zaterdag 7 juni 2014

Open brief: "Doe Mgr. Gijsen recht en onderzoek heel zijn leven"

In een open brief, vandaag gepubliceerd in Dagblad De Limburger-Limburgs Dagblad, vraagt dr. Marjolein Harmsen-van Hout om een verdergaand onderzoek naar de aantijgingen tegen mgr. Gijsen.

De schrijfster wijst erop dat de aanklachten tegen de Limburgse bisschop, die - hoewel door hem aangevochten - postuum gegrond zijn verklaard door de klachtencommissie voor kerkelijk misbruik, niet "volgens de gebruikelijke rechtsprincipes" zijn behandeld. Zo is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met verjaring of de gebruikelijke eis van steunbewijs.

Een dergelijk benadering is weliswaar goed met het oog op genoegdoening van de eventuele slachtoffers van misbruik, maar heeft ook tot gevolg dat deze 'veroordeling' zonder gebruikelijk juridische onderbouwing nu blijft kleven aan "een cruciale figuur in de geschiedenis van de Nederlandse kerkprovincie". Verdergaande duidelijkheid hierover is gewenst, aldus Marjolein Harmsen-van Hout.

De schrijfster van de open brief zegt als kind mgr. Gijsen in diens bisschopstijd persoonlijk te hebben gekend. "Behalve dat ik nooit iets van ongepast gedrag heb gemerkt, maakt hij op mij, evenals bijvoorbeeld op mijn ruim een jaar jongere broer, altijd de indruk een vriendelijke man te zijn met een gezonde betrokkenheid met jeugd en gezin."

Het kan zijn dat mgr. Gijsen zich later hersteld heeft van eventuele eerdere uitglijders, betoogt Marjolein Harmsen-van Hout. In het andere geval is hij steeds een pedofiel gebleven en heeft hij later nog meer slachtoffers gemaakt. Of maakte het bisschopsambt hem dit onmogelijk? Als daar geen aanwijzingen voor te vinden zijn, is de kans groot dat de aantijgingen tegen hem niet kloppen en bijvoorbeeld een andere persoon betreffen.

De schrijfster vraagt de commissie kerkelijk misbruik vanuit deze optiek verder onderzoek te doen naar de latere jaren van mgr. Gijsen en zo "meer duidelijkheid te scheppen". Dat is in het belang van iedereen, aldus de briefschrijfster, zowel van eventuele slachtoffers als van hen "die mgr. Gijsen in zijn positieve kanten gewaardeerd hebben".

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5813-open-brief-doe-mgr-gijsen-recht-en-onderzoek-heel-zijn-leven

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer