zondag 21 september 2014

Vaticanwatcher Andrea Tornielli over de komende synode:

De Italiaanse Vaticanwatcher Andrea Tornielli merkt in zijn column op dat de bisschoppensynode over het gezin nog wel andere katten te geselen heeft dan het debat over de communie voor hertrouwde echtgescheidenen [!], al is daarvoor bij media wel bijzonder veel aandacht. "De lijst van genodigden op de synode maakt duidelijk dat de paus heeft gestreefd naar een brede vertegenwoordiging van het hele spectrum van de Kerk, met een veelheid aan gevoeligheden en posities. Bovendien laten de synodevaders hun debatten niet door sociologische studies bepalen."

Andrea Tornielli: "Het familieleven en gezinnen zijn de voorbije decennia sterk veranderd. Er zijn vele problemen om op te lossen en vele onbeantwoorde vragen. Het is onaanvaardbaar dat men oplossingen zou aanreiken nog voor het debat is geopend of dat men veranderingen zou willen opleggen of die anderzijds ten koste van alles zou willen beletten [Zoals Bergoglio, Kasper, Danneels en Bonny proberen!!!]. Het voorspellen van profetische veranderingen, zoals sommige bisschoppen trachten te doen, is al te eenvoudig. Het einddoel van het debat is niet alleen het redden van zielen. Met de synode breekt voor de bisschoppen een tijd aan om naar elkaar te luisteren en samen op weg te gaan."

Bron: Kerknet

Het komt er inderdaad op aan om hertrouwde gescheidenen, die niet ter communie gaan, pastoraal bij te staan. Hun heil ligt net in het NIET ter communie gaan!

Een nog groter probleem is de nieuwe mode onder jongeren, die niet meer willen trouwen!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer