zondag 21 september 2014

Kerknet probeert tevergeefs het 'debat' nieuw leven in te blazen...

"Kardinaal Walter Kasper hoopt op open synodedebat"


Kardinaal Walter Kasper hoopt dat op de komende bisschoppensynode over het gezin vrij van mening zal kunnen worden gewisseld over de situatie van de gezinnen en de vraag naar de communie voor hertrouwde echtgescheidenen [Dit is totaal uitgesloten. Het 'debat' is nu reeds voorbij!]. Hij verwacht grote luisterbereidheid. “Echte beslissingen”, zegt de kardinaal, “zullen pas een jaar later vallen op de volgende synode.” Hij onderstreept dat hij onverkort achter de onontbindbaarheid van het huwelijk blijft staan. "Een nieuw sacramenteel huwelijk is onmogelijk zo lang de eerste partner nog leeft." Maar tegelijk beklemtoont hij dat de eucharistie een sacrament van heil en barmhartigheid is.

Ook een burgerlijk huwelijk is aanleiding om van overspel te spreken.

Mat 19:9  Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, buiten het geval van overspel, en een andere huwt, begaat overspel.


"Wie een andere huwt, begaat overspel."


Kardinaal Kasper reageert naar eigen zeggen sereen op het boek 'Remaining in the Truth of Christ: Marriage and Communion in the Catholic Church' van de kardinalen Gerhard Ludwig Müller, Raymond Leo Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra en Velasio De Paolis. "God laat in zijn barmhartigheid niemand vallen [Net daarom mogen hertrouwde gescheidenen niet ter communie omdat ze nog steeds op het Rijk der Hemelen mogen hopen, zelfs zonder te communiceren.]. Hij geeft iedereen telkens opnieuw een kans. De Kerk moet mensen nabij zijn, hen helpen, raad geven en hen bemoedigen. Daartoe is de genade van het sacrament nodig." Dat impliceert volgens hem geen tweede kerkelijk huwelijk, maar wel de toelating tot andere sacramenten zoals de eucharistie en de biecht [Vals! Permanente zonden kunnen niet gebiecht worden. Enkel zonden die men in de toekomst niet meer wil plegen, kunnen vergeven worden! De absolutie vereist dus een gedragsverandering!]. "Dat moet van geval tot geval worden bekeken. Algemene oplossingen bestaan er niet. De katholieke leer is niet afgesloten. Het is een levende traditie." [Nog meer ketterij! Sinds het overlijden van de laatste Apostel beschikken wij over de gehele leer! Er kan géén nieuwe leer toegevoegd worden!]

Bron: KerknetBeste Kerknet,

Het debat is nu reeds afgelopen.

De waarheid is dat 'Kardinaal' Kasper zeer zwaar aangeslagen is door de reactie van 5 andere Kardinalen.

Kasper verwijst nu als een klein kind, dat zijn gelijk niet weet te halen, naar Bergoglio:

"KASPER ONTHULT dat zijn voorstel voor de communie voor hertrouwde gescheidenen tevoren was "OVEREENGEKOMEN" met BERGOGLIO"

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/het-grote-schisma-en-de-apostasie-van.html

1 opmerking:

Anoniem zei

Misschien moet het eens rauw en ongekookt gezegd worden:

Omdat 'christendom' niet meer met een hoofdletter kan en mag geschreven worden hebben ALLE goddelozen het volste natuurrecht om 'on-christenen' te onthoofden en in stukken te hakken.

Als 'christendom' staat voor volledig vervalste en verdraaide ondergang van ALLE zielen dan kan en mag dat 'ding' niet meer bestaan.

Als 'christendom' niet meer kan en mag doen waar het voor dient: hoop op Waar Leven geven aan ALLE goddelozen dan hebben diezelfde goddelozen het volste natuurrecht dat slangegiftig 'ding' totaal te vertrappelen.

Zulk 'ding' kan en zal niet lang meer bestaan. Het ligt terminaal in een duister kamertje van het ziekenhuis EN KRIJGT AL TWEE EN VIJFTIG JAREN GEEN GESCHIKTE ZORGEN MEER.

CHRISTENDOM KAN EN ZAL NIET TOT LEVEN LEIDEN ZOLANG HET NIET DE VOLLE AANDACHT IN VOLLEDIGE OVERGAVE KRIJGT VAN HAAR EIGEN KINDEREN !

OMDAT haar eigen kinderen in opstand komen !

HAAR BLOEDEIGEN KINDEREN ! Schaam u ! Ge verwerpt uw ERFENIS !

Maar de Katholieke Kerk BESTAAT want Christus overwint ! God komt Zijn beloften ALTIJD na !
Glorie aan de Vader en de Zoon den de H.Geest
ZOALS HET WAS EN TIJDELIJK SCHIJNBAAR MINDER IS, MAAR IS ! EN ZAL ZIJN IN EEUWIGHEID.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer