zondag 29 juni 2014

Liefdesverklaring aan Mieke Van Hecke:

Mevrouw, u kunt me niet kennen, doch ik ken u nogal goed.
Een meisje was ooit een vriendin van mij in onze jeugdjaren,
en zij gelijkt van karakter ontzettend sterk op u.
Zij deed Latijn-Grieks en hogere studies en godsdienstwetenschappen en nog zo een en ander.
Terwijl ik gewoon niets heb of ben ...

Zij heeft een zeer hoge intelligentie, is zeer sociaal en hartelijk.
Zij bezit een enorme innerlijke lentekracht. Zij houdt van ongerepte vrije natuur.
Dat 'leeft' zij spijtig genoeg onbewust; nooit komt zij tot inkeer, tot innerlijk beleven.

Ik vrees dat ook u het drama niet ziet.
Zij heeft zich door de wereld om haar heen in volle overgave laten opslorpen.
Maar dat begrijpt u niet, of wel?
In alles wat u doet of zegt verklaart u hartsgrondig "NEEN !" aan uw ziel.
En nooit zult u, al was het maar heel even, stilstaan en innerlijk leven.

Dat maakt dat, elke keer ik over u hoor of lees, mijn hart zeer pijn doet.
Des te meer omdat ik zie dat er, diep in uw zieltje verborgen, een zeer grote dame schuilt.
Ik zie een grote rijkdom, een schat, een bruisende innerlijke kracht.
Dat ligt daar, zomaar nutteloos, op de bodem van uw ziel, verlaten, verwereldst.
En nooit zult u toelaten dat iemand u daar naar toe geleidt.

Weet u wat het betekent een leven lang te hopen dat iemand haar innerlijke ogen zou gaan openen?

Maar het is nog niet te laat. Het kan nog !

Lieve hartelijke dame, wacht niet langer !

Open eindelijk uw ziel voor "Des Heilgen Stromes Well'n."
Mendelssohn - Auf Flügeln des Gesanges (Sung by Peter Schreier):Groeten en smekingen van uw toegewijde kleine Vlaming,
die door uw uiterlijke beleving blijft hongeren naar innerlijk voedsel,
dat u uzelve zelfs ontzegt.


Bron: Anoniem

De post-conciliaire bastaardkerk in Duitsland: toning van het Mariakleed in Aken


Het verzet tegen Bergoglio groeit. Opmerking: Paus Benedictus is de enige legitieme Paus, voor het overige een vrij correcte schets van de huidige situatie...


zaterdag 28 juni 2014

'Flater van de Maand': Mieke Van Hecke, topvrouw van het Vlaamse anti-katholieke onderwijs, zegt in 'Kerk en leven':

"Het is kwetsend dat vrouwen in de Kerk onder aan de trap blijven staan."

Het is inderdaad ook kwetsend, dat bepaalde vrouwen die al 10 jaar lang 10.000 Euro per maand van de Kerk krijgen, dit soort van ondankbare uitspraken doen.

Het is inderdaad ook kwetsend, dat bepaalde vrouwen die 'binnen' de Kerk alle 'kansen' gekregen hebben, dit soort van ondankbare uitspraken doen.

Het is inderdaad ook kwetsend, dat het net die vrouwen zijn die er duidelijk géén ascetische levenswijze op na houden, dit soort van ondankbare uitspraken doen.

Het is inderdaad duidelijk dat men na 10 jaar 'topvrouw' van het Vlaamse anti-katholieke onderwijs te zijn geweest niet per se 'christelijk' is.

Het Katholieke Geloof gaat niet over geld, macht en carrière, maar wél over nederigheid, bescheidenheid, dienstbaarhaar en Geloof. En dat allemaal gratis en voor niks!

Maar, zelfs met hun zakken vol geld, klagen ze de Kerk nog aan.

Waarde post-conciliaire Vlaamse Bisschoppen, jullie appeasement-politiek heeft dus duidelijk gefaald.

De wereld laat zich niet paaien door altijd maar méér concessies te doen!

Waarde Bisschoppen, 'zwijggeld' betalen, schijnt dus niet te werken!

Geld maakt niet gelukkig!
Geld maakt ook niet gelovig!

Moed is binnen de kerkelijke hiërarchie een erg zeldzame deugd!

'Flater van de Week': de 'wijze' woorden van Mgr. Nunzio Galantino, secretaris-generaal van de Italiaanse Bisschoppenconferentie:

"Io non mi identifico con i visi inespressivi di chi recita il rosario fuori dalle cliniche, che praticano l’interruzione della gravidanza, ma con quei giovani che sono contrari a questa pratica e lottano per la qualità delle persone, per il loro diritto alla salute, al lavoro."

"Ik identificeer me niet met de expressieloze gezichten van hen die de Rozenkrans reciteren buiten de klinieken, die abortus praktiseren, maar met die jonge mensen die tegen deze praktijk zijn en die strijden voor de kwaliteit van het leven van de mensen, voor hun recht op gezondheid en werk."

De post-conciliaire prelaten houden er blijkbaar van om de gelovigen te beledigen. Echter, in de 'pre-conciliaire Kerk' waren dergelijke woorden voldoende om iemand in de hel te laten belanden!

Het valt ook meteen al op, dat deze prelaat geen amict draagt. Zoals altijd maken de kleren de man...maandag 23 juni 2014

En zo gaat de 'soap' verder... De ongelovige nicht van Bergoglio, 'pausin' Cristina Bergoglio verkondigt: "Ik ben niet bang om te zeggen, dat de Kerk ouderwets is."

De 'meningen' van ongelovigen, ook al zijn het nichten van Bergoglio, doen niet ter zake, al moet dit toch wel hard aankomen na 50 jaar 'vernieuwing' in de Kerk...

Hoe zei Bergoglio I ook alweer... "Mensen proberen te bekeren is nonsens!"

Zelfs zijn eigen familie is ongelovig! Apostasie is blijkbaar een familiekwaal...

Ziedaar het 'Bergoglio-effect': AFVALLIGHEID!

Link:

http://www.cfnews.org/page88/files/99dff96b3bd1351ec08bd019af0a62f8-239.html


https://catholic4lifeblog.wordpress.com/2014/06/20/francis-effect-popes-niece-cristina-bergoglio-not-religious-but-spiritual-uncle-will-fix-outdated-church-thinking/

zondag 22 juni 2014

'Corpus Domini' in Rome - Eerder en op 19 juni 2014...

"Zoek het verschil!" Vorig jaar liep Bergoglio de Apostaat tijdens de Sacramentsprocessie in Rome achter de sacramentswagen aan. Hij knielde niet neer op de wagen daar hij naar eigen zeggen, niet kan knielen, omdat hij mank loopt. Bergoglio knielt dus ook nooit tijdens een eucharistieviering. Dit jaar waren de twee kilometer plots te lang voor Bergoglio en liet hij zich in een geblindeerde auto van het Lateraan naar de Santa Maria Maggiore rijden. Manklopen is trouwens een kenmerk van de duivel. Deze 'kwaal' liep hij op toen hij als gevallen engel uit de hemel op aarde neerstortte!

Bergoglio kan naar eigen zeggen dus niet knielen. Ook niet voor het Heilig Sacrament. Echter, enkele weken geleden, tijdens een manifestatie van de Charismatische Vernieuwing, kon Bergoglio de Leugenaar blijkbaar wél knielen... Bergoglio, Anathema Sit!

dinsdag 17 juni 2014

Koran-recitatie in Vaticaan roept inderdaad op tot 'overwinning op ongelovigen'

Het moslimgebed in het Vaticaan van zondagavond roept steeds meer kritiek op, vanwege de drie geciteerde verzen uit de tweede sura van de Koran ('Help ons tegen de ongelovigen!').

Hierbij wordt het Arabische woord kafir gebruikt, dat ondubbelzinnig de niet-moslims aanduidt.

Ook pater Bernd Hagenkord SJ, die begonnen was met te ontkennen dat er iets loos was, krabbelt nu terug. Tegenover Die Presse geeft het hoofd van de Duitstalige afdeling van Radio Vaticana nu toe dat de recitatie van de imam, die immers oproept tot vernietiging van niet-moslims, "geen goede zet" (kein feiner Zug) in het vredesgebed was.

Kennelijk heeft de imam verzen geciteerd, die niet in het officiële programma van de vredesbijeenkomst waren opgenomen, en ook niet afgesproken waren. (Die Presse)

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/inspiratie/item/4418-gods-woord-doorgeven-dat-is-toch-cool-1

Imam 'bidt' samen met Bergoglio voor de "overwinning op de ongelovigen"

L'Imam prega con Bergoglio per la "vittoria sugli infedeli"?

Si era parlato, ben spiegando, del recente raduno sincretista tenutosi nei giardini vaticani, pregando un "dio" indefinito, quindi una farsa agnostica, alla ricerca di una "pace" umana. 

Link:

http://radiospada.org/2014/06/limam-prega-con-bergoglio-per-la-vittoria-sugli-infedeli/Friedensgebet gegen „Ungläubige“?

Nach einem muslimischen Gebet im Vatikan wird die Textwahl kritisiert.Nun gibt es Kritik an der Koranrezitation des Imams: Er hat nach dem Gebet, dessen Text im Vorhinein bekannt gegeben worden ist, auf Arabisch die letzten drei Verse aus der zweiten Koransure rezitiert, die mit der Bitte an den „Schutzherrn“ Allah enden: „Hilf uns gegen das Volk der Ungläubigen!“ („kafir“ bedeutet ursprünglich „undankbar“ und bezeichnete die Gegner Mohammeds, die Nichtmuslime).

Bron: Die Presse

Link:

http://diepresse.com/home/panorama/religion/3819692/Friedensgebet-gegen-Unglaeubige


Inderdaad een agnostische en sadistische farce!

De polyforme 'god' van Bergoglio de Apostaat

Neutrale gebeden in een syncretistisch Vaticaan

Mais pour que l’Eglise ait du poids, il faut que l’Eglise soit elle-même, qu’elle fasse son travail, c’est-à-dire celui de proclamer l’évangile, d’envoyer des apôtres pour convertir au Christ les peuples de la Terre.

Ce n’est pas par une prière neutre à un dieu « polyforme » dans un Vatican syncrétiste que le pape François obtiendra la paix.


Bron: Médias-Presse-Info

Link:

http://medias-presse.info/priere-neutre-a-un-dieu-polyforme-dans-un-vatican-syncretiste/11057

Met andere woorden: "Moeten we dan Christus verloochenen omwille van de lieve vrede?"

Neen! Wij moeten getuigen zijn van Christus, de Zoon van God.

zondag 8 juni 2014

Over Bergoglio:


Dit zijn de fans van Bergoglio de Apostaat (zaterdag op het Sint-Pietersplein):


Het mislukte exorcisme van Bergoglio op Pinksterzondag (19.05.2013)

Bergoglio stapte zoals gebruikelijk na de eucharistieviering op een aantal zieken af. Toen een priester hem voorstelde aan een jongeman veranderde de gelaatsuitdrukking van Bergoglio plotseling, zo is op tv-beelden te zien. Bergoglio legt zijn handen op het hoofd van de jongeman. Hij 'bidt' op een intense manier. De jongeman trekt de mond open en begint geluiden te maken. Vervolgens zakt hij helemaal onderdoor. Volgens exorcisme-deskundigen gaat het zonder twijfel om een mislukte poging om de duivel uit te drijven.

Bron: Repubblica TV


De Katholieke Kerk kent het exorcisme of de duiveluitdrijving als één van de sacramentaliën, om bij een bezetene de duivel uit te drijven.

Uit de Heilige Schrift:

Mat 12:24  Toen de farizeeën dit hoorden, zeiden ze: Hij drijft slechts de duivels uit door Beélzebub, den vorst der duivels.
Mat 12:25  Maar Jesus, die hun gedachten kende, sprak tot hen: Ieder rijk, dat inwendig verdeeld is, zal verwoest worden: en iedere stad of woning, die inwendig verdeeld is, zal geen stand houden.
Mat 12:26  Zo dus satan den satan uitdrijft, dan strijdt hij tegen zichzelf
.


DIT IS DUS NET WAT BERGOGLIO NIET DOET; DEN SATAN UITDRIJVEN!!!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer