zondag 31 december 2017

De Heilige Familie in Bethlehem
Linksgeoriënteerde clerici hebben het natuurlijk niet zo op met de Kerk en het traditionele Christendom. Wanneer echter een kerkelijk feest als Kerstmis hen de mogelijkheid biedt om dat voor hun eigen gebruik te instrumentaliseren, dan worden deze onvermoeibare kerkcritici, plots heuse bijbelspecialisten.

Al jaren wordt in artikels en commentaren de mythe verbreidt, dat Jezus een vluchtelingskind zou zijn en dat Zijn geboorte in Bethlehem dus een gevaarlijke aangelegenheid was. Dat is niet waar, zoals het kerstnachtevangelie van Lucas ons ieder jaar weer verhaalt. Maria en Jozef waren volgens het verslag van de Evangelist Lucas op weg op order van de volkstelling van keizer Augustus die verplicht was. Maria en Jozef begaven zich zo op weg, maar tegen de tijd van hun aankomst was er geen kamer meer vrij in de herberg...

maandag 25 december 2017

Ook Bergoglio weet, net zoals Jef De Kesel, blijkbaar niet, dat de Heilige Familie, na hun vlucht naar Egypte, naar Nazareth terugkeerde toen Herodes overleden was...Uit de Heilige Schrift

Mat 2:19  Maar toen Herodes was gestorven, zie, daar verscheen in Egypte een Engel des Heren in een droom aan Jozef,
Mat 2:20  en sprak: Sta op, neem het Kind en zijn moeder, en ga naar het land van Israël; want zij, die het Kind naar het leven stonden, zijn dood.


De duivels lopen zomaar los rond op het Sint-Pietersplein:Een gelukzalige Kerstmis toegewenst!

Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis.

En het Woord is vlees geworden, en Het heeft onder ons gewoond.Kerstmis
en de geboorte van
Jezus Christus
in een stal
tonen aan,
dat voor God,

ons zieleheil
veel belangrijker is
dan de materialistische 'noden'

waar bijvoorbeeld
een Jef De Kesel
zich zo koppijn
over maakt.


Lucas 2:12 Dit zal u het teken zijn: ge zult een Kindje vinden, dat in een kribbe ligt.Lucas 2:9 Eensklaps stond er voor hen een Engel des Heren, en een hevige vrees greep hen aan.zondag 17 december 2017

BREAKING: Theoloog en publicist Alexander Görlach eist de AFZETTING van Bergoglio


Alexander Görlach: "De Paus kan zijn zware taak niet aan,
er rest niets anders dan hem af te zetten".

Achtergrond: Franciscus wil het 'Onze Vader' anders gaan bidden, dan de Bijbel het voorschrijft. In plaats van "en leidt ons niet in bekoring“ stelt hij voor "leidt ons uit de verzoeking". "Deze keer heeft de paus een grens overschreden", zo Görlach, die o.a. gastprofessor in Havard is. Er zijn geen oude schriftrollen opgedoken, die deze verandering rechtvaardigen. Alleen omdat Bergoglio denkt, "God doet zoiets niet", is géén reden.

Görlach: "Franciscus is een populist en populisten zijn nu eenmaal mensen die zaken versimpelen. Dat wordt Franciscus nu fataal, want niemand is in staat, óók niet de Paus, een simpele God in elkaar te knutselen, zoals het hem of haar past."

Franciscus’ retoriek veronzekert de gelovigen. Deze verwarring leidt tot een strijd en polarisering binnen de Kerk, zo Görlach: "In het Vaticaan zijn steeds meer mensen,  die de ‘capriolen’ van Bergoglio al langere tijd met grote zorg waarnemen. Zij dienen nu te handelen, om grote schade voor de Kerk af te wenden".

Bron: Bild

Link:

http://www.bild.de/politik/ausland/papst-franziskus/theologe-fordert-amtsenthebung-54215088.bild.html

https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/2017/12/17/journalist-fordert-papst-absetzen/


zaterdag 16 december 2017

De VRT zond vorige week zondag voor de eerste keer tussen 10 en 11 uur een islamitische eredienst uit. Dit betreft de indoctrinatie van de laatste Katholieken in Vlaanderen!!!


Bizar! Gemengd 'gospelkoortje' zingt de lof van Allah!

Dit is ongezien en totaal onbekend binnen de islam!

Waarom dragen zij paarse sjaals alsof het een adventsviering zou betreffen???


Bron: Het Laatste Nieuws

Link:


https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eerste-islamitische-eredienst-haalt-meer-dan-60-000-kijkers-op-vrt~a4c8d5cc/
 
Ten eerste, hier zijn gekochte imams aan het werk in collaboratie met de VRT.
Ten tweede zijn vrouwen niet gewenst op het parterre van de moskee.
Ten derde kijkt het koor niet richting Mekka.
Ten vierde moet dit moslims gewoon maken aan de Christelijke praktijken.
Ten vijfde moeten Christenen ervan overtuigd worden, dat het binnen de islam ook allemaal hetzelfde is zoals binnen het Christendom!

Dit is syncretistische brol!
Dit is een farce!
Dit is FAKE!!!

maandag 11 december 2017

De kritiek van Bergoglio op het 'Onze Vader' is ook kritiek aan het adres van Jezus ChristusWanneer Bergoglio de Engelse, de Duitse, de Italiaanse en voor mijn part de Nederlandse letterlijke vertalingen van het 'Onze Vader' bekritiseert, dan beseft hij maar al te goed, dat hij niet alleen maar de letterlijke vertalingen bekritiseert, maar dat hij ook de originele tekst bekritiseert. De oorspronkelijke tekst van het Gebed van de Heer komt uit de Latijnse Vulgaat, en luidt: "Et ne inducas nos in temptationem, sed libera nos a malo", hetgeen in het Nederlands betekent: "En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade" (Matteüs 6:13). Op zich betreft dit dus géén 'vertaalprobleem', maar een dogmatisch probleem, aangezien het Concilie van Trente verordende, dat de Latijnse Vulgaat als enige gezaghebbende Katholieke Bijbel geldt. Wie dus een probleem heeft met de letterlijke vertaling, heeft ook een probleem met de grondtekst en de Woorden van Jezus Christus zélf! Hiermee plaatsen Bergoglio en de anderen zich buiten de Kerk.
 

zondag 10 december 2017

Aan alle would-be theologen:


Onze Vader

'En leid ons niet in bekoring'

Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 10:13 

"Gij hebt geen bovenmenselijke bekoring te doorstaan gehad.
God is getrouw; Hij zal niet toelaten, dat gij boven uw
krachten bekoord wordt, maar met de bekoring zal Hij
ook het middel geven, om ze te kunnen doorstaan."


Door God te vragen om ons 'NIET in bekoring te leiden',
vragen wij Hem om ons de geestelijke middelen te geven,
om de bekoring te kunnen doorstaan.

Met andere woorden,
wanneer wij God vragen ons die middelen te geven,
dan wordt de bekoring een beproeving die niet tot zonde leidt,

wanneer we Hem echter NIET om die middelen vragen,
maar ons uit vrije wil aan de duivel overgeven,
dan zal de bekoring ons doen vallen,
en tot zonde leiden. 


Met andere woorden,
met de bekoring komt het genademiddel,
wanneer wij echter het genademiddel afwijzen,
of twijfelen aan de bijstand die God ons heeft beloofd,
dan zullen wij uit vrije wil of uit zwakte vallen.

Met andere woorden, 
de bekoring an sich is niet zondig.

zaterdag 9 december 2017

De grote diaboloog uit Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, heeft een viscerale afkeer van de letterlijke woorden van Jezus Christus in het 'Onze Vader' en denkt dat hij God moet verbeteren:Volgens Jorge Mario Bergoglio is de letterlijke vertaling géén goede vertaling!
Neen, ze moet vervangen worden door de ideologische 'hertaling' van de
neo-modernistische afvallingen en duivelaanbidders!

God terecht wijzen, wegens vermeende theologische 'onduidelijkheden',

dat hebben de Vlaamse en Nederlandse bastaard-bisschoppen met hun
ketterse en occulte versie van het nieuwe 'Onze Vader' reeds gedaan.

Maar, onze Vlaamse 'bisschoppen' zijn dan ook het onderste uit de kan,

de drek uit het riool van de hel!

Jorge Mario Bergoglio maakt, tijdens zijn aanval op de traditionele, letterlijke vertaling van het 'Onze Vader', met nadruk het teken van het 'Getal van het Beest'


Het 'Getal van het Beest' is een in Openbaringen 13:17-18 genoemd getal dat op de Antichrist duidt.
De Griekse aanduiding voor dit getal is "ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ" ("zeshonderd zestig zes").
In Openbaringen wordt verteld dat Johannes in een visioen het Beest uit de zee
en het Beest uit de aarde ziet. Over het laatste staat in Openbaringen:

    "Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal

van het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid.
Het getal is zeshonderdzesenzestig".donderdag 7 december 2017

De Argentijnse Leonardo 'kardinaal' Sandri riep twee weken geleden in het 'pauselijke' appartement tegen Bergoglio: "We hebben je verkozen om de Kerk te hervormen, niet om alles kapot te maken!"


Met 'alles' bedoelt Sandri (midden) waarschijnlijk de erfenis van het Tweede Vaticaanse Concilie.

Blijkbaar zijn de neo-modernisten bang, dat door het gestoorde gedrag van Bergoglio zich steeds méér mensen van hem zullen afkeren. Dit houdt het risico in, dat deze mensen ook de hervormingen van paus Johannes-Paulus II en Paulus VI zullen gaan afwijzen!

dinsdag 5 december 2017

Marcantonio Colonna: ‘The Dictator Pope’

Gisteren werd een opmerkelijk nieuw boek in het Engels gelanceerd, nadat de Italiaanse versie al afgelopen maand verschenen was en naar verluidt nogal wat beroering teweegbracht in Rome. Het boek heet 'De Dictator Paus' en wordt op Amazon omschreven als “het verhaal achter de schermen van het meest tirannieke en gewetenloze pausschap in moderne tijden”. Het boek belooft een kijkje “achter het masker” van Bergoglio en toont hoe hij zijn positie veiligstelt als een 'dictator die regeert door angst', en hoe hij collaboreert met de meest corrupte elementen binnen het Vaticaan om de broodnodige hervormingen die van hem verwacht werden te voorkomen en om te keren. OnePeterFive kon op voorhand een exemplaar van de Engelse tekst bemachtigen. Hoewel de meeste inhoud ervan eigenaardig genoeg bekend zal zijn voor diegenen die Bergoglio vanaf het begin hebben gevolgd, behandelt het in detail veel van de belangrijkste onderwerpen betreffende Bergoglio en zijn zogenaamde ‘pausschap’.

De auteur van het boek is Marcantonio Colonna, een slim bedacht pseudoniem, want de historische Colonna was een Italiaanse edelman die diende als admiraal van de pauselijke vloot tijdens de Slag van Lepanto. De biografie van de schrijver vertelt dat hij afgestudeerd is aan de Universiteit van Oxford met brede ervaring in historisch onderzoek, en die in Rome woont sinds het begin van de regeerperiode van Bergoglio, en wiens contacten met insiders, inclusief kardinalen en andere belangrijke figuren, hem hebben geholpen in het ineen steken van deze bijzondere puzzel. De meeste journalisten in Rome zijn op hun hoede om het boek publiekelijk aan te snijden uit angst voor vergelding, want het Bergogliaanse Vaticaan is intussen berucht voor het uitsluiten van té objectieve journalisten. Voortreffelijke uitzonderingen hierop zijn Marco Tosatti en Prof. Roberto de Mattei, die schrijft hoe het boek Kardinaal Müllers recente opmerkingen bevestigt, dat er een “satanische cirkel” bestaat rondom Bergoglio die een debat over de doctrinaire problemen zoals de Dubia en de Filiale Correctie verhindert, en dat er ook een “klimaat van spionage en bedrog” bestaat in het Vaticaan van Bergoglio.

Marcantonio Colonna begint zijn tekst met een onheilspellend portret van Bergoglio zelf, wiens gedrag een 'miraculeuze' verandering heeft ondergaan sinds zijn zogenaamde 'verkiezing'. De Katholieken van Buenos Aires kenden Bergoglio als een nors kijkende aartsbisschop die plotsklaps veranderde in de lachende en vrolijke 'paus Franciscus'. Als je spreekt met mensen uit het Vaticaan, dan zullen zij je een omgekeerd 'mirakel' bevestigen. Wanneer de camera’s van hem weggekeerd zijn, dan verandert de 'lachende paus' in een arrogante, mensen afwijzende kwal, die kwistig vuile taal rondstrooit en die binnen de muren van het Vaticaan vooral berucht is voor zijn vele woedeuitbarstingen waar intussen iedereen mee bekend is: van chauffeur tot kardinaal.

Colonna gaat dan over naar een hoofdstuk dat het satanische werk van de zogenaamde 'Maffia van Sankt Gallen' belicht. De groep kardinalen die decennia lang samenzwoer tégen Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus XVI om een 'paus' van hun kaliber te verkiezen. Dit feit alleen al maakt de verkiezing van Bergoglio ongeldig. De groep werd gevormd in 1996, met eerdere ontmoetingen in de jaren '80 van de vorige eeuw tussen progressieve Europese prelaten. De 'Maffia van Sankt Gallen' werd voorgezeten door de beruchte aartsbisschop van Milaan en homoseksueel, Carlo Martini. Ook de homoseksuele Godfried Danneels maakte er deel van uit.

Colonna heeft het ook over het leven en de achtergrond van Bergoglio. Hij vernoemt o.a. Bergoglio’s gespannen relatie met zijn ouders. Hij onderzoekt Bergoglio’s steile klim binnen de jezuïeten in Argentinië, ondanks de tegenkantingen van zijn oversten. De gewezen 'Zwarte Paus' Peter-Hans Kolvenbach beschuldigde Bergoglio van een reeks mankementen, variërende van de gewoonte van het gebruiken van zeer vulgaire taal tot leugenachtigheid, ongehoorzaamheid weggestoken achter een masker van nederigheid, een gebrek aan psychologisch evenwicht, en zijn ongeschiktheid als toekomstig bisschop. Kolvenbach verklaarde in het verslag dat Bergoglio als Provinciaal binnen zijn eigen orde, een verdeeldheidzaaiende figuur was. Het is dan ook niet verrassend, dat wanneer Bergoglio zogezegd tot 'paus' werd gekozen, dat hij pogingen ondernam om zijn handen op de bestaande kopieën van het rapport te leggen, en blijkbaar is tegenwoordig het originele document uit de officiële archieven van de Jezuïeten in Rome verdwenen. Toch werd Bergoglio door Antonio 'kardinaal' Quarracino, zijn voorganger in het aartsbisdom van Buenos Aires toen gezien als een kampioen van het Katholieke conservatisme in de trant van Johannes Paulus II, en deze kardinaal negeerde de waarschuwingen tégen Bergoglio en hielp hem aan een bisschopswijding.

Marcantonio Colonna besteedt relatief weinig tijd aan de kwestie aangaande de geldigheid van de 'verkiezing' van Bergoglio. Maar, hij stelt zich wel vragen bij het gemanipuleer van de 'Maffia van Sankt Gallen'. Het aftreden van Paus Benedictus XVI is verdacht. Maar, ook de bedenkingen die door de pauselijke biograaf Austen Ivereigh en journalist Antonio Socci gemaakt worden aangaande de twijfelachtige canonieke geldigheid van het Conclaaf van 2013 zijn zéér relevant. Maar, of men nu verkiest om de mening van Socci te onderschrijven of niet, het is volgens Colonna toepasselijk, dat de politieke erfgenaam van Juan Perón, Bergoglio, aan het hoofd van de Katholieke Kerk komt, via een vervalste en ongeldige verkiezing.

De regeerstijl van Bergoglio is door en door Peronistisch. Het Peronisme was de politieke beweging van Buenos Aires uit de tijd van de Argentijnse dictatuur. De Peronnistische ingesteldheid van Bergoglio kan zijn ergerniswekkende gewoonte verklaren om zichzelf zonder blikken of blozen van de ene dag op de andere diametraal tegen te spreken. Het verhaal gaat dat Perón, in zijn gloriedagen, eens voorstelde om zijn neefje in te leiden in de geplogenheden van de politiek. Hij bracht de jonge man met hem mee toen hij een delegatie van communisten ontving. Nadat hij hun standpunten had gehoord, vertelde hij hen: “Jullie hebben heel erg gelijk”. De volgende dag ontving hij een delegatie van fascisten en antwoordde opnieuw op hun argumenten: “Jullie hebben heel erg gelijk”. Dan vroeg Perón zijn neefje wat hij ervan dacht en de jonge man antwoordde: “Je hebt met twee groepen gesproken die diametraal tegenovergestelde opinies hebben en je vertelde hen beiden dat je akkoord gaat met hen. Dit is totaal onaanvaardbaar”. Perón gaf zijn neefje ten antwoord: “Jij hebt ook helemaal gelijk”. Deze anekdote illustreert waarom niemand Bergoglio kan inschatten tenzij hij de traditie van de Argentijnse politiek begrijpt. Bergoglio is Juan Perón in witte bisschopskleren. Diegenen die hem anders trachten te interpreteren missen het enige relevante criterium.

Bergoglio's notoire eenvoud is eenvoudigweg een manier om zich van alle ‘ballast’ te ontdoen, die zijn streven naar de macht zou kunnen belemmeren. Zijn populistische, praalzieke nederigheid, meestal voor het oog van de camera’s en zijn meesterlijke manipulatie van de media worden systematisch door Colonna ontmaskerd. Het boek beperkt zich niet tot de voor-pauselijke geschiedenis van Bergoglio, maar fileert ook zijn beleid als 'paus': van de hervorming van de Curie tot de zogezegde 'nultolerantie' op het gebied van seksueel misbruik, de Vaticaanse bank en de financiële hervormingen, de vernietiging van de Franciscanen van de Immaculata, de zwaar gemanipuleerde Synoden over de Familie, het Vaticaanse antwoord op het orthodoxe verzet, de mist die de dubia omgeeft, het afvoeren en het heruitvinden van de Pauselijke Academie voor het Leven, de Vaticaanse coup binnen de Orde van Malta en de vervolging van de geestelijken die er niet in slagen om zijn beleidslijn te gehoorzamen... Dit alles overgoten met de KGB-achtige tactieken die door het 'Kremlin Santa Marta' worden gebruikt.

Bron: OnePeterFive

Link:

https://onepeterfive.com/the-dictator-pope-mysterious-new-book-looks-behind-the-mask-of-francis/

donderdag 16 november 2017

Don Alessandro Minutella (Palermo) met excommunicatie bedreigd omdat hij niet gehoorzaam is aan... BERGOGLIO! En de gelovigen komen ook daar in het verzet tégen de Bastaard-kerk!

Don Alessandro Minutella:

"Geloof de valse profeten niet! Ga hen niet achterna!"

"De Kerk lijkt vandaag op Cinecittà waar ze een film met het script van een Italiaanse komedie schieten."

"Vaarwel aan de valse 'kerk', de 'neo-kerk' van Bergoglio, die niet de zegen heeft van God."

"Een valse 'kerk' die alleen maar een multinational van leugens en valsheid is."


"De valse 'kerk' is een onwaardige prostituee die verkocht is aan de machten van de wereld."

dinsdag 31 oktober 2017

Het internet ontploft: apostaat Jef De Kesel en 'dominee' Steven Fuite maken zich met hun haatzaaiende Luther en hun vervalste 'bijbel' internationaal belachelijk!


De video werd intussen wereldwijd al méér dan 80.000 keer bekeken:
KLIK OP [YOUTUBE] OM DE WERELDWIJDE, VERNIETIGENDE COMMENTAREN TE LEZEN.

Samen met alle Katholieken wereldwijd veroordeelt KAVlaanderen ten stelligste
de blasfemische schanddaden van Jef De Kesel en Steven Fuite
en het verraad van het anti-katholieke Vicariaat Brussel!

In het Nederlands: "Jonge rooms-katholieken verstoren herdenkingsdienst Reformatie in Brussel"


De officiële herdenking van 500 jaar protestantisme in de St.-Michiels en St.-Goedelekathedraal in Brussel is zaterdag verstoord door vijftien jonge rooms-katholieken die hardop het rozenkransgebed ten gehore brachten.

De politie heeft hen na ruim een halfuur [40 MINUTEN] –geweldloos– verwijderd. Daarna kon de ceremonie alsnog doorgaan.

Na de muzikale opening van de herdenkingsceremonie begon een vijftiental jonge rooms-katholieke integristen hardop het Onze Vader te bidden en de rozenkrans te bidden. Ds. Steven H. Fuite, synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), moest zijn openingspreek onderbreken.

De kathedraal was op dat moment geheel gevuld. Onder de aanwezigen was ook minister van Justitie Koen Geens. Die wilde geen reactie kwijt, maar betreurde zichtbaar het voorval. Ook de aartsbisschop van Mechelen-Mechelen, kardinaal Jozef de Kesel, was aanwezig. Hij heeft zich nadien gedistantieerd van het gebeuren. Aanwezig was verder ook dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

De bijeenkomst in Brussel was al jaren geleden voorbereid en moest het hoogtepunt zijn van een gezamenlijke herdenking van de viering van de Reformatie, reageert een predikant van de VPKB die de bijeenkomst bezocht maar die niet met zijn naam in de krant wil. „Het is sneu dat op deze wijze de bijeenkomst werd verstoord. Gelukkig werd het niet een drama want de demonstranten lieten zich zonder geschreeuw wegvoeren.”

Op 25 oktober vertelde ds. Fuite in een interview aan het blad Belga nog dat er na vijfhonderd jaar een oecumenische vrede gegroeid is tussen de christelijke kerken. „De strijdbijl is begraven. We erkennen dat er verschillen zijn tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de protestantse kerken, maar we staan naast elkaar, in goede verstandhouding, ook in onze wens tot meer cohesie, een ware samenleving”, klonk het toen.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Link:

https://www.rd.nl/kerk-religie/jonge-rooms-katholieken-verstoren-herdenkingsdienst-reformatie-in-brussel-1.1441299

In het Frans: "Les jeunes catholiques s’opposent à la profanation de la Cathédrale des Saints Michel et Gudule"


MPI avait averti que le site internet de l’église conciliaire de Belgique annonçait sans honte que pour le cinq centième anniversaire du protestantisme, elle mettrait la Cathédrale des Saints Michel et Gudule à disposition des protestants pour y célébrer leur office ! La « prédication » était faite par le Pasteur Steven Fuite. Le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, a participé à cette cérémonie avec d’autres chefs religieux et « responsables de la laïcité ». De jeunes catholiques se sont donc organisés pour s’opposer à cette profanation publique et voulue par la hiérarchie ecclésiastique.

Ils ont distribué des tracts pour expliquer leur opposition et gêné la cérémonie protestante en récitant des « je vous salue Marie » jusqu’à ce que la police vienne les sortir.

MPI félicite cette jeunesse de l’Eglise militante, bien seule, qui a dû agir sans le soutien du clergé de la tradition catholique locale. Il faut dire que ce type d’action n’entre pas vraiment dans le cadre de l’esprit conciliant et libéral qui sévit actuellement…


Bron: Medias-presse.info

Link:

http://www.medias-presse.info/les-jeunes-catholiques-sopposent-a-la-profanation-de-la-cathedrale-des-saints-michel-et-gudule/82318/

In het Duits: "Mißbrauch der katholischen Kathedrale für Reformationsfeier"


Am vergangenen Samstag, 28. Oktober, fand in der Kathedrale zum Erzengel Michael und zur heiligen Gudula ein gemeinsames protestantisch-katholisches „Gedenken“ an die Spaltung der lateinischen Christenheit vor 500 Jahren statt. Dergleichen ist in manchen katholischen Kreisen derzeit besonders in Mode, wenngleich die Geste inhaltlich weder historisch noch theologisch schlüssig begründet wird. 

Als nach Kardinal De Kesel der protestantische Pastor Steven Fuite in der Kathedrale das Wort ergreifen wollte, haben junge Katholiken mit kräftiger Stimme den Rosenkranz zu beten begonnen. Auf diese Weise taten sie ihre Mißbilligung kund, daß das Haus Gottes jenen als Plattform zur Verfügung gestellt wird, die auch 500 Jahre nach Luther an der Trennung von der katholischen Kirche festhalten. In der Durchführung des Gedenkens sahen die jungen Beter einen Mißbrauch der Kathedrale.

Steven Fuit ist Vorsitzender der Vereinigten Protestantischen Kirche von Belgien, einer 1979 entstanden protestantischen Kirchenunion aus Lutheranern, Calvinisten, Reformierten und Methodisten. In dieser VPKB/EPUB gibt es Pastorinnen und „Homo-Ehe“. Sie ist heute weiter von der katholischen Kirche entfernt als zu Zeiten Luthers und Zwinglis.


Bron: Katholisches.info

Link:

http://www.katholisches.info/2017/10/polizei-entfernt-junge-beter-aus-kathedrale-wegen-stoerung-des-reformationsgedenkens/

In het Italiaans: "Bruxelles, commemorazione in Cattedrale della Riforma protestante. I giovani protestano con il Rosario"


Sabato scorso nella concattedrale dei Santi Michele e Gudula a Bruxelles si è tenuta una commemorazione congiunta, cattolico protestante, dei 500 della Riforma di Martin Lutero. Presente anche l’arcivescovo di Malines-Bruxelles, il cardinale Jozef De Kesel. Nel momento i cui ha preso la parola il pastore Steven Fuite, un gruppo di ragazzi ha iniziato a recitare a voce alta il Rosario, interrompendo il sermone luterano. I giovani sono poi stati portati fuori dalla polizia.

Bron: Il Timone

Link:

http://www.iltimone.org/36539,News.html

In het Spaans: "Bélgica: fieles interrumpen conmemoración de la «Reforma» en catedral católica rezando el Rosario"


La catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas, capital de Bélgica, acogía el sábado una conmemoración conjunta católico-protestante de la «reforma» iniciada por el heresiarca Lutero. Cuando tomó la palabra el pastor protestante, un grupo de jóvenes católicos empezaron a rezar el Rosario.

(InfoCatólica) La predicación en el acto ecuménico corría a cargo del pastor Steven Fuite. El cardenal Jozef De Kesel, arzobispo de Malinas-Bruselas, participaba en la ceremonia con otros líderes religiosos y laicos.

Al empezar a hablar el pastor, jóvenes católicos, fieles al Señor y su Madre, empezaron a rezar voz en alta el Rosario, lo cual provocó que Steven Fuite no continuara con su predicación.

Poco a poco se acercaron agentes de policía que conminaron a los fieles católicos a acabar con el rezo, a lo cual no hiceron caso. A los 40 minutos, la policía levantó uno por uno a los jóvenes para sacarlos del templo mientras seguían rezando.


Bron: Infocatolica

Link:

http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=30799

In het Engels: "VIDEO: Police remove Catholics praying rosary from Reformation service"


The group disrupted the ecumenical service by reciting the rosary out loud

Police removed a group of young Catholics from the cathedral in Brussels after they recited the rosary out loud, disrupting a service celebrating the Reformation.

The Catholic Cathedral of St Michael and St Gudula hosted the service with the United Protestant Church in Belgium, the country’s largest Protestant denomination. UPCB president Steven Fuit, who preached at the service, said the event sent a “strong ecumenical signal”.

However, several young Catholics disrupted the ceremony by reciting the rosary at the back of the Cathedral, preventing the pastor from beginning his sermon.

A video posted on YouTube shows police eventually breaking up the group and escorting them outside.

French website Média-Presse-Info posted a leaflet the group had reportedly handed out, reading:

“Our Cathedral of St Michael and St Gudula is a Catholic building built by our fathers to be a House of God, for the celebration of the holy Mass, for the praise of God and the saints.

“The occupation of our cathedral by Protestants to commemorate the 500th anniversary of the Reformation is therefore a profanation.

“Indeed, the so-called Reformation was really a revolt: under the pretext of combatting abuses, Luther rebelled against the divine authority of the Catholic Church, denied numerous Truths of the Faith, abolished the Sacrifice of the Mass and the Sacraments, rejected the necessity of good works and the practice of Christian virtues. Finally, he attacked the veneration of the Virgin Mary and the saints, the religious life and monastic vows.

“This terrible revolution was a great tragedy for Christian society and for the salvation of souls. And the Lutheran errors are still heresies today because the Truth is eternal.”


Bron: Catholic Herald

Link:

http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/10/30/video-police-remove-catholics-praying-rosary-from-reformation-service/

maandag 30 oktober 2017

Beste Bastaardbisschop Jef, wat hebben protestanten in een Katholieke kathedraal te zoeken?

PROVOCATIE: Protestanten maken rovershol van de kathedraal in Brussel


Apostaat Jef De Kesel en zijn ketterse geloofsgenoot ds. Steven Fuite
Blasfemische, protestantse vaudeville in Brusselse kathedraalMat 21:13  Hij sprak tot hen: Er staat geschreven:
"Mijn huis zal heten een huis van gebed;
maar gij hebt er een rovershol van gemaakt".


De Belgische bisschoppen zijn echte ketters,
want die hebben hier weer de goedkeuring voor gegeven!

Luther had een groot ego. Het enigste dat hij gedaan heeft,
 is verdeeldheid en haat gezaaid tussen de Christenen,
En blijkbaar zit dat nog steeds in die protestanten
= verdeeldheid en haat zaaien tussen de Christenen!

Wat een lef om een Katholieke kathedraal voor hun ketterse praktijken te gebruiken!

Protestanten moeten met hun valse liturgieën niets van de Katholieken Traditie weten.
Op de Ware Sacramenten spugen ze.
Wat zoeken ze dan in een Katholieke kathedraal? Ruzie?

Luther heeft niets hervormd!
Luther heeft alleen maar verdeeld!
Zoiets moet je dan ook niet 'vieren' in een Katholieke kathedraal.

Blijkbaar is voor deze protestanten nog niet genoeg verdeeldheid gezaaid!
Want anders zouden ze de beleefdheid gehad hebben
om die reformatie wel ergens anders te 'vieren'.
In de hel bijvoorbeeld!

En niet in de kathedraal waar de Katholieken
hun geliefde Sacramenten beleven, knielen en bidden,
ook bidden tot hun geliefde Moeder Maria met de Rozenkrans
en waar het vol staat met beelden van Katholieke Heiligen.

Alles waar de protestanten een sterke afschuw tegen hebben.

2 Pe 2:17  Zij zijn bronnen zonder water,
nevelwolken opgestuwd door de wind;
de uiterste duisternis staat hen te wachten.zondag 29 oktober 2017

Mat 5:10 Zalig, die vervolging lijden om de gerechtigheid; want hun behoort het Rijk der Hemelen.


Katholieke helden, omwille van het Katholieke Geloof,
administratief aangehouden door gewapende agenten!

LINK:

https://kavlaanderen.blogspot.be/2017/10/breaking-katholieke-jongeren.htmlKatholieke jongeren wordt het zwijgen opgelegd in hun eigen kathedraal, met 'dank' aan het Belgische regime, in collaboratie met de Belgische bastaardbisschoppen en de diplomatieke vertegenwoordigers van het Vaticaan!


Arrestatie van de Katholieke jongeren

Katholieke jongeren bidden de Rozenkrans
Buitenlanders als undercoveragenten!De vrijmetselaarskubus die het hoogaltaar verbergt,
prijkt hoog boven alles uit!

De dominee trekt zijn hellemuil open in een Katholieke kerk!

Onder de zuur lachende 'judassen' bevindt zich ook minister Koen Geens (CD&V)
en dat stuk onbenul van een pauselijke nuntius Augustine Kasajja (rechts)

zondag 15 oktober 2017

BREAKING: NIEUW ZONNEWONDER OP 13 OKTOBER 2017 TE BENIN, NIGERIA

Na het Mariale Congres en na de Toewijding van Nigeria aan het Onbevlekte Hart van Maria, gebeurde exact 100 jaar na het Zonnewonder in Fatima te Benin het volgende:


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer