maandag 18 januari 2016

Is 'rabbi' Sergio Bergman, één van de 'amigo's' van Bergoglio, een vrijmetselaar?

Wat is er mis met dit filmpje?Rabbi Sergio Bergman, rabbi Alejandro Avruj en rabbi Jorge Bergoglio vieren samen het Chanoeka-feest, dat vooral door de Chabad-Lubavitch-sekte, een chassidische beweging uit New York en Tel Aviv, wordt gepromoot.

Het Chanoeka-feest, rabbijns verzinsel of nationaal-religieus zionisme?

Geen enkel probleem voor Jorge Bergoglio!
'Rabbi' Jorge Bergoglio samen met 'rabbi' Sergio Bergman. 

Dit is de foto uit de video boven.


Het Bergogliaanse Vaticaan waar talmoedisten 'thuis' zijn:


Kippa, tallit en tefillin... En nu is het tijd voor enkele talmoedische 'gebeden' bij het graf van Sint-Pieter.

'Rabbi' Sergio Bergman in het gezelschap van enkele Argentijnse 'priesters' en 'bisschoppen'...


 

Uit de Heilige Schrift:

Luk 3:7  Hij sprak dus tot de scharen, die uitliepen, om door hem te worden gedoopt: Adderenbroed, wie heeft u geleerd, de komende wraak te ontvluchten?
Luk 3:8  Brengt dus waardige vruchten van boetvaardigheid voort: en gaat niet zeggen bij uzelf: We hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u, dat God de macht heeft, om uit deze stenen voor Abraham kinderen te verwekken.
Luk 3:9  Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt, wordt omgehouwen, en in het vuur geworpen.vrijdag 15 januari 2016

‘Open brief aan paus Franciscus’ stelt diens wanpraktijken aan de kaak

In bijlage vindt u een brief die is geschreven door de redactie van de Amerikaanse Traditioneel Katholieke krant ‘The Remnant Newspaper’, en is gericht aan ‘paus Franciscus.’ De auteur van het document stelt zich, net zoals vele christenen – ernstige vragen bij Bergoglio’s beslissingen en theologie. Hij raadt Franciscus aan om “van koers te veranderen” of op te stappen.

Bron: Restkerk.net

Link:

http://restkerk.net/2016/01/08/brief-aan-de-paus-stelt-kerkelijke-wanpraktijken-aan-de-kaak/Bron: The Remnant Newspaper

Link:

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/2235-het-jaar-van-de-barmhartigheid-begint-een-open-brief-aan-paus-franciscusfeatured

donderdag 14 januari 2016

Father Malachi Martin: The End of Christian CivilizationAlles wat mensen doen, is ofwel goed ofwel kwaad.

Mensen staan aan de kant van God of staan aan de kant van de Duivel. Er is niets tussenin.

Het einde van de Christelijke beschaving is hier...

Wie kunnen we nog vertrouwen?

Zijn we veilig op straat?

Zijn onze kinderen veilig op school?

Kan ik de priester of de bisschop nog vertrouwen?

Zal de bisschop mij de Waarheid vertellen en niet alleen maar mijn geld stelen en mij met een leugen wegsturen?

En wanneer zal de Paus de Ware Weg tonen?

OOIT ZAL DAT ALLEMAAL TERUGKOMEN, MAAR NIET NU! 

woensdag 13 januari 2016

Bruges-la-Morte

Het gaat over veel meer dan seksschandalen!

Het hele bisdom Brugge is niet ziek, maar moreel en theologisch totaal ontspoord.

Reeds in de late jaren van bisschop Emiel Jozef De Smedt is het bisdom Brugge fundamenteel-theologisch op de scheve baan geraakt, en werd met de benoeming van de pedofiele Roger Vangheluwe echt de geitebok als tuinier aangesteld.

Het Grootseminarie werd onmiddellijk tot een kweekplaats van homo- en pedofilie omgevormd. Er werd een speciale atmosfeer gecreëerd waar bepaalde naturen zich goed voelden en bijzonder graag naartoe kwamen. Vangheluwe zei zelf ooit: "...Wij hier in Brugge hebben dus geen behoefte aan priesters van buiten komend..."

Roger Vangheluwe: "Ik wil geen Polen of Afrikanen als priester"

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/gld2ln3pcEen piepjonge priester werd directeur van het Grootseminarie (C.B), zeer snel als "lijfelijk" bekend. Maar ook de spirituele begeleider (Johan Bonny) stond helaas niet als erg "geestelijk" bekend!

Een enorme hoop bietekwieten werd in Brugge tot de geestelijke stand verheven. Bij ontmaskering werden deze misdadigers eerst verplaatst en/of elders in het bisdom verder tewerkgesteld.

Een gelijkenis tussen het Grootseminarie van Brugge en het CPRL, het Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd in Antwerpen (1970-1999), met aan het hoofd Marc Gesquière, de latere deken van Kortrijk, dringt zich op!

Na de sluiting van het CPRL ontwikkelde zich in Kortrijk vervolgens een ware 'roze commune'.

Om nog meer 'sacraal theater' te produceren, werden horden mannen, al dan niet gehuwd, tot 'diaken' gewijd. Bijzonder merkwaardig bv. een forensische psychiater, die naar eigen zeggen (in een interview op het net) zeer lang niet veel met de kerk aan zijn hoed had, maar dan inspiratie vond door een "Broeder van Dale". Pas op: dat is deze West-Vlaamse 'caritatieve' orde, waar pedofiele misdrijven in hoogste mate gepleegd werden! Intussen op de rand van uitsterven. De immobiliën worden alle verkocht/weggeschonken. Natuurlijk heeft nooit iemand ook maar iets gemerkt.

Of de gebuisde ex-seminarist en latere verpleger Ivo Poppe, opeens ook diaken, met de vermoording van 48 personen (zeker) en mogelijk nog 220 gevallen meer. Dit geval wordt tot nu toe helemaal doodgezwegen!

Over de geestelijke begeleiding van deze personen wordt met geen woord gerept.

Ex-diaken: ‘Ik verloste alleen bejaarden die ver weg waren’

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140612_01137928Inschattingsfouten van Jozef De Kesel, totale stilte bij Koen Vanhoutte, ketterij en esoterie in de 'bisdommelijke' vormingscentra, met medewerking van een auteur van 'Roeach', doofpotting aan de lopende band, gepruts door pedofielen bij de bedevaartorganisatie, financieel geknoei, laf weglopen bij de processie van het Heilig Bloed, het publiceren van de laatste onzin (ondertekeningslijsten van "Gelovigen nemen het woord"), van interviews der gezinsgroepen in West-Vlaanderen, van de preken van Tom Flavez en Jeroen Claerhout,...

Dit is kort gezegd: duivelse onzin.

Quos deus perdere vult, prius dementat.


Originaaltoon van de Brugse 'bisschop' Roger Vangheluwe (door 'Godsdienstonderwijs' 2010):

In de aula van de 'Katholieke' Universiteit Leuven als antwoord op de vraag van een student betreffende het kindermisbruik in de Kerk... destijds reeds zeer bekend in de Verenigde Staten:

 "...'t is gênant, 't is verschrikkelijk, (En nu komt het! NVDR) 'T IS AMBETANT."

"Ambetant" (fr. "embêtant": lastig, irriterend, ook jeukend (door vb. muggebeten).

Geloofstrouwe gelovigen die de kerkelijke leer, de moraal, het Evangelie van Onze Heer Jezus Christus verdedigen en hierover spreken, worden als lastige muggen afgedaan...

Tibi Christe splendor Patris 
dinsdag 12 januari 2016

Over het Grootseminarie van het Bisdom Brugge:

Het Brugse Grootseminarie heeft een kwaliteitsmanagement van nul komma nul.

Een versgebakken 'priester' (C.B.) wordt op commando van pedo-bisschop Roger Vangheluwe per direct 'professor' voor wereldgodsdiensten in het Grootseminarie en dan ook nog eens zeer snel 'directeur' van het Grootseminarie, waar jonge mannen zich melden voor de dienst aan de Heer in de Kerk.

Directeur zijn van een seminarie is een uiterst belangrijke positie, die veel menselijke rijpheid, ervaring en mensenkennis vereist.

In plaats daarvan krijgen we achteraf, als excuses, het volgende te horen: "...ik was nog zeer jong...ik was daar trouwens nog een paar jaren directeur...ik ben een lijfelijke mens...(!)".

Van enig 'toezicht' door de chef-commandeur, in hoc casu de pedo-bisschop Roger Vangheluwe, is natuurlijk geen sprake meer. Deze wreef zich op de achtergrond in de handen.

En de toenmalig geestelijk directeur en begeleider van de seminaristen in Brugge, Johan Bonny, wil ook van niets geweten hebben. Zeker niet toen hij naar de Gregoriana in Rome vertrok. Ook nog zo een homo-kot!

(C.B.) wordt dan maar Adjunct-Vicaris voor Jeugd in het Brugse Bisdom!

Koen Vanhoutte was natuurlijk op de hoogte, terwijl Jozef De Kesel van niets wist en ook niet wilde weten toen de klachtenbrieven van priesters begonnen binnen te stromen.

Na een perslek volgt een ontslag, maar blijven er nog vele 'tweede kansen' intact!

En weer doet Jozef De Kesel niets!

Krotterij van de hoogste graad.

Een gelijkenis tussen het Grootseminarie van Brugge en het CPRL, het Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd in Antwerpen (1970-1999), het lievelingskind van Godfried 'kardinaal' Danneels, met aan het hoofd aldaar Marc Gesquière, vaste klant in de Antwerpse SM-clubs en de latere deken van Kortrijk die nog zelfmoord zou plegen, dringt zich op!

Katholiek Vlaanderen stond destijds op zijn kop naar aanleiding van de acties van Alexandra Colen tegen het pedofiel getinte godsdienstboek 'Roeach', dat overigens tot stand kwam met een zeer sterke West-Vlaamse inbreng - niet waar Arseen De Visch? Arseen D. liep overigens nog tot 2013 in het Eekhouthuis rond, eng verbonden met het bisdom Brugge. Want zo snel geven deze speciale 'kameraden' niet op.

En 'theologie' werd te Brugge o.a. gegeven door Johan Bonny.

In 'Kerk en leven' werd o.a. door Jef Barzin, nu deken in Antwerpen, reclame gemaakt voor de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'.

In Brugge werd na het Tweede Vaticaans Concilie onzin gefabriceerd van a tot z. Het Grootseminarie werd een broeihaard van anti-christelijkheid, die onder een 'bisdommelijke' dekmantel werd gecultiveerd.

En dan verwondert men zich over het feit, dat nog in de vasten van 2013 een doorgeknalde 'seminarist' een "vriend" zoekt op gayromeo.be.

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130311_00500558


De president van het Grootseminarie, Koen Vanhoutte, ontkent de feiten eerst nog, alhoewel hij wel degelijk beter wist!

"Koenraad Vanhoutte, de president van het grootseminarie, is op de hoogte van wat er op de site staat maar neemt voorlopig geen maatregelen. ‘Ik heb al verschillende gesprekken met de betrokken leerling gehad. Ik ben er nog niet uit of hij die pagina zelf heeft aangemaakt of hij het slachtoffer is van een flauwe grap. Dat moet blijken uit de gesprekken die nog volgen.'

LEUGENS!

Het akkefietje op gayromeo.be was trouwens nog maar 'kinderspel' in vergelijking met wat er eerder al onder bepaalde seminaristen, met medeweten van het hele Grootseminarie, was gebeurd!

Ook toen werden er "voorlopig geen maatregelen" genomen!

Een apostolische visitatie is uiterst wenselijk!

maandag 11 januari 2016

Brieven van Koen Vanhoutte, de president van het Grootseminarie van Brugge: "Als je denkt aan priester worden…"

De katholieke kerk wijdt enkel celibataire mannen tot priester [!]. Van haar priesters verwacht de kerk dat ze hun roeping beleven als ongehuwde ["ongehuwde"?] omwille van het Rijk Gods. Ze worden geroepen om Jezus te volgen die als ongehuwde [!] helemaal leefde van en voor zijn Vader. Celibataire priesters kunnen een diepe levensvervulling vinden in hun verbondenheid met God die hen bemint en draagt. Alles begint bij de ontdekking van Gods liefde die altijd eerst is. Het kan een sterk geloofsgetuigenis zijn voor hun omgeving als priesters geluk en kracht vinden in hun vriendschap met de Heer. Vanuit het ontvangen van Gods gratuite liefde [!] weten ze zich gezonden om Gods goedheid te delen met velen, vooral met hen die wachten op een teken van begrip en genegenheid [?].

Er zijn altijd wel vragen geweest bij het verplicht stellen van het celibaat voor de priesters [!]. In onze tijd wordt het godgewijde celibaat op zich als zinvolle levenskeuze in vraag gesteld [!]. Recent werden we geschokt bij het bekend raken van het seksueel misbruik van kinderen door priesters [!][!][!][én door bisschoppen?]. Het nieuws over zo'n misstappen heeft de alsmaar breder verspreide gedachte gevoed dat een celibatair leven zo goed als onmogelijk is [!]. We leven in een klimaat waarin priesters gemakkelijk verdacht gemaakt worden het celibaat niet te onderhouden [Alsof er in zijn Grootseminarie niets gebeurd zou zijn!]. Er wordt vlug gedacht en gezegd dat ze stiekem een relatie hebben met een vrouw of een man [!]. De huidige situatie leert ons in elk geval dat het leven in seksuele onthouding niet vanzelfsprekend is [!] en ook niet kan rekenen op veel begrip in onze samenleving [!].

Maar kun je daaruit besluiten dat een celibatair leven zinloos en onmogelijk is? Zo'n zwaar besluit gaat voorbij aan de vele getuigenissen van priesters die gelukkig zijn in een celibatair leven ten dienste van velen in kerk en samenleving [!]. In stille bezinning en gebed weten ze zich nooit echt alleen. Hun vreugden en zorgen delen ze met de Heer van hun leven die ze ontdekken als een trouwe metgezel en tochtgenoot. Ze zijn ook dankbaar voor hun goede vrienden [!], voor allen die hen dragen en met wie ze mogen samenwerken. Hun voorbeeld blijft ons voor ogen staan, ook als we misstanden in de kerk moeten betreuren [!].

Als je denkt aan priester worden, kijk dan eens in eigen hart of je daar ook de roeping vindt om als ongehuwde [!] de Heer en zijn volk te dienen. Durf eerlijk en open spreken met een vertrouwenspersoon over je gevoelsleven [!!!], je verlangen naar een levenspartner en naar kinderen [!!!], je groei in vriendschap [!!!], in geloof en gebed. Bespreek ook hoe je omgaat met je alleen zijn en met je geloof dat God je steeds nabij is.

Als je denkt aan priester worden, bid dan dikwijls om de Geest die je helpt ontdekken of je ook geroepen bent ongehuwd door het leven te gaan. 'k Bid mee om die gave van onderscheiding. [Leugenachtig!]

Bron: Grootseminarie Brugge

Link:

http://www.grootseminariebrugge.be/priesterworden3.htmLink:

http://www.grootseminariebrugge.be/priesterworden0.htm

zondag 10 januari 2016

Focus|WTV 06/01/2016: "Een priester van het bisdom Brugge getuigt over hoe seksueel misbruik in de doofpot belandde"

De ex-directeur van het Grootseminarie van Brugge, Carmino Bohez, die verschillende seminaristen seksueel aangerand zou hebben, zou beschermd geweest zijn door de voorlopige bestuurder van het bisdom Brugge; Koen Vanhoutte.

Ook de 'homovriendelijke' bisschoppen Jozef De Kesel
en Johan Bonny gaan in deze zaak niet vrijuit!

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/01/koen-vanhoutte-carmino-bohez-jozef-de.html


Link naar Focus|WTV:

http://www.focus-wtv.be/nieuws/priester-van-bisdom-getuigt-over-hoe-seksueel-misbruik-doofpot-belandde#


Link naar de petitie van Pro Familia:

http://www.beschermdekinderen.net/zaterdag 9 januari 2016

Koen Vanhoutte, Carmino Bohez, Jozef De Kesel én Johan Bonny...

Via e-mail ontving Pro Familia van een priester uit het bisdom Brugge deze tekst, die we hier met zijn toestemming integraal publiceren:


Koen Vanhoutte is niet alleen verantwoordelijk voor het beschermen van pedofiele priesters, zoals Tom F., Jurgen C. en andere, hij is medeverantwoordelijk voor de bescherming van Carmino B., die jarenlang directeur was van het Grootseminarie van Brugge. In die hoedanigheid heeft Carmino B. verschillende seminaristen seksueel aangerand [!]. Als directeur kon hij jarenlang seminaristen betasten. Zo legde hij zijn hand op de benen en gleed omhoog... Hij schepte er een behagen in om hand in hand met de seminaristen door de gangen van het seminarie te wandelen. Hij betastte hals, benen, armen,... De seminaristen, verstijfd van angst, durfden niet reageren. Bij minimum twee seminaristen is hij zelfs veel verder proberen te gaan... [!][!][!]

Koen Vanhoutte was op de hoogte toen Carmino B. zijn ontslag moest indienen [!]. Onder Roger Vangheluwe [!] werd Carmino dan... adjunct-vicaris voor de JEUGD [!][!][!]! In 2010 als Roger Vangheluwe moest opstappen om gelijkaardige feiten, werd Koen Vanhoutte administrator. In de functie van Vicaris-Generaal heeft hij nadien de nieuwe bisschop Jozef De Kesel over Carmino B. NIET ingelicht [!]. Zelfs toen verschillende jonge priesters klacht indienden bij de vertrouwenspersoon van het bisdom, heeft Vanhoutte niét gereageerd! Het is pas toen de jonge priester Igor Debliquy [!] een brief schreef naar De Kesel (die hij doorgegeven heeft aan zijn vicarissen [= Zeer laffe daad van Jozef De Kesel!], en iemand op het bisdom dit lekte naar de pers!) [!][!][!] dat Carmino B. de eer kreeg om zelf ontslag te nemen [!]. De Kesel noemde dit "een ontslag om persoonlijke redenen..." [Nog meer leugens van De Kesel!]

Koen Vanhoutte [!] is verder ook verantwoordelijk voor depressies bij verschillende geestelijken (priesters en diakens) waarbij één jonge priester zelfs op de rand van zelfdoding [!] terecht kwam omdat hij hem bewust dakloos maakte! [!] Vanhoutte is zich echter nooit van enig kwaad bewust...

Bron: Pro Familia

Link:

http://www.beschermdekinderen.net/blog/een-priester-getuigt-over-de-pijnen-in-het-bisdom-brugge


http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/01/pro-familia-een-priester-getuigt-over.html


Enkele opmerkingen:

Een gelijkenis tussen het Grootseminarie van Brugge en het CPRL, het Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd in Antwerpen (1970-1999), met aan het hoofd Marc Gesquière, de latere deken van Kortrijk, dringt zich op!

Uit Humo: "In '96 valt Marc Gesquière een grote eer te beurt: hij volgt Emiel Tobback op aan het hoofd van het CPRL. 'Ik heb hem zelf niet aangesteld,' zegt Tobback, 'zijn benoeming was een beslissing van de Belgische bisschoppen.' Zeker is dat de bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, de kandidatuur van de Ieperling welgezind is. Het is de eerste keer dat Vangheluwe de carrière van Gesquière een zetje geeft; het zal niet de laatste keer zijn."

Het was ook onder Roger Vangheluwe, dat Koen Vanhoutte werd benoemd tot vicaris voor de parochies en de liturgie. Onder Jozef De Kesel werd hij vicaris-generaal. Hij is ook president van het Grootseminarie van Brugge. Koen Vanhoutte werd in 1957 in Oostende geboren. Vanhoutte is afkomstig uit Moere, een polderdorpje bij Gistel waar ook de Antwerpse 'bisschop' Johan Bonny vandaan komt. 

Het Laatste Nieuws: "Al die posten maken van Vanhoutte een machtig man. Volgens verscheidene kerkelijke bronnen heeft Vanhoutte een bepalende rol gespeeld in de pedofiliezaken die het bisdom teisteren. "Het was mede zijn advies om priester Tom F. (veroordeeld voor aanranding minderjarige, red.) te benoemen in Middelkerke, net zoals hij de bisschop heeft aangeraden om Jeroen C. (onderzoek naar verkrachting minderjarige, red.) niet preventief te schorsen", klinkt het. Vanhoutte gaf dit gisteren trouwens ook toe in 'De Morgen', al benadrukte hij dat het de finale beslissing bij de bisschop lag. Verder wou hij geen commentaar leveren."


Over Carmino Bohez; adjunct-vicaris voor de JEUGD:

Uit de Buurtkrant Sint-Jozef 2014

"Tot welke beroepsbezigheden hebben al deze studies geleid, Carmino? Hoewel niet makkelijk, zal ik proberen mijn beroepsbezigheden in een notendop weer te geven. Vooreerst was ik docent filosofie en wereldgodsdiensten in het Brugse seminarie. Ik ben daar trouwens ook nog enkele jaren directeur geweest. Verder werd en ben ik nog steeds Adjunct-Vicaris in het Brugse Bisdom, ik kreeg er de jeugdpastorale bevoegdheid toebedeeld. Ik ben dit trouwens nog steeds. Van 2003 tot 2010 heb ik lesgegeven in de middelbare scholen St-Leocollege en Hemelsdaele, om vervolgens over te gaan tot pedagogische begeleider op pastoraal vlak, dit voor zowel basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs."

Bron: Buurtkrant Sint-Jozef 2014

Link:

https://www.brugge.be/files/uploads/document/bk_st-jozef-1-20142.pdfMaar, als ik het goed begrijp, kwam iedere West-Vlaming, die een religieuze roeping als seculiere priester meende te voelen, in een homoseksueel nest terecht!

Dit is een identieke situatie als ten tijde van de beruchte CPRL (Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd in Antwerpen (1970-1999), het lievelingskind van Godfried 'kardinaal' Danneels.

Het CPRL in Antwerpen, werd net zoals het Grootseminarie in Brugge, zeer snel één der meest "hotte" trefpunten voor homo's in het Antwerpese, en notabene onder de leiding van Marc Gesquière, de latere deken van Kortrijk, die dan in Januari 2011 zelfmoord pleegde in de Leie.

En tezelfdertijd komen de West-Vlaamse seminaristen in Brugge in contact met de "lijfelijke" Carmino Bohez!

Na klachten wordt Carmino Bohez dan uit het Grootseminarie verwijderd, maar wordt door Vangheluwe tot Adjunct-Vicaris voor Jeugd in het Brugse Bisdom benoemd!

Van 2003 tot 2010 heeft Carmino Bohez lesgegeven in de middelbare scholen St-Leocollege en Hemelsdaele, om vervolgens over te gaan tot pedagogische begeleider op pastoraal vlak, dit voor zowel basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs. Heeft De Kesel hem in deze functie benoemd?

Dan volgt de brief van Igor de Bliquy.

En wat doet Jozef De Kesel? NIETS!

Vervolgens komt er een perslek:

"Na het misbruikschandaal waarin Vangheluwe betrokken was, schreven de bisschoppenconferentie en hoge oversten zelf richtlijnen uit. De tekst "Verborgen verdriet" bevatte een aantal maatregelen voor iedere vermeende dader van seksueel misbruik. Maar volgens de jonge West-Vlaamse priester Igor de Bliquy worden die maatregelen gewoon niet toegepast. "Dat vind ik heel frapperend", zei hij in "Hautekiet" op Radio 1."

"In een brief van ongeveer een maand geleden aan de Brugse bisschop Jozef De Kesel en de medewerkers van het Brugse bisdom, die de krant De Morgen recent in handen kreeg, schrijft de priester zijn frustraties neer. Verschillende gevallen van misbruik zouden al jaren met de mantel der liefde bedekt worden. De houding van het Brugse bisdom is nauwelijks veranderd, klaagt de priester aan."

Bron: De Redactie

Link: 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2315354


Uiteindelijk wordt Carmino Bohez nog door De Kesel de laan uitgestuurd.


De Morgen: "Opnieuw ontslag in bisdom Brugge"

Bisschop Jozef De Kesel heeft deze week het ontslag aanvaard [!] van zijn adjunct-vicaris voor de jeugd. De man verliet al in 2003 het Grootseminarie van Brugge na een melding over grensoverschrijdend gedrag, maar kon daarna aan de slag bij de Brugse kerkleiding [!].

De feiten dateren van 2003 [!], toen C.B. nog een jonge beloftevolle professor en directeur van het Grootseminarie van Brugge was. Een van de seminaristen stapte toen naar de president van de priesterschool met een melding over grensoverschrijdend gedrag.

"Ik had een ernstig persoonlijk conflict met hem", wil de seminarist, die inmiddels priester is, daarover kwijt [!]. "Hij had een heel informele stijl als directeur, terwijl hij wel in een machtspositie zat. Ik heb daar toen melding van gemaakt, en dat is toen kordaat aangepakt. Hij is moeten vertrekken." Ook andere toenmalige seminaristen geven aan dat er spanningen waren over de houding van de prof. "Hij was zeer lijfelijk en dat zorgde voor wrevel." Na de melding in 2003 verliet C.B. het Grootseminarie en werd hij adjunct-vicaris voor de jeugd. [!][!][!][!][!]

"Persoonlijke aangelegenheid"

Bisschop Jozef De Kesel en zijn entourage werden in december op de hoogte gebracht van het conflict van meer dan tien jaar geleden [!]. Het opvangpunt kreeg hierop de vraag om de zaak te onderzoeken en sprak met alle betrokkenen [!]. De conclusie was dat het om een persoonlijke aangelegenheid [!][!][!] ging die op het publieke forum niet verder gecommuniceerd moest worden.

Toch besloot C.B. deze week zijn ontslag in te dienen [!]. "Ik wou al eerder een van mijn taken stopzetten", zegt hij daar zelf over. "De berichtgeving vorige week was de druppel (DM 24/4). Er was inderdaad sprake van een conflict met een of meerdere seminaristen [!], maar dat ging over mijn manier van aanpak als directeur [!][!][!]. Ik was heel jong toen ik als directeur begon, wellicht heb ik een aantal dingen niet goed aangepakt. Ik ben een lijfelijk persoon [!][!][!], ja. Het was trouwens op mijn vraag dat ik in 2003 ben vertrokken uit het Grootseminarie. Mogelijk had dat toen transparanter en beter gecommuniceerd moeten worden, dan was er zo veel jaar later geen ophef over geweest. Het opvangpunt heeft me voorgesteld begeleiding te volgen, en ik ben daarop ingegaan." [!][!][!][!][!]

Inmiddels wijzen steeds meer mensen naar bisschop De Kesel en zijn entourage als verantwoordelijken voor het gebrek aan transparantie en daadkracht [!][!][!][!][!]. De bisschop zelf wenst niet te reageren. [!][!][!][!][!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/opnieuw-ontslag-in-bisdom-brugge-b3416a1a/

HET IS DUIDELIJK, DAT DE KESEL HIER NIET VRIJUIT GAAT!!!

WERD CARMINO BOHEZ OOK UIT ZIJN ANDERE FUNCTIES ONTHEVEN???

DIT BLIJFT ONDUIDELIJK!!!


Overigens, en nu wordt het pas écht brisant:

In ieder seminarie worden de priesterkandidaten begeleid door een priester met ervaring, ook spiritueel of geestelijke directeur genoemd. Bij deze kunnen de priesterkandidaten biechten, hun hart uitstorten, geestelijke problemen aansnijden en bespreken...

Deze geestelijke directeur in het Grootseminarie van Brugge was destijds zeer lang ene...

Johan Bonny...

Zie zijn biografie op Wikipedia en op Kerknet: "In 1985 benoemde Roger Vangheluwe hem tot directeur van de afdeling theologie en in 1991 tot geestelijk directeur van de afdeling theologie van het grootseminarie te Brugge."

Intussen heeft Bonny het tot 'bisschop' van Antwerpen geschopt, maar hij houdt er nog steeds zijn extreem homovriendelijke ideeën op na: interview van 27.12.2014 in De Morgen; Brief voor de synode 2014; en activiteiten bij de Synode 2015.

Johan Bonny, ook weer iemand die van niets geweten wil hebben, hoewel hij het natuurlijk moest weten!

Misschien kunnen we dit fenomeen het "Godfried-syndroom" noemen...

Het "grootseminarie" van Brugge is reeds zeer lang geen seminarie meer, maar wel een broeinest van homo-, efebo- en homofilie!

En dat druist tegen het Magisterium van de Kerk in.

Wat een Augiasstal!


De jonge Johan Bonny was in zijn Brugse jaren ook de poulain van Roger Vangheluwe...
Koen Vanhoutte, machtigste man in het Brugse web én poulain van Roger Vangheluwe...
Carmino Bohez, poulain van Roger Vangheluwe...
Tot voor enkele dagen was Carmino Bohez nog contactpersoon voor priesterkandidaten...

Link:

http://www.kerknet.be/roepingen/content.php?ID=16393
Blijkbaar hebben ze op enkele uren tijd een andere gevonden...

Link:

http://www.kerknet.be/roepingen/content.php?ID=16393
Maar, onkruid vergaat niet!

Nog steeds is Carmino Bohez op Roepingen.net de contactpersoon!

Link:

http://www.roepingen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=8
Een overzicht van de priesterraad ten tijde van Vangheluwe en de in opspraak gekomen 'priesters'...
En natuurlijk was Carmino Bohez ook actief bij IJD;
de Interdiocesane Jeugddienst van de Vlaamse bisschoppen!

Link:

http://www.ijd.be/roeping-veelvoud
En Carmino Bohez is ook betrokken bij Nascholing.be van het Katholiek Onderwijs.

Link:

http://www.nascholing.be/2014-2015/contact/medewerkers/2#carmino.bohez 
En Carmino Bohez is ook een "pedagogische begeleider op pastoraal vlak" voor het Katholiek Onderwijs!
Het VVKSO!!!!!

Link:

http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/item.asp?WID=1&PID=57&OrgID=5&MenuID=
En Carmino Bohez is nog steeds pastoor!

Over "tweede kansen" gesproken! Hé, De Kesel!

Link:

http://archief.kerknet.be/federatie/6117/content.php?ID=15933
 

Wie denkt men eigenlijk voor de gek te houden???vrijdag 8 januari 2016

Over de 'communicatie' van de Post-conciliaire Bastaardkerk:

In Vlaanderen strompelt de Bastaardkerk zonder verandering voort...


Hoewel de Nederlandstalige pers nu bericht over het seksueel misbruik in het Grootseminarie van Brugge (vb. De Morgen, Het Laatste Nieuws, Knack, Humo, Focus en - ik was stomverbaasd - nu opeens ook Het Nieuwsblad en De Standaard), blijven Kerknet, Kerk en leven, Tertio, de bisdommen etc. zwijgen.

Koen Vanhoutte zélf, de president van het Brugse Grootseminarie en administrator van het bisdom Brugge, is echter ook niet voor commentaar bereikbaar.

In totale paniek wegens de vele onzin die al jaren op "www.kerknet.be" geproduceerd en gepubliceerd werd, wordt nu een "nieuw.kerknet" in het leven geroepen, dat de infantilisering van de Noord-Belgische Bastaardkerk uitstekend vertolkt; het informatiegehalte tendeert tegen nul.
 
Dat is militair-strategisch gezien natuurlijk de domste oplossing!

Tot over de oren in de problemen zitten, overdekt worden met verwijten en aanklachten, en zichzelf dan van de laatste mogelijkheden tot antwoord beroven.


Op Facebook kunnen wij echter uitgebreid lezen, hoe de zelfbenoemde 'elite' van de Post-conciliaire Bastaardkerk in Vlaanderen, denkt en communiceert.

De hautaine houding en lafheid van deze anti-katholieke amateur-theologen stoot tegen de borst en is weerzinwekkend!

Het aantal shares en likes toont duidelijk aan, dat deze CD&V-ers géén achterban hebben en totaal los staan van de Kerk in Vlaanderen!Deze salon-theologen schijten in hun broek van angst!
Ze durven de vijand nog niet eens bij naam noemen!

Ze spreken over 'men'...
"Men heeft de aartsbisschop nu duidelijk gemaakt wat zijn graaswei is."

Waarom dient Jozef De Kesel dan niet eens een klacht in
tégen de partijdigheid van de media?
Alleen maar woorden en géén daden! Lafheid alom!

Waarom durven deze lieden de vrijzinnigheid en de vrijmetselarij
niet bij naam te noemen?

Simpel; omdat ze er zelf deel van uitmaken!


Aartsbisschop André Léonard geeft Bergoglio, Godfried 'kardinaal' Danneels, Jozef De Kesel en de lafaards binnen de Belgische Bisschoppenconferentie lik-op-stuk:

Belgian archbishop: ‘Time has come’ for Pope Francis to defend Church’s Tradition!

"Voor Bergoglio is de tijd gekomen om de Traditie van de Kerk te verdedigen!"


In a sweeping interview, the archbishop emeritus of Brussels warns that the ambiguity in the Synod’s final text was ‘very risky,’ but says he trusts the Pope will hold to his word and defend Catholic Tradition.

BRUSSELS, January 8, 2016 (LifeSiteNews) – Shortly after leaving the see of Mechelen-Brussels at the age of 75 – the official retirement age for prelates of the Roman Catholic Church – Archbishop André Léonard, former primate of Belgium, gave a wide-ranging interview to the French weekly Famille chrétienne. Bishop Léonard made unusually direct remarks about the crisis of vocations, the dangerous “ambiguities” of the recent Synod on the Family and other controversial topics. In liberal Belgium he had the reputation of being conservative and even narrow-minded – contrary to his successor, Jozef De Kesel [!], former auxiliary bishop to Cardinal Danneels of the infamous “Sankt-Gallen group.” Léonard was even attacked by a group of topless “Femen” activists in April 2013: they drenched him with water during a conference, accusing him of “homophobia” for his statements on the “abnormality” of homosexuality.

But he has never wavered. Responding to Famille chrétienne’s journalist, he said: “I am convinced that the Church’s Magisterium is valid, even on the most sensitive and controversial issues.”

Under his leadership, the number of seminarians progressed tenfold in his diocese, growing from four when he arrived to 55 on his departure. Archbishop Léonard is also known for his openness to traditional Catholic institutions such as the Priestly Fraternity of St. Peter (FSSP) and the Institute of Christ the King, both of whom he welcomed in Brussels. Just before leaving Belgium to retire in the French Marian sanctuary of Notre Dame du Laus, he celebrated Mass in the extraordinary form of the Roman Rite in the church of the Minims where he had named a priest of the FSSP as vicar several years before.

Of special interest to the readers of LifeSiteNews are Leonard’s interview responses regarding the Synod on the Family. Antoine Pasquier of Famille chrétienne asked him: “The second Synod on the Family took place in October. The final text is open to interpretation. How do you read it, having taken part in the first session?”


Archbishop Leonard answered bluntly: “I didn’t get the impression of real progress from one synod to the other, rather there was a repetition of what had already been said. It left me a bit unsatisfied. There are good things in the final text, but I was a bit disappointed by the fact that they cultivated ambiguity [!] around the most sensitive issues. Some bishops told me the texts were deliberately formulated in an ambiguous way, in order to leave them open to interpretation in different directions. Such ambiguity on key issues is very risky, as it could give way to practices that would be very difficult to reverse once they have been instituted and developed.”

“I therefore hope”, he said, “that we will have a nuanced and benevolent approach, but that it will remain clear on doctrinal and disciplinary teachings of the Catholic Church regarding marriage and the family. The ball is now in the Pope’s court
[!]. The time has come for him to fulfill his Petrine ministry of unity and continuity of Tradition [!], as he declared he would in his final declaration at the end of the first Synod on the Family. What is most fundamentally at stake in the Synod is the alliance – in all the joys and suffering of families and couples – of love and truth. So says Psalm 84: ‘Love and truth will meet; justice and peace will kiss.’ The Church must be all at once merciful, welcoming all with openness of heart, and faithful to her teachings on marriage and the family.”

Bishop Leonard was equally clear about the idea of delegating more power to bishops’ conferences in matters of discipline.

“That is not a good idea” [!], he said. “I find it hard to see how discipline could be modulated from one country to another or from one continent to another. I would find it extremely risky for Western countries to be allowed a more flexible discipline. What sort of image would that give of the Church? Would Christians from richer countries, besides the greater comforts that most of them enjoy, also benefit from a more comfortable discipline? It would be a great scandal! On the other hand, there is a point where the diversity of locations should be taken into account: in implementing pastoral care with regard to the different problems that appear in different continents, so as to offer adequate solutions.”

Archbishop Léonard’s plain speaking earned him no little opposition during his five years as Primate of Belgium: an overwhelmingly Catholic nation which gave innumerable missionaries to the Church in the first half of the 20th century but where relativism has become a way of life and religious practice has plummeted. Seventy percent of under-thirties now declare they have no link whatsoever with the Catholic Church and only 25 percent of marriages involve a religious ceremony. The decline accelerated under Cardinal Danneels [!], who was Primate of Belgium between 1979 and 2010: he was of the vein of the majority of Belgian bishops who openly defied the teaching of Paul VI on contraception in Humanæ vitæ [!][!][!] in 1968. How did Archbishop Léonard cope with this opposition both within and without the Church?

“Partly with strong convictions, partly by temperament,” he answered. “During my years of priesthood the Church’s conviction as it regards different aspects of human existence my own. And I am convinced that the Church’s Magisterium is valid, even on the most sensitive and controversial issues. I always judged my mission was to be an echo to the teachings of Christ and the Church on human destiny. So it never disturbed me to paddle upstream, sometimes, against the current of society and the spirit of the times. Wouldn’t you say that is a bit normal? A significant proportion of the Gospel goes against the grain. St Paul, speaking to the Romans, said: ‘Do not conform yourselves to this age.’”

Léonard went on to say: “My convictions prompted varied reactions: there were those who were happy to hear clear language that was truly encouraging them to live according to their Catholic identity, and there were others who protested, sometimes even among Christians themselves [!] because they didn’t really like – even in a world where freedom is considered to be a supreme value – that a bishop should be thinking differently from the dominant mindset. This type of opposition or disagreement is, in a way, inevitable [!]. It is its absence that would have troubled me. Jesus does not promise us success, but rather contradiction [!]. But these small miseries are only a small part of my ministry, and they are nothing compared with what the bishops suffered during the first centuries of the Church, or what bishops suffer today in the Middle-East or in Asia!”

Despite his reputation of “rigidity” and “intolerance” hawked by the Belgian media, Léonard’s steadfast Catholic stances and clear condemnation of the manifestations of the culture of death in a country that has been a fore-runner in social engineering did not deter young men in Belgium from answering their call to the priesthood; quite the contrary.

When asked to explain the sudden in rise in vocations under his leadership in Mechelen-Brussels, Léonard made it plain that what counted in his eyes was the attitude of the bishop to young men who think they have a vocation: it requires welcoming and proximity, he said. “I never sent away a young man who came to see me, I never told him to first go and see the vocations office of the diocese, I always welcomed him. If a man wants to give his life to Christ, the bishop should meet with him! When a young man feels he is important in the eyes of the bishop of his diocese: that will help him to make his decision. I have no miracle recipe. I simply always remained open to the realities to which the Holy Spirit gives rise in the Church. (…) All those who present themselves will not necessarily become priests, discernment is necessary, but first of all there must be a welcoming attitude. What a joy for a bishop to meet a man who wants to consecrate himself to the Church! What a wonderful present!”
 

Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/belgian-archbishop-time-has-come-for-pope-francis-to-defend-churchs-traditi

woensdag 6 januari 2016

'Pro Familia' vraagt paus om “zuiveringsoperatie” in bisdom Brugge

De conservatieve katholieke vereniging Pro Familia is met een petitie gestart waarin paus Franciscus gevraagd wordt een zuiveringsoperatie door te voeren in het bisdom Brugge. Ze spreekt van een “ongezonde machtssituatie” in handen van Koen Vanhoutte, de voorlopige bestuurder van het bisdom. Die wenst niet te reageren.

Vanhoutte werd midden december verkozen tot diocesane administrator. Hij zal het bisdom voorlopig besturen, na de aanstelling van Mgr. Jozef De Kesel tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel en tot de paus een nieuwe bisschop benoemt.

Volgens Pro Familia was Vanhoutte de steunpilaar van De Kesel en ook van diens voorganger, de wegens kindermisbruik in opspraak geraakte Roger Vangheluwe. “Vanhoutte is betrokken in alle dossiers van seksueel misbruik en machtsmisbruik waarmee het bisdom Brugge recentelijk in zwaar weer kwam”, klinkt het. “Deze ronduit ongezonde machtsconcentratie in handen van Koen Vanhoutte heeft geleid tot een dramatische situatie.”

Pro Familia pleit voor een zuiveringsoperatie, zodat het bisdom niet langer gedomineerd zou worden door wat het noemt “lieden die reeds betrokken waren in de verbrande beleidsploeg van Mgr. Roger Vangheluwe en Mgr. Jozef De Kesel”. Concreet vraagt de vereniging dat de paus een “apostolische visitator” zou aanduiden om het bisdom Brugge door te lichten.

Koen Vanhoutte, de diocesane administrator van het bisdom, wenste dinsdag geen commentaar te geven op de uitlatingen van Pro Familia.

Bron: De Standaard

Link:


http://www.standaard.be/cnt/dmf20160105_02050165


Bron: De Morgen

Link:


http://www.demorgen.be/binnenland/pro-familia-vraagt-paus-om-zuiveringsoperatie-in-bisdom-brugge-b787df41/

 

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:


http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2575436/2016/01/05/Pro-Familia-vraagt-paus-om-zuiveringsoperatie-in-bisdom-Brugge.dhtml


Bron: Het Nieuwsblad

Link:


http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160105_02050164
 


Bron: Focus|WTV

Video-Link:

http://www.focus-wtv.be/video/pro-familia-vraagt-zuiveringsoperatie-bisdom-brugge
Teken de petitie van 'Pro Familia':
 

Link:

www.beschermdekinderen.net

Pro Familia: "Een priester getuigt over de pijnen in het bisdom Brugge"

Via e-mail ontving Pro Familia van een priester uit het bisdom Brugge deze tekst, die we hier met zijn toestemming integraal publiceren:


Koen Vanhoutte is niet alleen verantwoordelijk voor het beschermen van pedofiele priesters, zoals Tom F., Jurgen C. en andere, hij is medeverantwoordelijk voor de bescherming van Carmino B., die jarenlang directeur was van het Grootseminarie van Brugge. In die hoedanigheid heeft Carmino B. verschillende seminaristen seksueel aangerand. Als directeur kon hij jarenlang seminaristen betasten. Zo legde hij zijn hand op de benen en gleed omhoog... Hij schepte er een behagen in om hand in hand met de seminaristen door de gangen van het seminarie te wandelen. Hij betastte hals, benen, armen,... De seminaristen, verstijfd van angst, durfden niet reageren. Bij minimum twee seminaristen is hij zelfs veel verder proberen te gaan...

Koen Vanhoutte was op de hoogte toen Carmino B. zijn ontslag moest indienen. Onder Roger Vangheluwe werd Carmino dan... adjunct-vicaris voor de JEUGD! In 2010 als Roger Vangheluwe moest opstappen om gelijkaardige feiten, werd Koen Vanhoutte administrator. In de functie van Vicaris-Generaal heeft hij nadien de nieuwe bisschop Jozef De Kesel over Carmino B. NIET ingelicht. Zelfs toen verschillende jonge priesters klacht indienden bij de vertrouwenspersoon van het bisdom, heeft Vanhoutte niét gereageerd! Het is pas toen de jonge priester Igor Debliquy een brief schreef naar De Kesel (die hij doorgegeven heeft aan zijn vicarissen, en iemand op het bisdom dit lekte naar de pers!) dat Carmino B. de eer kreeg om zelf ontslag te nemen. De Kesel noemde dit "een ontslag om persoonlijke redenen..."

Koen Vanhoutte is verder ook verantwoordelijk voor depressies bij verschillende geestelijken (priesters en diakens) waarbij één jonge priester zelfs op de rand van zelfdoding terecht kwam omdat hij hem bewust dakloos maakte! Vanhoutte is zich echter nooit van enig kwaad bewust...

Bron: Pro Familia

Link:

http://www.beschermdekinderen.net/blog/een-priester-getuigt-over-de-pijnen-in-het-bisdom-brugge


De 'Carmino' in kwestie is Carmino Bohez

KAVlaanderen van vrijdag, 19 juni 2015


Oproep: "Vanwaar heeft u die informatie over priester Carmino Bohez?"

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/06/oproep-vanwaar-heeft-u-die-informatie.htmlOpnieuw ontslag in bisdom Brugge


Bisschop Jozef De Kesel heeft deze week het ontslag aanvaard van zijn adjunct-vicaris voor de jeugd. De man verliet al in 2003 het Grootseminarie van Brugge na een melding over grensoverschrijdend gedrag, maar kon daarna aan de slag bij de Brugse kerkleiding.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/opnieuw-ontslag-in-bisdom-brugge-b3416a1a/Buurtbewoner in de kijker: Carmino Bohez


Lees pagina 16 en 17:

Link:

https://www.brugge.be/files/uploads/document/bk_st-jozef-1-20142.pdfKerknet Roepingen


Priester worden in het bisdom Brugge
contactadres

E.H. Carmino Bohez

Link:

http://www.kerknet.be/roepingen/content.php?ID=16393


Kultur trifft Kirche - "Die Heiligen Drei Könige Mythos, Kunst und Kult" im Museum Schnütgen - 2015

maandag 4 januari 2016

The Appointment of Belgian Archbishop Jozef De Kesel: A Mistake?

Like fellow Belgian bishop Johan Bonny, Bp. Jozef De Kesel is known to be gay-friendly [!]


The lamentable situation in Belgium continues unabated. In October 2014, a priest accused of sexually abusing a minor was appointed priest for the town of Middelkerke, in the Bruges diocese, raising a public outcry. The matter was resolved only by the man's refusal to accept the appointment — but the bishop responsible for appointing him — Jozef de Kesel — never apologized for the mishap.


On November 6, 2015, that same bishop was announced as the new archbishop of Brussels, replacing orthodox appointment Abp. André-Joseph Léonard, who had reached the age of 75, with its mandatory letter of resignation.

As spokesman for Pro Familia, a pro-life apostolate based in Belgium, we believe the new appointment of Abp. Jozef de Kesel is a grave mistake.

December 12 was the installation date for the new archbishop of the Mechelen-Brussels archdiocese. The ceremony in the Mechelen cathedral was attended by leading figures, including the Catholic king and queen of Belgium, as well as the man considered the unofficial "boss" of the Belgian Church — Koen Geens, head of the Belgian Department of Justice, who pays the salaries of all the Catholic bishops and priests in the country.

Also present was Jan Peumans, a self-proclaimed Buddhist and the head of the Flemish parliament, as well as Mechelen mayor Bart Somers and Siegfried Bracke, head of the Belgian federal parliament. The latter two are self-proclaimed Freemasons. Of the 250 official guests, most were on the state's payroll.

A gathering of Pro Familia supporters rallied outside the cathedral, braving the December weather to protest the inaction and negligence by the hierarchy in confronting the clerical sex abuse scandal for which the Belgian Catholic Church has grown infamous. And we are not alone in this struggle.

In April 2015, five years after Bruges bishop Roger Vangheluwe resigned in disgrace after admitting he had sexually abused his young nephew, a priest named Igor de Blicquy wrote a public letter complaining that nothing had really changed in the diocese and that the same culture of cover-up still existed under De Kesel's tenure.

Like fellow Belgian bishop Johan Bonny of Antwerp, De Kesel is known to be gay-friendly. His lack of action confronting sex-abusing priests once merited his being called before Parliament. And De Kesel has a history of protecting sex-abusing priests, including Frs. Antoon Stragier, Tom Flamez and Jeroen Claerhout. The last one, Claerhout, caused a stir the Sunday before de Kesel's installation Mass, as Claerhout sang in a choir at the goodbye service for de Kesel's departure from Bruges — in spite of the fact that Claerhout is officially suspended from the priesthood as he awaits trial. The conductor "could not see the problem of his singing along."

A man named Koen Vanhoutte, rumored to be a shadow bishop, is believed to be the one who actually makes all the decisions in de Kesel's former diocese, de Kesel seens as merely a puppet of the very circles that made the Belgian Church notorious for its sex abuse scandals.

Pro Familia's protest outside the cathedral of Mechelen was meant to add a much-needed counterweight to the complacency of the ruling elite in the Church. In the meantime, because the Belgian Church is dying, with very few young people at Mass, and certainly no organized progressive Catholic youth, this age of left-liberal Catholicism is dying off, and will likely cease to exist within 10 to 15 years at most.

Even so, the damage is complete. The left-liberals are on course to do a Samson-like act on the Church, aiming to bring the whole structure down on top of their heads to ensure nobody else will inherit it. Because of the cover-up culture inside the Belgian Church, we have likely not seen the last of the abuse cases.

But there is also good news. Faithful pro-family groups like Pro Familia are getting more attention and praise. Recently, a Washington D.C.-based canon law expert, Kurt Martens, a Belgian, publicly supported our claim that the appointment of Jozef de Kesel is a mistake.

Martens asked in an opinion article how it's possible that the bishop of Bruges and his right-hand man Koen Vanhoutte were able to remain in office during their tenure there. De Kesel's appointment of a sex-abusing priest proves that the diocese of Bruges still seems to have more sympathy for perpetrators of sexual abuse than for victims. "They obviously have still not understood what empathy means," Martens wrote.

Even more, Martens believes an investigation should be launched into the affairs of the Bruges diocese. "Maybe Pope Francis should intervene by sending an apostolic visitator to research the situation thoroughly." We agree.


Bron: Church Militant

Link:

http://www.churchmilitant.com/news/article/the-appointment-of-belgian-bishop-jozef-de-kesel-a-mistakePro Familia: 'Petitie aan Paus Franciscus voor de bescherming van de kinderen!'

Link:


http://www.beschermdekinderen.net/


Movies of the English Martyrs


zaterdag 2 januari 2016

Knack: Rusthuis weigert arts toegang voor euthanasie: 'Uitspraak rechtbank kan precedent zijn'

De directie van een katholiek rusthuis in Diest moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden, omdat ze een arts de toegang verbood toen die euthanasie kwam voltrekken. Zijn terminaal zieke patiënte heeft daardoor extra afgezien, zegt de familie. [Het rusthuis heeft helemaal niets fout gedaan!]

De directie van een katholiek rusthuis in Diest moet zich in april voor de rechter verantwoorden, omdat ze een arts de toegang verbood toen die euthanasie kwam voltrekken [Terecht! Een rusthuis is een rusthuis en géén moordfabriek!]. Zijn terminaal zieke patiënte heeft daardoor extra afgezien, zegt de familie zaterdag in de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen. Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde en pionier in het euthanasiedebat, zegt in een reactie dat de uitspraak van de rechtbank een belangrijk precedent kan zijn. [Wim Distelmans zou beter zijn mond houden!]

Het gaat om Mariette Buntjens die in 2011 haar wens tot euthanasie bekendmaakte. De 74-jarige vrouw was terminaal ziek door een uitgezaaide kanker en lag op haar levenseinde te wachten in woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Diest. Na zes maanden waren alle formaliteiten in orde, de vrouw had haar plannen ook in het rusthhuis bekendgemaakt. Maar enkele dagen voor de euthanasie zou worden uitgevoerd, liet het rusthuis weten dat de huisarts niet meer welkom was [Terecht!]. De vrouw werd uiteindelijk per ambulance naar huis gebracht om er in alle rust afscheid te kunnen nemen.

'Duidelijkheid verschaffen'

De familieleden trokken naar de rechter, omdat volgens hen het optreden van de directie het psychische en fysieke lijden van de vrouw vergroot heeft [Absurde argumentatie!]. De zaak komt in april, na twee keer uitstel, voor de burgerlijke rechtbank in Leuven. Volgens de advocate van de familie kunnen artsen zich beroepen op gewetensbezwaren tegen euthanasie, maar heeft een zorginstelling zich daar niet mee te bemoeien [De directie beslist wat in het rusthuis gebeurt. Moorden behoort niet tot de 'kerntaken' van een rusthuis!]. Maar helemaal duidelijk is dat niet in de Belgische wetgeving. De advocate hoopte dat de rechtbank die duidelijkheid zal verschaffen. De aanvraag was volgens haar geen randgeval, maar "viel voor 200 procent onder de euthanasiewet."

Volgens professor Distelmans is het de eerste keer dat zo'n zaak effectief voor een rechtbank komt. "Vanuit het netwerk van LEIF-artsen horen we wel vaker dat zorginstellingen moeilijk doen over euthanasie of vertragingsmanoeuvres inbouwen", klinkt het. "Nabestaanden tonen zich dan verbolgen, maar zetten niet de stap naar de rechtbank omdat ze denken dat het toch niets meer uithaalt." Volgens de professor had het rusthuis - "de thuis van mensen die daar een kamer huren, een plaats waar huisartsen frequent over de vloer komen" - niet het recht om de huisarts de toegang te weigeren [Het rusthuis had dat recht wél!]. Als de rechtbank ook die mening toegedaan is, zal de uitspraak een belangrijk precedent zijn.

Vorig week zei aartsbisschop Jozef De Kesel nog dat "katholieke ziekenhuizen en zorginstellingen het recht moeten hebben om euthanasie en abortus te weigeren".

Bron: Knack/Belga/RR/TE

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/rusthuis-weigert-arts-toegang-voor-euthanasie-uitspraak-rechtbank-kan-precedent-zijn/article-normal-641035.html

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer