zondag 30 april 2017

Paus Pius V


Pius V (Bosco, 17 januari 1504 – Rome, 1 mei 1572), geboren als Antonio Ghislieri, was paus van de Katholieke Kerk van 1566 tot aan zijn dood in 1572 en is een heilige. Hij is vooral bekend omwille van zijn rol gedurende het Concilie van Trente, de contrareformatie en de standaardisatie van de liturgie. Pius V voegde Thomas van Aquino toe aan de lijst van kerkleraren en was de patroon van de prominente componist van kerkmuziek, Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Als kardinaal Ghislieri maakte hij faam door orthodoxie voor het belang van anderen en zichzelf te plaatsen, en het vervolgen van acht Franse bisschoppen wegens ketterij. Hij was ook een fel tegenstander van nepotisme: hij berispte persoonlijk zijn voorganger, paus Pius IV, toen die een dertienjarig lid van zijn familie kardinaal wilde creëren en een neef wilde sponsoren met geld uit de pauselijke schatkist.

Als paus had hij ook een grote politieke invloed. Zo excommuniceerde hij Elisabeth I van Engeland wegens het zich afscheuren van de Kerk (anglicanisme) en het vervolgen van katholieken gedurende haar regeerperiode. Hij zorgde ook voor de totstandkoming van de Heilige Liga, een verbond van katholiekgezinde staten, die, alhoewel zwaar in de minderheid, een overwinning behaalden op de Ottomanen bij de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 en zo een Ottomaanse invasie van Europa vermeden. Pius V schreef deze overwinning toe aan de hulp van de Heilige Maagd Maria, verkregen door het bidden van de rozenkrans, en stelde het feest van de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans in. Het feest vindt plaats op 7 oktober, ter nagedachtenis van de overwinning.

Na zijn verkiezing tot paus heeft Pius V zich volledig ingezet voor de realisering van de bepalingen van het Concilie van Trente (1545 - 1563). Hij verpersoonlijkt de Katholieke Contrareformatie. Meteen in 1566 liet hij de Catechismus Romanus verschijnen. In 1568 verscheen het herziene Romeins brevier en in 1570 het missaal, dat vanaf 1570 tot 1969, het jaar van de invoering van een Nieuwe Liturgie (Novus Ordo Missae) door Paus Paulus VI (1963-1978), de enige ordo was die wereldwijd door katholieke priesters op alle continenten gebruikt werd. Het gebruik van deze Liturgie van Pius V, de zogenaamde 'Tridentijnse H. Mis', werd echter nooit afgeschaft en dit wordt door het motu proprio van Paus Benedictus XVI, dat op 07 juli 2007 van kracht werd, bevestigd.

dinsdag 25 april 2017

zondag 16 april 2017

Pasen 2017: O filii et filiae / O zonen en dochters
Alleluia, alleluia, alleluia.

O zonen en dochters, de hemelse Koning, de Koning van de glorie is vandaag verrezen.
Alleluia

En de leerlingen kwamen 's morgens vroeg op de eerste dag van de week naar het graf.
Alleluia

En Maria Magdalena en de moeder van Jacobus en Salome kwamen om het lichaam te zalven.
Alleluia

Een engel die in het wit gekleed was, zei tot de vrouwen: de Heer is in Galilea.
Alleluia

Laten wij met lofprijzingen en jubelzangen de Heer danken op dit hoogheilig feest.
Alleluia


vrijdag 14 april 2017

De Graflegging
De Passie van Christus


1. In de Hof van Gethsémané kwam Hij in zware zielestrijd, en Zijn zweet werd als grote druppels
bloed die op de aarde neervielen (Lukas 22:44).
2. Hij werd verraden door een kus van een van Zijn discipelen (Lukas 22:47-48).
3. Hij werd gearresteerd door een gewapende bende van tempelofficials (Lukas 22:52).
4. Hij werd haastig door een reeks illegale verhoren geloodst (alle 4 Evangeliën spreken hierover).
5. Hij werd in het aangezicht geslagen door een dienaar van de hogepriester (Johannes 18:22).
6. Hij werd bespuwd (Mattheüs 26:67).
7. Hij werd geslagen met de vuisten (Mattheüs 26:67).
8. Hij werd geblinddoekt, geslagen in het aangezicht en bespot in een sadistisch blindemansspel
(Lukas 22:63-64).
9. Hij werd gehoond en bespot en daarbij een kleed aangedaan (Lukas 23:11).
10. Hij werd brutaal gegeseld door Romeinse soldaten (Johannes 19:1). Niets was verschrikkelijker
dan de Romeinse gesel, behalve het Romeinse kruis.
11. Hij werd gekroond met doornen en onderworpen aan verdere spotternij (Markus 15:17-30).
12. Hij werd verplicht Zijn eigen kruis te dragen naar de plaats van executie (Lukas 23:26).
13. Hij werd gekruisigd, dat wil zeggen: genageld op een houten kruis (Lukas 23:33).
14. Hij werd doorboord met een lans (Johannes 19:34; alhoewel post-mortem, zie vs.33).
15. Hij droeg de straf voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2; Johannes 1:29).
vrijdag 7 april 2017

John F. Kennedy over complotten en oorlogen
Westerse generaals die aanslagen voorbereiden op hun eigen burgers om vervolgens een ander land de schuld te geven. Te gek voor woorden? Nee hoor. Het staat in detail beschreven in Operation Northwoods. Het document stelt een breed scala aan valse vlag operaties voor zoals het neerschieten van mensen op straat, het zinken van boten met vluchtelingen [!] en het plegen van bomaanslagen.

Operation Northwoods is een samenzweringsplan uit 1962 van de Amerikaanse overheid tot terroristische operaties onder valse vlag. Het plan voorzag in het doden van onschuldige mensen en het plegen van terroristische acties in Amerikaanse steden door de CIA of andere Amerikaanse overheidsdiensten om hiermee publieke steun te vergaren voor een oorlog tegen het door Fidel Castro geleide Cuba. Eén van de plannen was het “ontwikkelen van een Cubaanse terroristische terreurcampagne in de grootstedelijke agglomeratie van Miami, andere steden in de staat Florida maar ook in Washington D.C.”

President Kennedy sprak zijn veto over de operatie uit en gaf de documenten vrij.


Het zou zijn dood worden!

The president is stripped of his security:


Semana Santa de Cieza 2017maandag 3 april 2017

Lazarus van Bethanië

Waarom werd Lazarus uit de doden opgewekt?

Joh 11:4  Toen Jezus dit vernam, zei Hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar ze dient tot glorie van God, en om Gods Zoon te verheerlijken.
Joh 11:15  En om u verheug Ik mij, dat Ik er niet aanwezig was, opdat gij geloven moogt. Maar laten we nu naar hem toegaan.
Joh 11:25  Jezus sprak tot haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven;
Joh 11:26  en wie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig. Gelooft ge dit?


zondag 2 april 2017

RAI:"Wie zijn de 'vijanden' van Bergoglio?"

"Chi sono i nemici di Papa Francesco?" - Nemo 30/03/2017

Een blik achter de schermen van de Restkerk in Italië

"Bergoglio gelooft niet in een Katholieke God."

"Bergoglio is een communist."

"Bergoglio is een protestant."
 

"Bergoglio is een ketter"
 

"Bergoglio is op dit ogenblik verantwoordelijk voor de grote verwarring binnen de Kerk."
 

"Bergoglio is een grote show-man."
 

"Bergoglio is een modernist."
 

"De 'barmhartige kerk van Bergoglio', die voor iedereen de deuren open zet, is niet de échte Kerk!"
 

"De 'kerk van Bergoglio' is een valse kerk!"

Bron: RAI

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer