dinsdag 30 september 2014

Tweehonderdste verjaardag heroprichting jezuïeten

Paus Franciscus heeft zaterdagavond met een vesperdienst in de Il Gesù-kerk in Rome, waar de heilige Ignatius van Loyola begraven ligt, de tweehonderdste verjaardag herdacht van de heroprichting van de jezuïetenorde.

In zijn homilie loofde hij de vastberadenheid en de trouw van de leden van de orde, te midden van vervolging en verbanning in de tweede helft van de 18de en het begin van de 19de eeuw. Paus Franciscus: “Een jezuïet is iemand die slechts God aanbidt en die zijn broeder liefheeft en dient. De vervolging van de jezuïeten toont dat zij zich niet met een compromis laat afschepen [Net zoals de Franciscanen van de Immaculata!]. Jezuïeten hebben nood aan onderscheidingsvermogen om te herkennen wat de wil van God is [Zeer cynisch van Bergoglio!].”

De Sociëteit van Jezus of de jezuïetenorde werd in 1540 door de Spaans-Baskische edelman Ignatius van Loyola opgericht. De orde werd in 1773 door de toenmalige paus Clemens, vooral onder druk van de toenmalige Franse en de Spaanse koningen afgeschaft. Met de bulle ‘Sollicitudo omnium ecclesiarum’ werd ze zo’n veertig jaar later door paus Pius VII op 7 august 1814 opnieuw opgericht. Vandaag de dag is de orde met 17.000 leden wereldwijd de grootste mannelijke kloosterorde van de katholieke Kerk. Paus Franciscus is de eerste paus uit de geschiedenis die lid is van de jezuïeten.

Bron: Kerknet

De geperverteerde jezuïeten in Amerika betaalden al méér dan 166.000.000 dollar aan schadevergoedingen naar aanleiding van het seksueel misbruik aldaar:

Northwest Jesuits reach $166 million sex abuse settlement

Link:


http://www.reuters.com/article/2011/03/25/us-jesuits-sexabuse-idUSTRE72O67S20110325

Schaamt Bergoglio zich niet?


Een apostolische visitatie of zo?

Forget it! 

Alleen Katholieken worden gevisiteerd en geviseerd!

BELGICATHO tégen Johan Bonny!

L'évêque de Passau répond à l'évêque d'Anvers : n'oubliez pas la conversion ! 

Bron: BELGICATHO

Link:

http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2014/09/21/l-eveque-de-passau-repond-a-l-eveque-d-anvers-n-oubliez-pas-5452308.html

http://benoit-et-moi.fr/2014-II/actualites/leveque-de-passau-repond-a-celui-danvers.html

zondag 28 september 2014

zaterdag 27 september 2014

woensdag 24 september 2014

De leek, Justin Welby, die zichzelf 'de aartsbisschop van Canterbury' noemt, twijfelt aan het bestaan van God

De aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, hoofd van de Anglicaanse Kerk en daarmee de belangrijkste religieuze figuur in Groot-Brittannië, is er niet zo zeker van of God wel bestaat. Dat gaf hij toe in een interview.

Gevraagd of hij weleens twijfelt aan het bestaan van God, antwoordde de aartsbisschop: "Ja, op verschillende manieren. Er zijn momenten waarop je je afvraagt of er wel een God is. En waar Hij is."

Tijdens een ochtendlijke wandeling met zijn hond vroeg de bisschop zich naar eigen zeggen plots af waarom God niets doet aan het onrecht in de wereld. "Uiteindelijk zei ik tegen God: kijk, allemaal goed en wel, maar wordt het geen tijd dat U iets doet - als U er bent?"

Verder in het interview gaf Welby toe dat dat "misschien geen dingen zijn die de aartsbisschop van Canterbury hoort te zeggen". Hij verdedigde zich door uit zijn geliefde Psalm 88 te citeren, die "vol twijfel" zit.

"Het gaat niet om gevoelens," zei hij nog, "maar om het feit dat God geloof heeft. En het fantastische aan christen zijn is dat God gelooft wanneer wij dat niet doen."

Bron: De Morgen

Link:


http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/2054627/2014/09/18/Aartsbisschop-van-Canterbury-betwijfelt-bestaan-van-God.dhtml


Wat een 'ei'!
Hoe belachelijk!
Maar, eens ketter, altijd ketter!

Een Bergoglio laat zich maar zegenen door ketters....

dinsdag 23 september 2014

Johan Bonny, de ketterse bisschop van Antwerpen, volhardt in de boosheid...


Er bereiken ons berichten, die ons laten weten, dat ondanks de internationale protesten, Bonny blijft vasthouden aan zijn zelfgefabriceerde dwaalleer.

Bonny komt niet tot inkeer en herroept zijn ketterse uitspraken niet.

Na eerst verdeeldheid te hebben gezaaid in de Kerk, zet Bonny nu zowel leken als priesters onder druk, om in het openbaar hun mond te houden en hem niet meer terecht te wijzen aangaande zijn ketterse ideeën.


Wat leert ons de Heilige Schrift? 

2 Th 3:14  Zo iemand niet luistert naar ons woord in deze brief, tekent hem aan en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd moge staan.
2 Th 3:15  Toch moet ge hem niet als uw vijand beschouwen, maar als een broeder vermanen. 


en

Mat 18:15  Indien uw broeder heeft gezondigd, ga en berisp hem tussen u beiden alleen. Zo hij naar u luistert, zult ge uw broeder gewonnen hebben.
Mat 18:16  Luistert hij niet naar u, neem dan nog één of twee personen mee, opdat door de mond van twee of drie getuigen de zaak haar beslag krijgt.
Mat 18:17  Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de Kerk; zo hij zelfs naar de Kerk niet luistert, dan zij hij u als een heiden en een tollenaar.Waarom moet volgens Bonny alle kritiek op zijn persoon verstommen?

"...omdat hij als herder in alle openheid en barmhartigheid de kudde moet bij elkaar houden."

'Herder' Bonny gaat de kudde bij elkaar houden!!!

Laten we lachen!

Pas op voor de roofzuchtige wolven in schaapsvacht, vooral als het bisschoppen betreft!

Nog iemand die door Mr. Johan Bonny gechoqueerd en gedegouteerd is: "Belgium Takes Aim at the Family" / "België neemt het gezin in het vizier"

Those bishops who are espousing some of the more radical changes to the traditional teachings and practices of the Church appear to be growing ever more emboldened in their statements.

Bishop Johan Bonny of Antwerp is one such prelate. In language that is as disheartening as it is shocking, his excellency released a letter for the faithful earlier this month entitled, “Synod on the Family, Expectations of a Diocesan Bishop.” Bishop Bonny’s words speak for themselves.


Bron: OnePeter5

Link:

http://www.onepeterfive.com/belgium-takes-aim-family/

Pater Pio vivo


Pater Pio van Pietrelcina


maandag 22 september 2014

De Heilige Mauritius en het Thebaanse Legioen

Volgens hagiografische bronnen uit de derde eeuw werd het Thebaanse Legioen, volledig bestaand uit Christenen vanuit Thebe in Egypte naar Noord-Gallië gestuurd om daar in opdracht van keizer Maximianus een opstand van de Bagaudae neer te slaan. Volgens de legende moesten ze na aankomst in Agaunum (het huidige Saint-Maurice in de Zwitserse Alpen) offers brengen aan de Romeinse goden en de keizer vereren. Bovendien werd hen bevolen om de lokale Christenen te vervolgen. Ze weigerden en Maximianus gaf opdracht om deze ongehoorzaamheid te bestraffen door elke tiende soldaat te doden. Een militaire straf die bekend stond als decimeren. De bevelen werden herhaald, maar weer weigerde men, hierdoor aangemoedigd door Mauritius, te gehoorzamen, opnieuw werd elke tiende soldaat gedecimeerd. Zo werd de straf een paar keer herhaald. Uiteindelijk gaf Maximianus de opdracht ook resterende legionairs van de in totaal zesduizendzeshonderdzesenzestig militairen te martelen en te executeren als, dit vanwege hun weigering aan zijn bevelen te gehoorzamen. De plaats waar dit gebeurde heet nu naar Mauritius, Saint Maurice-en-Valais. In deze kleine stad is ook de Abdij van Sint-Mauritius gevestigd.

Ons bereiken berichten dat Godfried 'kardinaal' Danneels vorige week door Bergoglio in privé-audiëntie werd ontvangen ter voorbereiding van de synode...

Meer dan ooit is duidelijk dat Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny etc. tégen de Kerk complotteren...

Zij zijn samen met Bergoglio onderweg naar het Gehenna...

Of zoals een buitenlandse priester het een paar dagen geleden zei:

"Cardinal Danneels is a bad one!"

Katholieke Helden die het satanisme van Bergoglio openlijk bestrijden: Gerhard Müller, Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra, Velasio De Paolis en Joseph Fessio, directeur van Ignatius Press en oud-student van Joseph Ratzinger.


Kardinaal Burke corrigeert Bergoglio opnieuw. En nu riskeert Burke zijn post...

Il cardinale Burke ‘corregge’ di nuovo Papa Francesco. E ora rischia il posto

Non è la prima volta che Raymond Burke, capo della Segnatura Apostolica, contesta pubblicamente Papa Bergoglio: presto potrebbe essere rimosso dal suo incarico in Vaticano.

Dit is niet de eerste keer dat Raymond Burke, hoofd van de Apostolische Signatuur, publiekelijk paus Bergoglio bekritiseert: hij kan nu snel worden verwijderd van zijn post in het Vaticaan.

Bron: FanPage.it

Link:

http://www.fanpage.it/papa-francesco-cardinale-burke-scontro/

Jonge priesters in soutane de straat op

De Sint-Katelijnekerk in Brussel opende zaterdag opnieuw de deuren. Drie jonge priesters verwelkomen bezoekers en trekken ook de stad in om de Brusselaars te ontmoeten. Dat doen ze in soutane.

Het is opmerkelijk. Nu de kerken leeglopen en er zich amper kandidaat-priesters aandienen bij de seminaries, toverde aartsbisschop André Léonard drie jonge priesters uit zijn hoed en stuurde ze naar Brussel.

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140919_01277167

zondag 21 september 2014

Hoe Bergoglio en Kasper de synode trachten te manipuleren

Procedure bedacht door Kasper:

1. Alle sprekers moeten vooraf hun spreekbeurt schriftelijk inleveren (voor 8 september)
2. Laat vooraf een andere spreker de argumenten van een latere spreker onderuithalen
3. Indien een presentatie te goed is, laat de voorzitter zeggen dat 'er geen tijd' meer is...

Het bedrog werd door Kasper zélf verklapt, vorige week, tijdens een diner in Rome, toen hij waarschijnlijk te veel op had...

Bron: La Stampa

Link:


http://www.lastampa.it/2014/09/20/blogs/san-pietro-e-dintorni/sinodo-come-lo-manovro-oXJ6UULjDh9eXsdKCAdrHL/pagina.html


HELAAS WERDEN TIJDENS HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE DEZELFDE TRUCS TOEGEPAST!

Gloria TV over de Franciscanen van de Immaculata, Kasper en Dolan


Vanochtend bij de Lourdes-grot in het Vaticaan:

Paus Benedictus XVI zegent en masse rozenkransen...

Gezien het dictatoriale regime van Bergoglio
en gezien het feit hoe de dingen in het Vaticaan zich ontwikkelen,
vormt Paus Benedictus XVI een blijvende dreiging voor Bergoglio.
Paus Benedictus XVI wordt een steeds groter doelwit
voor de modernisten in het Vaticaan die zoals we weten
er niet voor terugdeinzen om een Paus te vermoorden...
Viva il Papa!

Kerknet probeert tevergeefs het 'debat' nieuw leven in te blazen...

"Kardinaal Walter Kasper hoopt op open synodedebat"


Kardinaal Walter Kasper hoopt dat op de komende bisschoppensynode over het gezin vrij van mening zal kunnen worden gewisseld over de situatie van de gezinnen en de vraag naar de communie voor hertrouwde echtgescheidenen [Dit is totaal uitgesloten. Het 'debat' is nu reeds voorbij!]. Hij verwacht grote luisterbereidheid. “Echte beslissingen”, zegt de kardinaal, “zullen pas een jaar later vallen op de volgende synode.” Hij onderstreept dat hij onverkort achter de onontbindbaarheid van het huwelijk blijft staan. "Een nieuw sacramenteel huwelijk is onmogelijk zo lang de eerste partner nog leeft." Maar tegelijk beklemtoont hij dat de eucharistie een sacrament van heil en barmhartigheid is.

Ook een burgerlijk huwelijk is aanleiding om van overspel te spreken.

Mat 19:9  Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, buiten het geval van overspel, en een andere huwt, begaat overspel.


"Wie een andere huwt, begaat overspel."


Kardinaal Kasper reageert naar eigen zeggen sereen op het boek 'Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church' van de kardinalen Gerhard Ludwig Müller, Raymond Leo Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra en Velasio De Paolis. "God laat in zijn barmhartigheid niemand vallen [Net daarom mogen hertrouwde gescheidenen niet ter communie omdat ze nog steeds op het Rijk der Hemelen mogen hopen, zelfs zonder te communiceren.]. Hij geeft iedereen telkens opnieuw een kans. De Kerk moet mensen nabij zijn, hen helpen, raad geven en hen bemoedigen. Daartoe is de genade van het sacrament nodig." Dat impliceert volgens hem geen tweede kerkelijk huwelijk, maar wel de toelating tot andere sacramenten zoals de eucharistie en de biecht [Vals! Permanente zonden kunnen niet gebiecht worden. Enkel zonden die men in de toekomst niet meer wil plegen, kunnen vergeven worden! De absolutie vereist dus een gedragsverandering!]. "Dat moet van geval tot geval worden bekeken. Algemene oplossingen bestaan er niet. De katholieke leer is niet afgesloten. Het is een levende traditie." [Nog meer ketterij! Sinds het overlijden van de laatste Apostel beschikken wij over de gehele leer! Er kan géén nieuwe leer toegevoegd worden!]

Bron: KerknetBeste Kerknet,

Het debat is nu reeds afgelopen.

De waarheid is dat 'Kardinaal' Kasper zeer zwaar aangeslagen is door de reactie van 5 andere Kardinalen.

Kasper verwijst nu als een klein kind, dat zijn gelijk niet weet te halen, naar Bergoglio:

"KASPER ONTHULT dat zijn voorstel voor de communie voor hertrouwde gescheidenen tevoren was "OVEREENGEKOMEN" met BERGOGLIO"

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/het-grote-schisma-en-de-apostasie-van.html

Vaticanwatcher Andrea Tornielli over de komende synode:

De Italiaanse Vaticanwatcher Andrea Tornielli merkt in zijn column op dat de bisschoppensynode over het gezin nog wel andere katten te geselen heeft dan het debat over de communie voor hertrouwde echtgescheidenen [!], al is daarvoor bij media wel bijzonder veel aandacht. "De lijst van genodigden op de synode maakt duidelijk dat de paus heeft gestreefd naar een brede vertegenwoordiging van het hele spectrum van de Kerk, met een veelheid aan gevoeligheden en posities. Bovendien laten de synodevaders hun debatten niet door sociologische studies bepalen."

Andrea Tornielli: "Het familieleven en gezinnen zijn de voorbije decennia sterk veranderd. Er zijn vele problemen om op te lossen en vele onbeantwoorde vragen. Het is onaanvaardbaar dat men oplossingen zou aanreiken nog voor het debat is geopend of dat men veranderingen zou willen opleggen of die anderzijds ten koste van alles zou willen beletten [Zoals Bergoglio, Kasper, Danneels en Bonny proberen!!!]. Het voorspellen van profetische veranderingen, zoals sommige bisschoppen trachten te doen, is al te eenvoudig. Het einddoel van het debat is niet alleen het redden van zielen. Met de synode breekt voor de bisschoppen een tijd aan om naar elkaar te luisteren en samen op weg te gaan."

Bron: Kerknet

Het komt er inderdaad op aan om hertrouwde gescheidenen, die niet ter communie gaan, pastoraal bij te staan. Hun heil ligt net in het NIET ter communie gaan!

Een nog groter probleem is de nieuwe mode onder jongeren, die niet meer willen trouwen!

zaterdag 20 september 2014

Homo-activist Bergoglio wil kerkelijk homo-huwelijk!

Link:

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/09/16/news/famiglia-sesso-donne-al-potere-i-tabu-che-bergoglio-non-supera-1.180353

'La Kirchner' was vandaag weer eens bij Bergoglio

De Argentijnse president Cristina Fernandez Kirchner lunchte vanmiddag met Bergoglio. Fernandez Kirchner zei voor haar vertrek naar Rome dat zij tijdens haar ontmoeting met Bergoglio zijn steun zal vragen voor de strijd tegen de hedge-fondsen. Argentinië lanceerde een internationale campagne voor een strengere reglementering van dergelijke fondsen.

Of hoe het spreekwoord: "Bij de duivel te biechten gaan" weer een nieuwe betekenis krijgt.

Bergoglio is de marionet van de hedge-fondsen. 

Het stalinistische bedrog van Bergoglio gisteren:

Een goedgevulde audiëntiehal denk je dan...

Bergoglio met zijn fans...

Bergoglio vertoeft graag in de nabijheid van zijn fans. Vandaar dat men het podium naar voor verschoven heeft...
Dit is dan de waarheid. De zaal was maar voor één derde gevuld. De 'ingevlogen' groenigheden, dit keer niet uit Nederland, moesten de leegheid van de audiëntiehal verhullen! Zelfs binnen het groene perk zijn de stoelen niet bezet! Bergoglio en zijn fans!

De moord op Franz Ferdinand van Oostenrijk

De moord vond plaats op 28 juni 1914, toen de Oostenrijkse troonopvolger
samen met zijn echtgenote, Sophie Chotek Gräfin von Chotova, hertogin von Hohenberg,
een bezoek bracht aan Sarajevo, de hoofdstad van de Oostenrijk-Hongaarse
provincie Bosnië en Herzegovina.

Gavrilo Princip loste de fatale schoten.

De foto toont de arrestatie van Gavrilo Princip.


Het moordwapen...

En de identiteit van de producent...
Misschien daarom dat het 'Monument voor de Intergeallieerden' zich in Luik bevindt...
Gedurende het proces van Gavrilo Princip en Nedeljko Čabrinović kon men vaststellen, dat  de aanslag werd gepland in 1912 door de Franse loge “Le Grand Orient” gevestigd in de 16, rue des Cadets in Parijs, en dus niet door de Servische nationalistische organisatie “De Zwarte Hand“. Le Grand Orient de France” stond toen onder invloed van Koning Edward VII van Engeland.

Čabrinović onthulde tijdens het proces hoe de loge Franz-Ferdinand had ter dood veroordeeld. Hij had dit vernomen van een andere vrijmetselaar Ziganovic (die aan Princip het pistool had overhandigd). Princip was een jood en vrijmetselaar.

Deze gegevens komen uit het stenografische verslag van  het proces, en werden ook opgenomen in het boek: “L’Attentat de Sarajevo” van Alfred Mousset, Paris, 1930. Dit boek verdween nadien uit de “belangstelling”!

In 1912 verscheen in het Franse tijdschrift “Revue Internationale des Sociétés secrètes” een tekst waar verwezen werd naar een uitspraak van een hooggeplaatste vrijmetselaar betreffende de troonopvolger, ik citeer : “Er ist ungewöhnlich hervorragend: schade, dass er verurteilt is. Er wird auf dem Weg zum Thron sterben”. (Bron : Das Schwarze Reich – E.R. Carmin – pagina 55).

De voormelde elementen, beschikbaar in open bronnen, werpen dan ook een totaal ander licht op de aanslag van Sarajevo, met onder andere de doorslaggevende rol van de Franse loge “Le Grand Orient”.

De reputatie van Johan Bonny, bisschop in de post-conciliaire ersatz-kerk, lijkt internationaal gevestigd...

Link:
http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/09/oster-responds-to-bonny.html

Dolan Gets Exalted, Burke Gets Malted


vrijdag 19 september 2014

Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (1846)

Link:

http://valseprofeet.com/2013/11/13/profetie-van-la-salette-fatima/

Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny etc. complotteren tégen de Kerk

Naarmate de bisschoppensynode over het gezin met bisschoppen uit de hele wereld, die van 5 tot 19 oktober in Rome plaatsheeft, nadert, worden onderlinge meningsverschillen [!] binnen het wereldepiscopaat over de benadering van huwelijk en gezin steeds duidelijker. Enerzijds wordt het debat aangezwengeld door [ketterse] publicaties en standpunten van onder meer de Duitse kardinaal Walter Kasper, de Franse bisschop Housset en de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

Zij zijn van oordeel [Hun 'oordeel' interesseert ons helemaal niets!] dat het accent de voorbije jaren, in het bijzonder onder het pontificaat van Benedictus XVI, te sterk verschoven is naar een strakke dogmatisch-ethische interpretatie van de kerkelijke leer. Dat heeft volgens hen gelovigen vervreemd van de katholieke Kerk en sommigen uiteindelijk ook doen afhaken [Alsof deze 'vervreemding' met Benedictus XVI begonnen zou zijn. Het Tweede Vaticaans Concilie lijkt ons eerder het startpunt geweest te zijn.]. Deze groep bisschoppen hoopt dat de komende bisschoppensynode de aanzet geeft tot een meer pastorale benadering ["Pastoraal"]. Die meer realistische, pastorale aanpak kan volgens sommige waarnemers ook rekenen op de sympathie van paus Francicus. Vaticanwatchers zien dat bevestigd door het feit dat de paus de Duitse theoloog en kardinaal Walter Kasper, maar ook kardinaal Godfried Danneels [!] persoonlijk naar de komende synode heeft uitgenodigd.

Maar anderzijds is er de groep van kardinalen rond Ludwig Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Zij blijven vasthouden aan de eeuwenoude onderrichtingen [!] over huwelijk, seksualiteit en gezin. Zij kanten zich fel tegen toegevingen in de kerkelijke leer met betrekking tot kwesties als het homohuwelijk, ongehuwd samenwonen, uit de echt gescheidenen die hertrouwen e.a. Begin september kondigde deze groep kardinalen de publicatie aan van het boek: 'Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church'. Daarin worden Bijbelse argumenten, maar ook een toelichting van de leer en de praktijken van de vroege Kerk naar voor geschoven als onderbouw voor hun strikte interpretatie van de kerkelijke leer, die zich volgens hen niet aan de tijdsgeest of modetrends kan aanpassen.


"Zij blijven vasthouden aan de eeuwenoude onderrichtingen..."

De Doctrine van de Kerk die door deze vijf kardinalen verdedigd wordt, is géén 'mening'!

Wie NIET blijft vasthouden aan de "eeuwenoude onderrichtingen" zoals Bergoglio, Kasper, Danneels, Housset, Bonny, Kerknet etc. is een ketter!

Sommige waarnemers beschouwen het boek, waaraan maanden werd gewerkt, als een reactie en zelfs frontale aanval op het pleidooi van kardinaal Kasper voor een meer pastorale benadering van echtgescheidenen [En terecht.]. De publicatie op 25 september, nauwelijks tien dagen voor de synode van 5 tot 19 oktober, is niet toevallig. De vijf kardinalen willen hun argumenten het nodige gewicht geven, een meer pastorale benadering stevig weerwerk geven en het debat beïnvloeden [Over de Kerkelijke Leer hoeft niet 'gedebatteerd' te worden. De Kerkelijke Leer ligt vast en is onveranderlijk.]. Volgens de Amerikaanse uitgever 'Ignatius Press' benadrukken zij in hun boek onder meer de ernstige theologische en kerkjuridische moeilijkheden om hertrouwden tot de communie toe te laten.

De kardinalen die dit boek publiceren, zijn niet de minsten. Naast de Duitse curiekardinaal Gerhard Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, omvat de groep de Amerikaanse kardinaal Raymond Leo Burke, de voorzitter van de Apostolische Signatuur; de Duitse kardinaal Walter Brandmüller, voormalig voorzitter van het Comité voor Geschiedeniswetenschappen, de Italiaanse kardinaal Carlo Caffarra, aartsbisschop van Bologna en geestverwant van paus Joannes Paulus II, en kardinaal Velasio De Paolis, voormalig voorzitter van de Prefectuur voor Economische Aangelegenheden van de Heilige Stoel.

Bron: Kerknet

Het grote schisma en de apostasie van de 'Bergogliaanse kerk' is nakende...

KASPER REVEALS his Proposal for Communion for Divorce and Remarried "WAS AGREED" ahead of time with Pope Francis

KASPER ONTHULT dat zijn voorstel voor de communie voor hertrouwde gescheidenen tevoren was "OVEREENGEKOMEN" met BERGOGLIO


Link:

http://www.cfnews.org/page88/files/98fdba364a83c5c95849ffa7db419dea-270.html

Het bloed van de Heilige Januarius in Napels werd vanochtend omstreeks 10 uur weer vloeibaar...

Il miracolo di San Gennaro

Si è sciolto il sangue di San Gennaro, patrono di Napoli


Link:

http://www.21secolo.eu/miracolo-san-gennaro/

http://m.napolitoday.it/cronaca/miracolo-san-gennaro-19-settembre-2014.html

woensdag 17 september 2014

"Who am I to judge?"


‘We have to judge acts’: Vatican’s Cardinal Burke dismantles ‘Who am I to judge?’

'We moeten over daden oordelen': de Vaticaanse Kardinaal Burke ontmantelt het 'Wie ben ik om te oordelen?'


Cardinal Raymond Burke, head of the Vatican’s highest court – the Apostolic Signatura – has given a lengthy televised interview in which he decisively rectifies the false notions about Pope Francis’ “Who am I to judge” quote that has been used frequently to suggest a change in Church teaching on the matter of homosexuality.

Host Thomas McKenna of Catholic Action Insight questioned Cardinal Burke about instances where people must make judgments in light of Pope Francis’ “Who am I to judge” phrase.

“We have to judge acts, we have to,” Cardinal Burke replied. “All day long we make judgments with regards to certain acts; this is what the natural law is: to choose good and to avoid evil.”


The Vatican cardinal added that while we can judge acts as gravely sinful we can’t say that a particular person is in grave sin, since “perhaps you are committing them without even knowing that they are gravely sinful, or perhaps you are committing them without fully consenting, who knows?”

“That kind of judgment is a part, but the acts themselves we have to judge, we couldn’t live a good and moral life otherwise,” he added.

McKenna followed up by noting that it would be wrong to interpret the pope’s phrase to indicate support for homosexual “marriage,” and Burke agreed.

The cardinal then addressed the hot button topic of tolerance and intolerance at the heart of the debate.

“I’m not intolerant of people of same-sex attraction,” he said. “I have great compassion for them and especially in our society today where many young people are led into the same-sex activity where they might not have been in the past because of complete relaxation of morals and a corruption.”

“I have great compassion for them but that compassion means that I want them to know the truth to avoid sinful acts for the sake of their own good for their own salvation and so you try to help the person,” he added. “Now that today isn’t well received by an aggressive homosexual agenda but that doesn’t mean that it’s not the right approach to take.”

Cardinal Burke warned that should we remain silent due to pressure from the aggressive homosexual agenda, we would be “presiding over the destruction of our society.”

For Cardinal Burke the approach is not only theoretical but also practical. He related that after a confirmation Mass a mother approached him angrily accusing him of calling her daughter evil.  When he asked to what she was referring she spoke of columns he wrote in the diocesan paper about the traditional definition of marriage. Her daughter, she said, was “married” to another woman.

Cardinal Burke relates his response to the angry mother: “’No’, I said, ‘the acts which your daughter is committing are evil. Your daughter is not evil, but she needs to come to understand the truth about her situation.’”

The head of the Apostolic Signatura said there is much misunderstanding about the matter today “and sadly it leads to a lot of good people not doing what they should do, to help someone who is suffering in this condition.”


Bron: LifeSiteNews

Link:

http://www.lifesitenews.com/news/we-have-to-judge-acts-vaticans-cardinal-burke-dismantles-who-am-i-to-judgeRaymond Kardinaal Burke: "Wij moeten over daden oordelen, dat moeten wij doen. De hele dag lang oordelen wij met betrekking tot bepaalde handelingen. Dit is wat de Natuurwet is: kiezen voor het goede en het kwade vermijden."

Interview met Raymond Kardinaal Burke. Het schisma in de Kerk onomwonden geanalyseerd...


Bergoglio


dinsdag 16 september 2014

Het schandaal Bergoglio: de nieuwe 'paus' van de Moon-sekte...

Enkele internationale reacties:

New York Magazine, Pope Francis Spent His Sunday Marrying Dirty Cohabiters and Other Sinners

http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/09/pope-francis-marries-dirty-sinners.html


International Business Times, Pope Francis Marries Couples 'Living In Sin' In Vatican Ceremony

http://www.ibtimes.com/pope-francis-marries-couples-living-sin-vatican-ceremony-1688312


NBC News, Pope Francis Marries 20 Cohabiting Couples at Vatican

http://www.nbcnews.com/news/world/pope-francis-marries-20-cohabiting-couples-vatican-n203301


The Washington Post, Pope Francis presides over wedding of couples who have cohabited, had children


http://www.washingtonpost.com/world/pope-francis-presides-over-wedding-of-couples-who-have-cohabited-had-children/2014/09/14/be78ceec-3c4f-11e4-b0ea-8141703bbf6f_story.html


Irish Central, Pope Francis weds couples ‘living in sin’ – contraception next?

http://www.irishcentral.com/opinion/patrickroberts/Pope-Francis-marries-couples-living-in-sin--contraception-next.html


United Press International, Pope Francis marries couple who already parented child

http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/09/14/Pope-Francis-marries-couple-who-already-parented-child/9711410738087/

Bergoglio met zijn 40 'maagden':


Twee 'dikke' vrienden: Bergoglio en gay-activist 'don' Luigi Ciotti, de poulain van die andere homo-activist 'don' Andrea Gallo:


Bergoglio, 'don' Luigi Ciotti en 'don' Andrea Gallo: una fiera volgare...

Bergoglio en 'don' Ciotti
Bergoglio en 'don' Ciotti
Bergoglio en 'don' Ciotti
Bergoglio en 'don' Ciotti
'Don' Gallo en 'don' Ciotti
'Don' Gallo en 'don' Ciotti
'Don' Gallo en...
'Don' Gallo en...
'Don' Gallo en...
De begrafenis van 'don' Gallo in Genua

Don Ciotti maakt het teken van de Antichrist... en natuurlijk ook Johan Bonny...


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer