donderdag 30 november 2017

Actie 'Maarten Luther in Antwerpen':4 opmerkingen:

Anoniem zei

Het antwerpse gemeentebestuur en de gemeenteraad tonen door deze blunder hun totaal onbenul van de reformatorische tendensen in hun eigen stad.
De eerste druk van de bijbel in het nederlands geschiedde namelijk in Antwerpen, en wel bij Jacob van Liesveldt (1490-1545);
voor de eerste druk(1526) benutte hij voor het Nieuwe Testament de tekst van Luther, voor het Oude Testament de Vulgaat.
In totaal werden van deze bijbel 6verschillende drukken gemaakt (mettertijd ook het Oude Testament volgens de Luthervertaling).
Jacob van Liesvelt was overigens niet extreem reformatorisch geprofileerd- in zijn officien werden ook vroom-katholieke teksten gedrukt en ook de gedichten van Anna Bijns.
Met van Liesveldt liep het overigens slecht af: 1545 werd hij gevangen genomen wegens reformatorische activiteiten en onthoofd.

Het is wel ironie der geschiedenis dat Maarten Luther (1482-1546), die de lutherse reformatie in gang zette en aan de basis van eeuwen confessionele oorlog lag, vredig in zijn bed stierf; en dat bvb. Jacob van Liesveldt, 8 jaar jonger als Luther, een jaar vóór Luther stierf, en wel door onthoofding, en wel met duidelijk minder schuld.
Een echte pechvogel.
Een halve martelaar voor de reformatie en totaal vergeten door zijn eigen stad en zelfs zonder plein, straat, lei of tunnel naar hem genoemd.


En de grootsprakerige Luther krijgt in Antwerpen in beste mainstream een plein, terwijl achteraf de calvinisten een veel grotere en belangrijkere rol speelden.

't Is triestig- het geschiedkundig onbenul in Antwaarpe.
De Liesveldtbijbel is overigens bijzonder belangrijk op taalkundig gebied: op de site hier van kavlaanderen werd hij geciteerd bij de discussie omtrent de vervalsende vertaling van het Onze Vader (waar hij va "verzoeking" spreekt, overeenkomstig met het duitse "Versuchung" en het nederlandse equivalent "bekoring", en waar de apostaat Jef DeKesel opeens met "beproeving" voor de pinnen kwam).
Zoals wijlen mijn vader zei: "Stomme ***(censuur: lees "lieden")".

Ze waren in Antwerpen ooit beter.


Anoniem zei

De Liesveltbijbel was geen Luthervertaling! De eerste druk in het Nederlands was overigens de Delftse Bijbel uit 1477- hoewel geen volledige bijbel - , lang voor de reformatie, en die was zelfs gebaseerd op veertiende-eeuwse vertalingen uit Herne.

The Guardian Angel zei

Twee belangrijke Bijbeldrukkers uit Antwerpen waren Jacob Van Liesvelt en Willem Vorsterman. Beiden waren gevestigd in wat nu bekendstaat als de Kammenstraat. De eerste volledige Bijbel in de Nederlandse taal die in 1526 verscheen, staat op naam van Jacob Van Liesvelt. Al de Bijbels van Van Liesvelt vermelden op de titelpagina een ‘cum gratia et privilegio’, de officiële goedkeuring die door het Antwerpse stadsbestuur verleend werd. Maar na verloop van tijd werd de tolerantiegrens door de overheid strakker aangetrokken. De Bijbels die Van Liesvelt verzorgde, gingen meer en meer de reformatorische geest ademen. Vooral de editie van 1542 lokte een reactie uit van de rechterlijke instantie. Deze Bijbel bevatte nieuwe kanttekeningen die duidelijk aan de verklaringen van Luther ontleend waren. Dit gaf aanleiding tot problemen. Toen in 1545 de kettervervolging in alle hevigheid losgebarsten was, stelde de schout van Antwerpen Van Liesvelt in staat van beschuldiging. Tijdens het verhoor, beriep hij zich wel op de officiële vergunningen van het stadsbestuur waaronder zijn Bijbels verschenen waren. Zelfs met de bijstand van twee advocaten kon echter niet verhinderd worden dat Van Liesvelt de volgende dag onthoofd werd. Het waren uit zijn Bijbel vooral de kanttekeningen die Van Liesvelt in opspraak brachten.

Anoniem zei

Zeer goed journalistisch werk.
Een ludieke actie, mooi fotografisch gedocumenteerd;
en dan zeer gedegen commentaren, die van grote belezenheid getuigen.
En deantwerpenaars, zeker d moderne, komen niet goed weg.

Gefeliciteerd, jongens, en goed voortdoen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer