zaterdag 25 mei 2019

Conferentie van Robert Kardinaal Sarah in de Saint-François Xavier te Parijs:

BREAKING: 'De Parochie Sint-Quintinus en O.L.Vrouw van Hasselt' verbiedt (dit jaar) de Sacramentsprocessie van de Hasseltse Sacramentsbroederschap


Dit jaar (alleen?) géén Sacramentsprocessie in Hasselt.

Na een éénmalige 'uitschuiver' vorig jaar, verbiedt dit jaar
'de Parochie Sint-Quintinus en O.L.Vrouw van Hasselt'
de Heilig Sacramentsprocessie.

Zou de schijnheilige 'bisschop van Hasselt'
Patrick Hoogmartens hier achter zitten?

Zou Hoogmartens dan toch een vrijmetselaar zijn?

Mgr. Hoogmartens, Katholieken walgen van uw Limburgse Bastaardkerk
en vooral van uw ongelofelijke schijnheiligheid!

"Géén godsdienstvrijheid voor de Katholieken!"
is de leuze van de Post-conciliaire Bastaardkerk.

vrijdag 24 mei 2019

BREAKING: Robert Kardinaal Sarah bezoekt nu de Notre-Dame van Parijs

Quelle joie et quelle émotion de venir dans cette maison de Dieu qui a tant
souffert. J’ai prié pour que la reconstruction de ce lieu magnifique soit
vraiment fidèle à l'espérance de tous nos pères dans la foi +RS

Wat een vreugde en welk een emotie om in dit huis van God te komen,

dat zoveel heeft geleden. Ik bad opdat de wederopbouw van deze prachtige
plek getrouw moge zijn aan de hoop van al onze voorvaderen in het geloof +RS

What joy and emotion to come to this house of God that has suffered so much.
I prayed that the rebuilding of this beautiful place will be truly faithful to
the hope of all our fathers in the faith +RS

maandag 20 mei 2019

Notre-Dame et la théorie du complot

De brandaanslag op de Notre-Dame van Parijs, die waarschijnlijk als staatsterrorisme moet worden verklaard, kadert in de de-christianisering van Europa die met gretigheid door de vrijmetselarij wordt georganiseerd


maandag 6 mei 2019

Daniel Cohn-Bendit


Vraag aan de joodse pedo-crimineel, en één van de aanstichters van de Parijse studentenopstand van 1968, Daniel Cohn-Bendit, én voormalig co-fractievoorzitter van 'De Groenen' in het Europees Parlement:

"Est-ce que vous avez une idée de ce que sont devenus les petits enfants que vous avez attouchés?"

"Heeft u enig idee van wat er is gebeurd met de kleine kinderen die u hebt bepoteld?"

Daniel Cohn-Bendit was één van de grote promotoren van pedofilie en dus één van de revolutionairen van '68 die door Paus Benedictus XVI verantwoordelijk worden gesteld voor de huidige wereldwijde pedofiliecrisis.

De enigste verdediging die hij nu heeft, is vluchten.


Hier pocht Daniel Cohn-Bendit hoe hij seksuele omgang heeft met kinderen in de crèche waar hij werkte:

En dan ook nog Artsen Zonder Grenzen:

Daniel Cohn Bendit: vrai pédophile, faux révolutionnaire, collabo de Macron

"Guy Verhofstadt en Daniel Cohn-Bendit publiceren manifest Voor Europa!"


In 2010 was Cohn-Bendit een van de medeoprichters van de Spinelligroep,
die ijvert naar een federaal Europa. Hij richtte de groep op met Guy Verhofstadt,
Isabelle Durant (Ecolo) en Sylvie Goulard. Beroemde leden zijn Jacques Delors,
Mario Monti, Joschka Fischer, Andrew Duff en Elmar Brok.zondag 5 mei 2019

Klucht op de VRT: Minister van Staat Miet Smet (CD&V): "Wij vrouwen hebben stemrecht dankzij het feminisme"


Het glazen plafond voor vrouwen in de politiek blijft een hardnekkig obstakel, daarover hebben de politica's Petra De Sutter (Groen), Goedele Liekens (Open VLD), Miet Smet (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA) in  "De zevende dag" een debat gehouden. Dit jaar is het exact 70 jaar geleden dat vrouwen voor het eerst mochten meestemmen voor het parlement in ons land.

Miet Smet vergist zich natuurlijk. Vrouwen hebben stemrecht dankzij het Christendom.

Ronduit belachelijk is, dat de vijfde vrouw aan tafel, 'Petra' De Sutter, natuurlijk een man is die voor het 'feminisme' opkomt.

De Sutter zegt dat er biologische verschillen zijn en "de voortplanting vaak bij de vrouwen terechtkomt". Maar 'ze' vindt ook dat die vooroordelen vaak misbruikt worden.
"De verschillen worden cultureel uitvergroot en geïnternaliseerd, ook door vrouwen".

Indien volgens De Sutter "de verschillen tussen mannen en vrouwen cultureel worden uitvergroot", waarom draagt hij dan vrouwenkleren en een vrouwenkapsel om op een vrouw te lijken?


De Sutter zélf is natuurlijk de grootste karikatuur van een vrouw!
 

Franse media vergooien laatste restje geloofwaardigheid:


De zogenaamde 'aanval' op het  'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière' in Parijs op 1 mei, waar de Franse media en Castaner nu al dagenlang de mond van vol hebben, betrof een groep manifestanten die op de vlucht was voor het traangas. Het militair gebruik van traangas is na de Eerste Wereldoorlog door de Conventie van Genève verboden. Burgers mogen door de eigen overheid natuurlijk wél naar hartenlust vergast worden:

zaterdag 4 mei 2019

Parijs, 1 Mei 2019: Volgens de 'media' had de CRS alles onder controle

en heeft de nieuwe, harde aanpak van Christophe Castaner gewerkt...

Een meer realistische vraag echter luidt: "Wat is hier gaande?"zondag 28 april 2019

BREAKING: Vergeet de kortsluitingen en de sigarettenpeuken:

Het dak van de Notre-Dame van Parijs werd door 'deskundigen' gedynamiteerd!

Op seconde 9 is duidelijk te zien hoe een dakkapel letterlijk explodeert:

Met een enorme kracht wordt het hout van de dakkapel weggeblazen!

Hier is sprake van een zéér grootschalig complot!


Alle middelen worden door de vijanden van de Kerk ingezet,
om het Katholieke Geloof kapot te krijgen!

De 'gulheid' van de miljardairs was té verdacht!!!

Het zwijgen van de 'bisschoppen' maakt hen tot medeplichtigen!

BREAKING: Notre-Dame de Paris Explosiondonderdag 25 april 2019

Bidprentje met brandende Notre-Dame (ca. 1871)

Op het bidprentje staat Jezus afgebeeld in de hoedanigheid van het Heilig Hart.

De devotie van het Heilig Hart van Jezus is één van de bekendste uitingen van devotie. Het fysieke hart van Jezus werd het symbool van zijn compassie en allesomvattende liefde voor de gehele mensheid. Vandaar de benaming Heilig Hart van Jezus. Een mystieke ervaring van de Franse zuster Marguerite Marie Alacoque ligt aan de oorsprong van deze devotie. De verering van Jezus Christus krijgt gestalte vanuit de liefde en barmhartigheid, die door Zijn gewonde hart gesymboliseerd worden. Het Heilig Hart van Jezus werd in 1856 op de liturgische kalender geplaatst en wordt traditioneel 19 dagen na Pinksteren herdacht.


Het bijschrift op het bidprentje luidt:

"O Hart van Jezus, let niet op onze zonden, maar op het bloed van de martelaren dat om barmhartigheid roept."

Met de 'martelaren' worden de martelaren van de Commune van 1871 bedoeld, in het bijzonder Aartsbisschop Georges Darboy (Fayl-Billot, 16 januari 1813 - Parijs, 24 mei 1871) van Parijs.

Na zijn terugkeer van het Eerste Vaticaans Concilie in Rome naar Parijs in juli 1870 bleef Aartsbisschop Georges Darboy in Parijs op post zowel bij het beleg als bij de opstand van maart 1871. Hij werd in april gijzelaar van de Commune als pasmunt voor gevangengenomen communards en op 24 mei samen met de president van het Hof van Cassatie Bonjean, pastoor Deguerry en drie andere geestelijken doodgeschoten in de gevangenis van La Roquette.

De Commune vond haar einde in de Semaine Sanglante (Bloedige Week) van 21-28 mei 1871, waarin de revolutie van de Parijzenaars bloedig werd onderdrukt door het Franse regeringsleger. In de strijd en tijdens de daaropvolgende massa-executies werden ongeveer 30.000 mensen gedood en rond de 40.000 gevangengenomen. Van het regeringsleger werden 900 soldaten gedood. Naar schatting zijn er 17.000 tot 25.000 mensen na arrestatie zonder rechtspraak doodgeschoten.

De communards doodden ook ongeveer zeventig gijzelaars onder wie Georges Darboy, de aartsbisschop van Parijs. In de Bloedige Week werden talloze gebouwen in brand gestoken waaronder het stadhuis en het Tuilerieënpaleis.

De brand van de Notre-Dame die op het bidprentje staat afgebeeld, staat symbool voor de 'revolutie'. Opvallend is, dat de brand aan de basis van de flèche begint aan de achterkant, zoals zich dat vorige week ook echt heeft afgespeeld. De rechtse koepel is die van de Sint-Pieter in Rome en verwijst naar de Pauselijke Staten die in 1870 ophielden te bestaan. Dus, ook in Rome was het toen 'revolutie'.

Nu de revolutie zich gematerialiseerd heeft in een échte brand van de Notre-Dame, bestaat de kans natuurlijk, dat ook de Sint-Pieter in Rome in vlammen zal opgaan.

Laten we niet vergeten, dat 'Fatima' een proces is, dat nog in volle gang is.

zondag 21 april 2019

Mgr. Mario Oliveri celebreert de Hoogmis van Pasen in het Santuario di Nostra Signora di Pontelungo in Albenga (Provincia di Savona)


Mgr. Oliveri wenst Padre Stefano Manelli, de stichter
van de Franciscanen van de Immaculata, een Zalige Pasen toeAfscheid van Padre Stefano Manelli

Must See: Michael Matt over de situatie in Frankrijk


O Filii et Filae
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

O zonen en dochters, de hemelse Koning,

de Koning van de glorie is vandaag verrezen.
Alleluia

En de leerlingen kwamen 's morgens vroeg

op de eerste dag van de week naar het graf.
Alleluia

En Maria Magdalena en de moeder van Jacobus en Salome

kwamen om het lichaam te zalven.
Alleluia

Een engel die in het wit gekleed was, zei tot de vrouwen:

de Heer is in Galilea.
Alleluia

Laten wij met lofprijzingen en jubelzangen

de Heer danken op dit hoogheilig feest.
Alleluia


zaterdag 20 april 2019

BREAKING: Mgr. Patrick Chauvet, rector van de Notre-Dame van Paris, heeft het nu ook over « un bug informatique » in het brandalarm van de kathedraal:

Het eerste (vals) alarm om 18.20 u. lokte de beveiliging van de kathedraal, uit de kerk, naar het dak van de sacristie!!! Daar werd natuurlijk niets vastgesteld.

Werd het brandalarm gesaboteerd? 

Een tweede ploeg is dan op eigen initiatief het gewelf van de kathedraal opgegaan om daar om 18.40 u. de visu de brand vast te stellen. Door deze bug gingen 25 cruciale minuten verloren!BREAKING: Het brandalarm van de Notre-Dame van Parijs wordt beheerd door 'Le Centre des monuments nationaux' dat afhankelijk is van het Franse ministerie 'de la Culture et de la Communication'

Werd het brandalarm opzettelijk gemanipuleerd om het beveiligingspersoneel bezig te houden?


Bron: Vivien Hoch op Twitter
 

Link:

https://twitter.com/vivien_hoch/status/1119309268065443840?s=19


BREAKING: Nieuwe video toont aan dat het vuur aan de basis van de flèche

van de Notre-Dame begon; exact onder de plek waar de verdachte activiteit eerder door de webcam van de Tour Montparnasse werd geregistreerd


19.01 u. lundi, 15 avril 2019 - la base de la charpente de la flèche - TF1 19 avril 2019

vrijdag 19 april 2019

Benjamin Mouton zegt, dat deze brand niet per ongeluk ontstaan kan zijn:

Benjamin Mouton (architecte en chef en charge de Notre-Dame jusqu'en 2013) : «L'incendie n'a pas pu partir d'un court circuit, d'un simple incident ponctuel. Il faut une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un bois particulièrement résistant.»

Benjamin Mouton (hoofdarchitect belast met de Notre-Dame tot 2013): "Het vuur kon niet uitgaan van een kortsluiting, van een eenvoudig puntueel incident. Het benodigt in het begin een echte warmtebelasting om zo'n ramp te lanceren. Eik is een bijzonder hard hout."

Eik brandt zeer slecht.
De elektrische leidingen waren allemaal nieuw. Kortsluiting is dus uitgesloten.
Het branddetectiesysteem was het beste van Frankrijk.
Er werd nog niet gewerkt aan het dak. Enkel de stelling werd opgebouwd.
Er waren permanent (dag en nacht) twee personen aanwezig; één in de controlekamer en één op het dak.

BREAKING: De 'fact-checker' van AFP Guillaume Daudin erkent de authenticiteit van de brandstichtingsvideo van de Notre-Dame, maar beweert dat "dit niets bewijst"...


Bron: AFP

Link:

https://factuel.afp.com/guillaume-daudin
BESTE AFP, DEZE VIDEO VAN EEN WEBCAM OP DE TOUR MONTPARNASSE BEWIJST ALLES!

INDIEN DIT PERSONEEL WAS, MOET DE DADER REEDS GEKEND ZIJN! 

Bron: Franceinfo

Link:

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-de-paris/notre-dame-de-paris-l-entreprise-chargee-de-l-echafaudage-exclut-toute-responsabilite-dans-l-incendie_3402537.html
woensdag 17 april 2019

De jarenlange verwaarlozing van de Notre-Dame door de Franse staat,

de plotse, overdreven interesse van de media, het gerecht dat a priori uitgaat van een 'accidentele' oorzaak van de brand, de troostende woorden vanuit de EU en de VN, de plotse en onwaarschijnlijke gulheid van de elitaire miljardairs, de claim vanuit vrijzinnige hoek op deze 'Tempel van de Rede', de ongepaste bemoeienis van president Macron, de gewilligheid van aartsbisschop Michel Aupetit en de internationale architectuurwedstrijd voor de nieuwe flèche voor de kathedraal doen een maçonniek complot vermoeden...


Weg met de Katholieke neo-gotiek,
de vrijmetselarij heeft ook haar rechten...
De schade in Notre-Dame


Eerste foto's van de schade in de Notre-Dame van Parijs:

De strijd tégen het vuur in het Huis van God


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer