Bron: De Standaard


Sharjah's 3,000-year-old clue to the first domesticated camels

Marie-Louise Olson
January 8, 2012

According to 3,000-year-old evidence discovered at two excavation sites in Sharjah, people in what is now the UAE were probably the first to domesticate the wild camel.

Bron: The National

Link:

http://www.thenational.ae/news/uae-news/sharjahs-3-000-year-old-clue-to-the-first-domesticated-camels


Beste De Standaard,

Schiet géén kemels en publiceer géén pseudo-wetenschappelijk onderzoek!

Niet de Bijbel, maar De Standaard staat boordevol fouten!

woensdag 5 februari 2014

EU: By adopting the “Lunacek Report” the European Parliament has turned down Human Rights for all

With 394 to 176 votes with 72 abstentions, the European Parliament has today adopted the highly controversial “Lunacek-Report” despite unprecedented massive protests by European citizens. In doing so, the European Parliament has severely damaged its own pretensions to represent the people that elect it. Even worse: by adopting this report, which advocates legal privileges for homosexuals, and at the same time rejecting an alternative motion that called on the EU and its Member States to ensure the full and equal enjoyment of all human rights by all citizens, the Parliament has put a thick question mark behind its claim to be an institution that protects human rights.

In other words, the European Parliament has with today’s vote rejected the principle of universality of human rights. This is a day of shame.

For those of us who think that human rights must be universal, the outcome of this vote is disappointing. But it is a defeat without major consequences. On the contrary, the overwhelmingly negative public response to the Lunacek-Report is an encouraging sign that the true understanding of human rights will in the end prevail. It is now necessary to keep the pressure up high.

Bron: Turtle Bay and Beyond

Link:

http://www.turtlebayandbeyond.org/2014/homosexuality/eu-by-adopting-the-lunacek-report-the-european-parliament-has-turned-down-human-rights-for-all/Teken de petitie tégen Lunacek!

EU-Parliament to vote on a Roadmap for special LGBT rights: #LunacekNO

Link:

http://www.citizengo.org/en/2882-european-parliament-will-vote-roadmap-special-lgbt-rights-lunacekno?tc=fb&tcid=1366441

dinsdag 4 februari 2014

'Flater van de week': Vicepremier Laurette Onkelinx van de PS in 'De Tijd':

Onkelinx gaf als uitsmijter bisschop Leonard nog een veeg uit de pan. Die had alle katholieke Belgen opgeroepen zich te verzetten tegen de geplande uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen.
"Monsieur Leonard heeft zich niet te moeien met het democratisch debat. Ik roep de katholieken op om het voorstel te steunen en een einde te helpen maken aan het ondraaglijk lijden."
Bron: De Tijd
Link:
http://www.tijd.be/r/t/1/id/9461849


Enkele bedenkingen:

1. Katholieken die helpen 'om een einde te maken aan het ondraaglijk lijden' en dus iemand vermoorden, gaan hoogstwaarschijnlijk naar de hel.

2. Niet-katholieken trouwens ook.

3. Figuren zoals Onkelinx zijn gevaarlijke mensen, omdat ze in een machtspositie zitten.


4. Het volstaat blijkbaar niet, dat ze de kinderen op school met hun atheïstische ideologieën willen indoctrineren. Neen, ze willen de zwaksten onder hen ook nog doodspuiten.

5. De boodschap is dus: "Wie ziek is, is niet langer gewenst!" en "Belast de sociale zekerheid niet en laat u doodspuiten."

6. Figuren zoals Onkelinx moeten dan ook nog eens bijzonder oppassen, want aangezien Onkelinx een socialiste is, vergeet ze maar al te graag, dat de Nazi's ook socialisten waren!

7. Figuren zoals Onkelinx zouden zich dan ook best niet inlaten met kwesties die handelen over leven en dood, aangezien deze lieden verblind zijn door de atheïstische ideologie die ze aanhangen en hun morbide ingesteldheid. 

René Stockman, de Generale Overste van de Broeders van Liefde, over prenatale en postnatale euthanasie van wilsonbekwame minderjarigen

Discussies over de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen zijn eigenlijk al achterhaald, zegt René Stockman. Sinds abortus toegelaten is, voeren we de facto al euthanasie uit op minderjarigen, die bovendien nog eens wilsonbekwaam zijn.

Wie? Generale Overste ­Broeders van Liefde.

Wat? Door zelfbeschikking te verabsoluteren, dreigen we ze te verliezen. We zullen ons verplicht voelen te kiezen voor euthanasie als we onze omgeving niet tot last willen zijn.

De hele kanteling in ons land naar dit nieuwe maatschappijbeeld is gebeurd toen abortus uit de strafwet gehaald werd. Toen is het startschot gegeven voor de verheerlijking van de zelfbeschikking. Eigenlijk heeft men toen onmiddellijk de absolute zelfbeschikking in haar uiterste consequentie toegepast: met de abortus werd in feite euthanasie op wilsonbekwame minderjarigen wettelijk mogelijk gemaakt. Een foetus waaraan een gebrek wordt vastgesteld tijdens een prenataal onderzoek wordt onmiddellijk geaborteerd. Is dat geen prenatale euthanasie op een wilsonbekwaam kind met een handicap? Waarover hoeft er vandaag dan nog worden gediscussieerd, als men met abortus in feite al de meest ultieme stap heeft gezet? Vandaag gaat het alleen nog maar over varianten.

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140202_00960172

Mgr. Léonard roept gebeds- en vastendag uit tegen kindereuthanasie

Aartsbisschop André-Jozef Léonard roept op tot “een dag van vasten en tot een gebedswake vóór de stemming over euthanasie”.

Hij doet dit samen met zijn hulpbisschoppen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, mgr. Jean-Luc Hudsyn, hulpbisschop voor Waals-Brabant, mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel, en mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop voor Vlaams-Brabant en Mechelen. De dag van vasten en gebed wordt gehouden met het oog op de behandeling van het wetsvoorstel ter uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen in België. De bisschoppen wijzen er in hun verklaring op dat de Nederlandse praktijk heeft laten zien dat het vragen om euthanasie door minderjarigen maar zeer zelden voorkomt.

De oproep is gericht aan alle dekenaten, basilieken en heiligdommen in het aartsbisdom, om van donderdag 6 februari een dag van vasten te maken, en ’s avonds een gebedswake te houden. “Dit om het geweten van de mensen wakker te maken en een ultiem maatschappelijk debat uit te lokken op het moment dat in ons land een wetgeving dreigt tot stand te komen die de mogelijkheid van euthanasie uitbreidt naar minderjarigen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

En waar blijven onze andere Belgische 'bisschoppen'?

Vinden zij dit dan niet belangrijk?

zondag 2 februari 2014

Brussel vandaag: 1.000 'Dossards Jaunes' - 'Gele Hesjes' tégen euthanasie


'Pater' Kenny Brack met zijn 'vrijmetselaarskerk' in de Sint-Antonius-parochie Antwerpen Warm Noord... Wel, Bonny?


Are we in the Great Apostasy?


'Eucharistievieringen' volgens de Neocatechumenale sekte:

Is de 'Neocatechumenale Weg' ketters en schismatiek? De Congregatie voor de Geloofsleer onderzoekt het...


Kiko Argüello, de sekteleider van de 'Neocatechumenale Weg', wordt door sekteleden begroet op London City Airport

De 'Neocatechumenale Weg': de UFO van 'Kiko' te Porto San Giorgio en zijn 'Nieuwe Jeruzalem'

Een bijeenkomst van de 'Neocatechumenale sekte' op de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Ze zingen zelfs vals!

zaterdag 1 februari 2014

Vaticaan verwerkt vragenlijst voor de gezinssynode

Sinds 16 januari is een groep specialisten in Rome gestart met de verwerking van de antwoorden uit de hele wereld op de vragenlijst van het Vaticaan met het oog op de bijzondere gezinssynode van eind dit jaar. Niet alleen individuele gelovigen, maar ook vele parochiegroepen, verenigingen en bewegingen gaven massaal gehoor aan de oproep van de nationale bisschoppenconferenties om hun reacties te bezorgen.

Mgr. Lorenzo Baldisseri, de secretaris van de bisschoppensynode, zegt dat zijn secretariaat intussen 30% van de antwoorden op de vragenlijst heeft ontvangen. “Wij verwachten dat wij de komende week meer dan 70% van de antwoorden van de bisschoppenconferenties ontvangen.” De Franse krant ‘La Croix’ meldt dat antwoorden gemiddeld 10 à 20-tal pagina’s in beslag nemen. De meeste antwoorden worden via e-mail bezorgd, maar voor de archieven wordt eveneens een papieren versie bezorgd via de pauselijke nuntiatuur in elk land.

Een groep Vlaamse en Franstalige theologen is in opdracht van de Belgische bisschoppenconferentie nog bezig met het verwerken van de resultaten.

Op basis van de reacties uit de hele wereld stelt het secretariaat van de Bisschoppensynode een synthese op. Op basis daarvan wordt een 'Instrumentum laboris' opgesteld, dat de leidraad vormt voor de debatten tijdens de synode over het gezin.

Bron: KerkNet/La Croix

Boerenbedrog!

En dat hele mistgordijn dient alleen maar om 'hertrouwde gescheidenen' toch de communie te kunnen geven en 'homo's' toch voor de Kerk te laten trouwen.

Men heeft nog niet eens de intellectuele eerlijkheid om een kat een kat te noemen.

Wel, voor hen die bepaalde illusies koesteren, zoals de Danneels-kliek...

HET ZAL NIET GEBEUREN.

Gaat dit de zielen in het vagevuur helpen?


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer